Search result for

*michigan*

(66 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: michigan, -michigan-
Possible hiragana form: *みちがん*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Michigan[N] รัฐมิชิแกนของอเมริกา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You went to michigan.คุณมาจาก มิชิแกน Adverse Events (2008)
Four years before, on my wedding day- which also happened to be the day of the worst freak spring blizzard... in the history of southern Michigan.4 ปีก่อนหน้านั้น ในวันแต่งงานของผม ซึ่งกลายเป็นวันที่เกิดพายุหิมะ รุนแรงที่สุด ในประวัติศาสตร์ของมิชิแกนตอนใต้ Marley & Me (2008)
It's like a Pulitzer, but from western Michigan.มันก็คล้ายๆกับพูลิตเซอร์\ แต่มาจากมิชิแกตอนใต้น่ะครับ Marley & Me (2008)
The girl, Summer Finn of Shinnecock, Michigan did not share this belief.ซัมเมอร์ ฟินน์ หญิงสาวจากเมื่องชินเนค็อก รัฐมิชิแกน ผู้ซึ่งไม่เชื่อในเรื่องความรัก 500 Days of Summer (2009)
Michigan.- มิชิแกน 500 Days of Summer (2009)
- Right. Michigan. Right.- ใช่ มิชิแกน ใช่แล้ว 500 Days of Summer (2009)
This spike in Michigan sales of their album...นอกเหนือไปจากยอดขายอัลบั้ม 500 Days of Summer (2009)
I helped set up the break at Michigan City. Why not?เราช่วยกันแหกคุกที่มิชิแกนซิตี้ ก็แง่ละ Public Enemies (2009)
Only Indiana State Penitentiary in Michigan City can guarantee Dillinger will not escape.มีแต่เรือนจำรัฐอินเดียน่า ในมิชิแกนซิตี้ ที่สามารถการันตีว่าดิลลิ่งเจอร์จะหนีไปไม่ได้ Public Enemies (2009)
I'm going to michigan state.ฉันจะไปอยู่ที่มิชิแกน After School Special (2009)
Corinth and michigan.คอรินธ์ ตัด มิชิแกน Pleasure Is My Business (2009)
"if you agree to my terms, Take out a personal ad In the michigan post.""ถ้าคุณตกลงกับเงื่อนไขนี้ ลงโฆษณาใน นสพ.มิชิแกน โพสต์" Omnivore (2009)
Michigan post, March 7, 1998.- ฉันเจอแล้วค่ะ มิชิแกน โพสต์ 7 มีนาคม 1998 นี่ใช่มั้ยคะ? Omnivore (2009)
19. A freshman. She came here from michigan To go to school.โฟเยต์เป็นครูผู้ช่วยสอน ในชั้นเรียนของอแมนด้า Omnivore (2009)
Foyet was a teacher's Assistant in one Of amanda's courses. Michigan.มิชิแกน เป็นที่ที่เจ้ามัจจุราชมันให้ ชอว์นเนสซี่ลงโฆษณาที่นั่น Omnivore (2009)
But she just got here From michigan.เธอลงเรียนได้นานเท่าไหร่? Omnivore (2009)
Maybe we make a little more in Michigan than the national average, but what's the national average?เราอาจจะสร้างมิชิแกนน้อยๆ โดยเฉลี่ยระดับชาติ แต่โดยเฉลี่ยระดับชาติคืออะไร Pilot (2009)
I think they import the pepperoni from, like, Michigan or something.ฉันว่าเค้านำเข้าเปปเปอโรนี่ จากมิชิแกน.. The Rhodes Not Taken (2009)
Detroit, Michiganดีทรอยท์ มิชิแกน To Hell... And Back (2009)
Age 39, went to undergrad in toronto, graduated second in his class from michigan medical institute 2000, went on to work for a public health organization in detroit.อายุ 39 จบปริญญาจากโตรอนโต จบเป็นอันดับ 2 ในชั้น จากสถาบันแพทย์มิชิแกน ปี 2000 ทำงานในองค์กรสาธารณสุขที่ดีทรอยท์ To Hell... And Back (2009)
Michigan where he went to school, and chicago where he lived.ที่มิชิแกน คือที่ที่เค้าไปเรียน และ ที่ชิคาโก ก็เป็นที่ที่เค้าอาศัยอยู่ Amplification (2009)
Since before you even heard of Michigan.ก่อนที่นายจะเคยได้ยินชื่อมิชิแกนด์ซะอีก Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
In michigan- - The whole greater area?ในมิชิแกน พื้นที่กว้างใหญ่อย่างนั้นเหรอ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
Paris, France to Michiganชัค! ชัค! วู้... They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
The michigan courts have yet to make a decision.แต่ศาลมิชิแกนยังไม่ได้ตัดสินใจใดๆ You Don't Know Jack (2010)
Unless you want michigan to become The suicide capital of the world.เว้นแต่คุณอยากให้มิชิแกนกลายเป็น เมืองแห่งการฆ่าตัวตายของโลก You Don't Know Jack (2010)
Michigan residents, by a 5:1 marginผู้คนในมิชิแกนห้าต่อหนึ่ง... You Don't Know Jack (2010)
At no time have the people of michigan...ที่ลึกซึ้งและซับซ้อนที่สุด ว่าเราต้องตัดสินในฐานะที่เป็นสังคม You Don't Know Jack (2010)
Or the michigan legislature granted jack kevorkianว่าไม่มีวันที่พลเมืองในรัฐมิชิแกน หรือสภานิติบัญญัติของมิชิแกน... You Don't Know Jack (2010)
On the assisted suicide issue? I give my word to the people of michiganจุดยืนอย่างเป็นทางการของคุณ ประเด็นการทำการุณยฆาตคืออะไรคะ You Don't Know Jack (2010)
Fieger is now advocating for himself And campaigning with michigan voters,เมื่อไม่ได้พูดเพื่อหมอเควอร์เกี้ยนแล้ว ไฟย์เกอร์จึงหันมาพูดเพื่อตัวเอง... You Don't Know Jack (2010)
Well, you're lucky you're in michigan, 'cause if you were in some other state, they'd fry your ass. Here they'll just toss you in a cell and throw away the key forever.คุณโชคดีที่อยู่ในมิชิแกน ถ้าคุณไปอยู่รัฐอื่นคุณโดนนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าแน่ You Don't Know Jack (2010)
For a third term as michigan's governor.จอห์น แองเกอร์ผู้แสนจะมีความสุข ตื่นเต้นกับชัยชนะของเค้า... You Don't Know Jack (2010)
The voters of michigan have pretty resoundingly said, "geoffrey, we might hire you if we had a legal case,...และผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในมิชิแกน ต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวว่า... You Don't Know Jack (2010)
Pretrial hearings get underway today On the people of the state of michigan versus Jack Kevorkian.การรับฟังก่อนการพิจารณคดี ใกล้จะเริ่มแล้วค่ะในวันนี้... You Don't Know Jack (2010)
To disregard the laws of michigan.คุณประกาศเจตนาของคุณ ต่อหน้าสาธารณะครั้งแล้วครั้งเล่า... You Don't Know Jack (2010)
New York, New Jersey, Virginia, Michigan, Kentucky and Indiana?เวอร์จิเนีย มิชิแกน เคนตั๊กกี อินเดียนาด้วยมั้ย The Next Three Days (2010)
This is Paul Conroy, I'm from Hastings, Michigan.ผมพอล คอนรอย ผมมาจาก เฮสติ้งส์ มิชิแกน Buried (2010)
Hastings, Michigan. I'm looking for Donna Mitchell.เฮสติ้ง มิชิแกน ผมตามหา ดอนน่า มิชเชล Buried (2010)
My name is Paul Conroy. I'm an American citizen from Hastings, Michigan.ผมชื่อพอล คอนรอย ผมเป็น คนอเมริกันจากเฮสติ้งมิชิแกน Buried (2010)
243 East Walnut Street. Hastings, Michigan. U.S.A.243 ถนนอีสต์วอลนัท เฮสติ้ง มิชิแกน สหรัฐฯ Buried (2010)
You don't even know where Michigan is.ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารัฐมิชิแกนอยู่ไหน Buried (2010)
The Detroit bureau is canvassing michigan looking for suspect zero, and we've got gibbons on the ten most wanted list, which is more than a miracle to pull off.สำนักงานดีทรอยส์กำลัง ตรวจสอบข้อมูลอยู่ที่มิชิแกน เพื่อตามหาผู้ต้องสงสัย หมายเลขศูนย์ และเรา ได้วางชื่อกิบบอนส์ ไว้ในลำดับรายชื่อสิบคนแรก ที่ต้องการตัวด่ีวนที่สุด Revelation Zero: Part 1 (2010)
It's like Michigan... hard-core propellant.เหมือนจะเป็นมิชิกัน... ขับเคลื่อนแบบฮาร์ดคอร์ The Blind Banker (2010)
You're not even in Michigan, although we're the only ones that know that.แล้วก็ไม่ได้อยู่ที่มิชิแกน อย่างไรซะ เราก็เป็นคนเดียว ที่รู้ว่าเธอน่ะตายแล้ว Pilot (2010)
Ok, I'm gonna long-shot it and I'm gonna cross the Michigan Business Directory with the payroll company and see if I still got what it takes to find stuff.ก็ได้ ฉันจะลองสุ่มดู ฉันจะเชื่อมข้อมูลจาก รายนาม Michigan Business กับบริษัททำบัญชีเงินเดือน และดูว่าฉันจะยังยอดเยี่ยม ในการหาข้อมูลอยู่ไหม Devil's Night (2010)
I'm Steve Libby coming to you from Wolf Den here in Lansing, Michigan.สวัสดีครับ แฟนๆฮ๊อกกี้ ผมสตีฟ ลิบบี้ รายงานสดจากโพรงหมาป่า Tooth Fairy (2010)
Grapefruit, Michigan.FRAWLEY: The Town (2010)
It's just the most beautiful place on earth. Have you ever been in Michigan Wally?มันเป็นที่ที่สวยที่สุดในโลก นายเคยไปมิชิแกนมั้ยวอลลี่ The Switch (2010)
Ok, I'm in Michigan andโอเค ฉันอยู่ที่มิชิแกนแล้วก็.. The Switch (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
michiganLansing is the state capital of Michigan.
michiganWe know Michigan lake.

CMU English Pronouncing Dictionary
MICHIGAN    M IH1 SH IH0 G AH0 N
MICHIGAN'S    M IH1 SH IH0 G AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Michigan    (n) (m i1 sh i g @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Michiganwaldsänger {m} [ornith.]Kirtland's Warbler [Add to Longdo]
Michigan (US-Bundesstaat)Michigan (MI) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミシガン[, mishigan] (n) Michigan; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
塔斯科拉[Tǎ sī kē lā, ㄊㄚˇ ㄙ ㄎㄜ ㄌㄚ, ] Tuscola (county in Michigan) [Add to Longdo]
大山谷州立大学[Dà shān gǔ zhōu lì dà xué, ㄉㄚˋ ㄕㄢ ㄍㄨˇ ㄓㄡ ㄌㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Grand Valley State University (Michigan), USA [Add to Longdo]
密歇根[Mì xiē gēn, ㄇㄧˋ ㄒㄧㄝ ㄍㄣ, ] Michigan (state of US) [Add to Longdo]
密歇根大学[Mì xiē gēn Dà xué, ㄇㄧˋ ㄒㄧㄝ ㄍㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Michigan [Add to Longdo]
密歇根州[Mì xiē gēn zhōu, ㄇㄧˋ ㄒㄧㄝ ㄍㄣ ㄓㄡ, ] Michigan [Add to Longdo]
底特律[Dǐ tè lǜ, ㄉㄧˇ ㄊㄜˋ ㄌㄩˋ, ] Detroit, Michigan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Michigan
   n 1: a midwestern state in north central United States in the
      Great Lakes region [syn: {Michigan}, {Wolverine State},
      {Great Lakes State}, {MI}]
   2: the 3rd largest of the Great Lakes; the largest freshwater
     lake entirely within the United States borders [syn: {Lake
     Michigan}, {Michigan}]
   3: a gambling card game in which chips are placed on the ace and
     king and queen and jack of separate suits (taken from a
     separate deck); a player plays the lowest card of a suit in
     his hand and successively higher cards are played until the
     sequence stops; the player who plays a card matching one in
     the layout wins all the chips on that card [syn: {Michigan},
     {Chicago}, {Newmarket}, {boodle}, {stops}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top