Search result for

*miami*

(67 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: miami, -miami-
Possible hiragana form: *みあみ*
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
miamia (n ) กระท่อมของชนเผ่าอะบอริจินในออสเตรเลีย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Miami.MiamiThat Old Gang of Mine (2001)
Miami.MiamiCry to Me (2011)
Yeah,22-year-old heir to one of Miami's largest fortunes.ใช่ ทายาทวัย 22 ของหนึ่งใน มหาเศรษฐีของไมอามี่ And How Does That Make You Kill? (2008)
Cory,I'm Lieutenant Horatio Caine with the Miami Police Department.โครี่ ฉันผู้หมวดโอราชิโอ เคน ตำรวจไมอามี่ And How Does That Make You Kill? (2008)
I've already won 3 races. Two more, and I'm smoking cohebas in Miami.กูชนะไป3ครั้งแล้ว อีกแค่2 ก็ไปนั่งสูบกัญชาแถวไมอามี่แล้ว Death Race (2008)
I don't know about you but I'm headed to Miami.กูไม่รู้ว่ามึงจะเอาไง แต่กูจะไปไมอามี่ว่ะ Death Race (2008)
Yeah, Miami's good.ไมอามี่ก็ดี Death Race (2008)
Well, I figure we're gonna land somewhere around Miami, right?ฉันคิดไว้เราน่าจะไปถึง ที่ไหนซักแห่งในไมอามี่ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Kinda ghetto for Miami.- อย่างกับชุมชนนึงในไมอามี่ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Their friend Raza Syed lives in Miami.เพื่อนพวกเขา ราซา ไซเอ็ดอยู่ในไมอามี่ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I follow a single coca leaf from the jungle to the streets of Miami.ฉันตามใบของต้นโกโก้จากในป่ามายังถนนในไมอามี่ไงล่ะเว้ย Marley & Me (2008)
Drove down to Miami for Bark in the Park Night at the Marlins game.ขับรถไปไมอามี่ ไปบาร์คอินปาร์คไนท์ดูเกมของเดอะมาร์ลิน Marley & Me (2008)
Miami, all of it.เฮ้เพื่อน มีของป่ะ? Gomorrah (2008)
She had to work in Miami, so I'm standing in for her.เธอมีเรื่องต้องไปทำที่ไมอามี่ ให้ฉันมาทำหน้าที่แทนเธอที่นี่ Nights in Rodanthe (2008)
Listen, you've been watching way too much Miami Vice.ฟังนะ คุณดูหนังเรื่องไมอามี่ไวซ์ เยอะเกินไปแล้วล่ะ Pilot (2008)
From Hell. Via Miami Beach.จากนรกสิยะ ข้ามหาดไมอามีมา Loyal and True (2008)
We're a long way from Miami.เรามาไกลจากไมอามี่เลยนะ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
In Miami.ที่ไมอามี่ Confessions of a Shopaholic (2009)
- There isn't another reason why you want to go to Miami?อ้า.. Confessions of a Shopaholic (2009)
Now, as you may know, Sara Tancredi was arrested recently, and is currently being house at the Miami Dade State Penitentiary.เอาล่ะ อย่างที่คุณรู้ ซาร่า เทนเครดี้ ถูกจับเมื่อเร็วๆนี้ และตอนนี้อยู่ที่ เรือนจำไมอามี่ เด็ด Prison Break: The Final Break (2009)
Agent Whitley is set up in Miami. He will be your contact.เจ้าหน้าที่วิตลี่ประจำที่ไมอามี่ จะติดต่อกับคุณ Prison Break: The Final Break (2009)
Covering 7 different escape attempts from Miami Dade's State Pen-- over the last 60 years.รวมเจ็ดคดีแหกคุกที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ Prison Break: The Final Break (2009)
Sea World? There isn't one in Miami. - My loss."Sea world" ที่อยู่ในไมอามี่น่ะเหรอ \ ความสูญเสียของผม \ ไม่ Prison Break: The Final Break (2009)
You know how many Daniels live Miami? Thousands. I need more.แล้วคนที่ชื่อแดเนียลที่อาศัยอยุ่ในไมอามี่มีเป็นพัน ผมต้องการข้อมูลมากกว่านี้ Prison Break: The Final Break (2009)
The best steaks in Miami.สเต็กขึ้นชื่อของไมอามี่ Public Enemies (2009)
Miami.ไมอามี่ Up in the Air (2009)
And when I'm all done, I wanna retire to, like, Miami.หลังจากที่ได้ทำทุกอย่างแล้ว\ ฉันก็จะเกษียณตัวเองไปอยู่ เอ่อ อย่างไมอามี่ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Miami. South Beach. That's where I should be.ไมอามี่ หาดทางใต้ ฉันน่าจะอยู่แถวนั้นมากกว่า Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Miami, South Beach... surrounded by pussy.ชายหาดตอนใต้,ไมอามี่ ห้อมล้อมไปด้วยสาวๆ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Like the props, they went back to the Miami Seaquarium.ผมรู้ทันทีว่าพวกมันเป็นสัตว์ที่รู้จักตัวเอง The Cove (2009)
I guess I'll see you in Miami.ฉันว่าเราคงเจอกันที่ไมอามี่ VS. (2009)
Scylla is in Miami.ซิลล่าอยู่ใน ไมอามี่ VS. (2009)
We need you to trace who called the sniper's cell and tell us where he is in Miami.เราต้องให้คุณแกะรอยว่าใครโทรไปหามือซุ่มยิง และบอกเรามาว่าเขาอยู่ที่ไหนในไมอามี่ VS. (2009)
He's in Miami, wants to meet.เค้าอยู่ในไมอามี่,เค้าต้องการพบฉัน VS. (2009)
Okay. Rockwell Avenue, South Miami.ร็อคเวล อเวนิว ไมอามี่ตอนใต้ VS. (2009)
Here in Miami.ที่นี่ในไมอามี่ VS. (2009)
We're going to Miami.เราจะไปไมอามี่ VS. (2009)
What are you doing in Miami?แล้วคุณมาทำอะไรที่ไมอามี่ VS. (2009)
We killed the guy who came to Miami.คนที่เราฆ่า เป็นคนที่มาจากไมอามี่ The Mother Lode (2009)
He's coming to Miami right now.ตอนนี้เขากำลังมาไมอามี่ The Mother Lode (2009)
Guess I'll see you in Miami.ฉันว่าเราคงเจอกันที่ไมอามี่ The Mother Lode (2009)
You're saying my mom's in Miami?คุณบอกว่าแม่ของฉันอยู่ในไมอามี? The Mother Lode (2009)
She's got Scylla, here in Miami.เธอมี ซิลล่า ที่นี่ในไมอามี่ S.O.B. (2009)
We're going to Miami.เราจะไปไมอามี่ S.O.B. (2009)
What brought you to Miami?ลมอะไรหอบคุณมาถึงไมอามี่ล่ะ S.O.B. (2009)
She said her place is on the same block as Dade-Miami Bank.เธอบอกว่าที่อยู่ของเธอตั้งอยู่ที่... ใกล้ๆกับ แบงค์ เดด ไมอามี่ S.O.B. (2009)
Christina Scofield will not be leaving Miami tonight.คริสติน่า สกอร์ฟิล จะไม่ออกจากไมอามีคืนนี้ S.O.B. (2009)
Welcome to Miami Beach.ขอบคุณ ยินดีต้อนรับสู่อ่าวไมอามี่ S.O.B. (2009)
...environmental summit in the city of Miami.ในเมืองไมอามี S.O.B. (2009)
The shooting that happened today wasn't your typical gangbanger, public service killing you're used to here in Miami.การยิงที่เกิดขึ้นวันนี้ ไม่ใช่พวกแก๊งตามปกติ การวิสามัญอย่างที่คุณคุ้นเคยในไมอามี่ Cowboys and Indians (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
miamiCarol will visit Miami next month.
miamiSummers I used to go to Miami.
miamiThe president is presently in Miami.
miamiWe must leave the hotel before 10 a. m., otherwise we will miss the train for Miami.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไมอามี[n. prop.] (Maiāmī) EN: Miami   FR: Miami

CMU English Pronouncing Dictionary
MIAMI    M AY0 AE1 M IY0
MIAMI'S    M AY0 AE1 M IY0 Z
TAMIAMI    T AE2 M IY0 AE1 M IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Miami    (n) (m ai1 a1 m ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Miami (Stadt in USA)Miami (city in USA) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マイアミ[, maiami] (n) Miami; (P) [Add to Longdo]
霞網[かすみあみ, kasumiami] (n) fowling net [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迈阿密[Mài ā mì, ㄇㄞˋ ㄚ ㄇㄧˋ, / ] Miami (Florida), #20,153 [Add to Longdo]
迈阿密滩[mài ā mì tān, ㄇㄞˋ ㄚ ㄇㄧˋ ㄊㄢ, / ] Miami Beach, #427,162 [Add to Longdo]
麦阿密[mài ā mì, ㄇㄞˋ ㄚ ㄇㄧˋ, / ] Miami [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Miamis \Mi*a"mis\, n. pl.; sing. {Miami}. (Ethnol.)
     A tribe of Indians that formerly occupied the country between
     the Wabash and Maumee rivers.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top