Search result for

*mb*

(903 entries)
(0.0672 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mb, -mb-
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
embroider (vt ) add fictitious or exaggerated details into something to make it more interesting
See also: S. exaggerate, embellish, elaborate, R. exaggerate, embellish, elaborate
pseudomembranös {adj}Is the term that describes a false membrane or tissue.
pseudomembranös {adj} (n ) Is the term that describes a false membrane or tissue.

English-Thai: Longdo Dictionary
carambola(n) มะเฟือง
wave number(n jargon) ค่าที่เป็นส่วนกลับของความยาวคลื่น, Related: wavelength
accreditation (of an ambassador)(n) การแต่งตั้ง (ทูต)
General Assembly(phrase) การประชุมสามัญ
member(vt) สมาชิก
to twiddle one's thumbsเสียเวลาจริงๆ เช่น I was twiddling my thumbs., S. to waste one's time,
atherothrombotic(n) ภาวะเส้นโลหิตแดงตีบเนื่องจากมีลิ่มเลือดในหลอดเลือด
plumbum(n uniq) ตะกั่ว, S. lead,
tummy rumble, tummy rumbling(n) เสียงท้องร้อง
plasma membrane(n) เยื่อหุ้มเซลล์, S. cell membrane,
dumbfounded(adj) ตกตะลึง, ตะลึงงัน เช่น Frankly, I have been dumbfounded that it has taken this amount of time.
article number(n) รหัสสินค้าที่มักแสดงเป็นบาร์โค้ด ซึ่งสามารถถูกอ่านเป็นตัวเลขและข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
nimboฝน, น้ำ (เป็น prefix ของเมฆที่สามารถก่อตัวให้เกิดฝนได้) เช่น The low, gray clouds that fill the skies are Nimbo stratus.
carambola(n) มะเฟือง ผลไม้ไทยชนิดหนึ่ง ผลเป็น 5 แฉก มีทั้งพันธุ์หวาน และเปรี้ยว, S. starfruit
Image:
chamber pot(n) กระโถนฉี่ เช่น The history of the chamber pot predates that of indoor plumbing and flush toilets.
musical ensemble(n) กลุ่มของนักดนตรีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป, S. orchestra, band,
numbers(n) หนังสือกันดารวิถี หนังสือเล่มที่ 4 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament
rumble strip(n) เส้นจราจรที่ตีขวางบนถนนเป็นแถบๆ ใช้สำหรับเตือนคนขับรถถึงลักษณะสภาพถนนที่เปลี่ยนไป หรือให้ระวัง (เช่น เตือนเมื่อถึงทางเลี้ยว, เตือนเมื่อถึงทางลาด) เส้นนี้ทำงานโดยอาศัยแรงกระแทกของล้อรถกับเส้นจารจรที่ตีไว้บนถนน ทำให้เกิดเสียงเมื่อรถวิ่งผ่านและการสั่นสะเทือนบนตัวรถ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
MB[ABBR] คำย่อของ megabyte
amb[PRF] ทั้งสองด้าน, See also: รอบ
ambi[PRF] ทั้งสองด้าน, See also: รอบ
bomb[VI] ทิ้งระเบิดทำลาย, Syn. blow up
bomb[VT] ทิ้งระเบิดทำลาย, Syn. blow up
bomb[N] ระเบิด, See also: ลูกระเบิด, Syn. explosive
bomb[N] คนเยี่ยมยอด (คำสแลง), See also: สิ่งของที่เยี่ยมยอด (ภาษาสแลง)
comb[VT] ค้นหาอย่างละเอียด, See also: ค้นหาทุกซอกทุกมุม, สืบทั่ว, สะสาง, Syn. untangle, disentangle
comb[N] เครื่องมือแยกเส้นใย
comb[VT] ทำความสะอาดหรือแยกเส้นใย
comb[N] รวงผึ้ง, Syn. honeycomb
comb[N] หงอนไก่
comb[N] หวี, See also: แปรง, Syn. brush, currycomb
comb[VT] หวี (ผม), See also: แปรง (ผม), สาง (ผม), Syn. brush, curry, hackle
dumb[ADJ] โง่, See also: ไม่ฉลาด, Syn. unintelligent, dopey, idiotic, Ant. intelligent, smart
jamb[N] เสาข้างประตูหรือหน้าต่าง
lamb[N] เนื้อลูกแกะ
lamb[N] ลูกแกะ, Syn. lambkin
limb[N] กิ่ง, See also: ก้าน, แขนง, Syn. branch
limb[N] แขน ขาหรือปีก
limb[N] สมาชิก, Syn. member
limb[N] ขอบ, See also: ริม, Syn. edge
numb[ADJ] ชา, See also: หมดความรู้สึก, ไม่มีความรู้สึก
numb[VT] ทำให้ชา, See also: ทำให้หมดความรู้สึก, Syn. benumb, deaden, dull, Ant. sensitize
tomb[N] หลุมฝังศพ, Syn. vault, mausoleum, grave
tomb[N] สุสาน, Syn. cemetery
tomb[N] อนุสาวรีย์สำหรับคนตาย, Syn. monument
tomb[N] ความตาย
umbo[N] ส่วนที่นูนขึ้นมา เช่น ส่วนสลักนูนกลางโล่
womb[N] มดลูก, See also: ครรภ์, Syn. uterus
womb[N] แหล่งกำเนิด, Syn. origin, source
womb[N] ที่คุ้มกัน, See also: ที่กำบัง, ที่หลบภัย
amber[ADJ] ที่ทำจากอำพัน
amber[ADJ] สีเหลืองอย่างอำพัน, Syn. amber-colored, yellowish, golden
amber[N] สีเหลืองอำพัน
amber[N] อำพัน
ambit[N] วง
amble[N] การเดินช้าๆ สบายๆ
amble[VI] เดินช้าๆ, See also: เดินทอดน่อง, เดินช้าๆอย่างสบายๆ, Syn. wander, stroll
bimbo[N] หญิงสาวที่มีเสน่ห์ทางเพศแต่ไม่ฉลาด
bimbo[SL] คนที่สวยแต่ไร้สมอง
climb[VT] ค่อยๆ เพิ่มขึ้น
climb[VI] ค่อยๆ เพิ่มขึ้น, Syn. ascend, arise
climb[VI] ปีน
climb[VT] ปีน, Syn. climb on, clamber up
combo[N] วงดนตรีแจ๊สขนาดเล็ก (มีเครื่องดนตรี 3-6 ชิ้น)
combo[SL] คนชอบทั้งสองเพศ
crumb[N] คนที่ไร้ค่า (คำสแลง)
crumb[N] จำนวนน้อย
crumb[VT] ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-bombabbr. atomic bomb (ระเบิดอะตอม)
accumbent(อะคัม' เบนทฺ) adj. เอียง, เอียงชิด, -accumbency n. (lying against)
adumbral(แอดอัม' บรัล) adj. เป็นเงา, บังแดด, ร่ม
adumbrate(แอดอัม' เบรท) vt. แลเงา, วาดโครงร่าง, วาดย่อ, พรรณาย่อ ๆ ,พูดเป็นนัย, ทอดเป็นเงาบัง. -adumbration n., -adumbrative adj. (suggest)
aeroembolism(แอโรเอม' โบลิสซึม) n. โรคฟองอากาศอุดตันในหลอดโลหิต, เนื่องจากความกดดันบรรยากาศลดลงอย่างรวดเร็วในขณะบินที่สูง
aerosol bombภาชนะหรือกระป๋องฉีดสเปรย์ที่เป็นละอองของเหลว
air chamber(ห้องอากาศ, ห้องลม)
akimbo(อะคิม' โบ) adj. adv. เท้าสะเอว
alembic(อะเลม' บิคป n. อุปกรณ์การต้มกลั่นที่มีปากหรือหัวเป็นจะงอย, สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์, สิ่งที่กลั่น
ambages(แอมเบ' เจซ) n. ทางวกวน, การพูดจาอ้อมค้อม (roundabout ways)
ambagious(แอมเล' เจียส) adj. วกวน, อ้อ้มค้อม. -ambagiousness n. (roundabout)
ambary(แอมบา' รี) n. พืชจำพวก Hibiscus cannabinus ในอินเดีย ใช้ทำเส้นผ้าใบ ปอ ปอชวา ., Syn. kenaf
ambassador(แอมแบส' ซะดอร์) n. เอกอัครราชทูต. ambassadorial adj. ambassadorship n., Syn. embassdor, envoy, minister)
ambassador-at-large(แอมแบล' ชะดอร์ แอทลาร์จ) n., (pl. ambassadors-at-large) ฑูตที่ไม่มีตำแหน่งเฉพาะ
ambassadress(แอมแบส' ซะดริส) n. เอกอัครราชฑูตหญิง, ภรรยาเอกอัครราชทูต (female)
amber(แอม' เบอะ) n.,adj. อำพัน, สีน้ำตาลเหลือง, สีอำพัน, สีน้ำตาลเหลือง, Syn. brownish yellow)
ambergris(แอม' เบอกริส) n. ไขจากลำไส้ปลาวาฬนำมาใช้ทำเครื่องสำอาง (used in perfumery)
amberjack(แอม' เบอแจค) n., (pl. -jack, -jacks) ปลาจำพวก Seriola
amberoid(แอม' เบอรอยดฺ) n. อำพันสังเคราะห์ ที่ทำจากการอัดเรซิน (resins) ณ ที่อุณหภูมิสูง., Syn. ambroid
ambi-(คำเสริมนหน้า) ที่หมายถึง "ทั้งสอง"
ambiance(แอม' บิอันซฺ) n. ambience
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill ###A. clumsiness, unskill
ambidextrous(แอมบิเดค' เทริส) adj. ใช้มือได้ดีทั้งสองข้าง, คล่องแคล่ว, ชำนาญมาก, ตีสองหน้า, หลอกลวง. -ambidextrousness n., Syn. facile, skilled ###A. clumsy)
ambience(แอม' บิอันซ) n., (pl. -biences) สิ่งแวดล้อม,สภาพแวดล้อม., Syn. ambience
ambient(แอม' บิเอินทฺ) adj. ล้อมรอบ, ที่อยู่, ล้อมรอบ, Syn. encompassing
ambiguity(แอมบิกิว' อีที) n., (pl. -ties) ความมีสองนัย, ความหมายที่คลุมเครือ, คำพูดที่คลุมเครือ, ภาวะกำกวม, Syn. vagueness, deceptiveness ###A. clearness, certainty)
ambiguous(แอมบิก' กิวเอิส) adj. คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ.
ambisyllabic(แอมบิซิล' ละบิค) adj. เกี่ยวกับพยางค์ซึ่งสัมพันธ์กับตัวสระทั้งหน้าและหลัง
ambit(แอม' บิท) n. เส้นรอบวง, ขอบเขต, บริเวณรอบ ๆ (circuit, boundary, limits)
ambitendency(แอมบิเทน' ดันซึ่) n., (pl. -cies) Psycho. ความรู้สึกรวมที่เป็นทั้งเชิงบวกและเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ
ambition(แอมบิช' เชิน) n. ความทะเยอทะยาน, ความมักใหญ่ใฝ่สูง, ความปรารถนาอันแรงกล้า, เป้าหมายของความปรารถนาดังกล่าว . -vt. ปรารถนา อย่างแรงกล้า. -ambitionless adj., Syn. longing, goal ###A. aimlessness)
ambitious(แอมบิช' เชิส) adj. ทะเยอทะยาน, ปรารถนาอย่างแรงกล้า, มักใหญ่ใฝ่สูง. -ambitiousness n., Syn. aspiring, purposeful)
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.
ambivert(แอม' บิเวอร์ท) n., psycho. บุคคลท่มีลักษณะของบุคคลิกภาพระหว่าง extrovert กับ introvert คนอุภัยวัตน์
amble(แอม' เบิล) vt.,vi. เดินตามสบาย, เดินทอดน่อง, ขี่ม้าเหยาะย่าง -ambler n. (stroll)
amblygonite(แอมบลิก' โกไนทฺ) n. แร่ที่ประกอบด้วย Lithium aluminum fluophosphate
amblyopia(แอมบลอโอ' เฟีย) n. ภาวะสายตาเสียที่หาสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้. -amblyopic adj.
ambo(แอม' โบ) n., (pl. -bos) n. แท่นอ่านพระคัมภีร์หรือเทศนาในโบสถ์คริสเตียนสมัยโบราณ (ambon)
amboceptor(แอม' บะเซพเทอะ) n. สารที่เกิดขึ้นในระหว่างการติดเชื้อในเลือด มีคุณสมบัติเป็นตัวทำให้โลหิตแดงสลายตัว
ambroid(แอม' บรอยดฺ) n. amberoid
ambrosia(แอมโบร' เซีย) n. อาหาร เครื่องดื่ม หรือเครื่องหอมของเทพยดา,สิ่งที่มีรสอร่อยหรือมีกลิ่นน่าดม. -ambrosial, ambrosian adj., Syn. delicious food)
ambrotype(แอม' โบรไทพ) n. ภาพถ่ายบนแผ่นแก้วโดยการฉาบ negative ด้วยผิวพื้นดำ
ambry(แอม' บรีป n. ตู้ใส่อาหาร, ตู้เสื้อผ้า, ตู้ใส่ภาชนะ, หนังสือ, เครื่องแต่งตัวและอื่น ๆ ของโบสถ์
ambsace(แอม' เซส) n. โชคร้าย, ระยะทางที่สั้น ที่สุด . ปริมาณที่น้อยที่สุด, ระยะทางที่สิ้นที่สุด, ของที่มีมาตรฐานต่ำสุด, ของที่ไร้ค่าที่สุด
ambulance(แอม' บิวเลิน') n. รถพยาบาล, เรือหรือเครื่องบิน, โรงพยาบาลเคลื่อนที่
ambulate(แอม' บิวเลท) vi. เดินไปเดินมา, เคลื่อนที่, เคลื่อนย้าย. -ambulation n.
ambulatory(แอมบิวละโท' รี) adj. เกี่ยวกับการเดิน, เหมาะสำหรับเดิน, เดินไปมา, แข็งแรงพอที่จะเดินได้แล้ว (ลงจากเตียง) , เปลี่ยนแปลงได้. -n. ระเบียง, ที่เดินเล่นที่มีหลังคา, Syn. walking)
ambuscade(แอมบัสเคด') n.,vt.,vi. การซุ่มโจมตี, การคอยดักทำร้าย. -ambuscader n., Syn. ambush)
ambush(แอม' บุช) n.,vt. การซุ่มโจมตี, การคอยดักทำร้าย, ที่ที่คอยดักทำร้าย, ที่ซุ่มโจมตี, ผู้ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย, ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย. -ambusher n. -ambushlike adj., Syn. waylaying, hiding, cover)
antechamber(แอนทิเชม' เบอะ) n. ห้องคอยและเป็นห้องผ่านเข้าไปห้องที่ใหญ่กว่าห้องนอกสำหรับนั่งคอย, Syn. foyer)

English-Thai: Nontri Dictionary
adumbrate(vt) ทอดเงา,แลเงา,วาดโครงร่าง
ambassador(n) ทูต,เอกอัครราชทูต
amber(n) สีเหลืองอำพัน,สีน้ำตาลเหลือง
ambiguity(n) ความกำกวม,ความคลุมเครือ,ความเคลือบคลุม
ambiguous(adj) กำกวม,คลุมเครือ,เคลือบคลุม,มีสองนัย
ambition(n) ความทะเยอทะยาน,ความมักใหญ่ใฝ่สูง
ambitious(adj) ทะเยอทะยาน,มักใหญ่ใฝ่สูง
amble(vi) เหยาะย่าง,เดินทอดน่อง
ambrosia(n) อาหารทิพย์,กระยาทิพย์
ambrosial(adj) เกี่ยวกับอาหารทิพย์,อร่อย,โอชะ,รสเลิศ
ambulance(n) รถพยาบาล,รถฉุกเฉิน
ambush(n) การซุ่มทำร้าย,การดักโจมตี,ที่ซุ่ม
ambush(vt) ดักโจมตี,ดักทำร้าย,ซุ่มทำร้าย
antechamber(n) ห้องมุข
aplomb(n) ความมั่นใจในตนเอง,ความไม่ประหม่า
assemblage(n) การชุมนุม,การมั่วสุม,ฝูงชน
assemble(n) การประชุม
assemble(vi) ประชุม,มาชุมนุมกัน,รวบรวม
assembly(n) การชุมนุม,การประชุม,ที่ประชุม,สมัชชา
ATOMIC atomic bomb(n) ระเบิดปรมาณู
bamboo(n) ไม้ไผ่
bamboozle(vt) หลอกลวง,ลวง,ทำให้ฉงน
bedchamber(n) ห้องนอน
benumb(vt) ทำให้ชา,ทำให้หมดความรู้สึก,ทำให้มึนงง
bomb(n) ลูกระเบิด,อาวุธนิวเคลียร์
bomb(vt) ทิ้งระเบิด
bombard(vt) ระดมยิง,กระหน่ำยิง,ทิ้งระเบิด,โจมตี
bombardment(n) การระดมยิง,การทิ้งระเบิด,การกระหน่ำยิง,การโจมตี
bombast(n) คำพูดรื่นหู,คำพูดโว,เครื่องรอง
bombastic(adj) เป็นที่รื่นหู,ซึ่งคุยเขื่อง,ซึ่งคุยโว
bomber(n) เครื่องบินทิ้งระเบิด
bombshell(n) ลูกระเบิด,สิ่งที่น่าตกใจ
bramble(n) พันธุ์ไม้มีหนาม,พุ่มไม้
bumble(vt) ทำผิด,ทำเสีย,ทำเลอะเทอะ
bumblebee(n) แมลงภู่
cambium(n) เยื่ออ่อนระหว่างเปลือกไม้กับเนื้อไม้
cambric(n) ผ้าลินินบาง
catacomb(n) ที่ฝังศพ,สุสาน,อุโมงค์ใต้ดิน
CHAMBER chamber pot(n) กระโถนปัสสาวะ,โถปัสสาวะ
chamber(n) ห้องนอน,ห้องพัก,ห้องโถง,สภา,สำนักงานทนายความ
chamberlain(n) มหาดเล็ก,จางวาง,กรมวัง
chambermaid(n) ต้นห้อง
clamber(vi) คลาน,ตะกาย,ปีน,ปีนป่าย
climb(n) การปีน,การไต่,การขึ้น
climb(vt) ปีน,ไต่,ขึ้น,เลื้อย,ตะกาย
climber(n) นักไต่,ไม้เลื้อย
cockscomb(n) ดอกหงอนไก่,คนหยิ่ง,คนขี้โอ่
comb(n) หวี,แปรงหวีผม
comb(vt) หวีผม,สางผม,แปรงผม,เสาะหา,ค้นหา
combat(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การรบ,ความขัดแย้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poisoning, lead; plumbism; saturnismภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
private member's billร่างกฎหมายที่สมาชิกสภาเสนอ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
private members, billร่างกฎหมายที่สมาชิกสภาเสนอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pseudomembranous candidiasisโรคราแคนดิดาชนิดเยื่อเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plumb-lineสายดิ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
plumbism; poisoning, lead; saturnismภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prostrate; procumbent; trailingทอดนอน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plasma membrane; membrane, cellเยื่อหุ้มเซลล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plasma membrane; cell membrane; plasmalemmaเยื่อหุ้มเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
patient, ambulatoryคนไข้เดินได้, คนไข้ไปกลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumohaemia; embolism, air; pneumathaemia; pneumathemia; Pneumohaemia; pneumohemiaภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pneumohaemia; embolism, air; pneumathaemia; pneumathemia; pneumohaemia; pneumohemiaภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumohemia; embolism, air; pneumathaemia; pneumathemia; pneumohaemia; Pneumohaemiaภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Precambrian Eraมหายุคพรีแคมเบรียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
propagated thrombusลิ่มเลือดแพร่ขยาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvimetry, combinedการวัดเชิงกรานทั้งภายนอกภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
possession, scramblingการแย่งการครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pseudo-random numberเลขสุ่มเทียม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
popular assemblyสมัชชาประชาชน [ดู civic assembly] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parliament chamberที่ประชุมรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
periumbilical-รอบสะดือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polyembryonyการมีหลายเอ็มบริโอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plica fimbriata; fimbriated foldส่วนทบหยัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
packet assembler/disassembler (PAD)ตัวรวม/ถอดแยกกลุ่มข้อมูล (แพด, พีเอดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
packet assembler/disassembler (PAD)ตัวรวม/ถอดแยกกลุ่มข้อมูล (แพด, พีเอดี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
puncture, lumbar; puncture, spinal; rachicentesis; rachiocentesisการเจาะน้ำไขสันหลัง, การเจาะหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, spinal; puncture, lumbar; rachicentesis; rachiocentesisการเจาะน้ำไขสันหลัง, การเจาะหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puerperal thrombosisภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือดหลังคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preambleอารัมภบท, คำปรารภ [ดู enacting clause ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
preambleบทนำกรมธรรม์ มีความหมายเหมือนกับ recital clause [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
preamble of a statuteคำปรารภแห่งบทกฎหมาย, พระราชปรารภ (ไทย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pyoumbilicusสะดือเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prechamber; precombustion chamberห้องเผาไหม้ก่อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
prechamber; precombustion chamberห้องเผาไหม้ก่อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Prandtl numberเลขพรันด์เทิล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
piastrinaemia; piastrinemia; thrombocythaemia; thrombocythemiaภาวะเกล็ดเลือดเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piastrinemia; piastrinaemia; thrombocythaemia; thrombocythemiaภาวะเกล็ดเลือดเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
port numberหมายเลขช่องทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PIN (personal identification number)พิน (รหัสประจำตัว) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pooled variance; combined varianceความแปรปรวนรวม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
PAD (packet assembler/disassembler)แพด, พีเอดี (ตัวรวม/ถอดแยกกลุ่มข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PAD (packet assembler/disassembler)แพด, พีเอดี (ตัวรวม/ถอดแยกกลุ่มข้อมูล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
postmortem thrombusลิ่มเลือดในหลอดเลือดหลังตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulp chamberโพรงในตัวฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
prime number; primeจำนวนเฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
phase of a complex numberเฟสจำนวนเชิงซ้อน [มีความหมายเหมือนกับ amplitude of a complex number และ argument of a complex number] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
phloic procambiumโฟลอิกโพรแคมเบียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
posterior chamberห้องหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior embryotoxonขอบวงด้านในกระจกตาหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pylethrombosisภาวะหลอดเลือดพอร์ทัลมีลิ่มเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
International Standard Book Numberเลขมาตรฐานหนังสือสากล

ISBN [เทคโนโลยีการศึกษา]

Accession numberเลขทะเบียน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Call numberเลขเรียกหนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thumb indexดรรชนีหัวแม่มือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accession numberเลขทะเบียน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Author numberเลขผู้แต่ง

เลขผู้แต่ง หรือ เลขหนังสือ (Book number) หมายถึง สัญลักษณ์ประจำตัวทรัพยากรสารสนเทศ ใช้เลขประตัวผู้แต่งหรือผู้รับผิดชอบเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละชื่อเรื่องนั้น เลขผู้แต่ง ประกอบด้วย อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง ซึ่งเลขประจำตัวชื่อผู้แต่งนั้น ได้มีการกำหนดเป็นตารางเลขสำเร็จรูปไว้แล้ว

กรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศไม่มีชื่อผู้รับผิดชอบ จะลงรายการหลักด้วยชื่อเรื่อง ซึ่งประกอบด้วยอักษรตัวแรกของชื่อเรื่องและเลขประจำอักษรตัวถัดของชื่อเรื่อง นอกจากนี้ อาจจะมีสัญลักษณ์ที่ระบุถึงเล่มที่ ฉบับที่ ตอนที่ ปีพิมพ์ เพิ่มขึ้นมาอีกด้วย

ส่วนตารางเลขผู้แต่งภาษาต่างประเทศนั้น ใช้ตารางเลขผู้แต่งคัตเตอร์-แซนบอร์น (Cutter-Sanborn Table) ซึ่งเป็นคัตเตอร์ของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ส่วนสำหรับเลขผู้แต่งชาวไทย จะมีตารางเลขผู้แต่งชาวไทยของหอสมุดแห่งชาติ

ตัวอย่าง ตารางเลขผู้แต่งคัตเตอร์-แซนบอร์น

Cutter [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Call numberเลขเรียกหนังสือ, เลขเรียกหนังสือ
หมายถึง รหัส หรือ สัญลักษณ์ที่บรรณารักษ์กำหนดขึ้นสำหรับระบุถึงหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง หรือวัสดุห้องสมุดแต่ละชิ้น เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดใช้เป็นจุดเข้าถึงวัสดุของห้องสมุด ซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนบ้านเลขที่ หรือตำแหน่งของหนังสือแต่ละชื่อเรื่องที่มีอยู่ในห้องสมุดนั่นเอง เมื่อต้องการหาหนังสือชื่อเรื่องนั้น โดยสืบค้นจากบัตรรายการ หรือสืบค้นจากฐานข้อมูลห้องสมุด ได้ทราบถึงเลขเรียกหนังสือ จึงใช้เลขเรียกหนังสือนั้น หาหนังสือที่ต้องการว่าอยู่ที่ชั้นหนังสือใดของห้องสมุด นอกจากนี้ ใช้ในการสื่อสารกับบรรณารักษ์ในงานบริการจ่ายรับหนังสือ บริการตอบคำถาม ฯลฯ และให้บรรณารักษ์ใช้ประโยชน์ในการจัดหา การให้บริการ การจัดเก็บ และการสำรวจวัสดุห้องสมุด เนื่องจากใช้เลขเรียกหนังสือเป็นการอ้างถึงหนังสือแต่ละชื่อเรื่องนั่นเอง

เลขเรียกหนังสือ ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ 2 ส่วน คือ เลขหมู่ และเลขผู้แต่ง

1. เลขหมู่ (Classification number) เป็นรหัสหรือสัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้แทนเนื้อหาของหนังสือ ได้มาจากระบบการจัดหมวดหมู่ เช่น ระบบการจัดหมวดหมู่ทศนิยมของดิวอี้ หรือระบบการจัดหมวดหมู่ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หรือเป็นระบบการจัดหมวดหมู่ที่ห้องสมุดกำหนดขึ้นใช้เอง

ตัวอย่าง H (ระบบการจัดหมวดหมู่ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน) หมายถึง เนื้อหาในสาขาสังคมศาสตร์

025.433 (ระบบการจัดหมวดหมู่ทศนิยมของดิวอี้) หมายถึง เลขที่ใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

วพ หมายถึง รหัสเพื่อใช้แทนประเภทของหนังสือที่เป็นวิทยานิพนธ์

สวทช. สก. 8 หมายถึง รหัสและเลขที่ใช้หนังสือที่ออกโดยสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประเภทหนังสือทั่วไป

2. เลขผู้แต่ง (Author number) หรือเลขหนังสือ (Book number) เป็นสัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้น แทนชื่อเต็มของผู้แต่งหรือรายการหลักในการลงรายการหนังสือ มักใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรผสมกับตัวเลข โดยใช้อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง หรือชื่อสกุลของผู้แต่ง (กรณีที่เป็นผู้แต่งชาวต่างประเทศ) ที่เป็นรายการหลัก ผสมกับตัวเลขที่กำหนดให้สำหรับผู้แต่งแต่ละคนตามคู่มือสำหรับกำหนดเลขประจำผู้แต่ง

ตัวอย่าง 025.433 อ555ค

เลขเรียกหนังสือนี้ มาจากหนังสือชื่อ "คู่มือการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน" เขียนโดย อัมพร ทีขะระ จึงได้เลขหมู่เป็น 025.433 ส่วน อ555 คือ หมายเลขผู้แต่งสำหรับ อัมพร ส่วน ค หมายถึง อักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง คือ คู่มือ

การกำหนดเลขผู้แต่ง ช่วยให้หนังสือแต่ละเล่มมีเลขเรียกหนังสือที่ไม่ซ้ำกัน กรณีที่หนังสือมีเนื้อหาเหมือนกันหรือคล้ายกัน และมีการกำหนดเลขหมู่ออกมาเหมือนกัน จากตัวอย่าง ข้างต้น ถ้าห้องสมุดมีการจัดซื้อหนังสือเกี่ยวกับการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน เข้ามาโดยผู้แต่งที่เขียนหลายๆ คน เลขผู้แต่งจะเป็นตัวแสดงให้เห็นความแตกต่างของผู้เขียนแต่ละคน

ตัวอย่าง ห้องสมุดมีหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดยมีการกำหนดชื่อเรื่องที่เหมือนกัน หรือคล้ายกัน ได้แก่

การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดย กมลา รุ่งอุทัย จะมีเลขเรียกหนังสือเป็น 025.433 ก138

การจัดหมู่หนังสือระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดย บุญถาวร หงสกุล จะมีเลขเรียกหนังสือเป็น 025.433 บ455

การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดย ระเบียบ สุภวิรี จะมีเลขเรียกหนังสือเป็น 025.433 ร235

คู่มือการจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดย วิลัย อัคคอิชยา จะมีเลขเรียกหนังสือเป็น 025.433 ว716

คู่มือการจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดย อัมพร ทีขะระ จะมีเลขเรียกหนังสือเป็น 025.433 อ555

ดังนั้น เมื่อเรียงเลขเรียกหนังสือ จะเห็นความแตกต่างของเลขผู้แต่ง ภายใต้เลขหมู่หนังสือเดียวกัน

025.433 ก138

025.433 บ455

025.433 ร235

025.433 ว716

025.433 อ555

3. สัญลักษณ์อื่นๆ ที่ประกอบอยู่ในเลขเรียกหนังสือ

3.1 อักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง กรณีที่ผู้แต่งคนเดียวกันแต่งหนังสือที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน แต่ใช้ชื่อเรื่องต่างกัน กรณี จะมีเลขหมู่ เหมือนกัน เลขผู้แต่ง เหมือนกัน จะทำให้เกิดความซ้ำของเลขเรียกหนังสือได้ จึงได้มีการกำหนดให้ใช้อักษรตัวแรกของชื่อเรื่องใส่ไว้หลังเลขผู้แต่ง

ตัวอย่าง

โฆษณาไทยสมัยแรก โดย เอนก นาวิกมูล เลขหมู่ คือ 659.1 เลขผู้แต่ง คือ อ893

โฆษณาคลาสลิค โดย เอนก นาวิกมูล เลขหมู่คือ 659.1 เลขผู้แต่ง คือ อ 893

โฆษณาไทย โดย เอนก นาวิกมูล เลขหมู่ คือ 659.1 เลขผู้แต่ง คือ อ893

659.1 ในระบบการจัดหมู่ทศนิยมดิวอี้ หมายถึง การโฆษณา แต่เผอิญ เอนก นาวิกมูล แต่งหนังสือโดยใช้ชื่อว่า โฆษณา ขึ้นต้นอยู่หลายเรื่อง ถ้าจะให้เลขเรียกหนังสือ เป็น 659.1 อ893ฆ ก็จะซ้ำกันทั้งหมด ทั้งๆ ที่เป็นคนละชื่อเรื่องกัน จึงใส่ตัวอักษรอีกตัวหนึ่งเพื่อให้เกิดความแตกต่าง เช่น

659.1 อ893ฆ โฆษณาไทยสมัยแรก

659.1 อ893ฆค โฆษณาคลาสลิค

659.1 อ893ฆษ โฆษณาไทย

3.2 กำหนดสัญลักษณ์แทนประเภทของหนังสือ ส่วนมากใส่ไว้เหนือเลขหมู่ เช่น หมวดหนังสืออ้างอิง ใช้ตัว อ (คือ อ้างอิง สำหรับหนังสืออ้างอิงภาษาไทย) และ R หรือ Ref (คือ Reference สำหรับหนังสืออ้างอิงภาษาต่างประเทศ)

อ 495.913 สำหรับ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ที่ใช้เลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้

อ PL4185 สำหรับ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ที่ใช้เลขหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

3.3 สัญลักษณ์ระบุแทนปีที่พิมพ์ของหนังสือ ในกรณีที่หนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน และผู้แต่งคนเดียวกัน จัดพิมพ์ออกจำหน่ายมากกว่า 1 ครั้ง มักจะใส่ปีที่พิมพ์เพื่อให้ความแตกต่างและให้ทราบว่าเล่มใดมีความทันสมัยมากกว่ากัน โดยใส่ถัดจากเลขผู้แต่ง

ตัวอย่าง

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 พิมพ์ในปี 2498 มีเลขหมู่ เป็น อ 495.913 พร174 2498

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 พิมพ์ในปี 2502 มีเลขหมู่ เป็น อ 495.913 พร174 2502

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 พิมพ์ในปี 2512 มีเลขหมู่ เป็น อ 495.913 พร174 2512

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 พิมพ์ในปี 2523 มีเลขหมู่ เป็น อ 495.913 พร174 2523

3.4 การกำหนดสัญลักษณ์บอกจำนวนซ้ำ กรณีที่ห้องสมุดมีหนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน ผู้แต่งคนเดียว ปีพิมพ์เดียวกัน มากกว่า ๑ ฉบับ จะมีการกำหนดลำดับของจำนวนหนังสือแต่ละเล่มไว้ด้วย เป็น ฉ หมายถึง ฉบับ (สำหรับหนังสือภาษาไทย) และ C หมายถึง Copy (สำหรับหนังสือภาษาอังกฤษ) เช่น

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 พิมพ์ในปี 2523 มีจำนวน ๕ ฉบับ มีเลขหมู่ เป็น

อ 495.913 พร174 2523 ฉ.1

อ 495.913 พร174 2523 ฉ.2

อ 495.913 พร174 2523 ฉ.3

อ 495.913 พร174 2523 ฉ.4

อ 495.913 พร174 2523 ฉ.5

3.5 สัญลักษณ์บอกลำดับเล่มที่ของหนังสือ กรณีที่เป็นหนังสือชุด หรือมีหลายเล่มจบ ใช้อักษร ล. (หมายถึง เล่มที่ สำหรับหนังสือภาษาไทย) และ ใช้ v. (หมายถึง volume สำหรับหนังสือภาษาต่างประเทศ) และกำหนดตัวเลขบอกลำดับที่เล่มของหนังสือไว้ถัดจากเลขผู้แต่ง หรือเลขปีที่พิมพ์

สารานุกรมไทย ของ อุทัย สินธุสาร

อ 039.9591 อ821ส ล. 1

อ 039.9591 อ821ส ล. 2

อ 039.9591 อ821ส ล. 3

อ 039.9591 อ821ส ล. 4

อ 039.9591 อ821ส ล. 5

อ 039.9591 อ821ส ล. 6

Call nu<b>mb</b>er

ตัวอย่าง เลขเรียกหนังสือที่มีทั้งเลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน สัญลักษณ์อื่นๆ ที่กำหนดขึ้นเป็นเลขเรียกหนังสือเฉพาะคอลเลคชั่น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Book numberเลขหนังสือ

Book number หมายถึง เลขหนังสือ หรือเลขผู้แต่งหนังสือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเลขเรียกหนังสือ (Call number) ประกอบด้วยเลขหมู่หนังสือ (Class number) และเลขหนังสือ โดยเลขหนังสือจะเป็นส่วนท้ายของเลขเรียกหนังสือ เลขหนังสือนี้ประกอบด้วยตัวอักษรจากชื่อผู้แต่งกับตัวเลขจำนวนหนึ่ง และบางครั้งรวมทั้งตัวอักษรซึ่งได้มาจากชื่อหนังสือด้วย เลขหนังสือมีประโยชน์ คือ ทำให้เลขเรียกหนังสือของหนังสือแต่ละเล่มมีความแตกต่างกัน และสามารถจัดเรียงตามลำดับบนชั้นได้ไม่ซ้ำกัน

ในต่างประเทศได้จัดทำเลขผู้แต่งหนังสือมานานแล้ว โดยเริ่มจาก ชาร์ล เอ คัตเตอร์ (Charle A Cutter) ได้จัดทำ Cutter’s Two Figure Author Table ขึ้นในปลายศตวรรษที่ 19 ต่อมาเคท อี. แซนบอร์น (Kate E. Sanborn) ได้จัดทำ Three Figure Table ขึ้นจากคำแนะนำของคัตเตอร์ โดยใช้ชื่อว่า Cutter-Sanborn Three Figure Author Table ดังนั้น จึงนิยมเรียกตารางเลขผู้แต่งที่แซนบอร์น คิดขึ้นนี้ว่า Cutter-Sanborn Table และใช้เป็นพื้นฐานสำหรับเลขผู้แต่งสมัยปัจจุบัน

ในประเทศไทยหอสมุดแห่งชาติได้นำแนวคิดจากตารางเลขผู้แต่ง Cutter-Sanborn Three Figure Author Table มาพัฒนาตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสำเร็จรูปของหอสมุดแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 และเผยแพร่ไปยังห้องสมุดต่างๆ อย่างแพร่หลาย จนในปี พ.ศ. 2528 หอสมุดแห่งชาติ จึงได้จัดพิมพ์เผยแพร่อย่างเป็นทางการใช้ชื่อว่า ตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสำเร็จรูป (Thai Author Table) จากนั้นได้จัดพิมพ์เผยแพร่อีก 3 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2531, 2538 และ 2547 ตารางเลขผู้แต่งของหอสมุดแห่งชาติ ได้รับความนิยมแพร่หลาย เนื่องจากเป็นคู่มือที่มีการกำหนดเลขไว้แน่นอน เรียงชื่อผู้แต่งตามพจนานุกรม โดยกำหนดเลข 3 หลักควบคู่กับชื่อผู้แต่ง นับเป็นคู่มือที่ให้ความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงานมาก เมื่อเทียบกับการกำหนดเลขผู้แต่งโดยการบวกตัวเลขระหว่างตัวอักษรและสระประจำตัวผู้แต่ง

นอกจากนี้ยังมีเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยอื่น ๆ ที่ห้องสมุดหลายแห่งได้พัฒนาขึ้นใช้เอง ได้แก่

1) เลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยแบบของหอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2) เลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยแบบของ หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3) เลขผู้แต่งภาษาไทยของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

เลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยที่ห้องสมุดต่างๆ ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือ เลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยของหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันจัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 5 แล้ว

โดยทั่วไปเลขหนังสือประกอบด้วย เลขผู้แต่ง In general, book number = author number + title (or work) mark + edition mark + date of publication + volume number + copy number + anything else library policy dictates ตัวอย่างการให้เลขหนังสือ

หนังสือเล่มหนึ่ง เมื่อจัดหมวดหมู่ในระบบ LC (ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน) ได้เลขเรียกหนังสือ ดังนี้

BF 408 เลขหมู่หนังสือ (Class Number)

ว716 เลขหนังสือ (Book number)

เมื่อหนังสือมีเลขหมู่หนังสือซ้ำกัน เลขหนังสือจะช่วยจัดลำดับหนังสือที่มีเลขหมู่หนังสือซ้ำกันบนชั้นได้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น มีหนังสือที่มีเลขหมู่เดียวกันบนชั้น 5 เล่ม แต่มีผู้แต่งต่างกัน เมื่อจัดวางหนังสือบนชั้น จะนำมาจัดเรียงได้ ดังนี้

BF 408 BF 408 BF 408 BF 408 BF

ว 716 ว 447 ส 282 อ 113 อ 459

ในกรณีที่ห้องสมุดมีหนังสือของผู้แต่งคนเดียวกันที่มีเลขหมู่หนังสือซ้ำกันและมีอยู่บนชั้นหลายเล่ม เกิดปัญหาในการจัดวางหนังสือบนชั้น จะใช้วิธีเพิ่มตัวอักษรตัวแรกของชื่อเรื่องต่อท้ายเลขหนังสือ เช่น

BF 408 BF 408 ดังนั้น จึงทำให้หนังสือสองเล่มนี้มีตำแหน่งที่วางโดยเฉพาะบนชั้นหนังสือ

อ 968 ค อ 968 จ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

International Standard Book Numberเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

International Standard Book Nu<b>mb</b>er

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ หรือ International Standard Book Number หรือ ISBN

ประวัติความเป็นมา : บริษัท W.H. Smith (http://www.whsmith.co.uk) ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายหนังสือรายใหญ่ของอังกฤษ ได้ร่วมกับสภาสมาคมสำนักพิมพ์ และ Prof. F.G. Foster แห่ง The London School of Economic จัดทำตัวเลขกำกับหนังสือเพื่อให้เป็นมาตรฐาน (Standard Book Number: SBN) ในปี ค.ศ. 1967 ต่อมา ISO (International Standard Organization: องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ) ร่วมกับสมาคมสำนักพิมพ์ และห้องสมุดต่างๆ ของยุโรป และอเมริกา เห็นความสำคัญของตัวเลขดังกล่าว จึงปรับปรุงให้เป็นระบบสากล ในปี ค.ศ. 1970 เรียกว่า ISBN (International Standard Book Number)

สำหรับประเทศไทยได้มีการนำ ISBN มาใช้โดยปี พ.ศ. 2519 หอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์ประมวลผลด้วยเครื่องจักรแห่งประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ สร้าง ISBN ภายในประเทศ และเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา

โครงสร้างของเลข ISBN : เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ มีตัวเลข 10 หรือ 13 หลัก โดยแบ่งเป็น 4-5 ส่วน ตัวเลขแต่ละส่วนถูกแบ่งให้ชัดเจนด้วยเครื่องหมาย (-) หรือเว้นวรรค ส่วนที่ 1 รหัสบาร์โค้ด แสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 2 รหัสกลุ่มประเทศ (Group identifier) แบ่งตามประเทศหรือกลุ่มประเทศตามภูมิศาสตร์หรือกลุ่มประเทศตามภาษา มี 1-5 หลัก เช่น 974 รหัสประเทศไทย ส่วนที่ 3 รหัสสำนักพิมพ์ (Publisher prefix) มี 2-7 หลัก ขึ้นกับว่าสำนักพิมพ์นั้นพิมพ์หนังสือมากน้อยเพียงใดถ้าพิมพ์มากจะได้รหัสน้อยหลัก สำหรับ สวทช. คือ 229 ส่วนที่ 4 รหัสลำดับชื่อเรื่อง (Title number) มีกี่หลักขึ้นกับจำนวนรหัสกลุ่มและรหัสสำนักพิมพ์ ส่วนที่ 5 เลขตรวจสอบ (Check digit) ใช้ตรวจสอบว่าเลขที่ถูกป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์นั้นถูกต้องหรือไม่ มี 1 หลัก (0-9) หรือ X

ISBN เป็นประโยชน์ต่อหลายวงการ เช่น ห้องสมุด นำ ISBN มาประยุกต์ใช้ในการยืมคืน การยืมระหว่างห้องสมุด การสืบค้น เข้าถึง และแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือ ร้านหนังสือ คลังสินค้าต่างๆ ISBN ช่วยในการบริหารสินค้าและคลังสินค้า ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว

การขอรับเลข ISBN จากหอสมุดแห่งชาติ : สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ หรือหน่วยงานราชการ ต้องกรอกรายละเอียดของหนังสือในแบบฟอร์มการขอเลข ISBN ได้ 4 วิธี 1. ทางจดหมาย ถึง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ 2. ทางโทรสาร ที่หมายเลข 0-2281-5450, 0-2628-5175 3. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ E-mail : isbn@nlt.go.th 4. ติดต่อขอรับด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานคัดเลือกและประเมินคุณภาพทรัพยากรห้องสมุด

สิ่งพิมพ์ที่ไม่สามารถขอ ISBN ได้ 1. สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ 2. สิ่งพิมพ์อายุการใช้งานสั้น เช่น แผ่นพับ แผ่นโฆษณา 3. ปฏิทิน สมุดบันทึก เกมส์ต่าง ๆ 4. หลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา 5. สมุดภาพระบายสี สมุดแบบฝึกหัด 6. บัตรอวยพร บัตรคำ 7. ผลงานทางวิชาการที่ขอปรับระดับในสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ 8. รายงานการวิจัยของหน่วยงาน 9. สิ่งพิมพ์ฉบับสำเนาที่ไม่ได้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะการพิมพ์แบบดิจิตอล (ถ่ายเอกสาร,อัดสำเนา,โรเนียว,copyprint) 10. สิ่งพิมพ์ขนาด A5 ที่มีเนื้อหาไม่เกิน 50 หน้า ซึ่งจัดเป็นจุลสาร 11.ISBN ไม่สามารถกำหนดย้อนหลังได้

ตัวอย่างบาร์โค้ด ISBN ที่พิมพ์ลงบนปกหนังสือ :

International Standard Book Nu<b>mb</b>er        International Standard Book Nu<b>mb</b>er [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

International Standard Serial Numberเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร

เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (International Standard Serial Number : ISSN) เป็นเลขรหัสเฉพาะที่กำหนดให้แก่สิ่งพิมพ์ประเภทวารสารแต่ละชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการค้นข้อมูลวารสาร การแลกเปลี่ยน และการติดต่อต่าง ๆ เกี่ยวกับวารสารได้ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว

การสร้างเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ศูนย์ข้อมูลวารสารสากล ประเทศฝรั่งเศส (International Centre for the Registration of Serial Publications, Paris, France) เป็นหน่วยงานที่สร้างเลข ISSN ประกอบด้วยเลขอารบิค 8 หลัก ตั้งแต่ 0-9 ยกเว้น เลขตัวสุดท้ายซึ่งบางครั้งจะเป็นตัวอักษร X (ตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษรภาษาอังกฤษ) การเขียนเลข 8 หลักนี้ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ตัว และมีเครื่องหมาย (-) คั่นกลาง เลขแต่ละตัว ไม่มีความหมาย นอกจากจะใช้สำหรับกำกับวารสารแต่ละชื่อเรื่องเท่านั้น และได้มอบหมายให้ศูนย์ข้อมูลวารสารประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิก รับผิดชอบในการกำหนดเลข ISSN ให้กับสิ่งพิมพ์ประเภทวารสารที่พิมพ์ในประเทศ สำหรับประเทศไทย หน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำหนดเลข ISSN คือ ศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติแห่งประเทศไทย ศูนย์สารนิเทศห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติ

สิ่งพิมพ์ที่ให้เลข ISSN ได้แก่ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องประเภทต่างๆ เช่น วารสาร วารสารอิเล็กทรอนิกส์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร หนังสือรายปี นามานุกรม วารสารที่มีการพิมพ์ภาษาอื่นด้วย ต้องให้เลข ISSN สำหรับวารสารภาษาอื่นอีกเลขหนึ่ง ส่วนวารสารที่พิมพ์ด้วยสื่อประเภทอื่น นอกจากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ซีดีรอม ออนไลน์ ต้องให้เลข ISSN แยกต่างหากเช่นเดียวกัน

การขอเลข ISSN ต้องส่งหลักฐานเพื่อประกอบการขอเลข ดังนี้

1. สำเนาแบบฟอร์มการขอเลข ISSN พร้อมลงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลวารสารอย่างครบถ้วน

2. สำเนาหน้าปกวารสารและสารบัญ

3. สำเนาใบอนุญาตตีพิมพ์ จากกองบัญชาการตำรวจสันติบาล (เฉพาะที่จัดพิมพ์โดยหน่วยงานเอกชน)

4. ติดต่อขอเลข ISSN โดยทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และติดต่อด้วยตนเอง

สำหรับวารสารที่มีการเปลี่ยนชื่อ ผู้จัดพิมพ์ต้องติดต่อขอรับเลข ISSN สำหรับวารสารที่เปลี่ยนชื่อ จะใช้เลขเดิมไม่ได้ เนื่องจากระบบเลข ISSN จะไม่รับข้อมูลที่มีการให้เลขซ้ำ หรือชื่อวารสารซ้ำ

การพิมพ์เลข ISSN บนตัวเล่ม กำหนดให้พิมพ์ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจน คือ หน้าปกมุมบนขวา เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด หรือหน้าปกใน หรือปกหลัง

ประโยชน์ของเลข ISSN ที่เด่นชัด คือ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ในการสั่งซื้อ จำหน่าย การสืบค้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลวารสาร และเพื่อทราบสถิติการผลิตวารสารภายในประเทศ ในแต่ละสาขาวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Thumb indexดรรชนีหัวแม่มือ, ดรรชนีริมกระดาษ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Combustionการเผาไหม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Embedded technologyเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Embedded systemระบบสมองกลฝังตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Embedded computer systemsระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fluidized-bed combustionการเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Embryo transplantationการย้ายฝากตัวอ่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Membrane separationการแยกด้วยเมมเบรน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Heat of combustionความร้อนของการเผาไหม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Membrane reactorเครื่องปฏิกรณ์แบบเยื่อแผ่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fuzzy numberตัวแบบฟัสซี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Membrane (Technology)เมมเบรน (เทคโนโลยี) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ion-permeable membraneเมมเบรนแลกเปลี่ยนไอออน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Embedded computer systemระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Motor Octane Numberค่าออกเทน, ค่าออกเทนที่มีประสิทธิภาพต่อด้านการน๊อคในเครื่องยนต์หลายสูบในขณะทำงานที่รอบสูง
ใช้เครื่องยนต์ทดสอบมาตรฐานภายใต้สภาวะมาตรฐาน 900 รอบต่อนาที [ปิโตรเลี่ยม]
Octane Numberค่าออกเทน, ค่าออกเทน หมายถึงหน่วยการวัดความสามารถในการต้านทานการน๊อคของเครื่องยนต์ [ปิโตรเลี่ยม]
Bottom Hole Assemblyอุปกรณ์ก้นหลุม
เป็นอุปกรณ์การเจาะที่อยู่ตรงปลายของระบบก้านเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]
Combined Cycle Power Plantโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
การนำเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซและโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำมาใช้งานเป็นระบบร่วมกัน โดยการนำไอเสียจากโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ ซึ่งมีความร้อนสูง (ประมาณ 500 องศาเซลเซียส) ไปผ่านหม้อน้ำ (Heat Recovery Steam Generator) และถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำ ทำให้น้ำเดือดกลายเป็นไอ เพื่อขับกังหันไอน้ำ สำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าต่อไป โดยทั่วไปโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะประกอบด้วยเครื่องกังหันก๊าซ 1-4 เครื่อง ร่วมกับกังหันไอน้ำ 1 เครื่อง โดยมีประสิทธิภาพรวม 40-45% มีอายุการใช้งานประมาณ 20 ปี และใช้เป็นโรงไฟฟ้าผลิตพลังงานปานกลางถึงระดับฐาน (Medium to Base Load Plant) [ปิโตรเลี่ยม]
Research Octane Numberค่าออกเทนที่มีประสิทธิภาพต่อต้านการน๊อคในเครื่องยนต์หลายสูบที่ทำงานอยู่ในรอบของช่วงหมุนต่ำ
ใช้เครื่องยนต์ทดสอบมาตรฐานภายใต้สภาวะมาตรฐาน 600 รอบต่อนาที [ปิโตรเลี่ยม]
Assembly line workงานผลิตแบบสายการประกอบ [เศรษฐศาสตร์]
Chamber of commerceหอการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Embargoการกักเรือ [เศรษฐศาสตร์]
Embargoการกักสินค้า [เศรษฐศาสตร์]
Tax reimbursementการคืนภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Assemblerตัวแปลภาษาแอสเซมบลี
โปรแกรมประเภทหนึ่งซึ่งทำหน้าที่แปลโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีไปเป็นภาษาเครื่อง [คอมพิวเตอร์]
Assembly languageภาษาแอสเซมบลี ภาษาระดับต่ำสำหรับใช้เขียนโปรแกรม
แต่ละคำสั่งจะตรงกับคำสั่งภาษาเครื่องหนึ่งคำสั่ง ภาษาเครื่องนั้นปกติเป็นตัวเลขฐานสองหรือ 0 กับ 1 ซึ่งยากที่จะจำ ส่วนภาษาแอสเซมบลีนั้นเปลี่ยนเลข 0 กับ 1 ให้เป็นคำที่จำได้ง่าย เช่น A แทนคำว่า Add หรือบวก s แทน Subtract หรือลบ ทำให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายกว่าการท่องจำเลข 0 กับ 1 ภาษาแอสเซมบลีนี้มักจะแตกต่างกันไปตามประเภทและรุ่นของตัวประมวลผล (processor) และใช้ร่วมกันไม่ได้ [คอมพิวเตอร์]
Cool down Chamber Machineเครื่องคูลดาวน์
เครื่องลดอุณหภูมิกระจกให้เย็นตัวลงเร็วกว่าปกติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pre Heat Chamber Machineเครื่องพรีฮีท
เครื่องเพิ่มอุณหภูมิกระจกก่อนนำไปปลูกผลึกอะมอร์ฟัสซิลิคอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Lumberingการแปรรูปไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Combusionการเผาไหม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ambient dose equivalentปริมาณรังสีสมมูลโดยรอบ, ปริมาณรังสีสมมูลที่อ้างอิงกับทรงกลมไอซีอาร์ยู ใช้ในการปรับเทียบปริมาณรังสียังผลของเครื่องมือตรวจวัดรังสี (ดู ICRU sphere ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Atomic bombลูกระเบิดอะตอม, ลูกระเบิดที่แรงระเบิดเกิดจากปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียสของธาตุหนัก เช่น ยูเรเนียม-235 หรือ พลูโทเนียม-239 ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (ดู Fission ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Atomic number, Zเลขเชิงอะตอม, จำนวนโปรตอนภายในนิวเคลียสของอะตอมใดๆ และเป็นสิ่งชี้บอกตำแหน่งของธาตุในตารางพีริออดิก [นิวเคลียร์]
Clean bombคลีนบอมบ์, ระเบิดนิวเคลียร์ที่มีฝุ่นกัมมันตรังสีเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย (ดู dirty bomb ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Dirty bombเดอร์ตีบอมบ์, ระเบิดนิวเคลียร์ที่มีฝุ่นกัมมันตรังสีเกิดขึ้นค่อนข้างมาก ปัจจุบันคำนี้หมายรวมถึง ระเบิดที่มีสารกัมมันตรังสีรวมอยู่ด้วยเพื่อให้มีการกระจายของกัมมันตภาพรังสี [นิวเคลียร์]
Octal numberเลขฐานแปด [เศรษฐศาสตร์]
Number crunching คำนวณเลข [คอมพิวเตอร์]
Radiation warning symbolสัญลักษณ์เตือนภัยจากรังสี, สัญลักษณ์สากลที่กำหนดขึ้นเพื่อเตือนให้ทราบว่ามีรังสี หรือให้ระวังรังสี ประกอบด้วยใบพัด 3 แฉก สีม่วง หรือสีดำ อยู่บนพื้นสีเหลือง สัญลักษณ์นี้ใช้ติดที่ภาชนะบรรจุวัสดุกัมมันตรังสี หรือบริเวณที่มีรังสี [นิวเคลียร์]
Embankmentคันดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Embryologyคัพภวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
alhambra decree (n ) พระราชประกาศอาลัมบรา เป็นพระราชประกาศที่ออกโดยสมเด็จพระราชินีนาถอิสซาเบลลาแห่งสเปน และสมเด็จพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 2 แห่งอาราอน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1492 เพื่อขับไล่ชาวยิวออกจากสเปน (wikipedia.org)
See also: S. Edict of Expulsion,
All thumbs (Idioms ) ไม่คล่องแคล้ว งุ่มง่าม
amberjack (n ) ปลาสำลีน้ำลึก
ambiguity (n) (ศัพท์เฉพาะทฤษฎีการแปล) ความกำกวมของคำ หรือคำที่มีความหมายหลายนัย
Ambiguity (polysemie, polysemy, polysemic) (n) (ศัพท์เฉพาะทฤษฎีการแปล) ความกำกวมของคำ หรือคำที่มีความหมายหลายนัย
ambivalent (adj ) ลังเล ตัดสินใจไม่ได้ รู้สึกครึ่งๆกลางๆ
amblyopia (n) ตาขี้เกียจ ตาที่มีความชัดเจนในการมองเห็นน้อยกว่าปกติ เกิดจากการพัฒนาที่ไม่สมบูรณ์ของระบบการมองเห็น สามารถรักษาได้ในเด็กที่อายุไม่เกิน 6 ปี
bombardier beetle (n ) แมลงตด
Bombenabwurf {m} [mil.][bom-bing] (n) การทิ้งระเบิด
bombshell (n ) บุคคลผู้น่าสนใจ หรือน่าทึ่ง
by the numbersทำตามแผน ทำตามกฎ ทำตามระเบียบ ทำตามขั้นตอน
carambola (n) มะเฟือง
See also: S. starfruit,
Image:
chamberรังเพลิง
citizen identity number (n ) เลขประจำตัวประชาชน
See also: S. people identity number,
columbite[โคลัมไบต์] (n ) แร่โคลัมไบต์ (สินแร่ชนิดหนึ่งของธาตุแทนทาลัมในธรรมชาติ)
cucumber soup (n ) อาจาด
Cumberland[คัม-บา-ลัน] (name ) คัมบาลันด์ เป็นชื่ออดีตเขตชนบทในนอร์ทเวสต์อิงแลนด์ของประเทศอังกฤษ
dismemberment (n ) การสูญเสียอวัยวะ
document number was canceledเอกสารถูกยกเลิก
dumb ass (vt ) โง้มาก
embalmer (n ) คนแต่งศพ
Embassy of the United States (n) สถานฑูตสหรัฐอเมริกา
embeded (n) สมองกลฝังตัว
embodied (n vt modal verb adv pron. ) ตัวตน
embodied (n vt modal verb aux. verb adj ) ตัวตน
embodied inแฝงไว้ใน
embodimentการรู้คิดสมานกาย = embodied cognition
embryologist (n) นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน
See also: R. embryo
encumbranceภาระติดพัน
encumbranceภาระผูกพัน
flamboyantly (adv) หรูหรา , ร่าเริง
hyperbolic chamber (n ) ห้องปรับความดัน
imba (slang ) ไม่สมดุล (ย่อมาจาก imbalance) ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
imbricate[\IM-brih-kut\] (adj) ลวดลายที่ซ้อนทับกัน เช่น กระจกโบราณมีลายสี่เหลี่ยม"ซ้อนทับ"ที่ขอบ
in limboสภาวะที่ไม่มั่นคง
Insulator assembly (jargon ) ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า
noctambulism (n) การเดินขณะหลับ, การเดินละเมอ
omni-shamblesวุ่นวาย ยุ่งเหยิง อย่างมาก
plasma membrane (n) เยื่อหุ้มเซลล์
See also: S. cell membrane,
reference number (n phrase ) หมายเลขอ้างอิง
remember (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) จำ
RMB (n uniq ) The renminbi (simplified Chinese: 人民币; traditional Chinese: 人民幣; pinyin: rénmínbì; literally "people's currency") is the currency of the People's Republic of China (PRC) - คือ ชื่อเรียกของเงินจีน โดยหน่วยเงินสกุลนี้ คือ หยวน [ yuan (simplified Chinese: 元 or 圆; traditional Chinese: 圓; pinyin: yuán; Wade-Giles: yüan) ] เงิน RMB - renmibi นั้น เริ่มต้นครั้งแรกในปี 1948 โดยธนาคาร People's Bank of China หนึ่งปีก่อนพรรคคอมมิวนิสจีนจะชนะในสงครามการเมือง โดยเงินนี้ เรียกว่า renmibi นั้น แปลว่า เงินของประชาชน "People's Currency" - สำหรับหน่วยเงินจีนนั้น สามารถใช้ได้ทั้ง RMB / CNY / ¥. >> อ่านเพิ่มเติมใน http://en.wikipedia.org/wiki/Rmb
Image:
schomburgk's deer (n) สมัน,เนื้อสมัน
somnambulantเดินละเมอ
Thromboxaneสารต่างๆที่มีการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกล็ดเลือด, จะเกิดขึ้นจากการแทรกขนาดกลางในการเปลี่ยนแปลงของขา endoperoxides, ทำให้เกิดการหดตัวของหลอดเลือดและหลอดลมกล้ามเนื้อเรียบ, และส่งเสริมการแข็งตัวของเลือด
thumbnail (n ) เล็บหัวแม่มือ
thumbs-up (n ) ท่าทาง อาการ หรือสัญลักษณ์ของการเห็นด้วย
thumbtack (n ) เข็มหมุดสำหรับตำกระดาษบนกระดานม หมุดติดกระดาน
tumble dryer (n ) เครื่องอบผ้า
UN General Assembly (n name uniq ) สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As long as I can remember.นานเท่าที่ข้าจะจำได้เลย The Forbidden Kingdom (2008)
Remember what I taught you.จำที่ข้าสอนเจ้าไว้ไม่ได้เหรอ The Forbidden Kingdom (2008)
Remember, way back to last month, when I maxed out my mom's credit card?นายจำเดือนที่แล้ว ที่บัตรเครดิตของแม่ฉันเต็มได้ไหม WarGames: The Dead Code (2008)
I just traded these hacked credit card numbers to a guy online for this new peer-to-peer tool.ฉันแลกเลขบัตรเครดิตที่แฮ๊คมา กับโปรแกรม P2P WarGames: The Dead Code (2008)
- That's my number.- นั่นเบอร์ของฉันนี่ WarGames: The Dead Code (2008)
RIPLEY won't be dropping bombs at home, Mr. Paget.ริปลี่จะไม่ทิ้งระเบิดเราแบบนั้น คุณ พาเจท WarGames: The Dead Code (2008)
And the next 16-year-old who is a year away from strapping on a bomb.แล้วอีก 16ปี ใครก็อาจจะเป็นพวกระเบิดฆ่าตัวตายก็ได้ WarGames: The Dead Code (2008)
Mr. Maltz, I believe you dialed the wrong number.คุณ มอลท์ ครูว่าเธอโทรผิดเบอร์นะ WarGames: The Dead Code (2008)
Yeah, I helped him set up the account. He couldn't remember, so...ใช่ ฉันช่วยตั้งให้เขา เขาจะได้ไม่ลืม WarGames: The Dead Code (2008)
No. This is a one-time and a one-time deal only. Remember?ไม่ บอกว่าครั้งเดียวก็ครั้งเดียว WarGames: The Dead Code (2008)
Nice, nice, 50% morbidity count and climbing.ดี.. ดี.. จำนวนความเสียหาย 50% และกำลังเพิ่ม WarGames: The Dead Code (2008)
He's got a strange number, but that's definitely his tag.เบอร์ไม่คุ้น แต่เป็นสัญลักษณะของเขา WarGames: The Dead Code (2008)
Oh, wow, there's numbers on the top and under.มีตัวเลขข้างบนและข้างล่าง WarGames: The Dead Code (2008)
I didn't get that far, remember?ฉันไม่เคยมีของแบบนั้น จำได้ไหม WarGames: The Dead Code (2008)
The complete list contains at least 15 agents which, in a series of combinations, could be used as a bio-weapon.รายการส่วนผสมทั้งหมด มีอย่างน้อยมาจาก 15 ตัวแทน ที่มีรายการส่วนผสม ที่สามารถใช้ทำอาวุธชีวะภาพ WarGames: The Dead Code (2008)
I'm trying to remember the French word for "hotdog. "ฉันกำลังนึกคำฝรั่งเศสที่แปลว่า ฮ็อทด็อก WarGames: The Dead Code (2008)
If they try to search the vehicle, wake up and mumble something about having to go to the bathroom.ทำเป็นตื่นแล้วขอไปห้องน้ำ WarGames: The Dead Code (2008)
Smart bomb with multiple, low-yield warheads.ระเบิดฉลาด กับ จรวดหลายหัวรบ WarGames: The Dead Code (2008)
If everyone can log on at the same time, and tie up her servers with renegade zombie computers, she might loosen her grip on the city.ถ้าทุกคนเข้าระบบพร้อมกัน แล้วทำให้ระบบหลัก ยุ่งอยู่กับไวรัสคอมพิวเตอร์ เธออาจจะไม่มีเวลาไปยุ่งกับ ระบบควบคุมพลังงานของเมือง WarGames: The Dead Code (2008)
Try... No, try Max. Joshua's little teddy, remember?ลอง แม๊กซ์ หมีของโจชัว จำได้ไม๊ WarGames: The Dead Code (2008)
- A slice of apple-crumb pie?- แอปเปิ้ลครัมพายมั้ย Made of Honor (2008)
I'm gonna make her my number 6.- พ่อจะให้เธอเป็นเบอร์หก Made of Honor (2008)
This is number 6.คนนี้ เบอร์หก Made of Honor (2008)
'She doesn't love you, this is embarrassing'."เขาไม่ได้รักพ่อ นี่มันน่าอายมาก" Made of Honor (2008)
Do you remember that ancestral home in Scotland, with those amazing paintings I told you about?เธอจำเรื่องบ้านเก่าแก่หลังนั้นที่สกอตแลนด์ได้มั้ย ที่มีภาพสวยๆ ที่ฉันบอกไง Made of Honor (2008)
- I can't wait for number seven.- ฉันรอเป็นเบอร์เจ็ดไม่ไหวแล้ว Made of Honor (2008)
We have many gay and lesbian members of the congregation.เรามีทั้ง เกย์ เลสเบี้ยน เป็นสมาชิก ร่วมกัน Made of Honor (2008)
I can't believe you can remember that.ไม่อยากเชื่อเลย ว่าคุณจะจำได้ Made of Honor (2008)
I also remembered that she... freaked, because she said she felt more... passionate about that painting... than she did but 'Mr.ผมยังจำได้อีกว่า คุณ กังวลมาก เพราะว่า คุณรู้สึกหลงไหล ในภาพเขียนนั่น \ มากกว่า ตัว นาย วอลสตรีท นั่นอีก Made of Honor (2008)
It's pepper, cheese, chopped up baby... lamb lung, and cow pituitary gland. - How are you?มีพริกไทย เนย หั่น รวมกับ ปอด ลิ้นวัว Made of Honor (2008)
This is grandma Pearl. You remember Tom?นี่ยายของฉัน เพิลล์ \ จำได้ไหมทอม Made of Honor (2008)
- Tom, do wanna see your chamber? Love to.ทอม อยากไปดูห้องพักไหม เอาสิ Made of Honor (2008)
And remember...และจำไว้ Made of Honor (2008)
Do you remember this?จำนี่ได้ไหม Made of Honor (2008)
Dean read through a 245-page statement characterizing a president who was easily outraged over war protesters and political adversaries, and outlining a range of offenses, including wiretapping of newsmen, a Charles Colson plan to firebomb and burglarize the Brookings Institution,ทางคณะศาลได้อ่านเอกสารทั้งหมด 245 หน้า เพื่อจำแนกว่าท่านปธน ผู้ซึ่งกระทำฝ่าฝืน ต่อผู้ประท้วงและ\ การโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง Frost/Nixon (2008)
I remember you.ฉันจำนายได้ Made of Honor (2008)
- Number six? - Seven.เลข 6 เหรอ? Made of Honor (2008)
You'll make me blush. And this is the moment. I've just remembered.แม่หยุดเถอะ ทำผมอาย และช่วงนี้ ฉันจำได้ดี Made of Honor (2008)
I remember exactly where I was.ผมจดจำได้แน่ชัดว่าผมอยู่ที่ไหน Frost/Nixon (2008)
I remember that we had a Lincoln specially made.ผมจำได้ ทางผมมี ของสั่งทำพิเศษสไตล์ลินคอร์น Frost/Nixon (2008)
Beans, peas and lamb, please.ถั่ว ลูกพีชและแกะ ครับ Frost/Nixon (2008)
Just think of the numbers it would get.ลองคิดดูสิ เราจะได้คนดูเพิ่มอีกเท่าไร Frost/Nixon (2008)
Find out the numbers for this, will you? Worldwide.หาคนที่ชมถ่ายทอดสดนี้ มีอยู่ทั่วโลก ใช่มั้ย Frost/Nixon (2008)
I remember his face.ผมจำใบหน้าของท่านได้ Frost/Nixon (2008)
That stuff's been combed over a million times.เรื่องนั่นถูกตรึงแน่นหนา เป็นล้านๆหน Frost/Nixon (2008)
How do we frame a question about Cambodia, about the illicit bombing of Cambodia?เราจะจุดประกายคำถาม ประเด็นกัมพูชาไงดี เป็นการระเบิดกัมพูชา ที่ผิดศีลธรรมจรรยาดีมั้ย Frost/Nixon (2008)
You know, Jim, I went way out on a limb for you.รู้มั้ยจิม ผมพยายามอย่างมากไม่ให้ดูงี่เง้า Frost/Nixon (2008)
Well, I got the numbers someplace of some fellows that we could send in.เออ ผมมีเบอร์ที่นั่น อยู่ตรงไหนสักแห่ง จะได้ส่งคนไปสอดแนมดู Frost/Nixon (2008)
What, with protestors "bombing" and "assaulting" police officers? That's not how I remember it.อะไรเกิดขึ้นกับคนประท้วงนั่นรึ "ระเบิดและโจมตี"โดย จนท.ตำรวจสิ Frost/Nixon (2008)
You know, if we're gonna nail Nixon in these interviews, we're gonna have to ambush him.รู้มั้ย ถ้าเราไม่ตอกตะปู ตรึงนิกสันไว้ในการสัมภาษณ์นี้ เราอาจต้องจู่โจมเขา Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mb3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
mb60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
mbA bear can climb a tree.
mbA big bomb fell, and a great many people lost their lives.
mbAbout this time tomorrow, we'll be climbing Mt. Fuji.
mbAccidents have increased in number.
mbA combination of parties formed the new government.
mbA combination of several mistakes led to the accident.
mbA considerable number of students want to go to college.
mb"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
mbA cucumber is related to a watermelon.
mbAdmittance to staff members only.
mbAdolfo likes his new school, but really remembers his friends at his old school.
mbA dove is a symbol of peace.
mbA dumb person in the society is not height of intelligence but no amount of knowledge either.
mbA fanatic threw a bomb at the king's coach.
mbAfter all, you have to look after number one.
mbAfter a streak of bad luck a persistent gambler will be forced to play for high stakes.
mbAfter climbing Mt Fuji I got the inspiration for a poem.
mbAfter I shut the door, I remembered I had left my key behind.
mbAfter my husband's death I walked around like a zombie.
mbAfter six hours' climbing, we finally succeeded in reaching the top of the mountain.
mbAfter that, internal temperature begins to climb rapidly.
mbA good theory is characterized by the fact that it makes a number of predictions that could in principle be disproved or falsified by observation.
mbA great man will be remembered for his achievements.
mbA great number of accidents happen every year.
mbA great number of books are published every year.
mbA great number of citizens went into the army.
mbA great number of people were killed in a moment.
mbA great number of students battled for freedom of speech.
mbAh, could it be you're embarrassed to be called by your first name?
mbAh, could we swap our mobile numbers next time?
mbAh, now I remember. I used a condom; something I rarely, or rather practically never, do. [XXX]
mbA human body consists of a countless number of cells.
mbA humble attitude.
mbA humble-looking old man was presented to the king.
mbA Large number of people visit the historic site.
mbAll happy families resemble each other, each unhappy family is unhappy in its own way.
mbAll I could mumble in response was that when I was a man of fifty, my mother would lean out of the window when I left and remind me not to drive too fast.
mbAll members have access to these books.
mbAll of a sudden I remembered that I couldn't pay for so many books.
mbAll of a sudden the enemy bombs came down on us like rain.
mbAll of us climbed aboard quickly.
mbAll the members but me have faith in what he says.
mbAll the members made much of her opinion.
mbAll the members of our club, excluding me, are men.
mbAll the members of the club agreed with me.
mbAll the members of the committee consented to my proposal.
mbAll the members of the committee hate one another.
mbAll the members were not present at the meeting yesterday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซึมลึก[V] embed one's fame, See also: deeply penetrate, Example: พรรคต้องการให้ชื่อเสียงของพรรคซึมลึกถึงก้นบึ้งจิตใจของชาวบ้านเพื่อเรียกร้องคะแนนเสียงเทให้กับผู้สมัครของพรรค, Thai definition: เข้าไปถึงส่วนภายในของสรรพสิ่ง
ตายหมู่[V] die en mass, See also: die in massive numbers, Example: โรคระบาดที่แพร่ไปอย่างรวดเร็วทำให้ประชาชนบาดเจ็บและตายหมู่เป็นจำนวนมาก, Thai definition: เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
ถ่อมตน[V] be modest, See also: be humble, act modestly, act humbly, Syn. ถ่อมตัว, อ่อนน้อมถ่อมตัว, นอบน้อมถ่อมตน, Example: หลวงพ่อท่านปฏิบัติตนอย่างเรียบง่าย รักสันโดษ ชอบถ่อมตนและเคร่งครัดในพระธรรมวินัย
ถ่านไฟ[N] embers, Example: เขาเหยียบลงไปบนถ่านไฟที่กำลังคุ
น่าอัปยศอดสู[ADV] shamefully, See also: embarrassingly, Syn. น่าอับอาย, น่าอับอายขายหน้า, Example: โจรสลัดทำทารุณโหดร้ายต่อคนญวณอพยพทางเรืออย่างน่าอัปยศอดสู
นักพนัน[N] gambler, See also: bettor, Syn. นักการพนัน, Example: ตำรวจบุกทลายบ่อนพนันใหญ่และจับกุมนักพนันได้เกือบร้อยคน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่นิยมเล่นการพนัน
ผู้ร่วมรายการ[N] participant in a show, See also: one who assembles a list, Ant. ผู้ดำเนินรายการ, Example: ผู้ร่วมรายการแต่ละท่านล้วนเป็นบุคคลที่อยู่ในวงการแสดงทั้งสิ้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทางรายการเชิญมาเพื่อทำกิจกรรมที่รายการจัดขึ้น
พระบรมวงศานุวงศ์[N] member of the royal family, See also: royalty, Example: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างเหรียญรัชฎาภิเศกมาลา สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์, Count unit: พระองค์, Thai definition: พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์
ร่วมวง[V] join, See also: unite, combine, Syn. ร่วมกลุ่ม, Ant. แยกวง, Example: ในที่สุดเขาก็สามารถดึงผู้มีความสามารถด้านนี้มาร่วมวงกับเราได้, Thai definition: ทำกิจกรรมต่างๆ อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
เจียมตน[V] humble, See also: humiliate, abase, Syn. เจียมตัว, เจียมเนื้อเจียมตัว, เจียมกะลาหัว, Example: พวกคนใช้เหล่านี้ไม่รู้จักเจียมตนทำตัวเผยอเจ้านาย, Thai definition: รู้จักประมาณตัว, ประพฤติตนพอสถานประมาณ
หลุมศพ[N] grave, See also: tomb, sepulcher, Syn. หลุมฝังศพ, Example: นักโบราณคดีค้นพบหลุมศพของคนสมัยโบราณซึ่งคาดว่ามีอายุกว่าสองร้อยปี
กระดี๊กระด๊า[V] giggle mirthfully, See also: tremble, Syn. ดี๊ด๊า, ระริกระรี้, Ant. สลด, Example: เขายังไม่ทันได้พูดจบ เธอก็กระดี๊กระด๊าขึ้นมาอย่างระงับความดีใจไว้ไม่อยู่, Thai definition: แสดงออกถึงอาการดีใจดีดดิ้น, Notes: (ปาก)
ขึ้นสมอง[V] be embedded in one's memory, See also: firmly bear in mind, keep firmly in mind, Example: ทำไมผู้คนสมัยนี้จึงหวาดกลัวคำว่า ขาดทุน จนขึ้นสมองก็ไม่รู้, Thai definition: จำได้แม่นยำ, อยู่ในความคิดตลอดเวลา
ครวญคร่ำ[V] cry over, See also: grumble, lament, bewail, deplore, complain, bemoan, moan, groan, pour out one's grievance, Syn. ครวญ, บ่น, โอดครวญ, คร่ำครวญ, ร้องร่ำรำพัน, รำพัน, รำพึงรำพัน, ครวญคร่ำรำพัน, Example: เขาครวญคร่ำถึงทรัพย์สมบัติที่สูญไป, Thai definition: ก่นแต่พร่ำรำพัน
ทาบรัศมี[V] scramble for superiority, See also: vie for superiority, Example: ผู้สมัครส.ส.ฉายแววว่าจะเป็นดาวรุ่งที่มีสิทธิ์จะทาบรัศมีเจ้าของพื้นที่เดิม, Thai definition: ยกตัวขึ้นเทียบ, Notes: (ปาก)
ฝังใน[V] be embedded, Example: ตำรวจโดนผู้ร้ายยิงกระสุนฝังใน ต้องรีบผ่าตัดโดยด่วน, Thai definition: ติดค้างอยู่ข้างใน
รวมตัว[V] assemble, See also: collect, gather together, gather into a group, rally, muster, come together to, combine in, Syn. รวมกลุ่ม, Example: เราต้องจัดการไม่ให้พวกมันรวมตัวกันได้, Thai definition: เข้าด้วยกันเป็นกลุ่ม, ร่วมชุมนุมกัน
ส.ส.[N] member of the House of Representatives, Syn. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สจ.[N] member of the Provincial Council, Syn. สมาชิกสภาจังหวัด
ไอเอสบีเอ็น[N] International Standard Book Number, See also: ISBN, Syn. หมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ
ไอเอสเอสเอ็น[N] International Standard Serial Number, See also: ISSN, Syn. หมายเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
หมายเลขฉุกเฉิน[N] emergency numbers
คีมจับ[N] combination cutting pliers, Syn. คีมตัด
จุดนัดพบ[N] assembly point, See also: meeting point
ช่างประปา[N] plumber
บัตรสมาชิก[N] membership card
ไม้ยืนต้น[N] standing timber
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน[N] rhombus, See also: rhomb, lozenge
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน[N] rhomboid
พูดงึมงำ[V] murmur, See also: grumble, mutter, Syn. พูดพึมพำ, Example: พ่อเลี้ยงพูดงึมงำคล้ายปลอบเจ้าพลายอยู่ในเพิงข้างบ้าน, Thai definition: พูดเสียงเบาหรืออยู่ไกลทำให้ได้ยินไม่ถนัด
เสียพนัน[V] lose (money) gambling, See also: gamble something away, Syn. เสีย, Ant. ได้, ได้พนัน, Example: คราใดที่เขาเสียพนัน เขาจะกลับมาบ้านด้วยอาการหงุดหงิดแล้วพาลทุบตีภรรยา, Thai definition: เสียทรัพย์สินที่มีอยู่ไปกับการเล่นการพนัน
การยักยอก[N] embezzlement, Example: ท่านเจ้าอาวาสเห็นว่าการยักยอกเป็นความผิดอันใหญ่หลวงที่จะต้องปราชิก, Thai definition: การหลอกลวง หรือการยึดเอาเงินหรือทรัพย์สินที่ผู้อื่นมอบให้ดูแล หรือให้รักษา มาเป็นของตนเองโดยผิดกฎหมาย
เป็นสมาชิก[V] be a member of, See also: sit on, Syn. เป็นพวก, Example: ฉันเป็นสมาชิกของร้านจึงได้รับสิทธิพิเศษ, Thai definition: เป็นผู้มีสิทธิและมีส่วนร่วมในสมาคมหรือ องค์กร
ไม้[N] wood, See also: lumber, timber, Syn. ท่อนไม้, ขอนไม้, Count unit: ท่อน, อัน, แผ่น
ไม้ไผ่[N] bamboo, Syn. ไผ่, Count unit: ลำ
ศูทร[N] Sudra, See also: member of the fourth Hindu caste
สมัชชา[N] assembly, Syn. คณะบุคคล, คณะผู้แทน
สะดุ้ง[V] shudder, See also: tremble, Syn. ตกใจ, ผวา
สะดุด[V] stumble, Syn. คะมำ, ถลา, เสียหลัก
สะท้าน[V] shiver, See also: tremble, shake, quiver
สังกัด[V] belong to, See also: to be under, to be a member with, Syn. ขึ้นตรงต่อ, ขึ้นอยู่กับ
สัญลักษณ์[N] symbol, Syn. เครื่องแสดง, เครื่องหมาย, ตรา
สู้รบ[V] fight, See also: combat, Syn. ทำสงคราม, ทำศึก, รบ, Ant. สงบศึก
ขยายสาขา[V] increase the number of branches, Example: บริษัทข้ามชาติของญี่ปุ่นขยายสาขาเข้าสู่ตลาดของเกาหลีใต้อย่างรวดเร็ว, Thai definition: กระจายส่วนย่อยของสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แผ่ออกไปในบริเวณต่างๆ มากขึ้น
ขาดดุล[V] run deficit, See also: be imbalanced, Syn. เสียดุล, เสียดุลการค้า, ขาดดุลการค้า, Ant. เกินดุล, Example: ประเทศไทยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในเกณฑ์สูง 7 - 8 % ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2536, Thai definition: มูลค่าของสินค้าที่นำเข้าสูงกว่ามูลค่าของสินค้าที่ส่งออก
ภาคี[N] member, See also: participant, party, adherent, Syn. กลุ่ม, พรรค, ฝ่าย, แนวร่วม, พวก, Example: ประเทศไทยมิได้เป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์, Thai definition: ผู้มีส่วน, ผู้เป็นฝ่าย
หลับไหล[V] sleep, See also: be asleep, slumber, go to bed, snooze, Syn. หลับ, นอนหลับ, นอน, Example: เมื่อกลับไปถึงบ้าน ทั้งคู่ต่างหลับไหลลงด้วยความเหนื่อยอ่อน
ผาก[N] species of thornless bamboo, See also: Oxytenanthera nigrociliata, Syn. ไผ่ผาก, Example: พ่อกำลังอยากได้ไผ่ผากมาประดับสวนที่บ้าน, Thai definition: ชื่อไผ่ชนิด Gigantochloa hasskarliana Back. ในวงศ์ Gramineae ไม่มีหนาม ปล้องยาว กาบหุ้มลําต้นแข็ง สีส้ม มีขนดํา
จำใส่ใจ[V] remember, See also: commit to memory, learn by heart, fix in one's mind, recall, recollect, Syn. จำขึ้นใจ, จดจำ, Example: เจ้าจงจำใส่ใจอยู่เสมอว่าเป็นลูกกำพร้ายิ่งต้องอดทนและพากเพียรมากกว่าคนอื่นเขา, Thai definition: กำหนดไว้ในใจอย่างจดจ่อไม่ให้ลืมเลือน
สมัชชา[N] assembly, Example: สมัชชาคนจนถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในบรรดาม็อบขณะนี้, Thai definition: การประชุมเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอ่น[adj.] (aen) EN: bent ; curved   FR: courbé ; bombé
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
ไอ้บ้า[n.] (aibā) EN: jerk (vulg.)   FR: fou [m] ; idiot [m] ; imbécile [m]
ไอเอสบีเอ็น[X] (Ai.Ēs.Bī.En.) EN: ISBN (International Standard Book Number)   FR: ISBN [m]
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อาคารท่าเทียบเครื่องบิน[n. exp.] (ākhān thāthīep khreūangbin) EN: concourse   FR: hall d'embarquement [m] ; jetée [f]
อัครราชทูต[n.] (akkharātchathūt) EN: minister ; ambassador   FR: ministre [m]
อากรแสตมป์[n. exp.] (ākønsataēm) EN: revenue stamp   FR: timbre d'impôt [m]
อำนาจมืด[n. exp.] (amnāt meūt) EN: dark influence ; dark power   FR: pouvoir occulte [m] ; pouvoir de l'ombre [m]
อำพัน [n.] (amphan) EN: amber   FR: ambre [m]
อำพันขี้ปลา[n. exp.] (amphan khī plā) EN: ambergris   FR: ambre gris [m]
อำพันทอง[n. exp.] (amphan thøng) EN: ambergris   FR: ambre gris [m]
อนุกรมเอกสาร[n. exp.] (anukrom ekkasān) EN: reference number of a document ; serial number of a document   FR: référence de document [f]
อนุสรณ์[n.] (anusøn) EN: remembrance ; commemoration ; memory ; recollection ; recalling ; souvenir   FR: commémoration [f] ; souvenir [m]
อับปาง[v.] (appāng) EN: capsize ; sink ; wreck ; founder   FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer
อัปยศอดสู[v.] (appayot otsū) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour   
อารัมภกถา[n.] (āramphakathā) EN: preface ; introduction ; foreword ; introductory words ; prologue ; preamble   FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
อวัยวะ[n.] (awaiyawa) EN: organ ; limb   FR: organe [m]
แบ่งแยก[v.] (baengyaēk) EN: be divided ; split ; separate ; part ; bisect   FR: morceler ; démembrer
ใบ้[adj.] (bai) EN: dumb ; mute   FR: muet
ใบเปิด[n. exp.] (baipoēt) EN: claim for reimbursement   
ใบสมัครสมาชิก[n. exp.] (bai samak samāchik) EN: member application   FR: demande d'adhésion [f] ; bulletin d'adhésion [m]
บัง[v.] (bang) EN: misappropriate ; embezzle   FR: détourner
บั้ง[n.] (bang) EN: bamboo section ; section of thick bamboo   
บรรยากาศ [n.] (banyākāt) EN: atmosphere ; air ; environment   FR: atmosphère [f] ; air [m] ; ambiance [f]
บัตรขึ้นเครื่องบิน[n. exp.] (bat kheun khreūangbin) EN: boarding card   FR: carte d'embarquement [f]
บัตรสมาชิก[n. exp.] (bat samāchik) EN: membership card   FR: carte de membre [f]
เบ่ง[v.] (beng) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of   FR: gonfler ; grossir ; bomber
เบ่งหน้าอก[v. exp.] (beng nā-ok) EN: puff out one's chest   FR: bomber le torse ; bomber la poitrine
เบี้ยโบก[n. exp.] (bīabōk) EN: gamble game   FR: jeu de pari [m]
เบียดบัง[v.] (bīetbang) EN: misappropriate ; embezzle   
เบอร์[n.] (boē) EN: number   FR: numéro [m]
เบอร์บ้าน[n. exp.] (boē bān) EN: home number   
เบอร์แฟกซ์[n. exp.] (boē faēk) EN: fax number   
เบอร์โทรศัพท์[n. exp.] (boē thōrasap) EN: telephone number   FR: numéro de téléphone [m]
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน[n. exp.] (boē thōrasap thī thamngān) EN: work number   
บอมเบย์[n. prop.] (Bømbē) EN: Bombay   FR: Bombay
บอมเบย์[n. prop.] (Bømbē) EN: Bombay cat ; Bombay   FR: Bombay
บ่น[n.] (bon) EN: mutter ; grumble ; murmur ; complain   FR: grogner ; ronchonner ; marmonner ; se plaindre
บ่อน[n.] (bǿn) EN: gambling house ; casino   FR: maison de jeu [f] ; tripot [m]
บ้อง[n.] (bǿng) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle   FR: section de bambou [f]
บทนำ[n.] (botnam) EN: editorial   FR: éditorial [m] ; préambule [m] ; introduction [f] ; prologue [m] ; chapitre introductif [m]
บู๊[v.] (bū) EN: fight   FR: combattre
ชา [v.] (chā) EN: feel numb ; feel senseless ; feel anaesthetized ; become blunted   FR: rester sans réaction ; être engourdi
ชา [adj.] (chā) EN: numb ; insensible   FR: engourdi
ช้า[v.] (chā) EN: be slow ; be sluggish ; dawdle ; be delayed   FR: traîner ; lambiner ; être retardé
ฉบับที่ ...[X] (chabap thī ...) EN: number ... ; issue ... (+ number)   FR: numéro ... (+ nb) ; édition ... (+ nb)
ใช้[v.] (chai) EN: spend ; pay ; redeem ; cost   FR: dépenser ; payer ; rembourser

CMU English Pronouncing Dictionary
AMBS    AE1 M Z
LUMB    L AH1 M
GMBH    G AH0 M
GMBH    JH IY1 EH1 M B IY1 EY1 CH
WOMB    W UW1 M
NUMB    N AH1 M
DUMB    D AH1 M
JAMB    JH AE1 M
LAMB    L AE1 M
LOMB    L AA1 M
COMB    K OW1 M
BOMB    B AA1 M
TOMB    T UW1 M
LIMB    L IH1 M
LEMBO    L EH1 M B OW0
BAMBA    B AE1 M B AH0
AMBLE    AE1 M B AH0 L
GUMBO    G AH1 M B OW0
CAMBY    K AE1 M B IY0
IMBUE    IH2 M B Y UW1
BOMBA    B AA1 M B AH0
DUMBO    D AH1 M B OW0
KLUMB    K L AH1 M
EMBRY    EH1 M B R IY0
GUMBI    G AH1 M B IY0
GUMBS    G AH1 M Z
AMBRA    AE1 M B R AH0
BIMBO    B IH1 M B OW0
GAMBA    G AE1 M B AH0
LAMBE    L AE1 M
AMBER    AE1 M B ER0
CUMBY    K AH1 M B IY0
CLIMB    K L AY1 M
LAMBY    L AE1 M B IY0
EMBED    EH0 M B EH1 D
LIMBO    L IH1 M B OW0
IMBER    IH1 M B ER0
AMBAC    AE1 M B AE0 K
CRUMB    K R AH1 M
JUMBO    JH AH1 M B OW0
COMBS    K OW1 M Z
LAMBS    L AE1 M Z
BOMBS    B AA1 M Z
COMBE    K OW1 M
GLOMB    G L AA1 M
IMBED    IH2 M B EH1 D
HAMBY    HH AE1 M B IY0
FOMBY    F AA1 M B IY0
KIMBA    K IH1 M B AH0
DEMBY    D EH1 M B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
MB    (n) (e2 m b ii1)
bomb    (v) (b o1 m)
comb    (v) (k ou1 m)
dumb    (j) (d uh1 m)
iamb    (n) (ai1 a m)
jamb    (n) (jh a1 m)
lamb    (v) (l a1 m)
limb    (n) (l i1 m)
numb    (v) (n uh1 m)
tomb    (n) (t uu1 m)
womb    (n) (w uu1 m)
amber    (n) (a1 m b @ r)
ambit    (n) (a1 m b i t)
amble    (v) (a1 m b l)
bombs    (v) (b o1 m z)
climb    (v) (k l ai1 m)
combs    (v) (k ou1 m z)
crumb    (n) (k r uh1 m)
embed    (v) (i1 m b e1 d)
ember    (n) (e1 m b @ r)
gumbo    (n) (g uh1 m b ou)
iambi    (n) (ai1 a1 m b ai)
iambs    (n) (ai1 a m z)
imbed    (v) (i1 m b e1 d)
imbue    (v) (i1 m b y uu1)
jambs    (n) (jh a1 m z)
jumbo    (j) (jh uh1 m b ou)
lambs    (v) (l a1 m z)
limbo    (n) (l i1 m b ou)
limbs    (n) (l i1 m z)
mamba    (n) (m a1 m b @)
numbs    (v) (n uh1 m z)
plumb    (v) (p l uh1 m)
rhomb    (n) (r o1 m)
rumba    (n) (r uh1 m b @)
samba    (n) (s a1 m b @)
thumb    (v) (th uh1 m)
tombs    (n) (t uu1 m z)
umber    (n) (uh1 m b @ r)
wombs    (n) (w uu1 m z)
somber    (n) (s o m b @ r)
Gumbel    (n) (g uh1 m b @ l)
A-bomb    (n) - (ei1 - b o m)
Bombay    (n) (b o1 m b ei1)
Formby    (n) (f oo1 m b ii)
Gambia    (n) (g a1 m b i@)
H-bomb    (n) - (ei1 ch - b o m)
Zambia    (n) (z a1 m b i@)
akimbo    (a) (@1 k i1 m b ou)
ambits    (n) (a1 m b i t s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
今晩[こんばん, konban, konban , konban] (n adv ) เย็นนี้, คืนนี้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
組合せ[くみあわせ, kumiawase] Thai: การประกอบ English: combination
[すう, suu] Thai: จำนวน English: number
乗り出す[のりだす, noridasu] Thai: ออกเรือ English: embark on
覚える[おぼえる, oboeru] Thai: จดจำ English: to remember
番号[ばんごう, bangou] Thai: หมายเลข English: number
崩れる[くずれる, kuzureru] Thai: หล่นลงไปเป็นรูปร่างเหมือนเดิม English: to crumble
委員[いいん, iin] Thai: กรรมการ English: committee member
九月[くがつ, kugatsu] Thai: เดือนกันยายน English: September
抱く[だく, daku] Thai: สวมกอด English: to embrace
差す[さす, sasu] Thai: กางร่ม English: to raise umbrella
減る[へる, heru] Thai: ลดลง English: to decrease (in size or number)
転がる[ころがる, korogaru] Thai: เกลือกกลิ้ง English: to tumble
組み立てる[くみたてる, kumitateru] Thai: ประกอบ(ชิ้นส่วน) English: to assemble
[ごう, gou] Thai: หมายเลข English: number
十二月[じゅうにがつ, juunigatsu] Thai: เดือนที่สิบสองของปี, ธันวาคม English: December
思い出す[おもいだす, omoidasu] Thai: จำได้ English: to remember
足す[たす, tasu] Thai: บวก(เลข) English: to add (numbers)
乗り越える[のりこえる, norikoeru] Thai: ข้าม English: to climb over
会員[かいいん, kaiin] Thai: สมาชิก English: member
十一月[じゅういちがつ, juuichigatsu] Thai: เดือนพฤศจิกายน English: November
指す[さす, sasu] Thai: กางร่ม English: to put up umbrella

German-Thai: Longdo Dictionary
Dezember(n) |der| เดือนธันวาคม
GmbHคำย่อของ Gesellschaft mit beschränkter Haftung บริษัท จำกัด, See also: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Hamburgเมืองใหญ่ทางเหนือของเยอรมนี
Hamburgerชาวเมือง Hamburg, See also: Hamburg
November(n) |der| เดือนพฤศจิกายน
September(n) |der| เดือนกันยายน
umbauen(vi) |baute um, hat umgebaut| ปรับปรุง (ตึก, สิ่งก่อสร้าง)
Himbeere(n) |die, pl. Himbeeren| ลูกราสเบอร์รี่
Armbanduhr(n) |die, pl. Armbanduhren| นาฬิกาข้อมือ
Bombenanschlag(n) |der, pl. Bombenanschläge| การโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด
Imbiss(n) |der, pl. Imbisse| ร้านขายอาหารที่รับประทานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีพิธีรีตอง บางร้านมีที่นั่งให้ บางร้านมีโต๊ะสำหรับยืนทาน ราคาถูกกว่าร้านอาหาร (Restaurant)
mbH : mit beschränkter Haftung(n) บริษัทจำกัด ความหมายเดียวกับ GmbH แต่ใช้ในกรณีที่คำว่า Gesellschaft เป็นส่วนหนึ่งของชื่อบริษัท, See also: S. GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung ,
gGmbHมาจากคำว่า gemeinnützige GmbH ซึ่งหมายถึงบริษัทจำกัด"ที่ไม่มุ่งหวังกำไร", See also: R. GmbH
Lärmbelästigung(n) |die, pl. Lärmbelästigungen| มลพิษทางเสียง, เสียงรบกวน เช่น Stete Lärmbelästigung macht krank.; Zur Vermeidung von Lärmbelästigungen dürfen Altglassammelbehälter nur. werktags in der Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr befüllt werden

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
atemberaubend {adj} (adj adv ) สวยจนลืมหายใจ,สวยอย่างมาก,น่าดึงดูด
bombardier käfer (n ) แมลงตด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbröckelung {f} [geol.]crumbling away [Add to Longdo]
Abgeordnete {m,f}; Abgeordneterdeputy; assemblyman [Am.]; assemblywoman [Am.] [Add to Longdo]
Abgeordnetenkammer {f} [pol.]chamber of deputies; parliament [Add to Longdo]
Ablaufplansymbol {n}flowchart symbol [Add to Longdo]
Abmagerungspille {f}; Appetitzügler {m} (Kombination aus Fenfluramin und Phentermin)fen-phen (diet pill containing fenfluramine and phentermine) [Add to Longdo]
Abnahmezahl {f}acceptance number [Add to Longdo]
Abraumbagger {m}stripping shovel [Add to Longdo]
Abraumbeseitigung {f}removal of overburden; stripping [Add to Longdo]
Abschäumer {m} | Kombination aus Abschäumer und Filterskimmer | skilter [Add to Longdo]
Abstellkammer {f}; Abstellraum {m}storeroom; lumber room [Add to Longdo]
Abwurf {m}; Wurf {m} (von Bomben)dropping (of bombs) [Add to Longdo]
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address [Add to Longdo]
Adressennummer {f}; Adressatennummer {f}address number [Add to Longdo]
Ähnlichkeit {f} | Ähnlichkeiten {pl}resemblance | resemblances [Add to Longdo]
Aggregatnummer {f}aggregate number [Add to Longdo]
Ahnentafel {f}; Stammbaum {m}pedigree [Add to Longdo]
Akelei {f} [bot.]columbine; aquilegia [Add to Longdo]
Akkreditierung {f} (eines Botschafters)accreditation (of an ambassador) [Add to Longdo]
Aktenzeichen {n}file number; serial number [Add to Longdo]
Aktenzeichen {n}reference number [Add to Longdo]
Aktie {f} | Aktien {pl} | eigene Aktien; Vorratsaktien {pl} | Aktien und Anleihen kaufen und verkaufen | Aktien umsetzen | eine Aktie sperren | Aktien aufteilen | gesperrte Aktien | Aktien auf dem Markt abstoßen | sichere Aktien mit hoher Dividende | stark schwankende Aktien | stimmberechtigte Aktie | noch nicht emittierte Aktienshare [Br.]; stock [Am.] | shares; stocks | own shares [Br.]; treasury stock | to trade in stocks and bonds | to trade stocks | to stop a stock | to split stocks; to split shares | stopped stock | to unload stocks on the market | widow-and-orphan stock | yo-yo stock | voting stock | unissued stock [Am.]; unissued shares 1 [Add to Longdo]
Aktive {m,f}; Aktiver (in einer Organisation)full member (of an organization) [Add to Longdo]
Aktivierungsnummer {f}activation number [Add to Longdo]
Alarmbereitschaft {f} | in Alarmbereitschaftalert | on the alert [Add to Longdo]
Amber {m}; Ambra {f}ambergris [Add to Longdo]
Ambiente {n}; Atmosphäre {f}ambience; atmosphere [Add to Longdo]
Ambition {f} | Ambition {pl} | Ambitionen auf etw. habenambition | ambitions | to have ambitions of getting sth. [Add to Longdo]
Amboss {m}; Amboß {m} [alt]anvil [Add to Longdo]
Ambulanz {f}ambulance; outpatients' department; out-patient care [Add to Longdo]
Amtsbonus {m}advantage of incumbency [Add to Longdo]
Amtsinhaber {m} | Amtsinhaber {pl}incumbent | incumbents [Add to Longdo]
Amtszeit {f} | Amtszeiten {pl}incumbency | incumbencies [Add to Longdo]
Anbrandphase {f}initial combustion [Add to Longdo]
Andeutung {f}adumbration [Add to Longdo]
Anlagennummer {f}asset number [Add to Longdo]
Anlagennummerierung {f}system numbering [Add to Longdo]
Anlagenumbuchungen {pl}asset re-postings [Add to Longdo]
Anlegeplatz {m}embarkation point [Add to Longdo]
Annehmbarkeit {f}acceptability [Add to Longdo]
Anschein {m}; Anflug {m} (von) | den Anschein von Ordnung wahrensemblance (of) | to maintain some semblance of order [Add to Longdo]
Anstoß {m}umbrage [Add to Longdo]
Antriebsaggregat {n}drive assembly [Add to Longdo]
Antriebskombination {f}drive combination [Add to Longdo]
Anwalt vor Gericht sein | als Anwalt vor Gericht zugelassen werdento be a member at the bar | to be admitted to the bar [Add to Longdo]
Assembler {m} [comp.]assembler [Add to Longdo]
Anzahl {f}; Reihe {f} (von) | eine ganze Anzahl Leute | eine große Auswahl vonnumber (of) | quite a number of people | a wide range of [Add to Longdo]
Archivnummer {f}archive number [Add to Longdo]
Archivnummernvergleich {m}archive number comparison [Add to Longdo]
Arkade {f}; Wandelgang {m} | Arkaden {pl}; Wandelgänge {pl}ambulatory | ambulatories [Add to Longdo]
Armaturenbalken {m}fitting assembly [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller ensembleเข้ากันได้ , ไปด้วยกันได้ , เหมาะสมกัน, See also: aller
combienเท่าไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น ça coûte combien? = Combien est-ce que ça coûte? นี่ราคาเท่าไหร่
embrasser(vt) 1)จูบหรือหอมแก้ม ex: Embrasse-moi, s'il te plaît! = กรุณาจูบฉันที , Je t'embrasse!!! = นิยมใช้เป็นคำลากับคนสนิท 2) กอดไว้ในอ้อมแขน
Image:
jambon(n ) |m| หมูแฮม, แฮม เช่น Tout est bon dans le jambon. Jambon blanc ou jambon fumé, en tranches ou en dés, chaud ou froid, le jambon est un trésor à la portée de tous.
concombre(n ) |m| แตงกวา เช่น Le concombre est le plus léger des légumes mais le plus riche en minéraux.

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
鯥(oK)[むつ;ムツ, mutsu ; mutsu] (n) (uk) gnomefish (Scombrops boops) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
10進数;十進数[じっしんすう, jisshinsuu] (n) {comp} decimal; decimal digit; decimal number [Add to Longdo]
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
911事件;九一一事件[きゅういちいちじけん, kyuuichiichijiken] (n) September 11th attacks [Add to Longdo]
B52[ビーごじゅうに, bi-gojuuni] (n) B-52 Stratofortress; B-52 Bomber [Add to Longdo]
DQN[ドキュン, dokyun] (n) (sl) dumb-ass (person or corporation) [Add to Longdo]
ES細胞[イーエスさいぼう, i-esu saibou] (n) (abbr) (See 胚性幹細胞) embryonic stem cell [Add to Longdo]
Fナンバー[エフナンバー, efunanba-] (n) f-number (photography) [Add to Longdo]
ID番号[アイディーばんごう, aidei-bangou] (n) ID number [Add to Longdo]
MBE[エムビーイー, emubi-i-] (n) (See 分子線エピタキシー) molecular beam epitaxy; MBE [Add to Longdo]
MNP[エムエヌピー, emuenupi-] (n) mobile number portability; MNP [Add to Longdo]
M走[メートルそう, me-toru sou] (suf) -meter race (after number) [Add to Longdo]
NIMBY[ニンビー, ninbi-] (n) NIMBY (not in my back yard); Nimby [Add to Longdo]
NaN[ナン;エヌエーエヌ, nan ; enue-enu] (n) {comp} not a number; NaN [Add to Longdo]
ROM[ロム, romu] (n) (1) read-only memory; ROM; (2) (See ロムる) lurker (on a forum); read-only member; (P) [Add to Longdo]
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID [Add to Longdo]
SCIDマウス[スキッドマウス, sukiddomausu] (n) SCID mouse (severe combined immune deficiency) [Add to Longdo]
USBメモリー[ユーエスビーメモリー, yu-esubi-memori-] (n) {comp} (See フラッシュメモリー) USB flash drive; USB memory stick; thumb drive [Add to Longdo]
ああそうそう[, aasousou] (int) (1) (col) (See 然う然う) oh yes!; (2) I remember; Oh, now I remember [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル;曖昧な内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] (n) {comp} ambiguous content model [Add to Longdo]
あいまい検索;曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] (n) {comp} fuzzy reference; ambiguous search; ambiguous retrieval [Add to Longdo]
あいまい性;曖昧性[あいまいせい, aimaisei] (n) ambiguity; fuzziness [Add to Longdo]
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
あやふや[, ayafuya] (adj-na,n) (on-mim) uncertain; vague; ambiguous; (P) [Add to Longdo]
あれよあれよ[, areyoareyo] (int) expression of surprise; dumbfounded [Add to Longdo]
いささ小笹;細小小笹;細小小竹[いささおざさ, isasaozasa] (n) (arch) (obsc) short bamboo; small bamboo [Add to Longdo]
いじり回す;弄り回す;弄りまわす[いじりまわす, ijirimawasu] (v5s) to tinker with; to fumble with; to twist up [Add to Longdo]
うざっこい[, uzakkoi] (adj-i) jumbled up; confused; frustrating [Add to Longdo]
うながっぱ[, unagappa] (n) type of maki sushi typically made from eel and cucumber [Add to Longdo]
うん[, un] (int) (1) yeah; uh huh; (n-pref) (2) (also ん) some (at the start of a number in place of a digit); (P) [Add to Longdo]
うんたら[, untara] (n) (See うんたらかんたら) mumble (used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]
おしっこ[, oshikko] (n) (1) (col) wee-wee; pee-pee; number one; (vs) (2) to urinate; (P) [Add to Longdo]
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
お転婆;御転婆[おてんば, otenba] (adj-na,n) tomboy (dut [Add to Longdo]
お馬鹿さん[おばかさん, obakasan] (n) silly person; dumb-bunny; dope [Add to Longdo]
かき交ぜる;掻き混ぜる;掻き交ぜる;かき混ぜる[かきまぜる, kakimazeru] (v1) to mix; to stir; to scramble; to churn [Add to Longdo]
かき混ぜ規則[かきまぜきそく, kakimazekisoku] (n) scrambling [Add to Longdo]
かさねの色目;襲の色目[かさねのいろめ, kasanenoirome] (n) (See 襲) combination of colors created by layering of garments (colours) [Add to Longdo]
かばん語;鞄語[かばんご, kabango] (n) (obs) (See 混成語) portmanteau; combination of two words (often first half of one, second half of another) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] variant of 捷; quick; nimble [Add to Longdo]
一塌糊涂[yī tā hú tu, ㄧ ㄊㄚ ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, / ] muddled and completely collapsing (成语 saw); in an awful condition; complete shambles; a total mess [Add to Longdo]
一把手[yī bǎ shǒu, ㄧ ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ, ] working hand; member of a work team; participant [Add to Longdo]
三重奏[sān chóng zòu, ㄙㄢ ㄔㄨㄥˊ ㄗㄡˋ, ] trio (musical ensemble) [Add to Longdo]
三顾茅庐[sān gù máo lú, ㄙㄢ ㄍㄨˋ ㄇㄠˊ ㄌㄨˊ, / ] lit. three humble visits to a thatched cottage; cf famous episode in the fictional Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义 in which Liu Bei 劉備|刘备 recruits Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 (the Hidden Dragon 臥龍|卧龙) to his cause by visiting him three times [Add to Longdo]
[shàng, ㄕㄤˋ, ] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua [Add to Longdo]
上坡[shàng pō, ㄕㄤˋ ㄆㄛ, ] uphill; upslope; to move upwards; to climb a slope [Add to Longdo]
上坟[shàng fén, ㄕㄤˋ ㄈㄣˊ, / ] to sweep the tombs (of one's ancestors); the Qingming festival [Add to Longdo]
上岸[shàng àn, ㄕㄤˋ ㄢˋ, ] to land; to disembark; to abandon a boat and go ashore; fig. to give up evil ways and return to virtue [Add to Longdo]
上肢[shàng zhī, ㄕㄤˋ ㄓ, ] upper limb [Add to Longdo]
上议院[shàng yì yuàn, ㄕㄤˋ ㄧˋ ㄩㄢˋ, / ] Upper Chamber; Upper House [Add to Longdo]
下议院[xià yì yuàn, ㄒㄧㄚˋ ㄧˋ ㄩㄢˋ, / ] lower chamber (of legislative body); lower house [Add to Longdo]
下跌[xià diē, ㄒㄧㄚˋ ㄉㄧㄝ, ] fall; tumble [Add to Longdo]
不亢不卑[bù kàng bù bēi, ㄅㄨˋ ㄎㄤˋ ㄅㄨˋ ㄅㄟ, ] neither haughty nor humble; neither overbearing nor servile; neither supercilious nor obsequious [Add to Longdo]
不仁[bù rén, ㄅㄨˋ ㄖㄣˊ, ] not benevolent; heartless; numb [Add to Longdo]
不倒翁[bù dǎo wēng, ㄅㄨˋ ㄉㄠˇ , ] tumbler; roly-poly [Add to Longdo]
不列颠哥伦比亚[Bù liè diān Gē lún bǐ yà, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] British Columbia, Pacific province of Canada [Add to Longdo]
不列颠哥伦比亚省[Bù liè diān Gē lún bǐ yà shěng, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ ㄕㄥˇ, / ] British Columbia, Pacific province of Canada [Add to Longdo]
不名数[bù míng shù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄨˋ, / ] abstract number [Add to Longdo]
不吝珠玉[bù lìn zhū yù, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄩˋ, ] lit. do not begrudge gems of wisdom (成语 saw, humble expr.); fig. Please give me your frank opinion.; Your criticism will be most valuable. [Add to Longdo]
不含糊[bù hán hu, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄏㄨ˙, ] unambiguous; unequivocal; explicit; prudent; cautious; not negligent; unafraid; unhesitating; really good; extraordinary [Add to Longdo]
不好意思[bù hǎo yì si, ㄅㄨˋ ㄏㄠˇ ㄧˋ ㄙ˙, ] feel embarrassed; be ill at ease; find it embarrassing (to do sth) [Add to Longdo]
不好说[bù hǎo shuō, ㄅㄨˋ ㄏㄠˇ ㄕㄨㄛ, / ] too embarrassed to say [Add to Longdo]
不寒而栗[bù hán ér lì, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄦˊ ㄌㄧˋ, / ] shiver all over though not cold; tremble with fear; shudder [Add to Longdo]
不情之请[bù qíng zhī qǐng, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥˊ ㄓ ㄑㄧㄥˇ, / ] my presumptuous request (humble expr.); if I may be so bold to ask a favor [Add to Longdo]
不知所措[bù zhī suǒ cuò, ㄅㄨˋ ㄓ ㄙㄨㄛˇ ㄘㄨㄛˋ, ] not knowing what to do (成语 saw); at one's wits' end; embarassed and at a complete loss [Add to Longdo]
世界卫生大会[Shì jiè Wèi shēng Dà huì, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] World Health Assembly [Add to Longdo]
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, / ] and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also; together with; to combine; to join; to merge [Add to Longdo]
中子弹[zhōng zǐ dàn, ㄓㄨㄥ ㄗˇ ㄉㄢˋ, / ] neutron bomb [Add to Longdo]
中心埋置关系从句[zhōng xīn mái zhì guān xì cóng jù, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄇㄞˊ ㄓˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄘㄨㄥˊ ㄐㄩˋ, / ] center-embedded relative clauses [Add to Longdo]
中奖[zhòng jiǎng, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄤˇ, / ] to win a prize; a successful gamble [Add to Longdo]
中签[zhòng qiān, ㄓㄨㄥˋ ㄑㄧㄢ, ] to win a ballot; to draw a lucky number [Add to Longdo]
中胚层[zhōng pēi céng, ㄓㄨㄥ ㄆㄟ ㄘㄥˊ, / ] mesoderm (cell lineage in embryology) [Add to Longdo]
中饱[zhōng bǎo, ㄓㄨㄥ ㄅㄠˇ, / ] embezzlement; to line one's pockets with public funds; (possible etymological meaning: the middle-man makes a profit) [Add to Longdo]
乘幂[chéng mì, ㄔㄥˊ ㄇㄧˋ, / ] the power of a number (square, cube etc); to exponentiate (math.) [Add to Longdo]
乘方[chéng fāng, ㄔㄥˊ ㄈㄤ, ] to square a number; to calculate the square [Add to Longdo]
乘船[chéng chuán, ㄔㄥˊ ㄔㄨㄢˊ, ] to embark; to travel by ship; to ferry [Add to Longdo]
乘风破浪[chéng fēng pò làng, ㄔㄥˊ ㄈㄥ ㄆㄛˋ ㄌㄤˋ, / ] to brave the wind and the billows (成语 saw); to have high ambitions [Add to Longdo]
九一八事变[jiǔ yī bā shì biàn, ㄐㄧㄡˇ ㄧ ㄅㄚ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] the Mukden or Manchurian railway incident of 18th September 1931 used by the Japanese as a pretext to annex Manchuria; also known as Liutiaogou incident 柳條溝事變|柳条沟事变 [Add to Longdo]
九巴[jiǔ bā, ㄐㄧㄡˇ ㄅㄚ, ] Kowloon Motor Bus Company KMB [Add to Longdo]
九月[jiǔ yuè, ㄐㄧㄡˇ ㄩㄝˋ, ] ninth month; September [Add to Longdo]
九月九日忆山东兄弟[jiǔ yuè jiǔ rì yì Shān dōng xiōng dì, ㄐㄧㄡˇ ㄩㄝˋ ㄐㄧㄡˇ ㄖˋ ㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄨㄥ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, / ] Remembering my brothers in faraway Shandong on the double ninth festival (poem by Tang Wang Wei's 王維|王维) [Add to Longdo]
九月份[jiǔ yuè fèn, ㄐㄧㄡˇ ㄩㄝˋ ㄈㄣˋ, ] September; ninth month [Add to Longdo]
乳突窦[rǔ tū dòu, ㄖㄨˇ ㄊㄨ ㄉㄡˋ, / ] mastoid antrum (bones at the back of tympanic chamber) [Add to Longdo]
二世[èr shì, ㄦˋ ㄕˋ, ] the Second (of numbered Kings); second generation (e.g. Chinese Americans), Japanese nissei [Add to Longdo]
二次[èr cì, ㄦˋ ㄘˋ, ] second (i.e. number two); second time; twice; (math.) quadratic (of degree two) [Add to Longdo]
二进[èr jìn, ㄦˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] binary (i.e. writing numbers to base 2) [Add to Longdo]
二项式系数[èr xiàng shì xì shù, ㄦˋ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] a binomial coefficient (math.); the number of combinations [Add to Longdo]
五笔[wǔ bǐ, ˇ ㄅㄧˇ, / ] abbr. of 五筆字型|五笔字型, five stroke input method for Chinese characters by numbered strokes, invented by Wang Yongmin 王永民|王永民 in 1983 [Add to Longdo]
五笔字型[wǔ bǐ zì xíng, ˇ ㄅㄧˇ ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] five stroke input method for Chinese characters by numbered strokes, invented by Wang Yongmin 王永民|王永民 in 1983 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
つまみねじ[つまみねじ, tsumamineji] thumbscrew [Add to Longdo]
アセンブラ[あせんぶら, asenbura] assembler [Add to Longdo]
アセンブラ言語[アセンブラげんご, asenbura gengo] assembly language [Add to Longdo]
アセンブリ言語[アセンブリげんご, asenburi gengo] assembly language [Add to Longdo]
アセンブル[あせんぶる, asenburu] assemble (vs) [Add to Longdo]
アセンブル時[アセンブルじ, asenburu ji] assembly time [Add to Longdo]
アセンブル時間[アセンブルじかん, asenburu jikan] assembly time [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
エクステンドメモリプロック[えくすてんどめもりぷろっく, ekusutendomemoripurokku] extended memory block (EMB) [Add to Longdo]
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] Object Linking and Embedding, OLE [Add to Longdo]
クロスアセンブラ[くろすあせんぶら, kurosuasenbura] cross assembler [Add to Longdo]
コーム[こーむ, ko-mu] comb [Add to Longdo]
コンバインドリンクセット[こんばいんどりんくせっと, konbaindorinkusetto] combined link set [Add to Longdo]
サムホイール[さむほいーる, samuhoi-ru] thumb wheel [Add to Longdo]
シーケンス番号[シーケンスばんごう, shi-kensu bangou] sequence number [Add to Longdo]
シリアルナンバー[しりあるなんばー, shiriarunanba-] serial number [Add to Longdo]
シリアル番号[シリアルばんごう, shiriaru bangou] serial number [Add to Longdo]
シンボリックデバッガ[しんぼりっくでばっが, shinborikkudebagga] symbolic debugger [Add to Longdo]
シンボル[しんぼる, shinboru] symbol (a-no) [Add to Longdo]
シンボルテーブル[しんぼるてーぶる, shinborute-buru] symbol table [Add to Longdo]
ジョブ番号[ジョブばんごう, jobu bangou] job number [Add to Longdo]
スクランブル[すくらんぶる, sukuranburu] scramble (vs) [Add to Longdo]
ステートメント番号[ステートメントばんごう, sute-tomento bangou] statement number [Add to Longdo]
セルスクランブル[せるすくらんぶる, serusukuranburu] cell scrambling [Add to Longdo]
セル組立分解[セルくみたてぶんかい, seru kumitatebunkai] cell assembly and disassembly [Add to Longdo]
タンブリング[たんぶりんぐ, tanburingu] tumbling [Add to Longdo]
トラッキング記号[とらっきんぐきごう, torakkingukigou] tracking symbol [Add to Longdo]
バージョン番号[バージョンばんごう, ba-jon bangou] version number [Add to Longdo]
パケット組立て分解機能[ぱけっとくみたてぶんかいきのう, pakettokumitatebunkaikinou] packet assembler-disassembler, PAD (abbr.) [Add to Longdo]
パス番号[パスばんごう, pasu bangou] path number [Add to Longdo]
ビット組み[びっとくみ, bittokumi] bit combination [Add to Longdo]
ビット組合せ[びっとくみあわせ, bittokumiawase] bit combination [Add to Longdo]
ビット番号[びっとばんごう, bittobangou] bit number [Add to Longdo]
ファイル通し番号[ファイルとおしばんごう, fairu tooshibangou] file serial number [Add to Longdo]
フリーダイヤル[ふりーだいやる, furi-daiyaru] toll free number [Add to Longdo]
プリアンブル[ぷりあんぶる, purianburu] preamble [Add to Longdo]
プロセス番号[プロセスばんごう, purosesu bangou] process number [Add to Longdo]
ヘッドディスクアセンブリ[へっどでいすくあせんぶり, heddodeisukuasenburi] head, disk assembly, HDA (abbr.) [Add to Longdo]
ページ番号[ページばんごう, pe-ji bangou] page number [Add to Longdo]
ポート番号[ポートばんごう, po-to bangou] port number [Add to Longdo]
ポストアンブル[ぽすとあんぶる, posutoanburu] postamble [Add to Longdo]
マクロアセンブラ[まくろあせんぶら, makuroasenbura] macro assembler [Add to Longdo]
マスタブートレコード[ますたぶーとれこーど, masutabu-toreko-do] master boot record (MBR) [Add to Longdo]
メンバ[めんば, menba] member [Add to Longdo]
メンバーコード[めんばーこーど, menba-ko-do] member code [Add to Longdo]
ラベル番号[ラベルばんごう, raberu bangou] label number [Add to Longdo]
ラム[らむ, ramu] lamb, rump, rum, RAM (random access memory) [Add to Longdo]
リリース番号[リリースばんごう, riri-su bangou] release number [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
さお竹[さおだけ, saodake] Bambusstange [Add to Longdo]
原爆[げんばく, genbaku] Atombombe [Add to Longdo]
可塑性[かそせい, kasosei] Formbarkeit, Platizitaet [Add to Longdo]
声変わり[こえがわり, koegawari] Stimmbruch [Add to Longdo]
尺八[しゃくはち, shakuhachi] japanische_Bambusfloete [Add to Longdo]
幻想[げんそう, gensou] Illusion, Vision, Traum, Traumbild [Add to Longdo]
弁当[べんとう, bentou] Imbiss_zum_Mitnehmen (Schule, Buero, Reise) [Add to Longdo]
改築[かいちく, kaichiku] Umbau [Add to Longdo]
改葬[かいそう, kaisou] Umbettung, Leichenueberfuehrung [Add to Longdo]
更迭[こうてつ, koutetsu] Personalwechsel, Umbildung, Regierungsumbildung [Add to Longdo]
気泡[きほう, kihou] Luftblase, Schaumblase [Add to Longdo]
爆弾[ばくだん, bakudan] -Bombe [Add to Longdo]
爆撃[ばくげき, bakugeki] Bombadierung, Bombenangriff [Add to Longdo]
砲撃[ほうげき, hougeki] Bombadierung, Feuerueberfall [Add to Longdo]
福引[ふくびき, fukubiki] Lotterie, Tombola [Add to Longdo]
[たけ, take] Bambus [Add to Longdo]
竹のつえ[たけのつえ, takenotsue] Bambusstab [Add to Longdo]
竹やぶ[たけやぶ, takeyabu] Gruppe_von_Bambusstraeuchern [Add to Longdo]
竹刀[しない, shinai] Bambusschwert [Add to Longdo]
竹垣[たけがき, takegaki] Bambuszaun [Add to Longdo]
竹林[ちくりん, chikurin] Bambushain [Add to Longdo]
竹林[ちくりん, chikurin] Bambushain [Add to Longdo]
竹筒[たけづつ, takedutsu] Bambusrohr [Add to Longdo]
符号[ふごう, fugou] Zeichen, Marke, Symbol [Add to Longdo]
系図[けいず, keizu] Stammbaum, Stammtafel, Ahnentafel [Add to Longdo]
系譜[けいふ, keifu] Stammbaum, Ahnentafel, Genealogie [Add to Longdo]
結合[けつごう, ketsugou] Verbindung, Vereinigung, Kombination [Add to Longdo]
聞こえる[きこえる, kikoeru] hoerbar, vernehmbar_sein, sich_anhoeren [Add to Longdo]
胎児[たいじ, taiji] Embryo, Foetus [Add to Longdo]
腕時計[うでどけい, udedokei] Armbanduhr [Add to Longdo]
腕輪[うでわ, udewa] Armband, Armreif [Add to Longdo]
[まく, maku] MEMBRANE [Add to Longdo]
被爆者[ひばくしゃ, hibakusha] Bombenopfer [Add to Longdo]
記号[きごう, kigou] Zeichen, Symbol [Add to Longdo]
[ふ, fu] TAFEL,REGISTER, NOTEN, STAMMBAUM,STAMMTAFEL [Add to Longdo]
象徴[しょうちょう, shouchou] Symbol [Add to Longdo]
駅弁[えきべん, ekiben] auf_dem_Bahnhof_erhaeltlicher, Imbiss_zum_mitnehmen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MB
     MailBox
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MB
     MegaByte
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top