Search result for

*manners*

(188 entries)
(1.0555 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: manners, -manners-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manners[N] มารยาทสังคม
manners[N] ขนบธรรมเนียมประเพณี, See also: รูปแบบการดำเนินชีวิต, ธรรมเนียมปฎิบัติ, วิถีชีวิต, วิถีทาง, ขนบธรรมเนียม, Syn. culture, etiquette, decorum

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
comedy of mannersสุขนาฏกรรมมรรยาทสังคม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manners and customsความเป็นอยู่และประเพณี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I will try to teach John some rudimentary manners... and a greater understanding of the language.ฉันจะพยายามที่จะสอนให้ จอห์นมารยาทพื้นฐานบางอย่าง ... และความเข้าใจมากขึ้นของภาษา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Put your tongue back inside your mouth. It's bad manners.หุบลิ้นซะ ไม่น่าดูเอาเลย Vampire Hunter D (1985)
Are you nuts? Teach this kid a little fucking manners. What's right is right.สอนมารยาทให้เด็กนี่หน่อย ว่าใครเป็นใคร Goodfellas (1990)
Hey, if I were as rich as you, I could afford some mannersเฮ้ ถ้าข้าร่ำรวยเหมือนท่านล่ะก็ ข้าจะไม่แสดงมารยาทแบบนี้เป็นอันขาด Aladdin (1992)
Oh--I teach you some manners!โอ้ งั้นข้าจะสอนมารยาทบางอย่างให้เจ้าละกัน Aladdin (1992)
Don't they teach you any manners at school?ที่โรงเรียนสอนมารยาทแกบ้างรึเปล่า? The Cement Garden (1993)
- Mind your fucking manners!- - ความคิดมารยาทร่วมเพศของคุณ In the Name of the Father (1993)
Put the Englishman under heavy, heavy manners.ใส่อังกฤษ ภายใต้มารยาทหนักหนัก In the Name of the Father (1993)
You mind your fucking manners.คุณทราบมารยาทร่วมเ In the Name of the Father (1993)
What? Manners to him?เป็นอย่างไร มารยาทกับเขา? In the Name of the Father (1993)
We'll teach you manners.เราจะสอนคุณมารยาท In the Name of the Father (1993)
Thank God I already prepped him on the Emily Post of Chinese manners.ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันเตรียมตัวเขา ในเรื่องมารยาทของคนจีนเอาไว้แล้ว The Joy Luck Club (1993)
But look at me. Where are my manners?แต่ดูฉันสิ ไหนคือลักษณะของฉัน? Anastasia (1997)
I take it you have no manners, then.งั้นเจ้าก็กำลังเป็นพวกไร้มารยาท Snow White: A Tale of Terror (1997)
No manners then... and no manners now.ไม่ได้กำลังเป็น แต่เป็นอยู่เสมอมาต่างหาก Snow White: A Tale of Terror (1997)
An envoy approaches. Remember your manners.วิธีการทูต จำมารยาทของคุณ Princess Mononoke (1997)
Sorry, Melvin. I can't handle you teaching my son manners.โทษที เมลวิน ฉันทนไม่ได้ ที่คุณจะมาสอนมรรยาทลูกฉัน As Good as It Gets (1997)
You need to learn some fucking manners, Davina!เธอควรจะต้องรู้จักสมบัติผู้ดีซะบ้าง ดาวีนาย์! American History X (1998)
What about manners?มีมารยาทหน่อยซีวะ Blues Harp (1998)
You mind your manners, young lady, please.ระวังมารยาทหน่อยลูก Bicentennial Man (1999)
Please forgive her mannersได้โปรด อภัยให้นางด้วย Spirited Away (2001)
Don't you have parents to teach you manners?ไอ้เด็กพ่อแม่ไม่สั่งสอน Failan (2001)
- Where'd you learn your manners?- ไปเอานิสัยนี้มาจากไหนเนี่ย Pilot (2001)
I do hope, however, she has the good manners to learn her lesson and to remember that there is no action without consequence.หวังว่ายายแก่นั่นคงจะมีสมองพอจะเรียนรู้ได้มั่ง ว่าการกระทำทุกอย่างต้องมีผลตามมา The Matrix Revolutions (2003)
No. I do, however, believe in manners. But for you, I'll make an exception.ใช่ แต่ฉันชอบคนมารยาทดี แต่กับเธอ ฉันจะยกเว้นให้ Mona Lisa Smile (2003)
He's in desperate need of a lesson in manners.ดูจากท่าที แล้ว เค้าคงจะหมดหวังแล้วล่ะ. Underworld (2003)
Speaking of manners, where are mine? Forgive me.พูดถึงมารยาท ข้าก็ไม่มีเหมือนกัน \ โปรดอภัยให้ข้าด้วย Underworld (2003)
You're not the first to forget your manners in front of his paintings.เธอไม่ใช่คนแรกหรอกที่ทำท่าทางแบบนั้น เมื่อเห็นผลงานของเขา Girl with a Pearl Earring (2003)
Sit down! Where are your manners?นั้งลง มารยาททราม A Tale of Two Sisters (2003)
- With frosting, no manners- ทำตัวชาเย็น ไม่ต้องมีมารยาท Mulan 2: The Final War (2004)
No escorts, no manners, no nursemaids, No worries, no hands folded perfectไม่ต้องการพี่เลี้ยง ไม่ต้องมีมารยาท ไม่ต้องการคนดูแล ไม่ต้องการความห่วงใย ไม่ต้องเก็บเนื้อเก็บตัว Mulan 2: The Final War (2004)
Even the manners are a mess in this house...สงสัยจะไม่ได้มีแต่บ้านล่ะมั้งที่สกปรก มารยาทก็... Howl's Moving Castle (2004)
Those dopy guys have absolutely no manners.เจ้าพวกนั้นมันไม่มีมารยาท Howl's Moving Castle (2004)
Have you no manners?ไม่มีมารยาทกันเลยรึไง ? Kung Fu Hustle (2004)
Have you lost your manners? Pick it up!เสียมารยาท หยิบมันขึ้นมา! Windstruck (2004)
Teach your son some manners, okay?สอนมารยาท.. ลูกชายแกด้วย เข้าใจมั้ย? Windstruck (2004)
Teach your son some manners, okay?สอนมารยาทลูกชายแกด้วย เข้าใจมั้ย? Windstruck (2004)
No fucking manners!ไม่มีกิริยามารยาทเลย ! The Guy Was Cool (2004)
Where are you manners? You should've knocked!ไม่มีมารยาทหรือไง เธอควรจะเคาะประตูสิ Everybody Has a Little Secret (2004)
Oh, believe me, no one would suspect your manners to be rehearsed.เชื่อฉันเถอะ ไม่มีใครสงสัยหรอกว่า คำชมของคุณจะเกิดจากฝึกมา Pride & Prejudice (2005)
Mr Wickham's blessed with such happy manners, he's sure of making friends.คุณวิคแฮมที่พระเจ้าสร้างมาให้มีอารมณ์แจ่มใส เขาต้องเป็นเพื่อนที่ดีแน่ Pride & Prejudice (2005)
It would be terrible manners for me not to trust you.ผมคงต้องเชื่อใจคุณด้วย V for Vendetta (2005)
A kid like him, you've got to teach him manners...เด็กพรรค์นั้น ต้องสั่งสอนเสียบ้างถึงจะดี Always - Sunset on Third Street (2005)
Such bad manners; they can hearมรรยาทไม่ดีเลยนะ ใครได้ยินเหรอ Grave of the Fireflys (2005)
Bad mannersมารยาทแย่มาก Grave of the Fireflys (2005)
Where are your manners?เป็นอะไรไปวะ Go Go G-Boys (2006)
While you are here I will brief you on the rules and manners of the Palace.ขณะที่คุณอยู่ที่นี่ ผมจะสรุปกฤและมารยาทในราชวังให้คุณฟังสั้นๆ Episode #1.1 (2006)
He is a good soldier but a bit short on manners.ข้ารู้ว่าข้าเป็นเช่นใด 300 (2006)
If you and I are gonna be friends, you need to learn some manners.ถ้าเธอกับชั้นจะเป็นเพื่อนกันละก็ เธอต้องทำตัวดี ๆ The Marine (2006)
Come on. Mind your manners.เร็วสิจ๊ะ ทำตัวดีๆหน่อย Alpha Dog (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mannersA genius can sometimes have rude manners.
mannersBecause a man whose manners are as bad as yours must try everyone's patience.
mannersBy studying overseas, students can come into contact with other manners and customs.
mannersDennis doesn't have rough manners.
mannersDon't you know the saying "good manners even between friends" ?
mannersGreetings are the basis of good manners.
mannersHad he been there, he would have told you to mind your manners.
mannersHe has atrocious table manners.
mannersHe has learnt manners.
mannersHe has no manners at all.
mannersHe has rough manners.
mannersHe is awkward in his manners.
mannersHe is careful about his manners.
mannersHe is unconscious of his bad manners.
mannersHer manners are not those of a lady.
mannersHer manners were anything but pleasant.
mannersHe's so rude. I can't put up with his bad manners.
mannersHis good manners predispose people to like him.
mannersHis gross manners offended his companions.
mannersHis manners are not those of a gentleman.
mannersHis manners proclaim him a gentleman.
mannersHis manners were anything but pleasant.
mannersHis manners were far from pleasant.
mannersHis manners were not those of a gentleman.
mannersI admire his aristocratic manners.
mannersI am dissatisfied with his manners at the party.
mannersI cannot put up with his bad manners any longer.
mannersIf I don't know the table manners, it doesn't really matter.
mannersI'm agast at the lack of manners, common sense and so on and so forth on the net.
mannersI simply cannot put up with her manners.
mannersIt is bad manners to do so at table.
mannersIt is bad manners to eat with a knife.
mannersIt is bad manners to make a noise while you eat.
mannersIt is bad manners to make noises at table.
mannersIt is bad manners to point at people.
mannersIt is bad manners to speak with your mouth full.
mannersIt is bad manners to visit late at night.
mannersIt is not good manners to laugh at someone when he makes mistakes.
mannersIt is up to parents to teach their children manners.
mannersIt's bad manners to eat on trains and buses in Japan.
mannersIt's bad manners to make a noise when you eat soup.
mannersIt's only manners to tackle all out a game that they have gone all out in creating. Pressing the pause button is just rude!
mannersI was embarrassed by his bad manners.
mannersI was offended by her crude manners.
mannersI was quite taken aback at their bad manners.
mannersI was taken in by his good looks and gracious manners.
mannersManners and customs vary greatly from country to country.
mannersManners make the man.
mannersMind your manners.
mannersModel your manners on his.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มารยาท[N] manners, See also: ethics, Syn. มรรยาท, Example: ผมมีมารยาทพอที่จะไม่ทำให้นายต้องลำบากใจเพราะคำพูดของผม, Thai definition: กิริยาวาจาที่ถือว่าเรียบร้อย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วางตัว[V] behave, See also: conduct oneself, mind one's manners, keep one's nose clean, Example: เขาวางตัว สูง ไม่ค่อยคลุกคลีกับสมาชิกพรรคทำให้ลูกพรรคต่างไม่ยอมรับ, Thai definition: ประพฤติตน
สมาจาร[N] good conduct, See also: behaviour, manners, right behaviour, Thai definition: ความประพฤติที่ดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กิริยา[N] manners, See also: behaviour, behavior, act, deportment, Syn. การกระทำ, ความประพฤติ, มารยาท, อาการ, Example: โรงเรียนคัดเลือกผู้ที่มีกริยาเรียบร้อยเข้าประกวด, Notes: (บาลี)
กิริยามารยาท[N] manners, See also: politeness, decorum, behaviour, behavior, act, Syn. มารยาท, มรรยาท, กิริยา, Example: เขาเป็นคนหน้าตาดีแต่งตัวดีมีริยามารยาทดีไม่มีอะไรน่ารังเกียจ
กิริยาอาการ[N] conduct, See also: behaviour, behavior, act, manners, Example: เลขานุการมีกิริยาอาการไม่พอใจในคำพูดของเจ้านาย
ความประพฤติ[N] behaviour, See also: behavior, manners, conduct, act, Syn. การกระทำ, การปฏิบัติตน, การทำตน, Example: ความประพฤติของเด็กวัยรุ่นดูขัดตาคนมีอายุที่เคยชินกับวัฒนธรรมไทย
จริต[N] conduct, See also: behaviour, manners, Syn. ความประพฤติ, กิริยามารยาท, Example: เด็กคนนี้แกคงถูกสอนให้มีมารยาท มีจริตเข้ากับสังคมได้, Notes: (บาลี)
ล่อกแล่ก[V] be restless, See also: be agitated, have a restless and shifting manners or eyes, Syn. หลุกหลิก, Ant. สุขุม, อยู่เฉย, Example: เธอยืนเงียบๆ รอรถของทางวิทยาลัย ไม่ล่อกแล่กเหมือนผม, Thai definition: เหลียวซ้ายแลขวาอยู่ตลอดเวลา
โดยมารยาท[ADV] in accordance with etiquette, See also: following proper manners, Syn. ตามมารยาท, Example: ผู้น้อยต้องเดินตามผู้ใหญ่โดยมารยาท
สงวนท่าที[V] be reserved, See also: be careful of one's manners, Syn. สงวนท่า, ไว้ท่า, ไว้ท่าที, Example: ตะวันนั่งตัวแข็ง สงวนท่าทีและไม่พูดอะไรอีก, Thai definition: ระวังกิริยาท่าที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิริยา[n.] (kiriyā) EN: manners ; behaviour ; behaviour = behavior (Am.) ; act ; deportment   FR: savoir-vivre [m] ; politesse [f]
ไม่มีมารยาท[v. exp.] (mai mī mārayāt) EN: have bad manners ; have no manners ; be rude ; be impolite   FR: être sans gêne (fam.) ; manquer d'éducation ; prendre ses aises ; être impoli
มารยาทที่ดี[n. exp.] (mārayāt thī dī) EN: good manners   FR: bonnes manières [fpl]
ไม่มีมารยาท[v. exp.] (mī mārayāt) EN: have good manners ; be courteous ; be polite   FR: avoir de l'éducation ; être poli ; être courtois
สงวนท่าที[v. exp.] (sa-ngūan thāthī) EN: be reserved ; be careful of one's manners ; reserve   FR: être réservé ; avoir de la retenue ; réserver
เสียกิริยา[v.] (sīakiriyā) EN: show bad manners ; commit a faux pas   
เสียมารยาท[v. exp.] (sīa mārayāt) EN: misbehave ; misconduct ; it's bad manners   
ท่วงที[n.] (thūangthī) EN: manners ; deportment ; bearing ; attitude   FR: air [m] ; aspect [m]
วางตัว[v.] (wāngtūa) EN: behave ; act ; conduct oneself ; mind one's manners ; keep one's nose clean   FR: se comporter ; agir

CMU English Pronouncing Dictionary
MANNERS    M AE1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manners    (n) (m a1 n @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kinderstube {f}; Manieren {pl}upbringing; manners [Add to Longdo]
Manieren {pl} | gute Manieren | schlechte Manieren | mit guten Manierenmanners | good manners | bad manners | well-mannered [Add to Longdo]
Tischmanieren {pl}table manners [Add to Longdo]
Er hat keine Manieren.; Er hat keine Lebensart.He has no manners. [Add to Longdo]
Es gehört sich nicht.It's bad manners. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
よそ行き(P);余所行き[よそゆき(P);よそいき, yosoyuki (P); yosoiki] (adj-no) (1) going out; (2) one's best (clothes, looks, manners, behaviour, etc.); (3) formal behaviour (manners, speech, etc.); (P) [Add to Longdo]
グラウンドマナー[, guraundomana-] (n) ground manners [Add to Longdo]
テーブルマナー[, te-burumana-] (n) table manners [Add to Longdo]
マナー[, mana-] (n) manners; (P) [Add to Longdo]
マナー違反[マナーいはん, mana-ihan] (n) breach of manners; breach of etiquette [Add to Longdo]
悪風[あくふう, akufuu] (n) vice; bad manners; evil customs [Add to Longdo]
衣食足りて礼節を知る[いしょくたりてれいせつをしる, ishokutaritereisetsuwoshiru] (exp) the poor can't afford manners; only when basic needs for living are met can people spare the effort to be polite [Add to Longdo]
淫風[いんぷう, inpuu] (n) lewd manners; immorality [Add to Longdo]
起居挙動[ききょきょどう, kikyokyodou] (n) behavior; bearing; deportment; manners; demeanor [Add to Longdo]
儀容[ぎよう, giyou] (n) bearing; manners [Add to Longdo]
古流[こりゅう, koryuu] (n) old manners; old style; old school (of art) [Add to Longdo]
行儀[ぎょうぎ, gyougi] (n) manners; behavior; behaviour; (P) [Add to Longdo]
行儀よくする;行儀良くする[ぎょうぎよくする, gyougiyokusuru] (exp,vs-i) (See 行儀) to behave well; to mind one's manners [Add to Longdo]
行儀を直す[ぎょうぎをなおす, gyougiwonaosu] (exp,v5s) to mend one's manners [Add to Longdo]
行儀悪い[ぎょうぎわるい, gyougiwarui] (n) bad manners [Add to Longdo]
行儀見習[ぎょうぎみならい, gyougiminarai] (n) learning good manners through apprenticeship (to an upper-class family) [Add to Longdo]
行儀作法[ぎょうぎさほう, gyougisahou] (n) etiquette; good manners [Add to Longdo]
国風[こくふう;くにぶり, kokufuu ; kuniburi] (n) (1) national customs and manners; (2) provincial song or ballad [Add to Longdo]
作法[さほう, sahou] (n) manners; etiquette; propriety; (P) [Add to Longdo]
仕付け[しつけ, shitsuke] (n) (1) tacking (in needlework); basting; (2) planting (esp. rice seedlings); (3) (See 躾) discipline; training; teaching manners [Add to Longdo]
仕付ける;為付ける[しつける, shitsukeru] (v1,vt) (1) to be used to; to get accustomed to; to be in the habit of doing; (2) (See 躾ける) to train; to discipline; to teach manners; (3) to tack (in needlework); to baste; (4) to plant (esp. rice seedlings) [Add to Longdo]
式法[しきほう, shikihou] (n) ceremony; manners [Add to Longdo]
習慣[しゅうかん, shuukan] (n,adj-no) custom; habit; manners; (P) [Add to Longdo]
習俗[しゅうぞく, shuuzoku] (n) manners and customs; folkways; usage [Add to Longdo]
醇風美俗;淳風美俗[じゅんぷうびぞく, junpuubizoku] (n) good morals and manners; genial manners and laudable customs; pristine way of life [Add to Longdo]
親しき仲にも礼儀あり;親しき中にも礼儀あり[したしきなかにもれいぎあり, shitashikinakanimoreigiari] (exp) good manners even between friends [Add to Longdo]
人情[にんじょう, ninjou] (n) (1) humanity; empathy; kindness; sympathy; (2) human nature; common sense; customs and manners; (P) [Add to Longdo]
人情風俗[にんじょうふうぞく, ninjoufuuzoku] (n) manners, customs and popular sentiments [Add to Longdo]
人当たり[ひとあたり, hitoatari] (n) one's manners; one's attitude [Add to Longdo]
人当たりがいい;人当たりが良い;人当たりがよい[ひとあたりがいい(人当たりがいい;人当たりが良い);ひとあたりがよい(人当たりが良い;人当たりがよい), hitoatarigaii ( nin atari gaii ; nin atari ga yoi ); hitoatarigayoi ( nin atari ga ] (exp) (See 人当たりのいい) have sociable manners [Add to Longdo]
[ぞく(P);しょく(ok), zoku (P); shoku (ok)] (n) (1) layman (esp. as opposed to a Buddhist monk); laity; man of the world; the world; (2) local manners; modern customs; (adj-na,adj-no) (3) common; popular; (4) (ant [Add to Longdo]
動作[どうさ, dousa] (n,vs) action; movements; motions; bearing; behaviour; behavior; execution; actuation; operation; manners; (P) [Add to Longdo]
不行儀[ふぎょうぎ, fugyougi] (adj-na,n) bad manners; rudeness [Add to Longdo]
不体裁[ふていさい, futeisai] (adj-na,n) bad form or manners; indecency; impropriety [Add to Longdo]
不躾[ぶしつけ, bushitsuke] (adj-na,n) ill-breeding; impoliteness; bad manners [Add to Longdo]
風儀[ふうぎ, fuugi] (n) manners; customs [Add to Longdo]
風俗[ふうぞく, fuuzoku] (n) (1) manners; customs; (2) sex service; sex industry; (P) [Add to Longdo]
風俗画風[ふうぞくがふう, fuuzokugafuu] (n) (of the) genre painting style; (of the) style of painting that depicts people's customs and manners; (of the) type of painting that denotes the life of ordinary people [Add to Longdo]
風俗習慣[ふうぞくしゅうかん, fuuzokushuukan] (n) manners and customs; customs and habits [Add to Longdo]
風俗小説[ふうぞくしょうせつ, fuuzokushousetsu] (n) novel depicting customs and manners of the day [Add to Longdo]
風物[ふうぶつ, fuubutsu] (n) (1) natural features; scenery; (2) things particular to a certain region or season; characteristic scenery and customs; scenes and manners [Add to Longdo]
優男[やさおとこ, yasaotoko] (n) man of gentle manners; man of delicate features [Add to Longdo]
立ち居振る舞い;立ち居振舞い;立居振舞;立居振舞い;立居振る舞い;立ち居振舞;立ち居振る舞;起ち居振る舞い;起ち居振舞い;起居振舞[たちいふるまい, tachiifurumai] (n) movements; behavior; behaviour; bearing; deportment; manners; demeanor [Add to Longdo]
礼儀[れいぎ, reigi] (n) manners; courtesy; etiquette; (P) [Add to Longdo]
礼式[れいしき, reishiki] (n) etiquette; manners [Add to Longdo]
礼法[れいほう, reihou] (n) etiquette; courtesy; manners [Add to Longdo]
[しつけ, shitsuke] (n,adj-no) (uk) (See 仕付け・しつけ・3) discipline; training; teaching manners; (P) [Add to Longdo]
躾ける[しつける, shitsukeru] (v1,vt) (See 仕付ける・しつける・2) to train; to discipline; to teach manners [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失礼[shī lǐ, ㄕ ㄌㄧˇ, / ] lacking in manners [Add to Longdo]
撒野[sā yě, ㄙㄚ ㄧㄝˇ, ] terrible bad manners; atrocious way (of treating a guest) [Add to Longdo]
没上没下[méi shàng méi xià, ㄇㄟˊ ㄕㄤˋ ㄇㄟˊ ㄒㄧㄚˋ, / ] no respect for seniors; lacking in manners [Add to Longdo]
礼貌[lǐ mào, ㄌㄧˇ ㄇㄠˋ, / ] courtesy; manners [Add to Longdo]
笑里藏刀[xiào lǐ cáng dāo, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧˇ ㄘㄤˊ ㄉㄠ, / ] lit. a dagger hidden in smiles (成语 saw); friendly manners belying hypocritical intentions [Add to Longdo]
词令[cí lìng, ㄘˊ ㄌㄧㄥˋ, / ] appropriate language; manners in talking with sb; variant of 辭令|辞令 [Add to Longdo]
辞令[cí lìng, ㄘˊ ㄌㄧㄥˋ, / ] appropriate language; manners in talking with sb [Add to Longdo]
杂说[zá shuō, ㄗㄚˊ ㄕㄨㄛ, / ] scattered essays; various opinions; different manners of speaking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  manners
      n 1: social deportment; "he has the manners of a pig"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top