Search result for

*malt*

(226 entries)
(0.0276 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: malt, -malt-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malt[N] ข้าวมอลต์ (ใช้ในการกลั่นเหล้าหรือเบียร์), See also: ข้าวหมัก
Malta[N] เกาะหนึ่งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
malted[ADJ] ซึ่งทำด้วย malt
Maltese[N] คน ภาษาและวัฒนธรรมของ Malta
maltose[N] น้ำตาลมอลโทส, See also: น้ำตาลมอลโตส
maltreat[VT] กระทำทารุณ, See also: ประทุษร้าย, ปฏิบัติต่อ (บางคนหรือบางสิ่ง) อย่างโหดร้าย
maltster[N] ผู้ขายข้าวบาร์เล่ย์คั่ว
schmaltz[N] ความซาบซึ้งอย่างมากมาย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ความรู้สึกอ่อนไหวมากเกินไป
schmaltzy[ADJ] ซึ่งซาบซึ้ง
Malthusian[N] เกี่ยวกับทฤษฎีที่ว่าประชากรโลกเพิ่มขึ้นรวดเร็วมากกว่าปริมาณอาหาร
malt liquor[N] เครื่องดื่มอัลกอฮอล์ทำจาก malt, Syn. malt
malt whisky[N] เหล้าวิสกี้ของสก็อตแลนด์
malted milk[N] เครื่องดื่มผสมนมและไอศรีม, Syn. malted
maltreatment[N] การทารุณ, See also: การกระทำผิด, การประทุษร้าย, การปฏิบัติไม่ดี, Syn. injustice, injury, abuse, violation
Malthusianism[N] ทฤษฎีที่ว่าประชากรโลกเพิ่มขึ้นรวดเร็วมากกว่าปริมาณอาหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malt(มอลทฺ) n. ข้าวหมัก,ข้าวมอล์ท v. เปลี่ยนให้ (กลาย) เป็นข้าวหมัก,ผสมกับข้าวมอล์ท,ทำเหล้าจากข้าวหมัก
malta(มอ่ล'ทะ) n. ชื่อเกาะ
malta fevern. โรคที่เกิดจากเชื้อBrucella
maltese(มอล'ทิซ) adj. เกี่ยวกับMalta.
maltreat(แมล'ทรีท') vt. กระทำการทารุณ,ปฏิบัติต่ออย่างไม่ดี,กระทำผิด., See also: maltreater n. maltreatment n., Syn. mistreat
maltster(มอล'สเทอะ) n. ผู้ทำหรือผู้ค้าข้าวหมัก หรือข้าวมอล์ท
malty(มอล'ที) adj. คล้ายข้างหมัก,คล้ายหรือประกอบด้วยข้าวมอล์ท

English-Thai: Nontri Dictionary
malt(n) ข้าวหมัก,ข้าวมอลต์
maltreat(vt) ทารุณ,ปฏิบัติไม่ดี,กระทำผิด
maltreatment(n) การทารุณ,การปฏิบัติไม่ดี,การกระทำผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maltoseมอลโทส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
maltreatmentทุรกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malturned-บิดผิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maltaseมอลเทส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Malthusian checkการยับยั้งแบบมัลทัส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Malthusian populationประชากรตามกฎมัลทัส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Malthusian population theoryทฤษฎีประชากรมัลทัส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Malthusianismลัทธิมัลทัส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
normaltyสภาพปรกติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ethyl Maltolเอทิลมัลตอล [การแพทย์]
maltoseมอลโทส, น้ำตาลโมเลกุลคู่ชนิดหนึ่ง สูตรโมเลกุลคือ C12H22O11 เกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวคือ กลูโคส 2 โมเลกุลมาเรียงต่อกัน น้ำตาลชนิดนี้พบในเมล็ดข้าวบาเลย์ ข้าวโพด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
maltaseมอลเทส, เอนไซม์ที่ลำไส้เล็กสร้างขึ้นสำหรับย่อยน้ำตาลมอลโทสให้เป็นกลูโคส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Isomaltaseไอโซมอลเทส [การแพทย์]
Maltมอลท์, ข้าวมอลท์ [การแพทย์]
Malt Agarอาหารแข็งที่มีมอลท์ [การแพทย์]
Maltasesเอนไซม์มอลเตส, มอลเทส, มอลเตส [การแพทย์]
Malted Riceข้าวมอลท์ [การแพทย์]
Maltoseมัลโตส, มอลโทส; สาร, น้ำตาลมอลโทส, มอลโตส, น้ำตาลมอลโตส, มาลโทส, มอลโทส [การแพทย์]
Maltotrioseมัลโตไทรโอส, มอลโทไตรโอส [การแพทย์]
Milk, Maltedนมวัวที่ผสมด้วยแป้งข้าวมอลท์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
malen | malend | gemalt | malt | malte (n vi vt name ) มอลต์สกัด
maltsterผู้ทำเหล้าจากข้าวมอลต์หมัก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why? Why because you posted this photo of Maltz on facebook?ทำไม หรือเพราะนายเอารูปไอ้มอทส์ไปลงเวป WarGames: The Dead Code (2008)
- Screw you, Maltz.- ไอ้บ้า มอทส์ WarGames: The Dead Code (2008)
Mr. Maltz, I believe you dialed the wrong number.คุณ มอลท์ ครูว่าเธอโทรผิดเบอร์นะ WarGames: The Dead Code (2008)
So I guess I had sex with another Carter Baizen who drinks is single malt with one ice cube and claimed to be leaving with the Peace Corps the next day.งั้นหมายความว่าฉันมี เซ็กซ์ กับ คาร์เตอร์ ไบเซ่นคนอื่นสินะ คนที่กินมอลต์ด้วยน้ำแข็งรูปลูกบาศก์ และพล่ามว่าจะจากไปกับหน่วยงานอาสาสมัครเพื่อสันติภาพในวันพรุ่งนี้ The Lost Boy (2009)
There's a single malt and some Ladurée macaroons in the storage box.ชัค นี่ไม่ตลกเลยนะ มันก็แค่ข้าวมอลต์ แล้วก็ Laduree Macaroons ในกล่อง They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
I just figured I'd squeeze in some target practice... and a single malt.I just figured I'd squeeze in some target practice... and a single maltWarrior (2010)
The republic of malta, 2005.สาธารณรัฐมัลต้า ปี 2005 The San Lorenzo Job (2010)
Single malt for breakfast?ซิงเกิ้ลมอลท์สำหรับอาหารเช้า? Petty in Pink (2011)
Why don't you go see what's shaking at the malt shop?ทำไมคุณไม่ไปดูว่ามีอะไร สั่นที่ร้านมอลต์? Flashback (2011)
Uh, blended? Single malt? Any preference?อ่า จะชง ใส่มอลต์หรืออะไรไหมครับ? Out of the Chute (2011)
You owe me a very nice bottle of single malt, my friend.คุณติดซิงเกิ้ล มอลล์วิสกี้ผมขวดหนึ่งนะ The Outsiders (2011)
Single malt.ซิงเกิ้ล มอลต์ The End of the Affair (2011)
A single malt...เหล้ามอลต์สักแป็ก... . Friend or Faux (2011)
There's no such thing as single malt platinum boobs and billiards club?มันไม่เคยมี คลับชื่อ Single Malt Platinum Boobs Billiards เหรอ? ฉันว่าฉันคงไม่เคยพูดมันออกมาดังๆ Remedial Chaos Theory (2011)
What? Ugh... I was sampling single malts trying to decide which distillery to buy.อะไร ฉันลองกินเหล้ามอล์ตทั้งหมด Midnight Lamp (2012)
♪ and l.B. Mayer loves his schmaltz ♪♪ and l.B. Mayer loves his schmaltz ♪ The Callback (2012)
And two, I prefer to spend my money on actual things, like single-malt scotch, a fine cigar, beautiful artwork.และสอง ผมชอบใช้เงิน กับสิ่งของมากกว่า อย่างเหล้าสก็อตช์ซิงเกิ้ลมอลท์ ซิการ์ดีๆ Snake Eyes (2012)
Single malt. Neat.มอลท์แก้วนึง Scandal (2012)
Uh, a single malt.ฉันเอาซิงเกิ้ลมอลล์ With So Little to Be Sure Of (2012)
He bought a bottle of single malt with a credit card a couple of blocks away.เขาซื้อมอลล์หนึ่งขวด ด้วยบัตรเครดิต ในถนนที่อยู่ถัดไป The Limey (2012)
Single malt?เอาเหล้าอย่างดีไหม The New World (2012)
Chicago, Markovia, Corto Maltese.ชิคาโก้ มาร์โคเวียร์ โคร์โต มัลทีส Lone Gunmen (2012)
So what was it about, handshakes and single malts?แล้วเป็นไงบ้าง ดื่มกันอย่างเปรมปรีดิ์เลยล่ะสิ Firewall (2012)
♪ To that malt shop#กลับไปสู่โรงเรียน# #ออกจากโรงเรียนเสริมสวย# Glease (2012)
This, as far as I know, is the last bottle of single malt in Chicago.นี่ไง เท่าที่ฉันรู้ เหล้ามอลต์ขวดเดียวในชิคาโก้ Pilot (2012)
I always keep a bottle of 18-year-old single malt in my desk... for special occasions like this.ผมมักจะเก็บซิงเกิลมอลต์วิสกี้อายุ18ปี ไว้ในโต๊ะ... สำหรับโอกาสพิเศษเช่นนี้ The Coat Hanger (2012)
And for our O.P. 1, Schlitz Malt Liquor.และสำหรับ โอพี ของเรา 1 ชลิตซ์มอลต์เหล้า Lone Survivor (2013)
When we hear "Schlitz Malt Liquor", we're heading back to Ba-gram for phase two.เมื่อเราได้ยินคำว่า "ชลิตซ์ มอลต์เหล้า" เรากำลังมุ่งหน้ากลับไปบากรัม สำหรับขั้นตอนที่สอง Lone Survivor (2013)
I passed Schlitz Malt Liquor.ฉันผ่านชลิตซ์มอลต์เหล้า ฉัน พูดอีกครั้ง Lone Survivor (2013)
I say again. I passed Schlitz Malt Liquor.ฉันผ่านชลิตซ์มอลต์เหล้า Lone Survivor (2013)
This is a single malt.นี่คือมอลต์เดียว. Runner Runner (2013)
Yeah, but will my checks be coming from a Costa Rican bank, or Caymans, or Malta, or somewhere else?ใช่ แต่การตรวจสอบของฉันจะเป็น ที่มาจากธนาคารคอสตาริกา หรือเคย์หรือมอลตา หรือที่อื่น? Runner Runner (2013)
Single-malt whiskey."ซิงเกิลมอลต์ วิสกี้" Days of Wine and Roses (2013)
Single malt scotch, neat, right?เหล้าสกอตอย่างดีเลยใช่มั้ย? One Percent (2013)
On the road of life, always stop to smell the single malt whiskey.ถึงชีวิตจะยุ่งยาก นาน ๆ ที หยุดแวะดม ซิงเกิล มอลต์ วิสกี้ บ้างก็ดี King's Castle (2013)
Maltuscanum anium par vas.Maltuscanum anium par vas. Because the Night (2013)
Phesmatos repallus tantian maltuscanum anium par vas.Phesmatos repallus tantian maltuscanum anium par vas Because the Night (2013)
His real name is Aguistin Katt, born in Malta in 1973.ชื่อจริงของเขาคือออกุสตืน แค็ท เกิดที่มอลต้าในปี 1973 One Angry Fuchsbau (2013)
Ark of the Covenant, Maltese Falcon sort of vibe.มีแสงเรือง คล้ายพลังแบบของวิเศษในตำนาน Guardians of the Galaxy (2014)
Turns out, came back corto maltese.กลายเป็นว่ากลับมาที่คอลโตมอลทีส Corto Maltese (2014)
No, oliver's going to corto malteseเปล่า โอลิเวอร์ไปคอลโตมอลทีส Corto Maltese (2014)
Including corto maltese.รวมไปถึง คอลโตมอลทีส Corto Maltese (2014)
Someone from corto maltese hacked into the serverใครบางคนจากคอร์โต มอลตีสแฮคเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ Corto Maltese (2014)
I've been a station agent in corto maltese for three years now.ฉันเป็นเจ้าหน้าที่ใน คอโต้มอลติส มาสามปีแล้ว Corto Maltese (2014)
He's got a buyer en route to corto maltese.เขามีผู้ซื้อเส้นทางไป Corto Maltese ใคร? Corto Maltese (2014)
Kind of. I'm looking for somebody in corto maltese.ผมกำลังมองหาบางคนที่ คาร์โตมัลทีส Corto Maltese (2014)
If you want to stay in corto maltese, it's fine,ถ้าเธออยากจะอยู่ที่คาร์โตมัลทีสก็ไม่เป็นไร Corto Maltese (2014)
Seeing somebody in corto maltese, or...เห็นบางคนในคาร์โตมัลทีส หรือ Corto Maltese (2014)
[Sighs] Back in Corto Maltese,ย้อนกลับไปที่ คาร์โต มัลทีส The Magician (2014)
All right, I want two cheeseburgers, uh, hold the sauce, extra pickles, two malted shakes.ก็ได้ ฉันเอาชีสเบอร์เกอร์ 2 ใส่ซอส, ผักดองพิเศษ, น้ำปั่น 2 Viper (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maltBeer is taxed according to its malt content, so low-malt beer is cheaper.
maltAre you fond of Maltese dogs?
maltBeer is brewed from malt.
maltSoft fire makes sweet malt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล่นงาน[V] tackle, See also: maltreat, persecute, oppress, harass, Syn. โจมตี, ทำร้าย, กลั่นแกล้ง, แกล้ง, Example: เพื่อนกลุ่มนี้เกเร ชอบรุมเล่นงานผมอยู่คนเดียว, Thai definition: กระทำเอา, กล่าวหาเอา
มอลโตส[N] maltose, Thai definition: น้ำตาลชนิดหนึ่งประเภทไดแซ็กคาไรด์ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว หลอมละลายที่ 160 - 165 ํ ซ. องค์ประกอบเป็นกลูโคส 2 โมเลกุลเชื่อมกัน เกิดขึ้นเนื่องจากเอนไซม์ไดแอสเทส ซึ่งมีในข้าวมอลต์ ทำปฏิกิริยากับแป้ง มีรสหวานน้อยกว่าน้ำตาลทราย, Notes: (อังกฤษ)
ทรมานทรกรรม[V] torture, See also: torment, abuse, cause anguish, harrow, ill-treat, maltreat, mishandle, Syn. ทารุณ, ประทุษร้าย, ทรมาน, Example: คุณจะเอาลูกไปทรมานทรกรรมทำไม, Thai definition: ทำให้ทนทุกข์ทรมานไม่รู้จักจบจักสิ้น, ทำให้ทนทุกข์ทรมานอย่างยืดเยื้อ, Notes: (ปาก)
ทรมาน[V] torture, See also: torment, abuse, cause anguish, harrow, ill-treat, maltreat, mishandle, Syn. ทารุณ, ประทุษร้าย, ทรมาทรกรรม, Example: พม่าทรมานเชลยชาวไทยอย่างโหดเหี้ยม, Thai definition: ทำให้ลำบาก, ทำทารุณ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทารุณกรรม[N] ill treatment, See also: maltreatment, cruelness, cruelty, brutality, heartlessness, savageness, Syn. การทารุณ, การทำร้าย, การข่มเหง, การกระทำทารุณ, การทรมาน, Example: นายจ้างกักขัง และทำทารุณกรรมต่อคนงานที่มาจากภาคอีสาน, Thai definition: การกระทำด้วยความโหดร้าย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทารุณ[V] ill treat, See also: maltreat, be cruel, be heartless, be savage, Syn. หยาบช้า, ร้ายกาจ, ดุร้าย, ทำร้าย, โหดร้าย, โหดเหี้ยม, เหี้ยม, Ant. เมตตากรุณา, Example: เด็กบางคนถูกทารุณจากผู้ใหญ่ที่ตนอาศัยอยู่ด้วย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กดขี่ข่มเหง[V] oppress, See also: maltreat, abuse, Syn. รังแก, ข่มเหงรังแก, Example: ราชการการเมืองใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงข้าราชการประจำผู้ซื่อสัตย์สุจริต, Thai definition: ข่มให้อยู่ในอำนาจตนและใช้กำลังรังแกทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกระทำทารุณ[n. exp.] (kān kratham thārun) EN: abuse   FR: maltraitance [f]
การกระทำทารุณต่อเด็ก[n. exp.] (kān kratham thārun tø dek) EN: child abuse ; abuse of children   FR: maltraitance des enfants [f] ; maltraitance infantile [f]
การกระทำทารุณต่อสัตว์[n. exp.] (kān kratham thārun tø sat) FR: maltraitance des animaux [f]
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse   FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
โอวัลติน [TM] (Ōwantin) EN: Ovaltine ; Ovomaltine   FR: Ovaltine ; Ovomaltine
ประเทศมอลต้า[n. prop.] (Prathēt Montā) EN: Malta   FR: Malte [f]
ระราน[v.] (rarān) EN: play bully ; bully and humiliate ; run amuck   FR: maltraiter ; brimer
ทารุณ[v.] (thārun) EN: ill-treat ; maltreat   FR: maltraiter
ทรมาน[v.] (thøramān) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle   FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
ทรมานทรกรรม[v. exp.] (thøramān-thørakam) EN: torture ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle   

CMU English Pronouncing Dictionary
MALT    M AO1 L T
MALTA    M AO1 L T AH0
MALTZ    M AE1 L T S
MALTS    M AO1 L T S
SMALTZ    S M AE1 L T S
MALTER    M AO1 L T ER0
MALTED    M AO1 L T AH0 D
MALTBY    M AE1 L T B IY0
MALTAIS    M AH0 L T EY1
MALTASE    M AO1 L T EY2 S
MALTESE    M AO0 L T IY1 Z
MALTOSE    M AO1 L T OW0 S
MALTING    M AO1 L T IH0 NG
MALTBIE    M AE1 L T B IY0
SCHMALTZ    SH M AA1 L T S
MALTREATED    M AE0 L T R IY1 T AH0 D
MALTREATMENT    M AE0 L T R IY1 T M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
malt    (v) (m oo1 l t)
Malta    (n) (m oo1 l t @)
malts    (v) (m oo1 l t s)
Maltby    (n) (m o1 l t b ii)
malted    (v) (m oo1 l t i d)
Maltese    (n) (m oo1 l t ii1 z)
malting    (v) (m oo1 l t i ng)
maltreat    (v) (m a2 l t r ii1 t)
maltster    (n) (m oo1 l t s t @ r)
schmaltz    (n) (sh m oo1 l t s)
maltreats    (v) (m a2 l t r ii1 t s)
maltsters    (n) (m oo1 l t s t @ z)
schmaltzy    (j) (sh m oo1 l t s ii)
Malthusian    (j) (m a1 l th y uu1 z i@ n)
maltreated    (v) (m a2 l t r ii1 t i d)
maltreating    (v) (m a2 l t r ii1 t i ng)
schmaltzier    (j) (sh m oo1 l t s i@ r)
maltreatment    (n) (m a2 l t r ii1 t m @ n t)
schmaltziest    (j) (sh m oo1 l t s i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
malzigmalty [Add to Longdo]
Braugerste {f}brewer's barley; malting barley [Add to Longdo]
Kobaltblau {n}smalt [Add to Longdo]
Kobaltglas {n}smalt [Add to Longdo]
Malterserkreuz {n}Maltese cross [Add to Longdo]
Malteserorden {m}Order of the Knights of St John [Add to Longdo]
Maltose {f} [biochem.]maltose [Add to Longdo]
Malz {n}malt [Add to Longdo]
Malzbier {n}malt beer; brown ale [Add to Longdo]
Malzextrakt {m}malt extract [Add to Longdo]
Malzschrot {m}malt grind; grist [Add to Longdo]
Misshandlung {f}maltreatment [Add to Longdo]
Schmalte {f}; Smalte {f}smalt [Add to Longdo]
Schmalz {m}schmaltz; schmalz [Add to Longdo]
Schnulze {f}schmaltzy song [Add to Longdo]
Schrotmühle {f}malt-mill [Add to Longdo]
anmalen; bemalen | anmalend; bemalend | angemalt; bemalt | nicht bemaltto paint | painting | painted | unpainted [Add to Longdo]
gemalztmalted [Add to Longdo]
malen | malend | gemalt | malt | malteto paint | painting | painted | paints | painted [Add to Longdo]
misshandeln; schlecht behandeln; malträtieren | misshandelnd | misshandelt | misshandelt | misshandelteto maltreat | maltreating | maltreated | maltreats | maltreated [Add to Longdo]
rührselig; schmalzig {adj}schmaltzy [Add to Longdo]
schinden | schindend | geschunden | er/sie schindet | ich/er/sie schund | er/sie hat/hatte geschundento maltreat; to ill-treat | maltreating; ill-treating | maltreated; ill-treated | he/she maltreats | I/he/she maltreated | he/she has/had maltreated [Add to Longdo]
traktierento maltreat [Add to Longdo]
übermalen | übermalend | übermalt | übermalt | übermalteto paint over | painting over | painted over | paints over | painted over [Add to Longdo]
übermalen | übermalend | übermalt | übermalt | übermalteto repaint | repainting | repainted | repaints | repainted [Add to Longdo]
Gemalter Astrild [ornith.]Painted Finch [Add to Longdo]
Malta [geogr.]Malta (mt) [Add to Longdo]
Guatemalteke {m}; Gutemaltekin {f}Guatemalan [Add to Longdo]
guatemaltekisch {adj}Guatemalan [Add to Longdo]
Malteser {m}; Maltese {f}Maltese [Add to Longdo]
maltesich {adj}Maltese [Add to Longdo]
Valetta (Hauptstadt von Malta)Valetta (capital of Malta) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピュアモルト[, pyuamoruto] (n) pure malt [Add to Longdo]
マルサス主義[マルサスしゅぎ, marusasu shugi] (n) Malthusianism [Add to Longdo]
マルタ[, maruta] (n) Malta [Add to Longdo]
マルターゼ[, maruta-ze] (n) maltase (ger [Add to Longdo]
マルタ語[マルタご, maruta go] (n) Maltese (language) [Add to Longdo]
マルタ熱[マルタねつ, maruta netsu] (n) Malta fever (variety of brucellosis caused by the bacteria Brucella melitensis) [Add to Longdo]
マルチーズ[, maruchi-zu] (n) Maltese (small white dog race) [Add to Longdo]
マルツ[, marutsu] (n) malt (ger [Add to Longdo]
マルトース[, maruto-su] (n) (See 麦芽糖) maltose [Add to Longdo]
モルト[, moruto] (n) malt [Add to Longdo]
モルトウイスキー[, morutouisuki-] (n) malt whisky; malt whiskey [Add to Longdo]
飴湯[あめゆ, ameyu] (n) (See 水飴) thick malt syrup poured into boiling water and sprinkled with cinnamon (used as a refreshing summer drink) [Add to Longdo]
虐待[ぎゃくたい, gyakutai] (n,vs,adj-no) abuse; ill-treatment; maltreatment; mistreatment; cruelty; (P) [Add to Longdo]
酷遇[こくぐう, kokuguu] (n,vs) maltreatment [Add to Longdo]
新マルサス主義[しんマルサスしゅぎ, shin marusasu shugi] (n) neo-Malthusianism [Add to Longdo]
第三のビール[だいさんのビール, daisanno bi-ru] (n) cheap, malt-free beer-like alcoholic beverage (lit [Add to Longdo]
麦芽[ばくが, bakuga] (n,adj-no) malt; (P) [Add to Longdo]
麦芽糖[ばくがとう, bakugatou] (n) maltose; malt sugar [Add to Longdo]
発泡酒[はっぽうしゅ, happoushu] (n) (1) sparkling wine; (2) low-malt beer [Add to Longdo]
被虐[ひぎゃく, higyaku] (n) suffering (as a result of maltreatment) [Add to Longdo]
米麹[こめこうじ, komekouji] (n) rice-malt [Add to Longdo]
呵責[かしゃく, kashaku] (n) blame; accusation; torture; maltreatment; pangs (of conscience) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受气[shòu qì, ㄕㄡˋ ㄑㄧˋ, / ] (to suffer) maltreatment; a bullied (person) [Add to Longdo]
瓦莱塔[wǎ lái tǎ, ㄨㄚˇ ㄌㄞˊ ㄊㄚˇ, / ] Valletta (capital of Malta) [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, ] maltreat (as prisoners) [Add to Longdo]
糖瓜[táng guā, ㄊㄤˊ ㄍㄨㄚ, ] malt sugar candy, a traditional offering to the kitchen God Zaoshen 灶神 [Add to Longdo]
逆来顺受[nì lái shùn shòu, ㄋㄧˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˋ, / ] to resign oneself to adversity (成语 saw); to grin and bear it; to submit meekly to insults, maltreatment, humiliation etc [Add to Longdo]
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, / ] malt-sugar; molasses [Add to Longdo]
马尔他[Mǎ ěr tā, ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄊㄚ, / ] Malta [Add to Longdo]
马耳他[Mǎ ěr tā, ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄊㄚ, / ] Malta [Add to Longdo]
麦乳精[mài rǔ jīng, ㄇㄞˋ ㄖㄨˇ ㄐㄧㄥ, / ] malt milk extract [Add to Longdo]
麦芽[mài yá, ㄇㄞˋ ㄧㄚˊ, / ] malt [Add to Longdo]
麦芽糖[mài yá táng, ㄇㄞˋ ㄧㄚˊ ㄊㄤˊ, / ] maltose (sweet syrup) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Malt \Malt\, v. t. [imp. & p. p. {Malted}: p. pr. & vb. n.
   {Malting}.]
   To make into malt; as, to malt barley.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Malt \Malt\, v. i.
   To become malt; also, to make grain into malt. --Mortimer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Malt \Malt\ (m[add]lt), n. [AS. mealt; akin to D. mout, G. malz,
   Icel., Sw., & Dan. malt, and E. melt. [root]108. See {Melt}.]
   Barley or other grain, steeped in water and dried in a kiln,
   thus forcing germination until the saccharine principle has
   been evolved. It is used in brewing and in the distillation
   of whisky.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Malt \Malt\, a.
   Relating to, containing, or made with, malt.
   [1913 Webster]
 
   {Malt liquor}, an alcoholic liquor, as beer, ale, porter,
    etc., prepared by fermenting an infusion of malt.
 
   {Malt dust}, fine particles of malt, or of the grain used in
    making malt; -- used as a fertilizer. " Malt dust consists
    chiefly of the infant radicle separated from the grain."
    --Sir H. Davy.
 
   {Malt floor}, a floor for drying malt.
 
   {Malt house}, or {Malthouse}, a house in which malt is made.
    
 
   {Malt kiln}, a heated chamber for drying malt.
    [1913 Webster]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 malt
   malt
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 malt
 
 1. çoğunlukla bira yapmak için çimlendirilmiş arpa, malt
 2. arpa veya başka tahıldan malt yapmak, malt veya malt özü ile terbiye etmek
 3. malt haline gelmek malt liquor malttan mayalanma usulu ile yapılan içki. malted milk süt tozu ve malt tan yapılmış dondurmalı bir içecek. malty malt gibi, malt ihtiva eden.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 malt [maːlt]
   paints
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top