Search result for

*machs*

(56 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: machs, -machs-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Good-bye.Machs gut." Thriller: A Cruel Picture (1973)
- Why?- Wieso machst du das? Episode #1.6 (2013)
Ok?Machst du das? Försvunnen (2013)
Yeah.Was machst du heute? Freedom 45? (2016)
Good.Gut. Du machst das gut. Heirs (2016)
What if they start bursting out of our stomachs?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเริ่มระเบิดมัน ออกจากปอดของเรา Water (2009)
It would drain them, then stuff their stomachs with the seeds.ใช่, ยังไงก็ตามเราจะฆ่ามันได้ไง Fallen Idols (2009)
Which is very good for hitting knees and stomachs.ต้องเจ็บแหงมๆ มาดูกันอีกครั้ง อีกข้างนึง Kick-Ass (2010)
Men should not die with empty stomachs.ลูกผู้ชาย ไม่ควรตายขณะที่ท้องว่าง Mark of the Brotherhood (2010)
I mean, their stomachs were full.ท้องพวกเขาเต็มเลย My Bloody Valentine (2010)
Hey, du, was machst du?Hey, du, was machst du? The Blind Banker (2010)
But recently a number of intact mammoths have been discovered with stomachs full of undigested grass.But recently a number of intact mammoths have been discovered with stomachs full of undigested grass. Perfect Sense (2011)
Stomachs were empty.ในท้องมันว่างเปล่า Once Upon a Time... (2011)
It seems we'll have to fill our stomachs with cucumbers thanks to someone.ท่าทางเราต้องยัดแตงกวาพวกนี้ เข้าไปในท้อง ต้องขอบคุณคนบางคน Fermentation Family (2011)
What's wrong with our stomachs? There's always poison.มันจะไม่กล้าได้ยังไงเล่า ใช้ยาพิษเลยค่ะ Til Death Do Us Part (2012)
However he's dosing them, it's not through their stomachs.จะยังไงก็แล้วแต่ เขาวางยาเหยื่อ แต่ไม่ได้ผ่านทางอาหาร Unknown Subject (2012)
Your report mentioned you found rust fragments in the victims' stomachs.รายงานคุณบอกว่าพบเศษสนิม ในท้องของเหยื่อ The Gathering (2013)
All 3 women had copious amounts of blood in both their lungs and their stomachs.หญิงทั้ง 3 รายมีเลือดออกมาก ทั้งในปอดและในช่องท้อง The Gathering (2013)
On your stomachs. Hands behind your backs.นอนคว่ำลงไป เอามือไพล่หลังเดี๋ยวนี้ Aloha Ke Kahi I Ke Kahi (2013)
The author seems mostly interested in rehashing the old "three versus four stomachs" debate.ส่วนใหญ่ผู้เขียนดูเหมือนจะสนใจ ในการปรุงการโต้แย้งแบบเก่า เรื่อง"สามกับสี่ท้อง" One Angry Fuchsbau (2013)
All of the human remains found in the victims' stomachs are from the same person.มาจากคนเดียวกัน The Inspiration (2013)
Be well.Machs gut. The Legend of Gingko (2000)
Skeletons with bloated stomachs came here seven or eight times a night.พวกผอมแห้งท้องบวมอย่างนักโทษเหล่านี้ มาเป็นประจำ 7-8 ครั้งต่อคืน Night and Fog (1956)
Company, on your stomachs!ตูม ตูม ปัง ปัง ทหาร หมอบลง The Little Prince (1974)
With our stomachs rumbling, we pressed on toward the Royal River.ด้วยท้องที่ร้องครวญครางของเรา เราเลยต้องเร่งไปยังแม่น้ำรอยัลริเวอร์ Stand by Me (1986)
Down on your stomachs!นอนคว่ำลง! Akira (1988)
Down on your stomachs!นอนคว่ำลง! Akira (1988)
You spotters back there, make sure their stomachs fill upจำไว้ให้ดี ให้แน่ใจว่าสูดลมจนเต็มช่องท้อง Swing Girls (2004)
It reacted with carbonate inside their stomachs... and produced prussic gas.มันทำปฏิกริยากับสารคาร์บอเนทในกระเพราะอาหาร... และทำให้เกิดกรดพรูสสิค Arang (2006)
THE PUNCTURE WOUNDS ON THE VICTIMS' STOMACHS REPRESENT CONSTELLATIONS.งั้น เราก็รู้แล้วว่านามแฝงเขามาจากไหน The Angel Maker (2008)
You've put me in an embarrassing position.Du machst es mir sehr schwer. Unidentified Flying Oddball (1979)
Sandi, I just want you to know that I groove on you. My idea of heaven would be to split a pizza and a 6-pack while watching the Super Bowl, maybe smooch a little at the half.Du sollst wissen, dass du mich echt anmachst, und ich für mein Leben gern eine Pizza zum Super Bowl mit dir teilen würde. Unidentified Flying Oddball (1979)
What are you gonna do?Was machst du denn jetzt? The Villain (1979)
- What are you doing, Richie?- Was machst du da? The Wanderers (1979)
Are you kidding, Peppy Dio?Machst du Witze, Peppy Dio? The Wanderers (1979)
- Are you kidding?- Machst du Witze? The Wanderers (1979)
I've always wondered what the fuck you do in here.Ich wollte schon immer wissen, was du hier machst. The Wanderers (1979)
They agreed to bring you in.Sie sind einverstanden, dass du mitmachst. The Wanderers (1979)
Are you kidding?Machst du Witze? The Warriors (1979)
Are you kidding?Machst du Witze? The Warriors (1979)
Ching Tin, carry on.Ching Tin, du machst hier weiter. The Incredible Kung Fu Master (1979)
I appreciate your continuous efforts.Schön, dass du immer weiter machst. The Incredible Kung Fu Master (1979)
What are you doing?Was machst du so? The Incredible Kung Fu Master (1979)
- What I teach you is florid-fist.Was du machst, ist sinnloses Boxen. - Was? Sinnlos? Knockabout (1979)
What's it like with Marcellus?Wie machst du das eigentlich mit Marcellus? Caligula (1979)
Well done.Das machst du ganz gut. Caligula (1979)
What will you do to her?Was machst du mit ihr? Was sie gesagt hat war Hochverrat. Caligula (1979)
- What are you doing?Was machst du denn? The Kinfolk (1979)
What you doing?Was machst du denn? The Kinfolk (1979)
You feed them, gather the eggs, and clean up the coop every day.Du fütterst sie, sammelst die Eier und machst das Gehege sauber. The Kinfolk (1979)

CMU English Pronouncing Dictionary
STOMACHS    S T AH1 M AH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stomachs    (v) (s t uh1 m @ k s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Wie machst du das?คุณทำอย่างนั้นได้อย่างไร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Magen {m} [anat.] | Mägen {pl}stomach | stomachs [Add to Longdo]
Machst du mit?Are you on? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
狸囃子[たぬきばやし, tanukibayashi] (n) tanuki drumming on their stomachs [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top