Search result for

*luffs*

(56 entries)
(0.0294 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: luffs, -luffs-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was on the bluffs.ผมขึ้นไปบนหน้าผา Gasp (2009)
She fell at the bluffs.เธอตกหน้าผา Gasp (2009)
Wait, the bluffs... what were you doing at the bluffs?เดี๋ยวนะ หน้าผาหรอ แล้วนายไปทำอะไรกันที่นั่น Gasp (2009)
You take us to the bluffs.แกพาเราไปที่หน้าผา Gasp (2009)
So nothing felt off at the bluffs when there was no boat?งั้นก็จะไม่มีอะไรตกผา ถ้าไม่มีเรือ ใช่มั้ย อีกครั้ง Gasp (2009)
You know, bluffs this weak are how your people lost the colonies.ขอให้โดนเพิกถอนใบอนุญาตฯต่อไปนะ Pilot (2009)
The other side of the island is rock bluffs all the way down to the edge of the water.-ใช่ อีกฝั่งของเกาะเป็นหินผาสูงชัน เป็นหน้าผาตัดทะเล Shutter Island (2010)
Ward C is that building on the bluffs. An old civil war fort. The most dangerous patients are housed there.วอร์ดซี คือตึกที่ตั้งบนริมผานั่น Shutter Island (2010)
Last night, all 4 members of the Bennett family were killed in their home in Council Bluffs, Iowa.เมื่อคืน สมาชิกทั้งสี่คน ของครอบครัวเบนเนท ถูกฆาตกรรมในบ้านของพวกเขา ที่ เคาซิล บลัฟส์ ไอโอว่า Safe Haven (2010)
Dave, you and Reid drive to Council Bluffs while the crime scene's still fresh.เดฟ คุณกับรีด ไปที่เคาซิล บลัฟส์ ในระหว่างที่สถานที่เกิดเหตุ ยังสดอยู่ Safe Haven (2010)
Full of bluffs, self-centered, with nasty drunken habits.เต็มไปด้วยการหลอกลวง เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง แถมนิสัยขี้เมานั่นอีก Episode #1.11 (2010)
Full of bluffs, self-centered, with nasty drunken habits.เต็มไปด้วยการหลอกลวง เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง แถมนิสัยขี้เมานั่นอีก Episode #1.12 (2010)
In the northern Las Vegas suburb of HiIIcrest bluffs today, a woman leaving a grocery store says a man came up to her and tried to bite her.วันนี้ ที่ชานเมืองด้านเหนือของลาส เวกัส Hillcrest Bluffs เกิดเหตุ ผู้หญิงหนีออกมาจากร้านค้า แล้วกล่าวว่า มีผู้ชายเข้ามาหาเธอ พยายามจะกัดเธอ Fright Night (2011)
My father brought me and my brothers up to the bluffs so we could watch the ship that carried you off.พ่อข้าพาข้าและน้องชายมาที่หน้าผา พวกเรามองเห็นเรือ ที่นำตัวท่านไป And Now His Watch Is Ended (2013)
It's been fun indulging in your bluffs, but we both know you have no real authority left, no leverage, you have nothing to offer me.มันสนุกดีนะ ที่ได้ฟังคำโอ้อวดของเจ้า แต่เราต่างก็รู้กันว่า เจ้าไม่มีอำนาจเหลืออยู่แล้ว ไม่มีอิทธิพล เจ้าไม่มีอะไรจะต่อรองกับข้าสักอย่าง Heaven Can't Wait (2013)
Yeah, from Council Bluffs.ครับ จากเมืองเคาน์ซิลบลัฟส์ All We Had (2016)
The twitch he has to hide when he bluffs.ตาเขาจะกระตุกเวลาที่ลักไก่ Casino Royale (2006)
-Bluffs?ลักไก่? Casino Royale (2006)
Who knew there'd be so much drama inside the gates of Pacific Bluffs.ใครจะไปรู้ว่าหนังสือนาย มันจะน้ำเน่าขนาดนั้น Shelter (2007)
What`s going on over in Valentine Bluffs?Was geht in Valentine Bluffs vor? My Bloody Valentine (1981)
Get drunk, race out to the bluffs?Einen saufen, zu den Bluffs hochrasen. My Bloody Valentine (1981)
I... What... Are you saying the post office, the taxicabs my truck not starting, that was you?Sie haben mich... schon auf der Post erwartet, die Taxis waren Bluffs... und meinen Wagen kurzgeschlossen... Hanky Panky (1982)
You're bluffing.Du bluffst. City Heat (1984)
- I call your bluff, Duncan.Du bluffst doch nur, Duncan! Steele Blue Yonder (1986)
I knew you were bluffing.Du bluffst nur. Armour of God (1986)
The teacher'll know you're bullshitting. OK, OK.Die Lehrerin weiß sofort, dass du bluffst. Pretty in Pink (1986)
No more bluffing we're all alone.Keine Bluffs mehr. Wir sind allein hier. Project A 2 (1987)
I think you're bluffing.Ich glaube, du bluffst. The Princess Bride (1987)
Data always fell for Riker's bluffs.Data fiel immer auf seine Bluffs rein. The Most Toys (1990)
You're bluffing.- Ach, komm! - Du bluffst doch. Dying Young (1991)
You ain't got nothin'!- Du bluffst nur. - Vielleicht. Fried Green Tomatoes (1991)
You just bluffing' again as usualDu bluffst, wie immer. Fried Green Tomatoes (1991)
You're bluffin'.- Du bluffst. Fried Green Tomatoes (1991)
We're calling your bluff.Du bluffst doch nur. The Naked Gun 2½: The Smell of Fear (1991)
You're bluffing.Du bluffst doch nur. Ninja Scroll (1993)
I think you are bluffing.Ich glaube du bluffsFlirting Scholar (1993)
Kidding, you are bluffing!Du bluffst! Flirting Scholar (1993)
Oh, you're bluff in', Wilma Slaghoople.Du bluffst doch nur, Wilma Slaghoople. The Flintstones (1994)
You said you never bluffed.Und du bluffst nie? ! Maverick (1994)
They think you're bullshit.Die denken, dass du nur bluffst. Speed (1994)
Hey, who you kidding.Du bluffst nur. That Old Gang of Mine (1994)
Well, I call your bluff.Ich glaube, du bluffst. Scream (1996)
She was a waitress up in Council Bluffs, Iowa.Sie war Kellnerin oben in Council Bluffs, lowa. Capital P (1997)
It's a bluff.Du bluffst. A Simple Plan (1998)
- You mean you're bluffing?- Du bluffst nur? Shadows and Symbols (1998)
Oh, good.Ich dachte, du bluffst. Small Time Crooks (2000)
- You're bluffing.- Du bluffst. Eternity (2000)
- You're bluffing.- Du bluffst. Parity (2001)
The most obvious tell on the planet.Du hast einen Tick, wenn du bluffst. Parity (2001)
You only raise when you're bluffing.Du erhöhst nur, wenn du bluffst. Parity (2001)

CMU English Pronouncing Dictionary
BLUFFS    B L AH1 F S
FLUFFS    F L AH1 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
luffs    (v) (l uh1 f s)
bluffs    (v) (b l uh1 f s)
fluffs    (v) (f l uh1 f s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Staubflocken {pl}fluffs [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top