Search result for

*lorenz*

(72 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lorenz, -lorenz-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With the death of the Duke of Milano, Lorenzo de Medici has lost a powerful ally.การตายของ ดยุคแห่งมิลาโน่ ทำให้โลเรนโซฯ เสียพันธมิตรที่แข็งแกร่งไป Assassin's Creed: Lineage (2009)
I will wait Lorenzo. And Father...ข้าจะรอใต้เท้าลอเร็นโซ่ที่นี่ เดี๋ยวก่อนหลวงพ่อ Assassin's Creed: Lineage (2009)
Lorenzo de Medici does not show much respect to our position.แต่ โลเรนโซ เดอ เมดิชี่ ก็ไม่ได้ให้ความเคารพแกสถานะของพวกเราเลย Assassin's Creed: Lineage (2009)
Why would Lorenzo de Medici would send guards for you?ทำไมโลเรนโซถึงส่งทหารติดอาวุธ มารับท่านด้วยละ? Assassin's Creed: Lineage (2009)
The flight plan is filed to san lorenzo -- main hangar.ปลายทางคือซาน ลอเรนโซ... โรงพักเครื่องบินหลัก The Big Bang Job (2010)
Moreau's gone to san lorenzo --มัวโรกำลังไปที่ซาน ลอเรนโซ The Big Bang Job (2010)
To san lorenzo?-ไปซาน ลอเรนโซเหรอ The Big Bang Job (2010)
To san lorenzo.-ไปซาน ลอเรนโซเนี่ยล่ะ The Big Bang Job (2010)
Eben's on a flight on Christmas Eve to San Lorenzo.อีเบ็นกำลังจะขึ้นเครื่อง ไปซาน โลเรนโซในวันคริสต์มาสอีฟ The Ho Ho Ho Job (2010)
He's desperate for money, so he fires the old Santas, he hires these goons to rob the mall, and by fleeing to San Lorenzo, he's got an alibi.เขาเงินขาดมือ ก็เลยไล่ซานต้าคนเก่าๆออก เขาจ้างนักเลงพวกนี้มาปล้นห้าง The Ho Ho Ho Job (2010)
The people of san lorenzo need you,ชาวซาน ลอเรนโซต้องการคุณ The San Lorenzo Job (2010)
Now, moreau is sitting in san lorenzo,ตอนนี้ มัวโรก็คงนั่งชิลอยู่ในซาน ลอเรนโซ The San Lorenzo Job (2010)
Damien moreau is holed up in san lorenzo.เดเมียน มัวโรซ่อนตัว อยู่ในซาน ลอเรนโซ The San Lorenzo Job (2010)
Remember I told you I had a friend in san lorenzo?จำที่ฉันบอกว่า ฉันมีเพื่อนอยู่ที่ซาน ลอเรนโซได้มั้ย The San Lorenzo Job (2010)
You understand, we've had open elections in san lorenzoคุณคงรู้ว่า เรามีการเลือกตั้งในซาน ลอเรนโซ The San Lorenzo Job (2010)
Damien moreau will never leave san lorenzo.เดเมียน มัวโร ไม่ไปจากซานลอเรนโซแน่ๆ The San Lorenzo Job (2010)
The people of san lorenzo -- they need you!คนทั้งประเทศซาน ลอเรนโซ... พวกเขาต้องการคุณไงครับ The San Lorenzo Job (2010)
I'm moving what's left of my money into san lorenzo.ผมจะโอนเงินส่วนที่เหลือ มาไว้ที่ซาน ลอเรนโซทั้งหมดเลย The San Lorenzo Job (2010)
Let me light the way for san lorenzo,ให้ผมจุดแสงสว่างให้กับซาน ลอเรนโซนะครับ The San Lorenzo Job (2010)
How do you feel about san lorenzo joining nato?คุณรู้สึกอย่างไรที่ซาน ลอเรนโซเข้าร่วมกลุ่ม NATO ครับ The San Lorenzo Job (2010)
Look what every person in san lorenzoดูสิว่าทุกคนในซาน ลอเรนโซ The San Lorenzo Job (2010)
San lorenzo --ซาน ลอเรนโซ... The San Lorenzo Job (2010)
Tell us, ray, what brought you to san lorenzo?บอกหน่อยสิคะ เรย์ คุณมาทำอะไรที่ซาน ลอเรนโซคะ The San Lorenzo Job (2010)
...San lorenzo enjoys the highest standard of living... ซาน ลอเรนโซมีความสุข กับมาตรฐานการใช้ชีวิต The San Lorenzo Job (2010)
Does san lorenzo want to live in the pastชาวซาน ลอเรนโซอยากจะอยู่อย่างอดีต The San Lorenzo Job (2010)
In the history of san lorenzo,ในประวัติศาสตร์ของซาน ลอเรนโซ The San Lorenzo Job (2010)
Local press in san lorenzoผู้สื่อข่าวท้องถิ่นในซาน ลอเรนโซ The San Lorenzo Job (2010)
For san lorenzo!เพื่อซาน ลอเรนโซ The San Lorenzo Job (2010)
But the people of san lorenzo have found their voice.แต่ชาวซาน ลอเรนโซ พบเสียงของพวกเขาแล้ว The San Lorenzo Job (2010)
Chaos as everyone in san lorenzoความโกลาหลเกิดขึ้น เมื่อทุกคนในซาน ลอเรนโซ The San Lorenzo Job (2010)
Look what every person in san lorenzoดูสิว่าทุกคนในซาน ลอเรนโซ The San Lorenzo Job (2010)
I president of san lorenzo.ผม ประธานาธิบดีแห่งซาน ลอเรนโซ The San Lorenzo Job (2010)
San lorenzo!ซาน ลอเรนโซ The San Lorenzo Job (2010)
As president of san lorenzo.ในฐานะประธานาธิบดีของซาน ลอเรนโซ The San Lorenzo Job (2010)
But san lorenzo does not recognize extradition treaties.แต่ซาน ลอเรนโซ ไม่เคยมีกฎการส่งผู้ร้ายข้ามแดน The San Lorenzo Job (2010)
Damien moreau will never leave san lorenzo.เดเมียน มัวโร จะไม่ไปจากซาน ลอเรนโซแน่ๆ The San Lorenzo Job (2010)
Don't cry for me, san lorenzo.ไม่ต้องร้องไห้ให้ฉันนะ ซาน ลอเรนโซ The San Lorenzo Job (2010)
-...she's imagining her first love, Lorenzo.แล้วเธอก็จินตนาการถึงรักแรกจของเธอ ลอเรนโซ Letters to Juliet (2010)
"l didn't go to Lorenzo.ฉันไม่ได้ไปหาลอเรนโซ Letters to Juliet (2010)
That's awesome! She's come to find her Lorenzo!มันช่างน่าประทับใจจริงๆ ท่านมาเพื่อจะตามหาลอเรนโซของเธอ Letters to Juliet (2010)
And if Lorenzo doesn't want to see her, has forgotten her, is gravely ill or dead, let's say, just for fun, then what?แล้วถ้าลอเรนโซไม่ต้องการที่จะพบท่านหรือว่าลืมท่านไปแล้ว หรือถ้าป่วยหนัก หรือ ตายไปแล้ว มาพูดกันตรงๆนะ เพื่อความสนุก แล้วหลังจากนั้นอะไร Letters to Juliet (2010)
I was taking an art course in Tuscany, staying with a family outside Siena, and they had a son Lorenzo, and it was love at first sight.ฉันมาเรียนศิลปะที่ทัสคานี่ อาศัยอยู่กับครอบครัวที่นอกเมือง เซียน่า และพวกเขาก็มีลูกชายชื่อ ลอเรนโซ และมันก็เป็นรักแรกพบ Letters to Juliet (2010)
So, you've come to find your Lorenzo?งั้น คุณก็เลยมาที่นี่เพื่อที่จะตามหาลอเรนโซใช่มั้ยคะ Letters to Juliet (2010)
-May I come with you to find Lorenzo? -Come with us?หนูขอไปหาลอเรนโซกับคุณได้มั้ยคะ มากับเราเหรอ Letters to Juliet (2010)
How much time did you actually spend with Lorenzo?จริงๆแล้วคุณใช้เวลากับลอเรนโซนานเท่าไหร่คะ Letters to Juliet (2010)
He can't be the only Lorenzo Bartolini in Tuscany.เขาคงไม่ใช่ ลอเรนโซ บาโตลินี คนเดียวในทัสคานี่หรอกนะคะ Letters to Juliet (2010)
You want to start knocking on every door asking if Lorenzo's in? I mean...ยายต้องการที่จะเคาะประตูไปทุกบ้าน ถามว่าลอเรนโซอยู่มั้ยอย่างนั้นเหรอครับ Letters to Juliet (2010)
Seventy-four Lorenzo Bartolinis and you want to go on a scavenger hunt?ลอเรนโซ บาโตลินี 74 คน และคุณต้องการที่จะออกตามล่าทั้งฝูงเลยอย่างนั้นเหรอ Letters to Juliet (2010)
All right. Are you sure that Lorenzo would never have left this area?โอเคค่ะ คุณแน่ใจนะคะว่า ลอเรนโซจะไม่ย้ายไปจากพื้นที่นี้แน่นอน Letters to Juliet (2010)
Our Lorenzos.ลอเรนโซของพวกเรา Letters to Juliet (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
LORENZ    L ER0 EH1 N T S
LORENZO    L AO0 EH1 N Z OW0
LORENZA    L AO0 R EH1 N Z AH0
LORENZO    L ER0 EH1 N Z OW0
LORENZI    L AO0 R EH1 N Z IY0
LORENZEN    L AO1 R EH0 N Z AH0 N
LORENZO'S    L ER0 EH1 N Z OW0 Z
LORENZO'S    L AO0 R EH1 N Z OW0 Z
LORENZINI    L AO0 R EH0 N Z IY1 N IY0
DELORENZO    D EH0 L AO0 R EH1 N Z OW0
LORENZANA    L AO0 R EH0 N Z AE1 N AH0
DILORENZO    D AH0 L AO0 R EH1 N Z OW0
DELORENZO    D EY2 L AO0 R EH1 N Z OW0
LORENZETTI    L AO0 R EH0 N Z EH1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lorenzo    (n) (l oo r e1 n z ou)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lorenzbülbül {m} [ornith.]Sassi's Greenbul [Add to Longdo]
Sankt-Lorenz-Strom {m}St Laurence (river) [Add to Longdo]
Florenz (Stadt in Italien)Florence (city in Italy) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ローレンツアトラクター[, ro-rentsuatorakuta-] (n) Lorenz attractor [Add to Longdo]
ローレンツィーズサージャント[, ro-rentsui-zusa-janto] (n) black-tail sergeant (Abudefduf lorenzi) [Add to Longdo]
ローレンツ曲線[ローレンツきょくせん, ro-rentsu kyokusen] (n) Lorenz curve [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Lorenz
   n 1: Austrian zoologist who studied the behavior of birds and
      emphasized the importance of innate as opposed to learned
      behaviors (1903-1989) [syn: {Lorenz}, {Konrad Lorenz},
      {Konrad Zacharias Lorenz}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top