Search result for

*looking for*

(131 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: looking for, -looking for-
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
looking forward to (phrase ) คาดหวัง , หวังว่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've been looking for you.หนูอยากเจอคุณมานานแล้ว New Haven Can Wait (2008)
Is looking for their next cause. Hmm.กำลังมองหาแรงบัลดาลใจของเค้า ฮืมม... Chuck in Real Life (2008)
Hi. um, I'm looking for dan humphrey.สวัสดี เอ่อ ฉันมาหาแดน ฮัมฟรี่ย์ส Pret-a-Poor-J (2008)
If that's what you're looking for.ถ้าเธอกำลังมองหา Pret-a-Poor-J (2008)
Not friends with my mom? We're looking for financial backersเพื่อนแม่ฉัน ไม่ใช่เหรอ There Might be Blood (2008)
We're looking for people with money who can get us press.เรากำลังหา คนที่จะให้เงินเราได้ แถลงข่าว There Might be Blood (2008)
Officer, if you're looking for the person responsibleคุณตำรวจ หากคุณกำลังมาคนที่รับผิดชอบ There Might be Blood (2008)
I have been so looking forward to meeting the intrepid reporter Lois Lane.ฉันคอยสอดส่อง พวกนักข่าวที่กล้าหาญอย่างคุณ โลอิส เลน Odyssey (2008)
We're looking for three cellphone numbers hidden within the code.เรากำลังค้นหา 3 หมายเลขมือถือที่ซ่อนในรหัสนี้ Odyssey (2008)
The problem with that is both Dinah and A.C. went off the radar, looking for you.ปัญหาคือว่า ไดน่า กับ A.C หายไปจากเรดาห์ค้นหาของเรา Odyssey (2008)
I went through some of the drawers in your desk looking for it.ผมไปค้นของที่ลิ้นชักโต๊ะคุณแล้วเจอมัน Adverse Events (2008)
He wasn't looking for a tumor.เขาไม่ได้มองหาเนื้องอก.. Birthmarks (2008)
A young woman looking for her biological parents.หญิงสาวคนหนึ่ง\ กำลังตามหาพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด Birthmarks (2008)
I'm looking for my ticket back.. ฉันหาตั๋วกลับบ้าน Lucky Thirteen (2008)
Nor am I looking for a consult.ฉันกำลังหาคนปรึกษา Last Resort (2008)
Excuse me, I'm looking for dr.ขอโทษครับ.. ผมมาหาหมอคัดดี้ Last Resort (2008)
I was looking for you.ดูอะไรอยู่เหรอ? Akai ito (2008)
Someone will come looking for us, right?จะต้องมีคนมาช่วยเรา ใช่มั๊ย? Rising Malevolence (2008)
Let's just hope someone's looking for us.ก็หวังว่า คงมีคนกำลังตามหาเราอยู่นะครับ? Rising Malevolence (2008)
I don't mean to say I told you so, but I never believed anyone would come looking for us.ก็ไม่ได้อยากจะตอกย้ำหรอกนะครับว่า ผมบอกแล้ว ว่าไม่มีใครออกมาตามหาเราหรอก Rising Malevolence (2008)
! Are you looking for me?พวกเจ้ามองหาข้ารึ ข้าคืออันโทร่า The Labyrinth of Gedref (2008)
Well, he may have escaped last night, but at least we now know who we're looking for.เมื่อคืนเขาอาจหลบหนีไปได้ แต่สุดท้ายเราก็รู้เเล้วว่าใครคนที่เรากำลังตามหาอยู่ The Labyrinth of Gedref (2008)
I'm not entirely sure what I'm looking for.ข้าก็ยังไม่แน่ใจเท่าไรว่าข้ามองหาอะไร The Labyrinth of Gedref (2008)
You're looking for footprints or broken branches.เจ้าต้องมองหารอยเท้า หรือ กิ่งไม้ที่หัก The Labyrinth of Gedref (2008)
We're looking for an R2 unit.เรากำลังมองหาหุ่นรุ่นอาร์ทู Downfall of a Droid (2008)
I've got the merchandise you were looking for.ข้ามีสินค้าที่ท่านกำลังมองหาอยู่ Downfall of a Droid (2008)
A Jedi came looking for it.ไม่งั้นเจไดคงไม่มาตามหา Downfall of a Droid (2008)
I'm looking for material evidence suggesting use of enchantments.ข้ากำลังตามหาหลักฐานของการใช้เวทย์มนต์ The Mark of Nimueh (2008)
Arthur's out there right now looking for the sorcerer.อาร์เธอร์ก็กำลังออกไปตามล่าหาพ่อมดอยู่ไง The Mark of Nimueh (2008)
- Looking for a book.-หาหนังสือ The Mark of Nimueh (2008)
No! You'll spend all your time looking for somewhere half as secure as this.ไม่ คุณจะใช้เวลาทั้งหมดเพื่อหาที่ๆ ปลอดภัยอย่างที่นี่ Episode #1.5 (2008)
Kanen will be back, looking for revenge.คาเน็นต้องกลับมาแก้แค้นแน่ The Moment of Truth (2008)
What are we looking for?เรามาหาอะไรกันหรือ? Excalibur (2008)
I was looking for a book. For Gaius.ผมกำลังหาหนังสือเล่มนึงอยู่ Excalibur (2008)
This is the droid those Jedi came looking for, General.นี่คือดรอยด์ ที่เจ้าเจไดนั่น กำลังตามหา ท่านนายพล Duel of the Droids (2008)
I'm looking for you.ข้ากำลังมองหาเจ้าอยู่ Duel of the Droids (2008)
I know we're in the middle of nowhere, R6, but that's the Republic beacon we're looking for.ข้ารู้ว่าเราอยู่ตรงใจกลาง ของที่ที่เราไม่รู้จัก อาร์ซิกส์ แต่นั่นต้องเป็นสัญญานของ ยานสาธารณรัฐที่เราตามหาอยู่แน่ Lair of Grievous (2008)
He was looking for some kind of stone.เขามาตามหาหินอะไรสักอย่าง To Kill the King (2008)
Didn't you? Then you came looking for me to be your father?ไม่ใช่หรอ งั้นอะไรล่ะ เธอหวังจะได้รับความรักแบบพ่อจากฉันหรอ Scandal Makers (2008)
We're looking for a lost child. His name is Ki-dong Hwang.เรากำลังตามหาเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่ครับ เขาชื่อ ฮวัง กี ดง Scandal Makers (2008)
I'm looking forward to the public performance.ผมจะรอดูการแสดงดนตรีครั้งนี้นะครับ Beethoven Virus (2008)
Not looking for beauty, man.ยังสวยไม่พออะ Baby and I (2008)
If you are looking for your baby boy, please come to the customer service office.หากเป็นทารกของท่าน กรุณามารับได้ที่แผนกบริการลูกค้า Baby and I (2008)
Excuse me. I'm looking for a student named Han Joon-Soo.ขอโทษน่ะค่ะ ชั้นมาหาเด็กนักเรียนที่ชื่อ ฮานจุนซู Baby and I (2008)
- We found what we're looking for.- เราเจออะไรที่เรากำลังหาอยู่แล้ว The Bank Job (2008)
What were you looking for?พวกคุณค้นหาอะไรกัน The Bank Job (2008)
You've always been looking for the big score, the one that makes sense of everything.คุณมองหาสิ่งที่มีค่าอยู่เสมอ นั่นก็เป็นเหตุผลของทุกสิ่งทุกอย่าง The Bank Job (2008)
If I was you two, I was looking for another job.ถ้าฉันเป็นแกสองคน ฉันจะหางานใหม่นะ The Bank Job (2008)
You're in from Liverpool, looking for work.นายมาจากลิเวอร์พูล กำลังมองหางานทำ The Bank Job (2008)
We are looking for Terry Leather.เรากำลังตามหาเทอร์รี่ เล็ทเธอร์ The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
looking forAfter spending three weeks looking for a job, he found a well-paid one.
looking forAfter waiting all day, the workers were still looking for a break in the weather so they could resume the search.
looking forA hundred billion castaways looking for a home.
looking forAll that I was looking for was somebody who looked like you.
looking forAll the money spent, we started looking for work.
looking forA man named Carlos came to a mountain village looking for that old man.
looking forAren't you looking forward to your next chance to speak?
looking forAre these the glasses you are looking for?
looking forAre you looking for someone?
looking forAt last he found the evidence he was looking for.
looking forBeth was looking forward to meeting him, but he never showed up.
looking forBob was looking for someone to talk with.
looking forChickens were looking for food.
looking forChildren are really looking forward to summer vacation.
looking forCrying out, the little girl was looking for her mother.
looking forDid you find what you were looking for?
looking forEverybody is in a good mood looking forward to the five-day holiday that starts tomorrow.
looking forFred spent all day looking for a job.
looking forHe is a different person from the one we are looking for.
looking forHe is always looking for praise.
looking forHe is looking for a job.
looking forHe is looking forward to it.
looking forHe is looking forward to seeing you.
looking forHe is now looking for a bigger house to live in.
looking forHe is the very man that I'm looking for.
looking forHe is the very man that we've been looking for.
looking forHe last he stopped looking for the pearl.
looking forHere is a book you a looking for.
looking forHere's the map you are looking for.
looking forHe's looking for a place to live in.
looking forHe's looking for a suitable job.
looking forHe's looking for someone to serve him.
looking forHe walked the street looking for his son.
looking forHe was looking for a good job.
looking forHe was looking for it I like a hunting dog.
looking forHe was looking for something in the dark.
looking forHe was looking for this very thing.
looking forHe was looking forward to spending the weekend with her in their little cottage in Somerset.
looking forHe was looking forward to that evening's date.
looking forHe went about the store looking for something to buy.
looking forHe went about the town looking for the dog.
looking forHe went about town looking for his missing dog.
looking forHow long have you been looking for it?
looking forI am busy looking for an apartment.
looking forI am looking for an assistant.
looking forI am looking for an effective method to get rid of all the weeds in my yard.
looking forI am looking for a part-time job so I can buy a new video camera.
looking forI am looking for a present for my mother.
looking forI am looking for my glasses.
looking forI am looking for my pen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การใฝ่หา[N] seeking, See also: searching, examination, investigation, looking for, pursuing, Syn. การแสวงหา, การค้นหา, Example: การใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมนอกตำราเรียนเป็นหน้าที่ของนักเรียนทุกคน
ตีนโรงตีนศาล[N] looking for extra income around the court area, See also: earning money by give assistance to people in the court, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ชอบพลอยประสมหาเศษหาเลยหรือหารายได้เล็กๆ น้อยๆ ตามโรงศาล, Notes: (สำนวน)
เที่ยวหา[V] look for, See also: go around looking for, search (for), seek for, Syn. ตามหา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝรั่ง[n.] (Farang = Fárang) EN: Westerner ; White ; Westerner ; European-looking foreigner ; American-looking foreigner ; foreigner   FR: Occidental [m] ; étranger [m] ; Blanc [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auf der Suche sein nachto be looking for [Add to Longdo]
entgegensehen | entgegensehendto look forward to | looking forward to [Add to Longdo]
suchen (nach) | suchend | gesucht | er/sie sucht | ich/er/sie suchte | er/sie hat/hatte gesucht | nicht gesuchtto search (for); to look for | searching; looking for | searched; looked for | he/she searches | I/he/she searched | he/she has/had searched | unsearched [Add to Longdo]
Da suchen Sie eine Stecknadel im Heuhaufen. [übtr.]You're looking for a needle in a haystack. [Add to Longdo]
Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.The police are looking for any relevant information. [Add to Longdo]
Ich freue mich, Sie wiederzusehen.I'm looking forward to seeing you again. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
楽しみ(P);愉しみ[たのしみ, tanoshimi] (adj-na,n) (1) (See 御楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby; (2) (See 楽しみにする) anticipation; looking forward to; (P) [Add to Longdo]
企望[きぼう, kibou] (n,vs) looking forward to; hoping for [Add to Longdo]
腰掛け仕事;腰掛仕事[こしかけしごと, koshikakeshigoto] (n) temporary employment; a temporary job while looking for a better job; work just to kill time [Add to Longdo]
桜狩り[さくらがり, sakuragari] (n) looking for or at cherry blossoms [Add to Longdo]
狩る;猟る[かる, karu] (v5r,vt) to hunt (e.g. animals); to go looking for (e.g. flowers, etc.); to gather (e.g. mushrooms); to pick (e.g. fruit) [Add to Longdo]
首を長くして[くびをながくして, kubiwonagakushite] (exp) looking forward; expectantly; eagerly [Add to Longdo]
待ち遠しい(P);待遠しい[まちどおしい, machidooshii] (adj-i) looking forward to; anxiously awaited; (P) [Add to Longdo]
着眼点[ちゃくがんてん, chakuganten] (n) focus of one's attention; what one is looking for; point of view; viewpoint [Add to Longdo]
鶴首[かくしゅ, kakushu] (n,vs) looking forward to [Add to Longdo]
付け所;付けどころ;着け所;付所;着所[つけどころ, tsukedokoro] (n) (See 目の付け所) focus of one's attention; what one is looking for [Add to Longdo]
物色[ぶっしょく, busshoku] (n,vs) (1) looking for a particular person or thing; searching high and low; hunting for; rummaging; scouring (a place) looking for (something); (2) picking out; singling out [Add to Longdo]
目の付け所;目の付けどころ[めのつけどころ, menotsukedokoro] (exp) focus of one's attention; what one is looking for [Add to Longdo]
嗅ぎ回る;かぎ回る[かぎまわる, kagimawaru] (v5r) to sniff around (looking for) [Add to Longdo]
翹望[ぎょうぼう, gyoubou] (n,vs) looking forward (to something); awaiting [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不求甚解[bù qiú shèn jiě, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄣˋ ㄐㄧㄝˇ, ] lit. not requiring a detailed understanding (成语 saw); only looking for an overview; not bothered with the details; superficial; content with shallow understanding [Add to Longdo]
就业[jiù yè, ㄐㄧㄡˋ ㄧㄝˋ, / ] looking for employment; getting a job; to start a career [Add to Longdo]
找对象[zhǎo duì xiàng, ㄓㄠˇ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] to seek a marriage partner; looking for a mate [Add to Longdo]
行不从径[xíng bù cóng jìng, ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄘㄨㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] lit. not following the straight path (成语 saw); fig. looking for a shortcut to get ahead in work or study [Add to Longdo]
那个人[nà gè rén, ㄋㄚˋ ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ, / ] lit. that person; fig. the person you have been looking for; Mr Right; the girl of one's dreams [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Looking \Look"ing\, n.
   1. The act of one who looks; a glance.
    [1913 Webster]
 
   2. The manner in which one looks; appearance; countenance;
    face. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       All dreary was his cheer and his looking. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Looking for}, anticipation; expectation. "A certain fearful
    looking for of judgment." --Heb. x. 27.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top