Search result for

*limey*

(60 entries)
(0.905 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: limey, -limey-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
limey[N] กะลาสีเรือหรือทหารอังกฤษ
limey[ADJ] ที่เกี่ยวกับอังกฤษ (คำสแลง), Syn. British

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Limeysพวกไลมีส์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
limey (n ) ใช้เรียกคนที่อยู่บนเกาะอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Blimey.BlimeyOne Chance (2013)
- Oh, blimey. I'm sorry.ขอโทษ Bedtime Stories (2008)
A sharp stick in that dull limey would help us out?มันจะช่วยให้เราออกไปได้ไหม? Under & Out (2008)
Did you have something to do with this fire, you limey bastard?นายมีส่วนอะไรเกี่ยวกับไฟไหม้ครั้งนี้หรือเปล่า เจ้ากะลาสีเรืออังกฤษบ้า? Dead Like Me: Life After Death (2009)
Blimey!พระเจ้า Harry Brown (2009)
What is it? Well, blimey this is fascinating.เอาล่ะ อืม Blimey นี้น่าสนใจ Everyone (2009)
Blimey! Get a girlfriend, Jeff.ดวงอาทิตย์แปลกไป ดังนั้นตอนนี้ ในบางแห่ง The Eleventh Hour (2010)
Blimey. Satanism?แม่งเอ้ย ลัทธิซาตานงั้นเหรอ Episode #1.3 (2010)
I heard there was a drunk limeyผมได้ข่าวมาว่ามีคนอังกฤษขี้เมา The Psychology of Letting Go (2010)
Blimey, that was quick. I'll just pop down.นี่มันเร็วมาก เดี๋ยวผมลงไปรับก่อน The Blind Banker (2010)
Blimey, Hermione!- บ้าชะมัด เฮอร์ไมโอนี่ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
Blimey! Forgot what you look like.อ้าว ชั้นลืมไปเลยนะเนี่ยว่านายหน้าตาเป็นไง Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
Blimey!ให้ตาย! Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
That little limey mook roasted months ago.หมอนั่น โดนเผาไปเมื่อหลายเดือนที่แล้ว Mommy Dearest (2011)
That little limey mook roasted months ago. Crowley's alive.คราวลี่ย์ยังไม่ตาย จริงๆนะ แคส... The Man Who Would Be King (2011)
That little limey mook roasted months ago.คราวลีย์ถูกเผาไปเมื่อเดือนที่แล้ว Let It Bleed (2011)
Blimey, you know all the lines, don't ya!ให้ตายสิ เธอน่าจะรู้นี่ Wild Bill (2011)
That little limey mook roasted months ago.คราวลี่ย์ถูกย่างสดไปเมื่อเดือนที่แล้ว The Man Who Knew Too Much (2011)
Blimey. The barrister's foreclosed the abbey.ตายล่ะ ทนายความ ยึดสังหาริมทรัพย์โบสถ์ไปแล้ว Biology 101 (2011)
Blimey, inspector!สารวัตร! Biology 101 (2011)
Oh, thank you, inspector! - Blimey! A hologram?ขอบคุณครับ สารวัตร! โฮโลแกรมเหรอครับ? Regional Holiday Music (2011)
You slimy little limey.คุณช่างไปได้เรื่อยจริงนะพ่อกลาสีน้อย The Princess Dowry (2012)
Blimey, we really are buggered.แย่จัง เราดวงซวยจริงๆ Flesh and Blood (2012)
Mutton yesterday, mutton today and, blimey, if it don't look like mutton again tomorrow.มีแต่หนังกับกระดูกยังไม่พอ ดันติดฟันข้าแคะไม่ออก ทำดีมาก ลอยฟ่องเลย The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Blimey!ข้าเป็นหัวขโมยเอ่อ ฮอบบิท The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
All right, blimey!สิทธิทั้งหมด BlimeyOne Chance (2013)
- That drunken limey?- ไอ้ขี้เมานั่นน่ะเหรอ Heroic Origins (2013)
I would have loved nothing better than to ice that limey bitch.ฉันคงไม่ชอบอะไรมากไปกว่า จับไอ้สวะนั่นแช่แข็ง Devil May Care (2013)
But I'll tell you somethin' very important, that a couple of limeys came up with three or four years ago.แต่จะบอกอะไรที่สำคัญมากให้นะ พวกคนอังกฤษเขาคิดได้เมื่อ 3-4 ปีก่อน Rules Don't Apply (2016)
- Blimey!- นี่แหละใช่เลย Sing (2016)
Blimey.- สุดยอด Salesmen Are Like Vampires (2017)
Blimey.ให้ตายสิ Titanic (1997)
Will you give us a chance to live, you limey bastard?ให้โอกาสเรารอดชีวิตบ้างสิโว้ย Titanic (1997)
Blimey, is that the time?ตายจริง ถึงเวลาแล้ว Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Blimey! Harry's got himself a rogue Bludger.แฮร์รี่ถูกลูกบลัดเจอร์ไล่ล่าอยู่ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I meant me! Blimey.I meant me Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Ah, blimey! Looks like the old girl has got the kettle on.นั่นไง, ดูเหมือนเราจะมาถึงแล้ว The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Blimey, look at you.ดูคุณสิ Dex, Lies, and Videotape (2007)
In '67, the limeys got hard-ass on gun control.ในปี '67 อังกฤษเข้มงวดกับการควบคุมอาวุธปืน Shoot 'Em Up (2007)
Blimey, that's it.บลิมเม่ นั่นมัน The Water Horse (2007)
Bellick: Come on,scofield,I know you're getting out of here. I heard it all about you and the limey.ไม่เอาน่า สโกฟิลด์ ฉันรู้ว่าแกกำลังจะไปจากที่นี่ ฉันได้ยินหมดแล้ว Good Fences (2007)
I like you, limey.Ich mag Sie, LimeySteele in the News (1983)
So let's give him a nice hand. Let's hear it for Limey Bitters.Also bitte einen Applaus für Limey Bitters. Still Smokin (1983)
- Limey Bitters.- Limey Bitters. Still Smokin (1983)
All right, limey!- In Ordnung, LimeyAces: Iron Eagle III (1992)
Sodding, blimey, shagging, knickers, bollocks.Sodding. Blimey. Shagging. Tabula Rasa (2001)
- Blimey!- BlimeyThe Unquiet Dead (2005)
- Blimey!- BlimeyThe Unquiet Dead (2005)
Here's Limey.Da ist LimeyRed Dust (1932)
He's due on Limey's next trip up, isn't he? Yes, but I'm not counting on him.Ja, er soll bei Limeys nächster Tour hier rauf dabei sein. Red Dust (1932)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
limey    (n) (l ai1 m ii)
blimey    (uh) (b l ai1 m ii)
limeys    (n) (l ai1 m i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Engländer {m}; Engländerin {f}limey [Am.] [slang] [Add to Longdo]
Verdammt!; Verflucht!; Zum Kuckuck!Blimey! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  limey
      n 1: a man of English descent [syn: {limey}, {John Bull}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top