Search result for

*lifted*

(94 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lifted, -lifted-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe the weight stressed her back, which... makes sense if she's never lifted anything in her life.บางทีน้ำหนักอาจกดลงบนหลังเธอ จะเป็นไปได้... \ ถ้าเธอไม่เคยยกอะไรมาเลยตลอดชีวิต Birthmarks (2008)
Until you have proven yourself, and made amends for killing the unicorn, the curse will not be lifted.จนกว่า เจ้าจะพิสูจน์ตนเอง และได้ทำการชดเชยจากการฆ่ายูนิคอน คำสาปจะยังไม่ถูกยกเลิก The Labyrinth of Gedref (2008)
If you pass the test, the curse will be lifted.ถ้าเจ้าผ่านบททดสอบ คำสาปจะถูกถอน The Labyrinth of Gedref (2008)
The curse will be lifted.คำสาปก็จะถูกยกเลิก The Labyrinth of Gedref (2008)
Lifted our take to miss that lot (a pipe).ที่จะพาเราหลีกเลี่ยงจากท่อ The Bank Job (2008)
Somebody with access to your office or house must have lifted a tissue or a glass...ใครสักคนที่เข้าออกที่ทำงานหรือที่บ้าน แอบขโมยทิชชู่หรือแก้ว เดี๋ยว เดี๋ยว The Dark Knight (2008)
I looked at you, and you lifted your head up slowly, and our eyes met.ผมมองคุณ และคุณก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้น แล้วสายตาเราก็ประสาน New York, I Love You (2008)
Lifted me up when I couldn't reachLifted me up when I couldn't reach The Love Guru (2008)
/The curse must never be lifted,คำสาปนี้ต้องถูกตราไว้ชั่วกาล The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Well,you'd be amazed what you can do with a lifted I.D.Badge, a $4 tie,and a west baltimore accent.อืม,คุณจะแปลกใจว่า จะทำอะไรกับบัตรที่ถูกยกเลิก เนคไทราคา 4 เหรียญ และสำเนียงบาลติมอร์ตะวันตก Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
While they had me pinned down, they airlifted the freight right out of here.ยกของไปแล้ว ในช่วงที่ผมถูกพวกมันยิง มันยกของไปได้แล้ว Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
They airlifted the freight right out of here.พวกมันขนอาวุธไปทางอากาศ จากจุดที่ผมอยู่ตรงนี้ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
A construction crew found him and had him airlifted to st. Anthony'S.ทีมงานแจ้งว่าพบเขานอนรักษาตัว ที่เซนต์แอนโธนี่ I Lied, Too. (2009)
He lifted his gun...เค้ายกปืนขึ้นเล็ง.. The Breath (2009)
- I've seen dozens of people killed right before my eyes, and I haven't lifted a finger.ถูกฆ่ากับตาฉัน และฉันก็ไม่ได้พวกเขาช่วยแม้แต่นิดเดียวเลย The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Lifted these from ATF before they left.นี่เป็นหลักฐานก่อนเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางจะออกไป The Culling (2009)
Well, when I was ready to lay down and die, she lifted me up, same as she did you.ก็นะ ตอนที่ผมพร้อมจะนอนแล้วก็ตาย เธอช่วยผม เหมือนกับที่เธอช่วยคุณ Never Let Me Go (2009)
He never so much as lifted A finger to try to call her.เขาไม่เคยแม่แต่จะคิดโทรหาเธอ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
I lifted them off some pictures I got her to pick up.ฉันเอามันมาจากพวกรูปถ่ายที่ให้เธอเลือก Lost Boys (2009)
Two pet acellular grafts are prepaired and lifted from the underlining tissue.การผ่าตัดนี้จำเป็นต้องมีการปลูกถ่ายอวัยวะ\ ซึ่งผมได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว มันจะประสานเข้ากับเนื้อเยื่อของคนที่ประกบอยู่ข้างหลัง The Human Centipede (First Sequence) (2009)
I was just washing my hands and lifted up my head.ผมกำลังล้างมืออยู่ แล้วผมก็เงยหน้าขึ้น The Case of Itaewon Homicide (2009)
That kid's a monster. He just lifted him up and... whoa!อา... G-Force (2009)
So this was lifted from the scene of the Stefan Heuss hit in Brussels last year.นี่เป็นภาพที่ได้จากสถานที่เกิดเหตุ ตอนสเตฟาน ฮอยส์ถูกยิงที่บรัสเซลล์ The International (2009)
With the constraints of society, we are lifted andจากโครงสร้างของสังคม เราถูกยกระดับ Shutter Island (2010)
Agent Ward, your suspension's liftedผมอยากให้คุณรู้ว่า คำสั่งพักงานคุณถูกยกเลิกแล้ว The Tourist (2010)
So she shoplifted an heir.เธอกำลังทำอะไรบางอย่าง Devil (2010)
To see the bonds of servitude lifted.ที่ได้เห็นพันธนาการถูกปลดออก Great and Unfortunate Things (2010)
He was airlifted to pearl harbor, where he was given a highly experimental radiation inhibitor.เขาบินฉุกเฉินไปที่อ่าวเพิร์ล ฮาร์เบอร์ ที่ๆเขาได้รับตัวทดลอง ต่อต้านรังสี Unearthed (2010)
the print we lifted off the train car railing.ที่เก็บได้จากราวจับในตู้รถไฟได้แล้ว White Tulip (2010)
The suspension was lifted, right?เป็นการขอหยุดพักงานชั่วคราวใช่ไหม Oiled (2010)
From there you will be airlifted to your final destination.- จากตรงนั้นไปอีกที สนามบินคือจุดหมายสุดท้ายครับ Revelation Zero: Part 1 (2010)
Derek lifted up the Hollywood sign.เฮ้ And Then There Were Fewer (2010)
She's being airlifted to Los Ranchos Medical Center and should be arriving there shortly.เธอถูกนำตัวขึ้นเครื่องบิน ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ลอสแรนเชอร์ และน่าจะเดินทางถึงที่นั่นในอีกไม่ช้าค่ะ Sunset (2010)
So any one of your patients could have lifted this phone book.งั้นก็มีคนไข้ของคุึณสักคน - ที่หยิบสมุดจดโทรศัพท์นี้ไปสิ - อย่างนั้นแหละ The Garden of Forking Paths (2010)
Now, the concrete lifted the skull through the slit in the plastic, and the rest of the bones dissolved from Hodgins' fungus.ตอนนี้ คอนกรีตก็เทถม ทับเข้าไปที่โครงกระดูก ผ่านรอยกรีดยาว ของแผ่นพลาสติก และทั้งหมดของ ชิ้นส่วนกระดูกก็สลายตัวไป The Bones That Weren't (2010)
I lifted them from a display at the mall. But don't worry. They're empty.ผมไปหยิบมันออกมาจากตู้โชว์ที่ห้างสรรพสินค้า แต่ไม่ต้องห่วง ข้างในไม่มีอะไร A Very Glee Christmas (2010)
I've had the spell lifted.ฉันคลายมนต์สะกดออกแล้ว By the Light of the Moon (2010)
The second the spell is lifted,ทันทีที่มนต์ของเธอเสื่อม Masquerade (2010)
He lifted this kingdom from its knees, Gaius.พระองค์ทรงแบกราชอาณาจักร อยู่บนบ่า ไกอัส The Tears of Uther Pendragon (2010)
Lifted her print off the ring.ตรวจรอยนิ้วมือบนแหวน Ilsa Pucci (2010)
The storm warning has just been lifted, but the S.A.T. will have to be rescheduled.ประกาศเตือนพายุ ถูกยกเลิกแล้ว แต่การสอบ S.A.T. จะเลื่อนออกไป The Perfect Storm (2010)
You lifted one of my moves.เธอน่ะลอกสิ่งที่ฉันทำ Truly Content (2010)
*And at last, I see the light And it's like the fog has lifted*♪และที่สุดท้ายที่ผมเห็นแสงและ มันเป็นเหมือนหมอกได้ยก♪ Tangled (2010)
*And it's like the fog has lifted*♪และมันเป็นเหมือนหมอก ได้ยก♪ Tangled (2010)
But if it wasn't my fault she died, then the load will be lifted.แต่ถ้ามันไม่ใช่ความผิดฉันที่เธอตาย ก็เหมือนยกภูเขาออกจากอก Episode #1.7 (2010)
She lifted up her hand and wanted to turn on the lamp beside the bed.เธอเอื่อมแขนเพื่อเปิดโคมไฟข้างเตียง Episode #1.12 (2010)
You know we lifted a print off the van?I was gonna tell you. I came over here that night to tell you. The Town (2010)
The spell, it has lifted.เวทมนตร์ คลายออกแล้ว The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
I lifted it for protection.ผมยกมันสำหรับการป้องกัน Drive Angry (2011)
Like, she absolutely must've shoplifted that watch.เหมือนเธอต้องขโมย นาฬิกาจากร้านมา Valentines Day II (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
liftedAfter completing his examination the doctor lifted his head up and said:
liftedBut no one's lifted a finger.
liftedHe felt himself lifted up.
liftedHe lifted his elbow too often.
liftedHe lifted it up with all his might.
liftedHe lifted the board and looked at the keys.
liftedHe lifted the car with his phenomenal strength.
liftedHe was hard up for money and lifted goods in a supermarket yesterday.
liftedHe was shocked to hear that his daughter had shoplifted.
liftedI am feeling up-lifted at the thought of it.
liftedI felt myself lifted up.
liftedI lifted my son so that he could see it.
liftedIt's like a weight has been lifted from my shoulders.
liftedI was surpassed because he lifted me up with ease.
liftedShe felt herself lifted up.
liftedShe lifted one corner of the napkin which covered her basket and let me have a quick look.
liftedShe lifted up her head and looked at him.
liftedSo the Son of Man must be lifted up.
liftedThe boy lifted the heavy box with one hand.
liftedThe fog has lifted.
liftedThe girl lifted her face still wet with tears.
liftedThe girl lifted the heavy box with one hand.
liftedThe government lifted price controls.
liftedThe policeman lifted the box carefully.
liftedThey lifted him carefully into the ambulance.
liftedThey lifted the rock by means of a lever.
liftedTrade barriers were lifted after the war ended.
liftedWe lifted the table among us.

CMU English Pronouncing Dictionary
LIFTED    L IH1 F T AH0 D
UPLIFTED    AH1 P L IH2 F T AH0 D
AIRLIFTED    EH1 R L IH2 F T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lifted    (v) (l i1 f t i d)
uplifted    (v) (uh2 p l i1 f t i d)
shoplifted    (v) (sh o1 p l i f t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erhobuplifted [Add to Longdo]
heben; aufheben; abheben; anheben | hebend; aufhebend; abhebend; anhebend | gehoben; aufgehoben; abgehoben; angehoben | er/sie hebt | ich/er/sie hob | er/sie hat/hatte gehoben | ich/er/sie höbe | eine Last heben | den Arm hebento lift (up); to raise | lifting (up) | lifted (up) | he/she lifts | I/he/she lifted | he/she has/had lifted | I/he/she would lift | to lift a load | to raise one's arm [Add to Longdo]
hochheben | hochhebend | hochgehobento uplift | uplifting | uplifted [Add to Longdo]
klauen | klauend | geklaut | klaut | klauteto shoplift | shoplifting | shoplifted | shoplifts | shoplifted [Add to Longdo]
lichten (Nebel) | lichtend | gelichtetto clear; to lift (mist) | clearing; listing | cleared; lifted [Add to Longdo]
Der Nebel lichtete sich.The fog lifted. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
吊り出し[つりだし, tsuridashi] (n) sumo winning technique where the opponent is lifted out by his belt [Add to Longdo]
吊り上がる;釣り上がる[つりあがる, tsuriagaru] (v5r,vi) (1) to be lifted up; to be hung up; (2) (釣り上がる only) to be pulled in (fish) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lift \Lift\ (l[i^]ft), v. t. [imp. & p. p. {Lifted}; p. pr. &
   vb. n. {Lifting}.] [Icel. lypta, fr. lopt air; akin to Sw.
   lyfta to lift, Dan. l["o]fte, G. l["u]ften; -- prop., to
   raise into the air. See {Loft}, and cf. 1st {Lift}.]
   1. To move in a direction opposite to that of gravitation; to
    raise; to elevate; to bring up from a lower place to a
    higher; to upheave; sometimes implying a continued support
    or holding in the higher place; -- said of material
    things; as, to lift the foot or the hand; to lift a chair
    or a burden.
    [1913 Webster]
 
   2. To raise, elevate, exalt, improve, in rank, condition,
    estimation, character, etc.; -- often with up.
    [1913 Webster]
 
       The Roman virtues lift up mortal man. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Lest, being lifted up with pride.   --1 Tim. iii.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   3. To bear; to support. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. To collect, as moneys due; to raise.
    [1913 Webster]
 
   5. [Perh. a different word, and akin to Goth. hliftus thief,
    hlifan to steal, L. clepere, Gr. kle`ptein. Cf.
    {Shoplifter}.] To steal; to carry off by theft (esp.
    cattle); as, to lift a drove of cattle.
    [1913 Webster]
 
   Note: In old writers, lift is sometimes used for lifted.
      [1913 Webster]
 
         He ne'er lift up his hand but conquered. --Shak.
      [1913 Webster]
 
   {To lift up}, to raise or elevate; in the Scriptures,
    specifically, to elevate upon the cross. --John viii. 28.
 
   {To lift up the eyes}. To look up; to raise the eyes, as in
    prayer. --Ps. cxxi. 1.
 
   {To lift up the feet}, to come speedily to one's relief.
    --Ps. lxxiv. 3.
 
   {To lift up the hand}.
    (a) To take an oath. --Gen. xiv. 22.
    (b) To pray. --Ps. xxviii. 2.
    (c) To engage in duty. --Heb. xii. 12.
 
   {To lift up the hand against}, to rebel against; to assault;
    to attack; to injure; to oppress. --Job xxxi. 21.
 
   {To lift up one's head}, to cause one to be exalted or to
    rejoice. --Gen. xl. 13. --Luke xxi. 28.
 
   {To lift up the heel against}, to treat with insolence or
    unkindness. --John xiii.18.
 
   {To lift up the voice}, to cry aloud; to call out. --Gen.
    xxi. 16.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 lifted \lifted\ adj.
   turned upward; as, she left the room with her face lifted.
 
   Syn: upraised.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top