Search result for

*license*

(270 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: license, -license-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
license[N] การอนุญาต, Syn. permission, permit
license[N] ใบอนุญาต
license[N] เสรีภาพ, See also: ความเป็นอิสระที่จำทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
license[VT] อนุญาต, See also: ยินยอม, ยอมให้, ให้อำนาจ, Syn. certify, permit, authorize, endorse, allow, approve
licensee[N] ผู้ได้รับอนุญาต
licenser[N] ผู้อนุญาต, See also: ผู้ออกใบอนุญาต, Syn. licensor
license for[PHRV] ได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการสำหรับ
license plate[N] แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์
marriage license[N] ใบสมรส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
license(ไล'เซินซฺ) n. ใบอนุญาต,การอนุญาต,การอนุมัติ,สิทธิการดำเนินการ,สิทธิในการใช้สิทธิบัตรของคนอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย vt. ออกใบอนุญา,ให้อำนาจ., See also: licenser n. ดูlicence licensor n. ดูlicence, Syn. permit
licensee(ไล'เซินซี) n. ผู้ได้รับใบอนุญาต
licenser(ไล'เซินเซอะ) n. ผู้อนุญาต,ผู้ออกใบอนุญาต
site licenseใบอนุญาตเฉพาะหน่วยงานหมายถึง ใบอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำสัญญาขาย เพื่อนำไปใช้เฉพาะของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น (โดยที่จะทำการติดตั้งลงกี่เครื่องก็ได้ แต่ต้องเป็นเฉพาะหน่วยงานนั้น)

English-Thai: Nontri Dictionary
license(n) ใบอนุญาต,การได้รับอนุญาต,สิทธิ,อำนาจ,การอนุมัติ
license(vt) อนุญาต,ออกใบอนุญาต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poetic licenseเอกสิทธิ์กวี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
licenseใบอนุญาต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
licenseใบอนุญาต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licenseeผู้รับใบอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
site licenseใบอนุญาตเฉพาะแห่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
marriage licenseใบอนุญาตให้สมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
group licenseใบอนุญาตรายกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
group licenseใบอนุญาตรายกลุ่ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Patent licensesการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Licenseการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร
โดยอาจเป็นแบบผูกขาดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวหรือไม่เพียงผู้เดียวก็ได้ โดยไม่ได้มอบกรรมสิทธิ์ครอบครองในทางกฏหมายแก่ผู้ได้รับอนุญาต [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Automobile drivers' licensesใบอนุญาตขับขี่ยานยนต์ [TU Subject Heading]
License agreementsข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิ [TU Subject Heading]
Licensesใบอนุญาต [TU Subject Heading]
Marriage licensesใบสำคัญการสมรส [TU Subject Heading]
Waste Disposal License ใบอนุญาต(ในการ)กำจัดของเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Waste Management License ใบอนุญาตจัดการของเสีย [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
licensed bankธนาคารรับอนุญาต
Shrink Wrap Licenseสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาตัวอย่าง (Model Contract) เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวใช้เป็นแบบในการทำสัญญา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No license, no selling here!ไม่มีใบอนุญาตก็ขายไม่ได้โว้ย Portrait of a Beauty (2008)
Your license?อย่าไปกับเขา The Eye (2008)
I could lose my license.อลิเซีย The Eye (2008)
By all means, hold on to that license.อลิเซีย The Eye (2008)
It's been a while. I lost my license.ก็สักพักใหญ่ๆแล้ว ผมถูกยึดไปขับขี่ Death Race (2008)
Get my license back?เอาใบขับขี่ผมคืนมาเนี่ยนะ Death Race (2008)
Hey, you got a license?เดี๋ยวก่อน, คุณมีใบอนุญาตไหม? Day of the Dead (2008)
I ain't got a fucking license.ใบอนุญาตบ้าๆแบบนั้น. Day of the Dead (2008)
I still have my license.ฉันยังมีใบขับขี่อยู่นะ New York, I Love You (2008)
Your license is suspended until finish the investigation.ใบอนุญาตของคุณถูกระงับแล้ว ยุติการสืบสวน Quantum of Solace (2008)
Driver's license says "Emilio Koyama. "ในใบขับขีรถยนต์บอกว่าชื่อ "อิมิลิโอ โคย่าม่า Pilot (2008)
Uh, we got a, we got a license plate.เอ้อ เราได้ ป้ายทะเบียน Eagles and Angels (2008)
I need the ones with exterior security cameras, 'cause I'm looking for a license plate number,ฉันต้องการร้านที่มีกล้องวงจรปิดข้างนอกร้าน เพราะฉันกำลังมองหาทะเบียนรถ The Price (2008)
Drivers license, please. Now.ขอใบขับขี่ด้วยจ่ะ ตอนนี้ Chapter Five 'Exposed' (2009)
Honey, would you get my driver's license? It's in my jacket pocket.ที่รัก ช่วยหยิบใบขับขี่ผมให้ทีนะ ในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตนะ Public Enemies (2009)
I gotta go downtown to get my waitressing license.ไปดาว์นทาวส์ต้องไปเอาบัตรพนักงานเสริฟนะ Public Enemies (2009)
Fast car, slow reaction License and registration pleaseขับรถเร็วตั้งใจขับให้ช้าหน่อย ขอดูใบขับขี่หน่อยครับ Invitation Only (2009)
SO WHEN YOU'VE GOTTEN YOUR LICENSE, THIS LITTLE BEAUTY IS ALL YOURS.ถ้าลูกได้ใบขับขี่เมื่อไหร รถคันนี้ก็เป็นของลูกหละ Soul Mates (2009)
AND ALL I HAVE TO DO IS GET MY LICENSE.ชั้นก็แค่ต้องสอบใบขับขี่ให้ได้ - และ.. Soul Mates (2009)
You didn't take down a license or a credit card?คุณไม่ได้จดทะเบียนรถหรือรับเครดิตการ์ดไว้นะ? Bloodline (2009)
License, registration, And proof of insurance.ใบขับขี่ ทะเบียนรถ และใบประกันด้วยครับ Omnivore (2009)
His license and registration Are out of his wallet.ดูเหมือนมันจะใช้ลูกไม้ตำรวจ Omnivore (2009)
It got worse when my son was accused of a crime that he didn't commit, but you lost your license because you went to prison for a crime you did commit.แล้วมันก็แย่ลงเมื่อลูกชายฉัน ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมที่เขาไม่ได้ทำ แต่นายถูดยึดใบประกอบโรคศิลปเพราะนายติดคุก Crime Doesn't Pay (2009)
Tom's rudeness does not give you license to steal.ความหยาบคายของทอมไม่ได้หมายความว่าจะอนุญาติให้คุณขโมยได้นิ Crime Doesn't Pay (2009)
yes,officer? License and registration,please.อะไรคะ คุณตำรวจ ขอดูใบขับขี่กับทะเบียนรถด้วยครับ Rose's Turn (2009)
Uh,what? You don't want the license?อะไรนะ คุณไม่ต้องการใบขับขี่แล้วเหรอ ออกมาจากรถ Rose's Turn (2009)
After the crash,I couldn't find my license.หลังจากที่รถชน ฉันหาใบขับขี่ไม่เจอ Rose's Turn (2009)
Do you own a license for those legs, ladies?จะลวนลามได้ไหมครับสาวๆ กับขาคู่นั้น Nowhere Boy (2009)
"Ed Phipps, unlicensed therapist."เอ็ด ฟิปส์,บำบัดไม่มีใบอนุญาต. Pilot (2009)
Did you recently apply for a marriage license?คุณทำใบอนุญาตแต่งงานหรือยัง House Divided (2009)
No passport, Driver's License or date of birth.ไม่มีหนังสือเดินทาง ใบขับขี่ หรือ วันเกิด Under the Mountain (2009)
Worst-case scenario: I lose my license.ร้ายเเรงที่สุด ฉันจะต้องเสียใบอนุญาตวิชาชีพ Service (2009)
There was about seven or eight cars that we had license plates, so we knew that we were being followed by these people.ไปอยู่ในที่ๆไม่มีชาวตะวันตก แถมมี กระเป๋าสีดำใหญ่ๆหลายใบ มันก็เลยถูกสังเกตเห็น The Cove (2009)
What's the license plate on that Zephyr?ป้ายทะเบียนอะไรอยู่บน zephyr? The Mother Lode (2009)
That does not give you license to behaveนั่นไม่ได้จะให้ใบอนุญาติการทำความดีแก่คุณหรอกนะ Scratches (2009)
I'm a licensed massage therapist.ฉันเป็นหมอนวดอาชีพ Scratches (2009)
How did you get your driving license?รุ่นพี่ได้ใบขับขี่มายังไงคะ Episode #1.7 (2009)
That's how I got the license.นั่นล่ะที่ชั้นได้ใบขับขี่มา Episode #1.7 (2009)
Driver's license and government I.D.ใบขับขี่และบัตรประจำตัวประชาชนด้วยครับ To Hell... And Back (2009)
Trouble is,I've got hundreds,and as far as I can tell, if your license doesn't ping for any prior felonies, you're pretty much gonna pass go and collect 200 canadian dollars.ปัญหาคือมันมีเป็นร้อยๆ และเท่าที่รู้ ถ้าใบอนุญาตไม่ระบุการทำผิดอะไรมาก่อน คุณก็จะข้ามแดนได้อย่างสบาย To Hell... And Back (2009)
The license plate is missing.ป้ายทะเบียนหายไป To Hell... And Back (2009)
This is--I haven't had my driver's license picture taken in seven years, okay?นี่มัน.. ฉันไม่ได้มีใบขับขี่ ..ที่ถ่ายมาเจ็ดปีแล้ว ใช่ไหม Pilot (2009)
That driver's license picture was a big wake-up call from the D. M. V.รูปในใบขับขี่เป็นเสียงปลุก ดังสนั่นจากกองทะเบียน Pilot (2009)
By the way, did you ever get a new driver's license?อีกอย่าง เธอได้ใบขับขี่ใหม่หรือยัง Pilot (2009)
I've got your license back at the office!ฉันมีใบขับขี่คุรอยู่ในออฟฟิศ Pilot (2009)
Oh, I bet that's not even her real license.โอ้ ฉันพนันได้ว่านั่นไม่ใช่ของจริง Pilot (2009)
So, yeah, back then on the old license, know what my life is gonna be, and Mike is right.ย้อนไปสมัยใบขับขี่ใบเก่า ฉันยังไม่รู้ชีวิตจะเป็นยังไง และถูกของไมค์ Pilot (2009)
License and registration, please.ขอดู ใบขับขี่ กับ ทะเบียนรถ ด้วยครับ Living the Dream (2009)
All right? I got your license plate number.ฉันจดป้ายทะเบียนนายไว้แล้ว Hello, Dexter Morgan (2009)
Driver's license in her car says Tarla Grant, from Fort Lauderdale.-จากใบขับขี่ในรถ เธอชื่อ ทอร์ล่า แกร้นท์ มาจาก พอทร์ เล่อเดอร์ดาล Blinded by the Light (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
licenseAll you need is to get a driver's license.
licenseA woman lost her driver's license while she was shopping the other day at a department store.
licenseBad drivers should have their licenses taken away from them.
licenseCan I see your license, please?
licenseCould I see your driver's license.
licenseDid you have your photograph taken for the driver's license?
licenseDo you have a driver's license?
licenseDo you have your driver's license?
licenseHaving a driver's license is an advantage for this job.
licenseHe had his license taken away because of reckless driving.
licenseHe is bent on getting the driving license.
licenseI'd rather go by train. I have a license, but no real driving experience, so I'm not very sure of myself behind the wheel.
licenseIf I don't fail, I will get my driving license before New Year.
licenseI got a driver's license at last.
licenseI got my driver's license on the second time I tried to pass the driver's test.
licenseI got my license this summer.
licenseI had my driver's license renewed last month.
licenseI hear you had your driver's license canceled.
licenseI learned to drive a car when I was eighteen and got a driver's license.
licenseI'm going to go and get my driver's license.
licenseIn addition, to about 30,000 yen, the wallet contained his driver's license.
licenseI think you'll have very little difficulty in getting a driver's license.
licenseIt is necessary to have a license to drive a car.
licenseI will get a driver's license when I reach eighteen.
licenseI will have obtained a driver's license by the end of the year.
licenseKeep away from the unlicensed taxis.
licenseLet me take a look at your driver's license.
license"May I please see your driver's license for identification?", said the clerk.
licenseMay I see your driver's license, sir?
licenseMay I see your license?
licenseMy driver's license will expire next week.
licenseMy haircut only cost 1,000 yen. That's pretty rare these days. He probably didn't have a license.
licenseMy mother has a driver's license, but she doesn't drive a car.
licenseNow that you are eighteen, you can get a driver's license.
licenseNow you are eighteen, you can get a driver's license.
licenseOf course a license is needed to operate a crane.
licenseRoy practiced very hard to get his ski instructor's license.
licenseShe is old enough to hold a driver's license.
licenseShe is under age for a driver's license.
licenseShe wants to get a driver's license.
licenseThe government prohibits us from carrying guns without a license.
licenseThe policeman looked over my license.
licenseThere is a great difference between liberty and license.
license"Well, I guess I'm going to get a driver's license," he answered.
licenseYou are not old enough get to a driver's license.
licenseYou are still so young that you cannot get a driver's license.
licenseYou must have a driver's license before you can drive a car.
licenseYou must not confuse liberty with license.
licenseYou must turn in your old license in order to get a new one.
licenseYour driver's license has expired.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะเบียนรถ[N] motor vehicle registration, See also: car license, Syn. ทะเบียนรถยนต์, Example: กระทรวงคมนาคมได้ทำการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถใหม่นัยว่าเพื่อทำให้มีเบอร์รองรับจำนวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น, Thai definition: ใบสำคัญที่แสดงหลักฐานผู้เป็นเจ้าของรถยนต์, รูปร่างลักษณะของรถ
ใบอนุญาต[N] license, See also: permit, Syn. ใบอนุมัติ, เอกสารสิทธิ์, Example: รัฐบาลงดการออกใบอนุญาตให้สถาบันการเงินต่างชาติเข้าไปเปิดดำเนินการในประเทศ, Thai definition: เอกสารอนุญาตให้ทำกิจหรือให้มีสิทธิตามขอ ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่
ใบอนุญาตขับรถ[N] driving license, Syn. ใบขับขี่, ใบอนุญาตขับขี่, Example: ตำรวจขอดูใบอนุญาตขับรถของเขา
ป้ายทะเบียนรถยนต์[N] license plate, Example: กรมขนส่งทางบกได้ออกแบบใหม่ให้ป้ายทะเบียนรถยนต์มีขนาดยาวขึ้นและรูปแบบตัวอักษรเปลี่ยนไป, Count unit: ป้าย, Thai definition: ป้ายติดรถยนต์ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขที่เป็นหมายเลขทะเบียนรถ
อาชญาบัตร[N] license, See also: licence, Example: พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2510 แบ่งอาชญาบัตรออกเป็น 3 ประเภท คือ อาชญาบัตรสำรวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ และอาชญาบัตรพิเศษ, Count unit: ใบ, Thai definition: ใบอนุญาต ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้แก่ผู้รับอนุญาต เพื่อใช้ประกอบการอาชีพบางอย่างตามเขตที่กำหนด
ทะเบียนสมรส[N] marriage license, See also: marriage registration, Ant. ทะเบียนหย่า, ใบหย่า, Example: ทะเบียนสมรสเป็นสถาบันทางสังคม ที่มีไว้เพื่อให้สังคมยอมรับ, Count unit: ใบ, Thai definition: หลักฐานบันทึกความตกลงใจในการเป็นสามีภรรยา, Notes: (กฎหมาย)
กฎบัตร[N] charter, See also: license, Example: ใน ค.ศ.1600 บริษัทอังกฤษอินเดียตะวันออกได้รับพระราชทานกฎบัตร จากพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 1, Count unit: ข้อ, Thai definition: ตราสารที่จัดตั้ง จัดระเบียบ และกำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การ
คนเถื่อน[N] illegal, See also: unlicensed person, outlawed person, unlawful person, Example: ยายบอกมันว่ามันเป็นคนเถื่อนไม่ได้ตีทะเบียนก็เลยเข้าโรงเรียนไม่ได้, Count unit: คน, Thai definition: คนนอกกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชญาบัตร[n.] (ātyābat) EN: license for prospecting for minerals, fising, slaughtering animals   
อาชญาบัตรผูกขาด[n. exp.] (ātyābat phūkkhāt) EN: exclusive prospecting license for minerals   
ใบอนุมัติ[n. exp.] (bai anumat) EN: licence ; license (Am.)   
ใบอนุญาตขับขี่ [n. exp.] (bai anuyāt khapkhī) EN: driving licence ; driving license (Am.)   FR: permis de conduire [m]
ใบอนุญาตขับรถ[n. exp.] (bai anuyāt khaprot) EN: driving licence ; driving license (Am.)   FR: permis de conduire [m]
แผ่นเลขหมายรถยนต์ [n. exp.] (phaen lēk māi rot yon) EN: number plate ; license plate   FR: plaque d'immatriculation [f] ; plaque minéralogique [m]
ผู้ได้รับอนุญาต[n. exp.] (phū dāirap anuyāt) EN: licensee   
ผู้ได้รับใบอนุญาต[n. exp.] (phū dāirap bai anuyāt) EN: licensee   
ผู้ให้สัมปทาน[n. exp.] (phū hai sampathān) EN: licenser   
ผู้รับอนุญาต[n.] (phūrap anuyāt) EN: license holder ; permit holder ; licensee ; authorized person   
ผู้รับสัมปทาน[n.] (phūrapsampathān) EN: concessionaire ; licensee   FR: concessionnaire [m]
ทะเบียน[n.] (thabīen) EN: register ; record ; list ; roll ; roster ; certificate ; credentials ; license   FR: registre [m] ; enregistrement (officiel) ; certificat [m] ; liste [f]
ทะเบียนรถยนต์[n. exp.] (thabīen rotyon) EN: car registration ; car license   
ทะเบียนสมรส[n. exp.] (thabīen somrot) EN: marriage certificate ; marriage license ; marriage registration   FR: certificat de mariage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LICENSE    L AY1 S AH0 N S
LICENSED    L AY1 S AH0 N S T
LICENSEE    L AY2 S AH0 N S IY1
LICENSER    L AY1 S AH0 N S ER0
LICENSES    L AY1 S AH0 N S AH0 Z
LICENSEES    L AY2 S AH0 N S IY1 Z
UNLICENSED    AH0 N L AY1 S AH0 N S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
license    (v) (l ai1 s n s)
licensed    (v) (l ai1 s n s t)
licensee    (n) (l ai2 s @ n s ii1)
licenses    (v) (l ai1 s n s i z)
licensees    (n) (l ai2 s @ n s ii1 z)
unlicensed    (j) (uh1 n l ai1 s n s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(ärztliche) Approbation {f}licence (license [Am.]) to practise medicine [Add to Longdo]
Ausfuhrgenehmigung {f}; Exportgenehmigung {f}export licence; export license [Am.] [Add to Longdo]
Autokennzeichen {n}; Kfz-Kennzeichen {n}; Nummernschild {n}number plate; registration plate [Br.]; license plate [Am.] [Add to Longdo]
jdn. mit Fahrverbot belegento suspend someone's driving licence (driver's license [Am.]) [Add to Longdo]
Flugschein {m}; Pilotenschein {m}pilot's licence; pilot's license [Am.] [Add to Longdo]
Führerschein {m} | seinen Führerschein machendriver's license [Am.]; driving licence [Br.]; driving permit | to take (do) one's driving test [Add to Longdo]
amtliches Kennzeichen; polizeiliches Kennzeichenregistration number [Br.]; license number [Am.] [Add to Longdo]
Kraftfahrzeugschein {m}; Kraftfahrzeugzulassungsschein {m}; Kfz-Schein {m}motor vehicle registration certificate; vehicle registration document; car license [Am.] [Add to Longdo]
Lizenz {f} | Lizenzen {pl} | gegenseitige Lizenz | eine Lizenz erteilen | eine Lizenz habenlicence; license [Am.] | licences; licenses | cross-licence; cross-license | to grant a licence; to grant a license | to hold a licence; to hold a license [Am.] [Add to Longdo]
Lizenzgeber {m}; Lizenzgeberin {f}licenser; licensor [Add to Longdo]
Lizenznehmer {m}; Lizenznehmerin {f}; Lizenzinhaber {m}; Lizenzinhaberin {f}licensee; licence holder [Add to Longdo]
Lizenzvereinbarung {f} | Endnutzer-Lizenzvereinbarunglicence agreement; license agreement | end user licence agreement (EULA) [Add to Longdo]
Lizenzvertrag {m}licensing agreement; license agreement [Add to Longdo]
Nutzungsvertrag {m}licence agreement; license agreement [Am.] [Add to Longdo]
Schanklokal {n}licensed premise [Add to Longdo]
Unterlizenz {f}sublicense [Add to Longdo]
Vertragswerkstatt {f}appointed repair shop; authorized repairer; licensed garage [Add to Longdo]
erlauben; lizenzierento license [Add to Longdo]
lizenzieren | lizenziertto license | licensed [Add to Longdo]
unerlaubtunlicensed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
UMA[ユーマ, yu-ma] (n) {comp} Unlicensed Mobile Access; UMA [Add to Longdo]
アップリンクライセンス[, appurinkuraisensu] (n) {comp} uplink license [Add to Longdo]
クライアントアクセスライセンス[, kuraiantoakusesuraisensu] (n) {comp} client access license [Add to Longdo]
クロスライセンス[, kurosuraisensu] (n) cross-license; cross-licensing [Add to Longdo]
コーポレートライセンス[, ko-pore-toraisensu] (n) {comp} corporate license [Add to Longdo]
サイトライセンス[, saitoraisensu] (n) {comp} site license [Add to Longdo]
スペシャルライセンスプレーヤー[, supesharuraisensupure-ya-] (n) special license player (licence) [Add to Longdo]
ソフトウェアライセンス[, sofutouearaisensu] (n) {comp} software license [Add to Longdo]
ソフトウェア許諾契約[ソフトウェアきょだくけいやく, sofutouea kyodakukeiyaku] (n) {comp} software license agreement [Add to Longdo]
ソフトウェア使用許諾契約[ソフトウェアしようきょだくけいやく, sofutouea shiyoukyodakukeiyaku] (n) {comp} software product license [Add to Longdo]
ソフトウェア使用契約[ソフトウェアしようけいやく, sofutouea shiyoukeiyaku] (n) {comp} software license agreement [Add to Longdo]
デジタルライセンス[, dejitaruraisensu] (n) {comp} digital license [Add to Longdo]
ナンバープレート[, nanba-pure-to] (n) number plate; licence plate; license plate; (P) [Add to Longdo]
バッタ物[バッタもの, batta mono] (n) knockoff; unlicensed or fake merchandise [Add to Longdo]
ベビーホテル[, bebi-hoteru] (n) unlicensed child care (wasei [Add to Longdo]
ペーパードライバー[, pe-pa-doraiba-] (n) person with driving licence but no practice (practise, license) (wasei [Add to Longdo]
ライセンシー[, raisenshi-] (n) licensee [Add to Longdo]
ライセンス[, raisensu] (n) license; licence; (P) [Add to Longdo]
ライセンスオーナー[, raisensuo-na-] (n) {comp} license owner [Add to Longdo]
ライセンスストア[, raisensusutoa] (n) {comp} license store [Add to Longdo]
ライセンスセット[, raisensusetto] (n) {comp} license set [Add to Longdo]
ライセンスフリー[, raisensufuri-] (n) {comp} license free [Add to Longdo]
ライセンス契約[ライセンスけいやく, raisensu keiyaku] (n) {comp} license agreement [Add to Longdo]
ライセンス生産[ライセンスせいさん, raisensu seisan] (n) license production; licence production [Add to Longdo]
ライセンス文書[ライセンスぶんしょ, raisensu bunsho] (n) {comp} license document [Add to Longdo]
医師免許[いしめんきょ, ishimenkyo] (n) physician's license (licence); doctor's license; medical license; license to practice medicine [Add to Longdo]
医師免許証[いしめんきょしょう, ishimenkyoshou] (n) (See 医師免許) physician's license (licence); doctor's license; medical license [Add to Longdo]
允許[いんきょ, inkyo] (n,vs) permission; licence; license [Add to Longdo]
運転免許[うんてんめんきょ, untenmenkyo] (n) driver's license; driver's licence [Add to Longdo]
運転免許証[うんてんめんきょしょう, untenmenkyoshou] (n) driver's license; driver's licence [Add to Longdo]
仮免[かりめん, karimen] (n) temporary licence; temporary license; provisional licence; provisional license [Add to Longdo]
仮免許[かりめんきょ, karimenkyo] (n) temporary license; temporary licence [Add to Longdo]
河原乞食[かわらこじき, kawarakojiki] (n) (derog) (from unlicensed actors in Edo-period Kyoto acting on the riverbanks near Shijō Bridge) actors; players; riverbank beggars [Add to Longdo]
開業を許す[かいぎょうをゆるす, kaigyouwoyurusu] (exp,v5s) to be licensed to practice (e.g. law); to be allowed to open a business [Add to Longdo]
角打[かくうち, kakuuchi] (n) combined liquor store and bar; combined off-license and pub (licence) [Add to Longdo]
勘合貿易[かんごうぼうえき, kangouboueki] (n) licensed trade [Add to Longdo]
官許[かんきょ, kankyo] (n,vs) official licence; official license; government permit [Add to Longdo]
鑑札[かんさつ, kansatsu] (n) licence; license; permit [Add to Longdo]
許可[きょか, kyoka] (n) (1) permission; approval; authorization; license; (vs) (2) to permit; to authorize; (P) [Add to Longdo]
許可された人[きょかされたひと, kyokasaretahito] (n) admittee; licensee [Add to Longdo]
許可証[きょかしょう, kyokashou] (n) permit; license; licence [Add to Longdo]
許可制[きょかせい, kyokasei] (n) license system; licence system [Add to Longdo]
許状[きょじょう, kyojou] (n) (1) (See 免許状) licence; license; certificate; permit; (2) (See 赦免状) (letter of) pardon [Add to Longdo]
許諾契約[きょだくけいやく, kyodakukeiyaku] (n) {comp} license agreement [Add to Longdo]
教育免許[きょういくめんきょ, kyouikumenkyo] (n) (See 教員免許) teacher's license (licence) [Add to Longdo]
教員免許[きょういんめんきょ, kyouinmenkyo] (n) teacher's license (licence) (required to teach in preschool, elementary or secondary schools) [Add to Longdo]
訓導[くんどう, kundou] (n,vs) old word for licensed elementary school teacher; instruction; guiding [Add to Longdo]
原盤権[げんばんけん, genbanken] (n) master license (recording) [Add to Longdo]
呼び出し(P);呼出し;呼出(io)[よびだし, yobidashi] (n,vs) (1) (See 呼び出す・よびだす・1) call; summons; (n) (2) sumo usher who calls the names of wrestlers, sweeps the ring, etc.; (3) (abbr) (See 呼び出し電話) telephone number at which a person without a telephone can be reached; (4) (arch) (See 陸湯) box-shaped area containing clean water for rinsing oneself (in an Edo-period bathhouse); (5) (arch) high-ranking prostitute in the Yoshiwara district (Edo period); (6) (arch) unlicensed prostitute in the Fukagawa red-light district (Edo period); (P) [Add to Longdo]
交付年月日[こうふねんがっぴ, koufunengappi] (n) date of issuance (e.g. of a license or passport) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上方宝剑[shàng fāng bǎo jiàn, ㄕㄤˋ ㄈㄤ ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] imperial sword (giving bearer plenipotentiary powers); imperial Chinese version of 007 licensed to kill [Add to Longdo]
执照[zhí zhào, ㄓˊ ㄓㄠˋ, / ] license [Add to Longdo]
尚方宝剑[shàng fāng bǎo jiàn, ㄕㄤˋ ㄈㄤ ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] imperial sword (giving bearer plenipotentiary powers); imperial Chinese version of 007 licensed to kill [Add to Longdo]
凭照[píng zhào, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄠˋ, / ] certificate; license [Add to Longdo]
暗娼[àn chāng, ㄢˋ ㄔㄤ, ] unlicensed (unregistered) prostitute [Add to Longdo]
无照经营[wú zhào jīng yíng, ˊ ㄓㄠˋ ㄐㄧㄥ ˊ, / ] unlicensed business activity [Add to Longdo]
牌照[pái zhào, ㄆㄞˊ ㄓㄠˋ, ] license plate [Add to Longdo]
申领[shēn lǐng, ㄕㄣ ㄌㄧㄥˇ, / ] to apply (for license, visa etc) [Add to Longdo]
号码牌[hào mǎ pái, ㄏㄠˋ ㄇㄚˇ ㄆㄞˊ, / ] number plate; car license plate [Add to Longdo]
许可协议[xǔ kě xié yì, ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] license [Add to Longdo]
许可证[xǔ kě zhèng, ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄓㄥˋ, / ] license; authorization; permit [Add to Longdo]
车牌[chē pái, ㄔㄜ ㄆㄞˊ, / ] license plate [Add to Longdo]
通行[tōng xíng, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ, ] to go through; a passage through; in general use; a pass or laissez-passer; a license (to a computer account) [Add to Longdo]
驾照[jià zhào, ㄐㄧㄚˋ ㄓㄠˋ, / ] driver's license [Add to Longdo]
驾驶执照[jià shǐ zhí zhào, ㄐㄧㄚˋ ㄕˇ ㄓˊ ㄓㄠˋ, / ] driver's license [Add to Longdo]
驾驶证[jià shǐ zhèng, ㄐㄧㄚˋ ㄕˇ ㄓㄥˋ, / ] driving license [Add to Longdo]
黑车[hēi chē, ㄏㄟ ㄔㄜ, / ] unlicensed or unofficial taxi; unlicensed motor vehicle [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ソフトウェアライセンス[そふとうえあらいせんす, sofutouearaisensu] software license [Add to Longdo]
ソフトウェア許諾契約[ソフトウェアきょだくけいやく, sofutouea kyodakukeiyaku] software license agreement [Add to Longdo]
ソフトウェア使用契約[ソフトウェアしようけいやく, sofutouea shiyoukeiyaku] software license agreement [Add to Longdo]
ライセンス[らいせんす, raisensu] license, licence [Add to Longdo]
ライセンスオーナー[らいせんすおーなー, raisensuo-na-] license owner [Add to Longdo]
ライセンスフリー[らいせんすふりー, raisensufuri-] license free [Add to Longdo]
ライセンス契約[ライセンスけいやく, raisensu keiyaku] license agreement [Add to Longdo]
ライセンス文書[ライセンスぶんしょ, raisensu bunsho] license document [Add to Longdo]
許諾契約[きょだくけいやく, kyodakukeiyaku] license agreement [Add to Longdo]
使用許可[しようきょか, shiyoukyoka] license, licence [Add to Longdo]
使用許諾契約[しようきょだくけいやく, shiyoukyodakukeiyaku] (software) license agreement [Add to Longdo]
使用契約[しようけいやく, shiyoukeiyaku] license agreement [Add to Longdo]
輸出権[ゆしゅつけん, yushutsuken] export license, permit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 License \Li"cense\ (l[imac]"sens), v. t. [imp. & p. p.
   {Licensed} (l[imac]"senst); p. pr. & vb. n. {Licensing}.]
   To permit or authorize by license; to give license to; as, to
   license a man to preach. --Milton. --Shak.
 
   Syn: licence, certify. [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 License \Li"cense\ (l[imac]"sens), n. [Written also {licence}.]
   [F. licence, L. licentia, fr. licere to be permitted, prob.
   orig., to be left free to one; akin to linquere to leave. See
   {Loan}, and cf. {Illicit}, {Leisure}.]
   1. Authority or liberty given to do or forbear any act;
    especially, a formal permission from the proper
    authorities to perform certain acts or to carry on a
    certain business, which without such permission would be
    illegal; a grant of permission; as, a license to preach,
    to practice medicine, to sell gunpowder or intoxicating
    liquors.
    [1913 Webster]
 
       To have a license and a leave at London to dwell.
                          --P. Plowman.
    [1913 Webster]
 
   2. The document granting such permission. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Excess of liberty; freedom abused, or used in contempt of
    law or decorum; disregard of law or propriety.
    [1913 Webster]
 
       License they mean when they cry liberty. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. That deviation from strict fact, form, or rule, in which
    an artist or writer indulges, assuming that it will be
    permitted for the sake of the advantage or effect gained;
    as, poetic license; grammatical license, etc.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Leave; liberty; permission.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top