Search result for

*leotar*

(49 entries)
(1.4364 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: leotar, -leotar-
English-Thai: Longdo Dictionary
leotard(n) ชุดรัดรูปที่เป็นชิ้นเดียวยาวตั้งแต่คอ คลุมลำตัว แต่ไม่มีส่วนปกคลุมขา นักกายกรรมและนักเล่นยิมนาสติกมักใส่ชุดประเภทนี้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leotard[N] เสื้อชุดติดกันแนบเนื้อ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A powdered wig, a sombrero, leotards.ทั้งวิกผมที่ลงแป้งไว้ หมวกปีกกว้าง ชุดรัดรูป Pineapple Express (2008)
You know, you'd think, what could go wrong with a pretty girl in a leotard?ต้องมีอะไรผิดกับสาวสวยพวกนั้นที่ใส่ชุดแนบเนื้อ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
The pretty boy in the leotard?เทพบุตรนักกล้าม? Batman: Under the Red Hood (2010)
They dressed up in leotards and goggles.พวกเขาใส่ชุดกางเกงรัดรูป กับแว่นกันลม The Engagement Reaction (2011)
Listen, nobody knows what your sentence will be, and your family's here for you, even though they're screwed up and dance in silver leotards.ฟังนะ ไม่มีใครรู้ว่าเรื่องนั้น จะเกิดขึ้นรึเปล่า แต่ครอบครัวก็จะอยู่ เคียงข้างคุณ ต่อให้ต้องทำป่วน แล้วสวมชุดรัดรูปสีเงินออกเต้นก็เถอะ The Kids Stay in the Picture (2011)
Leotards, tights and slippers-เสื้อกับกางเกงแนบเนื้อ ถุงเท้า Death Didn't Become Him (2011)
Blood, torn leotard.เลือด เศษเสื้อผ้าฉีกขาด Proceed with Caution (2012)
The only thing his fancy white leotard tells me is thatสิ่งเดียวที่เป็นสีขาวแฟนซีของเขา ชุดรัดรูปบอกฉันก็คือ The Art of the Steal (2013)
And no self-promoting asshole in a fucking leotard can stop it.ไม่มีไอ้หน้าโง่ใส่ชุดแนบเนื้อที่ไหนหยุดมันได้ Logan (2017)
You got your leotard on, Jerry?นายใส่ชุดยิมนาสติกไว้ข้างในเหรอ เจอรี่ Four Brothers (2005)
- How ya doing, Mr Leotardo?- Wie geht's, Mr. Leotardo? All Due Respect (2004)
Fuckin' Philly Leotardo!Dieser verdammte Philly Leotardo! All Happy Families (2004)
Phil Leotardo and them.Phil Leotardo und die anderen. Cold Cuts (2004)
- Leotardo.- Leotardo. In Camelot (2004)
With Leotardo in the can, who's been running that place, huh?Mit Leotardo im Knast, wer schmeißt da eigentlich den Laden? In Camelot (2004)
And I would appreciate it if you tell Leotardo he should assume part of that burden.Ich würde es schätzen, wenn du Leotardo aufträgst, die Last mitzutragen. In Camelot (2004)
Billy Leotardo.- Billy Leotardo. Long Term Parking (2004)
Tony B took out Billy Leotardo.Tony B. legte Billy Leotardo um. The Test Dream (2004)
Also Philip Leotardo, long-time Lupertazzi captain.Und Philip Leotardo, der Lupertazzi-Boss. Two Tonys (2004)
Obviously you wanna maintain stability, but having Phil Leotardo smack your shies around, is that the smartest thing?Ist es schlau, Phil Leotardo zu bitten, deine Angestellten fertig zu machen? Where's Johnny? (2004)
They're with your cousin Phil Leotardo.- Phil Leotardo war das. - Siehst du? Members Only (2006)
ls Phil Leotardo here?Ist Phil Leotardo hier? Members Only (2006)
Ton', Phil Leotardo's here.Tone. Phil Leotardo ist hier. Mr. & Mrs. John Sacrimoni Request (2006)
Hey, I got Phil Leotardo downstairsPhil Leotardo ist unten. The Fleshy Part of the Thigh (2006)
Tony? Phil Leotardo is here to see you.Phil Leotardo will dich sprechen. The Fleshy Part of the Thigh (2006)
- Phil Leotardo shouldn't be involved.- Phil Leotardo soll nicht involviert werden. Moe n' Joe (2006)
Phil Leotardo took a heart attack, a big one apparently.Phil Leotardo hatte einen schweren Schlaganfall. Kaisha (2006)
So, Phil Leotardo...Phil Leotardo, was? Kaisha (2006)
Billy Leotardo.- Billy Leotardo. The Sopranos: A Sitdown (2007)
Phil Leotardo.Phil Leotardo. Stage 5 (2007)
If you're Phil Leotardo you cannot be happy With the state of affairs, despite appearances.Als Phil Leotardo können Sie mit dem Zustand nicht glücklich sein, auch wenn es so wirkt. Stage 5 (2007)
You had Phil Leotardo as the logical successor.Phil Leotardo wäre der logische Nachfolger. Stage 5 (2007)
But many years ago, when my grandpa came over from Sicily, They changed it at Ellis Island to Leotardo.Aber vor vielen Jahren, als mein Grandpa aus Sizilien kam, änderten sie ihn auf Ellis Island in Leotardo. Stage 5 (2007)
Leotardo.Leotardo. Stage 5 (2007)
Where the fuck is Phil Leotardo?Wo, zum Teufel, ist Phil Leotardo? Chasing It (2007)
Phil Leotardo.Phil Leotardo. Walk Like a Man (2007)
- Phil Leotardo.- Phil Leotardo. The Blue Comet (2007)
There ain't a bigger cocksucker than Phil Leotardo.Es gibt keinen größeren Schwanzlutscher als Phil Leotardo. The Blue Comet (2007)
Is it possible he knows where Phil Leotardo is?Weiß der vielleicht, wo Phil Leotardo ist? Made in America (2007)
Phil Leotardo got popped. Damn.Phil Leotardo wurde erschossen. Made in America (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
LEOTARD    L IY1 AH0 T AA2 R D

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Turnanzug {m}leotard [Add to Longdo]
hautfester Künstleranzugleotard [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイレグ[, hairegu] (n) high-leg leotard; (P) [Add to Longdo]
レオタード[, reota-do] (n) leotard; (P) [Add to Longdo]
新相撲[しんすもう, shinsumou] (n) "new" sumo (for women) conducted on a mat, wearing leotards instead of a mawashi [Add to Longdo]
肉襦袢[にくじゅばん, nikujuban] (n) flesh-colored leotards; flesh-coloured leotards [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top