Search result for

*laser*

(177 entries)
(1.4621 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: laser, -laser-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laser[N] แสงเลเซอร์, See also: เลเซอร์
laser beam[N] ลำแสงเลเซอร์
laser disc[N] แผ่น ซีดี ที่อ่านโดยใช้แสงเลเซอร์
laser printer[N] เครื่องพิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้แสงเลเซอร์
laser surgery[N] การผ่าตัดที่ใช้แสงเลเซอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laser(เล'เซอะ) n. แสงเลเซอร์,l (ight) a (mplification) s (timulated) e (mission of) r (adiation)
laser beamn. ลำแสงเลเซอร์
laser diskจานเลเซอร์เป็นจานบันทึกชนิดหนึ่งที่ใช้แสงเลเซอร์ช่วยในการบันทึกและล้างข้อมูล มีความจุมากกว่าจานบันทึกธรรมดามาก (ประมาณ 600 เมกะไบต์ ถึง 1.3 กิกะไบต์) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว ข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือ ทนทานต่อการขูดขีด ในการใช้ ต้องมีหน่วยบันทึกหรือหน่วยขับ (drive) พิเศษ ต่างไปจากหน่วยจานบันทึกธรรมดา ปัจจุบัน นิยมนำมาใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์มากขึ้น มักใช้บรรจุโปรแกรมหรือข้อมูลที่ต้องไม่มีการแก้ไข (เช่นพจนานุกรม) ราคาถูกลงมาก และนับว่าคุ้มค่า (มีลักษณะเหมือนจานบันทึกเพลงหรือภาพยนตร์) มีความหมายเหมือน compact disk
laser printerเครื่องพิมพ์เลเซอร์หมายถึง เครื่องพิมพ์แบบหนึ่งที่ใช้ลำแสงเลเซอร์ในการสร้างภาพและถ่ายทอดลงสู่กระดาษด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทำงานคล้ายเครื่องถ่ายเอกสาร) ความ เร็วของเครื่องพิมพ์เลเซอร์นั้นวัดกันเป็นหน้าต่อนาที (ppm) เช่น 10 หน้าต่อนาที เป็นต้น (เพราะพิมพ์ครั้งละหนึ่งหน้า) ส่วนคุณภาพของการพิมพ์นั้น วัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) เช่น 600 จุดต่อ 1 นิ้ว ยิ่งมีจุดมาก แสดงว่ามีความละเอียดมาก ภาพจะคมชัดกว่าภาพที่มีจุดน้อยหรือมีความละเอียดน้อย ดู dot matrix printer เปรียบเทียบ
laserjet(เลเซอร์เจ็ต) เป็นชื่อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ของบริษัทฮิวเล็ตแพ็กการ์ด ใช้ได้กับเครื่องพีซี มีส่วนแบ่งการตลาดค่อนข้างสูงมากในปัจจุบัน
laserwriter(เลเซอร์ไรต์เทอร์) เป็นชื่อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ของบริษัทแอปเปิล ใช้ได้ทั้งกับพีซี และแอปเปิล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
laserเครื่องเลเซอร์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
laser cuttingการตัดด้วยเลเซอร์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
laser discแผ่นเลเซอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
laser discแผ่นเลเซอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
laser printerเครื่องพิมพ์เลเซอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
laser printerเครื่องพิมพ์เลเซอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
laser weldingการเชื่อมด้วยเลเซอร์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
solid state laserเครื่องเลเซอร์ใช้ของแข็ง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
gas jet laser cuttingการตัดด้วยเลเซอร์แก๊ส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
gas laserเครื่องเลเซอร์ใช้แก๊ส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Laser weldingการเชื่อมเลเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Laser surgeryศัลยกรรมด้วยแสงเลเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Laser printer เครื่องพิมพ์เลเซอร์ [คอมพิวเตอร์]
Carbon dioxide laserคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carbon dioxide lasersเลเซอร์ คาร์บอน ไดออกไซด์ [TU Subject Heading]
Gas lasers ; Lasers, Gasเลเซอร์ก๊าซ [TU Subject Heading]
Keratomileusis, Laser In Situการผ่ากระจกตาด้วยแสงเลเซอร์ [TU Subject Heading]
Laser beamsแสงเลเซอร์ [TU Subject Heading]
Laser printersเครื่องพิมพ์เลเซอร์ [TU Subject Heading]
Laser recordingการบันทึกด้วยแสงเลเซอร์ [TU Subject Heading]
Laser surgeryศัลยกรรมด้วยแสงเลเซอร์ [TU Subject Heading]
Laser therapyการรักษาด้วยแสงเลเซอร์ [TU Subject Heading]
Laser weldingการเชื่อมเลเซอร์ [TU Subject Heading]
Lasersเลเซอร์ [TU Subject Heading]
Nd-YAG lasersนีโอดีเมียม-แย็ก เลเซอร์ [TU Subject Heading]
Canes, Laserไม้เท้าเลเซอร์ [การแพทย์]
laserเลเซอร์, แสงที่เกิดจากการกระตุ้นอะตอมหรือโมเลกุลของสารประกอบหรือสารละลายบางชนิด เช่น ทับทิม แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สผสมฮีเลียม-นีออน เป็นต้น เลเซอร์ซึ่งเกิดจากต้นกำเนิดชนิดหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยแสงซึ่งมีความถี่เดียวกันและเฟสตรงกัน ดังนั้นจึงเป็นการง่ายที่จะรวมลำแ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Laser Beamsแสงเลเซอร์ [การแพทย์]
Laser Lightแสงเลเซอร์ [การแพทย์]
Lasersเลเซอร์, แสงเลเซอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Glazier!GlaserOrpheus (1950)
Full auto, laser scopes.อัตโนมัติเต็มรูปแบบ วิถีเล็งด้วยเลเซอร์ Pilot (2008)
OK clankers, SUCK LASER!โอเค ไอ้พวกกระป๋อง ชิมนี่ดู! Ambush (2008)
What do you mean, the laser guns won't fire?หมายความว่าไง ที่ว่าปืนเลเซอร์ยิงไม่ได้? Downfall of a Droid (2008)
The floor is pressure-plated and laser-protected.ที่พื้นมีเครื่องตรวจจับแรงดัน และตัวยิงเลเซอร์ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
What you'll have to do is to rewire the laser panel's brain by carefully...สิ่งที่นายต้องทำ ก็คือ.. ค่อยๆถอดสมองกลของเลเซอร์นั้นออกมา อย่างระมัดระวัง... G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
All right, Snake, the cannon control room should be right there, where all the laser conduits converge.ห้องควนคุมปืนใหญ่อยู่ตรงนั้น ท่อเลเซอร์มาบรรจบกันทั้งหมด G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Laser Artillery Weapon.มีพวกเลเซอร์ทั้งนั้นเลย.. G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
- It says they use a laser to do it and it's the next big thing.- เขาว่าใช้เลเซอร์ทำ และนี่คือสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่ง Dead Like Me: Life After Death (2009)
- Hurry up. They're gonna see the laser. - I'm going as fast as I can, papi--เร็วๆหน่อย เดี๋ยวพวกนั้นก็เห็นเลเซอร์หรอก \ ฉันกำลังเร่งอยู่เพื่อน Prison Break: The Final Break (2009)
We assumed that we'd be able to pick up the alien laser gun and just be able to shoot, but it didn't work like that.เราคาดว่าเราต้องการจะสามารถ รับปืนเลเซอร์จากเอเลี่ยน และเพื่อให้สามารถยิง แต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้น District 9 (2009)
Yeah, like laser-Focused.ใช่ แบบสนใจเป็นจุดเดียวเลยน่ะ The Monster at the End of This Book (2009)
- See if she can laser Jordan off them.OK. Everyone (2009)
You've prepared the laser already right?เธอเตรียมเลเซอร์เรียบร้อยหรือยัง? Episode #1.2 (2009)
If you so much as breath on one of these lasers the whole room will blow upถ้าท่านเข้าไปยุ่มย่าม กับเลเซอร์เส้นใดเส้นหนึ่งล่ะก็ ห้องนี่ได้ระเบิดแน่ Hostage Crisis (2009)
Lasersเลเซอร์ Mystery of a Thousand Moons (2009)
The Separatists installed those lasers to prevent people from leaving the planetพวกแบ่งแยกติดตั้งเลเซอร์นั่นเอาไว้ เพื่อกันผู้คนไม่ให้หลบหนีออกจากดาว Mystery of a Thousand Moons (2009)
We can have R2 fly the vulture droids as a decoy into the laser fieldเราสามารถให้อาร์ทูบังคับพวกดรอยด์แร้งเพื่อเป็นเหยื่อล่อ แล้วเข้าไปในสนามเลเซอร์ได้ Mystery of a Thousand Moons (2009)
We can destroy the laser emitterเราคงพอจะทำลายตัวปล่อยแสงเลเซอร์ Mystery of a Thousand Moons (2009)
R2, intercept the lasersอาร์ทู สกัดกั้นเลเซอร์ไว้ Mystery of a Thousand Moons (2009)
Send the vulture droids directly into the laser generatorส่งดรอยด์แร้งตรงเข้าไปยังเครื่องกำเนิดเลเซอร์เลย Mystery of a Thousand Moons (2009)
Get a vamp to pay for laser.ต้องหาผีดูดเลือดซักตัวมาจ่าย ค่ายิงเลเซอร์ให้ซะแล้ว Never Let Me Go (2009)
He watches Saturday morning cartoons before going off to play laser tag with David.เค้าดูการ์ตูนที่ฉายเสาร์เช้า ก่อนที่จะออกไปเล่นเกมส์เลเซอร์กับเดวิด Pilot (2009)
A laser.เลเซอร์ The Bond in the Boot (2009)
Diamonds are cut by lasers.เลเซอร์ตัดเพชรได้ The Bond in the Boot (2009)
She would have easaccess to a laser.เธอบอกว่ามีวิธีการง่าย ๆ สำหรับเลเซอร์ The Bond in the Boot (2009)
We have the neodymium laser yoused to rn holes in Gg Dorit's arms.เรามีค่าประจุของเลเซอร์ ที่คุณใช้เผาแขนดอริทเป็นรู The Bond in the Boot (2009)
I haven't even packed yet, and you're already measuring my lab for one of your godless laser machines.ฉันยังไม่ทันได้เก็บข้าวของ เธอก็มาวัดห้องแล็บของฉัน เพื่อวางเครื่องเลเซอร์บ้า ๆ แล้วสินะ The Jiminy Conjecture (2009)
There's a perfectly good explanation why you're having trouble remembering something the rest of us have lasered into our brains?นั่นก็เป็นการอธิบาย ที่สมบูรณ์ดีแล้ว ทำไมนายถึงมีปัญหา ในการจดจำ บางสิ่งเสียล่ะ คนทั้งหมดของเรามี สมองเฉียบคมกันทั้งนั้นรึ? Gimme Some Truth (2009)
The vault is filled with laser sensors that go in every direction.ห้องนิรภัยเต็มไปด้วยเซ็นเซอร์เลเซอร์ ที่พาดผ่านทุกทิศทุกทาง Holocron Heist (2009)
Are you done deactivating those laser beams yet?แกปิดแสงเลเซอร์ได้รึยัง? Holocron Heist (2009)
Like creating super soldiers who don't need sleep and can kill with their laser beam eyes.เช่นการสร้าง สุดยอดทหาร ที่ไม่ต้องนอน และ มีอาวุธแสงเลเซอร์จากตา The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Right, well, I don't know about the laser beam eye thing, but they did have a master sergeant go missing about a couple of months ago.ณ ตอนนี้ ผมยังไม่เคย ได้ยินเรื่องแสงเลเซอร์จากตา แต่พวกเขามีจ่าสิบเอกคนหนึ่ง หายตัวไปเมื่อสองเดือนก่อน The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
"You accidentally stare at a helium-argon laser.นายเผลอไปจ้อง เลเซอร์ฮีเลียมอาร์กอน The Guitarist Amplification (2009)
There's too much laser fire for all of us to make the climb.มีเลเซอร์มากเกินกว่าที่เราทั้งหมดจะปีนได้ Landing at Point Rain (2009)
Looks more like the burn from a surgical laser.ดูเหมือนจะเป็นรอยไ้หม้ จากการยิงแสงเลเซอร์ Grey Matters (2009)
I designed that. That is a specialised post laser for a plasma afterburner.ผมออกแบบสิ่งนั้น นี่คือท่อนำเลเซอร์แบบพิเศษ ที่ใช้กับเครื่องเผาพลาสมา A561984 (2009)
When did you come up with the idea for the laser?- เมื่อไรกันที่นายมี แนวคิดทำเรื่องนี้? A561984 (2009)
So I booked a sketch artist, an improve troupe, and there'll be a laser projecting a burning pelvis onto the ceiling.ดังนั้นหนูจึงได้จองตัวนักสเก็ตรูป คณะนักแสดงด้นสด แล้วที่นั่นก็ยังมีเลเซอร์โปรเจ็คเตอร์ฉายแสงสี ไปทั่วผนังห้อง Politics of Human Sexuality (2009)
A laser!เลเซอร์! Politics of Human Sexuality (2009)
I'm now a level-five laser lotus in my buddhist community.ตอนนี้ฉันอยู่ลำดับขั้นที่ 5 ของพุทธศาสนิกชนแล้ว Comparative Religion (2009)
LaserControl.ปรับเลเซอร์ TRON: Legacy (2010)
Fire a spread of lasers!ยิงแสงเลเซอร์ออกไป! Cat and Mouse (2010)
No clone can successfully flight through that many lasers.ไม่มีโคลนหน้าไหนบินผ่านแสงเลเซอร์ มากขนาดนั้นได้สำเร็จ Cat and Mouse (2010)
Laser. Had a great night last night.เลเซอร์ เมื่อคืนเป็นไงบ้าง The Psychic Vortex (2010)
Lasers. He's got lasers.มันมีเลเซอร์ด้วย Batman: Under the Red Hood (2010)
Laser grip, full metal jacket, sir.ด้ามจับติดเลเซอร์\ เปลือกนอกทำจากโลหะทั้งหมด ครับผม Chuck Versus the Role Models (2010)
Laser.เลเซอร์ Brown Betty (2010)
Bring me the file on the quantum laser.เอาเอกสารเกี่ยวกับเลเซอร์ควอนตั้ม Brown Betty (2010)
Laser Audio Surveillance.การเฝ้าฟังเสียงด้วยเลเซอร์ Pilot (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสงเลเซอร์[N] laser beam, Syn. เลเซอร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์[n. exp.] (khreūangphim lēsoē) EN: laser printer   FR: imprimante laser [f]
เลเซอร์[n.] (lēsoē) EN: laser   FR: laser [m]
แสงเลเซอร์[n. exp.] (saēng lēsoē) EN: laser   FR: rayon laser [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LASER    L EY1 Z ER0
BLASER    B L EY1 Z ER0
GLASER    G L EY1 Z ER0
LASERS    L EY1 Z ER0 Z
LASER'S    L EY1 Z ER0 Z
LASERSONIC    L AA0 S ER0 S AA1 N IH0 K
LASERSONICS    L AA0 S ER0 S AA1 N IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laser    (n) (l ei1 z @ r)
lasers    (n) (l ei1 z @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Glasbläserei(n) |die, pl. Glasbläsereien| แผนกหรือห้องเป่าแก้ว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abtastlaserstrahl {m}scanning laser beam [Add to Longdo]
Dauerstrichlaser {m}continuous beam laser [Add to Longdo]
Doppelpulslaser {m}double pulse laser [Add to Longdo]
Fixierung {f} (des Druckbildes beim Laserdrucker)fusing [Add to Longdo]
Fixierstation {f} (beim Laserdrucker)fuser station [Add to Longdo]
Glaser {m}; Glaserin {f} | Glaser {pl}glazier | glaziers [Add to Longdo]
Glaserkitt {n}putty [Add to Longdo]
Lasertechnik {f}laser technology [Add to Longdo]
Laser {m}laser [Add to Longdo]
Laserbeschichten {n}laser coating [Add to Longdo]
Laserbeschriften {n}laser marking [Add to Longdo]
Laserdiode {f}laser diode [Add to Longdo]
Laserdoppleranemometer {n}laser Doppler velocity meter [Add to Longdo]
Laserdrucker {m}laser printer [Add to Longdo]
Laserdrucker {m}electrophotographic printer [Add to Longdo]
Lasermesstechnik {f}laser measurement [Add to Longdo]
Laserscanner {m}laser scanner [Add to Longdo]
Laserschweißen {n}laser welding [Add to Longdo]
Laserstrahlanalyse {f}laser beam analysis [Add to Longdo]
Laserstrahlhärten {n}laser-beam hardening [Add to Longdo]
Laserstrahlschneiden {n}laser cutting [Add to Longdo]
Lasertrimmer {m}laser trimmer [Add to Longdo]
Laser-Gravurgerät {n}laser engraver [Add to Longdo]
Laser-Werkzeugmaschine {f}laser machine-tool [Add to Longdo]
Selective-Laser-Sintern {n}selective-laser-sintering (SLS) [Add to Longdo]
Laser, LaserlichtLASER : light amplification by stimulated emission of radiation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エタロン[, etaron] (n) etalon (optical element with parallel surfaces used to increase the coherent length of a laser) [Add to Longdo]
エマルジョンレーザー記憶装置[エマルジョンレーザーきおくそうち, emarujonre-za-kiokusouchi] (n) {comp} emulsion laser storage [Add to Longdo]
レーザー(P);レーザ[, re-za-(P); re-za] (n) laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation); (P) [Add to Longdo]
レーザーダイオード[, re-za-daio-do] (n) laser diode [Add to Longdo]
レーザーディスク[, re-za-deisuku] (n) laser disk; LD; (P) [Add to Longdo]
レーザープリンタ;レーザープリンター[, re-za-purinta ; re-za-purinta-] (n) laser printer [Add to Longdo]
レーザーポインター[, re-za-pointa-] (n) laser pointer [Add to Longdo]
レーザーメス[, re-za-mesu] (n) (See メス) laser scalpel [Add to Longdo]
レーザーライタ[, re-za-raita] (n) Laserwriter [Add to Longdo]
レーザー医学[レーザーいがく, re-za-igaku] (n) laser medicine [Add to Longdo]
レーザー印字装置[レーザーいんじそうち, re-za-injisouchi] (n) {comp} laser printer [Add to Longdo]
レーザー加工[レーザーかこう, re-za-kakou] (n) laser processing; laser machining [Add to Longdo]
レーザー核融合[レーザーかくゆうごう, re-za-kakuyuugou] (n) laser nuclear fusion [Add to Longdo]
レーザー光線[レーザーこうせん, re-za-kousen] (n) laser beam [Add to Longdo]
レーザー治療[レーザーちりょう, re-za-chiryou] (n) laser therapy [Add to Longdo]
レーザー内視鏡[レーザーないしきょう, re-za-naishikyou] (n) laser endoscope [Add to Longdo]
レーザー兵器[レーザーへいき, re-za-heiki] (n) high energy laser weapon [Add to Longdo]
レーザダイオード[, re-zadaio-do] (n) {comp} laser diode [Add to Longdo]
レーザプリンタ[, re-zapurinta] (n) {comp} laser printer; laser beam printer [Add to Longdo]
レーザメモリ[, re-zamemori] (n) {comp} laser memory [Add to Longdo]
レーザ印字装置[レーザいんじそうち, re-za injisouchi] (n) {comp} laser printer; laser beam printer [Add to Longdo]
レーシック[, re-shikku] (n) (See レーシック手術) laser-assisted in-situ keratomileusis (type of laser eye surgery); LASIK [Add to Longdo]
レーシック手術[レーシックしゅじゅつ, re-shikku shujutsu] (n) laser-assisted in-situ keratomileusis (type of laser eye surgery); LASIK [Add to Longdo]
共焦点レーザ走査型顕微鏡[きょうしょうてんレーザそうさがたけんびきょう, kyoushouten re-za sousagatakenbikyou] (n) confocal laser scanning biological microscope [Add to Longdo]
固体レーザ[こたいレーザ, kotai re-za] (n) solid-state laser [Add to Longdo]
光造形[ひかりぞうけい, hikarizoukei] (n) rapid prototyping (machine); laser etching (machine) [Add to Longdo]
走査型多光子レーザ顕微鏡[そうさがたこうしレーザけんびきょう, sousagatakoushi re-za kenbikyou] (n) multiphoton laser scanning microscope [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光刻胶[guāng kè jiāo, ㄍㄨㄤ ㄎㄜˋ ㄐㄧㄠ, / ] photoresist (laser etching used in microelectonics) [Add to Longdo]
化学激光器[huà xué jī guāng qì, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧ ㄍㄨㄤ ㄑㄧˋ, / ] chemical laser [Add to Longdo]
固体热容激光器[gù tǐ rè róng jī guāng qì, ㄍㄨˋ ㄊㄧˇ ㄖㄜˋ ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄍㄨㄤ ㄑㄧˋ, / ] solid state hot condensed laser (SSHCL) [Add to Longdo]
多束[duō shù, ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, ] multibeam (e.g. laser) [Add to Longdo]
激光[jī guāng, ㄐㄧ ㄍㄨㄤ, ] laser [Add to Longdo]
激光二极管[jī guāng èr jí guǎn, ㄐㄧ ㄍㄨㄤ ㄦˋ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] laser diode [Add to Longdo]
激光器[jī guāng qì, ㄐㄧ ㄍㄨㄤ ㄑㄧˋ, ] laser [Add to Longdo]
激光打引机[jī guāng dǎ yǐn jī, ㄐㄧ ㄍㄨㄤ ㄉㄚˇ ˇ ㄐㄧ, / ] laser printer [Add to Longdo]
镭射[léi shè, ㄌㄟˊ ㄕㄜˋ, / ] laser [Add to Longdo]
镭射印表机[léi shè yìn biǎo jī, ㄌㄟˊ ㄕㄜˋ ˋ ㄅㄧㄠˇ ㄐㄧ, / ] laser printer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
レーザ[れーざ, re-za] laser [Add to Longdo]
レーザーディスク[れーざーでいすく, re-za-deisuku] laser disk, LD [Add to Longdo]
レーザダイオード[れーざだいおーど, re-zadaio-do] laser diode [Add to Longdo]
レーザプリンタ[れーざぷりんた, re-zapurinta] laser printer, laser beam printer [Add to Longdo]
レーザメモリ[れーざめもり, re-zamemori] laser memory [Add to Longdo]
レーザ印字装置[レーザいんじそうち, re-za injisouchi] laser printer, laser beam printer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 laser \laser\ n. [acronym from Light Amplification by Stimulated
   Emission of Radiation: ca. 1955.]
   A device which produces an intense, usually narrow,
   monochromatic beam of coherent light; called also {optical
   maser}. It has various forms, and is used in various
   applications in science and technology. The beam is produced
   by boosting the majority of the electrons in specific
   radiation-absorbing atoms in a medium into a higher energy
   level, from which they are stimulated by their own emitted
   radiation to drop back synchronously to their lower energy
   level, and emit light which is in phase (coherent).
 
   Syn: optical maser.
     [WordNet 1.5]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 LASER
     Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
     

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Laser [leːzr] (n) , s.(m )
   laser
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top