Search result for

*lacer*

(149 entries)
(0.0335 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lacer, -lacer-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
placer[N] ผู้จัด, See also: ผู้แต่งตั้ง, ผู้วาง
placer[N] ดินทรายซึ่งมีทองหรือโลหะมีค่าปนอยู่
lacerate[VT] ฉีกขาด, Syn. mangle, tear
replacer[N] ผู้ทำหน้าที่แทน
laceration[N] การฉีกขาด, Syn. tear, gash

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lacerate(แลส'เซอเรท) vt. ฉีกขาด,ทำให้เสียรูปร่าง,ทรมานจิตใจ,ทำให้ทุกข์ใจ., See also: lacerability n. ดูlacerate lacerable adj. ดูlacerate lacerative adj. ดูlacerate, Syn. mangled
laceration(แลสเซอเร'เชิน) n. การฉีกขาด,การบุบสลาย,การเสียรูปร่าง,การทรมานจิตใจ,การทุกข์ใจ,บาดแผลที่ฉีกขาด,บาดแผลที่บุบบู้บี้
placer(เพลส'เซอะ) n. ผู้จัด,ผู้จัดวาง,ผู้แต่งตั้ง,ผู้ได้อันดับที่,ดินทรายที่มีทองหรือโลหะมีค่าปนอยู่,

English-Thai: Nontri Dictionary
lacerate(vt) ฉีกขาด,ทำให้ถลอก,ทำให้เสียรูปร่าง
laceration(n) การฉีกขาด,การบุบสลาย,รอยถลอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
placerลานแร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lacerable-ฉีกขาดได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lacerateแหว่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lacerated woundบาดแผลฉีกขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laceration๑. การฉีกขาด๒. แผลฉีกขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bench placerลานแร่ชายหาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
wound, laceratedบาดแผลฉีกขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vertical Shift in Placer Deposits การทำเหมืองปล่อง
เป็นการทำเหมืองในแหล่งลานแร่ ที่เปลือกดินหนามาก แต่มีความสมบูรณ์ดี โดยการเจาะปล่อง แล้วกรุไม้ โดยแข็งแรงค้ำยันจนถึงชั้นกระสะแร่ และมีเครื่องคว้านทำ ด้วยไม้หมุนด้วยมือ ทำหน้าที่ในการขนกระสะแร่นำขึ้นมาล้างข้างบน ภายใต้ดินบริเวณกระสะแร่ตอนที่ได้นำกระสะแร่ขึ้นมาแล้ว มีไม้กลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค้ำจุนไว้กันดินพังเป็นระยะ ๆ ห่างกันเป็นช่วงสั้น ๆ เพื่อช่วยให้ระบายอากาศลงสู่ใต้ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Cerebral Contusion and Lacerationสมองช้ำและฉีกขาด [การแพทย์]
Fibrosis, Laceratusส่วนเอ็นกล้ามเนื้อเกาะกับพังผืด [การแพทย์]
Lacerationการฉีกขาด, ฉีกขาด [การแพทย์]
Lacerationบาดแผลฉีกขาด [การแพทย์]
Laceration, Complicatedบาดแผลฉีกขาดรุนแรง [การแพทย์]
Laceration, Simpleบาดแผลฉีกขาดธรรมดา [การแพทย์]
Laceration, Trap-Doorการฉีกขาดเป็นปากฉลาม [การแพทย์]
Lid Lacerationหนังตาฉีกขาด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The bullet lacerated his pulmonary artery and lodged in his thoracic region.กระสุนตัดทะลุปอด ผ่านเส้นเเลือดแดงในช่องอก Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Lacerations. The neck, the head, the arms.มีแผลฉีดขาดที่ คอ หัว และแขน Emotional Rescue (2009)
We've got burns and lacerations on the head, chest, arms.มีแผลเผาไหม้และฉีกขาด ที่หัว อก และแขน Emotional Rescue (2009)
After lacerating it's victims with its claws,หลังจากที่มันฉีกเหยื่อ ด้วยกรงเล็บอันคมกริบของมัน Dogtooth (2009)
Hit-and-run victim, lacerated aorta.ผู้ป่วยถูกชนแล้วหนี เส้นเลือดฉีกขาด Faceless, Nameless (2009)
The collision lacerated his kidney.ปอดฉีก Faceless, Nameless (2009)
- Multiple head lacerations. - Eric?บาดแผลที่ศรีษะหลายแห่ง อีริค? Out of Time (2009)
Vaginal mucosa lacerations.พบน้ำเมือกในช่องคลอด Out of Time (2009)
His buddy's got a lacerated palm. Got it. Thanks, ray.เพื่อนเค้าฝ่ามือขาด ได้แล้ว ขอบใจ เรย์ Invasion (2009)
You could've lacerateder heart or cut the phrenic nerve.She could've died on that table.คุณอาจจะได้หัวใจที่มีแผล หรือตัดเส้นประสาท Phrenic ไป เธออาจจะตายได้บนเตียงผ่าตัด Invest in Love (2009)
Here we see a bone laceration on the victim's proximal humerus adjacent to the greater tubercle.ตรงนี้เรามองเห็น การฉีกขาดของกระดูก ตรงกระดูกหัวไหล่ของเหยื่อ มุมประชิดกับปุ่มใหญ่ ตรงกระดูกต้นแขน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I believe the laceration's the result of a blow from a reciprocating-type weapon.ผมเชื่อว่ารอย การฉีกขาดนั่น รอยที่แผลน่าจะเกิดจาก อาวุธที่มีฟันหยัก The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
And the laceration from the saw.และนี่รอยที่ฉีกขาด เพราะเลื่อย The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
It must have lacerated the internal carotid artery.มันต้องทำให้เกิดแตกกระจาย ของเส้นเลือดแดงหลักภายใน A Night at the Bones Museum (2009)
Lacerations?- รอยฉีกขาดรึ? The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
I don't think these are lacerations.ผมไม่คิดว่านี่คือ รอยฉีกขาด The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
There's a laceration on his left eye,มีร่องรอยฉีกขาด ที่ตาซ้ายของเขา The Eyes Have It (2009)
Lacerations on his left arm.แขนซ้ายมีแผลฉีกขาด Unearthed (2010)
-Without lacerating the portal vein. -You gonna do that little fist pump in surgery, too?โดยปราศจากรอยฉีกที่เส้นเลือด Portal v. คุณต้องออกแรงในห้องผ่าตัดด้วยใช่มั๊ย? I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
Forcefully enough that it lacerated the passages.รุนแรงมากพอจะทำให้ ทางเดินหายใจฉีกขาด Rite of Passage (2010)
They also have numerous lacerations on their bodies.พวกเธอยังมีแผลฉีกขาด/Nจำนวนหนึ่งบนร่างของเธอ Remembrance of Things Past (2010)
He has a deep abdominal laceration but no internal damage.- ผู้หมวดแดนเนอร์มากับฉัน - ได้ครับ เขามีแผลฉีกขาดลึกตรงช่องท้อง Mutiny (2011)
Laceration to his right arm.แผลฉีกขาดบริเวณแขนขวา The Runaway (2011)
Lacerations, abrasions, massive internal trauma.รอยฉีกขาด แผลถลอก แผลภายในขนาดใหญ่ There's No Place Like Home (2011)
He was treated for a broken rib and lacerations.เขาเข้าบำบัดกระดูกซี่โครงที่หัก และบาดแผลต่างๆ The Born-Again Identity (2012)
Judging by the laceration and linear-type bruising, it would appear that the victim was struck by a square-shaped object.ดูจากรอยฉีกและรอยช้ำเป็นทางยาว เหยื่อคงโดนฟาด ด้วยของทรงสี่เหลี่ยม I Helu Pu (2012)
Our victim sustained massive hemorrhaging and lacerations to the chest cavity and head.เหยื่อของเรามีเลือดออกมาก แผลฉีกขาดที่โพรงหน้าอกและหัว Lekio (2012)
The cascading horizontal lacerations to the ribs, femurs, tibias on both the anterior and posterior planes, like he was falling head over heels, down stairs.ความเร็วของการตกลงมาในแนวตั้งที่กระดูกซี่โครง กระดูกต้นขา,หน้าแข้ง ทำให้เส้นเลือดฉีกขาดและตกเลือด เหมือนกับว่าเขากลิ้งเอาหัวลงมาจากบันได The Partners in the Divorce (2012)
Deep lacerations to the left ribcage.รอยฉีกขาดลึกถึงกระดูกซี่โครงซ้าย The New World (2012)
Victim shows signs of lacerations and subcutaneous hematoma, indicating blunt force trauma to the head and neck.เหยื่อมีร่องรอยของแผลฉีกขาด และมีเลือดออกใต้ผิวหนัง แสดงว่าถูกตีด้วยของไม่มีคม ที่หัวและคอ Proceed with Caution (2012)
Cortex appears to be lacerated.เปลือกสมองดูเหมือนจะฉีกขาด Proceed with Caution (2012)
Burns, lacerations, contusions.เผาไหม้,ฉีกขาด,ฟกช้ำ The Gunk in the Garage (2012)
I was able to isolate penetrating lacerations to the abdomen.ฉันแยกรอยทะลุบริเวณช่องท้องออกมาได้  ()
The first victim, Lincoln Bell, he had the same targeted lacerations to those arteries.เหยื่อคนแรก ลินคอล์น เบล เขามีรอยจุดเดียวกันกับ การฉีกขาดของเส้นเลือดแดงพวกนั้น Magnificent Light (2012)
excessive bleeding from multiple lacerations.เลือดออกมากจากแผลฉีกขาดหลายรอย Out of Control (2012)
Died of multiple lacerations.ตายเนื่องจากบาดแผลฉีกขาดหลายแห่ง Out of Control (2012)
"Present company shall not be liable for injuries inflicted by or sustained as a consequence thereof, including, but not limited to lacerations evisceration..."อ๋อใช่ มันละลายเนื้อ จากกระดูกเจ้าได้ในพริบตา เป็นไรไหมเจ้าหนุ่ม อ๋อ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Half a centimeter difference on some lacerations, it could've been a different story.ครึ่งเซนติเมตรแตกต่าง ในแผลบาง มันอาจจะได้รับเรื่องราวที่แตกต่าง. Oldboy (2013)
There's a 2-centimeter laceration on the left eyebrow.มี 2 เซนติเมตรเป็น การฉีกขาดที่คิ้วซ้าย. Captain Phillips (2013)
Little laceration there on the left temple.น้อย การฉีกขาดมีในวัดที่เหลือ. Captain Phillips (2013)
Just a small laceration to the femoral artery.เพียงรอยถลอกเล็ก เพื่อเส้นเลือดแดง. Nurse 3D (2013)
Zipperman, Snaps, Speed Lacer... I'm next!มนุษย์ซิป มนุษย์กระดุม มนุษย์เชือก และฉัน Toy Story of Terror (2013)
Instead of the blunt force trauma and severe... lacerations that are fairly obvious?แทนที่จะเป็นแผลกระแทก และแผลฉีก รุนแรงที่เห็นชัดๆ น่ะเหรอ Faes Wide Shut (2013)
That was the office. Homicide out in Placer County.มีงาน ฆาตกรรมนอกเมืองพลาเซอร์ The Red Barn (2013)
Driver sustained heavy lacerations and head trauma, but believe it or not, they're saying he'll live.คนขับได้รับ บาดเจ็บสาหัส และบาดแผลที่ศรีษะ แต่เชื่อมั้ย หน่วยกู้ภัย บอกว่าเขาจะรอด Behind the Red Curtain (2013)
Dr. Saroyan said that the blood-spatter evidence indicated... that there might be a corresponding laceration to the right acromion.ดร.ซาโรยัน บอกถึงรอยกระเด็นของเลือด เป็นหลักฐานว่าน่าจะมาจากบาดแผลฉีกขาด ที่บริเวณกระดูกไหล่ขวา The Doll in the Derby (2013)
Well, hard to tell until we get her back to the lab, but I am seeing lacerations and avulsions to the tissue on the radius and the ulna.จะพาเธอกลับไปที่แล็บ เดี๋ยว ฉันเห็นบาดแผลฉีกขาด และบาดแผลกระชาก บนกระดูกแขนทั้งด้านในและด้านนอก The Twist in the Plot (2013)
Multiple lacerations to the genitalia.เธอโดนข่มขืนรึเปล่า The Inspiration (2013)
Lacera.แลคเอรา A Parching Imbued (2013)
Lacera.แลคเอรา A Parching Imbued (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาไว้[v.] (ao wai) EN: keep   FR: conserver ; placer ; mettre
ฉีก[v.] (chīk) EN: tear ; rip ; rend ; rupture   FR: déchirer ; lacérer ; arracher
เดินทาง[v.] (doēnthāng) EN: travel ; voyage ; make a journey ; take a trip ; journey ; be on one's way ; leave   FR: voyager ; faire un voyage ; être en route ; partir ; se déplacer
เดินทัพ[v. exp.] (doēn thap) EN: move the army ; march ; move troops ; advance   FR: faire marche ; déplacer les troupes
ฝากตัว[v.] (fāktūa) EN: place oneself under somebody's care ; adhere to somebody ; depend on somebody attach oneself to somebody   FR: placer sous la protection de
เหาะ[v.] (hǿ) EN: soar into the air ; fly ; hover ; flit   FR: se déplacer dans les airs
แก้เชือกผูกรองเท้า[v. exp.] (kaē cheūak phūk røngthāo) FR: défaire les lacets ; délacer ses chaussures
เข้าไปแทนที่[v. exp.] (khao pai thaēnthī) EN: replace   FR: supplanter ; remplacer ; évincer
ขยับ[v.] (khayap) EN: budge ; move ; shift   FR: déplacer ; bouger
เข็น[v.] (khen) EN: push ; put pressure on ; egg on ; goad   FR: pousser ; déplacer ; faire pression
เคลื่อน[v.] (khleūoen) EN: move ; shift ; drift ; displace ; progress   FR: déplacer ; se déplacer ; circuler ; mouvoir ; se mouvoir ; bouger ; animer ; s'animer ; s'agiter
เคลื่อนที่[v. exp.] (khleūoenthī) EN: change the position ; move ; displace ; shift; transfer ; remove   FR: déplacer ; bouger
เคลื่อนตัว[v.] (khleūoen tūa) EN: move ; be in movement   FR: se déplacer
ไขว้[v.] (khwai) EN: cross ; intersect ; crisscross ; alternate   FR: croiser ; entrelacer
กกเมีย[v. exp.] (kok mīa) EN: cuddle one's wife   FR: enlacer son épouse
กอด[v.] (køt) EN: embrace ; hug ; clasp ; hold in one's arms ; caress   FR: enlacer ; étreindre ; embrasser
กอดรัด[v.] (køtrat) EN: embrace ; hug ; hold in one's arms   FR: étreindre ; enlacer
แล่น[v.] (laen) EN: run ; move ; go ; sail   FR: circuler ; rouler ; se déplacer ; voguer ; naviguer
เลื่อน[v.] (leūoen) EN: move ; displace   FR: se déplacer ; déplacer ; mouvoir ; bouger
เลื่อนที่[v.] (leūoenthī) EN: move ; shift   FR: bouger ; déplacer
ลงทุน[v.] (longthun) EN: invest ; make an investment   FR: investir ; financer ; placer (de l'argent)
โอบ[v.] (ōp) EN: embrace ; enfold ; clasp ; hug   FR: embrasser ; enlacer
พัน[v.] (phan) EN: wind around ; wrap around ; bind ; encircle ; coil ; twine ; entangle ; pack up   FR: enlacer ; enrouler ; embobiner ; envelopper
ผลัด[v.] (phlat) EN: alternate ; take turns ; replace ; relieve   FR: remplacer ; relayer ; relever ; changer de place avec qqn.
เปลี่ยนคน[v. exp.] (plīen khon) EN: replace ; take the place of ; oust ; substitute   FR: remplacer;
เปลี่ยนตัว[v. exp.] (plīentūa) EN: replace ; take the place of ; substitute for ; take turns ; displace   FR: remplacer
ปลดเชือกรองเท้า[v. exp.] (plot cheūak røngthāo) EN: undo shoelaces   FR:lacer ses chaussures
รักษาการ[v. exp.] (raksākān) EN: act for ; act temporarily in place of ; be on duty ; act on behalf of ; be in charge   FR: agir par intérim ; suppléer ; remplacer dans ses fonctions
สาน[v.] (sān) EN: weave ; entwine ; intertwine ; interlace ; plait   FR: entrelacer ; tresser
สัญจร[v.] (sanjøn) EN: travel ; roam ; go ; journey ; make a journey ; tour ; voyage ; wander   FR: circuler ; se déplacer ; voyager
สับที่[v. exp.] (sap thī) FR: transposer ; déplacer
ซุก[v.] (suk ) EN: put away ; place ; hide ; shelve   FR: fourrer ; placer
แทน[v.] (thaēn) EN: represent ; replace ; act for ; take the place of ; deputise for = deputize for   FR: représenter ; remplacer
แทนที่[v.] (thaēnthī) EN: replace ; take the place of ; substitute for ; supplant ; supercede   FR: remplacer
ทดแทน[v.] (thotthaēn) EN: replace ; substitute   FR: compenser ; remplacer ; substituer
ไว้[v.] (wai) EN: keep ; put ; place ; retain ; save ; reserve ; preserve   FR: placer ; conserver ; garder ; mettre
วาง[v.] (wāng) EN: lay down ; set down ; put down ; remain ; rest ; put ; place ; set ; dispose ; lay ; deposit ; paste ; leave ; formulate   FR: mettre ; poser ; déposer ; disposer ; placer
วางไว้[v.] (wāngwai) FR: placer ; mettre
ย้าย[v.] (yāi) EN: move ; transfer ; sway ; shift ; take away ; change ; switch   FR: déplacer ; transférer ; déménager
ยกพล[v. exp.] (yok phon) EN: advance the army ; move the troops ; dispatch troops ; send out troops   FR: déplacer les troupes
โยกย้าย[v.] (yōkyāi) EN: remove ; dismiss ; send away   FR: transférer ; déplacer

CMU English Pronouncing Dictionary
LACER    L EY1 S ER0
PLACER    P L AE1 S ER0
PLACER    P L EY1 S ER0
LACERTE    L AA0 CH EH1 R T IY0
LACERATE    L AE1 S ER0 EY2 T
DELACERDA    D EH0 L AA0 CH EH1 R D AH0
LACERATION    L AE2 S ER0 EY1 SH AH0 N
LACERATIONS    L AE2 S ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lacerate    (v) (l a1 s @ r ei t)
lacerated    (v) (l a1 s @ r ei t i d)
lacerates    (v) (l a1 s @ r ei t s)
lacerating    (v) (l a1 s @ r ei t i ng)
laceration    (n) (l a2 s @ r ei1 sh @ n)
lacerations    (n) (l a2 s @ r ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fleischwunde {f}laceration [Add to Longdo]
Platzwunde {f}laceration [Add to Longdo]
Risswunde {f}; Rißwunde {f} [alt] [med.]laceration [Add to Longdo]
Seife {f}placer [Add to Longdo]
(schwer) verletzen; zerschneiden; zerkratzen; zerfetzento lacerate [Add to Longdo]
zerfleischen | zerfleischend | zerfleischt | zerfleischtto lacerate | lacerating | lacerated | lacerates [Add to Longdo]
zerfleischendlacerative [Add to Longdo]
zutiefst verletzento lacerate [Add to Longdo]
Lazeration {f}; Einriss {m} [med.]laceration [Add to Longdo]
Wallaceraupenfänger {m} [ornith.]Wallacean Cuckoo Shrike [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンクリートプレーサー[, konkuri-topure-sa-] (n) concrete placer [Add to Longdo]
トカゲ目;蜥蜴目[トカゲもく(トカゲ目);とかげもく(蜥蜴目), tokage moku ( tokage me ); tokagemoku ( tokage me )] (n) (See 有鱗類) Squamata (order of scaled reptiles, sometimes esp. the Sauria or Lacertilia) [Add to Longdo]
金蛇;蛇舅母[かなへび;カナヘビ, kanahebi ; kanahebi] (n) (uk) lacertid (any lizard of family Lacertidae, esp. the Japanese grass lizard, Takydromus tachydromoides) [Add to Longdo]
裂傷[れっしょう, resshou] (n) laceration [Add to Longdo]
裂創[れっそう, ressou] (n) laceration [Add to Longdo]
蜥蜴座[とかげざ, tokageza] (n) (constellation) Lacerta [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蝎虎座[xiē hǔ zuò, ㄒㄧㄝ ㄏㄨˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] Lacerta (constellation) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  lacer
      n 1: a workman who laces shoes or footballs or books (during
           binding)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top