Search result for

*kits*

(159 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: kits, -kits-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kitsch[ADJ] เกี่ยวกับศิลปะหรือวรรณกรรมที่ไร้ค่าหรือมีค่าต่ำ
kitsch[N] ศิลปะหรือวรรณกรรมที่ไร้ค่าหรือมีค่าต่ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kitsch(คิช) n. ศิลปะหรือวรรณคดีไร้ค่าหรือมีค่าต่ำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diagnostic reagents and test kitsชุดตรวจวินิจฉัยโรคสำเร็จรูป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Kitsยากัมมันตรังสี, น้ำยาสำเร็จรูป [การแพทย์]
Kits, Industrialน้ำยาสำเร็จรูป [การแพทย์]
Kits, Packagedเครื่องมือสำเร็จรูปที่มีขนาดกระทัดรัด [การแพทย์]
Kits, Physiologicalเครื่องมือสรีรวิทยา [การแพทย์]
Kits, Reagent, Non-Radioactiveส่วนประกอบสำเร็จรูปที่ไม่ใช่สารกัมมันตรังสี [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
School kits[สคูล คิด] (n ) ชุดเครื่องเขียน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Field kits, mess kits.เครื่องสนาม... กล่องอุปกรณ์ Schindler's List (1993)
-If I have to, I'll buy the kits.- ถ้าจำเป็นต้องซื้อ ฉันก็จะซื้อ Primer (2004)
They've come a long way with the new glucose kits.แต่เราเพิ่งได้เครื่องทดสอบกลูโคสรุ่นใหม่มา Allen (2005)
Yeah, we found a bare human footprint, but it looks like whoever that is, is headed east, so Kitsap County sheriff is gonna take over from here.ใช่ พวกเราพบรอยเท้ามนุษย์ แต่ดูเหมือนกับว่า... รอยเท้าพวกนั้น Twilight (2008)
Sagashidashi yakitsukuse to machikamaete iruบนพื้นดิน เราแสร้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น Chijou de bokura kizukanu furishite Eiga: Kurosagi (2008)
We've been sending people these kits, so they can print out photos of Julie and Jim on cardbord, and then take photos of them in interesting places, kinda like that gnome in the French movie.เราส่งของพวกนี้ไปให้ผู้คน เพื่อให้พวกเขาสามารถพิมพ์ภาพถ่ายของจูลี่และจิมบนการ์ดออกมาได้ และถ่ายรูปพวกเขาในที่ต่างๆ เหมือนๆกับในฉากหนังฝรั่งเศส Up in the Air (2009)
They're selling testing kits at the drugstores.ร้านขายยาพวกเขามีชุดทดสอบฉี่ขาย Phoenix (2009)
We have the killer's DNA, so we're gonna be sending you out with kits to swab potential suspects.โอกาสที่เราจะพบบรู้ค ลอมบาดินี่ ตอนยังมีชิวิตอยู่นั้นน้อย Cold Comfort (2009)
It's a little kitschy for my taste.กระจอกไปหน่อยสำหรับรสนิยมของผม ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมน้องผม ถึงได้หลงรัก The Night of the Comet (2009)
I mean, this isn't one of those progressive schools where teachers are called by their first names and students are partners in learning and there's a fundraising auction at the end of the year where the more creative parents put on musical skits about the community garden.ครูหมายถึง นี่ไม่ใช่หนึ่ง ในโรงเรียนหัวก้าวหน้า... ...ที่อาจารย์จะถูกเรียก ด้วยชื่อต้นของเขา ...และนักเรียน เป็นหุ้นส่วนในการเรียนรู้... Easy A (2010)
Kits Vulcanalia are coming could be extended debt by then.เกมแห่ง วูแคนเนลเลียใกล้มาเต็มที ถ้าชั้นขอค้างไว้อีกซักนิดจนถึงตอนนั้น Sacramentum Gladiatorum (2010)
We're on a relief mission to deliver cholera kits.เรากำลังปฏิบัติภารกิจ บรรเทาทุกข์ ส่้งเครื่องเวชภัณฑ์ รักษาโรคอหิวาห์ Better Angels (2010)
Sort of like Lego kits but made of wood.ประเภทเช่นชุดเลโก้ แต่ทำจากไม้ The Beaver (2011)
The Beaver, as a core item, along with endless project kits could produce an exponential return.ช่องคลอดเป็นรายการหลักพร้อมกับชุดโครงการไม่มีที่สิ้นสุด อาจจะก่อให้ผลตอบแทนชี้แจง The Beaver (2011)
That's what some retailers are saying with Mr. Beaver Woodchopper Kits selling out in droves.นั่นคือสิ่งที่ร้านค้าปลีกบางคนจะบอกว่า กับนายบีเวอร์ Woodchopper ชุดขายออกใน droves The Beaver (2011)
I came back to the village with kits and footballs.ฉันกลับมาที่หมู่บ้าน กับชุดแข่งและลูกบอล Will (2011)
Please, uh, open your starter kits.เชิญแกะกล่อง Starter Kit ได้ Paradigms of Human Memory (2011)
Lieutenant Washington will show you your kits.หมวดวอชิงตัน จะพาคุณไปหาลูกๆคุณ Genesis: Part 1 (2011)
Yeah, so, from what I can tell, it's something called a Kitsune.ใช่ เท่าที่ฉันบอกได้คือ มันคือ คิทซูเนะ The Girl Next Door (2011)
A Kitsune.คิตซูเนะ [วิญญาณสุนัขจิ้งจอก] The Girl Next Door (2011)
A Kitsune.คิตซูเนะ The Girl Next Door (2011)
Complicated kits, tiny little blocks.ชุดตัวต่อที่มีความซับซ้อน บล็อกกระจิ๋วหลิว Competitive Ecology (2011)
Sam says they're kitschy and brilliant.แซมบอกว่า เป็นการปล่อยอารมณ์เพ้อเจ้อที่วิเศษ The Perks of Being a Wallflower (2012)
Scissors... suture kits, medical tape.กรรไกร... เครื่องมือเย็บแผล เทปยา The Silencer (2012)
Kitsch is always a wild card, but it has no real value.ของที่ไม่มีค่ายังไงก็ไม่มีค่า และของชิ้นนี้ก็ไม่มีค่าเหมือนกัน And the Hidden Stash (2012)
So I did a search to see if anyone in Enid had ordered stuff like ventilation kits, base nets, hackles, and it turns out that a D. Kohler ordered all of these things and he had them sent to 500 Hinkson Place.ดังนั้นฉันจึงหาดูว่า มีใครในเมืองอีนิด ที่ได้สั่งของอย่างเช่น อุปกรณ์ระบายอากาศ,ตาข่าย,หวี และพบชื่อดี โคห์เลอร์ ได้สั่งของพวกนี้ Divining Rod (2012)
Just some toys from one of our behavioral kits.แค่ของเล่นบางอย่าง จากชุดคู่มือฝึกพฤติกรรม Tessellations (2012)
We have a lovely evening of skits, songs, and celebration of your marriage, followed by a delicious spaghetti dinner.ที่มีเรื่องสนุก ๆ เพลง และการฉลองการแต่งงาน และตามมาด้วยสปาเก็ตตี้แสนอร่อย Twenty Years (2012)
Back when I got that rash from the Kitsune and she Kenzi-napped me and yadda yadda yadda...ตอนที่ฉันได้ผื่นจากคิทซูน แล้วนางเคนซี่ฉันและบลาๆๆๆ The Ceremony (2013)
Anyway, one time, this evil creature called a Kitsune kidnapped her and put her in a cave...มีครั้งหนึ่ง ปิศาจที่ชื่อว่าคิทซูน ลักพาตัวเขาไปขังในถ้ำ.. Adventures in Fae-bysitting (2013)
I think it's a Kitsune, a Fox Fae.คงเป็นคิทซูน เฟจิ้งจอก The Kenzi Scale (2013)
Not being able to Kitsune made her go cray-cray.พอไม่มีพลังคิทซูน นางก็เลยเพี้ยนๆ ไป The Kenzi Scale (2013)
We're hunting Kitsune. Get in the game!เรามาล่าคิทซูนนะ ลุกขึ้นมา The Kenzi Scale (2013)
- If they fail, they devolve that's why you could smell the clay from the Kitsune's cave.- ถ้าไม่ผ่าน ก็ตกต่ำลงไป เธอถึงได้กลิ่นดินที่ถ้ำคิทซูนไง The Kenzi Scale (2013)
Do we know yet ... why the Kitsune targeted her?รู้หรือยังว่าทำไม คิทซูนถึงเล่นงานเขา There's Bo Place Like Home (2013)
Merlin Kitspulst.Merlin Kitspulst Nameless (2013)
We can't be sure, because the clinic doesn't have any spinal tap kits, but the symptoms-- high fever, neck pain, photophobia-เราไม่แน่ใจ ที่นี่ไม่มีเครื่องมือเจาะน้ำไขสันหลังมาตรวจ แต่อาการไข้สูง ปวดต้นคอ Outbreak (2013)
Medicine cabinets, first aid kits-- anything that could help Hershel.กล่องยาต่างๆ ชุดปฐมพยาบาล อะไรก็ตามที่ช่วยเฮอร์เชลได้ Indifference (2013)
After we finish the kits, why don't you meet with the Masons while I grab Corbin's shotgun from the precinct?ทำไมคุณไม่ไปพบกับพวกเมสัน ในระหว่างที่ฉันไปเอาปืนลูกซองของคอร์บิน ที่สำนักงานเขต The Midnight Ride (2013)
How you feeling man? 00:07:02, Things were hurting with Neyman on the kits.สาวนายนี่แจ่มโคตร เป็นไงบ้างวะ? Whiplash (2014)
Let's go! We need medical kits!เร็วเข้า เราต้องใช้ชุดปฐมพยาบาลด้วย Deepwater Horizon (2016)
Bought most of it when I took your mother to Europe on that tour.Deine Mutter kaufte... den Kitsch in Europa. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
Bought most of it when I took your mother to Europe on that tour.Deine Mutter kaufte... den Kitsch in Europa. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
I suppose it all sounds very corny to you.Für dich hört sich das wohl alles sehr kitschig an. Touch of Evil (1958)
I could love being corny, if my husband would only cooperate.Ich hätte nichts gegen Kitsch, wenn mein Mann kooperieren würde. Touch of Evil (1958)
Hate to be corny, boy but you force me.Ich bin ungern kitschig, Junge, aber du zwingst mich. Cinderfella (1960)
Well... Of course, personally, I think it would be tacky to wear diamonds before I'm 40.Nun... lch finde es kitschig, vor 40 Diamanten zu tragen. Breakfast at Tiffany's (1961)
Now, I don't want to offend you, but the lady feels that diamonds are tacky for her.Nichts für ungut, aber sie findet Diamanten zu kitschig für sich. Breakfast at Tiffany's (1961)
You gave up your affection for me, so your poor stupid sick uncle could stop being a kitsch postcard Picasso, and have security and comfort Your motives are admirableSie haben Ihre Zuneigung zu mir geopfert, um Ihrem armen kranken Onkel, diesem Kitschpostkarten-Picasso, einen ruhigen Lebensabend zu sichern. The Forger of London (1961)
You think priests like the knickknacks?Dachten Sie, Priester mögen Devotionalienkitsch? Léon Morin, Priest (1961)

CMU English Pronouncing Dictionary
KITS    K IH1 T S
SKITS    S K IH1 T S
KITSCH    K IH1 CH
KITSON    K IH1 T S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kits    (v) (k i1 t s)
skits    (n) (s k i1 t s)
kitsch    (j) (k i1 ch)
identikits    (n) (ai1 d e1 n t i k i t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
引き継ぐ[ひきつぐ, hikitsugu] Thai: รับช่วงต่อ English: to take over
引き継ぐ[ひきつぐ, hikitsugu] Thai: ส่งมอบงานต่อ English: to hand over
電気通信大学[でんきつうしんだいがく, denkitsuushindaigaku] Thai: มหาวิทยาลัยเดงกิซือชิน English: University of Electro-Communication
引続き[ひきつづき, hikitsuduki] Thai: การทำต่อเนื่องจากที่ได้ทำมาแล้วก่อนหน้านี้ English: continuing for a long time
引続き[ひきつづき, hikitsuduki] Thai: ต่อจากนี้ไปอีก English: in succession
引続き[ひきつづき, hikitsuduki] Thai: ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง English: without a break
引き続く[ひきつづく, hikitsuduku] Thai: ทำอย่างต่อเนื่อง English: to continue
引き続く[ひきつづく, hikitsuduku] Thai: ในอันดับต่อไป

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausstattung {f}; Ausrüstung {f} | Ausstattungen {pl}; Ausrüstungen {pl}kit [Br.] | kits [Add to Longdo]
Kitsch {m}kitsch; hokum [Add to Longdo]
Kitsch {m}; Schund {m}trash [Add to Longdo]
Kitschroman {m} | Kitschromane {pl}trashy novel | trashy novels [Add to Longdo]
Sanitätskasten {m} | Sanitätskästen {pl}first aid kit | first aid kits [Add to Longdo]
Werkzeug {n}; Werkzeugausstattung {f} | Werkzeuge {f}; Werkzeugausstattungen {pl}tool kit | tool kits [Add to Longdo]
kitschig {adj}kitschy [Add to Longdo]
kitschig; billig; geschmacklos {adj} | kitschiger; billiger; geschmackloser | am kitschigsten; am billigsten; am geschmacklosestentawdry | tawdrier | tawdriest [Add to Longdo]
kitschig {adv}shoddily [Add to Longdo]
kitschig {adv}tawdrily [Add to Longdo]
kitschig {adj} | kitschiger | am kitschigstentrashy | more trashy; trashier | most trashy; trashiest [Add to Longdo]
verkitschento turn into kitsch; to ham up [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication [Add to Longdo]
いずれ菖蒲か杜若[いずれあやめかかきつばた, izureayamekakakitsubata] (exp) equally beautiful [Add to Longdo]
きつい[, kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P) [Add to Longdo]
きつね色;狐色[きつねいろ, kitsuneiro] (n) light brown [Add to Longdo]
きつぷ(ik)[, kitsupu (ik)] (n) (See 切符) ticket [Add to Longdo]
きつめ[, kitsume] (adj-no,adj-na,n) a little too tight [Add to Longdo]
しゃきっと;シャキッと[, shakitto ; shakitsu to] (adv) (1) (See すっきり) crisp; crunchy; (2) refreshing; straight; firm; sharp; smart and stylish [Add to Longdo]
どきつく[, dokitsuku] (v5k,vi) to palpitate (with anxiety, etc.) [Add to Longdo]
ばきっ[, bakitsu] (adv-to) snapping (i.e. branch) [Add to Longdo]
アカホシキツネベラ[, akahoshikitsunebera] (n) lined hogfish (Bodianus leucosticticus); Bodianus rubrisos (declared separate species from B. leucosticticus in 2006) [Add to Longdo]
オリーブ姫啄木鳥[オリーブひめきつつき;オリーブヒメキツツキ, ori-bu himekitsutsuki ; ori-buhimekitsutsuki] (n) (uk) olivaceous piculet (species of bird, Picumnus olivaceus) [Add to Longdo]
キッチュ[, kicchu] (adj-na,n) kitsch (ger [Add to Longdo]
キツネダイ[, kitsunedai] (n) Bodianus oxycephalus (species of hogfish) [Add to Longdo]
キツネベラ[, kitsunebera] (n) Hawaiian hogfish (Bodianus albotaeniatus); tarry hogfish (Bodianus bilunulatus); saddleback hogfish (Bodianus bilunulatus) [Add to Longdo]
キツネホシザメ[, kitsunehoshizame] (n) smalleye smooth-hound (Mustelus higmani, species of houndshark from the western Atlantic) [Add to Longdo]
キツネ狩り;狐狩り[キツネかり(キツネ狩り);きつねかり(狐狩り), kitsune kari ( kitsune kari ); kitsunekari ( kitsune kari )] (n) fox hunt; fox hunting [Add to Longdo]
シマキツネベラ[, shimakitsunebera] (n) Bodianus masudai (species of hogfish) [Add to Longdo]
ズジキツネベラ[, zujikitsunebera] (n) fourline hogfish (Bodianus trilineatus); threeline hogfish [Add to Longdo]
フタホシキツネベラ[, futahoshikitsunebera] (n) twospot hogfish (Bodianus bimaculatus) [Add to Longdo]
ベニキツネベラ;スポットフィンホッグフィッシュ[, benikitsunebera ; supottofinhoggufisshu] (n) spotfin hogfish (Bodianus pulchellus) [Add to Longdo]
扱き使う;こき使う;扱使う[こきつかう, kokitsukau] (v5u,vt) to work someone hard [Add to Longdo]
位記追贈[いきついそう, ikitsuisou] (n) conferment of posthumous rank [Add to Longdo]
医方明[いほうみょう, ihoumyou] (n) (See 五明) cikitsavidya (the ancient Indian study of medicine) [Add to Longdo]
引きつる(P);引き攣る;引攣る[ひきつる, hikitsuru] (v5r) to have a cramp (spasm, convulsion, twitch); to become stiff; (P) [Add to Longdo]
引き継ぎ(P);引継ぎ(P);引継[ひきつぎ, hikitsugi] (n) inheriting; (P) [Add to Longdo]
引き継ぐ(P);引継ぐ(io)(P);引きつぐ[ひきつぐ, hikitsugu] (v5g,vt) to take over; to hand over; (P) [Add to Longdo]
引き続き(P);引続き(P)[ひきつづき, hikitsuduki] (adv,n) continuing for a long time; in succession; without a break; (P) [Add to Longdo]
引き続く;引続く[ひきつづく, hikitsuduku] (v5k,vi) to continue (for a long time); to occur in succession [Add to Longdo]
引き吊り[ひきつり, hikitsuri] (n) scar; cramp [Add to Longdo]
引き付け;引付け[ひきつけ, hikitsuke] (n) convulsions [Add to Longdo]
引き付ける(P);引付ける(P);引きつける;引付る(io);惹き付ける;惹きつける[ひきつける, hikitsukeru] (v1) (1) to fascinate; to attract; to charm; to pull up (at a gate); (2) (引き付ける, 引付ける, 引きつける, 引付る only) to have a convulsion; (P) [Add to Longdo]
引き連れる;引連れる(io);引きつれる[ひきつれる, hikitsureru] (v1,vt) to take along with [Add to Longdo]
引き攣り;引攣り[ひきつり, hikitsuri] (n) (1) scar; (2) spasm; twitch; cramp [Add to Longdo]
引攣れる[ひきつれる, hikitsureru] (v1,vi) to have a cramp [Add to Longdo]
塩基対[えんきつい, enkitsui] (n) base pair [Add to Longdo]
欧州電気通信標準化機構[おうしゅうでんきつうしんひょうじゅんかきこう, oushuudenkitsuushinhyoujunkakikou] (n) {comp} European Telecommunications Standards Institute; ETSI [Add to Longdo]
欧州電気通信標準協会[おうしゅうでんきつうしんひょうじゅんきょうかい, oushuudenkitsuushinhyoujunkyoukai] (n) {comp} European Telecommunication Standards Institute; ETSI [Add to Longdo]
嘉吉[かきつ, kakitsu] (n) Kakitsu era (1441.2.17-1444.2.5) [Add to Longdo]
巻きつける;巻き付ける[まきつける, makitsukeru] (v1,vt) to wreathe (e.g. rope) [Add to Longdo]
巻き付く;巻きつく;巻付く[まきつく, makitsuku] (v5k) to twine around [Add to Longdo]
柑橘類[かんきつるい, kankitsurui] (n) citrus fruits [Add to Longdo]
間接喫煙[かんせつきつえん, kansetsukitsuen] (n) passive smoking; secondhand smoke [Add to Longdo]
気付け[きつけ;きづけ, kitsuke ; kiduke] (n) (1) encouragement; bringing around; resuscitation; (2) stimulant; tonic; restorative; (3) (in) care of [Add to Longdo]
気付け薬;気つけ薬[きつけぐすり, kitsukegusuri] (n) restorative; smelling salts [Add to Longdo]
[きち;きつ, kichi ; kitsu] (n,adj-no) (See 御神籤・おみくじ) good fortune (esp. omikuji fortune-telling result); good luck; auspiciousness [Add to Longdo]
吉事[きちじ;きつじ, kichiji ; kitsuji] (n) an auspicious event [Add to Longdo]
吉例[きちれい;きつれい, kichirei ; kitsurei] (n) festive annual custom [Add to Longdo]
吃音[きつおん, kitsuon] (n) stammering; dysphemia [Add to Longdo]
喫煙(P);喫烟[きつえん, kitsuen] (n,vs) (See 禁煙・1) smoking; (P) [Add to Longdo]
喫煙コーナー[きつえんコーナー, kitsuen ko-na-] (n) smoking corner [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
庸俗作品[yōng sú zuò pǐn, ㄩㄥ ㄙㄨˊ ㄗㄨㄛˋ ㄆㄧㄣˇ, ] vulgar art, art in bad taste, kitsch [Add to Longdo]
粗劣作品[cū liè zuò pǐn, ㄘㄨ ㄌㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ ㄆㄧㄣˇ, ] kitsch, vulgar art, art in bad taste [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
欧州電気通信標準協会[おうしゅうでんきつうしんひょうじゅんきょうかい, oushuudenkitsuushinhyoujunkyoukai] European Telecommunication Standards Institute, ETSI [Add to Longdo]
交換機通信事業者[こうかんきつうしんじぎょうしゃ, koukankitsuushinjigyousha] exchange carrier [Add to Longdo]
国際電気通信連合[こくさいでんきつうしんれんごう, kokusaidenkitsuushinrengou] International Telecommunication Union, ITU [Add to Longdo]
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS [Add to Longdo]
書式付き形式[しょしきつきけいしき, shoshikitsukikeishiki] formatted form [Add to Longdo]
書式付き処理可能形式[しょしきつきしょりかのうけいしき, shoshikitsukishorikanoukeishiki] formatted processable form [Add to Longdo]
書式付け[しょしきつけ, shoshikitsuke] formatting [Add to Longdo]
世界電気通信会議[せかいでんきつうしんかいぎ, sekaidenkitsuushinkaigi] International Telecommunications Union (ITU) [Add to Longdo]
大きさ引継ぎ配列[おおきさひきつぎはいれつ, ookisahikitsugihairetsu] assumed-size array [Add to Longdo]
非同期通信アダプタ[ひどうきつうしんアダプタ, hidoukitsuushin adaputa] asynchronous communications adapter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不吉[ふきつ, fukitsu] schlechtes_Vorzeichen [Add to Longdo]
[きつ, kitsu] ESSEN, TRINKEN, RAUCHEN [Add to Longdo]
喫煙[きつえん, kitsuen] das_Rauchen [Add to Longdo]
引き続いて[ひきつずいて, hikitsuzuite] fortgesetzt, anhaltend [Add to Longdo]
撃墜[げきつい, gekitsui] (Flugzeug) abschiessen [Add to Longdo]
満喫[まんきつ, mankitsu] genug_haben, nach_Herzenslust_essen_und_trinken, geniessen [Add to Longdo]
滝つぼ[たきつぼ, takitsubo] Bassin_unter_einem_Wasserfall [Add to Longdo]
詰問[きつもん, kitsumon] Kreuzverhoer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top