Search result for

*key*

(730 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: key, -key-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
key hole saw (n ) เลื่อยเจาะรูกุญแจ

English-Thai: Longdo Dictionary
monkey wrench(n) กุญแจเลื่อนแบบหมุนปรับความกว้างของปากคีบได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
key[N] กุญแจ, See also: ประแจ, ลูกกุญแจ
key[N] คำเฉลย, See also: คำไขของปัญหา, คำไข, คีย์, Syn. solution, answer
key[VT] ปรับ, See also: แก้ไข, Syn. adapt
key[N] ระดับเสียง, See also: ระดับเสียงของโน้ตดนตรี, Syn. music scale
key[ADJ] สำคัญ, See also: นัย, มีนัย, มีความหมาย, หลัก, Syn. major, crucial, significant
key[VT] ใส่กุญแจ
key[VT] ใส่ข้อมูล, See also: พิมพ์ข้อมูลเข้าเครื่องโดยใช้แป้นพิมพ์, Syn. type
pukey[SL] น่ารังเกียจ, See also: น่าขยะแขยง
chokey[SL] คุก, Syn. clink
crikey[INT] คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
crikey[SL] คำอุทานแสดงความแปลกใจมาก
donkey[N] คนโง่ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. idiot, imbecile, dope, Ant. genius, sage
donkey[N] ลา, Syn. ass, burro
hockey[N] กีฬาฮอกกี้
jockey[VT] โกง, See also: หลอกลวง, Syn. cheat, trick
jockey[VI] ขี่ม้าแข่ง
jockey[N] นักขี่ม้าแข่งอาชีพ
jockey[N] ผู้ขับขี่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ผู้นำทาง, ผู้ขับ
key up[PHRV] ทำให้ตื่นเต้น, Syn. excite
keyway[N] รูหรือช่องกุญแจสำหรับเพลาล้อรถ
lackey[N] คนรับใช้ชายที่สวมเครื่องแบบ, See also: ขี้ข้า, Syn. footman, liveried manservant
lackey[N] ผู้ติดตาม, See also: ข้าติดตาม, Syn. flunky, flunkey, toady
Mickey[N] ชื่อเล่นของคนชื่อ Michael
mickey[N] เหล้าแรงชนิดหนึ่ง
Mickey[SL] ฉี่, Syn. Mickey Bliss
monkey[N] ลิง, Syn. primate, lemur
monkey[N] เด็กซุกซน
monkey[VT] เลียนแบบ
monkey[SL] ผู้ติดยา, See also: ขี้ยา
monkey[SL] 500 ปอนด์
Turkey[N] ประเทศตุรกี
Turkey[N] ตุรกี
turkey[N] ไก่งวง
turkey[N] คนโง่ (คำหยาบ)
cockeye[N] ตาเข
keyhole[N] รูกุญแจ
keynote[N] จุดสำคัญ, See also: ส่วนสำคัญ, สิ่งที่ย้ำเน้น, Syn. main theme
keynote[N] ระดับเสียงหลัก
keyster[SL] ก้น, See also: สะโพก, ช่องทวารหนัก
low-key[ADJ] เข้มข้นน้อย, See also: น้อยไป, น้อย, Syn. low-keyed
off-key[ADJ] นอกคีย์ดนตรี, See also: (เสียง) ไม่ถูกต้อง, ไม่ได้ระดับเสียง, ไม่เหมาะสม
passkey[N] กุญแจประตูหน้าบ้าน, Syn. latchkey
passkey[N] กุญแจผี, See also: กุญแจที่ไขประตูได้หลายบาน, Syn. master key
pinkeye[N] โรคตาแดง
turnkey[N] พัศดี, See also: ผู้คุมนักโทษ
whiskey[N] เหล้าวิสกี้, Syn. whisky
cockeyed[ADJ] โง่ (คำสแลง), Syn. silly, foolish
cockeyed[ADJ] ที่ตาเข, Syn. cross-eyed
cockeyed[ADJ] ที่เอียงไปข้างหนึ่ง (คำสแลง), Syn. crooked, awry
cockeyed[SL] บ้า, See also: สติแตก, จิตไม่ปกติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
alt keyแป้นสลับเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ ALT (ย่อมาจาก alternate) อยู่บนแป้น แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
alternate keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ (มีคำ ALT อยู่บนแป้น) แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
any keyแป้นใด ๆ หมายถึงคำสั่งให้กดแป้นใด ๆ ก็ได้ ก็จะมีผลเป็นอย่าเดียวกันหมด
arrow keysแป้นลูกศรเป็นแป้นพิมพ์พิเศษที่ใช้เพื่อการเลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ให้ขึ้นลง หรือขยับไปทางซ้ายหรือ ขวาได้ แป้นลูกศรนี้มีอยู่ 4 แป้นและจะมีลูกศรเล็ก ๆ เป็นเครื่องหมายบ่งบอกทิศทางของการ เลี่อน (ซ้าย,ขวา,บน,ล่าง)
backspace keyปุ่มย้อนถอยหลัง <คำแปล>เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ บางทีมีขนาดยาวกว่าแป้นพิมพ์อื่น บางทีมีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกศรหันหัวลูกศรไปทางซ้าย (บางทีมีคำ BS) โปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรมกำหนดไว้ว่า การกดแป้นนี้ทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ถอยไปทางซ้าย 1 ตัวอักษร และลบตัวอักษรทางซ้ายนั้นออกให้ด้วย
break keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ Break อยู่บนแป้น การกดแป้นนี้จะเท่ากับสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดงานที่กำลังทำอยู่ในขณะนั้นทันที (เหมือนการกดแป้น CTRL + C)
caps lock keyแป้นตรึงอักษรตัวใหญ่ <คำแปล>เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ Caps lock อยู่บนแป้น ปกติจะมีในเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาด้วย หากกดแป้นนี้ไว้ครั้งหนึ่งแล้ว ถ้าเป็นการพิมพ์ภาษาอังกฤษ จะมีผลทำให้การกดแป้นพิมพ์ตัวอักษรทุกตัวออกมาเป็นตัวใหญ่ (capital letter) ไปตลอด เหมือนกดแป้น Shift ไปพร้อมกัน แต่ถ้าพิมพ์ภาษาไทย การกดแป้นนี้ไว้ตั้งแต่แรก แล้วไปกดแป้นอื่น ก็จะเท่ากับเป็นการพิมพ์ตัวที่อยู่ข้างบนของแป้นพิมพ์ เช่น ฤ ฆ ฏ 1 2 หากต้องการยกเลิก ให้กดแป้นนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
cipher keyn. กุญแจสำหรับแปรรหัส
cockeye(คอค'อาย) n. ตาเข,ตาเหล่
cockeyed(คอค'อายดฺ) adj. ตาเขหรือเหล่,เอียงไปหรือบิดไปด้านหนึ่ง,โง่,ผิดสิ้นเชิง, Syn. awry
cold turkeyn. การหักดิบ
command keyเป็นแป้นพิมพ์พิเศษแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระของเครื่องแมคอินทอช ซึ่งมีสัญลักษณ์ เป็นรูปแอปเปิลแหว่งอยู่บนแป้น หากใช้พร้อมกับแป้นอื่นสามารถใช้แทนคำสั่งบางคำสั่งได้ เช่น ถ้ากดแป้นนี้พร้อมกับแป้น X แปลว่าสั่งให้ cut ถ้ากดแป้นนี้พร้อมกับ แป้น C แปลว่าสั่งให้ copy และถ้ากดแป้นนี้พร้อมกับแป้น V ก็เป็นการ สั่ง paste (ทำหน้าที่คล้ายแป้น ALT ของเครื่องพีซี)
control keyแป้นควบคุมเป็นแป้นพิเศษแป้นหนึ่ง โดยปกติ จะมีตัวย่อ Ctrl ไว้ให้อยู่ บนแป้น เป็นแป้นที่ต้องใช้พร้อมแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็น คำสั่งให้คอมพิวเตอร์ ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะได้ เช่น ในระบบวินโดว์ การกดแป้นCTRL+S จะใช้แทนคำสั่ง save ได้ แป้น CTRL นี้ โดยปกติจะใช้สัญลักษณ์ ^ แทน เช่น ^S คือกดแป้น CTRL+S
crikey(ไคร'คี) interj. โอ้โฮ้!
ctrl keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระที่มีตัว Ctrl อยู่บนแป้น คำ Ctrl นี้ย่อมาจาก Control แป้นนี้ต้องกดพร้อมกับแป้นใดแป้นหนึ่ง จึงจะใช้เป็นคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานให้ได้ เช่นถ้ากดแป้นนี้พร้อมกับ S จะเป็นการสั่งบันทึกข้อมูล เป็นต้น
cursor keyแป้นควบคุมตัวชี้ตำแหน่งหมายถึง แป้นพิมพ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายตัวชี้ตำแหน่งไปในทิศทางที่ต้องการ เช่นแป้นลูกศร, แป้น PageUp, PageDn เป็นต้น บางทีเรียก arrow keys หรือ cursor movement keys
darkey(ดาร์คฺ'คี) n. อ้ายมืด,คนนิโกร, Syn. Negro
del keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ โดยปกติจะมีคำ del เขียนไว้บนแป้นด้วย ถ้ากดแป้นนี้จะเป็นคำสั่งให้ลบตัวอักษรที่อยู่ทางขวามือของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ขึ้นอยู่กับโปรแกรมจะกำหนดไว้
disc jockeyn. ดูdisk jockey
disk jockeyn. นักจัดรายการแผ่นเสียงทางวิทยุ
donkey(ดอง'คี) n. ลา,คนโง่,คนหัวรั้น. -adj. เป็นเครื่องเสริม
donkey workn. งานที่น่าเบื่อที่สุด,งานประจำที่น่าเบื่อที่สุด
donkey yearn. นานมาแล้ว,หลายปี
doohickey(ดู'ฮิคคี) n. ของเด็กเล่น,เครื่องประกอบกระจุกกระจิก
dvorak keyboardแป้นพิมพ์ดีโวรักแป้นพิมพ์แบบพิเศษ ที่อ้างว่าจัดเรียงลำดับของแป้นอักษรและสัญลักษณ์ เพื่อให้ สะดวกในการใช้สอยสูงสุด แต่กลับมีคนรู้จักน้อยและไม่นิยมใช้กันเท่าใดนัก ดู Qwerty keyboard เปรียบเทียบ
enter keyแป้นป้อนเข้าหมายถึง แป้นที่จะใช้กด เมื่อพิมพ์คำสั่งเสร็จแล้ว และต้องการให้คอมพิวเตอร์เริ่มทำงานตามคำสั่ง ถ้าเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) แป้นนี้เป็นแป้นสำหรับสั่งให้ขึ้นย่อหน้าใหม่ ในบางครั้งก็เรียกกันว่า Return key และมักเขียนย่อว่า ในบางโปรแกรม แป้นนี้อาจถูกกำหนดให้ทำอย่างอื่นก็ได้ แป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ จะต้องมีแป้นนี้
esc key(แป้นพิมพ์) แป้นหลีกมาจากคำว่า ESCape key ซึ่งเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีไว้เพื่อสั่งให้ยกเลิกคำสั่งสุดท้ายที่ได้สั่งให้เครื่องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว เป็นต้นว่า สั่งคัดลอกแฟ้มข้อมูล ถ้าเกิดเปลี่ยนใจ ให้กดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะเลิกทำ คล้าย ๆ กับการกดเมาส์ที่ " cancel " โดยปกติ แป้นนี้มักจะอยู่แถวบนสุดทางด้านซ้ายของแผงแป้นอักขระ
escape keyแป้นหลีกเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ (บนแป้นมักจะมี ESC) มีไว้เพื่อสั่งให้ยกเลิกคำสั่งสุดท้ายที่ได้สั่งให้เครื่องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว เป็นต้นว่า สั่งคัดลอกแฟ้มข้อมูล ถ้าเกิดเปลี่ยนใจ ให้กดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะเลิกทำ คล้าย ๆ กับการกดเมาส์ที่ " cancel " โดยปกติ แป้นนี้มักจะอยู่แถวบนสุดทางด้านซ้ายของแผงแป้นอักขระ
extended keyboardหมายถึง แผงแป้นอักขระที่มีแป้นต่าง ๆ เพิ่มมากกว่าแป้นพิมพ์ปกติ นอกจากจะมีแป้นตัวเลขและแป้นตัวอักษรแยกออกจากกันแล้ว ยังมีแป้นฟังก์ชันอีกประมาณ 10 -15 แป้น โดยปกติแป้นพิมพ์ชนิดนี้จะมี 101 แป้น จึงมักจะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 101 key keyboard มีความหมายเหมือน expanded keyboard
function keysแป้นกำหนดหน้าที่หมายถึง แป้นพิเศษกลุ่ม หนึ่งที่มักจะถูกจัดไว้ให้อยู่แถวบน สุดของแป้นพิมพ์ (บางทีก็อยู่ ด้านซ้ายมือ) ปกติจะมีอยู่ราว ๆ 10-15 แป้น บนแป้นจะมีตัวอักษร F ตามด้วยเลขตั้งแต่ 1-15 (แล้วแต่ว่ามีกี่แป้น) แป้นเหล่านี้จะถูกกำหนด หน้าที่ เฉพาะ ให้ใช้แทนคำสั่งบางคำสั่งได้เลย เช่น ในระบบดอส แป้น F3 จะใช้แทนคำสั่ง copy ได้ เป็นต้น
grease monkeyช่างกล
high-keyed(ไฮ'คิด) adj. ตื่นเต้น,หงุดหงิด,ซึ่งมีสีสันฉูดฉาด
hockey(ฮอค'คี) n. กีฬาฮอกกี้
hokey(โฮ'คี) adj. ปลอม,ไม่แท้,เทียม
hokey-pokey(โฮ'ค'โพ'คี) n. การหลอกลวง,การเล่นกล
home keyแป้นกดกลับตำแหน่งต้นเป็นแป้นพิมพ์แป้นหนึ่งในแผงแป้นอักขระ มีคำว่า Home อยู่บนแป้น เมื่อกดแป้นนี้จะเป็นการบังคับให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) กลับไปสู่จุดเริ่มต้นของบรรทัดใหม่ หรือจุดเริ่มต้นบรรทัดบนสุดของเอกสารหน้าหนึ่ง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมแต่ละโปรแกรมด้วย
honkey(ฮอง'คี,ฮัง'รี) n. คนผิวขาว
hot keyแป้นลัดหมายถึง การกดแป้นหนึ่งหรือหลาย ๆ แป้นรวมกัน ที่กำหนดไว้เป็นพิเศษให้เครื่องทำหน้าที่พิเศษบางอย่างได้ เช่น เครื่องแมคอินทอชกำหนดให้การกดแป้น Ctrl + Shift + C เป็นคำสั่งให้คอมพิวเตอร์นำภาพบนจอไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลได้
insert keyแป้นแทรก <คำแปล>เป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำว่า Insert หรือ Ins อยู่บนแป้น การกดแป้นนี้จะทำให้สามารถพิมพ์ตัวอักษรแทรกเข้าไปโดยที่ตัวอักษรที่อยู่ถัดไปจะถอยให้ (ถ้าไม่กดแป้นนี้ อักษรตัวใหม่ที่พิมพ์จะทับตัวเก่า ทำให้ตัวเก่าหายไป) อย่างไรก็ตาม แป้นนี้เป็นแป้นเปิด/ปิด (on/off) หมายความว่า กดแป้นนี้ครั้งแรก จะเปลี่ยนให้เป็นภาวะแทรก แต่ถ้ากดอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นภาวะเดิม คือภาวะพิมพ์ทับ บางทีใช้ Ins keyดู insert mode ประกอบ
jockey(จอค'คี) n. นักขี่ม้าแข่งอาชีพ,คนขี่ม้าแข่ง,คนนำทาง vt. ขี่ม้าแข่ง,นำร่อง,จัดการ,โกง,หลอกลวง,โยกย้ายพลิกแพลง vi. หาผลประโยชน์ด้วยการพลิกแพลงหลอกลวง,โกง, Syn. plot,scheme
key(คี) n. ลูกกุญแจ,กุญแจ,กุญแจไขรหัส,กุญแจไขปัญหา,คู่มือ,คำไขปัญหา,อุปกรณ์,หัวใจ,สิ่งสำคัญ,คานดีดแป้นเปียโน,แป้นอักษรที่นิ้วกดของเครื่องพิมพ์ดีด,ระดับเสียง,น้ำเสียง,สลัก,หินโค้ง adj. สำคัญ,แก่นสาร,หัวใจ. vt. ใส่ลิ่ม,ใส่สลัก,ปรับ,ปรับสี,ปรับภาพ,ปรับเสียง,ใช
key fruit() n. ผลไม้มีปีก, Syn. samara
key wordคำไข,คำไขรหัสหรือปัญหา,คำสำคัญ
keyboard(คี'บอร์ด) n. แถวก้านดีดของเปียโน,แถวก้านดีดที่มีตัวอักษรของเครื่องพิมพ์ดีด,แป้นพิมพ์ดีด
keyboard bufferที่พักข้อมูล (ที่ส่งเข้าไปทางแป้นพิมพ์) หมายถึง เขตพื้นที่ของหน่วยความจำส่วนหนึ่ง ที่แบ่งเอาไว้เพื่อรองรับสัญญาณ ที่จะเกิดขึ้น เมื่อเราพิมพ์สัมผัสเร็วกว่าที่เครื่องจะรับปฏิบัติตามคำสั่งได้ทัน คอมพิวเตอร์ จะนำข้อมูลที่เรากดแป้นพิมพ์แล้ว ไปเก็บไว้ยัง "ที่พักข้อมูล" นี้ก่อน จะเห็นได้ว่า ในบางครั้ง แม้เราจะหยุดพิมพ์แล้ว ที่พักข้อมูลส่วนนี้ก็ยังทะยอยส่งข้อมูลที่เรากดแป้นไว้เข้าไปยังหน่วยความจำมีความหมายเหมือน keystroke buffer
keyhole(คี'โฮล) n. รูกุญแจ adj. เปิดเผยเบื้องหลัง
keynes(เคนซฺ) n. John Maynard (ค.ศ.1883-1946) ,นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ. -Keynesian adj.
keynote(คี'โนท) n. เสียงหลักของทำนองเพลงประเด็นสำคัญของคำปราศรัย ความคิด การกระทำหรืออื่น ๆ vt. กล่าวคำปราศรัยที่สำคัญ, Syn. theme,essence,gist,core
keynote address() คำปราศรัยที่สำคัญ

English-Thai: Nontri Dictionary
cockeyed(adj) ตาเหล่,ตาเอียง,ตาเข,ตาส่อน,ไม่ซื่อตรง
donkey(n) คนโง่,ลา,คนหัวรั้น
hockey(n) กีฬาฮอกกี้
jockey(n) นักขี่ม้าแข่ง,จ๊อกกี้,คนนำร่อง,คนนำทาง
key(n) ลูกกุญแจ,เงื่อนไข,แป้นอักษร,หัวใจ,ระดับเสียง,สลัก,คู่มือ
keyboard(n) แป้นตัวอักษร,ก้านดีดเปียโน
keyhole(n) รูกุญแจ,รูสลัก
keynote(n) ระดับเสียง,ใจความสำคัญ,จุดสำคัญ,ประเด็นสำคัญ
lackey(n) คนใช้ผู้ชาย,ขี้ข้า,ลูกกะโล่,ผู้ติดตาม
lackey(vt) รับใช้,เป็นขี้ข้า,เป็นลูกกะโล่,ติดตาม
latchkey(n) กุญแจไขสายยู
monkey(n) ลิง,กระบี่,วานร
turkey(n) ไก่งวง
turnkey(n) พัศดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Page Down key; PgDn keyแป้นเลื่อนหน้าลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Page Down key; PgDn keyแป้นเลื่อนหน้าลง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Page Up key; PgUp keyแป้นเลื่อนหน้าขึ้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Page Up key; PgUp keyแป้นเลื่อนหน้าขึ้น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Pause keyแป้นพัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Pause keyแป้นพัก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PgDn key; Page Down keyแป้นเลื่อนหน้าลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PgDn key; Page Down keyแป้นเลื่อนหน้าลง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PgUp key; Page Up keyแป้นเลื่อนหน้าขึ้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PgUp key; Page Up keyแป้นเลื่อนหน้าขึ้น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pupil, keyholeรูม่านตารูปรูกุญแจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protection keyกุญแจอารักขา, กุญแจป้องกัน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Print Screen key; PrtSc keyแป้นพิมพ์จอภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Print Screen key; PrtSc keyแป้นพิมพ์จอภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PrtSc key; Print Screen keyแป้นพิมพ์จอภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PrtSc key; Print Screen keyแป้นพิมพ์จอภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public keyกุญแจสาธารณะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary keyกุญแจหลัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
livre à clef; key novelนวนิยายแฝงชีวิตจริง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
livre à clef; key novelนวนิยายแฝงชีวิตจริง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
retainer lock; valve keeper; valve key; valve lock; valve-spring-retainer lockตัวประกบตีนลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Return keyแป้นขึ้นบรรทัด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Return keyแป้นขึ้นบรรทัด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Shift keyแป้นเปลี่ยน(ชุดอักษร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Shift keyแป้นเปลี่ยน(ชุดอักษร) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
secondary keyกุญแจรอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Scroll Lock keyแป้นตรึงหน้าจอ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Scroll Lock keyแป้นตรึงหน้าจอ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
speech, keynoteสุนทรพจน์หลัก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alternate keyกุญแจสำรอง [ใช้กับแฟ้ม] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Alternate key; Alt keyแป้นสลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Alternate key; Alt keyแป้นสลับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Alt key; Alternate keyแป้นสลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Alt key; Alternate keyแป้นสลับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
address, keynoteคำปราศรัยหลัก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
access keyกุญแจการเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
arrow keyแป้นลูกศร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
jockey wheelล้อปรับสายพาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
QWERTY keyboardแผงแป้นอักขระคิวเวอร์ตี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Break keyแป้นหยุดงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Break keyแป้นหยุดงาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Backspace keyแป้นถอยหลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Backspace keyแป้นถอยหลัง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marker bed; index bed; key bed; key horizonชั้นหินหลัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Ctrl key; Control keyแป้นควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Ctrl key; Control keyแป้นควบคุม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
candidate keyกุญแจให้เลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Caps Lock keyแป้นตรึงอักษรตัวใหญ่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Caps Lock keyแป้นตรึงอักษรตัวใหญ่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Control key; Ctrl keyแป้นควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Keywordคำสำคัญ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Keywordคำสำคัญ

Keyword หรือ คำสำคัญ คือ คำที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเนื้อหาสารสนเทศ โดยมาจากคำที่ปรากฏในหนังสือ บทความ หรือทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ อาจเป็นคำที่ปรากฏในชื่อเรื่อง บทคัดย่อ สาระสังเขป หรือตัวเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ โดยย่อเหลือเพียงคำที่แสดงใจความสำคัญของเนื้อเรื่อง ที่สั้น กะทัดรัด และมีความชัดเจน รวมถึงเป็นคำที่รู้จักกันเป็นสากลสำหรับผู้ค้นหาสารสนเทศ ทั้งนี้คำสำคัญจัดเป็นประเภทของคำที่ใช้แทนเนื้อหาสารสนเทศประเภทหนึ่ง นอกเหนือจาก คำศัพท์สัมพันธ์ (Thesaurus) และ หัวเรื่อง (Subject heading) เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของการกำหนดคำสำคัญ เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บ ค้นคืนสารสนเทศ และเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ นอกเหนือจากการเข้าถึงโดยผ่านช่องทางหรือจุดเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอื่น เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้รับผิดชอบ ชื่อเรื่อง เนื้อหา ปีที่พิมพ์ หรืออื่นๆ ตามปกติ การกำหนดคำสำคัญนั้นอาจทำโดยมนุษย์ เช่น บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ ยังสามารถทำได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการดึงคำที่ปรากฏในทรัพยากรสารสนเทศซึ่งมีความถี่สูง ซึ่งไม่รวมคำที่ไม่สำคัญ เช่น คำบุพบท คำสันธาน คำวิเศษณ์ เป็นต้น เพื่อให้เหลือเพียงคำที่จะมาเป็นตัวแทนเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ หรือ คำสำคัญ

การค้นคืนสารสนเทศด้วยคำสำคัญเป็นวิธีการที่ง่าย และเป็นมิตรกับผู้ค้น เนื่องจากผู้ค้นจะค้นคำใดๆ ก็ได้ที่คิดและคาดว่าตรงกับเรื่องที่ต้องการ โดยไม่ต้องคำนึงถึงหลักการเหมือนกับการค้นคืนจากหัวเรื่อง ซึ่งเป็นคำที่นำมาจากคู่มือหัวเรื่องที่ใช้กันเป็นมาตรฐานในห้องสมุดต่างๆ ซึ่งจัดเป็นศัพท์ควบคุม แต่อาจมีข้อจำกัด คือ บางครั้งเรื่องที่ค้นคืนได้อาจไม่ตรงกับความต้องการของผู้คน เพราะคำต่างๆ อาจเป็นเพียงคำที่ปรากฏในชื่อเรื่อง หรือส่วนอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้น โดยมิใช่เนื้อหาของเรื่องโดยตรง

ตัวอย่าง คำสำคัญ กับ หัวเรื่อง เช่น หมู (คำสำคัญ) สุกร (หัวเรื่อง) หรือ การจัดการความรู้ (คำสำคัญ) การบริหารองค์ความรู้ (หัวเรื่อง)

บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิชา 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ. นนทบุรี : สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Keyword searchingการสืบค้นด้วยคำสำคัญ

เป็นการสืบค้นที่ผู้ใช้สามารถระบุคำสืบค้นได้มากกว่า 1 คำ โดยใช้ตรรกะบูลีน and or not เชื่อม และสามารถเลือกค้นทรัพยากรสารสนเทศได้จากเขตคำค้นต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร และทุกเขตคำค้น โดยคำสำคัญที่ระบุจะปรากฏในทรัพยากรสารสนเทศทุกรายการที่ค้นได้

คำสำคัญ (Keyword) หมายถึง คำที่สามารถใช้แทนขอบเขตของเนื้อหาที่ผู้ใช้ต้องการ ซึ่งในการค้นแต่ละครั้ง อาจมีคำสำคัญได้มากกว่า 1 คำ และเมื่อเลือกการค้นแบบที่ต้องใช้คำสำคัญ ไม่ควรใช้คำที่ไม่สามารถบอกขอบเขตของเนื้อหาเป็นคำค้น ที่เรียกว่า Stop words เช่น all, also, an, as, between, both, but, by, from, into, more เป็นต้น

บรรณานุกรม

คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (2548). สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า. กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Public key cryptographyการเข้ารหัสลับแบบกุญแจสาธารณะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Monkey boardแท่น (Platform) เล็กๆ แขวนอยู่ส่วนบนของหอเจาะ (derrick)
แขวนในระดับความสูงตรงกับส่วนบนสุดของก้านเจาะ (ประมาณ 90 ฟุต) และเป็นที่ที่ derrick man (ดูคำ derrick man) อยู่ปฏิบัติงาน [ปิโตรเลี่ยม]
Keyboard (Electronics)แผงแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Keynesian economicsเศรษฐศาสตร์แบบเคนส์ [เศรษฐศาสตร์]
Alt keyแป้นสลับ แป้นที่ใช้คู่กับแป้นอื่นๆ เพื่อป้อนคำสั่ง [คอมพิวเตอร์]
PrtSc keyแป้นพิมพ์จอภาพ [คอมพิวเตอร์]
QWERTY keyboardแป้นพิมพ์แบบ QWERTY [คอมพิวเตอร์]
Arrow keysแป้นลูกศร
แป้นสำหรับใช้ขยับเลื่อเคอร์เซอร์ไปในทิศต่างๆ [คอมพิวเตอร์]
Insert keyแป้นแทรก [คอมพิวเตอร์]
Keyboard แป้นพิมพ์ แผงแป้นพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
Keyword คำสำคัญ [คอมพิวเตอร์]
Num Lock key แป้นตรึงตัวเลข [คอมพิวเตอร์]
Numeric keypad กลุ่มแป้นตัวเลข [คอมพิวเตอร์]
repeat keyแป้นซ้ำ
แป้นซึ่งเรากดค้างไว้ในขณะที่กดแป้นอักขระอื่น เพื่ให้จอภาพแสดงอักขระนั้นซ้ำหลายครั้ง [คอมพิวเตอร์]
return keyแป้นขึ้นบรรทัด
แป้นที่ทำหน้าที่ระบุว่าได้สิ้นสุดการป้อนข้อมูลแต่ละบรรทัดแล้ว มีหน้าที่เหมือนแป้น enter [คอมพิวเตอร์]
Delete keyแ้ป้นลบ [คอมพิวเตอร์]
End keyแป้นจบ [คอมพิวเตอร์]
Enter keyแป้นป้อนเข้า [คอมพิวเตอร์]
function keyแป้นฟังก์ชัน
แป้นจำนวนหนึ่งบนแป้นพิมพ์ที่ติดชื่อว่า F1, F2, F3... [คอมพิวเตอร์]
Home keyแป้น [คอมพิวเตอร์]
On screen Keyboardโปรแกรมแป้นพิมพ์บนจอภาพ, ซอฟต์แวร์ที่มีหน้าตาเหมือนคีย์บอร์ดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่รับอินพุตข้อมูลผ่านเมาส์ หรืออุปกรณ์อินพุตอื่นๆ [Assistive Technology]
Disc jockeysนักจัดรายการเพลง [TU Subject Heading]
Hockeyฮอคกี้ [TU Subject Heading]
Key accountsลูกค้าหลัก [TU Subject Heading]
Keyboard instrumentsเครื่องดนตรีคีย์บอร์ด [TU Subject Heading]
Keyboardingการพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์ [TU Subject Heading]
Keyboardingการพิมพ์คอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Keyboards (Electrics)แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Keyboards (Electronics) industryอุตสาหกรรมแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Keyboards (Music)คีย์บอร์ด (ดนตรี) [TU Subject Heading]
Keynesian economicsทฤษฎีตามแนวความคิดของเคนส์ [TU Subject Heading]
Keystroke timing authenticationการพิสูจน์ตัวจริงโดยใช้เวลาระหว่างการกดแป้นพิมพ์ [TU Subject Heading]
Locks and keysกลอนและกุญแจ [TU Subject Heading]
Monkeysลิง [TU Subject Heading]
Monkeys in literatureลิงในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Public key cryptographyวิทยาการรหัสลับกุญแจสาธารณะ [TU Subject Heading]
Public key infrastructure (Computer security)โครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Turkeyตุรกี [TU Subject Heading]
Turkeysไก่งวง [TU Subject Heading]
Whiskeyวิสกี้ [TU Subject Heading]
Whiskey industryอุตสาหกรรมวิสกี้ [TU Subject Heading]
Key Industry อุตสาหกรรมหลัก
อุตสาหกรรมซึ่งมีความสำคัญต่อความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรม ที่มีสัดส่วนในผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (ดู GNP) ค่อนข้างสูง สถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล่านี้จะเป็นเครื่องชี้ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศได้ อุตสาหกรรมหลักของไทยในปัจจุบันได้แก่ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสิ่งท่อ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Age, Keyลำดับอายุต่างๆ [การแพทย์]
Cell Culture, Monkey Kidneyเซลล์เพาะจากเนื้อไตลิง,การเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสโปลิโอในเซลล์เพาะเลี้ยง [การแพทย์]
Cold Turkeyการหักดิบ,หยุดยาเสพติดอยู่ทันทีโดยไม่มีการให้ยาช่วย [การแพทย์]
Concept, Keyความคิดรวบยอดหลัก [การแพทย์]
Donkey Raisesขี่หลังเขย่งเท้า [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chiclet keyboard (n slang ) คำสแลงของ "คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์" เนื่องจากปุ่มบนคีย์บอร์ดแต่ละปุ่มมีลักษณะคล้ายกับหมากฝรั่งยี่ห้อ Chiclet
key money[けんりきん] (n ) เงินกินเปล่า
keypals (n) กลุ่มคนที่พูดคุยกับเราโดยไม่เห็นหน้า(โดยเฉพาะบนอินเตอร์เน็ท)
keyring (n) พวงกุญแจ
See also: S. key ring,
monkey with (vt) ยุ่งกับ
Turnkey (n ) ลักษณะสัญญาซื้อทรัพย์สินโดยมีเงื่อนไขว่า มูลค่าทรัพย์สินเป็นมูลค่ารวมเบ็ดเสร็จจนกระทั่งทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ โดยผู้ซื้อไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มอีก เนื่องจากการส่งมอบทรัพย์สินประเภทนี้ จำเป็นต้องมีขั้นตอนการดำเนินการติดตั้ง ทดสอบ อบรมวิธีการใช้ ตรวจรับ ฯลฯ ทรัพย์สินเหล่านี้จึงจะสามารถใช้งานได้ สัญญาซื้อทรัพย์สินเหล่านี้จึงมี 2 ลักษณะคือ Time and Material และ Turnkey โดย Time and Material จะเป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ซื้อตามระยะเวลา (เช่น จำนวนวัน-คน หรือ Man-Day) ที่ใช้ไปจริง ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
turnkey project (n ) โครงการจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Key.กุญแจ Saw (2004)
A key.กุญแจ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Donkey!เจ้าลา! Shrek Forever After (2010)
Keys!กุญแจ! The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
Keys.คีย์ Jack Reacher (2012)
Laskey.ลาสกีย์ The Perfect Mark (2013)
Whiskey.WhiskeyLast Train from Gun Hill (1959)
Black Bush.WhiskeyThe Life of David Gale (2003)
- Dr. Keyes.- Dr. Keyes. The Core (2003)
Mikey!MikeyThe Proposition (2005)
Mickey!MickeyThe Hills Have Eyes II (2007)
Monkey!MonkeyThe Big Sleep No More (2011)
Micki.MickeyBig Bad Wolves (2013)
Most of the key officers are sympathetic to the church.เจ้าหน้าที่สำคัญส่วนใหญ่นั้นเห็นใจโบสถ์ Dead Space: Downfall (2008)
And the key word there is partially.และกุญแจที่ไขเรื่องนี้อยู่ที่ส่วนต่างๆ Not Cancer (2008)
Visual agnosia and hyper-Sexualityare the key symptoms.การบิดเบี้ยวในการมองเห็นและเซ็กซ์จัด เป็นกุญแจของอาการ Adverse Events (2008)
You know, those aren't just my car keys.นายก็รู้มันไม่ได้มีแค่กุญแจรถ Birthmarks (2008)
My house keys are on there too.กุญแจบ้านด้วย Birthmarks (2008)
Amber gave me that key chain.แอมเบอร์ใส่มันไว้รวมในพวงกุญแจ Birthmarks (2008)
Come on, forget the keys.มา.. ลืมเรื่องกุญแจ... Birthmarks (2008)
I had a breakfast meeting at Mickey's Diner with the Mercy people to tell themฉันมีนัดทางอาหารที่ร้านมิกกี้ กับคนที่น่าสงสาร เพื่อบอกพวกเขา Lucky Thirteen (2008)
He claimed he had a morning meeting at Mickey's Diner.เขาบอกว่าเค้ามีนัดตอนเช้า ที่ร้านมิคกี้ดินเนอร์ Lucky Thirteen (2008)
Wilson loves Mickey's Diner.วิลสันชอบร้านนั้น Lucky Thirteen (2008)
I'm not giving you my keys.ฉันไม่ให้กุญแจคุณหรอก Lucky Thirteen (2008)
I had my dick make keys when I hired him to dick up the team.ผมมีไอ้นั่นไว้ืำทำกุญแจ ฉันจ้างเขา ไว้ทำไอ้นั่นให้ทีม Lucky Thirteen (2008)
Give me my key.เอากุญแจผมมา Lucky Thirteen (2008)
Don't have your key.ไม่มีกุญแจของคุณ Lucky Thirteen (2008)
"Almost" being the key word.นับได้เกือบจะเป็นศูนย์ คำว่า"เกือบจะ"เป็นกุญแจสำคัญ Lucky Thirteen (2008)
Well, then it's epilepsy. Tell him to buy a hockey helmet--ยังงั้นมันก็เป็นโรคลมชัก บอกเขาให้ซื้อหมวกฮ๊อกกี้มาใส่ Joy (2008)
You can do that playing pin the tail on the donkey.คุณสามารถหาเข็มในหางลาได้ The Itch (2008)
Even though you're all new here, I shouldn't have to remind you that this quadrant is key to the Outerrim.แม้ว่าพวกนายจะเป็นเด็กใหม่ ก็ไม่น่าให้ต้องเตือนกันว่า อาณาบริเวณนี้ เป็นหัวใจสำคัญของแนวป้องกัน Rookies (2008)
These are the keys to finding Dr. Marsh's killer.พวกนี้เป็นกุญแจนำไปสู่ฆาตกรฆ่า ดร.มาร์ช And How Does That Make You Kill? (2008)
The keys.อืม หากุญแจ Episode #1.5 (2008)
Joplin, get the bait bowl and the keys.Joplin เอากะละมังเหยื่อมา และก็กุญแจ Episode #1.5 (2008)
Sneaky monkeys like you are doing us heading!คนจรอย่างแก อย่าได้บังอาจทำพวกเราเดือดร้อน Portrait of a Beauty (2008)
We can change it to your key.เราก็แค่เปลี่ยนเป็นโทนเสียงผู้หญิง Scandal Makers (2008)
We don't have the key.ไม่มีกุญแจ Beethoven Virus (2008)
Is Kang Gun Woo some kind of universal Master Key?รู้สึกว่าคังกอนวูจะเป็นพหูสูตไปซะแล้วทำได้ทุกอย่างเลยรึไง? Beethoven Virus (2008)
Everyone calls you Perky, and him Pinkey.ทุกคนเรียกแกว่าเพอร์กี้ และมันก็พิ้งกี้ The Bank Job (2008)
- Pinkey and Perky?- พิ้งกี้กับเพอร์กี้ The Bank Job (2008)
Wakey wakey, gentlemen.ตื่น ตื่น คุณสุภาพบุรุษ The Bank Job (2008)
I'll chop off one more and then I got one like your little pinkey (penis).แล้วฉันก็จะได้เหลืออันที่เหมือน ไอ้จู๋น้อยของนายไง The Bank Job (2008)
Listen to me. "To lay their just hands on that Golden Key"จงวางกุญแจทองลงบนฝ่ามือ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
"To lay their just hands on that Golden Key"วางกุญแจทองในมือเขา" Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
"To lay their just hands on that Golden Key"วางกุญแจทองในมือเขา" Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Key that ope's the palace.กุญแจวัง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The obelisk. The obelisk is the key?แท่งหินนี่คือกุญแจ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You cheeky monkey!พวกลิงหลอกเจ้า The Secret of Moonacre (2008)
The De Noir took the casket then we must have the key...ฝ่ายเดอนัวร์ ครอบครองกล่องเล็กๆ ที่เราต้องมีกุญแจไข The Secret of Moonacre (2008)
The key!กุญแจ ! The Secret of Moonacre (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
keyAfter asking for my key at the front desk, I took the elevator to my floor.
keyAfter I shut the door, I remembered I had left my key behind.
keyA good lawyer will always zero in on a key piece of evidence.
keyA heavy tax was imposed on whiskey.
keyAlex seemed to learn nouns such as "paper," "key" and "cork," and color names such as "red," "green" and "yellow."
keyA lot of reports came to the policeman that a wild monkey was found.
keyA man can no more become a woman than a monkey can develop into a man.
keyA monkey is climbing up a tall tree.
keyA monkey is mature at a few years old.
keyAn orderly lifestyle and a regular diet are the keys to health.
keyApply the key to a safe.
keyAs I left the house, I remembered the key.
keyA turkey is a little bigger than a chicken.
keyBefore adding a new sentence, please check that your sentence brings new vocabulary by searching the keywords.
keyBefore the horse race begins the jockeys grip the reins tightly to restrain the impatient horses.
keyBring me the key.
keyBut when the monkey came back, the tin cup was always empty.
keyCan I have the key now, please?
keyCapital, land and labor are the three key factors of production.
keyDonkeys are tough animals.
keyDon't monkey around with my papers.
keyDon't play with that key!
keyDo you have something with keys?
keyEvery Tuesday her fat little fingers flew like birds up and down the keys of song too.
keyExcuse me just a second. I'll go and get the whiskey.
keyFactional in-fighting threw a monkey wrench into the deliberations.
keyFind the missing key.
keyFor code type locks that don't need a key there are 'free dial' systems where you can set any number you like and fixed types where the number if set in advance.
keyFor example, vervet monkeys learn to use a certain call in the presence of circling eagles, who prey on the monkeys.
keyFrom about age 6, I led the life of a latchkey kid.
keyGet me the key.
keyHave a happy Turkey day.
keyHave you ever eaten turkey?
keyHe can't write with a pen or punch keys on a computer.
keyHe climbed up the tree like a monkey.
keyHe deals in whiskey.
keyHe doesn't even drink beer, not to mention whiskey.
keyHe drank a shot of whiskey.
keyHe felt in his pocket for his keys.
keyHe fished in the drawer for the key.
keyHe found his key and opened the door.
keyHe had a duplicate key made from that one.
keyHe had a little piano on wheels, and a poor thin monkey which sat on top of it.
keyHe handed over the keys of the office to the police.
keyHe holds the key to this problem.
keyHe insulted me by calling me a donkey.
keyHe is out and away the best jockey.
keyHe is up to some monkey business.
keyHe lifted the board and looked at the keys.
keyHe looked for the key.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักจัดรายการ[N] DJ (disc jockey), See also: program manager, program director, Syn. ดีเจ, Example: ยามเช้าพ่อมักจะฟังรายการที่นักจัดรายการท่านนี้จัดเป็นประจำ, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าดำเนินรายการในวิทยุ
ดีเจ[N] DJ, See also: disc jockey, Syn. นักจัดรายการวิทยุ
เครื่องเจาะบัตร[N] card punch, See also: key punch, keypunch machine, Example: เครื่องเจาะบัตรโดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องเจาะบัตรที่ทำงานด้วยการควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์, Thai definition: เครื่องมือที่ใช้ในการเจาะรหัสหรือรูบนบัตร
คีย์บอร์ด[N] keyboard, Example: ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ควรระมัดระวังมิให้คีย์บอร์ดโดนน้ำ เพราะอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้, Thai definition: แป้นพิมพ์สำหรับใช้พิมพ์ตัวอักษรของเครื่องคอมพิวเตอร์, Notes: (อังกฤษ)
คีย์บอร์ด[N] keyboard, Example: เขาเล่นคีย์บอร์ดได้เก่งมาก, Thai definition: เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)
จักรกล[N] key factor, See also: main factor, Example: ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา การส่งออกเป็นจักรกลสำคัญในการนำเศรษฐกิจของไทย, Thai definition: ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สิ่งอื่นดำเนินไปได้
ป้อนข้อมูล[V] key, See also: enter, Syn. ใส่ข้อมูล, บันทึกข้อมูล, คีย์ข้อมูล, Example: โดยปกติแล้วผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะป้อนข้อมูลผ่านทางแป้นพิมพ์, Thai definition: นำข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ทางแป้นพิมพ์
ปัจจัยสำคัญ[N] important factor, See also: important or key element, key factor, Syn. สิ่งสำคัญ, Example: ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ คือ ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทางการเมือง, Thai definition: สิ่งที่มีความพิเศษกว่าสิ่งอื่น
ผู้จัดรายการ[N] radio presenter, See also: DJ, disc jockey, disk jockey, Example: สถานีนี้มีแต่ผู้จัดรายการสูงอายุทั้งนั้น ไม่ดึงดูดวัยรุ่นอย่างพวกเราเลย, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่วางระเบียบหรือเรียงเรื่องราวตามลำดับให้ผู้ชมหรือผู้ฟังรับทราบ เป็นต้น
ปีวอก[N] year of the monkey, Syn. ปีลิง, Example: ลูกที่เกิดปีวอกเชื่อว่าจะซนเหมือนลิง, Thai definition: ชื่อปีที่ 9 ของรอบปีนักษัตร มีลิงเป็นเครื่องหมาย
ละครลิง[N] monkey show, Example: ลิงที่เล่นในละครลิงท่าทางเฉลียวฉลาด, Thai definition: ละครที่ใช้ลิงเป็นตัวแสดง
ลิง[N] monkey, See also: ape, macaque, simian, primate, Syn. กบิล, กระบี่, วานร, วอก, Example: ลิงบางพันธุ์สามารถนำมาใช้เป็นแบบอย่างในการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนโรคเอดส์, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดในอันดับ Primates ลักษณะท่าทางคล้ายคน ตีนหน้าและตีนหลังใช้จับเกาะได้ ที่มีหาง
ลูกน้อง[N] subordinate, See also: underling, minion, flunky, henchman, lackey, yes man, stooge, Syn. สมุน, ลูกกะโล่, Ant. เจ้านาย, ลูกพี่, Example: ท่านเคยเป็นนายพลมาก่อนจึงมีลูกน้องเยอะแยะ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้อยู่ในปกครองหรือใต้บังคับบัญชา
ลูกสมุน[N] henchman, See also: underling, minion, flunky, subordinate, lackey, yes man, stooge, Syn. ลูกน้อง, ลูกกะโล่, Ant. หัวหน้า, Example: หัวหน้าโจรพร้อมลูกสมุนถูกจับขณะลักลอบขึ้นเรือข้ามแม่น้ำมาขึ้นฝั่งไทย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ติดสอยห้อยตามคนบางประเภท เช่น หัวหน้านักเลง หัวหน้าผู้ร้าย
วานร[N] monkey, Syn. ลิง, Example: หนุมานเป็นชื่อวานรเผือกที่เป็นตัวละครเรื่องรามเกียรติ์, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดในอันดับ Primates ลักษณะท่าทางคล้ายคน ตีนหน้าและตีนหลังใช้จับเกาะได้
สมุน[N] lackey, See also: flunkey, stooge, subordinate, underling, minion, servile, follower, henchman, Syn. บริวาร, ลูกสมุน, ลูกน้อง, Ant. นาย, เจ้านาย, หัวหน้า, Example: คาโปนกับสมุนโดนข้อหาพกพาอาวุธติดตัว, Count unit: คน, Thai definition: คนอยู่ในบังคับ
แก่นเรื่อง[N] theme, See also: subject matter, idea, keynote, Syn. สาระสำคัญ, จุดสำคัญ, สาระ, Example: นวนิยายหลายร้อยเรื่องทีเดียวที่หยิบยกปัญหาครอบครัวแตกแยกนี้มาตั้งเป็นแก่นเรื่อง
กุญแจประจำหลัก[N] keynote, Syn. กุญแจเสียง, Example: โน๊ตจะมีเสียงสูงเสียงต่ำระดับใดนั้นขึ้นอยู่กับบรรทัด 5 เส้นและกุญแจประจำหลัก, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องหมายอย่างหนึ่งที่ใช้ในการบันทึกเสียงดนตรีสากล เขียนไว้หน้าบรรทัด 5 เส้น เพื่อกำหนดระดับเสียงของตัวโน้ต
กุญแจผี[N] skeleton key, See also: passkey, master key, Example: ลูกบิดกุญแจนั้นจะทำกุญแจผียากง่ายก็ตรงเขี้ยวหรือแหวนภายใน, Count unit: ดอก, ลูก, Thai definition: ลูกกุญแจหรือเส้นลวดเป็นต้นที่ทำขึ้นสำหรับไขกุญแจ มักใช้เพื่อการทุจริต
กุญแจเลื่อน[N] monkey wrench, See also: adjustable spanner, shifting spanner, Syn. ประแจเลื่อน, Example: การเตรียมเครื่องมือซ่อมแซมรถจักรยานต้องมีเครื่องมือเอนกประสงค์ที่มีประแจหกเหลี่ยมขนาดต่างๆ ตัวต่อโซ่ -ไขควง, กุญแจเลื่อน -คีมล็อคขนาดเล็กสามารถพกพาได้, Count unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง มีส่วนประกอบสำหรับเลื่อนเพื่อปรับขนาดปากได้ ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น
กุญแจ[N] key, See also: lock, latchkey, Syn. ประแจ, Example: ทางเข้าแต่ละทางมีเครื่องกั้นหน้าหรือประตูกั้นลั่นกุญแจอยู่ทุกทาง, Count unit: ชุด, ดอก, ลูก, แม่, Thai definition: เครื่องสำหรับใส่ประตูหน้าต่างเป็นต้น เพื่อยึดหรือสลักไม่ให้เปิดเข้าออกได้ เวลากดหรือไขออก มีเสียงลั่นดังกริ๊ก มีลูกไข เรียกว่า ลูกกุญแจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ขี้ครอก[N] slave, See also: flunkey, lackey, stooge, Example: พวกขี้ครอกทั้งหลายมักใฝ่สูงอยากได้ยศศักดิ์ชั้นขุนนาง, Count unit: คน, Thai definition: ทาสโดยกำเนิด, ลูกของขี้ข้า
ค่าง[N] langur, See also: leaf monkey, Example: เขามองเข้าไปที่ห้องสตัฟฟ์เห็นค่างโหนกิ่งไม้แห้งเหยี่ยวกำลังกระพือปีกกว้าง ยกขาหน้าอยู่, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อลิงในวงศ์ Cercopithecidae ตัวสีเทาหรือดำ ลำตัว แขน ขา และหางยาวกว่าลิงทั่วๆ ไป กินใบไม้และผลไม้
คำหลัก[N] keyword, See also: major term, Example: ี้การสนทนาบนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทำโดยอาศัยการค้นหาคำหลัก หรือรูปแบบของประโยคของข้อมูลเข้า
คีย์[N] key, See also: keyboard, Syn. แป้นอักษร, Example: พนักงานพิมพ์ดีดกดคีย์พลาดทำให้พิมพ์เอกสารผิดเป็นประจำ, Count unit: ตัว, Thai definition: แป้นอักษรบนเครื่องพิมพ์ดีดที่นิ้วกด, Notes: (ปาก)
คำเฉลย[N] answer, See also: respond, reply, retort, key, Syn. คำตอบ, Ant. คำถาม, Example: เขาเปิดโอกาสให้ผู้อ่านดูคำเฉลยที่หน้าอื่นๆ ก่อนสอบ, Thai definition: คำอธิบายหรือชี้แจงข้อปัญหา
คำตอบ[N] answer, See also: reply, response, retort, key, Syn. วิสัชนา, คำเฉลย, Ant. คำถาม, Example: ลูกค้าต้องการคำตอบจากการสอบถามนั้นโดยทันทีทันใด, Count unit: ข้อ, Thai definition: คำอธิบายหรือชี้แจงข้อปัญหา
แป้นอักษร[N] key, See also: keyboard, Syn. คีย์บอร์ด, แป้นพิมพ์, Example: ในระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ผู้เรียนจะเรียนโดยใช้แป้นตัวอักษรและจอโทรทัศน์ที่เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์, Thai definition: แป้นอักษรบนเครื่องพิมพ์ดีดที่นิ้วกด
ลา[N] donkey, Example: ลาตัวนี้เชื่องมากยอมให้เด็กๆ ลูบหัวเล่น, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Equus asinus ในวงศ์ Equidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับม้า รูปร่างคล้ายม้าแต่ตัวเล็กกว่า หูยาว ปลายหางเป็นพู่ ขนแผงคอสั้นตั้งตรง มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา
เครื่องอ่านบัตร[N] card reader, See also: card punch, key punch, Example: โดยทั่วไปเครื่องอ่านบัตรจะมีความเร็วตั้งแต่ 200-1200 บัตรต่อนาที, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องที่ใช้ในการรับรู้ข้อความ โดยการอ่านจากรูที่เจาะในบัตรแล้วแปลงออกมาเป็นอักษร ซึ่งเป็นการสัมผัสด้วยไฟฟ้าแล้วส่งเข้าไปในหน่วยความจำ จึงจะประมวลผลออกมาได้
เคล็ดลับ[N] secret, See also: secret technique, secret mechanism, secret key, Syn. กลเม็ด, เทคนิค, Example: เขาได้เปิดเผยถึงเหตุผลที่ชนะการเลือกตั้งในปี 2531 ว่าไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรเลย อาศัยที่เขาไปทำมาหากินอยู่ที่ระนองมาสิบกว่าปี, Count unit: ข้อ, Thai definition: วิธีการโดยเฉพาะ
ปลายแถว[N] underling, See also: menial, flunky, lackey, hireling, Syn. ลูกน้อง, ลิ่วล้อ, Example: สถานะของแหล่งข่าวคนนี้จะต้องมีน้ำหนักความน่าเชื่อถือพอสมควร ไม่ใช่พวกปลายแถว, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ไม่มีความสำคัญ
พวงกุญแจ[N] key ring, See also: bunch of keys, Example: สมัยก่อนผู้หญิงไทยนิยมเหน็บพวงกุญแจพวงโตไว้กับเข็มขัดคาดเอว, Count unit: พะวง, Thai definition: ลูกกุญแจที่ร้อยรวมกันเป็นวง
พานร[N] monkey, Syn. ลิง, วานร
พุทรา[N] monkey apple, Syn. กะทัน, ทัน, หมากทัน, ต้นพุทรา, Example: หน้าบ้านเขามีต้นพุทราอยู่ 2 ต้น, Count unit: ต้น, ผล, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Zizyphus mauritiana Lamk. ในวงศ์ Rhamnaceae กิ่งมีหนาม ผลมีทั้งกลมและรี
แป้นพิมพ์[N] keyboard, Syn. แป้นอักษร, แท่น, แท่นพิมพ์, Example: เลขานุการเอานิ้วจิ้มแป้นพิมพ์อย่างรวดเร็ว
แป้นพิมพ์[N] keyboard, See also: board, Syn. แป้นอักษร, แท่นพิมพ์, Example: เลขานุการเอาพรมนิ้วลงบนแป้นพิมพ์อย่างรวดเร็ว, Thai definition: ปุ่มกดของเครื่องพิมพ์ดีดที่มักมีรูปกลมแบน
ลิ่วล้อ[N] follower, See also: henchman, lackey, Syn. ลูกล้อ, ลูกสมุน, สมุน, บริวาร, พรรคพวก, Example: ในการอภิปรายครั้งนี้ทั้งคุณลูก คุณพ่อปิดปากสนิท ปล่อยให้ลิ่วล้อคนสนิทขยับแทนอยู่นานสองนาน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เป็นคนสนิทคอยติดตาม
ลูกกุญแจ[N] key, Syn. กุญแจ, Example: เขาเปิดแผงลอยรับทำลูกกุญแจอยู่ริมถนน, Count unit: ดอก, ลูก, Thai definition: เครื่องมือสำหรับปลดสลักกุญแจ ทำให้กุญแจหลุดออก
ลูกไล่[N] stooge, See also: underling, flunky, lackey, Example: เขายอมตกเป็นลูกไล่ของเพื่อนเพราะอยากให้เพื่อนๆ ยอมรับเขาเข้าไปอยู่ในกลุ่ม, Thai definition: คนที่ยอมเป็นรองเขาเสมอ, คนที่ยอมเป็นเบี้ยล่างให้เขาข่มเหงได้เสมอ
วอก[N] year of the monkey, Syn. ปีลิง, ปีวอก, Thai definition: ชื่อปีที่ 9 ของรอบปีนักษัตร มีลิงเป็นเครื่องหมาย
วอก[N] monkey, Syn. ลิง, Example: ผมเห็นไอ้วอกแสนซนพวกนี้แล้วรู้สึกหมั่นไส้มันจัง
ฮอกกี้[N] hockey, Count unit: เกม, แมท, Thai definition: กีฬากลางแจ้งชนิดหนึ่ง เล่นในสนามหรือบนลานน้ำแข็งก็ได้ ผู้เล่นแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 11 คน ทั้ง 2 ฝ่ายพยายามใช้ไม้ตีลูกบอลให้เข้าไปในประตูของฝ่ายตรงข้าม, Notes: (อังกฤษ)
ตุรกี[N] Republic of Turkey, See also: Turkey, Syn. ประเทศตุรกี, Example: ความกลัวนี้ยิ่งทวีหลายเท่าเมื่อตุรกีจับสายลับอิรักได้กว่าสิบคน ขณะลอบข้ามพรมแดนมุ่งหน้าไปยุโรป, Thai definition: ชื่อสาธารณรัฐหนึ่งอยู่ในเอเซีย เมืองหลวงชื่ออังการา
ทำลิง[V] be naughty, See also: act as monkey, Syn. ทำลิงทำค่าง, ซน, Example: แม่สอนว่าอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่อย่าทำลิงให้มากนัก, Thai definition: ทำอาการอย่างลิง
ประเด็น[N] point, See also: issue, keystone, gist, aspect, Syn. เรื่อง, ข้อความสำคัญ, ใจความสำคัญ, หลักสำคัญ, หลักใหญ่, หัวข้อ, Example: อาจารย์สรุปประเด็นสำคัญๆ ในบทเรียนเพื่อทบทวนให้นักเรียนก่อนสอบ, Count unit: ข้อ, Thai definition: ข้อความสำคัญของเรื่องที่แยกหยิบยกขึ้นพิจารณา
ประแจ[N] wrench, See also: spanner, key, Syn. กุญแจ
กระบี่[N] monkey, Syn. ลิง, Example: กระบี่ หมายถึง ลิง คำนี้ใช้ในวรรณคดี, Count unit: ตัว
ไก่งวง[N] turkey, Example: ชาวอเมริกันจะรับประทานไก่งวงในวันขอบคุณพระเจ้า, Count unit: ตัว
ข้อไข[N] key, See also: solution, Syn. ข้อเฉลย, ข้ออธิบายขยายความ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge   FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
บัตรเลือกตั้ง[n. exp.] (bat leūaktang) EN: ballot ; ballot paper ; donkey vote   FR: bulletin de vote [m]
ฟิลด์หลัก[n. exp.] (fil lak) EN: primary key   
ฮอกกี้[n.] (hǿkkī) EN: hockey   FR: hockey [m]
จ๋อ[n.] (jø) EN: monkey   FR: singe [m]
จุดสำคัญ [n. exp.] (jut samkhan) EN: important point ; crux ; crucial point ; essential point ; keynote ; important part ; crux of the matter   FR: point capital [m] ; point essentiel [m] ; point crucial [m] ; point important [m]
กบี่[n.] (kabī) EN: monkey   FR: singe [m]
กบี่ธุช[n.] (kabīthut) EN: standard with a picture of Hanuman which Rama used to lead his army of monkeys ; king's military standard bearing the figure of Hanuman   
แก้มลิง[n.] (kaēmling) EN: monkey-cheek   
ไก่งวง[n.] (kai ngūang) EN: turkey   FR: dinde [f] ; dindon [m]
กัง[n.] (kang) EN: pig-tailed monkey   FR: macaque [m]
คำไข[n.] (khamkhai) EN: keyword   FR: mot-clé [m]
คำตอบ[n.] (khamtøp) EN: answer ; solution ; key   FR: réponse [f] ; solution [f] ; clé = clef [f]
ค่าง[n.] (khāng) EN: langur ; leaf monkey ; long-tailed monkey   
คีย์[n.] (khī) EN: key   FR: clé [f] ; clef [f]
คีย์บอร์ด[n.] (khībøt) EN: keyboard   FR: clavier [m]
คีย์ฟังก์ชัน[n. exp.] (khī fangchan) EN: function key   FR: touche de fonction [f]
คีย์ข้อมูล[n. exp.] (khī khømūn) EN: key   
ขี้ครอก[n.] (khīkhrøk) EN: slave ; flunkey ; lackey ; stooge ; menial   
คีย์แมน[n. exp.] (khīmaēn) EN: key man   FR: homme clé [m]
คีย์ตัวอักษร[n. exp.] (khī tūa aksøn) EN: aphabetic keys   FR: touche alphabétique [f] ; clavier alphabétique [m]
คีย์ตัวเลข[n. exp.] (khī tūa lek) EN: numeric keys   FR: touche numérique [f] ; clavier numérique [m]
คีย์เวิร์ด[n.] (khīwoēt) EN: keyword   FR: mot-clé [m]
คลำหาลูกกุญแจในกระเป๋า[xp] (khlam hā lūk kunjaē nai krapao) EN: fumble in one's pocket for the key   FR: chercher les clés dans sa poche
เคล็ดลับ[n.] (khletlap) EN: secret ; secret technique ; secret mechanism ; secret key   FR: secret [m] ; truc [m] ; astuce [f] ; ficelles [fpl] (fig.) ; clé = clef [f]
ข้อไข[n.] (khøkhai) EN: solution ; answer ; key   FR: réponse [f] ; solution [f] ; clé [f]
คนขี่ม้าแข่ง[n. exp.] (khon khī mā khaēng) EN: jockey   FR: jockey [m]
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญ[n. exp.] (khreūang chī phāwa sētthakit thī samkhan) EN: key economic indicators   FR: principaux indicateurs économiques [mpl]
กดแป้น[v. exp.] (kot paen) EN: press a key   FR: presser une touche ; enfoncer une touche
กดปุ่ม[v. exp.] (kot pum) EN: press ; press a key ; press the button   FR: appuyer ; enfoncer ; presser un bouton ; presser une touche
กระบี่[n.] (krabī) EN: monkey   FR: singe [m]
กระชาย[n.] (krachāi) EN: galingale ; lesser ginger ; Chinese Key   FR: petit galanga [m] ; gingembre aromatique [m]
กุญแจ [n.] (kunjaē) EN: key ; lock ; padlock ; latchkey   FR: clé [f] ; clef [f] ; cadenas [m]
กุญแจล็อก [n.] (kunjaē lǿk) EN: key   FR: clé = clef [f]
ลา[n.] (lā) EN: donkey ; ass   FR: âne [m] ; baudet [m] (fam.) ; bourrique [f]
ละครลิง[n. exp.] (lakhøn ling) EN: monkey show ; imitating human performers   FR: spectacle avec des singes [m]
เหล้าแม่โขง[n. exp.] (lao Maēkhōng) EN: Mekhong whiskey   FR: Mékhong [m]
ลิง[n.] (ling) EN: monkey ; ape   FR: singe [m]
ลิงเสน[n.] (ling sēn) EN: stump-tailed monkey   
ลิงทโมน[n. exp.] (ling thamōn) EN: big monkey   FR: grand singe [m]
ลูก[classif. (n.)] (lūk) EN: [classifier : children ; animal offspring ; small round fruit (grapes ...) ; balls ; keys ; hills ; typhoons]   FR: [classificateur : enfants ; jeunes animaux ; petits fruits ronds (raisins ...) ; balles ; buts (football), clés/clefs]
ลูกกุญแจ[n.] (lūk kunjaē) EN: key   FR: clé = clef [f]
ลูกไล่[n.] (lūk lai) EN: stooge ; flunky ; lackey ; underling   FR: laquais [m] ; sous-fifre [m]
แม่กุญแจ [n.] (maēkunjaē) EN: lock ; master key ; padlock   FR: serrure [f]
หมากทัน[n.] (mākthan) EN: monkey apple   
มีบทบาทสำคัญ[v. exp.] (mī botbāt samkhan) EN: play a key role ; play a pivotal role   FR: avoir un rôle important
มิกกี้เม้าส์ [n.] (Mikkī Māo) EN: Mickey mouse plant   
มิกกี้เม้าส์ [n. exp.] (Mikkī Māo) EN: Mickey Mouse   
น้ำขาว[n. exp.] (nām khāo) EN: rice whiskey ; rice wine   FR: alcool de riz [m] ; alcool blanc [m]
เงินแปะเจี๊ยะ[n. exp.] (ngoen paejia) EN: key money   FR: garantie locative [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
KEY    K IY1
AKEY    AH0 K IY1
OKEY    OW1 K IY0
KEYE    K AY1
IKEY    IH1 K IY0
KEYS    K IY1 Z
AIKEY    EY1 K IY0
POKEY    P OW1 K IY0
KEYED    K IY1 D
GOKEY    G OW1 K IY2
MIKEY    M AY1 K IY0
DOKEY    D OW1 K IY0
KEYES    K IY1 Z
ESKEY    EH1 S K IY0
LOKEY    L OW1 K IY0
LAKEY    L EY1 K IY0
ASKEY    AH0 S K IY1
BAKEY    B EY1 K IY0
MCKEY    M AH0 K IY1
HOKEY    HH OW1 K IY0
SUKEY    S UW1 K IY0
KEY'S    K IY1 Z
OAKEY    OW1 K IY0
HARKEY    HH AA1 R K IY0
GILKEY    G IH1 L K IY0
HICKEY    HH IH1 K IY0
YOCKEY    Y AA1 K IY0
HUSKEY    HH AH1 S K IY0
HORKEY    HH AO1 R K IY0
KEYES'    K IY1 Z
GASKEY    G AE1 S K IY2
HOCKEY    HH AA1 K IY0
HAWKEY    HH AO1 K IY2
HANKEY    HH AE1 NG K IY0
KEYNES    K EY1 N Z
CLUKEY    K L UW1 K IY0
BANKEY    B AE1 N K IY2
BERKEY    B ER1 K IY0
BLAKEY    B L EY1 K IY0
KEYPAD    K IY1 P AE2 D
KEYTON    K IY1 T AH0 N
BUCKEY    B AH1 K IY0
CASKEY    K AE1 S K IY0
COCKEY    K AA1 K IY0
KEYSER    K AY1 Z ER0
CONKEY    K AA1 N K IY0
BARKEY    B AA1 R K IY2
KIRKEY    K ER1 K IY0
KEYSOR    K IY1 S ER0
DICKEY    D IH1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
key    (v) (k ii1)
keys    (v) (k ii1 z)
keyed    (v) (k ii1 d)
Darkey    (n) (d aa1 k ii)
Mickey    (n) (m i1 k ii)
Turkey    (n) (t @@1 k ii)
chokey    (n) (ch ou1 k ii)
crikey    (uh) (k r ai1 k ii)
dickey    (n) (d i1 k ii)
donkey    (n) (d o1 ng k ii)
hockey    (n) (h o1 k ii)
jockey    (v) (jh o1 k ii)
keying    (v) (k ii1 i ng)
lackey    (n) (l a1 k ii)
mickey    (n) (m i1 k ii)
monkey    (v) (m uh1 ng k ii)
turkey    (n) (t @@1 k ii)
Darkeys    (n) (d aa1 k i z)
ash-key    (n) - (a1 sh - k ii)
chokeys    (n) (ch ou1 k i z)
dickeys    (n) (d i1 k i z)
donkeys    (n) (d o1 ng k i z)
flunkey    (n) (f l uh1 ng k ii)
jockeys    (v) (jh o1 k i z)
keyhole    (n) (k ii1 h ou l)
keyless    (j) (k ii1 l @ s)
keynote    (n) (k ii1 n ou t)
keyring    (n) (k ii1 r i ng)
keyword    (n) (k ii1 w @@ d)
lackeys    (n) (l a1 k i z)
monkeys    (v) (m uh1 ng k i z)
passkey    (n) (p aa1 s k ii)
turkeys    (n) (t @@1 k i z)
turnkey    (n) (t @@1 n k ii)
whiskey    (n) (w i1 s k ii)
Keynsham    (n) (k ei1 n sh @ m)
Keyworth    (n) (k ii1 w @ th)
ash-keys    (n) - (a1 sh - k ii z)
cockeyed    (j) (k o1 k ai d)
flunkeys    (n) (f l uh1 ng k i z)
jockeyed    (v) (jh o1 k i d)
keyboard    (n) (k ii1 b oo d)
keyholes    (n) (k ii1 h ou l z)
keynotes    (n) (k ii1 n ou t s)
keyrings    (n) (k ii1 r i ng z)
keystone    (n) (k ii1 s t ou n)
keywords    (n) (k ii1 w @@ d z)
latchkey    (n) (l a1 ch k ii)
monkeyed    (v) (m uh1 ng k i d)
passkeys    (n) (p aa1 s k ii z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お化け屋敷[おばけやしき, obakeyashiki] (n) บ้านผีสิง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kodiertkeyed [Add to Longdo]
Affe {m} | Affen {pl}monkey | monkeys [Add to Longdo]
Amplitudentastung {f}amplitude shift keying [Add to Longdo]
Anlagenschlüssel {m}asset key [Add to Longdo]
jdn. auf den Arm nehmen; jdn. auf die Schippe nehmen [übtr.]; jdn. veräppeln [ugs.]to pull someone's leg; to take the mickey out of sb. [Add to Longdo]
ASCII-Tastatur {f}ASCII keyboard [Add to Longdo]
Ausbildungsschwerpunkt {m}key course element [Add to Longdo]
Bandkeil {m}belt key [Add to Longdo]
Bestätigungs-Taste {f}; Quittungs-Taste {f}acknowledgement key [Add to Longdo]
Blabla {n}malarkey [Add to Longdo]
Blödsinn {m}monkeyshine [Add to Longdo]
Bourbon {m}; Bourbon-Whiskey {m}Bourbon; Bourbon whiskey [Add to Longdo]
Buchstabenschlüssel {m}; Buchstabentaste {f}alphabetic key [Add to Longdo]
Code-Schlüssel {m}code key [Add to Longdo]
Dauerfunktionstaste {f}repeat key [Add to Longdo]
Dienerschaft {f} | Dienerschaften {pl}flunkeydom; flunkydom | flunkeydoms; flunkydoms [Add to Longdo]
Dietrich {m}picklock; skeleton key [Add to Longdo]
Dingsbums {n}dohickey; dojigger; doodad; doohickey; gimmick [Add to Longdo]
Doppelfunktionstaste {f}alternate action key [Add to Longdo]
Drehmomentschlüssel {m}torque wrench; torque spanner; dynamometric key [Add to Longdo]
Symptome bei abruptem Drogenentzugcold turkey [Add to Longdo]
Druckschalter {m}press key [Add to Longdo]
Drücker {m} (auf Türen)latch key [Add to Longdo]
Editiertastenblock {m}editing keypad [Add to Longdo]
Eingabetaste {f}enter key [Add to Longdo]
Einlegekeil {m}sunk key [Add to Longdo]
Eishockey {n}ice hockey; hockey [Add to Longdo]
Entsperrtaste {f}; Korrekturtaste {f}unlock key [Add to Longdo]
Escape-Taste {f} [comp.]escape key [Add to Longdo]
Flachkeil {m}flat key [Add to Longdo]
Folientastatur [comp.] {f}membrane keypad; membrane keyboard [Add to Longdo]
Funktionstaste {f}function key [Add to Longdo]
Funktionstastenbelegung {f}function key assignment [Add to Longdo]
Funktionstastenbelegung {f}application keypad mode [Add to Longdo]
Funktionstastenblock {m}alternate keypad [Add to Longdo]
Funktionstastenblock {m}application keypad [Add to Longdo]
Gefahrenentlüftungstaster {m}danger vent key [Add to Longdo]
Gefangenenwärter {m}; Schließer {m}; Kerkermeister {m}; Gefängniswärter {m} | Gefangenenwärter {pl}turnkey | turnkeys [Add to Longdo]
Gerangel {n}jockeying [Add to Longdo]
Gleitfeder {f}sliding key [Add to Longdo]
Glücks...flukey [Add to Longdo]
Großkunden-Außendienst {m}key account management [Add to Longdo]
Großkunden-Betreuer {m}key account manager [Add to Longdo]
Grundgedanke {m}key note [Add to Longdo]
Grundton {m} [mus.]fundamental (tone); root; keynote [Add to Longdo]
Hahnschlüssel {m}plug key [Add to Longdo]
Halbmondkeil {m}woodruff key [Add to Longdo]
Handlochen von Lochkarten [comp.]keypunching [Add to Longdo]
Hauptbestandteil {m}; wesentlicher Bestandteilessential element; essential part; key ingredient [Add to Longdo]
Hauptgedanke {m}keystone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DJ[ディージェー, dei-jie-] (n) DJ; disc jockey [Add to Longdo]
あんちょこ[, anchoko] (n) crib notes; key (to a diagram) [Add to Longdo]
いじくり回す;弄くり回す;弄くりまわす[いじくりまわす, ijikurimawasu] (v5s) (uk) (See いじり回す) to fiddle with; to monkey around with [Add to Longdo]
うんしょっと[, unshotto] (int) omigosh; crikey [Add to Longdo]
お化け屋敷;御化け屋敷[おばけやしき, obakeyashiki] (n) haunted house [Add to Longdo]
くさび石;楔石[くさびいし, kusabiishi] (n) (1) (See 要石) keystone; (2) (See チタン石) sphene [Add to Longdo]
はっけよい[, hakkeyoi] (int) phrase shouted by a sumo referee when both rikishi have stopped moving [Add to Longdo]
アイスホッケー(P);アイス・ホッケー[, aisuhokke-(P); aisu . hokke-] (n) ice hockey; (P) [Add to Longdo]
アクセスキー[, akusesuki-] (n) {comp} access key [Add to Longdo]
アップルキー[, appuruki-] (n) {comp} Apple key [Add to Longdo]
アップル拡張キーボード[アップルかくちょうキーボード, appuru kakuchou ki-bo-do] (n) {comp} Apple Extended Keyboard [Add to Longdo]
アプリケーションキー[, apurike-shonki-] (n) {comp} application key [Add to Longdo]
[, i] (n) 1st in a sequence denoted by the iroha system; 1st note in the diatonic scale (used in key names, etc.) [Add to Longdo]
イグニッションキー[, igunisshonki-] (n) ignition key [Add to Longdo]
イチマルイチキーボード[, ichimaruichiki-bo-do] (n) {comp} 101 Keyboard [Add to Longdo]
イチマルロクキーボード[, ichimarurokuki-bo-do] (n) {comp} 106 Keyboard [Add to Longdo]
イモビライザー[, imobiraiza-] (n) immobiliser (electronic device that prevents an automobile engine from running without the key); immobilizer [Add to Longdo]
インキー[, inki-] (vs) shutting yourself out of your car with the key left inside (wasei [Add to Longdo]
イ調[イちょう, i chou] (n) key of A (music) [Add to Longdo]
ウーリーモンキー[, u-ri-monki-] (n) woolly monkey (any New World monkey of genus Lagothrix) [Add to Longdo]
ウィスキー(P);ウイスキー(P);ウヰスキー;ヰスキー;ヰスキ;ウイスキ;ウイスケ;ウヰスケ;ウスケ[, uisuki-(P); uisuki-(P); uisuki-; isuki-; isuki ; uisuki ; uisuke ; uisuke ; usuke] (n) (also written as ウ井スキー) whisky; whiskey; (P) [Add to Longdo]
ウイスキーサウー;ウィスキーサウー[, uisuki-sau-; uisuki-sau-] (n) whisky sour; whiskey sour [Add to Longdo]
エスケープキー[, esuke-puki-] (n) {comp} ESC key [Add to Longdo]
エルゴノミックキーボード[, erugonomikkuki-bo-do] (n) {comp} ergonomic keyboard [Add to Longdo]
エレクトリカルキー[, erekutorikaruki-] (n) {comp} electrical key [Add to Longdo]
エンジンキー[, enjinki-] (n) ignition key (wasei [Add to Longdo]
エンターキー[, enta-ki-] (n) {comp} Enter key [Add to Longdo]
エンドキー[, endoki-] (n) {comp} End key [Add to Longdo]
オプションキー[, opushonki-] (n) {comp} Option key [Add to Longdo]
オルトキー[, orutoki-] (n) {comp} Alt Key [Add to Longdo]
カーソルキー[, ka-soruki-] (n) {comp} cursor keys [Add to Longdo]
カーソルコントロールキー[, ka-sorukontoro-ruki-] (n) {comp} cursor control key [Add to Longdo]
カーソル移動キー[カーソルいどうキー, ka-soru idou ki-] (n) {comp} cursor control key [Add to Longdo]
キー[, ki-] (n) (1) key; (2) long squealing sound; (P) [Add to Longdo]
キーアサイン[, ki-asain] (n) {comp} key assign [Add to Longdo]
キーアドバイザー[, ki-adobaiza-] (n) key advisor; key adviser [Add to Longdo]
キーイン[, ki-in] (n) {comp} key in [Add to Longdo]
キーインダストリー[, ki-indasutori-] (n) key industry [Add to Longdo]
キーウェブクリエイタ[, ki-uebukurieita] (n) {comp} KeyWeb Creater [Add to Longdo]
キーエスキューエル[, ki-esukyu-eru] (n) {comp} KeySQL [Add to Longdo]
キーエスクロー[, ki-esukuro-] (n) {comp} key escrow [Add to Longdo]
キーカスタマイズ[, ki-kasutamaizu] (n) {comp} key customize [Add to Longdo]
キーカレンシー[, ki-karenshi-] (n) key currency [Add to Longdo]
キークラブ[, ki-kurabu] (n) key club [Add to Longdo]
キーコード[, ki-ko-do] (n) {comp} key code [Add to Longdo]
キーシム[, ki-shimu] (n) keysym; key-symbol [Add to Longdo]
キーステーション[, ki-sute-shon] (n) key station; (P) [Add to Longdo]
キーストーン[, ki-suto-n] (n) keystone [Add to Longdo]
キーストーンコンビ[, ki-suto-nkonbi] (n) (abbr) keystone combination [Add to Longdo]
キーストーンコンビネーション[, ki-suto-nkonbine-shon] (n) keystone combination [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚美尼亚[Yà měi ní yà, ㄧㄚˋ ㄇㄟˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Armenia, former Soviet republic in Caucasus and region of northern Turkey [Add to Longdo]
低调[dī diào, ㄉㄧ ㄉㄧㄠˋ, / 調] low key; low-profile [Add to Longdo]
[piān, ㄆㄧㄢ, ] one-sided; to lean; to slant; prejudiced; inclined to one side; the left-hand side of split Chinese character, often the key or radical [Add to Longdo]
偏旁[piān páng, ㄆㄧㄢ ㄆㄤˊ, ] the left- and right-side of a split Chinese character, often the key (radical) and phonetic [Add to Longdo]
僧帽猴[sēng mào hóu, ㄙㄥ ㄇㄠˋ ㄏㄡˊ, ] capucin monkey; genus Cebidae [Add to Longdo]
先机[xiān jī, ㄒㄧㄢ ㄐㄧ, / ] key moment; decisive opportunity [Add to Longdo]
公开钥匙[gōng kāi yào shi, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] public key (in encryption) [Add to Longdo]
冰球[bīng qiú, ㄅㄧㄥ ㄑㄧㄡˊ, ] ice hockey; puck [Add to Longdo]
冰球场[bīng qiú chǎng, ㄅㄧㄥ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, / ] ice hockey rink [Add to Longdo]
博士买驴[bó shì mǎi lǘ, ㄅㄛˊ ㄕˋ ㄇㄞˇ ㄌㄩˊ, / ] lit. the scholar buys a donkey (成语 saw); fig. long-winded verbiage that never gets to the point; a saw mocking scholastic pomposity [Add to Longdo]
吐绶鸡[tǔ shòu jī, ㄊㄨˇ ㄕㄡˋ ㄐㄧ, / ] turkey [Add to Longdo]
哈奴曼[Hā nú màn, ㄏㄚ ㄋㄨˊ ㄇㄢˋ, ] Hanuman, a monkey God in the Indian epic Ramayana [Add to Longdo]
商鞅[Shāng Yāng, ㄕㄤ ㄧㄤ, ] Shang Yang (c. 390-338 BC), legalist philosopher and important statesman of Qin state 秦國|秦国 whose militaristic reforms in 356 and 350 BC played a key role in establishing Qin power [Add to Longdo]
喉咽[hóu yān, ㄏㄡˊ ㄧㄢ, ] laryngopharynx; fig. a key position [Add to Longdo]
喉鸣[hóu míng, ㄏㄡˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] throat sound such as choking, donkey's bray etc [Add to Longdo]
回车[huí chē, ㄏㄨㄟˊ ㄔㄜ, / ] enter (computer key) [Add to Longdo]
土耳其[Tǔ ěr qí, ㄊㄨˇ ㄦˇ ㄑㄧˊ, ] Turkey [Add to Longdo]
坎儿[kǎn r, ㄎㄢˇ ㄖ˙, / ] critical juncture; key moment [Add to Longdo]
基调[jī diào, ㄐㄧ ㄉㄧㄠˋ, / 調] main key (of a musical composition); keynote (speech) [Add to Longdo]
大数[Dà shù, ㄉㄚˋ ㄕㄨˋ, / ] Tarsus, Mediterranean city in Turkey, the birthplace of St Paul [Add to Longdo]
大闹天宫[dà nào tiān gōng, ㄉㄚˋ ㄋㄠˋ ㄊㄧㄢ ㄍㄨㄥ, / ] "The Monkey Creates Havoc in Heaven", story about Sun Wu Kong [Add to Longdo]
威客[wēi kè, ㄨㄟ ㄎㄜˋ, ] Witkey, question-and-answer website www.witkey.com [Add to Longdo]
孙悟空[Sūn Wù kōng, ㄙㄨㄣ ˋ ㄎㄨㄥ, / ] Sun Wukong (name of a monkey with supernatural powers in the novel Journey to the West 西遊記|西游记) [Add to Longdo]
安卡拉[Ān kǎ lā, ㄢ ㄎㄚˇ ㄌㄚ, ] Ankara (capital of Turkey) [Add to Longdo]
[kè, ㄎㄜˋ, ] customer; visitor; guest; guest web user (e.g. blogger 博客); phonetic -ke, -ge, -co, -key etc in loan words [Add to Longdo]
巴儿狗[bā ér gǒu, ㄅㄚ ㄦˊ ㄍㄡˇ, / ] pekingese (a breed of dog); sycophant; lackey [Add to Longdo]
心猿意马[xīn yuán yì mǎ, ㄒㄧㄣ ㄩㄢˊ ㄧˋ ㄇㄚˇ, / ] lit. heart a monkey, mind a horse (成语 saw); fig. capricious (derog.); to have ants in one's pants; hyperactive; adventurous and uncontrollable [Add to Longdo]
恒河猴[Héng hé hóu, ㄏㄥˊ ㄏㄜˊ ㄏㄡˊ, / ] rhesus macaque (Macaca mulatta); rhesus monkey; lit. river Ganges monkey of north India [Add to Longdo]
爱琴[Ài qín, ㄞˋ ㄑㄧㄣˊ, / ] Aegean (sea between Greece and Turkey) [Add to Longdo]
懒驴上磨屎尿多[lǎn lǘ shàng mò shǐ niào duō, ㄌㄢˇ ㄌㄩˊ ㄕㄤˋ ㄇㄛˋ ㄕˇ ㄋㄧㄠˋ ㄉㄨㄛ, 尿 / 尿] (proverb) A lazy person will find many excuses to delay working; lit. When a lazy donkey is turning a grindstone, it takes a lot of time off for peeing and pooing [Add to Longdo]
托罗斯山[Tuō luó sī shān, ㄊㄨㄛ ㄌㄨㄛˊ ㄙ ㄕㄢ, / ] Taurus mountains of south Turkey [Add to Longdo]
按键[àn jiàn, ㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] a button or key (on keyboard, touchpad, piano etc); a keystroke; to press (a button) [Add to Longdo]
提纲[tí gāng, ㄊㄧˊ ㄍㄤ, / ] the key point; outline [Add to Longdo]
攻关[gōng guān, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄢ, / ] to storm a strategic pass; fig. to tackle a key problem [Add to Longdo]
敲入[qiāo rù, ㄑㄧㄠ ㄖㄨˋ, ] to key in; to input [Add to Longdo]
曲棍[qū gùn, ㄑㄩ ㄍㄨㄣˋ, ] bent stick; hockey stick [Add to Longdo]
曲棍球[qū gùn qiú, ㄑㄩ ㄍㄨㄣˋ ㄑㄧㄡˊ, ] hockey [Add to Longdo]
有烟煤[yǒu yān méi, ㄧㄡˇ ㄧㄢ ㄇㄟˊ, / ] smokey coal [Add to Longdo]
格鲁吉亚[Gé lǔ jí yà, ㄍㄜˊ ㄌㄨˇ ㄐㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Republic of Gruzia or Georgia, former Soviet republic in Caucasus, bordering Turkey and the Black Sea [Add to Longdo]
标砖[biāo zhuān, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄢ, / ] marker brick (in building); keystone [Add to Longdo]
树倒猢狲散[shù dǎo hú sūn sàn, ㄕㄨˋ ㄉㄠˇ ㄏㄨˊ ㄙㄨㄣ ㄙㄢˋ, / ] When the tree topples the monkeys scatter. (成语 saw); fig. an opportunist abandons an unfavorable cause; Rats leave a sinking ship. [Add to Longdo]
权钥[quán yào, ㄑㄩㄢˊ ㄧㄠˋ, / ] keys of authority [Add to Longdo]
杀鸡儆猴[shā jī jǐng hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄐㄧㄥˇ ㄏㄡˊ, / ] lit. killing the chicken to warn the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres [Add to Longdo]
杀鸡吓猴[shā jī xià hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄡˊ, / ] lit. killing the chicken to scare the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres [Add to Longdo]
杀鸡给猴看[shā jī gěi hóu kàn, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄍㄟˇ ㄏㄡˊ ㄎㄢˋ, / ] lit. to kill a chicken in front of a monkey; fig. to make an example of sb (by punishment) to frighten others [Add to Longdo]
杀鸡警猴[shā jī jǐng hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄐㄧㄥˇ ㄏㄡˊ, / ] lit. killing the chicken to warn the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres [Add to Longdo]
津要[jīn yào, ㄐㄧㄣ ㄧㄠˋ, ] a key crossing point; a communications hub [Add to Longdo]
火鸡[huǒ jī, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧ, / ] turkey [Add to Longdo]
无支祁[Wú zhī qí, ˊ ㄓ ㄑㄧˊ, / ] a water goblin in Chinese mythology usually depicted as a monkey [Add to Longdo]
爪牙[zhǎo yá, ㄓㄠˇ ㄧㄚˊ, ] pawn; lackey; accomplice (in crime); collaborator; henchman [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けん盤[けんばん, kenban] keyboard [Add to Longdo]
アクセスキー[あくせすきー, akusesuki-] access key [Add to Longdo]
カーソルキー[かーそるきー, ka-soruki-] cursor keys [Add to Longdo]
カーソルコントロールキー[かーそるこんとろーるきー, ka-sorukontoro-ruki-] cursor control key [Add to Longdo]
カーソル移動キー[カーソルいどうキー, ka-soru idou ki-] cursor control key [Add to Longdo]
キー[きー, ki-] key [Add to Longdo]
キーエスクロー[きーえすくろー, ki-esukuro-] key escrow [Add to Longdo]
キータイトル[きーたいとる, ki-taitoru] key title [Add to Longdo]
キーテクノロジー[きーてくのろじー, ki-tekunoroji-] key technology [Add to Longdo]
キーバインド[きーばいんど, ki-baindo] key binding [Add to Longdo]
キーフィーチャ[きーふぃーちゃ, ki-fi-cha] key feature [Add to Longdo]
キーフィールド[きーふぃーるど, ki-fi-rudo] key field [Add to Longdo]
キーホルダー[きーほるだー, ki-horuda-] key ring (encryption) [Add to Longdo]
キーボード[きーぼーど, ki-bo-do] keyboard [Add to Longdo]
キーボードパスワード[きーぼーどぱすわーど, ki-bo-dopasuwa-do] keyboard password [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
キーボード入力[キーボードにゅうりょく, ki-bo-do nyuuryoku] keyboard input [Add to Longdo]
キーリカバリー[きーりかばりー, ki-rikabari-] key recovery [Add to Longdo]
キーリング[きーりんぐ, ki-ringu] key ring (encryption) [Add to Longdo]
キーワード[きーわーど, ki-wa-do] key-word [Add to Longdo]
キーワードサーチ[きーわーどさーち, ki-wa-dosa-chi] keyword search [Add to Longdo]
キーワード検索[キーワードけんさく, ki-wa-do kensaku] keyword search [Add to Longdo]
キー割当[キーわりあて, ki-wariate] key assignments [Add to Longdo]
キー順データセット[キーじゅんデータセット, ki-jun de-tasetto] KSDS, Key-Sequenced Data Set [Add to Longdo]
キー照合[キーしょうごう, ki-shougou] key matching [Add to Longdo]
キー入力検証[キーにゅうりょくけんしょう, ki-nyuuryokukenshou] keystroke verification [Add to Longdo]
クロマキー[くろまきー, kuromaki-] chroma key [Add to Longdo]
スペースキー[すぺーすきー, supe-suki-] space bar, space key [Add to Longdo]
ソートキー[そーときー, so-toki-] sort key [Add to Longdo]
テンキー[てんきー, tenki-] numeric keypad (lit [Add to Longdo]
テンキーパッド[てんきーぱっど, tenki-paddo] numeric keypad (lit [Add to Longdo]
パブリックキー[ぱぶりっくきー, paburikkuki-] public key [Add to Longdo]
ファンクションキー[ふぁんくしょんきー, fankushonki-] function keys [Add to Longdo]
プレフィックス形シフトキー[プレフィックスがたしふとキー, purefikkusu gatashifuto ki-] prefix-type shift key [Add to Longdo]
プログラムファンクションキー[ぷろぐらむふぁんくしょんきー, puroguramufankushonki-] program function (PF) key [Add to Longdo]
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
ホットキー[ほっときー, hottoki-] hotkey [Add to Longdo]
リターンキー[りたーんきー, rita-nki-] RETURN key [Add to Longdo]
リピートキー[りぴーときー, ripi-toki-] repeat key [Add to Longdo]
レコードキー[れこーどきー, reko-doki-] record key [Add to Longdo]
暗号キー[あんごうキー, angou ki-] encryption key [Add to Longdo]
引数キーワード[いんすうキーワード, insuu ki-wa-do] argument keyword [Add to Longdo]
下矢印キー[したやじるしキー, shitayajirushi ki-] down arrow key [Add to Longdo]
解読キー[かいどくキー, kaidoku ki-] decryption key [Add to Longdo]
各国語キーボード[かくこくごキーボード, kakukokugo ki-bo-do] national keyboard [Add to Longdo]
拡張日本語キーボード[かくちょうにほんごキーボード, kakuchounihongo ki-bo-do] enhanced (Japanese) keyboard [Add to Longdo]
基調演説[きちょうえんぜつ, kichouenzetsu] keynote speech [Add to Longdo]
機能語[きのうご, kinougo] keyword [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
竹やぶ[たけやぶ, takeyabu] Gruppe_von_Bambusstraeuchern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Key \Key\ (k[=e]), n. [OE. keye, key, kay, AS. c[ae]g.]
   1. An instrument by means of which the bolt of a lock is shot
    or drawn; usually, a removable metal instrument fitted to
    the mechanism of a particular lock and operated by turning
    in its place.
    [1913 Webster]
 
   2. A small device which is inserted into a mechanism and
    turned like a key to fasten, adjust, or wind it; as, a
    watch key; a bed key; the winding key for a clock, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. One of a set of small movable parts on an instrument or
    machine which, by being depressed, serves as the means of
    operating it; the complete set of keys is usually called
    the keyboard; as, the keys of a piano, an organ, an
    accordion, a computer keyboard, or of a typewriter. The
    keys may operate parts of the instrument by a mechanical
    action, as on a piano, or by closing an electrical
    circuit, as on a computer keyboard. See also senses 12 and
    13.
    [1913 Webster +PJC]
 
   4. A position or condition which affords entrance, control,
    pr possession, etc.; as, the key of a line of defense; the
    key of a country; the key of a political situation. Hence,
    that which serves to unlock, open, discover, or solve
    something unknown or difficult; as, the key to a riddle;
    the key to a problem. Similarly, see also senses 14 and
    15.
    [1913 Webster]
 
       Those who are accustomed to reason have got the true
       key of books.             --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Who keeps the keys of all the creeds. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   5. That part of a mechanism which serves to lock up, make
    fast, or adjust to position.
    [1913 Webster]
 
   6. (Arch.)
    (a) A piece of wood used as a wedge.
    (b) The last board of a floor when laid down.
      [1913 Webster]
 
   7. (Masonry)
    (a) A keystone.
    (b) That part of the plastering which is forced through
      between the laths and holds the rest in place.
      [1913 Webster]
 
   8. (Mach.)
    (a) A wedge to unite two or more pieces, or adjust their
      relative position; a cotter; a forelock. See Illusts.
      of {Cotter}, and {Gib}.
    (b) A bar, pin or wedge, to secure a crank, pulley,
      coupling, etc., upon a shaft, and prevent relative
      turning; sometimes holding by friction alone, but more
      frequently by its resistance to shearing, being
      usually embedded partly in the shaft and partly in the
      crank, pulley, etc.
      [1913 Webster]
 
   9. (Bot.) An indehiscent, one-seeded fruit furnished with a
    wing, as the fruit of the ash and maple; a samara; --
    called also {key fruit}.
    [1913 Webster]
 
   10. (Mus.)
     (a) A family of tones whose regular members are called
       diatonic tones, and named key tone (or tonic) or one
       (or eight), mediant or three, dominant or five,
       subdominant or four, submediant or six, supertonic or
       two, and subtonic or seven. Chromatic tones are
       temporary members of a key, under such names as "
       sharp four," "flat seven," etc. Scales and tunes of
       every variety are made from the tones of a key.
     (b) The fundamental tone of a movement to which its
       modulations are referred, and with which it generally
       begins and ends; keynote.
       [1913 Webster]
 
          Both warbling of one song, both in one key.
                          --Shak.
       [1913 Webster]
 
   11. Fig: The general pitch or tone of a sentence or
     utterance.
     [1913 Webster]
 
        You fall at once into a lower key.  --Cowper.
     [1913 Webster]
 
   12. (Teleg.) A metallic lever by which the circuit of the
     sending or transmitting part of a station equipment may
     be easily and rapidly opened and closed; as, a telegraph
     key.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   13. any device for closing or opening an electric circuit,
     especially as part of a keyboard, as that used at a
     computer terminal or teletype terminal.
     [PJC]
 
   14. A simplified version or analysis which accompanies
     something as a clue to its explanation, a book or table
     containing the solutions to problems, ciphers,
     allegories, or the like; or (Biol.) a table or synopsis
     of conspicuous distinguishing characters of members of a
     taxonomic group.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   15. (Computers) A word or other combination of symbols which
     serves as an index identifying and pointing to a
     particular record, file, or location which can be
     retrieved and displayed by a computer program; as, a
     database using multi-word keys. When the key is a word,
     it is also called a {keyword}.
     [PJC]
 
   {Key bed}. Same as {Key seat}.
 
   {Key bolt}, a bolt which has a mortise near the end, and is
    secured by a cotter or wedge instead of a nut.
 
   {Key bugle}. See {Kent bugle}.
 
   {Key of a position} or {Key of a country.} (Mil.) See {Key},
    4.
 
   {Key seat} (Mach.), a bed or groove to receive a key which
    prevents one part from turning on the other.
 
   {Key way}, a channel for a key, in the hole of a piece which
    is keyed to a shaft; an internal key seat; -- called also
    {key seat}.
 
   {Key wrench} (Mach.), an adjustable wrench in which the
    movable jaw is made fast by a key.
 
   {Power of the keys} (Eccl.), the authority claimed by the
    ministry in some Christian churches to administer the
    discipline of the church, and to grant or withhold its
    privileges; -- so called from the declaration of Christ,
    "I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven."
    --Matt. xvi. 19.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 key \key\, a.
   Essential; most important; as, the key fact in the inquiry;
   the president was the key player inthe negotiations.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Key \Key\, v. t. [imp. & p. p. {Keved}; p. pr. & vb. n.
   {Keying}.]
   1. To fasten or secure firmly; to fasten or tighten with keys
    or wedges. --Francis.
    [1913 Webster]
 
   2. (Computers) To enter (text, data) using keys, especially
    those on a keyboard; to keyboard; as, to key the data in
    by hand.
    [PJC]
 
   3. To adjust so as to be maximally effective in a particular
    situation; -- of actions, plans, or speech; as, to key
    one's campaign speech to each local audience.
    [PJC]
 
   4. To furnish with a key or keys.
    [PJC]
 
   {To key up}.
    (a) (Arch.) To raise (the whole ring of an arch) off its
      centering, by driving in the keystone forcibly.
    (b) (Mus.) To raise the pitch of.
    (c) Hence, (fig.), to produce nervous tension in; as, the
      whole team was keyed up for the championship game.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quay \Quay\, n. [F. quai. See {Key} quay.]
   A mole, bank, or wharf, formed toward the sea, or at the side
   of a harbor, river, or other navigable water, for convenience
   in loading and unloading vessels. [Written also {key}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cotter \Cot"ter\ (k[o^]t"t[~e]r), n.
   1. A piece of wood or metal, commonly wedge-shaped, used for
    fastening together parts of a machine or structure. It is
    driven into an opening through one or all of the parts.
 
   Note: [See Illust.] In the United States a cotter is commonly
      called a {key}.
      [1913 Webster]
 
   2. A toggle.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top