Search result for

*intellectual*

(74 entries)
(0.0256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: intellectual, -intellectual-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Intellectually.ฉลาดมาก The Choice (2012)
It is clearly unethical to vandalize intellectual property!เป็นไม่เป็นตามหลักจรรยาชัดเจน ในการทำลายทรัพย์สินของรัฐในทรัพย์สินทางปัญญา Heartbreak Library (2008)
Frost is just not in your intellectual class, sir.ฟรอสต์ เขาฉลาด ไม่เท่าทันท่านหรอกครับ Frost/Nixon (2008)
I'm better suited to a life of thought, debate, intellectual discipline.ผมเหมาะกับชีวิตที่ใช้ความคิด การถกเถียง และความมีระเบียบวินัยทางปัญญา Frost/Nixon (2008)
I suppose you could say he's an intellectual.ฉันคิดว่าคุณอาจจะบอกว่าเขาเป็นทางปัญญา Revolutionary Road (2008)
I thought the intellectual challenge might be of interest to you.ผมคิดว่ามันเป็นการท้าทายพลังสมอง บางทีคุณอาจจะสนใจ Pathology (2008)
I want to commit to all the intellectual property you possess.ผมต้องการจะทำ ด้วยทรัพย์สินอันทรงปัญญา ที่คุณครอบครองอยู่ Cowboys and Indians (2009)
Intellectual property. I helped you.ทรัพย์สินทางปัญญา มาฉันช่วย To Hell... And Back (2009)
I need a man who can keep up with me intellectually and creatively.หนูอยากได้ผู้ชายที่ฉลาด และมีความคิดสร้างสรรค์ Ballad (2009)
I think this is just forcing us To expand our intellectual horizons. (sighs)ฉันว่ามันทำให้เราขยาย ขอบเขตความรู้ออกไป Vitamin D (2009)
You could be my social, physical, or intellectual inferior, but your chances are equal to mine.เธออาจะเป็นคนในสังคม ทางกายภาพ หรือสติปัญญาที่สูงส่งกว่าฉัน แต่โชคก็จะเท่ากับฉัน Beyond Here Lies Nothin' (2009)
I thought you hated intellectual property theft.ฉันนึกว่าเธอเกลียดการขโมยความคิดคนอื่นนะเนี่ย Reversals of Fortune (2009)
You're saying I'm easier to win over than a bunch of pseudo-intellectual, homesick malcontents?เธอกำลังพูดว่า ฉันมันง่ายที่จะเอาชนะใข่ไหม มากกว่าพวก เทียมไม่จริงใจที่มีสติปัญญา ที่มันไม่น่าพอใจ Dan de Fleurette (2009)
Use intellectual argument to defend your behavior.ใช้วุฒิปัญญาโต้แย้ง เพื่อปกป้องพฤติกรรมตนเอง Playing Cards with Coyote (2009)
Intellectually, emotionally, sexually.ทางสติปัญญา ทางอารมณ์ ทางเพศ The Coffee Cup (2009)
All those liberals and intellectuals and smooth talkers and all of a sudden, nobody can think of anything to say.เหล่าเสรีชน และปราชญ์เมธี และผู้มีวาจาคมคาย ต่างจะชะงักงัน ไม่มีผู้ใดสามารถปริคำได้ Watchmen (2009)
Oh, well, they find it to be intellectual property theft.อ่อ เหรอ แต่นี่พวกเขาบอกว่า เป็นการขโมยทรัพย์สินทางปัญญา The Social Network (2010)
The rest of my attention is back at the offices of Facebook, where my colleagues and I are doing things that no one in this room, including and especially your clients, are intellectually or creatively capable of doing.ส่วนความสนใจที่เหลือของผม อยู่ที่ออฟฟิศของเฟสบุ๊ค ที่ผมกับเพื่อนร่วมงานทำงานกัน โดยที่คนที่อยู่ในห้องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกความคุณ The Social Network (2010)
The Winklevi aren't suing me for intellectual property theft.พี่น้องวิงเคิลวอสไม่ได้ฟ้องผม ข้อหาขโมยทรัพย์สินทางปัญญา The Social Network (2010)
You don't have to be an intellectual property expert to understand the difference between right and wrong.ท่านไม่ต้องเป้นผู้เชี่ยวชาญ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ท่านก็เข้าใจได้ว่าอะไรถูกอะไรผิด The Social Network (2010)
I have to give up everything I believe in-- my intellectual integrity, the very nature of who I am?ฉันต้องปฏิเสธทุกสิ่งที่ฉันเชื่อใน ความซื่อสัตย์ทางความรู้ของฉัน, ฉันจะเป็นคนยังไง? The Psychic Vortex (2010)
Mm, intellectually, about 30 hours.ทางสติปัญญาประมาณ 30 ชั่วโมง The Einstein Approximation (2010)
Intellectually, it's quite stimulating, and, uh,ในด้านสติปัญญา มันเป็นแรงกระตุ้น และ .. The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
I'm not only gifted intellectually and internationally known, but I'm also highly skilled in various methods of self-defense.ฉันไม่เพียงมีสติปัญญา เป็นพรสวรรค์ ตามที่นานาชาติรู้จักกัน แต่ฉันยังคง มีทักษะชั้นสูงในศิลปะ ป้องกันตัวแบบต่างๆ The Couple in the Cave (2010)
Amy pointed out that between the two of us, our genetic material has the potential of producing the first in a line of intellectually superior, benign overlords to guide humanity to a brighter tomorrow.เอมี่ชี้ให้เห็นว่า ระหว่างเราสองคน กรรมพันธุของเรามีความเป็นไปได้สูง ที่จะสามารถผลิต The Robotic Manipulation (2010)
My relationship with Amy was purely intellectual,ความสัมพันธ์ของฉันกับเอมี่เป็นเรื่องของสติปัญญาล้วน ๆ The Zazzy Substitution (2010)
They don't argue or question my intellectual authority, and this little guy here,แมวสร้างสังคมที่วิเศษ มันไม่เถียงหรือตั้งคำถาม เรื่องความรู้ทางสติปัญญาของผม The Zazzy Substitution (2010)
He was an intellectual property lawyer who does pro Bono work helping kids sue Hollywood for stealing their Twitter ideas.เขาเป็นทนายความที่ดินที่ชาญฉลาด ผู้ยอมทำงานการกุศล เพื่อช่วยเด็กฟ้องฮอลลีวูด ที่ขโมยไอเดียเรื่อง ทวิทเตอร์ ไป Goodbye, Columbia (2010)
I think it's much more likely that something that has been around for such a long period of time and has such enormous intellectual power is gonna retreat into a sort of inner cyberspace, probably lose interest with its immediate surroundings.และมีอำนาจทางปัญญาอย่างมาก เหมาะสำหรับการพักผ่อนจะเป็น ประเภทของไซเบอร์สเปซภายใน, อาจจะหมดความสนใจกับสภาพ แวดล้อมของมันทันที Are We Alone? (2010)
You call yourself an intellectual, yet you have your phone on in the theater.บอกว่าเป็นเวลาของพวกเรา แต่พี่ก็ยังรับโทรศัพท์ในโรงหนังนี่นะ Episode #1.3 (2010)
As one of our formost intellectuals, he's a personal friend of the prime minister.มันเป็น สายลับ และ เพื่อน Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
And I have to rejuvenate them in order to rise to the intellectual challenges before me.และผมต้องทำให้มันกลับมาเหมือนเดิม เพื่อที่จะ ให้สติปัญญาของผมกลับมามุ่งมั่น The Firefly (2011)
You're the worst kind there is--an intellectual snob.คุณช่างนิสัยไม่ดีเอาซะเลย\ แต่ก็ยังมีบางคนที่ฉลาดพอ While You Weren't Sleeping (2011)
I have fed my need for intellectual pursuit--ฉันได้กินเพื่อปัญญาของฉัน Death Didn't Become Him (2011)
Public television is the last bastion of the intellectual.การออกทีวีเป็นสิ่งสำคัญมาก The Fasting and the Furious (2011)
These four walls once housed an intellectual salon where the mind received nourishment as well as the stomach.4ด้านผนังห้องนี้ เคยมีแต่ผู้มีปัญญาอยู่ ทำให้ประเทืองปัญญา แล้วก็อิ่มท้องด้วย The Isolation Permutation (2011)
Intellectual compatibility is important, but the body's important too.ความสามารถทางปัญญาเป็นสิ่งสำคัญ แต่ร่างกายก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน I Need Romance (2011)
He's opinionated. We have intellectual debates.เขารู้เยอะ เราเถียงกันเรื่องวิชาการตลอดเวลา The Perks of Being a Wallflower (2012)
Is our chemistry just purely intellectual?สารเคมีของเราก็แค่ความคิดล้วนๆ Con-Heir (2012)
Intellectual discussion.คุยกันเรื่องประเทืองปัญญา Salon of the Dead (2012)
Seems New York's newest intellectuals are about to get dumbed down.ดูเหมือนคนฉลาดล่าสุดของนิวยอร์ค กำลังจะกลายเป็นคนที่โง่ที่สุดแล้วล่ะ Salon of the Dead (2012)
A-a liquid diet of booze and great intellectual discussion should suffice.และการสนทนาดีๆก็พอ Salon of the Dead (2012)
Now just be humble, self-deprecating, with a tinge of intellectual superiority.ตอนนี้ก็ถ่อมตัวไว้ สุภาพ บนความเฉลียวฉลาดของนาย Despicable B (2012)
So, that's two intellectual rants, and both Beverly and this girl were cheerleaders?สองคนนั้นพูดอะไรฉลาดๆ และทั้งสองคนก็เป็นเชียร์ลีดเดอร์ School's Out (2012)
- It's a feeling, V. It's not intellectual. - Stupid.ใช้ความรู้สึก ไม่ใช่สมอง ไอ้งั่ง Captain (2012)
She grew unhappy with the 'Division of Intellectual Property' and had a falling out.เธอคงไม่ค่อยดีใจสำหรับ ทรัพย์สินทางปัญญา อันนี้หรอก และสูญเสียมันไป Matter of Time (2012)
It has only recently come to my attention that there may have been a prior theft of intellectual propeyy that is unrelated to the murder of professor Ames.ทุกอย่างมันชี้ ไปทางนั้นหมดครับ ซึ่งอาจจะมีการ ขโมยทรัพย์สิน กันก่อนด้วย มันไม่เกี่ยวข้อง กับการ ฆาตกรรม ศ.เอม Matter of Time (2012)
Perhaps my only intellectual equal.บางทีเขาอาจเป็นคนเดียวที่สติปัญญาเท่าฉันก็ได้ The Hawking Excitation (2012)
And Maxine's fondness for intellectuals presents us with a graceful way to help cover up your identity.โอ้ แม็กชีนชื่นชอบคนที่ฉลาดรอบรู้ ทำตัวสง่างามนุ่มนวล ช่วยปกปิดตัวตนคุณได้ดี Bury the Lede (2012)
He, uh, keeps our intellectual property safe.เขา เอ่อ รักษา ความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินทางปัญญาของเรา Panama Red (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intellectualBesides being beautiful, she is kind and intellectual.
intellectualChess is a highly intellectual game.
intellectualEnjoy intellectual conversations.
intellectualEveryone has his intellectual desire.
intellectualEveryone has his intellectual desire; mine is to escape life as I know it.
intellectualHe likes to posture as an intellectual.
intellectualIntellectually we know prejudice is wrong.
intellectualIt is important to have intellectual curiosity.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auffassungsgabe {f}(intellectual) grasp [Add to Longdo]
Denkvermögen {n}intellectual power [Add to Longdo]
Eigentum {n}; Besitz {m}; Grundbesitz {m}; Grundstück {n} | Eigentum {n}; Grundbesitze {pl} | geistiges Eigentum | gewerbliches Eigentum | Besitz erwerben; Eigentum erwerben | bewegliches Eigentum | unbewegliches Eigentum | unbelasteter Grundbesitzproperty | properties | intellectual property | industrial property | to acquire property | moveables; movable property | immoveables; real property | unencumbered property [Add to Longdo]
Geistesgeschichte {f}intellectual history [Add to Longdo]
Geisteskraft {f}; Geistigkeit {f}intellectuality [Add to Longdo]
(intellektueller) Höhenflug {m}(intellectual) flight [Add to Longdo]
Immaterialgüterrecht {n}; Recht des geistigen Eigentums [jur.]intellectual property rights (IPR) [Add to Longdo]
Intellektuelle {m,f}; Intellektueller | Intellektuellen {pl}intellectual; highbrow | intellectuals [Add to Longdo]
Kapital {n} | arbeitendes Kapital | totes Kapital | totes Kapital; totes Inventar | geistiges Kapital | betriebsnotwendiges Kapital | nicht betriebsnotwendiges Kapital | Kapital und Arbeitcapital | active capital | dormant capital; unemployed capital | dead stock | intellectual capital | operating capital | non-operating capital | capital and labour [Add to Longdo]
Klimmzug {m} [sport] | Klimmzüge {pl} | geistige Klimmzüge machenpull-up | pull-ups | to do intellectual acrobatics [Add to Longdo]
Linksintellektuelle {m,f}; Linksintellektuellerleft-wing intellectual [Add to Longdo]
Schöpfung {f} | geistige Schöpfungcreation | intellectual creation [Add to Longdo]
Wissbegierde {f}intellectual curiosity [Add to Longdo]
intellektuell; geistig {adj}intellectual [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intellectual \In`tel*lec"tu*al\ (?; 135), a. [L. intellectualis:
   cf. F. intellectuel.]
   [1913 Webster]
   1. Belonging to, or performed by, the intellect; mental; as,
    intellectual powers, activities, etc.
    [1913 Webster]
 
       Logic is to teach us the right use of our reason or
       intellectual powers.         --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. Endowed with intellect; having the power of understanding;
    having capacity for the higher forms of knowledge or
    thought; characterized by intelligence or mental capacity;
    as, an intellectual person.
    [1913 Webster]
 
       Who would lose,
       Though full of pain, this intellectual being,
       Those thoughts that wander through eternity?
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Suitable for exercising the intellect; formed by, and
    existing for, the intellect alone; perceived by the
    intellect; as, intellectual employments.
    [1913 Webster]
 
   4. Relating to the understanding; treating of the mind; as,
    intellectual philosophy, sometimes called "mental"
    philosophy.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intellectual \In`tel*lec"tu*al\, n.
   1. The intellect or understanding; mental powers or
    faculties.
    [1913 Webster]
 
       Her husband, for I view far round, not nigh,
       Whose higher intellectual more I shun. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I kept her intellectuals in a state of exercise.
                          --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   2. A learned person or one of high intelligence; especially,
    one who places greatest value on activities requiring
    exercise of the intelligence, such as study, complex forms
    of knowledge, literature and aesthetic matters, reflection
    and philosophical speculation; a member of the
    intelligentsia; as, intellectuals are often apalled at the
    inanities that pass for entertainment on television.
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top