Search result for

*inquiry*

(161 entries)
(0.0699 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inquiry, -inquiry-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inquiry[N] การไต่สวน, Syn. investigation, query

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inquiryหมายถึง การสอบถามหาข้อมูลผ่านทางเครื่องปลายทาง (terminal) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ไปค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้ โดยปกติข้อมูลเหล่านี้ จะต้องเก็บ ๆ ไว้ในจานบันทึก เพื่อให้ค้นหาได้รวดเร็ว เมื่อหาพบแล้ว ก็จะแสดงผลให้ดูบนจอภาพ ตัวอย่างง่าย ๆ ที่จะอธิบายในเรื่องนี้ ก็คือเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)

English-Thai: Nontri Dictionary
inquiry(n) การถาม,การสืบสวน,การสอบสวน,การไต่สวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
postal inquiryการสอบถามทางไปรษณีย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
commission of inquiryคณะกรรมการสืบสวน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
close the inquiryปิดสำนวนการสอบสวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diligent inquiryการสอบสวนอย่างหนักหน่วง (เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างสมบูรณ์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
field inquiryการสอบถามภาคสนาม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
inquiryการสอบถาม, การสอบสวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
inquiryการสอบสวน [ดู enquiry] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inquiry official; inquisitorพนักงานสอบสวน [ป. วิ. อาญา] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inquiry, commission ofคณะกรรมการสืบสวน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inquisitor; inquiry officialพนักงานสอบสวน [ป. วิ. อาญา] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voluntary inquiryการสอบถามแบบให้ตอบโดยสมัครใจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Programmed Inquiry Language Or Teaching ภาษาไพล็อต [คอมพิวเตอร์]
Military courts ; Courts-matial and courts of inquiryศาลทหาร [TU Subject Heading]
Inquiryการถามเพื่อหาข้อมูล [การแพทย์]
Inquiry Methodsวิธีการตอบคำถาม [การแพทย์]
Inquiry Teachingการสอนแบบสืบสวน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But you must remember that I don't conduct this inquiry for my own amusement.เเต่ผมก็ไม่ได้ดําเนินการไต่สวนนี้เพื่อเล่นสนุก Rebecca (1940)
And with the confusion among members of parliament sparked by the comments of Finance Minister Takanashi during a recent parliament inquiry, there seems to be no compromise insight between the government and opposition.และความสับสนในหมู่สมาชิกสภา จากคำพูดของ รัฐมนตรีคลัง ทาคานาชิ ระหว่างการตรวจสอบโดยสภา ดูเหมือนจะไม่มีทางประนีประนอมกัน ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน Akira (1988)
This must be presented to the supreme executive council for inquiry, but...เรื่องนี้จะต้องถูกนำเสนอไปที่ สภาบริหารสูงเพื่อสอบถาม แต่... Akira (1988)
You are to be put before an inquiry committee.คุณได้ถูกเริ่มก่อนคณะ กรรมการจะถามหา Akira (1988)
An inquiry is held where Detective Roy Washburn testifies that you acted professionally at all times.การไต่สวนยังคงค้างไว้... ...ขณะที่นักสืบ รอย วอชเบิร์น... ...ตรวจสอบว่าคุณแสดง ความเป็นมืออาชีพตลอดเวลา Basic Instinct (1992)
Denise, did you tell T owers that I lied at the Cheslav inquiry?เดนนิส คุณได้บอกทาวเวอร์ว่า ผมให้ความเท็จในการพิจารณาคดีเชสลาฟรึเปล่า? Basic Instinct (1992)
He expected Denise to say that you perjured yourself at Cheslav's inquiry.เขาหวังจะให้เดนนิสพูดว่า คุณให้ความเท็จต่อตนเองในการพิจารณาคดีเชสลาฟ Basic Instinct (1992)
Barring further authorised inquiry, this case - file #DF101364 - is closed.รูปลักษณ์ หรือแบบ ของมัน ยังไม่สามารถบอกได้ ยกเว้นแต่ว่า อนาคตมีการสืบสาว คดีนี้ #DF101364 - ปิดแล้ว Squeeze (1993)
Amid a flurry of accusations and counter-accusations by the nations representing the Machine Consortium the President has ordered a special inquiry.ท่ามกลางความวุ่นวายของข้อกล่าว หาและข้อกล่าวหาเคาน์เตอร์ โดยประเทศที่เป็นตัว แทนของเครื่อง สมาคม ประธานได้มีคำสั่งพิเศษสอบ ถามรายละเอียดเพิ่มเติม Contact (1997)
I resigned as National Security Advisor in order to devote all of my energy to this inquiry.ฉันลาออกจากตำแหน่งเป็น ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่ออุทิศพลังงานทั้งหมดของฉัน เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนี้ Contact (1997)
And before his departure, he was questioned in judicial inquiry.หมดไปหนึ่ง ก่อนจากไปเขาต้องมาให้การกับศาล Malèna (2000)
- Area of inquiry?ต้องการทราบอะไรครับ กายภาพ The Time Machine (2002)
Your father's now facing an inquiry at work and it's entirely your fault!พ่อแกกำลังถูกที่ทำงานสอบสวนอยู่ เป็นความผิดของแกทั้งหมด Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
We begin our inquiry as scandals threaten to trigger a wide debate about the lack of public control over big corporations.สารคดีเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับที่มีเรื่องอื้อฉาว ที่ทำให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับการที่สังคมไม่สามารถควบคุมบรรษัทใหญ่ ๆ ได้ The Corporation (2003)
Balance of mind disturbed. No fuss, no inquiry.กลายเป็นคลุ้มคลั่งไปเอง ไม่ต้องมาสอบสวน The Constant Gardener (2005)
Our story really begins here, 150 years ago at the Royal Academy of Science in London, England, where a letter arrived, containing a very strange inquiry.เรื่องจริงของเรามันกำลังเกิดขึ้นที่นี่, เมื่อ 150 ปีก่อน ที่สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในกรุงลอนดอน,ประเทศอังกฤษ, Stardust (2007)
We received your inquiry regarding your depersonalization study, and a spot has become available.เราได้รับคำร้องขอให้ศึกษา เกี่ยวกับอาการรู้สึกเหมือนไม่จริงของคุณแล้ว และตอนนี้ก็มีที่ว่างให้คุณเข้ามาได้ Numb (2007)
Please submit your inquiry in writing to her office.มีอะไรกรุณาเขียนมาที่นี่ดีกว่าครับ Rendition (2007)
ALANCE INQUIRY CHECKING ACCOUNT ACCOUNT BALANCEสอบถามยอดคงเหลือ ตรวจสอบบัญชี ยอดเงินคงเหลือ Chuck Versus the DeLorean (2008)
and we pay him the respect of considering him innocent until the inquiry can establish the full facts of the matter.และเราตอบแทนเขาด้วยการเคารพในความคิดที่บริสุทธิ์ จนกระทั่งการไต่สวนได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงเรื่องทั้งหมด. The Same Old Story (2008)
Hahn, and I have a court order for the immediate release of all women being detained in this institution under the designation code 1 2 pending a formal inquiry into the reasons for their detainment;ผมมีหมายศาล มีคำสั่งให้ปล่อยตัวผู้หญิงทุกคน ออกจากที่นี่้ ตามที่ระบุไว้ ในข้อ 12 จากการสืบสวนทราบว่า มีการกักขังหน่วงเหนี่ยวอย่างผิดกฏหมาย Changeling (2008)
I FILED AN INQUIRY DOWNTOWN.ฉันส่งเบาะแสไปให้สำนักงานสืบสวนแล้ว Zoe's Reprise (2009)
Your methods of inquiry must Be as tired as your hair.วิธีการสืบสวนของพวกเธอ ช่างน่าเบื่อเหมือนทรงผมเธอ Carrnal Knowledge (2009)
They're looking for an experienced officer to head up a major inquiry into identity theft.พวกเค้ากำลังหาเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ เพื่อนำทีมหน่วยสืบสวนเพื่อต่อต้าน และเปิดเผยโจรกรรม Harry Brown (2009)
The way I see it they'll have another inquiry.ยังไงซะผมว่าพวกเขาต้องโดนไต่สวน Episode #3.2 (2009)
We might have to make a public inquiry into any past communist affiliations you might have had.อย่างนี้คงต้องให้สังคมตั้งข้อสงสัย... ...เรื่องความข้องเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ ของคุณในอดีตล่ะมั้ง Watchmen (2009)
Now... I'm afraid the bureau won't be able to supply you with a new surrogate until after the official inquiry.ตอนนี้ฉันเกรงว่าทางหน่วยจะไม่ให้ เซอโรเกทตัวใหม่กับนาย\ จนกว่ามีการไต่สวนอย่างเป็นทางการแล้ว Surrogates (2009)
And today's events come just days before court-appointed trustee Patricia Hewes is scheduled to formally begin her inquiry into the Tobin family.และเหตุการณ์วันนี้มาถึงก่อนหน้า วันที่ Patricia Hewesผู้ดูแลทรัพย์สินที่ศาลตั้ง ได้กำหนดวัน อย่าง Your Secrets Are Safe (2010)
My inquiry at my cousin's villa was...การไต่สวนที่บ้านญาติข้ามัน ... Delicate Things (2010)
Regarding you inquiry into Melinda and Joe Lee Mickens, unfortunately, our records show no current address on them.ตามคำขอของคุณเรื่องเมอลินดา และโจ ลี มิคเคนส์ โชคร้ายหน่อย ตามบันทึกของเรา ไม่พบที่อยู่ปัจจุบันของพวกเขา Bad Blood (2010)
That's the end of your inquiry?การสอบสวนเสร็จแล้วหรอ? The Bozeman Reaction (2010)
Given the exceptional circumstances, the inquiry have found no grounds for disciplinary action.ยอมให้เป็นกรณีพิเศษ ไม่ถูกคณะกรรมการสืบสวนทางวินัย Episode #1.1 (2010)
' The board of inquiry come down on my side.- คณะกรรมการสอบสวนเข้าข้างฝ่ายผม Episode #1.1 (2010)
Children are not rigorous when it comes to empirical inquiry.เด็กๆ ไม่ได้อยากรู้อยากเห็น อย่างจริงจัง ตอนที่ต้องตรวจสอบ ข้อมูลเชิงประจักษ์ The Body and the Bounty (2010)
My colleagues and I are mapping the neurological substrates that subserve global information processing, which is required for all cognitive reasoning, including scientific inquiry, making my research ipso facto prior in the ordo cognoscendi.ฉันกับเพื่อนร่วมงานกำลังวางแผน เรื่องสารเคมีของระบบประสาทที่สนับสนุน การประมวลผลข้อมูลโดยรวม The Zazzy Substitution (2010)
Justice finished its inquiry.ความยุติธรรมกลับมาแล้ว Withdrawal (2010)
And after a lifetime of distinguished scientific inquiry, he was inspired to follow a new line of work...นอกจากนี้เขายังเป็นผู้บัญชาการ อัศวินแห่งจักรวรรดิอังกฤษเซอร์ และหลังจากที่อายุการใช้งาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่โดดเด่นทางวิทยาศาสตร์ Is There a Creator? (2010)
I've just handed you a murder inquiry.ผมพึ่งจะยื่นคดีการฆาตรกรรมนี้ให้คุณกับมือ The Blind Banker (2010)
Point of inquiry, given that Leonard is your secondary friend and Koothrappali is your primary friend, why didn't you seek refuge under his roof?ขอถามอะไรหน่อย เลนเนิร์ดเป็นเพื่อนอันดับที่สองของนาย ส่วนคูธราพาลีเป็นอันดับแรก The Cohabitation Formulation (2011)
I'll make a discreet inquiry.ผมจะสอบถามรายละเอียดอย่างรอบคอบ Strain (2011)
There's going to be an inquiry into the shooting.จะมีการไต่สวน เหตุยิงบาทหลวงนั่น Who, What, Where, Wendigo? (2011)
How's it going with the inquiry and everything?แล้วอาการบาดเจ็บเป็นยังไงบ้างล่ะ Number Crunch (2011)
What happened with the inquiry into the landlord?อ้อ เกี่ยวกับเจ้าของออฟฟิศนั่น เรื่องไปถึงไหนแล้ว Poseidon (2011)
THE PRIME MINISTER'S ORDERED AN INQUIRY.นายกสั่งให้มีการไต่สวน คุณต้องไปให้การ Skyfall (2012)
BOARD OF INQUIRY BEGINS IN 30 MINUTES. I WANT TO KNOW WHAT'S ON THAT COMPUTER.ฉันต้องรู้สิ่งที่อยู่ในคอมนั่น Skyfall (2012)
Oh... well let's see... ah, it is an inquiry concerning God's will and the nature of men.іtѕ реrѕрісuіty ѕtrоkе mе аѕ thоugh dеlіvеrеd thrоugh dіvіnе rеvеlаtіоn. Cloud Atlas (2012)
Could you be a mensch and when you're next foraging at Otto's Books, make an inquiry?іthеіr ѕhірѕ сrеер -сrаwlіn' оn thе wаvеѕ,/і Cloud Atlas (2012)
I'd appreciate if you could direct your line of inquiry toward me.ผมจะขอบคุณ ถ้าคุณยอมบอกรายละเอียดเกี่ยวกับงานนี้ให้เราฟัง Django Unchained (2012)
Well, I-I was surprised to get such a speedy response to my inquiry.อืมม,ฉัน ฉัน ประหลาดใจที่ได้รับ การตอบสนองอย่างรวดเร็ว Let's Kill Bridget (2012)
Your inquiry wrapped six months ago.ข้อกล่าวหาของคุณพับไปตั้ง 6 เดือนแล้ว Risk (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inquiryHe wrote a letter of inquiry to his business contact.
inquiryOn inquiry learned that she was out.
inquiryThank you very much if the shipment has already been made and please disregard this inquiry.
inquiryThis subject is outside the scope of our inquiry.
inquiryWe have just received an inquiry from Kansas concerning your brother.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พนักงานสอบสวน[N] inquiry official, Syn. เจ้าหน้าที่สอบสวน, Example: การตั้งข้อกล่าวหาในคดีต่างๆ เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ที่สามารถกระทำได้ตามพยานหลักฐานของตำรวจ, Count unit: คน, Thai definition: เจ้าพนักงาน ซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจ และหน้าที่ทำการสอบสวน, Notes: (กฎหมาย)
คำถาม[N] question, See also: problem, query, interrogatory, interrogation, inquiry, subject, Syn. ปริศนา, ปัญหา, Ant. คำตอบ, Example: นักข่าวเตรียมคำถามไว้ถามนายกรัฐมนตรีหลายข้อ, Count unit: ข้อ, Thai definition: ข้อความแสดงการถาม
การสืบสวน[N] investigation, See also: enquiry, inquiry, examination, research, Syn. การสอบสวน, การไต่สวน, การไต่ถาม, การสืบค้น, การซัก, การพิสูจน์, การพิเคราะห์, Example: ตำรวจรายงานความคืบหน้าของการสืบสวนคดีค้ายาบ้ารายใหญ่ที่จับได้ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้, Thai definition: การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสอบถามราคา[n. exp.] (bai søpthām rākhā) EN: price inquiry ; request for price quotation   
เจ้าหน้าที่สอบสวน[n. exp.] (jaonāthī søpsūan) EN: inquiry official   
จดหมายสอบถาม[n. exp.] (jotmāi søpthām) EN: inquiry ; enquiry   
คำถาม[n.] (khamthām) EN: question ; problem ; query ; interrogatory ; interrogation ; inquiry ; questionnaire ; subject   FR: question [f] ; interrogation [f]
แผนกสอบสวน[n. exp.] (phanaēk søpsūan) EN: inquiry section   
ซักถาม[v.] (sakthām) EN: question ; interrogate ; inquire ; ask ; make an inquiry   FR: questionner ; interroger
สอบถาม[v.] (søpthām) EN: question ; ask ; inquire ; interrogate ; make an inquiry   FR: se renseigner ; demander
ไต่ถาม[v.] (taithām) EN: ask ; inquire ; question ; make an inquiry   

CMU English Pronouncing Dictionary
INQUIRY    IH2 N K W AY1 R IY0
INQUIRY    IH2 N K W ER0 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inquiry    (n) (i1 n k w ai1 @ r ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
調査[ちょうさ, chousa] Thai: การสอบสวน English: inquiry
質問[しつもん, shitsumon] Thai: คำถาม English: inquiry

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auskunftsbüro {n}inquiry office [Add to Longdo]
Benutzeranfrage {f}user inquiry; user query; user request [Add to Longdo]
Dokument {n}; Aktenstück {n} | Dokumente {pl}; Aktenstücke {pl} | ausgehende Dokumente | echtes Dokument; authentisches Dokumentdocument | documents | inquiry documents | authentic document [Add to Longdo]
Frage-Antwort-Zyklus {m}inquiry-response cycle [Add to Longdo]
Nachforschung {f}; Erkundigung {f}; Erhebung {f} | Nachforschungen {pl}; Erkundigungen {pl}; Erhebungen {pl}inquiry; enquiry | inquiries; enquiries [Add to Longdo]
Nachfrage {f}; Abfrage {f}; Anfrage {f}inquiry; enquiry [Add to Longdo]
Recherche {f} | Recherchen anstellen (über)investigation; inquiry; enquiry; research | to make investigations (about into); to investigate [Add to Longdo]
Untersuchungsausschuss {m}committee of inquiry [Add to Longdo]
Untersuchungsbericht {m}inquiry report [Add to Longdo]
bezüglich {prp; +Genitiv} | bezüglich Ihrer Anfrageregarding; concerning | regarding your inquiry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お見舞い;お見舞;御見舞い;御見舞[おみまい, omimai] (n) (See 見舞い) calling on someone who is ill; enquiry; inquiry [Add to Longdo]
お問い合わせ[おといあわせ, otoiawase] (n) enquiry; inquiry [Add to Longdo]
引き合い(P);引合い;引合[ひきあい, hikiai] (n) (1) reference; comparison; example; (2) inquiry; enquiry; (3) witness; being involved in a court case; deal; (P) [Add to Longdo]
下問[かもん, kamon] (n,vs) enquiry; inquiry; consultation [Add to Longdo]
海難審判[かいなんしんぱん, kainanshinpan] (n) marine accident inquiry; marine accident enquiry [Add to Longdo]
海難審判庁[かいなんしんぱんちょう, kainanshinpanchou] (n) Marine Accidents Inquiry Agency [Add to Longdo]
間合せ機能[まあわせきのう, maawasekinou] (n) {comp} inquiry function [Add to Longdo]
糾問;糺問[きゅうもん, kyuumon] (n,vs) inquiry; enquiry [Add to Longdo]
軍人予備裁判所[ぐんじんよびさいばんしょ, gunjinyobisaibansho] (n) court of inquiry; court of enquiry [Add to Longdo]
研究心[けんきゅうしん, kenkyuushin] (n) spirit of study (inquiry, enquiry); (having) an inquiring mind [Add to Longdo]
研究題目[けんきゅうだいもく, kenkyuudaimoku] (n) subject for study (inquiry, enquiry); laboratory subject [Add to Longdo]
見舞い(P);見舞[みまい, mimai] (n,vs) (1) (See お見舞い,見舞い客) visiting ill or distressed people; writing get-well letters; (n) (2) (See 見舞い品) get-well gifts; get-well letters; (3) (See お見舞い申し上げる) expression of sympathy; expression of concern; enquiry; inquiry; (P) [Add to Longdo]
公開質問状[こうかいしつもんじょう, koukaishitsumonjou] (n) open letter (of inquiry) [Add to Longdo]
考察[こうさつ, kousatsu] (n,vs) consideration; inquiry; enquiry; investigation; study; (P) [Add to Longdo]
査問[さもん, samon] (n,vs) inquiry; enquiry; hearing; (P) [Add to Longdo]
査問委員会[さもんいいんかい, samon'iinkai] (n) court of inquiry; court of enquiry [Add to Longdo]
伺い[うかがい, ukagai] (n) inquiry; enquiry; question; call; consulting the oracle; visit [Add to Longdo]
伺い事[うかがいごと, ukagaigoto] (n) inquiry; enquiry [Add to Longdo]
諮問[しもん, shimon] (n,vs,adj-no) question; enquiry; inquiry; (P) [Add to Longdo]
諮詢[しじゅん, shijun] (n,vs) question; enquiry; inquiry [Add to Longdo]
質問[しつもん, shitsumon] (n,vs,adj-no) question; inquiry; enquiry; (P) [Add to Longdo]
質問書[しつもんしょ, shitsumonsho] (n) written inquiry; written enquiry [Add to Longdo]
取り調べ(P);取調べ(P);取調[とりしらべ, torishirabe] (n) investigation (e.g. by police or prosecutors); examination; inquiry; enquiry; (P) [Add to Longdo]
暑中お見舞い;暑中お見舞[しょちゅうおみまい, shochuuomimai] (n) (See 暑中見舞い) summer greeting card; inquiry after someone's health in the hot season [Add to Longdo]
暑中お見舞い申し上げます[しょちゅうおみまいもうしあげます, shochuuomimaimoushiagemasu] (exp) (hum) (See 暑中お見舞い) midsummer greetings; to inquiry after someone's health in the hot season [Add to Longdo]
暑中見舞(P);暑中見舞い(P)[しょちゅうみまい, shochuumimai] (n) (See 暑中お見舞い) summer greeting card; inquiry after someone's health in the hot season; (P) [Add to Longdo]
照会[しょうかい, shoukai] (n,vs,adj-no) inquiry; enquiry; query; reference; (P) [Add to Longdo]
照会状[しょうかいじょう, shoukaijou] (n) reference letter; letter of inquiry; letter of enquiry [Add to Longdo]
照会用端末[しょうかいようたんまつ, shoukaiyoutanmatsu] (n) {comp} inquiry station [Add to Longdo]
審議会[しんぎかい, shingikai] (n) commission of inquiry (enquiry) [Add to Longdo]
慎重吟味[しんちょうぎんみ, shinchouginmi] (n) scrutiny; careful (close) examination (investigation); careful inquiry; careful selection [Add to Longdo]
税務調査[ぜいむちょうさ, zeimuchousa] (n) tax inquiry; tax enquiry; tax investigation [Add to Longdo]
穿鑿[せんさく, sensaku] (n,vs) scrutiny; digging into; excavation; inquiry into; enquiry into; prying [Add to Longdo]
詮索[せんさく, sensaku] (n,vs) inquiry into; enquiry into; prying (into); investigation; search; exploration [Add to Longdo]
捜査[そうさ, sousa] (n,vs,adj-no) search (esp. in criminal investigations); investigation; inquiry; enquiry; (P) [Add to Longdo]
相談窓口[そうだんまどぐち, soudanmadoguchi] (n) inquiry counter; consulting service; assistance service [Add to Longdo]
探究[たんきゅう, tankyuu] (n,vs) search; research; enquiry; inquiry; (P) [Add to Longdo]
探究心[たんきゅうしん, tankyuushin] (n) spirit of inquiry; spirit of enquiry [Add to Longdo]
探査[たんさ, tansa] (n,vs) probe; inquiry; enquiry; investigation; (P) [Add to Longdo]
調査[ちょうさ, chousa] (n,vs) investigation; examination; inquiry; enquiry; survey; (P) [Add to Longdo]
調査団[ちょうさだん, chousadan] (n) inquiry commission; enquiry commission; research group [Add to Longdo]
追究(P);追窮[ついきゅう, tsuikyuu] (n,vs) investigation (e.g. academically, of the unknown); enquiry; inquiry; (P) [Add to Longdo]
徹底究明[てっていきゅうめい, tetteikyuumei] (n) thorough investigation; complete inquiry [Add to Longdo]
討尋[とうじん, toujin] (n) (obsc) minute investigation; thorough inquiry; thorough enquiry [Add to Longdo]
内探[ないたん, naitan] (n,vs) private inquiry; private enquiry; secret investigation [Add to Longdo]
内偵[ないてい, naitei] (n,vs) secret investigation; private enquiry; private inquiry; reconnaissance; scouting; (P) [Add to Longdo]
病気見舞;病気見舞い[びょうきみまい, byoukimimai] (n) (1) get-well card (gift, letter); (2) visit to (inquiry after) a sick person [Add to Longdo]
聞いてみると[きいてみると, kiitemiruto] (exp) on inquiry; if inquiring [Add to Longdo]
聞きもしないで;聴きもしないで[ききもしないで, kikimoshinaide] (exp) without even asking; without even listening; without careful inquiry (enquiry) [Add to Longdo]
聞き合せ[ききあわせ, kikiawase] (n) inquiry; enquiry [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
探访[tàn fǎng, ㄊㄢˋ ㄈㄤˇ, 访 / ] seek by inquiry or search; search; call on; visit [Add to Longdo]
查询[chá xún, ㄔㄚˊ ㄒㄩㄣˊ, / ] to inquire; inquiry [Add to Longdo]
查调[chá diào, ㄔㄚˊ ㄉㄧㄠˋ, / 調] inquiry; inquire [Add to Longdo]
调查[diào chá, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, / 調] investigation; inquiry; to investigate; to survey; survey; (opinion) poll [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
間合せ機能[まあわせきのう, maawasekinou] inquiry function [Add to Longdo]
照会[しょうかい, shoukai] inquiry (vs), query [Add to Longdo]
照会用端末[しょうかいようたんまつ, shoukaiyoutanmatsu] inquiry station [Add to Longdo]
問合せ関数[といあわせかんすう, toiawasekansuu] inquiry function [Add to Longdo]
問合せ機能[といあわせきのう, toiawasekinou] inquiry function [Add to Longdo]
問合せ端末[といあわせたんまつ, toiawasetanmatsu] inquiry station [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inquiry \In*quir"y\, n.; pl. {Inquiries}. [See {Inquire}.]
   [Written also {enquiry}.]
   1. The act of inquiring; a seeking for information by asking
    questions; interrogation; a question or questioning.
    [1913 Webster]
 
       He could no path nor track of foot descry,
       Nor by inquiry learn, nor guess by aim. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       The men which were sent from Cornelius had made
       inquiry for Simon's house, and stood before the
       gate.                 --Acts x. 17.
    [1913 Webster]
 
   2. Search for truth, information, or knowledge; examination
    into facts or principles; research; investigation; as,
    physical inquiries.
    [1913 Webster]
 
       All that is wanting to the perfection of this art
       will undoubtedly be found, if able men . . . will
       make inquiry into it.         --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Court of inquiry}. See under {Court}.
 
   {Writ of inquiry}, a writ issued in certain actions at law,
    where the defendant has suffered judgment to pass against
    him by default, in order to ascertain and assess the
    plaintiff's damages, where they can not readily be
    ascertained by mere calculation. --Burrill.
 
   Syn: Interrogation; interrogatory; question; query; scrutiny;
     investigation; research; examination.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top