Search result for

*industrie*

(230 entries)
(1.2679 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: industrie, -industrie-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Deutsche Industrie Norm (DIN)สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ดีน) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
DIN (Deutsche Industrie Norm)ดีน (สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural industriesอุตสาหกรรมการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric industriesอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic industriesอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Woodworking industries อุตสาหกรรมงานไม้ [TU Subject Heading]
Women service industries workers คนงานสตรีในอุตสาหกรรมบริการ [TU Subject Heading]
Agricultural industriesอุตสาหกรรมการเกษตร [TU Subject Heading]
Biomass energy industriesอุตสาหกรรมพลังงานมวลชีวภาพ [TU Subject Heading]
Biotechnology industriesอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ [TU Subject Heading]
Book industries and tradeอุตสาหกรรมหนังสือ [TU Subject Heading]
Cement industriesอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ [TU Subject Heading]
Ceramic industriesอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา [TU Subject Heading]
Color in the ceramic industriesสีในอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา [TU Subject Heading]
Cottage industriesอุตสาหกรรมในครอบครัว [TU Subject Heading]
Defense industriesอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ [TU Subject Heading]
Electric industriesอุตสาหกรรมการไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electronic industriesอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Energy industriesอุตสาหกรรมพลังงาน [TU Subject Heading]
Fishery processing industriesอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง [TU Subject Heading]
Handicraft industriesอุตสาหกรรมสินค้าหัตถกรรม [TU Subject Heading]
Industriesอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Industries, Primitiveเทคโนโลยีสมัยโบราณ [TU Subject Heading]
Manufacturing industriesอุตสาหกรรมการผลิต [TU Subject Heading]
Mineral industriesอุตสาหกรรมแร่ [TU Subject Heading]
Oil industriesอุตสาหกรรมน้ำมันพืชและสัตว์ [TU Subject Heading]
Prison industriesอุตสาหกรรมในเรือนจำ [TU Subject Heading]
Rural industriesอุตสาหกรรมในชนบท [TU Subject Heading]
Service industriesอุตสาหกรรมบริการ [TU Subject Heading]
Solar energy industriesอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Staw industriesอุตสาหกรรมฟาง [TU Subject Heading]
Steel pipe industriesอุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้า [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
The Federation of Thai Industries (n ) สภาอุตสาหกรรม
See also: S. FTI,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[ Man ] The SS will manage... certain industries itself inside Plaszow-- a metalworks, brush factory, another for reprocessing Jewish clothing... from the ghettos for use by bombed-out families back home.เอสเอสจะตั้งโรงงานในค่ายพลาสโชว์ ผลิตโลหะ แปรง ซ่อมเสื้อผ้ายิว... ...ส่งให้แนวหลังที่โดนระเบิด Schindler's List (1993)
Isn't it true that contractors, like Hadden Industries are making contributions in exchange for technology rights?มันไม่ได้เป็นความจริงที่ว่าผู้รับ เหมาเช่นฮาร์ดเดนอุตสาหกรรม จะทำให้มีส่วนร่วมในการแลก เปลี่ยนสำหรับสิทธิเทคโนโลยี? Contact (1997)
Controlled by Americans built by Japanese subcontractors who also happen to be recently acquired wholly-owned subsidiaries of Hadden Industries.ควบคุมโดยชาวอเมริกัน สร้างโดยผู้รับเหมาญี่ปุ่น ที่ยังเกิดขึ้นเป็น Contact (1997)
And now with the prospect of a major investment in our economic future... by Mr. Elliot Blair of Blair Industries...และตอนนี้กับโอกาสของการที่สำคัญ การลงทุนในอนาคตทางเศรษฐกิจของเรา ... โดยนายเอลเลียตแบลร์ แบลร์ของอุตสาหกรรม ... Dante's Peak (1997)
We have evidence of a possible heist at concentrated industries warehouse tomorrow night.เรามีหลักฐานของการปล้นที่ น่าจะเกิดขึ้น... ที่โกดังของ"คอนเซ็นเตรต อินดัสทรี่" คืนวันพรุ่งนี้ Inspector Gadget 2 (2003)
Furthermore industry has known about this at least most industries have known about this and have attempted to trivialize these risks.ยิ่งกว่านั้น อุตสาหกรรมก็รู้เรื่องพวกนี้ดี อุตสาหกรรมส่วนใหญ่รู้อยู่แก่ใจ แต่ยังพยายามกลบเกลื่อนความเสี่ยงเหล่านี้ The Corporation (2003)
So for example if a public steel industry runs at a loss it's providing cheap steel to other industries maybe that's a good thing.เช่น ถ้าโรงงานเหล็กของรัฐดำเนินกิจการขาดทุน มันสามารถขายเหล็กราคาถูกแก่อุตสาหกรรมอื่น นั่นอาจเป็นสิ่งที่ดีก็ได้ The Corporation (2003)
We have huge industries public relations industry monstrous industry advertising and so on which are designed from infancy to try to mould people into this desired pattern.เรามีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นั่นคืออุตสาหกรรมโฆษณา การโฆษณา ฯลฯ ซึ่งออกแบบมา The Corporation (2003)
They're in the test tubes and laboratories of the great industries.มันอยู่ในหลอดทดลองและห้องทดลอง ของอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ The Corporation (2003)
We represent the workers in all magical industries - both evil and benign.เรามาในนาม ตัวแทน สวัสดิการ พนักงาน ในอุตสาหกรรม เวทมนต์ -ทั้ง ธรรมะ และ อธรรม Shrek 2 (2004)
I represent Weyland Industries.ผมเป็นตัวแทนจาก เวแลน อินดรัสทรี AVP: Alien vs. Predator (2004)
More bad news for Von Doom Industries today as Ned Cecil announced... that his group of investors would seek to gain control... of Victor Von Doom's numerous technology companies.More bad news for Von Doom Industries today as Ned Cecil announced... that his group of investors would seek to gain control... of วิคเตอร์ Von Doom's numerous technology companies. Fantastic Four (2005)
Von Doom Industries was never able to overcome the negative publicity...Von Doom Industries was never able to overcome the negative publicity... Fantastic Four (2005)
He's the head of Bigweld Industries.เขาเป็นเจ้าของธุรกิจในเครือบิ๊กเวลด์ Robots (2005)
Welcome. This week I thought you'd like to take a look around Bigweld Industries.ยินดีต้อนรับ สัปดาห์นี้ผมคิดว่าทุกท่านอาจจะ อยากไปเที่ยวชมธุรกิจในเครือบิ๊กเวลด์กันหน่อย Robots (2005)
Excuse me, how do I get to Bigweld Industries?โทษครับ บริษัทบิ๊กเวลด์ไปทางไหน Robots (2005)
Hi, excuse me. How do I get to Bigweld Industries?หวัดดีครับ โทษที โรงงานบิ๊กเวลด์ไปทางไหน Robots (2005)
Cross-town express to Foundry District with stops at Bigweld Industries and Battery Park only.รถด่วนข้ามเมือง สายหมู่บ้านโรงหล่อ... จะจอดเฉพาะโรงงานบิ๊กเวลด์กับ สวยแบตเตอรี่เท่านั้น Robots (2005)
Not Bigweld Industries, Ratchet Industries.ไม่มีแล้ว ธุรกิจเครือบิ๊กเวลด์ แต่เป็นเครือรัทเช็ทต่างหาก Robots (2005)
Let's open the gates of Bigweld Industries forever.ไปเปิดประตูบริษัทบิ๊กเวลด์แบบภาวรกันเลย Robots (2005)
Officer bellick,is it true that almost all the inmates who either escaped or tried to escape worked in prison industries?เจ้าหน้าที่เบลลิค, จริงหรือไม่ที่นักโทษที่แหกคุกหรือที่พยายามแหกคุก อยู่ในหน่วยทำงานของเรือนจำ Otis (2006)
Why did these inmates have so much time to dig a hole in the floor of the guard's break room while working prison industries?ทำไมนักโทษเหล่านี้ มีเวลามากมายเหลือเกินที่จะขุดพื้นห้องพักพัศดี ขณะที่ทำงาน Otis (2006)
Officer bellick,is it true you sold the right to run prison industries to the highest bidder?เจ้าหน้าที่เบลลิค จริงหรือไม่ที่คุณขายสิทธิ์ในการรับคนเข้าทำงาน ให้กับคนที่ประมูลสูงสุด? Otis (2006)
Were you aware of any arrangement officer bellick had with any inmate regarding prison industries?คุณเคยสงสัยมั้ยว่าที่โรงงานมีเรื่องผิดปรกติ\ระหว่างเจ้าหน้าที่เบลลิคกับนักโทษคนอื่น? Otis (2006)
Did you sell prison industries to john abruzzi?คุณได้ขายสิทธืในโรงงานให้จอห์น อบูสซี่ใช่หรือไม่? Otis (2006)
Are you aware of any arrangement officer bellick had with any inmate regarding prison industries?คุณเคยสงสัยมั้ยว่ามีเรื่องผิดปกติ ระหว่างเจ้าหน้าที่เบลลิคกับนักโทษในหน่วยทำงานพวกนั้น? Scan (2006)
Yamagato Industries.โรงงานยามากาโต Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
Ceo of yamagato industries.C.E.O ของบริษัทอุตสาหกรรม ยามากาโตะ Chapter Two 'Lizards' (2007)
You're a major shareholder in yamagato industries.คุณเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท อุตสาหกรรมยามากาโตะ Chapter Two 'Lizards' (2007)
In the phase of increasing pressure for industries to compete successful in global economy, is that goal can sometimes come up against some very harsh realities?ในยุคที่มีการเพิ่มของมลพิษ โดยอุตสาหกรรม และการแข่งขันใน\ โลกของเศรษฐกิจ ทำให้รู้สึกเหมือนสบายๆ ทั้งที่อยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก Transporter 3 (2008)
I am the knight industries three thousand. You may call me Kitt.ผมคือไนท์อินดัสตรีส์ 3000 คุณเรียกผมว่าคิทก็ได้ Knight Rider (2008)
Happy 20th anniversary for Bass Industries.สุขสันต์วันครบรอบ 20ปี สำหรับ กิจการขอแบส Bonfire of the Vanity (2008)
It's the 20th anniversary of Bass Industries.ครบรอบ 20 ปี ของ Bass Industry Bonfire of the Vanity (2008)
Chuck Bass, heir to Bass industries,ชัค บาส อยู่ในโรงงานของตัวเอง New Haven Can Wait (2008)
Bass industries has expanded into vintage entertainment.ธุรกิจของแบสได้ขยายตัวไปสู่สถานบันเทิงสมบูรณ์แบบ Chuck in Real Life (2008)
But at MARS Industries, and with the help of a little NATO funding, we discovered how to program them to do almost anything.แต่ที่มาร์ส อินดัสทรี่ส์ และด้วยเงินสนับสนุนน้อยนิดของนาโต้ เราค้นพบวิธีควบคุมให้มันทำได้เกือบทุกอย่าง G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
CEO of MARS Industries and the builder of these warheads.CEO ของ มาร์ส อินดัสทรี่ส์ และเป็นผู้สร้างอาวุธหัวรบพวกนั้น G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
MARS Industries manufactures 70% of all arms on this planet.มาร์ อินดัสทรี เป็นผู้ผลิตแผงจักรกล กว่า 70 % ที่มีอยู่บนโลกใบนี้ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Strong industries have developed in shipping and computers.อุตสาหกรรมที่เติบโตเร็ว ได้แก่.. ธุรกิจส่งออก.. และคอมพิวเตอร์ Invictus (2009)
Now, today, synthetic diamonds are used in oil drilling electronics, multi-billion-dollar industries.เพชรสังเคราะห์ุ ถูกใช้ในการขุดเจาะน้ำมัน อิเล็กทรอนิกส์ ในอุตสาหกรรมหลายพันล้านดอลลาร์ Peekaboo (2009)
Larry bartlett. I represent mr. Fielding in webster industries.แลรี่ บาร์ตเล็ต ผมเป็นตัวแทนของคุณฟิลดิ้งจากกลุ่มอุตสาหกรรมเวปสเตอร์ Pleasure Is My Business (2009)
I'm a lawyer at webster industriesทนายความของ Webster IndustriePleasure Is My Business (2009)
He does something for Bass Industries in Australia.เขาดูแลธุรกิจของบาร์ทในออสเตรเลีย In the Realm of the Basses (2009)
I'm going to be running Bass industries,ฉันจะบริหารธุรกิจของแบส Gone with the Will (2009)
And as for Bass industries?แล้วสำหรับธุรกิจแบสหล่ะ Gone with the Will (2009)
The majority share of Bass industries."หุ้นส่วนใหญ่ทั้งหมดของธุรกิจแบส Gone with the Will (2009)
And take over Bass industries.และควบคุมธุรกิจของแบส Gone with the Will (2009)
Members of the board of Bass industries.สมาชิกของบอร์ดผู้บริหารในเครือธุรกิจของแบส Gone with the Will (2009)
Members of Bass industries' board.สมาชิกของบอร์ดผู้บรหารของธุรกิจแบส Gone with the Will (2009)
Pete holmberg. I'm on the board of Bass industries.พีท โฮล์มเบอร์ค ฉันเป็นคณะกรรมการผู้บริหารธุรกิจในเครือของแบส Gone with the Will (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
industrieAll the industries in the city are booming.
industrieAs economy develops, labor-intensive industries give way to capital-intensive industries.
industrieCapital-intensive industries are not necessarily knowledge-intensive industries.
industrieHe promised to bring new industries to the region, but politicians rarely keep their word.
industrieI'm amazed by the rate at which industries grow.
industrieIt terms of the number of employees, this is the largest of all industries.
industrieJapanese cameras, cars, and hi-fi equipment are used widely abroad, and few modern industries can manage without advanced electronic equipment developed in Japan.
industrieJapanese industries export various products to America.
industrieJapan is highly competitive in high technology industries.
industrieJapan's industries are also hollowing out.
industrieService industries include communication, transportation, distribution, finance and a host of other areas which do not involve production of goods.
industrieThe automobile industry is one of the main industries in Japan.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างเขียนแบบ[n. exp.] (chang khīenbaēp) EN: draughtsman ; draftsman   FR: dessinateur industriel [m] ; dessinateur technique [m]
กากอุตสาหกรรม[n. exp.] (kāk utsāhakam) EN: industrial waste   FR: déchet industriel [m]
การจารกรรมทางอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān jārakam thāng utsāhakam) EN: industrial espionage   FR: espionnage industriel [m]
การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān patiwat thāng utsāhakam) EN: Industrial Revolution   FR: révolution industrielle [f]
การปฏิวัติอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān patiwat utsāhakam) EN: Industrial Revolution   FR: révolution industrielle [f]
การพัฒนาอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān phatthanā utsāhakam) EN: industrial development ; industry development   FR: développement industriel [m]
ขยะอุตสาหกรรม[n. exp.] (khaya utsāhakam) EN: industrial waste   FR: déchet industriel [m]
เขตอุตสาหกรรม[n. exp.] (khēt utsāhakam) EN: industrial area   FR: zone industrielle [f]
กลุ่มบริษัท[n. exp.] (klum børisat) EN: group of companies ; conglomerate   FR: ensemble de sociétés [m] ; groupe industriel [m] ; conglomérat [m]
กระทรวงการอุตสาหกรรม[org.] (Krasūang Kān Utsāhakam) EN: Ministry of Industry   FR: ministère de l'Industrie [m]
กระทรวงอุตสาหกรรม[org.] (Krasūang Utsāhakam) EN: Ministry of Industry   FR: ministère de l'Industrie [m]
นักอุตสาหกรรม[n. exp.] (nak utsāhakam) EN: industrialist   FR: industriel [m]
นิคมอุตสาหกรรม [n.] (nikhom-utsāhakam) EN: industrial estate ; industrial district ; industrial settlement   FR: parc industriel [m]
ปฏิวัติอุตสาหกรรม[n. exp.] (patiwat utsāhakam) EN: industrial revolution   FR: révolution industrielle [f]
พากเพียร[adj.] (phākphīen) EN: persistent ; unremitting ; indefatigable ; industrious ; diligent ; hard-working   FR: persévérant ; industrieux
ผลิตภัณฑ์[n.] (phalittaphan) EN: product ; merchandise ; goods   FR: produit industriel [m] ; marchandise [f]
พืชเศรษฐกิจ[n. exp.] (pheūt sētthakit) EN: industrial crop   FR: produit agricole industriel [m]
โรงงานอุตสาหกรรม[n. exp.] (rōng-ngān utsāhakam) EN: industrial factory   FR: entreprise industrielle [f]
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย[org] (Saphā Utsāhakam Haeng Prathēt Thai) EN: Federation of Thai Industries (FTI)   
สินค้าอุตสาหกรรม[n. exp.] (sinkhā utsāhakam) EN: industrial goods   FR: produit industriel [m[
ทางอุตสาหกรรม[adj.] (thāng utsāhakam) EN: industrial   FR: industriel
อุตสาหกรรม[n.] (utsāhakam) EN: industry ; industrial enterprise   FR: industrie [f] ; entreprise industrielle [f]
อุตสาหกรรม[adj.] (utsāhakam) EN: industrial   FR: industriel
อุตสาหกรรมเบา[n. exp.] (utsāhakam bao) EN: light industry   FR: industrie légère [f]
อุตสาหกรรมบริการ[n. exp.] (utsāhakam børikān) EN: service industries   
อุตสาหกรรมด้านอาหาร[n. exp.] (utsāhakam dān āhān) EN: food industry   FR: industrie alimentaire [f]
อุตสาหกรรมการบิน[n. exp.] (utsāhakam kānbin) EN: aviation industry   FR: industrie aéronautique [f]
อุตสาหกรรมการผลิต[n. exp.] (utsāhakam kān phalit) EN: manufacture industry   FR: industrie manufacturière [f]
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว[n. exp.] (utsāhakam kān thøngthīo) EN: touristic industry ; tourist trade   FR: industrie touristique [f]
อุตสาหกรรมเกษตร[n. exp.] (utsāhakam kasēt) EN: agro-industry   FR: agro-industrie [f]
อุตสาหกรรมหลัก[n. exp.] (utsāhakam lak) EN: basic industry   FR: industrie de base [f]
อุตสาหกรรมเหล็ก[n. exp.] (utsāhakam lek) EN: steel industry   FR: industrie de l'acier [f]
อุตสาหกรรมหนัก[n. exp.] (utsāhakam nak) EN: heavy industry   FR: industrie lourde [f]
อุตสาหกรรมสารเคมี[n. exp.] (utsāhakam sān khēmī) EN: chemical industry   FR: industrie chimique [f] ; industrie des produits chimiques [f]
อุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัว[n. exp.] (utsāhakam thī kamlang khayāitūa) EN: growth industry   FR: industrie en pleine croissance [f]
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว[n. exp.] (utsāhakam thøngthīo) EN: ourist industry   FR: industrie du tourisme [m]
อุตสาหกรรมยา[n. exp.] (utsāhakam yā) EN: pharmaceutical industry   FR: industrie pharmaceutique [f] ; industrie du médicament [f]
อุตสาหกรรมยานยนต์[n. exp.] (utsāhakam yānyon) EN: car industry ; automobile industry   FR: industrie automobile [f]
อุตสาหการ[n. exp.] (utsāhakān) EN: industrial technology   FR: technologie industrielle [f]
อุตสาหกร[n.] (utsāhakøn) EN: industrialist ; industrial technologist   FR: industriel [m]
วิศวกรรมอุตสาหการ[n. exp.] (witsawakam utsāhakān) EN: industrial engineering   FR: ingénierie industrielle [f]
วิศวกรอุตสาหการ[n. exp.] (witsawakøn utsāhakān) EN: industrial engineer   FR: ingénieur industriel [m]
ย่านอุตสาหกรรม[n. exp.] (yān utsāhakam) EN: industrial area   FR: zone industrielle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INDUSTRIE    IH1 N D AH0 S T R IY0
INDUSTRIER    IH1 N D AH0 S T R IY2 ER0
INDUSTRIES    IH1 N D AH0 S T R IY0 Z
INDUSTRIES'    IH1 N D AH0 S T R IY0 Z
INDUSTRIELLE    IH2 N D AH2 S T R IY0 EH1 L
INDUSTRIELLE    IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0 L EH2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
industries    (n) (i1 n d @ s t r i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Industrie(die) |die, pl. Industrien| อุตสาหกรรม
Industrien|(n) |pl.|, See also: die Industrie

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*raktikum {n} | Praktikum {n} in der Industrie; Ind*การฝึกงาน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agraindustrie {f}agribusiness [Add to Longdo]
industrielles Ausgangsmaterialindustrial feedstock [Add to Longdo]
Autoindustrie {f}; Automobilindustrie {f}car industry; auto industry [Add to Longdo]
Autoindustrie {f}; Automobilindustrie {f}automobile industry [Add to Longdo]
Backwarenindustrie {f}baking industry [Add to Longdo]
Bauindustrie {f}; Bauwirtschaft {f}building industry; construction industry [Add to Longdo]
Beifang {m} (industrielle Fischerei)bycatch (industrial fishing) [Add to Longdo]
Bekleidungsindustrie {f}apparel industry [Add to Longdo]
Bekleidungsindustrie {f}clothing industry [Add to Longdo]
Druckindustrie {f}printing industry [Add to Longdo]
Elektronikindustrie {f}electronic industry [Add to Longdo]
Filmindustrie {f}film industry [Add to Longdo]
Fischerei {f} | Fischereien {pl} | industrielle Fischerei; kommerzielle Fischereifishery; fishing | fisheries | industrial fishing; commercial fishing [Add to Longdo]
Fischgründe {pl} | industrielles Ausfischen von Fischgründenfishing grounds; fisheries | overfishing [Add to Longdo]
Fleischwarenindustrie {f}meat industry [Add to Longdo]
Fremdenindustrie {f} | Fremdenindustrien {pl}tourist industry | tourist industries [Add to Longdo]
Genussmittelindustrie {f}luxury food industry [Add to Longdo]
Getränkeindustrie {f}beverage industry [Add to Longdo]
Großindustrie {f}large scale industry [Add to Longdo]
Großindustrielle {m,f}; Großindustriellerindustrial magnate [Add to Longdo]
Haushaltsgeräteindustrie {f}appliance industry [Add to Longdo]
Heimindustrie {f}cottage industry [Br.] [Add to Longdo]
Holzindustrie {f}timber industry [Add to Longdo]
Holzverarbeitungsindustrie {f}forest industry [Add to Longdo]
Industrie {f}; Gewerbe {n} | Industrien {pl} | fleischverarbeitende Industrieindustry | industries | meat processing industry [Add to Longdo]
Industrie {f}; Industriezweig {m}manufacture [Add to Longdo]
Industrieanlage {f} | Industrieanlagen {pl}industrial plant | industrial plants [Add to Longdo]
Industriearbeiter {m}industrial worker [Add to Longdo]
Industriebetrieb {m}industrial firm [Add to Longdo]
Industriedunst {m}; Smog {m}smog [Add to Longdo]
Industriegebiet {n}industrial area [Add to Longdo]
Industriekaufmann {m}industrial manager [Add to Longdo]
Industrieklima {n}industrial atmosphere [Add to Longdo]
Industriekolloquium {n}industrial colloquium [Add to Longdo]
Industriekrise {f}industrial crisis [Add to Longdo]
Industrieland {n} | Industrieländer {pl}industrialized country; developed country; industrialized economy | industrialized countries [Add to Longdo]
Industrielandschaft {f}industrial landscape [Add to Longdo]
Industriemesse {f}industrial fair [Add to Longdo]
Industrienation {f}industrial nation [Add to Longdo]
Industrieproduktion {f}industrial output [Add to Longdo]
Industrieroboter {m}industrial robot [Add to Longdo]
Industriesozilogie {f}industrial Sociology [Add to Longdo]
Industriestaat {m}; Industrieland {n} | Industriestaaten {pl}industrial country | industrial countries [Add to Longdo]
Industrieunternehmen {n}; Industriebetrieb {m}industrial enterprise; industrial firm; industrial undertaking [Add to Longdo]
Industriezweig {m}; Industriebranche {f} | aufstrebender, innovativer Industriezweigbranch of industry | sunrise industry [Add to Longdo]
Kfz-Zulieferindustrie {f}auto industry suppliers [Add to Longdo]
Kiemennetz {n} | küstennahe Kiemennetze (industrielle Fischerei)gill net | coastal gill nets (industrial fishing) [Add to Longdo]
Langleinenfischerei {f} (industrielle Fischerei)longline fishery (industrial fishing) [Add to Longdo]
Lebensmittelindustrie {f}food industry [Add to Longdo]
Luft- und Raumfahrtindustrie {f}aerospace industry [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
industrie du cuir(n) อุตสาหกรรมเครื่องหนัง

Japanese-English: EDICT Dictionary
チクソモールド[, chikusomo-rudo] (n) thixomolding (plastic and semiconductor industries) [Add to Longdo]
加工業[かこうぎょう, kakougyou] (n) processing industries [Add to Longdo]
海産業[かいさんぎょう, kaisangyou] (n) marine industries; maritime industry [Add to Longdo]
基幹産業[きかんさんぎょう, kikansangyou] (n) key industries [Add to Longdo]
基本産業[きほんさんぎょう, kihonsangyou] (n) basic industries [Add to Longdo]
教育産業[きょういくさんぎょう, kyouikusangyou] (n) education-related industries [Add to Longdo]
興産[こうさん, kousan] (n) industry; industries [Add to Longdo]
現着[げんちゃく, genchaku] (n,vs) (abbr) (See 現地到着) arrival on location (esp. used in transport industries, police, etc.) [Add to Longdo]
主要工業[しゅようこうぎょう, shuyoukougyou] (n) key industries [Add to Longdo]
裾野産業[すそのさんぎょう, susonosangyou] (n) supporting industries; component and parts-supply industries [Add to Longdo]
族議員[ぞくぎいん, zokugiin] (n) influential members of parliament acting for the benefit of the private industries to which they are connected [Add to Longdo]
日本電子機械工業会[にほんでんしきかいこうぎょうかい, nihondenshikikaikougyoukai] (n) {comp} Electronic Industries Association of Japan; EIAJ [Add to Longdo]
農漁業[のうぎょぎょう, nougyogyou] (n) agricultural and fishing industries [Add to Longdo]
富士重工[ふじじゅうこう, fujijuukou] (n) Fuji Heavy Industries [Add to Longdo]
平和産業[へいわさんぎょう, heiwasangyou] (n) peace-time industries [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国北方工业公司[Zhōng guó Běi fāng Gōng yè Gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄅㄟˇ ㄈㄤ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China North Industries Corporation (NORINCO) [Add to Longdo]
中国航空工业公司[zhōng guó háng kōng gōng yè gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Aviation Industries of China (AVIC) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電子工業会[でんしこうぎょうかい, denshikougyoukai] Electronic Industries Association, EIA [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
勧業[かんぎょう, kangyou] Foerderung_der_Industrie [Add to Longdo]
商工[しょうこう, shoukou] Handel_und_Industrie [Add to Longdo]
工業[こうぎょう, kougyou] Industrie [Add to Longdo]
産業[さんぎょう, sangyou] Industrie [Add to Longdo]
繊維工業[せんいこうぎょう, sen'ikougyou] Textilindustrie [Add to Longdo]
興業[こうぎょう, kougyou] Industrieunternehmen [Add to Longdo]
製鋼業[せいこうぎょう, seikougyou] Stahlindustrie [Add to Longdo]
財閥[ざいばつ, zaibatsu] maechtige_Industriellenfamilie [Add to Longdo]
軽工業[けいこうぎょう, keikougyou] Leichtindustrie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Industrie [industriː] (n) , s.(f )
   industry
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 industrie‐
   industrial
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 industrie [indɵstri]
   trade and industry
   industry
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 industrie [ɛ̃dystri]
   industry
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top