Search result for

*incite*

(129 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: incite, -incite-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incite[VT] กระตุ้น, See also: ส่งเสริม, ผลักดัน, Syn. arouse, rouse, provoke
incite to[PHRV] กระตุ้น...ให้กระทำ, Syn. instigate to
incitement[N] การยั่วยุ, See also: การกระตุ้น, การปลุกปั่น, Syn. motive, stimulus, provocation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incite(อินไซทฺ') vt. กระตุ้น, ยุยง, ปลุกปั่น., See also: incitation n. inciter n., Syn. instigate)
incitement(อินไซทฺ' เมินทฺ) n. การกระตุ้น, การยุยง, การปลุกปั่น, สิ่งกระตุ้น, สิ่งดลใจ, แรงผลักดัน, Syn. instigation, stimulation

English-Thai: Nontri Dictionary
incite(vt) เร้าใจ,ยุยง,ยั่วยุ,ส่งเสริม,หนุน,กระตุ้น,ปลุกปั่น
incitement(n) การยุยง,การส่งเสริม,การสนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
racial hatred, incitement toการยุยงให้เกลียดชังเชื้อชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incitement; instigationการยุยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incitement to racial hatredการยุยงให้เกลียดชังเชื้อชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
instigation; incitementการยุยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zincite ซิงไคต์
แหล่ง - ในประเทศไทยพบในจังหวัดตาก ประโยชน์ - เป็นสินแร่สังกะสีสำคัญลำดับสองของโรงถลุง แฟรงคลินที่รัฐนิวเจอร์ซี่ สหรัฐอเมริกา ถลุงเอาโลหะสังกะสี และยังใช้ในการผลิตสารซิงค์ออกไซด์ (สังกะสีขาว) และใช้ในการทำสีขาว [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"The Jew slandered us and incited our enemies."พวกยิวสาดโคลนใส่เรา และยุยงให้เกิดศัตรูแก่พวกเรา... The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Your Honor, are we to have an arraignment in accord with the laws of this nation or is the State to be permitted to incite an atmosphere of prejudice?ศาลที่เคารพนี่เราจะมาอ่านคำฟ้องกล่าวหาจำเลยตามกฏหมายของประเทศ หรือว่าเราจะมาสร้างบรรยากาศของความอยุติธรรมกันแน่ครับเนี้ย Public Enemies (2009)
He wanted to incite you.เขาต้องการยั่วยุนาย Fix (2009)
Although their presence incited a global panic... 29 ships now hovering over the major cities of the world.หมายถึงความสงบสุขและกลมเกลียวอยู่ด้วยกัน มนุษย์กับผู้มาเยือนทำงานเคียงข้างกัน เพื่อสร้างศูนย์กลางนับพันแบบนี้ V (2009)
He incited the crew to riot, possibly mutiny.เขาปลุกเร้าลูกเรื่อให้ก่อจลาจล อาจนำไปสู่การกบฏ Today Is the Day: Part 2 (2009)
Don't worry. I'll incite them, get them to kill us quick.ผมจะกระตุ้นให้พวกเขาฆ่าเราให้เร็ว Chuck Versus the Beefcake (2009)
Your assertion is little more than a veiled incitement for your supporters to come kill us.ความเชื่อมันของท่านนั่นแหละที่ยั่วยุ ให้สาวกของท่านมาฆ่าเรา Nothing But the Blood (2009)
Senator: doing this would incite fearประชาชนของคุณถูกปฏิเสธ Amplification (2009)
But if we incite a panic nowแต่ถ้าเราสร้างความแตกตื่นตอนนี้ Faceless, Nameless (2009)
Could have been what incited today's incident.นั่นอาจเป็นแรงจูงใจให้เขาก่อเหตุในวันนี้ Hostile Takeover (2009)
To incite fraternization.จะกระตุ้นความสัมพันธ์ในซึ่งกันและกัน Interpretive Dance (2010)
All right! No need to incite anxiety.คนต้องเชื่อมั่นศรัทธาในบางสิ่ง Rango (2011)
But if any one of your team is caught or killed, they will be branded terrorists, out to incite global nuclear war.แต่ถ้าคนใดคนหนึ่งในทีม ถูกจับ หรือ ถูกฆ่า เขาจะกลายเป็นผู้ก่อการร้าย ทันที เป็นชนวนให้เกิดสงครามนิวเคลียร์ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
If you take it from her, you will incite rage.ถ้าคุณแย่งมันไป เธอจะโกรธ BrotherFae of the Wolves (2011)
Are you saying, incite the suspect to violence?คุณหมายถึง กระตุ้นให้ผู้ต้องหาลงมือน่ะเหรอ Ring Around the Rosie (2011)
She incited a riot at the W.T.O.หล่อนไปก่อเหตุจลาจลที่ W.T.O. Geography of Global Conflict (2011)
And the point is to incite racial tension and fear.และจุดประสงค์คือเพื่อกระตุ้น ความตึงเครียดทางเชื้อชาติและความกลัว  ()
Well, it looks like my news has incited some doings.ดูเหมือนข่าวของฉันจะไปจี้้เส้นใครเข้า Origins of Vampire Mythology (2012)
She gets off on her victims' pain and the fear it incites in those around her.และกลัว มันยิ่งกระตุ้นสิ่งนั้นในตัวเธอ Hit (2012)
So each victim probably did something separately to incite the unsub's rage.ดังนั้นเหยื่อแต่ละคน อาจจะทำเรื่องบางอย่างที่ต่างกัน แต่ไปกระตุ้นความเกรี้ยวกราดของอันซับ Magnificent Light (2012)
It's about the witnesses. He incites fear.มันเป็นเรื่องของคนที่เห็น เขาต้องการให้คนกลัว Brothers Hotchner (2013)
Well, a mall presents a target-rich environment for a terrorist who wants to incite panic and fear, and if that was his aim, he would have been more effective there.ห้างมีเหยื่อเยอะกว่าสำหรับผู้ก่อการร้าย ที่ต้องการให้เกิดความตื่นตระหนก และหวาดกลัว และถ้านั่นคือเป้าหมาย เขาคงบรรลุเป้าหมายจากที่นั่นดีกว่า Final Shot (2013)
I will have no alternative but to interpret that as an incitement of mutiny.ข้าจะไม่มีทางเลือกใดนอกจากตีความหมาย ว่านั่นเป็นการยั่วยุให้มีการก่อกบฎ VIII. (2014)
My human bloodhound incited by the scent of darkness.ทำตัวเป็นหมาล่าเนื้อ แฝงตัวกับความมืด It's Alive! (2007)
- No, that's incitement.- ไม่ นั่นเป็นการยั่วยุ The Brave One (2007)
The inciter,that's a role I've always been good at.ตัวป่วน บทนั้นผมถนัดอยู่แล้ว All in the Family (2008)
Now, what could a mechanic do that would incite such a gruesome death?ตอนนี้ ช่างซ่อมรถทำอะไรได้บ้าง ถึงได้เสียชวิตอย่างน่าสยดสยองเช่นนั้น Old Bones (2008)
INCITE MILLINCITE MILL Sieben-Tage-Todesspiel The Incite Mill (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inciteThe speaker tried to incite the people to rebellion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยั่วโมโห[V] anger, See also: stir up anger, incite anger, instigate, Syn. กวนโทสะ, กวนโมโห, ยั่วยวนกวนประสาท, Example: เด็กคนนี้ยั่วโมโหครูจริงๆ ใช้อย่างหนึ่งกลับทำอีกอย่างหนึ่ง, Thai definition: ทำให้โกรธ
แรงกระตุ้น[N] motivation, See also: incitement, Syn. แรงผลักดัน, แรงดัน, แรงหนุน
แรงผลักดัน[N] impulsion, See also: incitement, motivation, Syn. แรงกระตุ้น, แรงดัน, แรงหนุน
เร้า[V] stimulate, See also: arouse, rouse, encourage, evoke, stir up, provoke, spur, incite, Syn. กระตุ้น, ปลุกใจ, Example: เกมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา และช่วยเร้าความสนใจของนักเรียนได้
โน้มน้าว[V] persuade, See also: induce, influence, convince, incite, prevail upon, talk into, Syn. ชักชวน, หว่านล้อม, Example: ศิลปินเพลงคนนี้สามารถโน้มน้าวเข้าถึงจิตใจแฟนเพลงได้ดีเยี่ยม, Thai definition: ชักชวนให้เห็นดีเห็นงามหรือโอนอ่อนตาม
ชักพา[V] induce, See also: persuade, influence, incite, urge, convince, Syn. นำพา, Example: ฉันเกรงว่าลูกชายคุณจะชักพาลูกฉันไปในทางที่ไม่ดี, Thai definition: นำไปสู่, แนะนำให้ทำตามไปสู่
ยั่วยุ[V] incite, See also: provoke, instigate, urge, stir up, encourage, spur, stimulate, foment, Syn. ยุ, Example: พวกอาจารย์มีส่วนยั่วยุให้นักศึกษาท้าทายอำนาจของฝ่ายปกครอง, Thai definition: กล่าวชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่ควร
ยุ[V] incite, See also: urge, stir up, instigate, egg on, provoke, encourage, spur, Syn. ยุยง, Example: อเมริกายุให้อิรักบุกอิหร่าน, Thai definition: กล่าวชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่ควร
ขะยุก[V] incite, See also: instigate, provoke, abet, Thai definition: ยุหรือหนุนส่ง
ปลุกปั่น[V] agitate, See also: incite, stir up, rouse, instigate, kindle, Syn. ก่อกวน, Example: หัวคะแนนของพรรคตรงข้ามได้ลอบปลุกปั่นชาวบ้านไม่ให้เลือกคนในพรรคนั้นเข้าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, Thai definition: ทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นในหมู่คณะ, ยุยงให้แตกแยกกัน, ทำให้ปั่นป่วน
ปลุกระดม[V] excite, See also: arouse, call into action, incite, Syn. ยุยง, Example: ผู้ก่อการร้ายถือโอกาสตอนมีการประท้วงทำการปลุกระดมนักศึกษาให้ต่อต้านรัฐบาล
ปั่นหัว[V] agitate, See also: instigate, incite, rouse, Syn. ยุแหย่, Example: ไทยเราก็ถูกอเมริกาปั่นหัวให้ต่อต้านกลุ่มผู้ก่อกรร้ายโดยเฉพาะนักการเมือง นักการศึกษาและข้าราชการ, Thai definition: ยุให้ผิดใจกัน, Notes: (ปาก)
เป่าหู[V] instigate, See also: abet, incite, Syn. ยุยง, ยุแยงตะแคงรั่ว, ยุให้รำตำให้รั่ว, Example: เธอก็เป็นอย่างนี้ใครเป่าหูทีสองทีเชื่อเขาไปทั้งหมด, Thai definition: พูดให้เข้าหูบ่อยๆ เพื่อให้เชื่อ
เป่าหู[V] instigate, See also: abet, incite, Syn. ยุยง, ยุแยงตะแคงรั่ว, ยุให้รำตำให้รั่ว, Example: เธอก็เป็นอย่างงี้ ใครเป่าหูทีสองทีเชื่อเขาไปทั้งหมด, Thai definition: พูดให้เข้าหูบ่อยๆ เพื่อให้เชื่อหรือให้เห็นดีเห็นงามด้วย
เร้าอารมณ์[V] arouse, See also: incite, stimulate, kindle, Thai definition: กระตุ้นจิตใจให้คึกคัก หรือกระตือรือร้น
ส่อเสียด[V] instigate, See also: incite, Syn. ยุยง, ยุแหย่, Example: ในบรรดาศีลห้า ศีลข้อที่เสี่ยงต่อการล่วงละเมิดง่ายที่สุดก็คือศีลข้อ 4 ที่ว่าด้วยการไม่พูดเท็จ เว้นจากการพูดคำหยาบ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อไร้ประโยชน์, Thai definition: พูดให้แตกร้าว
ใส่ไฟ[V] vilify, See also: incite, instigate, Syn. ยั่วยุ, ยุยง, ใส่ร้าย, ใส่ความ, Example: เขาให้ความช่วยเหลือเด็กคนนี้ทุกอย่างแม้จะถูกใส่ไฟมากแค่ไหนก็ตาม, Notes: (สำนวน), (ปาก)
บ้าจี้[V] be easily incited, See also: be easily instigated, Example: เธออย่าไปบ้าจี้ทำตามที่เขาพูดเลย มันไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอก, Thai definition: ทำตามโดยปราศจากการไตร่ตรอง เมื่อถูกยุ หรือแนะ
กระตุ้น[V] urge, See also: encourage, incite, support, invigorate, impel, spur, Syn. หนุน, ส่งเสริม, สนับสนุน, Example: หนังสือพิมพ์กระตุ้นให้รัฐบาลตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินทำกินแก่เกษตรกร
การยั่วยุ[N] incitement, See also: provocation, instigation, urge, stimulation, Syn. การกระตุ้น, การยุยง, การเร่งเร้า, Example: ครูควรสอนเรื่องโทษของยาเสพย์ติดให้มากขึ้นเพื่อลดความสนใจในยาเสพย์ติดมิให้เกิดการยั่วยุให้คนอยากรู้อยากทดลอง
การเร้า[N] stimulation, See also: evocation, incitement, urge, instigation, encouragement, Syn. การกระตุ้น, การปลุกเร้า, การเร่งเร้า, Example: คอมพิวเตอร์เกมนั้นต้องมีองค์ประกอบ 2 อย่างคือการท้าทายให้อยากเอาชนะ และการเร้าอารมณ์ด้วยภาพแสงสีและเสียง
จ้ำจี้จ้ำไช[V] prod, See also: urge, encourage, poke, incite, Example: ภรรยาของเขาจ้ำจี้จ้ำไชให้เขาไปหางาน, Thai definition: พูดหรือสอนซ้ำๆ ซากๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักนำ[v.] (chaknam) EN: lead ; induce ; guide ; persuade ; draw   FR: inciter ; tenter
เชิญชวน[v.] (choēnchūan) EN: invite ; persuade ; induce ; ask   FR: inviter ; inciter
จูง[v.] (jūng) EN: induce ; persuade ; influence ; advise   FR: inciter
จูงใจ[v.] (jūngjai) EN: persuade ; induce ; influence ; sway   FR: inciter ; persuader ; influencer ; convaincre ; entraîner ; incliner ; prédisposer
การกระตุ้น[n.] (kān kratun) EN: stimulation; incitement   FR: stimulation [f]
การยุยง[n.] (kān yuyong) EN: incitement ; instigation   FR: incitation [f]
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: urge ; encourage ; stimulate ; egg on ; goad ; incite ; excite ; prod   FR: stimuler ; inciter ; pousser qqn. à faire qqch. ; encourager qqn. à faire qqch.
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse   FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter
โน้มน้าว[v.] (nōmnāo) EN: persuade ; induce ; influence ; convince ; incite ; prevail upon ; talk into ; sway   FR: persuader ; influencer ; convaincre
ปั่นหัว[v. exp.] (pan hūa) EN: agitate ; instigate ; incite ; rouse ; confuse s.o. into taking an unwanted action   FR: monter la tête
เร้า[v.] (rao) EN: arouse ; excite ; evoke ; incite   FR: inciter ; stimuler ; exciter
ส่งเสริม[v.] (songsoēm) EN: promote ; encourage ; foster ; support ; back ; incite   FR: encourager ; favoriser ; promouvoir ; inciter
ยุ[v.] (yu) EN: incite ; urge ; stir up ; instigate ; egg on ; provoke ; encourage ; spur ; egg s.o. on ; coax   FR: exciter ; presser ; inciter ; pousser ; provoquer ; fouetter (fig.)
ยั่วยุ[v.] (yūayu) EN: incite ; provoke ; arouse ; instigate ; urge ; stir up ; encourage ; spur ; stimulate ; foment   FR: provoquer ; exciter
ยุให้แตกแยก[v. exp.] (yu hai taēkyaēk) EN: incite friction ; incide rivalvry   
ยุยง[v.] (yuyong) EN: incite ; stir up ; provoke ; instigate ; foment   FR: inciter ; encourager ; entraîner ; exciter ; exhorter ; pousser (à faire qqch)

CMU English Pronouncing Dictionary
INCITE    IH2 N S AY1 T
INCITED    IH2 N S AY1 T AH0 D
INCITES    IH2 N S AY1 T S
INCITEMENT    IH2 N S AY1 T M AH0 N T
INCITEMENTS    IH2 N S AY1 T M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incite    (v) (i1 n s ai1 t)
incited    (v) (i1 n s ai1 t i d)
incites    (v) (i1 n s ai1 t s)
incitement    (n) (i1 n s ai1 t m @ n t)
incitements    (n) (i1 n s ai1 t m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anregung {f} | Anregungen {pl}incitement | incitements [Add to Longdo]
animieren; aufhetzen | animierend; aufhetzend | animiert; aufgehetzt | animiert; hetzt aufto incite | inciting | incited | incites [Add to Longdo]
anspornen; anregen | anspornend; anregend | angespornt; angeregtto incite | inciting | incited [Add to Longdo]
anstacheln (zu) | anstachelnd | angestacheltto incite (to) | inciting | incited to [Add to Longdo]
regt anincites [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
唆る[そそる, sosoru] (v5r) (uk) to excite; to incite; to stimulate; to arouse; to tempt; to stir up [Add to Longdo]
奨励[しょうれい, shourei] (n,vs) encouragement; promotion; message; address; inducement; incitement; stimulation; (P) [Add to Longdo]
扇ぐ(P);煽ぐ[あおぐ, aogu] (v5g,vt) (1) to fan; (2) to incite; to instigate; (P) [Add to Longdo]
扇動(P);煽動(oK)[せんどう, sendou] (n,vs) incitement; sedition; agitation; abetting; (P) [Add to Longdo]
促す[うながす, unagasu] (v5s,vt) to urge; to press; to prompt; to suggest; to demand; to stimulate; to quicken; to incite; to invite (attention to); (P) [Add to Longdo]
誘因[ゆういん, yuuin] (n) exciting cause; incitement; incentive; (P) [Add to Longdo]
誘導[ゆうどう, yuudou] (n,vs) guidance; leading; induction; introduction; incitement; inducement; (P) [Add to Longdo]
嗾ける[けしかける, keshikakeru] (v1,vt) (uk) to instigate; to incite; to spur on; to set (e.g. a dog after someone) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劝动[quàn dòng, ㄑㄩㄢˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] to incite [Add to Longdo]
[suō, ㄙㄨㄛ, ] incite; suck [Add to Longdo]
[sǒu, ㄙㄡˇ, ] to urge on; incite [Add to Longdo]
[yǒng, ㄩㄥˇ, ] urge; incite [Add to Longdo]
惹起[rě qǐ, ㄖㄜˇ ㄑㄧˇ, ] provoke, incite; stir up; arouse (attention) [Add to Longdo]
怂恿[sǒng yǒng, ㄙㄨㄥˇ ㄩㄥˇ, / ] to instigate; to incite; to egg sb on [Add to Longdo]
戳咕[chuō gū, ㄔㄨㄛ ㄍㄨ, ] to stir up behind sb's back; to incite secretly [Add to Longdo]
[tiǎo, ㄊㄧㄠˇ, ] incite [Add to Longdo]
挑唆[tiǎo suō, ㄊㄧㄠˇ ㄙㄨㄛ, ] to incite; to stir up; to instigate [Add to Longdo]
挑弄[tiǎo nòng, ㄊㄧㄠˇ ㄋㄨㄥˋ, ] to incite; to provoke; to tease [Add to Longdo]
挑拨[tiǎo bō, ㄊㄧㄠˇ ㄅㄛ, / ] to incite disharmony; to instigate [Add to Longdo]
挑拨是非[tiǎo bō shì fēi, ㄊㄧㄠˇ ㄅㄛ ㄕˋ ㄈㄟ, / ] to incite a quarrel (成语 saw); to sow discord between people; to tell tales; to make mischief [Add to Longdo]
挑起[tiǎo qǐ, ㄊㄧㄠˇ ㄑㄧˇ, ] stir up; incite [Add to Longdo]
授意[shòu yì, ㄕㄡˋ ㄧˋ, ] to inspire; to incite [Add to Longdo]
搬弄是非[bān nòng shì fēi, ㄅㄢ ㄋㄨㄥˋ ㄕˋ ㄈㄟ, ] to incite a quarrel (成语 saw); to sow discord between people; to tell tales; to make mischief [Add to Longdo]
[hàn, ㄏㄢˋ, ] shake; to incite [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] to arouse; to incite; to excite; to stimulate; sharp; fierce; violent [Add to Longdo]
[shān, ㄕㄢ, ] fan into a flame; incite [Add to Longdo]
煽动[shān dòng, ㄕㄢ ㄉㄨㄥˋ, / ] to incite; to instigate [Add to Longdo]
煽动颠覆国家政权[shān dòng diān fù guó jiā zhèng quán, ㄕㄢ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] incitement to subvert state power (criminal charge used to gag free speech) [Add to Longdo]
目挑心招[mù tiǎo xīn zhāo, ㄇㄨˋ ㄊㄧㄠˇ ㄒㄧㄣ ㄓㄠ, ] the eye incites, the heart invites (成语 saw); flirtatious; making eyes at sb [Add to Longdo]
[sǒng, ㄙㄨㄥˇ, ] horrified; incite; raise [Add to Longdo]
诱发[yòu fā, ㄧㄡˋ ㄈㄚ, / ] to cause; to bring about; to induce; to incite; cause [Add to Longdo]
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, / 調] harmonize; reconcile; blend; suit well; provoke; incite [Add to Longdo]
调嘴学舌[tiáo zuǐ xué shé, ㄊㄧㄠˊ ㄗㄨㄟˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄜˊ, / 調] verbal dexterity used to sow discord (成语 saw); to incite trouble between people [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incite \In*cite"\, v. t. [imp. & p. p. {Incited}; p. pr. & vb.
   n. {Inciting}.] [L. incitare; pref. in- in + citare to rouse,
   stir up: cf. F. inciter. See {Cite}.]
   To move to action; to stir up; to rouse; to spur or urge on.
   [1913 Webster]
 
      Anthiochus, when he incited Prusias to join in war, set
      before him the greatness of the Romans. --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      No blown ambition doth our arms incite. --Shak.
 
   Syn: Excite; stimulate; instigate; spur; goad; arouse; move;
     urge; rouse; provoke; encourage; prompt; animate. See
     {Excite}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top