Search result for

%i'm kind of [...] 有声音的 我是天生就比较%

(0 entries)
(1.2461 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -%i'm kind of [...] 有声音的 我是天生就比较%-, *%i'm kind of [...] 有声音的 我是天生就比较%*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*i 'm kind of exuberant by nature , (shì) (a) (dàn)我们 (wǒ men) (huì) (yǒu)声音 (shēng yīn) (de) () (shì)天生 (tiān shēng) (jiù)比较 (bǐ jiào)*

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top