Search result for

*hub*

(384 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hub, -hub-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hub[N] จุดศูนย์กลาง, See also: จุดรวม (ความสนใจ)
hub[N] ดุมล้อ
hubby[SL] สามี, See also: ผัว
chubbo[SL] คนอ้วน, See also: คนจ้ำม่ำ
chubby[ADJ] กลม, Syn. round, plump, pudgy
rhubarb[N] พืชจำพวก Rheum ลำต้นอ่อนกินได้ ใบมีพิษ, Syn. pie plant
rhubarb[N] การทะเลาะวิวาท (คำไม่เป็นทางการ), Syn. dispute, quarrel
hubbly bubbly[SL] บ้องกัญชา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chub(ชับ) n. ปลาน้ำจืดจำพวกหนึ่ง
chubby(ชับ'บี) adj. อ้วนกลม., See also: chubbiness n. ดูchubby chubbily adv. ดูchubby
hub(ฮับ) n. ดุ้มล้อ,จุดศูนย์กลาง,ศูนย์กลาง,แบบโลหะของเครื่องตอกตรา, Syn. pivot,centre,core
hubbub(ฮับ'บับ) n. เสียงดังสับสน,ความโกลาหล, Syn. uproar
rhubarb(รู'บาร์บ) n. ชื่อลำต้นอ่อนจำพวก Rheum, โกฐน้ำเต้า,ลำต้นใต้ดินของพืชดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
chubby(adj) อ้วน,จ้ำม่ำ
hub(n) ดุมล้อรถ,จุดศูนย์กลาง
hubbub(n) เสียงจ้อกแจ้ก,เสียงขรม,เสียงระงม,เสียงอึกทึก
rhubarb(n) ผักชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hubris; hybrisอหังการ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
hybris; hubrisอหังการ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
hubฮับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hubฮับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hubดุมล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hub bearingตลับลูกปืนดุมล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hub coverฝาดุมล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
HUBอุปกรณ์รวมสายสัญญาณ
อาจจะเชื่อมต่อกับแผงสำหรับรับสายสัญญาณ (Patch Panel) [คอมพิวเตอร์]
hubฮับ, อุปกรณ์ที่รวมสัญญาณที่มาจากอุปกรณ์รับส่งหรือเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องเข้าด้วยกัน ข้อมูลที่รับส่งผ่านฮับจากเครื่องหนึ่งจะกระจายไปยังทุกสถานีที่ต่ออยู่บนฮับนั้น ดังนั้นทุกสถานีจะรับสัญญาณข้อมูลที่กระจายมาได้ทั้งหมด แต่จะเลือกคัดลอกเฉพาะข้อมูลที่ส่งมาถ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hubristic (n ) คนโอหัง
hubby lor (slang ) สามี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Hub.- HubThe Siege (1998)
Power!VollschubFlight (2012)
It's Schubert.มันคือ ชูเบิร์ท Beethoven Virus (2008)
Schubert's "The Trout" Quintet, I knew that...ชูเบิร์ท "The Trout" Quintet ผมทราบ.. Beethoven Virus (2008)
Incirlik, which in Turkish means fig orchard, has served since September the 11 th as a primary hub in the wars in Afghanistan and Iraq.อินเซอร์ลิคในภาษาตุรกีแปลว่า"สวนรุกขชาติ" ตั้งแต่เหตุการณ์ 9-11 ได้กลายเป็นฐานส่งกำลังบำรุง ในอัฟกานิสถานกับอิรัก Body of Lies (2008)
Headed for the world's major hubs of consumption, such as Dubai.เมืองที่เป็นผู้นำแห่งการบริโภคระดับโลก ได้แก่ ดูไบ Home (2009)
If you're not gay, why so unchubby in the shower?why so unchubby in the shower? I Love You, Beth Cooper (2009)
See how much they love him when he gets too weak to use the kitty litter box and starts spraying the bizhub.ดูซิว่าพวกเขาจะรักมันขนาดไหนเมื่อมันเริ่มอ่อนแออย่างนี้ ใช้หีบศพแมวน้อยและเริ่มที่จะทำห้องนี้เลอะเทอะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Show some hubris. Come on, impress me.เอาน่า แสดงความกล้าหน่อย บอกฉันมา ทำให้ฉันประหลาดใจหน่อย Up in the Air (2009)
Would you feel any better knowing that, uh, she's kinda chubby?คุณจะรู้สึกดีขึ้นมั้ยครับ ถ้าผมจะบอกว่าเธออ้วน The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Makes sense... it is the hub of information.มีเหตุผลดี ศูนย์กลางของข้อมูล Legion (2009)
A lot of marine mammal scientists get their money from Hub Research Institute, which is the nonprofit arm of Sea World.นักวิทยาศาสตร์จำนวนมาก ได้รับเงิน จากเครือข่ายสถาบันวิจัย ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโดยไม่หวังผลกำไร จาก ซีเวิร์ลด์ The Cove (2009)
Those shipments from the local hub would have been the first wave of sentry soldiers.ศูนย์เล็กที่เราเจอ ดูเหมือนจะจัดส่งแค่กำลังพลระลอกแรก Ben 10: Alien Swarm (2009)
It uploaded itself from one of the main T3 hubsมันถ่ายโอนข้อมูลเข้าระบบจากหนึ่งในฮับ ที3 To the Lighthouse (2009)
Too much rhubarb on my Ready Brek.คงกินผักดองมากไปหน่อย ตอนมื้อเช้า แย่เลย Everyone (2009)
This place is the hub of a drug trade.หลบซ่อนเพื่อรอวันจำหน่าย Gokusen: The Movie (2009)
He's maybe a schubert at best.เขาอาจเป็นเหมือนชูเบิร์ด ตอนรุ่ง Darkness (2009)
Hubby!จุดศูนย์กลาง... Episode #1.24 (2009)
It's fine. The hubbie's on his way overnight on the Shinkansen.ไม่เป็นไรหรอกค่ะ \ สามีหนูจะขึ้นรถไฟเที่ยวกลางคืนไป Summer Wars (2009)
- What's the hubbub?- เอะอะอะไรกัน? \ - ชู่ว! Summer Wars (2009)
All capitol transportation hubs had them installed after 9/11.สำนักงานรัฐทุกแห่ง สถานีขนส่งทุกที่ ติดตั้งไว้ทั้งหมด ภายหลังเหตุการณ์9/11 Fracture (2009)
- I guess you figured hocking your hubby's jet was a lot easier than hocking cookies.อะไรนะ? ผมเดาว่าคุณคงจะเอาเครื่องบินของสามีไปจำนำ มันง่ายกว่าเอาคุ้กกี้ไปจำนำ In Plane Sight (2009)
(laughs) oh, yes, i did. homemade strawberry rhubarb.(เสียงหัวเราะ) โอ้ ใช่ ฉันทำ สตรอเบอร์รี่รูบาร์บ Enough About Eve (2009)
Gabriela, this strawberry rhubarb jam to die for.กาเบียลล่า แยมสตรอเบอรี่รูบาร์บนี่มันเยอะมาก Enough About Eve (2009)
Keep your chubby hands off.เอามืออ้วนๆออกไปได้แล้ว Merry Madagascar (2009)
We won't be thinking about our chubby thighs or whether or not we can have babies.เราจะได้ไม่เสียเวลาคิดเรื่องขาอ่อน หรือที่ว่าเราจะมีลูกกันดีรึเปล่า Home Economics (2009)
Where did the chubby one go?อย่างน้อยคุณยังไม่ได้ถูกทำเครื่องหมายลงได้ G-Force (2009)
Supposedly, they contacted the dead through Jonah and people came to have chats with their dead hubby or wife or find out where Auntie Mame hid the family jewels.สันนิฐานว่า เขาติดต่อคนตายผ่าน โจน่าห์ และผู้คนมาคุยกับสามีหรือภรรยาที่ล่วงลับ หริอ หาของเครื่องเพ็ชรที่ญาติที่ตายไปซ่อนไว้ The Haunting in Connecticut (2009)
Do I pass the barrier to the platform here to reach the Geofront Hub Terminal?ฉันสามารถไปจีโอฟรอนท์จากที่นี่ได้รึเปล่า? Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Former chubby girls- We're made of steel. And Splenda.อดีตสาวอวบ เราเป็นหญิงเหล็ก ที่หวานแบบไร้ไขมัน Bride Wars (2009)
Detectives Hubbard, Ward, Ornelas, this is Agent Lou Salinger.นักสืบฮับบาร์ด,วอร์ด,ออร์เนลาส นี่ตำรวจสากล ลู ซาลิงเจอร์ The International (2009)
Hubb?ตามนี้นะ? The International (2009)
I'll put a call in to Hubby, have her run it down.เดี๋ยวเอาเบอร์ให้ฮับบาร์ด ให้เธอลองตรวจดู The International (2009)
Hey. Hubb says you caught a lead.เฮ้ ฮับบาร์ดบอกว่าคุณได้เงื่อนงำบางอย่าง The International (2009)
Nightflower is a pack of paranoid, anti-corporate, hubristic freaks.ใช่คนนั้นหรือไม่ ? Edge of Darkness (2010)
You're gonna wanna get at least a half-a-chub going, right?You're gonna wanna get at least a half-a-chub going, right? Hot Tub Time Machine (2010)
Yes. I just thought it would be to a chubby, patient Jewish girl.ใช่ แต่คิดว่า คงแต่งกับผู้หญิงยิวอ้วนอึดเป็นเลิศ Sex and the City 2 (2010)
And Dan was this chubby little kid.And Dan was this chubby little kid. Frozen (2010)
Where are you hiding him, Chubby Cheeks?เธอซ่อนเขาไว้ที่ไหน บอกมานะ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Chubby cheeks was holding out on us! I'll kill her!ยัยติงต๊องนั่นแจ้งเกิดก่อนเราได้ยังไง ฉันจะฆ่าเธอ! Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Well, we need to have your hubby pop by.เขาจะได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นบางอย่างและ ผมจะได้ดำเนินการรักษาอย่างถูกวิธี ทีละขั้นตอน The King's Speech (2010)
Uh, I don't have a "hubby." We don't "pop."ดังนั้นทางที่ดี มาหาเราที่บ้านจะดีกว่าค่ะ The King's Speech (2010)
I borrowed them from John Hubener.ฉันยืมมาจาก จอห์น ฮูบเนอร์ Dream On (2010)
Hubert, you will escort dr. Bishop to his labฮิวเบิร์ท คุณตามไปที่แล็บของเขา What Lies Below (2010)
Bill hubert, cdc. Hi.บิล ฮิวเบิร์ท หน่วยควบคุมเชื้อโรค สวัสดี What Lies Below (2010)
And the rest can go with agent hubert.ส่วนที่เหลือ ไปกับ จนท. ฮิวเบิร์ท What Lies Below (2010)
Bottom line, you guys need a chubby, agile guy.แบบสรุปละกัน พวกคุณต้องการคนอ้วนซักคนที่ปราดเปรียว Investigative Journalism (2010)
First of all, chubby hubby?อย่างแรก ไอศกรีม Chubby Hubby เนี่ยนะ? Communication Studies (2010)
I thought it would be consistent with the hub of a hypodermic needle.ผมคิดว่ามันจะสอดคล้องกัน กับจุดศูนย์กลางเข็มฉีดยา The Predator in the Pool (2010)
The 14-gauge with a round hub and a blunt tip.ขนาด 14 เกจด้วยจุดศูนย์กลางกลมและปลายทื่อ The Predator in the Pool (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hub"Prospects for repair?" "Prof. Shubaishen, the leader of the system development team, is presently unwell so we think it will take a while longer ..."
hubI have chubby fingers, so I can't use a small keyboard.
hubIf you combine them in this way you get a 14 port USB hub.
hubBob was somewhat chubbier than his brother.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีเนื้อมีหนัง[V] be plump, See also: be corpulent, be fat, be chubby, Ant. ผอมแห้ง, Example: กลับมาบ้านคราวนี้ ลูกดูมีน้ำเนื้อมีหนังมากขึ้น, Thai definition: อ้วนท้วนขึ้น
อ้วนจ้ำม่ำ[ADJ] chubby, See also: fleshy, plump, Syn. อ้วน, Ant. ผอม, Example: ลูกของเธอมีรูปร่างอ้วนจ้ำม่ำจนดิฉันอดกอดไม่ได้
อวบอ้วน[ADJ] plump, See also: chubby, Syn. อวบ, อ้วน, Example: พระพุทธรูปอินเดียสมัยราชวงศ์ปาละมีพระวรกายอวบอ้วนพระพักตร์กลมคล้ายผลมะตูม
อวบอั๋น[ADJ] fleshy, See also: chubby, Syn. อวบ, Ant. ผอม, Example: ผู้ฟังไม่ได้ชื่นชมเสียงของนักร้องแต่นิยมในเรือนร่างและรูปลักษณ์อันอวบอั๋นของนักร้องมากกกว่า, Thai definition: ที่มีร่างกายอวบอิ่มและเย้ายวน
มอระกู่[N] hookah, See also: hubble-bubble, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: หม้อสูบยาของชาวอาหรับ, Notes: (ชวา)
เต็มความสามารถ[V] be plump, See also: be chubby, be corpulent, be fat, be podgy, be rotund, be tubby, be round, Example: เธอดูตุ้ยนุ้ยไปหน่อยนะถ้าใส่ชุดนี้, Thai definition: อวบอ้วนเล็กน้อยหรือมีน้ำหนักเกินเล็กน้อย
ตุ้ยนุ้ย[ADJ] plump, See also: chubby, corpulent, fat, podgy, rotund, tubby, round, Example: เขาชอบสาวตุ้ยนุ้ยอย่างเธอ เขาไม่มองแบบที่ผอมแห้งหรอก, Thai definition: ที่มีรูปร่างอวบอ้วนเล็กน้อยหรือมีน้ำหนักเกินเล็กน้อย
ความอ้วน[N] fatness, See also: corpulence, chubbiness, obesity, plumpness, portliness, Example: คนบางคนเต้นแอโรบิคเพื่อลดความอ้วน, Thai definition: ลักษณะที่มีรูปร่างสมบูรณ์เพราะมีเนื้อและมันมาก
ส่วนกลาง[N] center, See also: heart, core, middle, nucleus, hub, Syn. ศูนย์กลาง, Example: ความถูกต้องของแผนที่ซึ่งควรที่จะอยู่ที่ส่วนกลาง
ปุ้ย[ADJ] plumb, See also: chubby, Syn. ตุ้ย
อ้วน[V] be fat, See also: be plump, be chubby, Ant. ผอม, Example: คนเราส่วนมากอ้วน เพราะกินอาหารเข้าไปมากกว่าที่ร่างกายจะใช้ได้หมด, Thai definition: มีเนื้อและมันมาก, โตอวบ
อ้วน[ADJ] fat, See also: paunchy, plump, chubby, corpulent, Ant. ผอม, Example: ผู้หญิงส่วนใหญ่พยายามเข้มงวดในการกินอาหาร เพื่อไม่ให้มีรูปร่างอ้วนเผละ, Thai definition: มีเนื้อและมันมาก, โตอวบ
อั้นตั้น[ADJ] stocky, See also: chubby, plump, Syn. อ้วนเตี้ย, Ant. ชะลูด
อั๋น[ADJ] plump, See also: buxom, chubby, embonpoint, corpulent, zaftig, Syn. อวบอั๋น, อ้วน, ล่ำ
เจ้าเนื้อ[ADJ] fat, See also: chubby, fleshy, plump, pudgy, Syn. อ้วน, จ้ำม่ำ, Example: เขากำลังพูดกับหญิงเจ้าเนื้อที่นั่งตรงข้ามกับเขาอย่างสนุกสนาน
นุ้ย[ADJ] plump, See also: chubby, fat, Syn. อ้วน, อวบ, ตุ้ยนุ้ย
กระปุกหลุก[ADV] chubbily, See also: pudgily, plumply, Syn. กระปุ๊กลุก, Example: เขามีลูกสาวตัวอ้วนกระปุกหลุกถึง 3 คน
จุดรวม[N] center, See also: center, hub, middle point, Syn. จุดศูนย์รวม, ศูนย์รวม, Example: สวนจตุจักรเป็นจุดรวมของสินค้าอีกแห่งหนึ่งที่มีคนไปจับจ่ายซื้อของมาก
จุดศูนย์กลาง[N] center, See also: middle point, hub, center, Syn. จุดรวม, ใจกลาง, ศูนย์กลาง, Example: จุดศูนย์กลางของโลกอยู่ที่เส้นศูนย์สูตร, Count unit: จุด, Thai definition: จุดที่อยู่ตรงใจกลางของวงกลมหรือวงรี ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของคอร์ดทุกเส้นที่ผ่านจุดนั้น
ดุม[N] hub, See also: hub of a wheel, nave of an ox-cart, nave box, axle-nut of a wheel
ตุ๊[ADJ] fat, See also: obese, chubby, corpulent, stout, plump, Syn. อ้วน, จ้ำม่ำ, Example: ต้อมอ้วนตุ๊จนเพื่อนๆ ล้อ
ศูนย์กลาง[N] junction, See also: center, centre, hub, Example: ประติมากรรมสมัยอู่ทอง เป็นประติมากรรมที่สร้างขึ้นในสมัยอโยธยาเป็นศูนย์กลางของอาณาจักร, Thai definition: จุดกลางซึ่งเป็นที่รวม
อ้วนท้วน[ADJ] plump, See also: corpulent, fat, fleshy, chubby, rotund, Syn. จ้ำม่ำ, เจ้าเนื้อ, อ้วน, Example: คุณย่าเป็นคนอ้วนท้วนสมบูรณ์มาตั้งแต่สาวๆ แล้ว, Thai definition: อ้วนแข็งแรง, อ้วนและสมบูรณ์
อ้วนท้วน[V] be plump, See also: be corpulent, be fat, be fleshy, gain weight, be chubby, be rotund, Syn. จ้ำม่ำ, เจ้าเนื้อ, อ้วน, Example: ลูกสาวของเขากำลังอ้วนท้วนขึ้นทุกวัน, Thai definition: อ้วนแข็งแรง, อ้วนและสมบูรณ์
อวบอัด[ADJ] plump, See also: full, chubby, Syn. อวบ, อวบอ้วน, Example: ลูกสาวของเขามีรูปร่างอวบอัดไปหน่อย
อวบอัด[V] be plump, See also: be chubby, Syn. อวบ, อวบอ้วน, Example: หุ่นของนางงามประเทศอินเดียอวบอัดกว่าผู้เข้าประกวดคนอื่นๆ
จ้ำม่ำ[V] be chubby, See also: be pudgy, be plump, Syn. อ้วนจ้ำม่ำ, Ant. ผอม, ผอมแห้ง, Example: ลูกของเธอจ้ำม่ำจนดิฉันอดกอดไม่ได้, Thai definition: อ้วนน่ารัก (โดยมากใช้เฉพาะเด็ก)
ตุ๊ต๊ะ[ADJ] fat, See also: obese, corpulent, very fat, chubby, Syn. อ้วนอุ้ยอ้าย, อ้วน, อุ้ยอ้าย, Ant. ผอม, แห้ง, Example: เธอมีหุ่นอ้วนตุ๊ต๊ะอย่างนี้มานานแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้นตั้น[adj.] (antan) EN: stocky ; chubby ; plump   
ไดอารี่ฮับ[n.] (daiārīhap) EN: diaryhub   
ดุม[n.] (dum) EN: hub ; hub of a wheel ; nave of an ox-cart ; nave box ; axle-nut of a whee   FR: moyeu [m]
จ้ำม่ำ[adj.] (jammam) EN: plump ; fleshy ; chubby ; pudgy ; plump   FR: grassouillet ; potelé
จุดรวม[n. exp.] (jut rūam) EN: center ; hub ; middle point ; focal point ; focus   FR: point focal [m]
จุดศูนย์กลาง[n.] (jutsūnklāng) EN: centre = center (Am.) ; middle point ; hub ; center   FR: centre [m] ; point focal [m]
แก้มยุ้ย[n. exp.] (kaēm yui) EN: chubby cheeks   
ค่าคงที่ฮับเบิล[n. exp.] (khākhong thī Habboēl) EN: Hubble constant   FR: constante de Hubble [f]
กระปุกหลุก[adv.] (krapukluk) EN: chubbily ; pudgily ; plumply   
พวง[adj.] (phūang) EN: plump ; chubby ; pudgy   FR: potelé ; joufflu
ปุ้ย[adj.] (pui) EN: plumb ; chubby ; pudgy   FR: potelé ; rondelet ; dodu ; grassouillet
ตุ๊[adj.] (tu) EN: fat ; obese ; chubby ; corpulent ; stout   FR: bien en chair ; obèse
อ้วน[v.] (uan = ūan) EN: be fat ; be plump ; be chubby   FR: être gros ; avoir de l'embonpoint
อ้วน[adj.] (uan = ūan) EN: fat ; corpulent ; obese ; portly ; fleshy ; stout ; paunchy ; plump ; chubby   FR: gros ; gras ; potelé ; grassouillet ; obèse
อ้วนจ้ำม่ำ[adj.] (uan jammam) EN: chubby ; fleshy ; plump   
อ้วนท้วน[v.] (uanthuan) EN: be plump ; be corpulent ; be fat ; be fleshy ; gain weight ; be chubby ; be rotund   
อ้วนท้วน[adj.] (uanthuan) EN: plump ; corpulent ; fat ; fleshy ; chubby ; rotund   
ยุ้ย[adj.] (yui = yūi) EN: bulging ; chubby   FR: joufflu ; bouffi

CMU English Pronouncing Dictionary
HUB    HH AH1 B
HUBE    HH Y UW1 B
HUBS    HH AH1 B Z
CHUBA    CH UW1 B AH0
HUBBY    HH AH1 B IY0
HUBBS    HH AH1 B Z
HUBKA    HH AH1 B K AH0
HUBCO    HH AH1 B K OW0
HUBOR    HH Y UW1 B ER0
CHUBU    CH UW1 B UW0
HUBER    HH Y UW1 B ER0
CHUBB    CH AH1 B
HUBNER    HH AH1 B N ER0
SHUBIN    SH UW1 B IH2 N
HUBRIS    HH Y UW1 B R AH0 S
CHUBBY    CH AH1 B IY0
HUBERS    HH UW1 B ER0 Z
HUBERT    HH Y UW1 B ER0 T
HUBLER    HH Y UW1 B AH0 L ER0
HUBLEY    HH AH1 B L IY0
HUBCAP    HH AH1 B K AE2 P
HUBBUB    HH AH1 B AH0 B
HUBBLE    HH AH1 B AH0 L
HUBCAPS    HH AH1 B K AE2 P S
HUBBART    HH AH1 B ER0 T
HUBBARD    HH AH1 B ER0 D
CHUBB'S    CH AH1 B Z
KASHUBA    K AH0 SH UW1 B AH0
RHUBARB    R UW1 B AA2 R B
CHUBAIS    CH UW2 B AY1
SHUBERT    SH UW1 B ER0 T
HUBBELL    HH AH1 B AH0 L
SCHUBEL    SH UW1 B AH0 L
HUBBERT    HH AH1 B ER0 T
HUBERTA    HH UW0 B EH1 R T AH0
HUBERTO    HH UW0 B EH1 R T OW0
HUBERTY    HH AH1 B ER0 T IY0
CHUBBUCK    CH AH1 B AH0 K
HUBBLE'S    HH AH1 B AH0 L Z
SCHUBERT    SH UW1 B ER0 T
HUBERMAN    HH UW1 B ER0 M AH0 N
SCHUBACH    SH AH1 B AA0 K
HUBERT'S    HH Y UW1 B ER0 T S
SCHUBRING    SH AH1 B ER0 IH0 NG
HUBBARD'S    HH AH1 B ER0 D Z
HUBBELL'S    HH AH1 B AH0 L Z
SCHUBERT'S    SH UW1 B ER0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hub    (n) (h uh1 b)
hubs    (n) (h uh1 b z)
hubby    (n) (h uh1 b ii)
Hubble    (n) (h uh1 b @ l)
Hubert    (n) (h y uu1 b @ t)
chubby    (j) (ch uh1 b ii)
hubbub    (n) (h uh1 b uh b)
hubris    (n) (h y uu1 b r i s)
hubbies    (n) (h uh1 b i z)
rhubarb    (n) (r uu1 b aa b)
chubbier    (j) (ch uh1 b i@ r)
chubbiest    (j) (ch uh1 b i i s t)
hubble-bubble    (n) - (h uh1 b l - b uh b l)
hubble-bubbles    (n) - (h uh1 b l - b uh b l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
hübsch(adj) น่ารัก
Schublade(n) |die, pl. Schubladen| ลิ้นชัก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehemann {m}hubby [Add to Longdo]
Aufschub {m} | Aufschübe {pl}adjurnment | adjurnments [Add to Longdo]
Aufschub {m}delay [Add to Longdo]
Aufschub {m}procrastination [Add to Longdo]
Aufschub {m}; Pause {f}respite [Add to Longdo]
Aufschub {m}; Aufschiebung {f}; Unterordnung {f}postponement [Add to Longdo]
Aushub {m}excavation; digging; back-dirt [Add to Longdo]
Aushub {m}; Abraum {m}spoil [Add to Longdo]
Aushub {m}overburden [Add to Longdo]
Aushubböschung {f}excavation slope [Add to Longdo]
Aushubhügel {m}spoil heap [Add to Longdo]
Aushubmaschine {f}excavator [Add to Longdo]
Aushubtiefe {f}excavation depth [Add to Longdo]
Aussetzung {f}; Aufschub {m}; Verschiebung {f} | Aussetzung des Verfahrenssuspension | suspension of the proceedings [Add to Longdo]
Axialschub {m}axial thrust [Add to Longdo]
Beihilfe {f}; Vorschub {m} | Beihilfen {pl}abetment | abetments [Add to Longdo]
Besteckschublade {f}; Besteckschubkasten {m}cutlery drawer [Add to Longdo]
Blattvorschub {m}bill feet [Add to Longdo]
Blattvorschub {m}sheet feed [Add to Longdo]
Brodeln {n}hubble-bubble [Add to Longdo]
Döbel {m}; Kaulbarsch {m}chub [Add to Longdo]
Doppelvorschub {m}dual carriage [Add to Longdo]
Doppelvorschubdrucken {n}dual carriage print [Add to Longdo]
Einfügung {f}; Einschub {m} | Einfügungen {pl}; Einschübe {pl} | neue Einfügung {f}insertion | insertions | reinsertion [Add to Longdo]
Einsatz {m}; Schubladeneinsatz {m}tray [Add to Longdo]
Einschub...slide-in [Add to Longdo]
Einschub {m}slide-in unit; withdrawable unit [Add to Longdo]
Einschub {m}; Zwischensatz {m}; Zwischenbemerkung {f}; Parenthese {f}parenthesis [Add to Longdo]
Einschub {m}plug-in; plug-in unit [Add to Longdo]
Einschub {m}pugging [Add to Longdo]
Einschubsteckverbinder {m} [electr.]rack and panel connector [Add to Longdo]
Einschubtechnik {f}withdrawable-unit design [Add to Longdo]
Fach {n}; Schubfach {n}; Schublade {f}pigeonhole; compartment [Add to Longdo]
Feinhub {m}creep hoist; micro hoist; precision hoist [Add to Longdo]
Feinhubgetriebe {n} [techn.]creep/micro/precision hoist gear [Add to Longdo]
Feinhubmotor {m} [techn.]creep/micro/precision hoist motor [Add to Longdo]
Flügel {m}; Flügelblatt {n} (Ventilator; Hubschrauber)blade [Add to Longdo]
Formularvorschub {m}form feed [Add to Longdo]
Friktionsvorschub {m}friction feed [Add to Longdo]
Gabelhochhubwagen {m}pallett stackers [Add to Longdo]
Gabelhubwagen {m}pallett trucks [Add to Longdo]
Großflughafen {m}hub airport [Am.] [Add to Longdo]
Haupthub {m}main hoist [Add to Longdo]
Haupthubgetriebe {n}main hoist gear [Add to Longdo]
Haupthubmotor {m}main hoist motor [Add to Longdo]
Heißratsche {f} (Zughub)pulljack [Add to Longdo]
Hilfshubwerk {n}auxiliary hoist [Add to Longdo]
Hub {m} | Hübe {pl}upstroke; stroke | upstrokes; strokes [Add to Longdo]
Hub {m}hub [Add to Longdo]
Hub {m}lift [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
USBハブ[ユーエスビーハブ, yu-esubi-habu] (n) {comp} USB hub [Add to Longdo]
おデブさん[, o debu san] (n) chubby person [Add to Longdo]
がやがや(P);ガヤガヤ;かやかや;カヤカヤ[, gayagaya (P); gayagaya ; kayakaya ; kayakaya] (adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily; in a crowd of people talking; clamorously; in a hubbub; (P) [Add to Longdo]
さざめき[, sazameki] (n) hubbub; din; noise [Add to Longdo]
でぶ専;デブ専[でぶせん(でぶ専);デブせん(デブ専);デブセン, debusen ( debu sen ); debu sen ( debu sen ); debusen] (n) (sl) chubby-chasing (fat fetishism); chubby-chaser [Add to Longdo]
ぼってり[, botteri] (adj-f) (1) fleshy; plump; chubby; corpulent; (vs) (2) to apply thickly; to slap on; to coat with something thick [Add to Longdo]
ぽちゃぽちゃ;ちゃぽちゃぽ;ぼちゃぼちゃ;ぴちゃぴちゃ;ピチャピチャ[, pochapocha ; chapochapo ; bochabocha ; pichapicha ; pichapicha] (adv,n,vs) (1) splash water; dabble in water; splashing sound; (adj-f) (2) (ぽちゃぽちゃ only) plump; chubby [Add to Longdo]
ぽっちゃり[, pocchari] (adv,adv-to) plump; chubbily [Add to Longdo]
むくむく[, mukumuku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) rising up; towering; billowing (e.g. clouds of smoke); (2) (on-mim) plump; chubby; fat; (3) (on-mim) shaggy; hairy [Add to Longdo]
むっちり;むちむち;ムチムチ[, mucchiri ; muchimuchi ; muchimuchi] (adv-to,adv,vs) (on-mim) plump; chubby; voluptuous [Add to Longdo]
アカムツ[, akamutsu] (n) (1) Doederleinia berycoides (species of temperate ocean bass); (2) male dark chub (Zacco temmincki) in mating season [Add to Longdo]
アクティブハブ[, akuteibuhabu] (n) {comp} active hub [Add to Longdo]
イングリッシュブルーベル[, ingurisshuburu-beru] (n) (English) bluebell [Add to Longdo]
イングリッシュブレックファースト[, ingurisshuburekkufa-suto] (n) English breakfast [Add to Longdo]
インタフェース種別[インタフェースしゅべつ, intafe-su shubetsu] (n) {comp} interface type [Add to Longdo]
インテリジェントハブ[, interijientohabu] (n) {comp} intelligent hub [Add to Longdo]
エントリ種別[エントリしゅべつ, entori shubetsu] (n) {comp} entry-type [Add to Longdo]
キャッシュバック[, kyasshubakku] (n) cash-back; rebate [Add to Longdo]
キャッシュブック[, kyasshubukku] (n) cashbook [Add to Longdo]
キャッシュベルト[, kyasshuberuto] (n) money belt (wasei [Add to Longdo]
キャッシュボックス[, kyasshubokkusu] (n) cashbox [Add to Longdo]
クライアントハブ[, kuraiantohabu] (n) {comp} client hub [Add to Longdo]
コルニッシュボイラー[, korunisshuboira-] (n) cornish boiler [Add to Longdo]
サービス種別[サービスしゅべつ, sa-bisu shubetsu] (n) {comp} service class [Add to Longdo]
シェアードハブ[, shiea-dohabu] (n) {comp} shared hub [Add to Longdo]
シューベルト[, shu-beruto] (n) Schubert; (P) [Add to Longdo]
シングルITハブ[シングルアイティーハブ, shinguruaitei-habu] (n) {comp} single TT hub [Add to Longdo]
スイッチングハブ[, suicchinguhabu] (n) {comp} switching hub [Add to Longdo]
スタックハブ[, sutakkuhabu] (n) {comp} stack(able) hub [Add to Longdo]
ダッシュボード[, dasshubo-do] (n) dashboard; dash [Add to Longdo]
ダブルサッシュバタフライフィッシュ;サウスアフリカンバタフライフィッシュ[, daburusasshubatafuraifisshu ; sausuafurikanbatafuraifisshu] (n) doublesash butterflyfish (Chaetodon marleyi); Marley's Butterflyfish [Add to Longdo]
ダムハブ[, damuhabu] (n) {comp} dumb hub [Add to Longdo]
チャブ[, chabu] (n) chub (Leuciscus cephalus) [Add to Longdo]
チューベローズ;チュベローズ[, chu-bero-zu ; chubero-zu] (n) tuberose (Polianthes tuberosa) [Add to Longdo]
テープスプール[, te-pusupu-ru] (n) {comp} tape spool; hub [Add to Longdo]
デブ[, debu] (n,adj-na) chubby; fat; (P) [Add to Longdo]
ドットアンドダッシュバタフライフィッシュ;サンセットバタフライフィッシュ[, dottoandodasshubatafuraifisshu ; sansettobatafuraifisshu] (n) sunset butterflyfish (Chaetodon pelewensis); dot-and-dash butterflyfish [Add to Longdo]
ナッシュビル[, nasshubiru] (n) {comp} Nashville [Add to Longdo]
ハズ[, hazu] (n) (abbr) (See ハズバンド) husband; hubby [Add to Longdo]
ハッシュブラウン;ハッシュ・ブラウン[, hasshuburaun ; hasshu . buraun] (n) hash browns [Add to Longdo]
ハッブルの法則[ハッブルのほうそく, habburu nohousoku] (n) Hubble's law [Add to Longdo]
ハッブル宇宙望遠鏡[ハッブルうちゅうぼうえんきょう, habburu uchuubouenkyou] (n) Hubble Space Telescope [Add to Longdo]
ハッブル望遠鏡[ハッブルぼうえんきょう, habburu bouenkyou] (n) Hubble telescope [Add to Longdo]
ハバード[, haba-do] (n) Hubbard [Add to Longdo]
ハバハバ[, habahaba] (n) hubba-hubba [Add to Longdo]
ハブ[, habu] (n) (1) {comp} hub; (vs) (2) (sl) to ostracize (someone); to reject [Add to Longdo]
ハブリング[, haburingu] (n) {comp} hub ring [Add to Longdo]
ハブ空港[ハブくうこう, habu kuukou] (n) (See 拠点空港・きょてんくうこう) hub airport [Add to Longdo]
フラッシュバック[, furasshubakku] (n) flashback [Add to Longdo]
フラッシュバルブ[, furasshubarubu] (n) (1) flashbulb; (2) flush valve [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兩湖[Liǎng Hú, ㄌㄧㄤˇ ㄏㄨˊ, / ] Hubei 湖北 and Hunan 湖南 provinces [Add to Longdo]
中枢[zhōng shū, ㄓㄨㄥ ㄕㄨ, / ] hub (e.g. of transport network); center; by ext. imperial court as the hub of centralized government [Add to Longdo]
中转站[zhōng zhuǎn zhàn, ㄓㄨㄥ ㄓㄨㄢˇ ㄓㄢˋ, / ] hub (network equipment) [Add to Longdo]
丹江口[Dān jiāng kǒu, ㄉㄢ ㄐㄧㄤ ㄎㄡˇ, ] (N) Danjiangkou (city in Hubei) [Add to Longdo]
九宫山[Jiǔ gōng shān, ㄐㄧㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄕㄢ, / ] Jiugongshan nature reserve in Tongshan county, Xianning prefecture 咸宁, Hubei [Add to Longdo]
九宫山镇[Jiǔ gōng shān zhèn, ㄐㄧㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄕㄢ ㄓㄣˋ, / ] Jiugongshan town in Tongshan county, Xianning prefecture 咸宁, Hubei [Add to Longdo]
五峰[Wǔ fēng, ˇ ㄈㄥ, ] (N) Wufeng (place in Hubei) [Add to Longdo]
五峰土家族自治县[Wǔ fēng tǔ jiā zú zì zhì xiàn, ˇ ㄈㄥ ㄊㄨˇ ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Wufeng Tujiazu autonomous county in Hubei [Add to Longdo]
京山[Jīng shān, ㄐㄧㄥ ㄕㄢ, ] (N) Jingshan (place in Hubei) [Add to Longdo]
仙桃[Xiān táo, ㄒㄧㄢ ㄊㄠˊ, ] Xiantao sub-prefecture level city in Hubei [Add to Longdo]
仙桃市[Xiān táo shì, ㄒㄧㄢ ㄊㄠˊ ㄕˋ, ] Xiantao sub-prefecture level city in Hubei [Add to Longdo]
伯颜[Bó yán, ㄅㄛˊ ㄧㄢˊ, / ] Bayan (name); Bayan of the Baarin (1236-1295), Mongol Yuan general under Khubilai Khan, victorious over the Southern Song 1235-1239; Bayan of the Merkid (-1340), Yuan dynasty general and politician [Add to Longdo]
来凤[Lái fèng, ㄌㄞˊ ㄈㄥˋ, / ] (N) Laifeng (place in Hubei) [Add to Longdo]
保康[Bǎo kāng, ㄅㄠˇ ㄎㄤ, ] (N) Baokang (place in Hubei) [Add to Longdo]
公安县[gōng ān xiàn, ㄍㄨㄥ ㄢ ㄒㄧㄢˋ, / ] Gong'an county in Hubei [Add to Longdo]
利川[Lì chuān, ㄌㄧˋ ㄔㄨㄢ, ] (N) Lichuan (city in Hubei) [Add to Longdo]
十堰[Shí yàn, ㄕˊ ㄧㄢˋ, ] Shiyan prefecture level city in Hubei [Add to Longdo]
十堰市[Shí yàn shì, ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄕˋ, ] Shiyan prefecture level city in Hubei [Add to Longdo]
南漳[Nán zhāng, ㄋㄢˊ ㄓㄤ, ] (N) Nanzhang (place in Hubei) [Add to Longdo]
吆五喝六[yāo wǔ hè liù, ㄧㄠ ˇ ㄏㄜˋ ㄌㄧㄡˋ, ] lit. to shout out hoping for fives and sixes when gambling with dice; a hubbub of gambling [Add to Longdo]
咸宁[Xián níng, ㄒㄧㄢˊ ㄋㄧㄥˊ, / ] Xianning prefecture level city in Hubei [Add to Longdo]
咸宁地区[Xián níng dì qū, ㄒㄧㄢˊ ㄋㄧㄥˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Xianning (district in Hubei) [Add to Longdo]
咸宁市[Xián níng shì, ㄒㄧㄢˊ ㄋㄧㄥˊ ㄕˋ, / ] Xianning prefecture level city in Hubei [Add to Longdo]
咸丰[Xián fēng, ㄒㄧㄢˊ ㄈㄥ, / ] reign name of Qing emperor (1850-1861); Xianfeng county in Hubei province [Add to Longdo]
哈伯[hā bó, ㄏㄚ ㄅㄛˊ, ] Hubble (US astronomer) [Add to Longdo]
哈伯太空望远镜[Hā bó tài kōng wàng yuǎn jìng, ㄏㄚ ㄅㄛˊ ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ ㄨㄤˋ ㄩㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] Hubble Space Telescope [Add to Longdo]
哈勃[hā bó, ㄏㄚ ㄅㄛˊ, ] (Edwin) Hubble [Add to Longdo]
哈贝尔[hā bèi ěr, ㄏㄚ ㄅㄟˋ ㄦˇ, / ] (Webster) Hubbell (former Associate Attorney-General) [Add to Longdo]
喧哗[xuān huá, ㄒㄩㄢ ㄏㄨㄚˊ, / ] brouhaha; hullabaloo; confused noise; hubbub; clamor [Add to Longdo]
嘉鱼[Jiā yú, ㄐㄧㄚ ㄩˊ, / ] (N) Jiayu (place in Hubei) [Add to Longdo]
大冶[Dà yě, ㄉㄚˋ ㄧㄝˇ, ] (N) Daye (city in Hubei) [Add to Longdo]
大别山[Dà bié shān, ㄉㄚˋ ㄅㄧㄝˊ ㄕㄢ, / ] Dabie mountain range on the borders of Henan, Anhui and Hubei provinces [Add to Longdo]
大悟[Dà wù, ㄉㄚˋ ˋ, ] (N) Dawu (place in Hubei) [Add to Longdo]
大黄[dài huáng, ㄉㄞˋ ㄏㄨㄤˊ, / ] rhubarb [Add to Longdo]
天门[Tiān mén, ㄊㄧㄢ ㄇㄣˊ, / ] Tianmen sub-prefecture level city in Hubei [Add to Longdo]
天门市[Tiān mén shì, ㄊㄧㄢ ㄇㄣˊ ㄕˋ, / ] Tianmen sub-prefecture level city in Hubei [Add to Longdo]
夷陵[Yí líng, ㄧˊ ㄌㄧㄥˊ, ] Yiling (barbarian mound), historical place name in Yichang county 宜昌縣|宜昌县 Hubei, first mentioned in history (after its destruction by Qin) as burial place of the former Chu kings [Add to Longdo]
姊归县[Zǐ Guī xiàn, ㄗˇ ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄢˋ, / ] Zigui county in Hubei province [Add to Longdo]
孝感[Xiào gǎn, ㄒㄧㄠˋ ㄍㄢˇ, ] Xiaogan prefecture level city in Hubei [Add to Longdo]
孝感地区[Xiào gǎn dì qū, ㄒㄧㄠˋ ㄍㄢˇ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Xiaogan district (district in Hubei) [Add to Longdo]
孝感市[Xiào gǎn shì, ㄒㄧㄠˋ ㄍㄢˇ ㄕˋ, ] Xiaogan prefecture level city in Hubei [Add to Longdo]
安陆[Ān lù, ㄢ ㄌㄨˋ, / ] (N) Anlu (city in Hubei) [Add to Longdo]
宜城[Yí chéng, ㄧˊ ㄔㄥˊ, ] (N) Yicheng (city in Hubei) [Add to Longdo]
宜昌[Yí chāng, ㄧˊ ㄔㄤ, ] Yichang prefecture level city in Hubei [Add to Longdo]
宜昌地区[Yí chāng dì qū, ㄧˊ ㄔㄤ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Yichang district (district in Hubei) [Add to Longdo]
宜昌市[Yí chāng shì, ㄧˊ ㄔㄤ ㄕˋ, ] Yichang prefecture level city in Hubei [Add to Longdo]
宜昌县[Yí chāng xiàn, ㄧˊ ㄔㄤ ㄒㄧㄢˋ, / ] Yichang county in Hubei [Add to Longdo]
宣恩[Xuān ēn, ㄒㄩㄢ ㄣ, ] (N) Xuan'en (place in Hubei) [Add to Longdo]
屈原纪念馆[Qū Yuán jì niàn guǎn, ㄑㄩ ㄩㄢˊ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] Qu Yuan memorial hall in Zigui County 秭歸縣|秭归县, Hubei, built in 1982 and a major tourist attraction since then [Add to Longdo]
崇阳[Chóng yáng, ㄔㄨㄥˊ ㄧㄤˊ, / ] (N) Chongyang (place in Hubei) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタフェース種別[インタフェースしゅべつ, intafe-su shubetsu] interface type [Add to Longdo]
インテリジェントハブ[いんてりじえんとはぶ, interijientohabu] intelligent hub [Add to Longdo]
エントリ種別[エントリしゅべつ, entori shubetsu] entry-type [Add to Longdo]
クライアントハブ[くらいあんとはぶ, kuraiantohabu] client hub [Add to Longdo]
サービス種別[サービスしゅべつ, sa-bisu shubetsu] service class [Add to Longdo]
スイッチングハブ[すいっちんぐはぶ, suicchinguhabu] switching hub [Add to Longdo]
スタックハブ[すたっくはぶ, sutakkuhabu] stack(able) hub [Add to Longdo]
テープスプール[てーぷすぷーる, te-pusupu-ru] tape spool, hub [Add to Longdo]
ハブ[はぶ, habu] tape spool, hub [Add to Longdo]
ハブリング[はぶりんぐ, haburingu] hub ring [Add to Longdo]
マスターハブ[ますたーはぶ, masuta-habu] master hub [Add to Longdo]
ワークステーション種別[ワークステーションしゅべつ, wa-kusute-shon shubetsu] workstation category [Add to Longdo]
原符号化情報種別表示[げんふごうかじょうほうしゅべつひょうじ, genfugoukajouhoushubetsuhyouji] original encoded information types indication [Add to Longdo]
公開文種別[こうかいぶんしゅべつ, koukaibunshubetsu] public text class [Add to Longdo]
自動動作種別[じどうどうさしゅべつ, jidoudousashubetsu] auto-action-type [Add to Longdo]
種別型パラメタ[しゅべつがたパラメタ, shubetsugata parameta] kind type parameter [Add to Longdo]
情報ベース種別[じょうほうベースしゅべつ, jouhou be-su shubetsu] information-base-type [Add to Longdo]
対象体種別[たいしょうたいしゅべつ, taishoutaishubetsu] object type [Add to Longdo]
端末種別[たんまつしゅべつ, tanmatsushubetsu] terminal type [Add to Longdo]
中核文書[ちゅうかくぶんしょ, chuukakubunsho] hub document [Add to Longdo]
内容種別[ないようしゅべつ, naiyoushubetsu] content type [Add to Longdo]
内容種別表示[ないようしゅべつひょうじ, naiyoushubetsuhyouji] content type indication [Add to Longdo]
入力促進エコー種別[にゅうりょくそくしんエコーしゅべつ, nyuuryokusokushin eko-shubetsu] prompt and echo type [Add to Longdo]
符号化情報種別[ふごうかじょうほうしゅべつ, fugoukajouhoushubetsu] Encoded Information Type, EIT [Add to Longdo]
文字種別[もじしゅべつ, mojishubetsu] character class [Add to Longdo]
保守盤[ほしゅばん, hoshuban] maintenance panel [Add to Longdo]
本体種別表示[ほんたいしゅべつひょうじ, hontaishubetsuhyouji] typed body [Add to Longdo]
要素種別[ようそしゅべつ, yousoshubetsu] element type [Add to Longdo]
類別[しゅべつ, shubetsu] classification (vs) [Add to Longdo]
ナッシュビル[なっしゅびる, nasshubiru] Nashville [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
主謀者[しゅぼうしゃ, shubousha] Anfuehrer, Raedelsfuehrer [Add to Longdo]
執行猶予[しっこうゆうよ, shikkouyuuyo] Aufschub_der_Strafvollstreckung [Add to Longdo]
延期[えんき, enki] Aufschub, Verzoegerung, Verlaengerung [Add to Longdo]
引出し[ひきだし, hikidashi] Schublade, Schubfach [Add to Longdo]
挿入[そうにゅう, sounyuu] Einschub, Einfuegung [Add to Longdo]
猶予[ゆうよ, yuuyo] Aufschub, Stundung, Verzoegerung [Add to Longdo]
繰り延べ[くりのべ, kurinobe] Aufschub, Verschiebung [Add to Longdo]
遅滞[ちたい, chitai] Verzoegerung, Aufschub [Add to Longdo]
遅配[ちはい, chihai] Aufschub, Verzoegerung, Verspaetung [Add to Longdo]
首尾[しゅび, shubi] Anfang_und_Ende, A_und_O, Ergebnis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hub \Hub\ (h[u^]b), n. [See 1st {Hob}.]
   1. The central part, usually cylindrical, of a wheel; the
    nave. See Illust. of {Axle box}.
    [1913 Webster]
 
   2. The hilt of a weapon. --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   3. A rough protuberance or projecting obstruction; as, a hub
    in the road. [U.S.] See {Hubby}.
    [1913 Webster]
 
   4. A goal or mark at which quoits, etc., are cast.
    [1913 Webster]
 
   5. (Diesinking) A hardened, engraved steel punch for
    impressing a device upon a die, used in coining, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. A screw hob. See {Hob}, 3.
    [1913 Webster]
 
   7. A block for scotching a wheel.
    [1913 Webster]
 
   8. The central location within which activities tend to
    concentrate, or from which activities radiate outward; a
    focus of activity.
    [PJC]
 
   9. Hence: (Aeronautics) A large airport used as a central
    transfer station for an airline, permitting economic air
    transportation between remote locations by directing
    travellers through the hub, often changing planes at the
    hub, and thus keeping the seat occupancy rate on the
    airplanes high. The hub together with the feeder lines
    from remote locations constitute the so-called
 
   {hub and spoke system} of commercial air passenger
    transportation. A commercial airline may have more than
    one such hub.
    [PJC]
 
   10. The city of Boston, Massachusetts referred to locally by
     the nickname {The Hub}.
     [PJC]
 
   {Hub plank} (Highway Bridges), a horizontal guard plank along
    a truss at the height of a wagon-wheel hub.
 
   {Up to the hub}, as far as possible in embarrassment or
    difficulty, or in business, like a wheel sunk in mire;
    deeply involved. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 nave \nave\ (n[=a]v), n. [AS. nafu; akin to D. naaf, G. nabe,
   OHG. naba, Icel. n["o]f, Dan. nav, Sw. naf, Skr. n[=a]bhi
   nave and navel: cf. L. umbo boss of a shield. [root]260. Cf.
   {Navel}.]
   1. The block in the center of a wheel, from which the spokes
    radiate, and through which the axle passes; -- called also
    {hub} or {hob}.
    [1913 Webster]
 
   2. The navel. [Obs.] --hak.
    [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Hub [huːp] (n) , s.(m )
   hub; stroke; upstroke
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top