Search result for

*honesty*

(167 entries)
(0.9772 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: honesty, -honesty-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
honesty[N] ความจริงใจ
honesty[N] ความซื่อสัตย์, See also: ความเที่ยงตรง, ความเที่ยงธรรม, Syn. incorruptibility, integrity, uprightness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dishonesty(ดิสออน'นิสที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่สุจริต,การกระทำที่ไม่สุจริต,การหลอก,การลวง, Syn. fraud
honesty(ออน'นิสที) n. ความซื่อสัตย์,ความสุจริต,ความจริงใจ, Syn. integrity,openness

English-Thai: Nontri Dictionary
dishonesty(n) ความไม่สุจริต,ความไม่ซื่อสัตย์,ความหลอกลวง
honesty(n) ความซื่อตรง,ความซื่อสัตย์สุจริต, ความเถรตรง,ความจริงใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Honestyความซื่อสัตย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Brother, I've seen all kinds of dishonesty in my day, but this little display takes the cake.พี่ชายผมเคยเห็นทุกชนิดของการทุจริตในวันของฉัน แต่การแสดงเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้จะใช้เวลาเค้ก 12 Angry Men (1957)
"One lone man, marching dusty roads, armed only with honesty and a bamboo staff, doing battle with the British Empire.""ผู้ชายคนเดียวเดินบนถนนฝุ่นฟุ้ง มีอาวุธแค่ไม้เท้ากับความซื่อสัตย์ ต่อกรกับราชอาณาจักร" Gandhi (1982)
You know, for the honesty.สวัสดีค่ะ อ่ะครับ Hero (1992)
So the kid would learn how honesty pays.กำลังพาเด็กๆไปโรงเรียนเหรอคะ Hero (1992)
if you'll tell me, with the same honesty, how many othersถ้าคุณจะบอกฉันด้วยความสัตย์ Don Juan DeMarco (1994)
Strangers with this kind of honesty make me go a big. rubbery one.ผู้คนก็มักจะคิดไปในแง่เลวร้ายสุดๆ ยินดีต้อนรับ, ทราวิส ขอต้อนรับ, ทราวิส Fight Club (1999)
I love honesty more than wealth.ฉันรักความซื่อสัตย์มากกว่าเงินทอง Malèna (2000)
There's no camouflage, no romance. Honesty.ไม่มีสิ่งพรางตา ไม่มีความรัก ตรงไปตรงมา Mona Lisa Smile (2003)
If you want honesty, I can be real honest.ถ้าคุณอยากให้ผมตรงไปตรงมา ก็ได้ Mona Lisa Smile (2003)
with it's power and honesty..เอ๊ะ? A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Thank you, Edmund. I'm glad this creature got to see some honesty before he dies.ขอบใจ เอ็ดมันด์ ข้าดีใจที่สิ่งมีชีวิตนี้ยังคงซื่อสัตย์อยู่... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
When all else fails honesty works best.ไม่มีอะไรสู้ความซื่อสัตย์ได้หรอก Art of Seduction (2005)
Don't know if in your days such hoax is considered respect, but for our generation honesty is respect.เพิ่งรู้นะว่า รุ่นพ่อเขาเรียกความตอแหล ว่าความเคารพ แต่รุ่นผม ความซื่อสัตย์ต่างหากที่เขาเรียกความเคารพ Art of Seduction (2005)
- Dishonesty.-ไม่ยุติธรรม Mission: Impossible III (2006)
A dishonesty that poisons everything.ไม่ยุติธรรมอยู่ในทุกๆสิ่ง Mission: Impossible III (2006)
No, I'm pro-honesty here. I just think, you know, it's up to you.ไม่ ที่นี่พูดกันอย่างตรงไปตรงมาเสมอ มันขึ้นอยู่กับเธอ Little Miss Sunshine (2006)
Yes. I respect your honesty... and your opinion completely.ฉันนับถือความซื่อตรงของนาย The Last King of Scotland (2006)
Okay, then. Well... Utter honesty.โอเค พูดตรงๆ นะ The Holiday (2006)
The most important thing is that you display honesty, courage and compassion when you extend your apologies.สิ่งที่สำคัญที่สุดคือแสดงถึงความจริงใจ ความกล้าหาญ และความรัก เมื่อคุณแสดงคำขอโทษออกไป Map 1213 (2006)
Glad to hear it, and, uh, thanks for your honesty.ดีใจที่ได้ยินอย่างนั้น แล้ว อ่า ขอบคุณสำหรับความซื่อสัตย์ Smiles of a Summer Night (2007)
- Honesty always works best. - Yeah,that's true.พูดตรงๆ ดี่ที่สุด ใช่ ก็จริงอยู่ A Change Is Gonna Come (2007)
WHAT DOES SHE KNOW ABOUT HONESTY? SERENA.เธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ คำว่า ตรงไปตรงมาหรอกคะคุณหมอ / เซเรน่า ! Poison Ivy (2007)
HONESTY MAY BE THE BEST POLICY IN SOME ZIP CODES,การพูดความจริงอาจเป็นการแสดงออกที่ดีที่สุดสำหรับบางคน Poison Ivy (2007)
In all honesty I can't say that charm has had a whole lot to do with it.ด้วยความสัตย์จริง ผมไม่คิดว่าเสน่ห์ของผมจะมาเกี่ยวอะไรในเรื่องนี้ No Country for Old Men (2007)
But thank you for your honesty, Sophie. Cherish your passion.แต่ว่าขอบคุณสำหรับความจริงใจโซฟี นับถือในน้ำใจของคุณ Music and Lyrics (2007)
But the effect of all this honesty was rather pitiless.แต่ผลกระทบทั้งหมดของความจริงนี้ มันค่อนข้างจะโหดร้าย Atonement (2007)
Served by honesty?ขแโทษนะครับ... ชดใช้ด้วยความสัตย์จริง ? Atonement (2007)
By honesty.ด้วยความสัตย์จริง Atonement (2007)
No, if I wanted to skip school, I'd check into homeroom, and then sneak out Miss Robert's window, but you've always stressed honesty, so I'm being honest.ไม่ใช่,ถ้าหนูจะหนี รร. หนูแค่เข้าเรียนในชั่วโมง homeroom, แล้วก็แอบออกทางหน้าต่างห้อง Miss Robert, Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
If there are mistakes have been made,all I need is some honesty,man.ถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นฉันแค่ต้องการความซื้อสัตย์ Call Waiting (2007)
It's Not Healthy To Keep Secrets. Hence,The Honesty.ไม่ดีกับสุขภาพถ้าเก็บความลับไว้ ด้วยเพราะว่าความซื่อสัตย์ Opening Doors (2008)
In all honesty,and I hope you know this,I've always been of the mind that you are destined for great things.ความจริงแล้ว ฉันอยากให้นายรู็ ฉันคิดมาตลอดว่านายต้องได้ทำในสิ่งที่ดีมากๆ Chuck Versus the First Date (2008)
Do I at least get points for honesty?อย่างน้อยผมก็ได้แสดงความจริงใจใช่มั้ย? Chuck Versus the Ex (2008)
Honesty's important in these things, isn't it?จงซื่อตรงกับสิ่งที่สำคัญ ใช่ไหม? Episode #2.5 (2008)
Passion, honesty and competence.ความหลงใหล ความซื่อสัตย์ และความสามารถ It Might Get Loud (2008)
Honesty. Right.จริงใจ ใช่เลย Do You Take Dexter Morgan? (2008)
Loyalty attraction honesty.ความซื่อสัตย์ ความรัก ความจริงใจ Do You Take Dexter Morgan? (2008)
But what I'd like more than anything is a little honesty for a change...แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับฉันก็คือความจริงใจที่สามารถพัฒนาได้ Summer Kind of Wonderful (2008)
You know, I always thought that the one thing I could depend on you for was honesty.รู้มั้ย ฉันคิดเสมอว่าสิ่งเดียวที่ทำให้เราคบกับอยู่มันคือความจริงใจ Me and My Town (2008)
You want honesty? Fine.เธอต้องการความจริงใจใช่มั้ย? Me and My Town (2008)
It might be a wife who's been cured of low self-esteem... or a pair of lovers who find honesty to be the best medicine.อาจจะเป็นภรรยาที่ได้รับกำลังใจ จากภาวะสูญเสียอัตตา หรือคู่รักที่พบว่าความซื่อตรงเป็นยาขนานเอก Me and My Town (2008)
Just diving into the deep end of honesty.แค่ไปให้ถึงสิ้นสุดของความจริงใจ Pret-a-Poor-J (2008)
Give him some honesty.ให้ความซื่อสัตย์กับเขา The Itch (2008)
You believe being rude, destroying other people's relationship, and begging for love is honesty?เธอเข้าใจว่าการหยาบคาย, ทำลายความสัมพันธ์ ระหว่างคนอื่น, และขอร้องเพื่อให้ได้รับความรัก เป็นความซื่อสัตย์? Episode #1.9 (2008)
I believe honesty is the best policy. Alright...ผมเชื่อว่าความซื่อสัตย์เป็นหลักการที่ดีที่สุด Made of Honor (2008)
- The honesty.- ความจริงไง Made of Honor (2008)
Jim here teaches at the University of North Carolina and is writing a book about the criminal dishonesty, corruption, paranoia and abuses of power of Richard Nixon.ส่วนจิมสอนหนังสืออยู่ มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา กำลังเขียนหนังสือเกี่ยวกับ อาชญากรรม ความไม่ซื่อสัตย์ คอรัปชั่น จิตระแวง และการใช้อำนาจในทางที่ผิด ของริชาร์ด นิกสัน Frost/Nixon (2008)
You get older, you start to feel your mortality, and you say, "There's no more time for dishonesty,แต่ก็แก่ขึ้น แล้วก็เริ่มคิดเรื่องความตาย เราไม่มีเวลามาหลอกกันมาตบตากันแล้ว Burn After Reading (2008)
But I do admire her for her honesty, really I do.ฉันนับถือความตรงไปตรงมาของเธอ จริงๆ Nights in Rodanthe (2008)
Love, loyalty, honesty, and commitment.ความรัก ความจงรักภักดี ความซื่อสัตย์ Loyal and True (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
honestyAll the people praised him for his honesty.
honestyAmericans admire Lincoln for his honesty.
honestyHe charged me with dishonesty.
honestyHe didn't believe that honesty is the best policy.
honestyHe does not have a particle of honesty in him.
honestyHe expressed his belief in her honesty.
honestyHe gains many friends through his honesty.
honestyHe is a model of honesty.
honestyHe is honesty itself.
honestyHe paid all his debts, which is the proof of his honesty.
honestyHe praised the girl for her honesty.
honestyHe praised the pupil for his honesty.
honestyHer honesty is beyond question.
honestyHis honesty does him credit.
honestyHis honesty does not have the room of doubt.
honestyHis honesty is beyond doubt.
honestyHis honesty is worthy of great praise.
honestyHis honesty was such that he was respected by everybody.
honestyHonesty does not always pay. Such is the way of the world.
honestyHonesty doesn't always pay.
honestyHonesty doesn't pay.
honestyHonesty doesn't pay under the current tax system.
honestyHonesty, I believe, is the best policy.
honestyHonesty is a capital virtue.
honestyHonesty is a virtue.
honestyHonesty is never the best policy.
honestyHonesty is no guarantee of success.
honestyHonesty is not always the best policy.
honestyHonesty is the best policy.
honestyHonesty pays in the long run.
honestyHonesty seems to be rather at a discount.
honestyHonesty seems to be rather at a discount today.
honestyHonesty sometimes doesn't pay.
honestyHonesty was the most important factor in his success.
honestyHonesty will pay in the long run.
honestyHow can we be sure of his honesty?
honestyI am assured of his honesty.
honestyI am proud of his honesty.
honestyI am sure of his honesty.
honestyI answer for his honesty.
honestyI answer for his honesty, for I know him well.
honestyI can answer for his honesty, since I have known him for a long time.
honestyI can assure you that honesty pays in the long run.
honestyI can't answer for his dishonesty.
honestyI can't answer for his honesty.
honestyI can't help doubting his honesty.
honestyI could not persuade him of my honesty.
honestyI don't for a moment doubt your honesty.
honestyI expostulated with him on his dishonesty.
honestyI have often heard it said that honesty is the best policy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสัตย์[N] honesty, See also: loyalty, faithfulness, fidelity, Syn. ความซื่อตรง, ความสัตย์ซื่อ, Example: การเป็นคนดีนั้น จะต้องรักษาความสัตย์ประพฤติตนอยู่ในความดีรู้จักละวางความชั่วความทุจริต
คอรัปชั่น[N] corruption, See also: dishonesty, defraudation, swindle, Syn. การฉ้อราษฎร์บังหลวง, การกินสินบน, Example: รัฐมนตรีคนหนึ่งพูดถึงเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นในวงการรัฐบาลระหว่างมีการอภิปรายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Notes: (อังกฤษ)
อาชวะ[N] rectitude, See also: honesty, Thai definition: ความซื่อตรง, ความตรงไปตรงมา, ความมีสัตย์
ความจริงใจ[N] sincerity, See also: honesty, frankness, genuineness, Syn. ความสุจริตใจ, ความบริสุทธิ์ใจ, Example: การมีความจริงใจต่อกันทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน
ความบริสุทธิ์ใจ[N] sincerity, See also: frank, honesty, ingenuousness, straightforwardness, altruism, faithfulness, Syn. ความจริงใจ, Example: ผมแสดงความเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ
ความซื่อตรง[N] honesty, See also: truthfulness, sincerity, frankness, Syn. ความซื่อสัตย์, ความซื่อ, ความสุจริต, Ant. ความทุจริต, Example: ทหารมีความทรหดอดทนในการฝึกยิ่งไปกว่านั้นยังมีความซื่อตรงและกตัญญูต่อผู้บังคับบัญชาที่เขารักและเคารพ
ความซื่อ[N] honesty, See also: truthfulness, sincerity, frankness, Syn. ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, Ant. ความทุจริต, ความไม่ซื่อสัตย์, Example: เขามีความซื่ออยู่ในตัวมาตลอดจึงเป็นเหมือนเกราะคุ้มภัยให้เขาเป็นอย่างดี
ความทุจริต[N] dishonesty, See also: corruption, Syn. การคดโกง, การฉ้อฉล, Ant. ความสุจริต, ความซื่อสัตย์, Example: รัฐบาลกำลังถอนรากความทุจริตในวงราชการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความจริงใจ[n.] (khwām jingjai) EN: sincerity ; honesty ; frankness ; genuineness   FR: sincérité [f] ; honnêteté [f] ; franchise [f]
ความสุจริต[n.] (khwām sutjarit) EN: honesty ; good faith   FR: bonne foi [f]
สัตย์[n.] (sat) EN: honesty ; integrity ; honour = honor (Am.) ; veracity   FR: honnêteté [f] ; loyauté [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HONESTY    AA1 N AH0 S T IY0
DISHONESTY    D IH2 S AA1 N AH0 S T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
honesty    (n) (o1 n i s t ii)
dishonesty    (n) (d i1 s o1 n i s t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehre {f}honesty [Add to Longdo]
Ehrlichkeit {f}honesty [Add to Longdo]
Redlichkeit {f}honesty; probity [Add to Longdo]
Unehrlichkeit {f}dishonesty [Add to Longdo]
Unredlichkeit {f}dishonesty [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
横着[おうちゃく, ouchaku] (adj-na,n,vs) dishonesty; laziness; cunning; (P) [Add to Longdo]
愚直[ぐちょく, guchoku] (adj-na,n) simple honesty; tactless frankness [Add to Longdo]
堅さ(P);固さ(P);硬さ(P)[かたさ, katasa] (n) firmness; hardness; stiffness; honesty; (P) [Add to Longdo]
[じつ(P);じち, jitsu (P); jichi] (n,adj-no) (1) truth; reality; (2) (じつ only) sincerity; honesty; fidelity; (3) (じつ only) content; substance; (4) (じつ only) (good) result; (P) [Add to Longdo]
[しん, shin] (adv,n) (1) honesty; fidelity; (2) trust; reliance; (3) (religious) faith; (ctr) (4) counter for received messages; (P) [Add to Longdo]
信実[しんじつ, shinjitsu] (adj-na,n) sincerity; honesty; truth; faithfulness [Add to Longdo]
真面;正面[まとも, matomo] (adj-na,n) (1) (uk) the front; (2) honesty; uprightness; directness; (3) decency; normality [Add to Longdo]
真率[しんそつ, shinsotsu] (adj-na,n) honesty; sincerity; frankness [Add to Longdo]
正直[しょうじき, shoujiki] (adj-na,n) (1) honesty; integrity; frankness; (adv) (2) honestly; frankly; (P) [Add to Longdo]
正直の頭に神宿る[しょうじきのこうべにかみやどる, shoujikinokoubenikamiyadoru] (exp) (id) Honesty is the best policy; Honesty pays [Add to Longdo]
正直は一生の宝[しょうじきはいっしょうのたから, shoujikihaisshounotakara] (exp) (id) Honesty is the best policy [Add to Longdo]
正直一途[しょうじきいちず, shoujikiichizu] (n,adj-na,adj-no) (of) straightforward honesty; steadfastly honest [Add to Longdo]
正直一遍[しょうじきいっぺん, shoujikiippen] (n,adj-na) honest to a fault; one's only strength being his (her) honesty; having no redeeming feature except for being honest [Add to Longdo]
正直者が馬鹿を見る[しょうじきものがばかをみる, shoujikimonogabakawomiru] (exp,v1) honesty doesn't pay [Add to Longdo]
清廉[せいれん, seiren] (adj-na,n) honesty; integrity; purity and unselfishness; (P) [Add to Longdo]
生一本[きいっぽん, kiippon] (adj-na,n) straight-forwardness; honesty; purity [Add to Longdo]
生真面目;生まじめ;気まじめ(iK);気真面目(iK)[きまじめ, kimajime] (adj-na,n) too serious; person who is too serious; honesty; sincerity [Add to Longdo]
誠(P);実[まこと, makoto] (adv,n) (1) truth; reality; (2) sincerity; honesty; integrity; fidelity; (3) (arch) that's right (used when recalling forgotten information, suddenly changing the subject, etc.); (P) [Add to Longdo]
素顔[すがお, sugao] (n,adj-na,adj-no) (1) face with no make-up; unpainted face; (2) honesty; frankness; (P) [Add to Longdo]
[ひた, hita] (adj-na,adv,n) (1) direct; in person; frankness; honesty; simplicity; cheerfulness; correctness; being straight; (2) (See 当直) night duty; shift (e.g. in a factory); (P) [Add to Longdo]
敦厚;惇厚;敦煌(iK)[とんこう, tonkou] (n,adj-na) sincerity and kindheartedness; honesty and simplicity [Add to Longdo]
不義理[ふぎり, fugiri] (adj-na,n) dishonesty; injustice; dishonor; dishonour; ingratitude [Add to Longdo]
不純[ふじゅん, fujun] (adj-na,n) impurity; adulteration; dishonesty; irregularity; (P) [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P) [Add to Longdo]
不誠意[ふせいい, fuseii] (n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith [Add to Longdo]
不誠実[ふせいじつ, fuseijitsu] (adj-na,n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith [Add to Longdo]
不徳義[ふとくぎ, futokugi] (adj-na,n) immorality; dishonesty [Add to Longdo]
朴直[ぼくちょく, bokuchoku] (adj-na,n) simplicity; honesty; naivete [Add to Longdo]
律義;律儀[りちぎ, richigi] (adj-na,n) honesty; faithfulness; conscientiousness; integrity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坏事[huài shì, ㄏㄨㄞˋ ㄕˋ, / ] to ruin sth; to spoil; to sour; to make things bad; evil deed; bad action; dishonesty; criminality; corruption [Add to Longdo]
廉洁[lián jié, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] honest; not coercive; honesty; integrity; incorruptible [Add to Longdo]
[chén, ㄔㄣˊ, ] sincerity; honesty [Add to Longdo]
海瑞[Hǎi Ruì, ㄏㄞˇ ㄖㄨㄟˋ, ] Hai Rui (1514-1587), Ming politician, famous for honesty and integrity [Add to Longdo]
诚信[chéng xìn, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄣˋ, / ] genuine; honest; in good faith; honesty; integrity [Add to Longdo]
诚实[chéng shí, ㄔㄥˊ ㄕˊ, / ] honest; honesty; honorable; truthful [Add to Longdo]
路不拾遗[lù bù shí yí, ㄌㄨˋ ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄧˊ, / ] lit. no one picks up lost articles in the street (成语 saw); fig. honesty prevails throughout society; a time of peace and stability [Add to Longdo]
连手[lián shǒu, ㄌㄧㄢˊ ㄕㄡˇ, / ] concerted action; to collude (in dishonesty) [Add to Longdo]
道不拾遗[dào bù shí yí, ㄉㄠˋ ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄧˊ, / ] lit. no one picks up lost articles in the street (成语 saw); fig. honesty prevails throughout society; a time of peace and stability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Honesty \Hon"es*ty\, n. [OE. honeste, oneste, honor, OF.
   honest['e], onest['e] (cf. F. honn[^e]tet['e]), L. honestas.
   See {Honest}, a.]
   1. Honor; honorableness; dignity; propriety; suitableness;
    decency. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       She derives her honesty and achieves her goodness.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The quality or state of being honest; probity; fairness
    and straightforwardness of conduct, speech, etc.;
    integrity; sincerity; truthfulness; freedom from fraud or
    guile.
    [1913 Webster]
 
       That we may lead a quiet and peaceable life in all
       godliness and honesty.        --1 Tim. ii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   3. Chastity; modesty. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       To lay . . . siege to the honesty of this Ford's
       wife.                 --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) Satin flower; the name of two cruciferous herbs
    having large flat pods, the round shining partitions of
    which are more beautiful than the blossom; -- called also
    {lunary} and {moonwort}. {Lunaria biennis} is common
    honesty; {Lunaria rediva} is perennial honesty.
 
   Syn: Integrity; probity; uprightness; trustiness;
     faithfulness; honor; justice; equity; fairness; candor;
     plain-dealing; veracity; sincerity.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lunaria \Lunaria\ prop. n.
   A small genus of European herbs of the mustard family,
   including the herb {honesty} ({Lunaria annua}), which is also
   called {moonwort} and {lunary}.
 
   Syn: genus {Lunaria}.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top