Search result for

*holiday*

(264 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: holiday, -holiday-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
holiday[N] วันหยุด, See also: วันพักผ่อน, Syn. day off, vacation
holiday[N] วันหยุดเทศกาล, See also: วันนักขัตฤกษ์
on holiday[IDM] ในวันหยุด
holiday cheer[SL] เครื่องดื่มอัลกอฮอล์ (โดยเฉพาะใช้ดื่มตอนเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่)
package holiday[N] การท่องเที่ยววันหยุดไปกับบริษัททัวร์ซึ่งจัดบริการแบบครบวงจร
busman's holiday[N] วันหยุดที่ทำงานเหมือนวันปกติ
busman's holiday[IDM] วันหยุดที่ใช้ทำงานเหมือนกับเป็นวันทำงาน
national holiday[N] วันหยุดราชการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
holiday(ฮอล'ลิเดย์) n.,adj. วันหยุด,วันพักผ่อน,วันนักขัตฤกษ์,ร่าเริง. vi. พักผ่อน, Syn. festivity

English-Thai: Nontri Dictionary
holiday(n) วันหยุด,วันนักขัตฤกษ์,วันพักผ่อน,วันเทศกาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legal holidayวันหยุดงานตามกฎหมาย, วันหยุดราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legal holidayวันหยุดงานที่กฎหมายกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
holiday, legalวันหยุดงานตามกฎหมาย, วันหยุดราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Holidaysวันหยุด [TU Subject Heading]
May Day (Labor holiday)วันแรงงาน [TU Subject Heading]
National Holidayวันชาติ คือสถานเอกอัครราชทูตทีมีอยู่ทั่วโลก จะนิยมฉลองวันชาติของประเทศของตน ส่วนมากจะถือเอาวันครบรอบปีแห่งการประกาศเอกราช หรือวันครบรอบปีของเหตุการณ์ที่ทรงความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ของ ประเทศตนเป็นวันชาติ ส่วนในประเทศที่มีระบอบกษัตริย์ ก็จะยึดเอาวันพระราชสมภพชองกษัตริย์หรือราชินีเป็นวันชาติของประเทศ ในวันชาติ สถานเอกอัครราชทูตจะมีธรรมเนียมจัดงานเลี้ยงรับรอง (Reception) ขึ้นในสถานเอกอัครราชทูตของตนหรือหากเป็นการไม่สะดวกที่จัดงานดังกล่าวขึ้น ในสถานทูต ก็มักไปจัดกัน ณ โรงแรมที่เหมาะสม ในงานเลี้ยงรับรองนี้จะเชิญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงการต่างประทเศ หัวหน้าคณะทูตข้าราชการในสถานเอกอัครราชทูตอื่น ๆ นักหนังสือพิมพ์ เจ้าหน้าที่สื่อมวลชน บุคคลชั้นนำด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม บรรดาคนชาติเดียวกับเอกอัครราชทูตที่กำลังอาศัยอยู่ในประเทศนั้น ตลอดจนบุคคลสำคัญในสังคม รวมทั้งมิตรสหายของสถานเอกอัครราชทูต และบุคคลอื่น ๆ ที่สมควรเชิญ [การทูต]
Drug Holidaysหยุดใช้ยาเป็นช่วงสั้น,การหยุดยาเป็นบางวัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
holiday maker (n ) นักท่องเที่ยว
Public holidayวันนักขัตฤกษ์
typically holidayวันหยุดตามปกติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Happy Holidays.สุขสันต์วันหยุด Death Race (2008)
Did you think you could just go on a little Roman holiday and they wouldn't notice?โดดล่องหนไปทุกที่ โดดๆๆๆๆ Jumper (2008)
You'll outrank Holiday. No matter what he says, you're the show-runner.นายใหญ่สุดที่โน่น จัดการทุกอย่างได้เต็มที่ Body of Lies (2008)
To be fair to Mr. Holiday, Mr. Ferris Mr. Hoffman never told us this would be such a big deal.บอกตามตรงนะคุณแฟร์ริส คุณฮอฟแมนไม่เคยบอกพวกเรา ว่าเรื่องมันใหญ่ขนาดนี้ Body of Lies (2008)
Holiday.ไม่ใช่ๆ ฮอลลิเดย์ ฮอลลิเดย์ The Ramen Girl (2008)
But Shintaro always loved the holiday.แต่ตอนเด็ก ๆ ชินทาโร่น่ะ ชอบคริสต์มาสที่สุดเลย The Ramen Girl (2008)
Holiday.พักผ่อนครับ Bangkok Dangerous (2008)
Don't you just love this country? They have so many extra little holidays, and drinking is mandatory.นายไม่ชอบประเทศนี้เหรอ เทศกาลวันหยุดเพียบ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
You can come on holiday to Berlin if you like, when everybody's getting on with each other again.ตอนที่อะไรๆ มันหายวุ่นวายแล้วน่ะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Happy holidays.สุขสันต์วันหยุด Doubt (2008)
- On holidays?มาเที่ยวเหรอครับ? Taken (2008)
It's been pretty slow lately, but holiday season's around the corner, it should hopefully pick up.ช่วงนี้ไม่ค่อยยุ่งนะ แต่ว่าช่วงวันหยุด ใกล้จะมาถึงแล้ว คงจะวุ่นวายขึ้นหน่อย Pathology (2008)
What're gonna be doing for the holidays?คุณจะทำอะไรวันหยุดนี้ Pathology (2008)
I told you. I'm leaving town for the holiday.ผมบอกแล้ว ผมจะไปต่างจังหวัดช่วงวันหยุดนี้ Pathology (2008)
- A cycling holiday.- ปั่นจักรยานเล่น The Reader (2008)
The nuclear family is dead' and we need a new holiday that recognizes that.ตอนนี้มันหมดยุคสมัยของครอบครัวเดี่ยวแล้ว และเราก็ต้องการเทศกาลใหม่ซักวัน ที่จะมาตอบสนองเรื่องนี้ 500 Days of Summer (2009)
It got kind of crazy, and the holidays came up, so work was-แบบงานมันยุ่งน่ะครับ วันหยุดยาวกำลังจะมาถึง ก็เลย... 500 Days of Summer (2009)
Agents whitman,price,and holiday went in,เจ้าหน้าที่ whitman,price และ holiday เข้าไปด้านใน Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Remember agents whitman,price, and holiday and their families.จำเจ้าหน้าที่วิทแมน,ไพร์ซ ฮอลิเดย์ และครอบครัวของพวกเขา Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
You have to come home every holiday, not just big ones.ลูกต้องกลับบ้านนะ ต้องกลับทุกเทศกาล ไม่เฉพาะเทศกาลใหญ่ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
And today we're going to make a holiday foast, or les fètes d'holiday.และวันนี้เราจะมาทำอาหารฉลองวันหยุด /Nหรือ les fites d'holiday Julie & Julia (2009)
You know, why don't you people just stop... coming back here every year, hoping for some kind of... some kind of fucking horror show, to mark the stupidest [bleep]ing holiday... a greeting card company ever invented?ที่รัก,คืนนี้อย่าลืมไปเอาชุดฟุตบอลของโยฮานกลับมานะจ๊ะ โอเค เดี๋ยวจัดให้ นี่ คุณไม่ได้ดูตอนผมออกทีวีนะ My Bloody Valentine (2009)
He's been acting strange since the holidays.เขาทำตัวแปลกไป ตั้งแต่วันหยุดที่แล้ว Chuck Versus the Third Dimension (2009)
You are gonna pack your bags, go on holiday.คุณต้องกลับบ้าน เก็บกระเป๋าแล้วไปพักร้อนเสีย Ninja Assassin (2009)
We're gonna have to split the holidays, so...เราคงต้องมาแบ่งวันหยุดกัน Home Is the Place (2009)
It's the one holiday that I don't need.นั่นเป็นวันหยุดเดียวที่ฉันไม่เอาแน่ Home Is the Place (2009)
Stop that! You can't call all the major holidays.พอเถอะคะ คุณจะมาเลือกแต่วันหยุดสำคัญอย่างนั้นไม่ได้ Home Is the Place (2009)
For two families to negotiate the holidays,ที่สองครอบครัวจะมาจัดการแบ่งวันหยุด Home Is the Place (2009)
Quite a few beer-drenched holidays ahead of us.วันหยุดที่จะเมาเบียร์กันไว้มากๆซะแล้ว Home Is the Place (2009)
- Tell Billie Holiday that.-ลองไปบอกกะบิลลี่ ฮอลลีเดย์ดูซิ Nowhere Boy (2009)
Like "tiffany's" and "holiday"?อย่างเรื่อง"ทิฟฟานี่"และ"ฮอลลิเดย์"? The Grandfather (2009)
Heroes don't take holidays.ฮีโร่ไม่มีวันหยุดอยู่แล้วนี่ Bulletproof (2009)
Just... call me when the school holidays are over.เดี๋ยว... โทรหาฉันตอนโรงเรียนหยุดยาวนะ Under the Mountain (2009)
On every school holiday, she would go to Africa, Afghanistan.ทุกวันหยุดเธอจะไปแอฟริกา, อัฟกานิสถาน Episode #1.2 (2009)
It'll just be like a month long school holiday.มันเหมือนเป็นเดือนของวันหยุดยาวของโรงเรียน Episode #1.2 (2009)
Let's plead our parents to let us go on a holiday.ไปขออนุญาตพ่อแม่เราไปในวันหยุดเถอะ Episode #1.2 (2009)
We don't even have these kinds of food on holidays!ในวันหยุด พวกเราไม่เคยแม้แต่มีอาหารเหล่านี้บนโต๊ะ Episode #1.9 (2009)
OR FRUITCAKE AT THE HOLIDAY. WELL, YOU CAN BE THANKFUL FOR THE LAST ONE.หรือฟรุตเค้กตอนเทศกาล \ งั้นยายก็ควรจะดีใจแล้วที่ไม่ได้อย่างสุดท้าย Valley Girls (2009)
Ohio board of statewide holiday planning?คณะกรรมการวันหยุด ของรัฐโอไฮโอ้ Mattress (2009)
Trading off holidays-- there go your weekends.ในวันหยุด หรือเจอลูกได้เฉพาะสุดสัปดาห์ Dex Takes a Holiday (2009)
We toss up roadblocks all the time around the holidays.เวลามีเทศกาลแบบนี้ เราก็ปิดถนนตลอดแหละ Road Kill (2009)
They never leave you by yourself on holidays.ไม่เคยปล่อยให้คุณต้องอยู่คนเดียวในวันหยุด Hungry Man (2009)
Through the holiday.ไปตลอดช่วงวันหยุดนี่ Hungry Man (2009)
- well, the holidays may slow us down.เรื่องวันหยุดนี่ อาจจะทำให้เราทำงานได้ช้าลง Hungry Man (2009)
Never been much for family holidays anyway.ปกติ ก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัวในวันหยุดอยู่แล้วนี่ Hungry Man (2009)
I mean, that's what the holiday's about.ฉันหมายถึง ถ้าเกี่ยวกับเรื่องสังสรรค์ Hungry Man (2009)
- you do want to spend the holiday together, don't you?คุณอยากฉลองวันหยุดด้วยกันใช่มั้ยคะ Hungry Man (2009)
- it's a holiday.วันเป็นวันหยุดนะ Hungry Man (2009)
Until after the holiday?ออกไปหลังช่วงเทศกาลได้มั้ย ? Hungry Man (2009)
He knows how important holidays are to you.เขารู้ว่า วันหยุด สำคัญกับคุณมาก Hungry Man (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
holidayAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
holidayAfter much debate, we decided to spend our holidays in Spain.
holidayA good many people have told me to take a holiday.
holidayA holiday this summer is out of the question.
holidayAll the schools are closed on that holiday.
holidayAll the students like holidays.
holidayAs yet we have not made any plans for the holidays.
holidayBecause the school is a holiday tomorrow it is scheduled to make an excursion.
holidayBut he likes the long school holidays.
holidayBut the boys spent all their holidays on Mr Wood's farm.
holidayCan you afford to take a holiday this summer?
holidayCan you extend your holiday by a few days?
holidayChristmas is a special holiday.
holidayCircumstances do not permit me such a holiday.
holidayDid they enjoy their holiday in Scotland?
holidayDid you enjoy your holiday?
holidayDid you enjoy your winter holidays?
holiday"Did you work yesterday?" "I wish yesterday had been a holiday."
holidayDo you sometimes go abroad on your holidays?
holidayDriving is a good holiday pastime.
holidayDue to unavoidable circumstances this summer I can't stay in my holiday cottage.
holidayEnjoy your holidays.
holidayEven though we're supposedly in a recession, people are traveling abroad in record numbers this Golden Week holiday.
holidayEverybody is in a good mood looking forward to the five-day holiday that starts tomorrow.
holidayFor one reason or another their holiday in France didn't come up to expectations.
holidayHave a nice holiday.
holidayHave you made up your mind where to go for the holidays?
holidayHe availed himself of the 'off-and-on' holidays to visit his native country.
holidayHe cannot afford a holiday.
holidayHe could manage a week's holiday.
holidayHe enjoys reading novels on holiday.
holidayHe grew a beard while he was on holiday.
holidayHe is away on holiday.
holidayHe never got a holiday.
holidayHe phoned me to talk about his holiday plans.
holidayHe's gone holidaying in the Mediterranean.
holidayHe's had a holiday and looks all the better for it.
holidayHe shall have a holiday one of these days.
holidayHow soon the summer holiday is over.
holidayHow was your holidays?
holidayHow will you spend the coming three-day holiday?
holidayI am on holiday this week.
holidayI am taking a holiday at the beach.
holidayI availed myself of a holiday to visit Tokyo.
holidayI cannot afford a holiday.
holidayI did nothing during the holidays.
holidayI didn't go anywhere during the holiday.
holidayI'd like to spend my holidays reading history books or classics.
holidayI enjoyed the holiday all the better for being with you.
holidayI like summer holidays better than school.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วันหยุดงาน[N] holiday, See also: day off, Ant. วันทำงาน, Example: วันหยุดงาน เขาจะพาลูกไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ เพื่อให้รู้จักการเข้าสังคมและการแสดงออก, Count unit: วัน, Thai definition: วันที่ไม่ได้ไปทำงาน
วันหยุด[N] holiday, See also: vacation, recess, time off, break, leave, Example: โรงแรมนี้คนเยอะมากโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และปลายเดือน, Thai definition: วันที่ไม่ต้องทำงานเพื่อหารายได้หรือวันที่ไม่ต้องเรียนหนังสือเรียนหนังสือ
ปิดเทอม[N] end of semester, See also: term ending, school holidays, Syn. ปิดภาคเรียน, ปิดภาคการศึกษา, Ant. เปิดเทอม, Example: เห็นคุณยายว่าปิดเทอมจะพาไปพระบาทสระบุรีแน่ะ, Thai definition: ช่วงเวลาที่โรงเรียนไม่มีการเรียนการสอน
พักร้อน[V] have a vacation, See also: have a holiday, Example: เขาใช้เวลาช่วงพักร้อนอยู่กับครอบครัวอย่างเต็มที่, Thai definition: หยุดงานในฤดูร้อน
วันหยุดราชการ[N] official holiday, Example: ประชาชนสามารถติดต่อขอรายละเเอียดได้ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ, Thai definition: วันหยุดที่ทางการประกาศให้เป็นวันหยุดของทุกปี
ตากอากาศ[V] vacate, See also: take vacation, have a holiday, go to summer resort, go away for summer holidays, avoid (es, Syn. พักผ่อน, Example: ชาวต่างชาตินิยมมาตากอากาศที่พัทยา, Thai definition: ไปพักผ่อนในที่ที่มีอากาศดี
นักขัตฤกษ์[N] festival, See also: public holiday, seasonal festival, a festivity, an annual holiday, Example: ธนาคารจะหยุดวันนักขัตฤกษ์, Count unit: วัน, Thai definition: งานรื่นเริงตามธรรมเนียมตามฤดูกาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอให้สนุกกับวันหยุด[xp] (khø hai sanuk kap wanyut) EN: enjoy your holiday/vacation (Am.)   FR: bonnes vacances !
แพ็คเก็จทัวร์[n. exp.] (phaekket thūa) EN: package holiday ; package tour ; tour package   FR: séjour tout compris [m]
ปิดเทอม[n.] (pit thoēm) EN: end of semester ; term ending ; school holidays   FR: fin de semestre [f] ; vacances scolaires [fpl]
โรงเรียนหยุด[n.] (rōngrīen yut) EN: school holiday   FR: congé scolaire [m]
ตากอากาศ[v.] (tāk-ākāt) EN: have a holiday ; vacate ; take vacation ; have a holiday ; go to summer resort ; go away for summer holidays   FR: prendre des vacances ; partir en villégiature
วันหยุด[n.] (wanyut) EN: holiday ; day off ; vacation ; time off ; break   FR: congé [m] ; jour de congé [m] ; jour férié [m] ; vacances [fpl]
วันหยุดงาน[n. exp.] (wanyut ngān) EN: holiday   
วันหยุดของธนาคาร[n. exp.] (wanyut khøng thanākhān) EN: bank holiday ; public holiday ; legal holiday (am.)   FR: jour férié (légal) [m]
วันหยุดราชการ[n. exp.] (wanyut rātchakān) EN: official holiday   
วันหยุดโรงเรียน[n. exp.] (wanyut rōngrīen) EN: school holidays   FR: congé scolaire [m] ; vacances scolaires [fpl]
วันหยุดเทศกาลสงกรานต์[n. exp.] (wanyut thētsakān Songkrān) EN: Songkran Festival Holiday   
หยุดครึ่งวัน[n. exp.] (yut khreung wan) EN: half-holiday   

CMU English Pronouncing Dictionary
HOLIDAY    HH AA1 L AH0 D EY2
HOLIDAYS    HH AA1 L AH0 D EY2 Z
HOLIDAY'S    HH AA1 L AH0 D EY2 Z
PREHOLIDAY    P R IY2 HH AO1 L AH0 D EY0
HOLIDAYSBURG    HH AA1 L AH0 D EY2 Z B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
holiday    (v) (h o1 l @ d ei)
holidays    (n) (h o1 l @ d ei z)
holidayed    (v) (h o1 l @ d ei d)
holidaying    (v) (h o1 l @ d ei i ng)
half-holiday    (n) - (h aa1 f - h o1 l @ d ei)
half-holidays    (n) - (h aa1 f - h o1 l @ d ei z)
holiday-maker    (n) - (h o1 l @ d i - m ei2 k @ r)
holiday-makers    (n) - (h o1 l @ d i - m ei2 k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abenteuerurlaub {m}adventure holiday; adventure vacation [Add to Longdo]
Aktivurlaub {m}activity holiday [Add to Longdo]
Animateur {m}; Unterhalter {m}holiday entertainer [Add to Longdo]
Bankfeiertag {m}; öffentlicher Feiertagbank holiday [Br.] [Am.] [Add to Longdo]
Betriebsferien {pl}; Betriebsurlaub {m}vacation close-down; company holidays [Add to Longdo]
Erholungsgebiet {n}recreation area; holiday area [Add to Longdo]
Erholungsheim {n}recreation home; holiday home [Add to Longdo]
Erholungsurlaub {m}; Erholungsaufenthalt {m}holiday; holiday for convalescence [Add to Longdo]
Feiertag {m} | Feiertage {pl} | gesetzlicher Feiertag | gesetzlicher Feiertag | die gesetzlichen Feiertageholiday | holidays; feasts | public holiday | red-letter day | statutory holidays [Add to Longdo]
Ferien {pl}; Urlaub {m} | Ferien {pl} | im Urlaub sein; in Urlaub sein | in Urlaub fahren; Ferien machenholiday [Br.] | holidays | to be on holiday | to go on holiday [Add to Longdo]
Feriendorf {n}holiday village [Add to Longdo]
Ferienhaus {n}holiday home [Add to Longdo]
Ferienkolonie {f} | Ferienkolonien {pl}holiday colony | holiday colonies [Add to Longdo]
Ferienreisende {m,f}; Ferienreisenderholiday maker [Add to Longdo]
Ferientag {m}day of one's holidays [Br.]; day of one's vacation [Am.] [Add to Longdo]
Ferienwohnung {f}holiday flat [Br.]; vacation apartment [Am.] [Add to Longdo]
Ferienzeit {f}holiday time; holiday period [Add to Longdo]
Kurzurlaub {m}short holiday [Add to Longdo]
Nationalfeiertag {m}; Staatsfeiertag {m}national holiday [Add to Longdo]
Osterferien {pl}Easter holidays [Br.]; Easter vacation; Easter break [Add to Longdo]
Schulferien {pl}(school) holidays; (school) vacations [Add to Longdo]
Sommerferien {pl}summer holidays; summer vacation [Am.] [Add to Longdo]
Sommerhaus {n}summer holiday house; summer-house; lodge [Add to Longdo]
Sonderurlaub {m}special holiday; extra holiday [Add to Longdo]
Spaß {m} auf Kosten andererRoman holiday [Add to Longdo]
Urlauber {m}holidaymaker [Add to Longdo]
Urlaubsanspruch {m}holiday entitlement [Add to Longdo]
Urlaubsgeld {n}holiday pay; holiday money [Add to Longdo]
Urlaubsgefährte {m}; Urlaubsgefährtin {f}holiday companion [Add to Longdo]
Urlaubsort {m}holiday resort [Add to Longdo]
Urlaubsreise {f}holiday trip [Add to Longdo]
Urlaubstag {m}day of holiday [Add to Longdo]
ein Urlaubstag, an dem man wie sonst arbeiteta busman's holiday [Add to Longdo]
Urlaubsvertretung {f}holiday replacement; temporary replacement [Add to Longdo]
Urlaubszeit {f}holiday period; holiday season [Add to Longdo]
Winterferien {pl}winter holidays; winter vacation [Am.] [Add to Longdo]
freigehabthad a holiday [Add to Longdo]
freihabenhave a holiday [Add to Longdo]
freihabendhaving a holiday [Add to Longdo]
Wegen Betriebsferien geschlossen.Closed for annual holidays. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お休み(P);御休み[おやすみ, oyasumi] (n) (1) (pol) holiday; day off; absence; (2) (hon) sleep; rest; (exp) (3) (abbr) (See お休みなさい) Good night; (P) [Add to Longdo]
お節;御節[おせち, osechi] (n) (See お節料理) food served during the New Year's Holidays [Add to Longdo]
お節料理(P);御節料理;おせち料理[おせちりょうり, osechiryouri] (n) food served during the New Year's Holidays; (P) [Add to Longdo]
こどもの日;子供の日[こどものひ, kodomonohi] (n) Children's Day (national holiday; May 5th) [Add to Longdo]
みどりの日;緑の日(iK)[みどりのひ, midorinohi] (n) Greenery Day (national holiday; May 4) [Add to Longdo]
グリーンツーリズム[, guri-ntsu-rizumu] (n) taking a relaxed holiday in a rural area (wasei [Add to Longdo]
ゴールデンウィーク(P);ゴールデンウイーク[, go-ruden'ui-ku (P); go-ruden'ui-ku] (n) Golden Week (early-May holiday season in Japan); (P) [Add to Longdo]
シーズン[, shi-zun] (n,adj-no) season (fruits and vegetables, sporting, holidays); (P) [Add to Longdo]
シルバーウィーク[, shiruba-ui-ku] (n) (col) (See ゴールデンウィーク) Silver Week (any long string of Japanese public holidays other than Golden Week) [Add to Longdo]
デー[, de-] (suf) (1) day (as in holiday); (adj-f) (2) (See デーゲーム) daytime [Add to Longdo]
ナショナルホリデー[, nashonaruhoride-] (n) national holiday [Add to Longdo]
ハッピーマンデー[, happi-mande-] (n) (See 成人の日) national holiday that has been moved to a Monday (e.g. Coming-of-Age Day) (wasei [Add to Longdo]
バカンス[, bakansu] (n) holidays (fre [Add to Longdo]
ビクトリア女王誕生日[ビクトリアじょおうたんじょうび, bikutoria jooutanjoubi] (n) Victoria Day (Canadian public holiday) [Add to Longdo]
ビラ(P);ヴィラ[, bira (P); vira] (n) holiday house (ita [Add to Longdo]
ブレイク(P);ブレーク(P)[, bureiku (P); bure-ku (P)] (n) (1) break (e.g. holiday, rest-period); (2) break (e.g. ordering two boxers apart); (3) break (to win or score well against an opponent's serve); (4) brake; (n,vs) (5) suddenly becoming popular (from break); (P) [Add to Longdo]
ホリデー(P);ホリデイ(P)[, horide-(P); horidei (P)] (n) holiday; (P) [Add to Longdo]
ボクシングデー[, bokushingude-] (n) Boxing Day (public holiday in the UK, Aus., Canada, etc.) [Add to Longdo]
ワーキングホリデー;ワーキング・ホリデー[, wa-kinguhoride-; wa-kingu . horide-] (n) (See ワーホリ) working holiday [Add to Longdo]
ワーホリ[, wa-hori] (n) (1) (abbr) (See ワーキングホリデー) working holiday; (2) person on a working holiday [Add to Longdo]
黄金週間[おうごんしゅうかん, ougonshuukan] (n) Golden Week (early-May holiday season in Japan) [Add to Longdo]
夏期休暇[かききゅうか, kakikyuuka] (n) summer vacation; summer holidays [Add to Longdo]
夏休み[なつやすみ, natsuyasumi] (n) summer vacation; summer holiday; (P) [Add to Longdo]
暇(P);閑;遑[ひま(暇;閑)(P);いとま(暇;遑);ヒマ, hima ( hima ; hima )(P); itoma ( hima ; kou ); hima] (adj-na,n) (1) spare time; free time; leisure; (2) time off; day off; vacation; holiday; leave; (3) quitting (one's job); firing someone; divorcing (one's spouse); (adj-na) (4) (ひま only) (of one's time) free; (of one's business) slow; (n) (5) (いとま only) (See 御暇・1) leaving; departing; (P) [Add to Longdo]
海の日[うみのひ, uminohi] (n) Marine Day (national holiday; 3rd Monday of July) [Add to Longdo]
旗日[はたび, hatabi] (n) national holiday [Add to Longdo]
帰省ラッシュ[きせいラッシュ, kisei rasshu] (n) holiday traffic congestion caused by people travelling to their hometowns en masse [Add to Longdo]
紀元節[きげんせつ, kigensetsu] (n) (See 建国記念の日) Empire Day (February 11th; national holiday held from 1872 to 1948) [Add to Longdo]
記念日[きねんび, kinenbi] (n) holiday; anniversary; memorial day; (P) [Add to Longdo]
休ませる[やすませる, yasumaseru] (v1) to excuse (someone); to give a holiday to; to make (someone) rest [Add to Longdo]
休み[やすみ, yasumi] (n) (1) rest; recess; respite; (2) vacation; holiday; absence; suspension; (3) dormancy (of a silkworm prior to moulting); (P) [Add to Longdo]
休み明け[やすみあけ, yasumiake] (exp) just after a holiday break; the first day after the holidays [Add to Longdo]
休暇[きゅうか, kyuuka] (n) holiday; day off; furlough; absence (from work); (P) [Add to Longdo]
休暇予定[きゅうかよてい, kyuukayotei] (n) holiday plans [Add to Longdo]
休刊日[きゅうかんび, kyuukanbi] (n) newspaper holiday [Add to Longdo]
休業[きゅうぎょう, kyuugyou] (n,vs) closed (e.g. store); business suspended; shutdown; holiday; (P) [Add to Longdo]
休業日[きゅうぎょうび, kyuugyoubi] (n) business holiday [Add to Longdo]
休日[きゅうじつ, kyuujitsu] (n-adv,n) holiday; day off; (P) [Add to Longdo]
休日明け[きゅうじつあけ, kyuujitsuake] (n) the day after a holiday [Add to Longdo]
敬老の日[けいろうのひ, keirounohi] (n) Respect-for-the-Aged Day Holiday (third Monday in September) [Add to Longdo]
憲法記念日[けんぽうきねんび, kenpoukinenbi] (n) Constitution Memorial Day Holiday (May 3rd) [Add to Longdo]
公休[こうきゅう, koukyuu] (n) legal holiday [Add to Longdo]
公休日[こうきゅうび, koukyuubi] (n) legal holiday [Add to Longdo]
行楽客[こうらくきゃく, kourakukyaku] (n) tourist; vacationer; vacationist; holidaymaker [Add to Longdo]
行楽地[こうらくち, kourakuchi] (n) tourist resort; holiday resort; (P) [Add to Longdo]
国民の休日[こくみんのきゅうじつ, kokuminnokyuujitsu] (n) national holiday (by law, any weekday that falls between two other national holidays) [Add to Longdo]
国民の祝日[こくみんのしゅくじつ, kokuminnoshukujitsu] (exp) public holidays; national holidays [Add to Longdo]
祭日[さいじつ, saijitsu] (n,adj-no) national holiday; festival day; (P) [Add to Longdo]
三大節[さんだいせつ, sandaisetsu] (n) (See 紀元節,四方拝,天長節) the three grand national holidays (Prayer to the Four Quarters, Empire Day, the Emperor's Birthday; pre-1927) [Add to Longdo]
三連休[さんれんきゅう, sanrenkyuu] (n) three-day weekend; long weekend; three holidays in a row [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
休假[xiū jià, ㄒㄧㄡ ㄐㄧㄚˋ, ] take a vacation; go on holiday [Add to Longdo]
佳节[jiā jié, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄝˊ, / ] festive day; holiday [Add to Longdo]
例假[lì jià, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄚˋ, ] legal holiday; menstrual period [Add to Longdo]
倒休[dǎo xiū, ㄉㄠˇ ㄒㄧㄡ, ] to shift holidays, taking a weekday off [Add to Longdo]
假日[jià rì, ㄐㄧㄚˋ ㄖˋ, ] holiday; non-working day [Add to Longdo]
公休日[gōng xiū rì, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄡ ㄖˋ, ] public holiday [Add to Longdo]
度假[dù jià, ㄉㄨˋ ㄐㄧㄚˋ, ] go on holiday [Add to Longdo]
庐山[Lú shān, ㄌㄨˊ ㄕㄢ, / ] Lushan district of Jiujiang city 九江市, Jiangxi; Mt Lushan in Jiujiang, famous as summer holiday spot [Add to Longdo]
放假[fàng jià, ㄈㄤˋ ㄐㄧㄚˋ, ] to have a holiday or vacation [Add to Longdo]
渡假[dù jià, ㄉㄨˋ ㄐㄧㄚˋ, ] to spend one's holidays; vacations [Add to Longdo]
节日[jié rì, ㄐㄧㄝˊ ㄖˋ, / ] holiday; festival [Add to Longdo]
赎罪日[Shú zuì rì, ㄕㄨˊ ㄗㄨㄟˋ ㄖˋ, / ] Yom Kippur or Day of Atonement (Jewish holiday) [Add to Longdo]
逾越节[yú yuè jié, ㄩˊ ㄩㄝˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] Passover (Jewish holiday) [Add to Longdo]
[guò, ㄍㄨㄛˋ, / ] (experienced action marker); to cross; to go over; to pass (time); to celebrate (a holiday); to live; to get along; excessively; too-; surname Guo [Add to Longdo]
避暑[bì shǔ, ㄅㄧˋ ㄕㄨˇ, ] be away for the summer holidays; spend a holiday at a summer resort; prevent sunstroke [Add to Longdo]
长假[cháng jià, ㄔㄤˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] long vacation; refers to one week national holiday in PRC starting 1st May and 1st Oct [Add to Longdo]
双十节[shuāng shí jié, ㄕㄨㄤ ㄕˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Double Tenth, the anniversary of the Wuchang uprising 武昌起義|武昌起义 of 10th October 1911; Taiwanese national holiday with a patriotic and militarist flavor [Add to Longdo]
黄金周[huáng jīn zhōu, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄓㄡ, / ] Golden Week; refers to three 7-day holiday periods at New Year 春節|春节, Labor day 勞動節|劳动节, National day 國慶|国庆 [Add to Longdo]
黃金週[huáng jīn zhōu, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄓㄡ, ] Golden Week; refers to three 7-day holiday periods at New Year 春節|春节, Labor day 勞動節|劳动节, National day 國慶|国庆; also written 黃金周|黄金周 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Holiday \Hol"i*day\, n. [Holy + day.]
   1. A consecrated day; religious anniversary; a day set apart
    in honor of some person, or in commemoration of some
    event. See {Holyday}.
    [1913 Webster]
 
   2. A day of exemption from labor; a day of amusement and
    gayety; a festival day.
    [1913 Webster]
 
       And young and old come forth to play
       On a sunshine holiday.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A day fixed by law for suspension of business; a
    legal holiday.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the United States legal holidays, so called, are
      determined by law, commonly by the statutes of the
      several States. The holidays most generally observed
      are: the 22d day of February (Washington's birthday),
      the 30th day of May (Memorial day), the 4th day of July
      (Independence day), the 25th day of December (Christmas
      day). In most of the States the 1st day of January is a
      holiday. When any of these days falls on Sunday,
      usually the Monday following is observed as the
      holiday. In many of the States a day in the spring (as
      Good Friday, or the first Thursday in April), and a day
      in the fall (as the last Thursday in November) are now
      regularly appointed by Executive proclamation to be
      observed, the former as a day of fasting and prayer,
      the latter as a day of thanksgiving and are kept as
      holidays. In England, the days of the greater church
      feasts (designated in the calendar by a red letter, and
      commonly called red-letter days) are observed as
      general holidays. Bank holidays are those on which, by
      act of Parliament, banks may suspend business. Although
      Sunday is a holiday in the sense of a day when business
      is legally suspended, it is not usually included in the
      general term, the phrase "Sundays and holidays" being
      more common.
      [1913 Webster]
 
   {The holidays}, any fixed or usual period for relaxation or
    festivity; especially, Christmas and New Year's day with
    the intervening time.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Holiday \Hol`i*day\, a.
   1. Of or pertaining to a festival; cheerful; joyous; gay.
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Occurring rarely; adapted for a special occasion.
    [1913 Webster]
 
       Courage is but a holiday kind of virtue, to be
       seldom exercised.           --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vacation \Va*ca"tion\, n. [F., fr. L. vacatio a being free from
   a duty, service, etc., fr. vacare. See {Vacate}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of vacating; a making void or of no force; as, the
    vacation of an office or a charter.
    [1913 Webster]
 
   2. Intermission of a stated employment, procedure, or office;
    a period of intermission; rest; leisure.
    [1913 Webster]
 
       It was not in his nature, however, at least till
       years had chastened it, to take any vacation from
       controversy.             --Palfrey.
    [1913 Webster] Hence, specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) (Law) Intermission of judicial proceedings; the space
      of time between the end of one term and the beginning
      of the next; nonterm; recess. "With lawyers in the
      vacation." --Shak.
      [1913 Webster]
    (b) A period of intermission of regular paid work or
      employment, or of studies and exercises at an
      educational institution; the time during which a
      person temporarily ceases regular duties of any kind
      and performs other activites, usually some form of
      liesure; holidays; recess (at a school); as, the
      spring vacation; to spend one's vacation travelling;
      to paint the house while on vacation. Vacation is
      typically used for rest, travel, or recreation, but
      may be used for any purpose. In Britain this sense of
      vacation is usually referred to as {holiday}.
      [1913 Webster +PJC]
    (c) The time when an office is vacant; esp. (Eccl.), the
      time when a see, or other spiritual dignity, is
      vacant.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top