Search result for

*hippo*

(141 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hippo, -hippo-
Possible hiragana form: *ひっぽ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hippo[N] ช้างน้ำ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ฮิปโปโปเตมัส, ฮิปโป, Syn. hippopotamus
hippodrome[N] สนามแข่งม้าศึกของกรีกโบราณ
hippodrome[N] สนามที่ใช้แข่งม้า
Hippocrates[N] ชื่อแพทย์ชาวกรีกที่เป็นบิดาแห่งแพทย์ศาสตร์
hippopotamus[N] ช้างน้ำ, See also: ฮิปโปโปเตมัส, ฮิปโป, Syn. hippo
whippoorwill[N] นกกลางคืนกินแมลงแถบอเมริกาเหนือมีขนสีน้ำตาล, See also: ชื่อละตินคือ Caprimulgus vociferus
Hippocratic oath[N] คำปฏิญาณของแพทย์ที่จบใหม่ที่จะรักษาจรรยาแพทย์ ซึ่งสืบเนื่องมาจากคำปฏิญาณของฮิปโปคราเตส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hippo(ฮิพ'โพ n. hippopotamus -pl. hipppos
hippo-Pref. "ม้า"
hippocrates(ฮิพอค'ระทีซ) n. ชื่อแพทย์ชาวกรีกที่เป็นบิดาแห่งแพทยศาสตร์. -Hippocratic (al) adj.
hippocratic oathคำสาบานของแพทย์ที่เกี่ยวกับจรรยาแพทย์ทุกวันนี้ที่สืบเนื่องมาจากHippocrates
hippodrome(ฮิพ'พะโดรม) n. สนามแข่งม้าหรืออื่น ๆ
hippogriff(ฮิพ'พะกรีฟ) n. สัตว์ประหลาด (ในนิยาย) ที่คล้ายตัว griffin ที่มีร่างและ ส่วนหลังเป็นม้า., Syn. hippogryph
hippopotamus(ฮิพพะพอท'ทะมัส) n., ม้าน้ำ,ฮิปโป

English-Thai: Nontri Dictionary
hippodrome(n) สนามกีฬา,สนามแข่งม้า,โรงละครสัตว์,โรงมหรสพ
hippopotamus(n) ช้างน้ำ,ฮิปโปโปเตมัส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
succussion sound; sound, hippocratic; sound, shaking; sound, splashingเสียงกระฉอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sound, hippocratic; sound, shaking; sound, splashing; sound, succussionเสียงกระฉอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sound, shaking; sound, hippocratic; sound, splashing; sound, succussionเสียงกระฉอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sound, splashing; sound, hippocratic; sound, shaking; sound, succussionเสียงกระฉอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sound, succussion; sound, hippocratic; sound, shaking; sound, splashingเสียงกระฉอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
shaking sound; sound, hippocratic; sound, splashing; sound, succussionเสียงกระฉอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splashing sound; sound, hippocratic; sound, shaking; sound, succussionเสียงกระฉอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hippocratic sound; sound, shaking; sound, splashing; sound, succussionเสียงกระฉอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hippocrepiform-รูปเกือกม้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hippopotomonstrosesquipedaliophobia[ฮิปโปโปโตมอนสโตรเซสควิปพีดาลิโอโฟเบีย] (n ) โรคกลัวคำยาว ๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Manhattan is short on two things, parking and hippos.แมนฮัตตันน่ะหายากอยู่ 2 อย่าง ที่จอดรถ กับฮิปโป Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You can play M/ke Tyson's Punch-Out// on it. King Hippo's going down.แกเล่นเกมไมค์ไทสันในนี้ได้นะ คิงฮิบโปชกแพ้ไปแล้ว Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Because I swore an oath to uncle Hippocrates, right?เพราะผมปฏิญาณไว้ว่า.. จะเป็นคนสับปรับ.. นกสองหัว ใช่มั้ย? The Breath (2009)
And in each of these cases, the hippocampus, that's the memory center of the brain, was actively engaged for the entire 2 minutes and 17 seconds.แต่ขึ้นกับสาเหตุ, ไฮโปแคมปัส, ส่วนกลางความทรงจำของสมอง No More Good Days (2009)
If Megumi-san were truly remembering who had attacked her then when I'd asked her the questions this, the parahippocampal gyrus, and the area behind it should've shown vigorous activity.ถ้าเมกุมิซังจำได้จริงๆว่าใครเป็นคนทำร้ายเธอ... ...เมื่อผมถามเธอ... บริเวณกลีบพาราฮิปโปแคมปัส และด้านหลังควรจะแสดงการทำงาน Episode #1.3 (2009)
That happens because you see, besides the brain's hippocampus and cerebral cortex there are lots and lots of hidden pockets where memories pool.ที่เกิดอย่างนั้นเพราะว่า... ...ด้านหลังสมองส่วนไฮโปแคมปัสและเซเรบรัม คอร์เท็ก... ...มีแอ่งมากมายที่ถูกซ่อนอยู่ที่บ่อแห่งความทรงจำ Episode #1.5 (2009)
The functions of the hippocampus, which controls memory, are slightly lowered, but...หน้าที่ของฮิปโปแคมปัสซึ่งควบคุมหน่วยความจำนั้นค่อนข้างต่ำ,แต่... Episode #1.6 (2009)
- "now, fair hippolyta, our nuptial hour draws on apace;"เอาล่ะ เจ้าฮิปโพไลทา ช่วงเวลามงคลวิวาห์แห่งเรา คืบคลานมาอย่างรวดเร็วแล้ว; Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
I can't wait to get back to my hippo pool and that sweet smell of chlorine.แทบรอกลับสระฮิปโปและสูดกลิ่น หอมของคลอรีนไม่ไหวเลยล่ะ Merry Madagascar (2009)
An inflatable hippo pool?สระฮิปโปแบบเป่าลม? Merry Madagascar (2009)
Yes, from the hippocampus.ใช่ จากสมอง ส่วนฮิปโปแคมปัส Grey Matters (2009)
the hippocampus?สมองส่วนฮิปโปแคมปัส ? Grey Matters (2009)
The hippocampus- Memory storage.ฮิปโปแคมปัส -- เป็นส่วนสมองบันทึกความจำ Grey Matters (2009)
But what kind of Dungeon Master would I be if I left my party in the middle of a battle with a hippogriff?แต่ผมจะเป็นหัวหน้าดันเจี้ยนประเภทไหนล่ะ... . ถ้าผมปล่อยให้เพื่อนผมไว้กลางสนาม มันก็เหมือนต่อสู้กับสัตว์ประหลาดนะซิ 17 Again (2009)
The hippocratic oath, though, save lives. Some people are dyingหมอควรจะยึดมั่นในจรรยาบรรณ ซึ่งคือการรักษาชีวิตคน You Don't Know Jack (2010)
Jenny's oath is less Hippocraticคำสาบานของเจนนี่นั้นไม่ได้ซื่อสัตย์อะไรเลย Dr. Estrangeloved (2010)
No. The Quran strictly forbids baseball, lacrosse, of course, and board games with hungry hippos.ไม่ได้หรอก ในคัมภีร์กุรอานห้ามไม่ให้เล่นเบสบอล ลาครอส The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Basically, it all takes place in the hippocampus.โดยพื้นฐาน ทั้งหมดเป็นกระบวนการ ทำงานของหน่วยความจำสมอง Abiquiu (2010)
Look at the limbic system- huge hippocampus.มาดูตรงระบบลิมบิก จะมีฮิปโปแคมปัสขนาดใหญ่ The Garden of Forking Paths (2010)
Savants can develop an enlarged hippocampus related to their incredible memory capacity.คนคงแก่เรียนจะพัฒนาสมองในส่วน ฮิปโปแคมปัสได้ใหญ่กว่าคนทั่วไป สัมพัทธ์กับความทรงจำที่เก็บข้อมูล ได้มากอย่างเหลือเชื่อ The Garden of Forking Paths (2010)
Mm-hmm, and I have a huge hippocampus, F.Y.I.อืมมๆ และผมมีก้อนสมอง ส่วนฮิบโบแคมปัสใหญ่มาก บอกให้คุณรู้เอาไว้ The Negotiation (2010)
Yeah, well, I-I have a huge hippocampus.ใช่ ผมมีก้อนสมองส่วน ฮิบโปแคมปัสใหญ่มากๆ The Negotiation (2010)
It's against the Hippocratic Oath.มันผิดจริยธรรมทางการแพทย์ The Body and the Bounty (2010)
If we're changing topics, I believe I have first dibs with capybara, a rodent the size of a baby hippo.ถ้าเราจะเปลี่ยนเรื่องคุย ฉันเชื่อว่าเรื่องแรกน่าจะเป็น เรื่องสัตว์พันแทะอย่างคาพีบาร่า หรือขนาดของลูกฮีปโป The Apology Insufficiency (2010)
She gave Abby her hippo.เธอเอาฮิปโปให้แอ๊บบี้ 25 to Life (2010)
Spare parts, superglue, and enough fresh batteries to choke a Hungry Hungry Hippo.ทั้งชิ้นส่วน กาวอย่างดี และแบตเตอร์สดใหม่เสมอจากการหิว เจ้าฮิปโปจอมตละ Toy Story 3 (2010)
Spot Translator: munchinghippoSpot Translator: munchinghippo Episode #1.2 (2010)
meju, munchinghippo, songbirdmeju, munchinghippo, songbird Episode #1.3 (2010)
Main Translator: munchinghippo Spot Translators: nikoochii, fore, mejuMain Translator: munchinghippo Spot Translators: nikoochii, fore, meju Episode #1.4 (2010)
munchinghippo, meju, nikoochii, ai*, foremunchinghippo, meju, nikoochii, ai*, fore Episode #1.5 (2010)
Timers: avi14, munchinghippoTimers: avi14, munchinghippo Episode #1.5 (2010)
Main Translator: munchinghippoMain Translator: munchinghippo Episode #1.6 (2010)
Main Translator: munchinghippo Spot Translator: mejuMain Translator: munchinghippo Spot Translator: meju Episode #1.8 (2010)
Main Translator: meju Spot Translator: munchinghippoMain Translator: meju Spot Translator: munchinghippo Episode #1.9 (2010)
Main Translator: munchinghippoMain Translator: munchinghippo Episode #1.10 (2010)
Spot Translator: munchinghippoSpot Translator: munchinghippo Episode #1.12 (2010)
Main Translator: munchinghippoMain Translator: munchinghippo Episode #1.15 (2010)
Main Translator: munchinghippoMain Translator: munchinghippo Episode #1.16 (2010)
Isn't that against your Hippocratic oath?ต้องห้ามด้วยหรอข้อนั้นหรอ มันขัดกับหลักจรรยาบรรณแพทย์หรือไง No Strings Attached (2011)
You can either, uh, buy a hungry hippo to swim across the gap or trade in Professor Plum for a bonus spin.ลูกซื้อฮิปโปจอมหิว ให้ว่ายข้ามหุบเขาได้ หรือแลกกับคุณพลัม เพื่อเดินอีกแต้ม Forced Family Fun: Part 1 (2011)
How much for the hippo?ฮิปโปราคาเท่าไหร่ Forced Family Fun: Part 1 (2011)
Okay, how about The Red Hippopotamus?ไม่ชอบก็เอาเป็นเร้ด ฮิปโปโปเตมัส The Green Hornet (2011)
No? Not Red Hippopotamus?ไม่เอา ฮิปโปแดงไม่เท่เหรอ The Green Hornet (2011)
Hippos are not red.ฮิปโปสีแดงมีเหรอ The Green Hornet (2011)
I'm so sorry to bother you, but that hippopotamus head brooch is awesome.ฉันขอโทษที่มากวนเธอ แต่เจ้าเข็มกลัดหัวฮิปโปโปนั่น เลิศมาก Dance with Somebody (2012)
And like the doctors under Hitler's regime, this unsub's sense of superiority supersedes the Hippocratic oath.และเหมือนหมอภายใต้ ระบบปกครองของฮิตเลอร์ ความรู้สึกว่าเหนือกว่าของอันซับ เข้ามาแทนที่จรรยาบรรณแพทย์ God Complex (2012)
My friend, anybody who can pull off a hippo brooch deserves to be here.-ฟังนะ ใครก็ตามที่กล้าติดเข็มกลัดฮิปโปนั่น ควรค่าที่จะทำงานที่นี่ Makeover (2012)
"The Hippocratic Oath""คำปฎิญาณของแพทย์" Escape Plan (2013)
So he made friends with a hippopotamus.ดังนั้นเขาจึงเป็นเพื่อน กับฮิปโป Elysium (2013)
Yes, it does 'cause he can stand on the hippopotamus' back to get all the fruits that he wants.ใช่มันไม่ 'ทำให้เขาสามารถ ยืนบนหลังฮิปโป ' เพื่อรับผลไม้ทั้งหมดที่เขาต้องการ. Elysium (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hippoIn the evening I went out on safari again, at night I fell asleep hearing the grunting of the hippos.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮิปโปโปเตมัส[N] hippopotamus, Syn. ฮิปโป, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Hippopotamidae ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ำมากกว่าบนบก หนังหนาสีน้ำตาล จมูก หู และตาอยู่ตอนบนของหัว เพื่อสะดวกในการมอง และหายใจขณะอยู่ในน้ำ, Notes: (อังกฤษ)
ฮิปโป[N] hippopotamus, Syn. ฮิปโปโปเตมัส, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Hippopotamidae ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ำมากกว่าบนบก หนังหนาสีน้ำตาล จมูก หู และตาอยู่ตอนบนของหัว เพื่อสะดวกในการมอง และหายใจขณะอยู่ในน้ำ, Notes: (อังกฤษ)
ช้างน้ำ[N] hippopotamus, See also: hippo, Example: คนไทยคุ้นกับข่าวกุมารทอง เกล็ดพญานาค ช้างน้ำ, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์ในนิยาย มีรูปร่างเหมือนช้าง มีงวงและงาคล้ายช้าง หางเป็นปลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้างน้ำ[n.] (chāngnām) EN: hippopotamus ; hippo   FR: hippopotame [m]
ฮิบโป[n.] (hippō) EN: hippo (inf.) ; hippopotamus   FR: hippopotame [m]
ฮิปโปแคมปัส = ฮิปโปแคมพัส[n.] (hippōkhaēmpas = hippōkhaēmphas) EN: hippocampus   FR: hippocampe [f]
ฮิบโปโปเตมัส[n.] (hippōpōtēmat) EN: hippopotamus   FR: hippopotame [m]
ม้าน้ำ[n.] (mānām) EN: seahorse   FR: hippocampe [m]
สนามม้า[n. exp.] (sanām mā) EN: racecourse ; race track ; turf   FR: hippodrome [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HIPPO    HH IH1 P OW0
HIPPOS    HH IH1 P OW0 Z
HIPPOLYTUS    HH AH0 P AA1 L AH0 T AH0 S
HIPPODROME    HH IH1 P AH0 D R OW2 M
HIPPOCRATIC    HH IH2 P AH0 K R AE1 T IH0 K
HIPPOCRATES    HH AH0 P AO1 K R AH0 T IY0 Z
HIPPOCRATES    HH IH1 P AH0 K R EY2 T S
HIPPOPOTAMUS    HH IH2 P AH0 P AA1 T AH0 M AH0 S
WHIPPOORWILLS    W IH1 P ER0 W IH2 L Z
WHIPPOORWILLS    HH W IH1 P ER0 W IH2 L Z
HIPPOPOTAMUSES    HH IH2 P AH0 P AA1 T AH0 M AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hippo    (n) (h i1 p ou)
hippos    (n) (h i1 p ou z)
hippodrome    (n) (h i1 p @ d r ou m)
Hippocratic    (j) (h i2 p @ k r a1 t i k)
hippodromes    (n) (h i1 p @ d r ou m z)
hippopotami    (n) (h i2 p @ p o1 t @ m ai)
hippopotamus    (n) (h i2 p @ p o1 t @ m @ s)
whippoorwill    (n) (w i1 p @ w i l)
whippoorwills    (n) (w i1 p @ w i l z)
hippopotamuses    (n) (h i2 p @ p o1 t @ m @ s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eid {m}; Schwur {m} | Eide {pl}; Schwüre {pl} | der hippokratische Eid | unter Eid | Aussage unter Eid | jdm. den Eid abnehmen | jdm. einen Eid abnehmen | einen Eid schwören (auf) | jdn. einen Eid zuschieben | unter Eid aussagen | unter Eid stehen | seinen Schwur brechen | Eid auf die Bibeloath | oaths | hippocratic oath | under oath | sworn evidence | to put someone upon his oath | to administer an oath to sb. | to take an oath (on; to) | to tender an oath to someone | to depose | to be under oath | to break one's oath | gospel oath [Add to Longdo]
Reitbahn {f}hippodrome [Add to Longdo]
hippokratisch {adj}hippocratic [Add to Longdo]
Braunhals-Nachtschwalbe {f} [ornith.]Ridgway's Whippoorwill [Add to Longdo]
Schwarzkehl-Nachtschwalbe {f} [ornith.]Whippoorwill [Add to Longdo]
Flusspferd {n}; Nilpferd {n} [zool.] | Flusspferde {pl}; Nilpferde {pl}hippopotamus; hippo | hippopotami [Add to Longdo]
Putzergarnele {f} (Hippolytidae) [zool.]cleaner shrimp [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しっぽり[, shippori] (adv) (1) drenched; soaked; (2) (of love) tender [Add to Longdo]
ちっぽけ[, chippoke] (adj-na,n) very small; tiny [Add to Longdo]
シーバックソーン;サジー[, shi-bakkuso-n ; saji-] (n) sea buckthorn (Hippophae rhamnoides) [Add to Longdo]
トチノキ科[トチノキか, tochinoki ka] (n) (See 栃の木) Hippocastanaceae (plant family); horse-chestnut [Add to Longdo]
ヒポクラテスの誓い[ヒポクラテスのちかい, hipokuratesu nochikai] (n) Hippocratic oath [Add to Longdo]
ホイップアーウイル夜鷹;ホイッパーウィル夜鷹[ホイップアーウイルよたか(ホイップアーウイル夜鷹);ホイッパーウィルよたか(ホイッパーウィル夜鷹);ホイップアーウイルヨタカ;ホイッパーウィルヨタカ, hoippua-uiru yotaka ( hoippua-uiru yotaka ); hoippa-uiru yotaka ( hoippa-uiru yotak] (n) (uk) whip-poor-will (Caprimulgus vociferus); whippoorwill [Add to Longdo]
リベリア河馬[リベリアかば;リベリアカバ, riberia kaba ; riberiakaba] (n) (uk) (obsc) (See 小人河馬) pygmy hippopotamus (Choeropsis liberiensis) [Add to Longdo]
河馬[かば;かわうま;カバ, kaba ; kawauma ; kaba] (n) (uk) hippopotamus (Hippopotamus amphibius) [Add to Longdo]
海馬[かいば;うみうま, kaiba ; umiuma] (n) (1) (See 竜の落子) sea horse; (2) (かいば only) hippocampus; (3) (かいば only) (See かいぞう) walrus [Add to Longdo]
海馬回[かいばかい, kaibakai] (n) hippocampal gyrus [Add to Longdo]
海馬状隆起[かいばじょうりゅうき, kaibajouryuuki] (n) hippocampus [Add to Longdo]
七宝[しっぽう, shippou] (n) (1) {Buddh} the 7 treasures (gold, silver, pearls, agate, crystal, coral, lapis lazuli); (n,adj-no) (2) (See 七宝焼き) cloisonne [Add to Longdo]
七宝焼;七宝焼き[しっぽうやき, shippouyaki] (n) cloisonne ware [Add to Longdo]
七方出[しっぽうで, shippoude] (n) {MA} seven disguises of the ninja [Add to Longdo]
春秋の筆法[しゅんじゅうのひっぽう, shunjuunohippou] (n) critical argument laden with value judgment, where an indirect cause, often trivial, is made to appear as leading to the effect [Add to Longdo]
小人河馬[こびとかば;コビトカバ, kobitokaba ; kobitokaba] (n) (uk) pygmy hippopotamus (Choeropsis liberiensis) [Add to Longdo]
尻尾[しっぽ(P);しりお(ok), shippo (P); shirio (ok)] (n) (uk) tail (animal); (P) [Add to Longdo]
尻尾を巻く[しっぽをまく, shippowomaku] (exp,v5k) (1) (a person) to admit defeat; to turn tail (and run); (2) (a dog) to tuck one's tail between one's legs [Add to Longdo]
尻尾を出す[しっぽをだす, shippowodasu] (exp,v5s) to show one's true colors; to expose one's faults; to give oneself away [Add to Longdo]
赤鰈[あかがれい;アカガレイ, akagarei ; akagarei] (n) (uk) flathead flounder (Hippoglossoides dubius) [Add to Longdo]
大鮃[おひょう;オヒョウ, ohyou ; ohyou] (n) (uk) halibut (esp. the Pacific halibut, Hippoglossus stenolepis) [Add to Longdo]
筆法[ひっぽう, hippou] (n) style of penmanship [Add to Longdo]
筆鋒[ひっぽう, hippou] (n) power of the pen [Add to Longdo]
虱蠅;虱蝿[しらみばえ;シラミバエ, shiramibae ; shiramibae] (n) (uk) louse fly (any fly of family Hippoboscidae) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
河马[hé mǎ, ㄏㄜˊ ㄇㄚˇ, / ] hippopotamus [Add to Longdo]
海马迴[hǎi mǎ huí, ㄏㄞˇ ㄇㄚˇ ㄏㄨㄟˊ, / ] hippocampus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hippo \hip"po\ n.
   Same as {hippopotamus}.
 
   Syn: hippopotamus, river horse, Hippopotamus amphibius.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top