Search result for

*heap*

(329 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: heap, -heap-
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Capacity heapedความจุบุ้งกี๋ในการโกยเต็ม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heap[N] กอง, See also: กองพูน, กองสุม, กองสิ่งของที่ทับถมกัน, Syn. mound, pile, stack
heap[VT] กองไว้, See also: สุมไว้, วางกองไว้
heap[N] ปริมาณมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: จำนวนมาก
cheap[ADJ] ขี้เหนียว, See also: ตระหนี่, Syn. chinchy, chintzy, miserly, stingy
cheap[ADJ] คุณภาพต่ำ, Syn. inferior, poorly made, shoddy
cheap[ADJ] ถูก, See also: ราคาประหยัด, ราคาย่อมเยา, ราคาต่ำ, ราคาถูก, Syn. inexpensive, low-priced, Ant. costly, dear, expensive, high-priced
cheapen[VT] ทำให้ราคาถูกขึ้น
cheapen[VT] ราคาถูกขึ้น
heap on[PHRV] กองไว้ที่, See also: กองไว้บน, สุมไว้บน, Syn. heap with, pile on, pile onto, pile with
heap on[PHRV] ให้ (บางสิ่ง) อย่างมากกับ, Syn. heap with, pile on, pile onto, pile with
heap up[PHRV] กองไว้เป็นจำนวนมาก, See also: สุมไว้เป็นจำนวนมาก, Syn. pile up
heap up[PHRV] สุม, See also: กอง, วางกอง, Syn. mound, pile, stack
cheapness[N] ราคาถูก
heap upon[PHRV] ให้ (บางสิ่ง) อย่างมากกับ, Syn. heap with, pile on, pile onto, pile with
heap with[PHRV] กองไว้จนพูน, See also: สุมไว้มาก, Syn. heap on, pile on, pile onto, pile with
junk heap[SL] รถ บ้านหรือสิ่งอื่นที่เก่า / ทรุดโทรม
dirt cheap[IDM] (ราคา) ถูกที่สุด, See also: ถูกมาก
dirt cheap[SL] ถูกมาก
feel cheap[PHRV] อาย, See also: เขินอาย, กระดากใจ
hold cheap[PHRV] ทำให้มีค่าน้อยมาก, Syn. hold dear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cheap(ชีพ) adj.,adv. ถูก,ขั้นต่ำ,หยาบคาย,ไร้ศีลธรรม,ขวยใจ,ขี้เหนียว,ซึ่งได้มาง่าย, See also: cheapness n., Syn. inexpensive
cheapen(ชี'เพิน) {cheapened,cheapening,cheapens} vt. ทำให้ถูก,ดูถูก,ลดคุณภาพ,ทำให้มีค่าน้อยลง,ต่อรองราคา. -vi. ถูกลง,ราคาตก, Syn. depreciate
dirt-cheapn. (เดิร์ท'ชีพ') adj. ถูกมาก
heap(ฮีพ) n. กอง, จำนวนมาก,รถยนต์. vt. กอง,สุม,สะสม,บรรจุเต็ม,ให้จำนวนมาก,ใส่มาก. vi. เป็นกอง, Syn. load,pile,stack,gather,amass

English-Thai: Nontri Dictionary
cheap(adj) ถูก,ไม่แพง,ย่อมเยา,มีค่าน้อย,ด้อย,เลว
cheapen(vt) ทำให้ถูก,ลดราคา,ทำให้หมดราคา,ทำให้ด้อยค่า,ทำให้เสื่อมลง
heap(n) กอง,มูนดิน
heap(vt) รวมเป็นกอง,ทับถม,สุม,สะสม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
age heapingการพอกอายุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
heapฮีป [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
heapingการพอก (ตัวเลขอายุ, ตัวเลขรายได้) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
heapsortฮีปซอร์ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Age Heaping การกองอายุ
เป็นลักษณะของการตอบคำถามของคนทั่วไป เมื่อมีคำถามเกี่ยวกับอายุของตนเอง โดยจะตอบอายึที่ลงท้ายด้วยเลข 0 หรือ เลข 5 หรือตัวเลขอื่นที่ตนพอใจ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cheapskate (adj ) ขี้เหนียว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, that would cheapen the purity of your achievement.ไม่.. ความสามารถคุณ ราคาไม่ถูกอย่างนั้น Adverse Events (2008)
Be a lot cheaper.มันจะถูกมาก Pilot (2008)
She can sing, but doesn't she look cheap?เธอร้องเพลงดี แต่เธอไม่ดูตืดๆไปหน่อยหรอ Scandal Makers (2008)
She just bought a cheap one.เธอแค่ไปหาซื้อของถูกมาอันนึงเองค่ะ Beethoven Virus (2008)
But now our trademark has disappeared in a ball of fire like a cheap magic trick!ตอนนี้ ปาฏิหารย์ของพวกเรากลับหายวับไปกับตา Babylon A.D. (2008)
"Honor, valor, sacrifice, duty, commitment, bravery, justice, integrity, brotherhood, self-esteem, low prices, affordable housing, loose-fitting pants, cheap internet porn."เกียรติยศ กล้าหาญ เสียสละ หน้าที่ พันธะ กล้าหาญ ยุติธรรม ถูกต้อง เพื่อนพ้อง Superhero Movie (2008)
Two-bit wackjob, wears a cheap purple suit and makeup.โจรกระจอก แต่งหน้า ใส่สูทสีม่วง ราคาถูก ๆ The Dark Knight (2008)
Oh, and by the way, the suit, it wasn't cheap.อ้อ, อีกอย่างสูทฉันไม่ถูกนะเว้ย The Dark Knight (2008)
They're cheap.มันกระจอก The Dark Knight (2008)
Mountains of gold and silver were heaped from floor to ceiling.จากพื้นจรดเพดานนั้นเต็มไปด้วย ภูเขาเงินและทองคำ Inkheart (2008)
Cheap-ass motherfuckers.โทรมชิบหาย Body of Lies (2008)
And I got her cheap.ผมซื้อได้ถูกด้วย The Love Guru (2008)
I'd tell you to fasten your seatbelts, but I was too cheap to buy any!ฉันอยากบอกให้ทุกคนคาดเข็มขัด แต่ฉันจนไม่มีเงินซื้อใช้ ฉันหัวเราะทำไม The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
- and my guy's the best. I don't know, it just seems so cheap.คนของกูเยี่ยมที่สุด ไม่รู้ซิ กูว่ามันห่วยว่ะ Made of Honor (2008)
I mean, it's a cheap thing to do.ไม่ใช่เว้ย กูว่ามันไม่ค่อยแฟร์อะ Made of Honor (2008)
- He play's cheap, you gotta match that. How does Colin play cheep?มันก็เล่นไม่แฟร์นะ ยังไงวะ Made of Honor (2008)
You know, I'm trying to reinvent myself, and these procedures, which are so incredibly not cheap...ฉันจะทำผ่าตัดเสริมสวยใหม่ แต่ค่าผ่าตัดมันไม่ถูกเลย Burn After Reading (2008)
Those things aren't cheap.มันแพงน่ะ Burn After Reading (2008)
And the cost of living is dirt cheap, right?และค่าใช้จ่ายของการใช้ชีวิตเป็นสิ่งสกปรกราคาถูกใช่มั้ย? Revolutionary Road (2008)
It's so cheap.มันราคาถูกเพื่อ Revolutionary Road (2008)
- It was a cheap shot.- มันดูแย่มากนะ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Listen, he's in a mood because yesterday was his cheap day and today some genius bought him some doughnuts.เฮียแกกำลังยั้ว ลดพุงอยู่แต่เมื่อวานดันกินเยอะเกิน วันนี้มีคนชื้อโดนัสไปให้กินอีก Fast & Furious (2009)
We know that the end of cheap oil is imminent, but we refuse to believe it.เราต่างรู้ว่าน้ำมันราคาถูก กำลังจะจบลง แต่เราปฏิเสธที่จะเชื่อมัน Home (2009)
# Cheaper than all your threats ## Cheaper than all your threats # 500 Days of Summer (2009)
You really should come with me, they got cheap apartments in campus.น่าจะไปด้วยกันนะ แถวมหาลัยน่าจะมีห้องเช่าถูกๆ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Okay, cheapo.พ่อ ขี้ตืด Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Hey! It's my cheap day. I can eat whatever I want.วันนี้งดไดเอ็ด จะกินอะไรมันก็เรื่องของฉัน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- What's your cheapest prepaid phone?- ครับ The Girlfriend Experience (2009)
Cheapest prepaid?- สวัสดี The Girlfriend Experience (2009)
They could just send a telex. It'd be a lot cheaper.พวกเขาส่งโทรสารมาก็ได้ ถูกกว่าด้วย Julie & Julia (2009)
And always remember that a smile is cheaper than a bullet.และอย่าลืมเสมอว่า รอยยิ้ม ถูกกว่า กระสุนปืนน่ะ District 9 (2009)
I know he's got heaps of stuff on her.ฉันรู้เขารู้เรื่องเกี่ยวกับเธอเยอะ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
I don't know how much you know about Vidal Sassoon, but that shit ain't cheap.ฉันไม่รู้ว่าคุณรู้เกี่ยวกับ วิดาล เซซซัน แต่นั่นมันไม่ใช่ถูกๆเลยนะ The Ugly Truth (2009)
It was cheap titillation.ฉันมันบ้าจี้ และกำลังพารายการดิ่งลงนรก.. The Ugly Truth (2009)
Your cheap propaganda slogans won't work, captain.อย่ามาทำพูดดีเลย กัปตัน.. มันไม่ได้ผลหรอก The Breath (2009)
It's a cheap band-aid...มันไม่มีค่าพอ... Chuck Versus the Best Friend (2009)
Cheap bastard.ไอ้ขี้งก 2012 (2009)
All the things you probably hate about travelling - the recycled air, the artificial lighting, the digital juice dispensers, the cheap sushi - are warm reminders that I'm home.มีหลายสิ่งที่คุณอาจจะเกลียดเกี่ยวกับการเดินทาง อากาศรีไซเคิล แสงไฟปลอมๆ เครื่องจำหน่ายน้ำผลไม้ดิจิตอล ซูชิถูกๆ เหล่านี้คือสิ่งที่ย้ำเตือนว่านี่คือบ้าน Up in the Air (2009)
- Hope it doesn't cheapen our relationship.- ผมหวังว่ามันคงไม่ทำความสัมพันธ์ของเราด้อยค่า Up in the Air (2009)
We're two people who get turned on by Elite Status. I think cheap is our starting point.เราสองคนรู้จักกันจากสถานภาพชั้นสูงแบบนี้ ฉันคิดว่าเราเริ่มต้นด้วยอะไรที่ถูกๆดีกว่า Up in the Air (2009)
There's nothing cheap about loyalty.ความภักดีน่ะราคาไม่ถูกหรอกนะ Up in the Air (2009)
I made you feel cheap.ฉันคงทำให้คุณรู้สึกไม่มีค่า Up in the Air (2009)
Dean cuts himself a slice Al's a quivering heap, the good guys get the goods.ดีนได้ล้างแค้น อลาสแทร์ถูกยำลงไปกองตัวสั่น On the Head of a Pin (2009)
Cheaper than buying a burglar alarm.ถูกกว่าซื้อ สัญญาณกันขโมย The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
That stuff's not cheap. Look, this guys like to get it on with dead people.ถ้านั่นยังไม่ใช่เหตุผล ผมก็ไม่รู้แล้ว Cold Comfort (2009)
Hotch: "men heap together The mistakes of their lives And create a monster They call destiny.""มนุษย์กองสุมความผิดพลาดในชีวิตของพวกเขาไว้ และสร้างสัตว์ร้ายที่เรียกว่าชะตากรรมขึ้นมา" Omnivore (2009)
Cheap shot. Canned pineapple?เมาแบบประหยัด สัปปะรดกระป๋องล่ะครับ Sir Lancelot's Litter Box (2009)
In the cheapest nursing home you can find.ไปไว้ที่บ้านพักคนชราถูก ๆ ที่ลูกจะหาได้ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
A baseball bat would be cheaper.ไม้เบสบอลคงจะถูกกว่านะ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
And she means no cheap gifts? - You know, Katherine, if you need any help,แต่จริง ๆ แล้วหมายถึง ไม่ต้องเอาของขวัญราคาถูกมา รู้มั้ยแคทเทอรีน ถ้าเธอต้องหารให้ช่วย Crime Doesn't Pay (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heapHer dress was made of very cheap material.
heapThis wasn't cheap, was it?
heapBeer is taxed according to its malt content, so low-malt beer is cheaper.
heapHe heaped up a fortune.
heapThe sooner you get your ticket, the cheaper the fare.
heapHaven't you got a cheaper edition?
heapThis ring is expensive. Show me some cheap ones.
heapThey buy these goods cheaply overseas and then mark them up to resell at home.
heapDo you have anything cheaper?
heapI wish I could buy that house cheap.
heapYou're making yourself appear cheap.
heapThe cheap prices tempted me to buy things I didn't need.
heapThere was a glut of cotton goods due to cheap imports.
heapI tried to make it as cheap as possible.
heapI feel heaps better after a sound sleep.
heapThis dress is cheaper than yours.
heapI got a motorbike cheap.
heapTo say that it gives the impression of a cheap toy is unfair to cheap toys.
heapI'm not afraid of anything after having (verbal) abuse heaped on me like that. In fact I feel braced by it.
heapIt is strange that he should be put up at such a cheap hotel.
heapIn the end, it's cheaper to join a tour.
heapShe left the old newspapers lying in a heap.
heapEveryone brings out the choice wine first and then the cheaper wine after the guests have had too much.
heapCheap imports will glut the market.
heapI found out where to buy fruit cheaply.
heapI bought the book, which was very cheap.
heapIt was really cheap
heapThe dealer took advantage of her ignorance and bought the picture very cheap.
heapIn the midst of the dollar falling hard against the yen and other major Eastern currencies the Chinese yuan, with China effectively taking a 'dollar peg' policy, has become cheap.
heapBut there are always some cheap standing tickets for the finals which you can buy on the day.
heapSome are expensive, and others are very cheap.
heapIt seemed to be cheap.
heapThe food wasn't good, but at least it was cheap.
heapShe fell in a heap to the floor.
heapWould you please stop singing so loudly? This is not a cheap (karaoke) joint.
heapA book, if read through, may be said to be cheaper than anything else.
heapHer dress looked cheap.
heapHalf her goods were sold cheap.
heapEggs are cheap in this season.
heapIt was used for raking together heaps of money.
heapShe is heaps better today.
heapWe were all pleased to be so cheaply quit of him.
heapI got a video cassette recorder cheap at that shop.
heapShe heaped her plate with salad.
heapWhich is cheaper, this or that?
heapThe market is glutted with cheap imports.
heapThe necklace is cheap at a hundred dollars.
heapHer gown was a cheap affair.
heapWhy do people get fooled by such cheap schemes?
heapThis melon sounds hollow. That's why it was so cheap.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กองพะเนินเทินทึก[V] pile up, See also: pile on, heap up, Syn. กองเป็นภูเขาเลากา, กองสุม, Example: โกดังเก็บของมีสินค้ากองพะเนินเทินทึก, Thai definition: สุมกันอยู่มากมาย
เลหลัง[ADJ] low-priced, See also: cheap, low cost, reduced, cut-price, Example: ที่บ้านของเขามีแต่ภาพเขียนเลหลังประดับไว้ทั้งนั้น, Thai definition: ที่ซื้อมาหรือได้มาจากวิธีประมูลขาย
พะเนินเทินทึก[ADV] in a heap, See also: in a pile, Syn. พะเนิน, Example: บนชานชาลามีบุหรี่สิบซองห่อกระดาษสีน้ำตาลกองไว้พะเนินเทินทึก, Thai definition: อย่างมากมายก่ายกอง
กระจอก[ADJ] shoddy, See also: inferior, poor, low, base, bad, cheap, Syn. ห่วย, กระจอกงอกง่อย, Example: เทศบาลวางแผนจะรื้อบ้านกระจอกพวกนี้ให้หมดไป, Notes: (ปาก)
สุม[V] pile up, See also: heap up, accumulate, stack up, amass, assemble, Syn. ทับ, Example: เขาตักข้าวสุมลงไปจนเต็มจาน ทำเหมือนอดโซมาหลายวัน, Thai definition: วางทับซ้อนๆ กันลงไปจนสูงเป็นกอง
พะเนิน[N] pile, See also: mound, heap, Syn. กองพะเนิน, พะเนินเทินทึก, Example: เด็กๆ ลิดก้านใบมะพร้าวได้กองพะเนินแล้วก็เอามาเสียบลูกชิ้นปิ้งกันอย่างเอาจริงเอาจัง, Thai definition: ของมากกองสุมกันขึ้นไปจนสูง
พูน[V] pile up, See also: heap, accumulate, Example: เขาพูนดินให้สูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อกันน้ำท่วม, Thai definition: เพิ่มให้สูงขึ้นให้มากขึ้น
มูน[V] heap up, See also: accumulate, pile the earth up, increase, accrue, hoard up to a mound, Syn. พอกพูน, พอก, ถม, Example: ต้องมูนทรายให้สูงสักสามฟุตจึงจะกันน้ำได้
มูน[N] hillock, See also: earth mound, heap, knoll, Syn. โขด, โคก, Example: ซากของเขาเน่าเปื่อยอยู่ใต้มูนดินนี้
โปะ[V] heap, See also: add, fill, Syn. พอก, หมก, ทับถม, สุม, Example: พอเขาทำงานไม่ทันทีไร เขาก็ชอบเอางานมาโปะให้ฉันเป็นประจำ, Thai definition: ทำให้เพิ่มขึ้นโดยการพอกลงไป
ลอม[V] pile up, See also: heap up, Thai definition: รวมตะล่อมกันขึ้นไปให้เป็นจอม
ลอม[N] heaped grain, Count unit: ลอม
ตะล่อม[V] pile up, See also: heap up, gather, garner, Syn. กอง, รวม, Ant. เกลี่ย, Example: พวกเขาช่วยกันตะล่อมข้าวที่กระจัดกระจายอยู่เต็มลานเข้าด้วยกัน, Thai definition: ทำให้รวมกันเข้ามาเป็นกอง, ทำให้กลมเข้า
ถูก[V] be cheap, See also: be inexpensive, be low-price, be low-cost, Syn. ราคาต่ำ, ไม่แพง, Example: การใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวทำงานแบบรวมศูนย์ นอกจากถูกกว่าแล้ว ระบบยังเชื่อถือได้มากกว่าอีกด้วย
ถูกๆ[ADJ] cheap, See also: inexpensive, low-price, low-cost, Syn. ถูกมาก, Example: ของถูกๆ และดีๆ แบบนี้ นานๆ จะมีนะ, Thai definition: ราคาต่ำ
ทับถม[V] pile up, See also: pile charge upon, heap up, over whelm, Syn. พอก, โปะ, ถม, พูน, สุม, Example: แม่น้ำพาดินไปทับถมกันที่ปลายสาย, Thai definition: เพิ่มซับซ้อนกันเข้ามามากมาย
ประเด[V] overwhelm, See also: heap, pile, load, crowd, give someone the whole amount, Syn. ทุ่มเท, ทุ่มโถม, ประดัง, มอบให้หมด, Example: ข้าราชการที่ทำงานแข็งขันมักจะถูกประเดงานให้ทำ
การทับถม[N] alluvion, See also: heap, pile, mass, sediment, Syn. การซ้อนกัน, Example: การทับถมของตะกอน โคลนตมที่กระแสน้ำพัดมาทำให้เกิดปุ๋ยตามธรรมชาติ, Thai definition: การเพิ่มซับซ้อนกันเข้ามามากมาย
กอง[V] pile, See also: pile up, heap up, accumulate, stack up, Syn. สุม, Example: เด็กๆ กองของเล่นไว้บนโต๊ะ, Thai definition: ทำให้รวมสุมกันไว้
กอง[N] pile, See also: heap, stack, Example: เพราะฉันไม่ได้เกิดในกองเงินกองทองจึงต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเอง, Count unit: กอง, Thai definition: สิ่งที่สุมรวมกัน
กอง[CLAS] pile, See also: heap, Example: มีขยะหลายกองที่หน้าบ้าน, Thai definition: สิ่งที่สุมรวมกัน
การซ้อน[N] piling, See also: heaping up, stockpiling, stacking up, Syn. การทับ, การซ้อนทับ, Example: ภาพที่เห็นคือปรากฏการณ์การซ้อนตัวกันของเปลือกโลก
เทิน[N] mound, See also: pile, heap, knoll, hillock, bulwark, rampart, Syn. เนิน, เนินดิน
น้อยหน้า[V] be inferior, See also: feel small, feel cheap, humiliated, Example: คุณหญิงแมวรู้สึกน้อยหน้าที่ไม่ได้สวมเครื่องประดับราคาแพง, Thai definition: ไม่เทียมหน้าเขา
ยิว[ADJ] stingy, See also: miserly, cheap, Syn. กระดูก, กระดูกขัดมัน, Thai definition: ไม่ยอมให้ทรัพย์สินแก่ผู้อื่นโดยไม่มีสิ่งตอบแทน
หมักหมม[V] leave (dirty clothes) in a heap, See also: lie in a heap, pile up, Example: ผ้าที่ยังไม่ได้ซักหมักหมมอยู่ในตู้เสื้อผ้า, Thai definition: ซับซ้อนก้นด้วยการที่ค้างอยู่มาก, ปนคละกันไม่เป็นระเบียบ
ความถูก[N] cheapness, See also: inexpensiveness, low-cost, low-price, Syn. ราคาถูก, Ant. ความแพง, ราคาแพง
หมักหมม[V] leave (dirty clothes) in a heap, See also: lie in a heap, pile up, Example: ผ้าที่ยังไม่ได้ซักหมักหมมอยู่ในตู้เสื้อผ้า, Thai definition: ซับซ้อนก้นด้วยการที่ค้างอยู่มาก, ปนคละกันไม่เป็นระเบียบ
สมราคา[V] be reasonable, See also: be moderate, be inexpensive, be fair, be cheap, Example: คุณภาพของกล้องสมราคา 80,000 บาท, Thai definition: มีคุณภาพหรือคุณสมบัติเหมาะสมกับราคาที่ตั้งไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้อนโต๊ะพูน[n. exp.] (chønto phūn) EN: heaping tablespoon   FR: cuillerée à soupe [f]
ช้อนโต๊ะพูน ๆ[n. exp.] (chønto phūn-phūn) EN: heap tablespoon   
ห้องบัดเจ็ท [n. exp.] (hǿng batjet) EN: budget room ; cheap room   
กอง[n.] (køng) EN: pile ; heap ; stack ; group ; crowd ; lot   FR: pile [f] ; tas [m] ; monceau [m] ; amas [m] ; lot [m]
กอง[n.] (køng) EN: [classifier : piles or heaps of things (stones, rocks ...), divisions in the Thai army]   FR: [classificateur : piles ou tas]
กอง[v.] (køng) EN: pile ; heap ; stack ; accumulate   FR: empiler ; entasser ; accumuler
น้อยหน้า[v.] (nøinā) EN: be inferior ; feel small ; feel cheap ; feel humiliated   FR: avoir honte
พูน[v.] (phūn) EN: heap up ; pile up ; accumulate ; stack   FR: amasser ; entasser ; empiler
ราคาถูก[n. exp.] (rākhā thūk) EN: low price ; cheapness   FR: prix bon marché [m]
ราคาถูก[adj.] (rākhā thūk) EN: low-priced ; cheap ; economical   FR: à bas prix ; bon marché
สุม[v.] (sum) EN: pile up ; heap up ; accumulate ; stack up ; amass ; assemble   FR: entasser ; empiler
ทิ่มตำ[v.] (thimtam) EN: castigate ; heap abuse (on)   
ถูก[adj.] (thūk) EN: cheap ; inexpensive ; low-cost, low-price   FR: bon marché
ถูกจริง ๆ[X] (thūk jing jing) EN: very cheap ; dirt cheat (idiom.)   FR: très bon marché
ถูกกว่า[adj.] (thūk kwā) EN: cheaper   FR: meilleur marché
ถูกเงิน[adj.] (thūk ngoen) EN: cheap ; low-priced ; inexpensive   FR: bon marché
เยอะ[adv.] (yoe) EN: much ; much more ; far more ; plenty of ; lots ; heaps ; piles   FR: beaucoup ; plein (de)

CMU English Pronouncing Dictionary
HEAP    HH IY1 P
CHEAP    CH IY1 P
HEAPE    HH IY1 P
HEAPS    HH IY1 P S
CHEAPO    CH IY1 P OW2
HEAPHY    HH IY1 F IY0
HEAPED    HH IY1 P T
HEAPING    HH IY1 P IH0 NG
CHEAPEN    CH IY1 P AH0 N
CHEAPER    CH IY1 P ER0
CHEAPLY    CH IY1 P L IY0
CHEAPEST    CH IY1 P AH0 S T
CHEAPNESS    CH IY1 P N AH0 S
CHEAPENED    CH IY1 P AH0 N D
CHEAPSKATE    CH IY1 P S K EY2 T
CHEAPENING    CH IY1 P AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heap    (v) (h ii1 p)
cheap    (j) (ch ii1 p)
heaps    (v) (h ii1 p s)
heaped    (v) (h ii1 p t)
cheapen    (v) (ch ii1 p @ n)
cheaper    (j) (ch ii1 p @ r)
cheaply    (a) (ch ii1 p l ii)
heaping    (v) (h ii1 p i ng)
cheapens    (v) (ch ii1 p @ n z)
cheapest    (j) (ch ii1 p i s t)
cheapened    (v) (ch ii1 p @ n d)
cheapjack    (j) (ch ii1 p jh a k)
cheapness    (n) (ch ii1 p n @ s)
muck-heap    (n) - (m uh1 k - h ii p)
scrapheap    (n) (s k r a1 p h ii p)
slag-heap    (n) - (s l a1 g - h ii p)
cheapening    (v) (ch ii1 p @ n i ng)
dirt-cheap    (j) - (d @@1 t - ch ii p)
muck-heaps    (n) - (m uh1 k - h ii p s)
scrapheaps    (n) (s k r a1 p h ii p s)
slag-heaps    (n) - (s l a1 g - h ii p s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
安い[やすい, yasui] Thai: ถูก English: cheap

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abraumhalde {f} (Schlacke)slag heap [Add to Longdo]
Auge {n} [anat.] | Augen {pl} | ein Auge zudrücken | mit aufgerissenen Augen | mit bloßem Auge | unter vier Augen | unter vier Augen | jdn. aus dem Auge verlieren [übtr.] | mit einem blauen Auge davonkommen [übtr.]; glimpflich davonkommen | Augen mit schweren Liderneye | eyes | to turn a blind eye | saucer eyed | with the naked eye | between you and me and the gatepost | in private | to lose sight of sb. | to get off cheaply; to get off lightly | hooded eyes [Add to Longdo]
Aushubhügel {m}spoil heap [Add to Longdo]
Billigkeit {f}cheapness [Add to Longdo]
jdn. zum alten Eisen werfen [übtr.]to throw someone on the scrap heap [Add to Longdo]
Geizhals {m}cheapskate [Add to Longdo]
Halde {f}; Haufen {m}; Menge {f} | Halden {pl}; Haufen {pl}; Mengen {pl}heap | heaps [Add to Longdo]
Kehrichthaufen {m}rubbish heap [Add to Longdo]
Kolportage {f}; Sensationsmeldung {f}cheap sensationalism [Add to Longdo]
Komposthaufen {m}compost heap [Add to Longdo]
Schlackenhalde {f}slag heap [Add to Longdo]
Schrotthaufen {m}scrap heap [Add to Longdo]
Streich {m}; Ulk {m}; Possen {m} | ein übler Streich | jdm. einen Streich spielenprank; trick | a cheap trick | to play a prank on sb.; to play a trick on sb. [Add to Longdo]
Strohhaufen {m}heap of straw [Add to Longdo]
Tingeltangel {n}cheap night-club; honky-tonk [Add to Longdo]
Trivialliteratur {f}cheap literature [Add to Longdo]
Trümmerhaufen {m}heap of ruins; heap of rubble [Add to Longdo]
Vorwurf {m}; Vorhaltung {f} | vorwurfsvoller Blick | über jeden Vorwurf erhaben sein | jdn. mit Vorwürfen überhäufenreproach | look of reproach | to be above reproach; to be beyond reproach | to heap reproaches on [Add to Longdo]
anhäufen; horten; raffen | anhäufend; hortend; raffendto pile; to heap | piling [Add to Longdo]
aufhäufento heap up [Add to Longdo]
aufschüttento heap up; to raise [Add to Longdo]
billig; preiswert {adj} | billiger | am billigstencheap | cheaper | cheapest [Add to Longdo]
billig {adv}cheaply [Add to Longdo]
billig; minderwertig {adj}cheap [Add to Longdo]
geschüttetheaped up [Add to Longdo]
häufen | häufend | gehäuft | häuft | häufteto heap | heaping | heaped | heaps | heaped [Add to Longdo]
haufenweisein heaps [Add to Longdo]
kostengünstig(very) reasonable; cheap [Add to Longdo]
kostengünstigat (for) a reasonable price; cheaply [Add to Longdo]
kostengünstigercheaper [Add to Longdo]
schüttendheaping up [Add to Longdo]
schüttetheaps up [Add to Longdo]
spottbillig {adj}dirt-cheap [Add to Longdo]
sprachlos seinto be struck all of a heap [Add to Longdo]
umschmeichelnto heap flattery on [Add to Longdo]
verbilligen | verbilligt | verbilligendto cheapen; to reduce in price | cheapened; reduced in price | cheapening; reducing in price [Add to Longdo]
Der Hahn kräht auf dem Mist.The cock crows on the dung heap. [Add to Longdo]
Dieses Auto ist billig im Unterhalt.This car is cheap to run. [Add to Longdo]
Sie haben gut reden.Talk is cheap. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
けちん坊;吝嗇ん坊[けちんぼう;けちんぼ, kechinbou ; kechinbo] (n,adj-na) miser; cheapskate; skinflint [Add to Longdo]
せこい[, sekoi] (adj-i) petty; small-minded; stingy; cheap (as in cheap shot, cheating, skirting the rules, etc.) [Add to Longdo]
ちゃち[, chachi] (adj-na) cheap; rubbishy; shoddy; roughly made [Add to Longdo]
どけち[, dokechi] (n,adj-na) (uk) cheapskate; very miserly [Add to Longdo]
どっさり[, dossari] (adv,adv-to) (on-mim) lot of; heaps [Add to Longdo]
どや[, doya] (n) cheap lodging or flophouse, especially in a skid row area or slum [Add to Longdo]
ぶっ倒れる;打っ倒れる[ぶったおれる, buttaoreru] (v1,vi) (See 倒れる・1) to fall flat; to collapse in a heap [Add to Longdo]
べんべら[, benbera] (n) worn-out silk clothes; cheap items [Add to Longdo]
チープ[, chi-pu] (adj-na) cheap [Add to Longdo]
チープガバメント[, chi-pugabamento] (n) cheap government [Add to Longdo]
チープシック[, chi-pushikku] (n) cheap chic [Add to Longdo]
チープレーバー[, chi-pure-ba-] (n) cheap labour (labor) [Add to Longdo]
チャラい;ちゃらい[, chara i ; charai] (adj-i) flashy; gaudy; wrapped in cheap flattery [Add to Longdo]
ドル安[ドルやす, doru yasu] (n) cheap dollar [Add to Longdo]
ハンディムック;ハンディームック[, handeimukku ; handei-mukku] (n) (See ムック) small, cheap book in the style of a magazine (wasei [Add to Longdo]
パチモン[, pachimon] (n) cheap imitations of famous brands [Add to Longdo]
ヒープ[, hi-pu] (n) heap [Add to Longdo]
ヒープ領域[ヒープりょういき, hi-pu ryouiki] (n) {comp} heap area [Add to Longdo]
ヘアピース[, heapi-su] (n) hairpiece [Add to Longdo]
ヘアピン[, heapin] (n) hair pin; hairclip; hairgrip; bobby pin [Add to Longdo]
ヘアピンカーブ[, heapinka-bu] (n) hairpin curve [Add to Longdo]
ヘアピンショット[, heapinshotto] (n) hairpin shot [Add to Longdo]
ヘアピンレース[, heapinre-su] (n) hairpin lace [Add to Longdo]
モヘアプラッシュ[, moheapurasshu] (n) mohair plush [Add to Longdo]
ワゴンセール[, wagonse-ru] (n) wagon sale (bargain corner to sell off stock cheaply) [Add to Longdo]
悪口雑言[あっこうぞうごん, akkouzougon] (n) all kinds of malicious gossip; heaping verbal abuse (on); cursing and swearing (words) [Add to Longdo]
悪酒[あくしゅ, akushu] (n) cheap liquor [Add to Longdo]
[やす, yasu] (pref,suf) (1) cheap; (pref) (2) (See 安請け合い) rash; thoughtless; careless; indiscreet; frivolous [Add to Longdo]
安い(P);廉い[やすい, yasui] (adj-i) (1) cheap; inexpensive; (2) (安い only) calm; peaceful; quiet; (P) [Add to Longdo]
安くつく;安く付く[やすくつく, yasukutsuku] (v5k) to come cheaper [Add to Longdo]
安く上がる;安くあがる[やすくあがる, yasukuagaru] (exp,v5r) to cost little; to come cheap [Add to Longdo]
安く譲る[やすくゆずる, yasukuyuzuru] (v5r) to sell (a thing) cheap [Add to Longdo]
安っぽい[やすっぽい, yasuppoi] (adj-i) cheap-looking; tawdry; insignificant; (P) [Add to Longdo]
安価(P);案価(iK)[あんか, anka] (adj-na,n,adj-no) low price; cheapness; (P) [Add to Longdo]
安可愛;安かわ[やすかわ, yasukawa] (n,adj-no) (abbr) (sl) cheap and cute [Add to Longdo]
安手[やすで, yasude] (adj-na,n,adj-no) cheap kind [Add to Longdo]
安酒[やすざけ, yasuzake] (n,adj-no) cheap sake [Add to Longdo]
安酒場[やすさかば, yasusakaba] (n) cheap saloon [Add to Longdo]
安宿[やすやど, yasuyado] (n) cheap hotel [Add to Longdo]
安上がり(P);安上り[やすあがり, yasuagari] (adj-na) (See 安い・1) cheap; economical; (P) [Add to Longdo]
安直[あんちょく, anchoku] (adj-na,n) inexpensive; cheap; easy; simple [Add to Longdo]
安売り[やすうり, yasuuri] (n,vs) discount; bargain sale; selling cheaply; (P) [Add to Longdo]
安泊まり;安泊り[やすどまり, yasudomari] (n,vs) (1) staying somewhere cheaply; (n) (2) cheap inn [Add to Longdo]
安普請[やすぶしん, yasubushin] (n) cheap structure (e.g. of houses) [Add to Longdo]
安物[やすもの, yasumono] (n,adj-no) cheap article; poor quality article; (P) [Add to Longdo]
安物買いの銭失い[やすものがいのぜにうしない, yasumonogainozeniushinai] (exp) you get what you pay for; buying cheap goods is a waste of money (because the quality is always so poor) [Add to Longdo]
安壜[やすびん, yasubin] (n) (obsc) cheap bottle (e.g. of alcohol) [Add to Longdo]
一杯飲み屋;一杯飲屋;一杯呑屋[いっぱいのみや, ippainomiya] (n) cheap drinking spot (pub, tavern, etc.) [Add to Longdo]
円安[えんやす, enyasu] (n) cheap yen; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
低廉[dī lián, ㄉㄧ ㄌㄧㄢˊ, ] cheap; inexpensive; low [Add to Longdo]
便[pián, ㄆㄧㄢˊ, 便] advantageous; cheap [Add to Longdo]
便宜[pián yi, ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 便] small advantages; to let sb off lightly; cheap; inexpensive [Add to Longdo]
便宜货[pián yi huò, ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙ ㄏㄨㄛˋ, 便 / 便] a bargain; cheap goods [Add to Longdo]
垃圾堆[lā jí duī, ㄌㄚ ㄐㄧˊ ㄉㄨㄟ, ] garbage heap [Add to Longdo]
[duī, ㄉㄨㄟ, ] a pile; a mass; heap; stack [Add to Longdo]
封土[fēng tǔ, ㄈㄥ ㄊㄨˇ, ] to heap earth (to close a tomb); a mound (covering a tomb) [Add to Longdo]
平价[píng jià, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] cheap; cut-price; par value [Add to Longdo]
廉价[lián jià, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] cheaply-priced [Add to Longdo]
把戏[bǎ xì, ㄅㄚˇ ㄒㄧˋ, / ] acrobatics; jugglery; cheap trick; game [Add to Longdo]
抛售[pāo shòu, ㄆㄠ ㄕㄡˋ, / ] to dump (selling abroad more cheaply than cost price at home) [Add to Longdo]
白拣[bái jiǎn, ㄅㄞˊ ㄐㄧㄢˇ, / ] a cheap choice; to choose sth that costs nothing [Add to Longdo]
[luǒ, ㄌㄨㄛˇ, ] a heap; pile (of rocks) [Add to Longdo]
[lěi, ㄌㄟˇ, ] a heap of stones; boulders [Add to Longdo]
积云[jī yún, ㄐㄧ ㄩㄣˊ, / ] cumulus; heap cloud [Add to Longdo]
贱卖[jiàn mài, ㄐㄧㄢˋ ㄇㄞˋ, / ] to sell cheaply; sacrifice; low price; discount sale [Add to Longdo]
铁公鸡[tiě gōng jī, ㄊㄧㄝˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄧ, / ] cheapskate; stingy person [Add to Longdo]
门槛[mén kǎn, ㄇㄣˊ ㄎㄢˇ, / ] doorstep; sill; threshold; fig. knack or trick (esp. scheme to get sth cheaper) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヒープ[ひーぷ, hi-pu] heap [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heap \Heap\ (h[=e]p), n. [OE. heep, heap, heap, multitude, AS.
   he['a]p; akin to OS. h[=o]p, D. hoop, OHG. houf, h[=u]fo, G.
   haufe, haufen, Sw. hop, Dan. hob, Icel. h[=o]pr troop, flock,
   Russ. kupa heap, crowd, Lith. kaupas. Cf. {Hope}, in Forlorn
   hope.]
   1. A crowd; a throng; a multitude or great number of persons.
    [Now Low or Humorous]
    [1913 Webster]
 
       The wisdom of a heap of learned men. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       A heap of vassals and slaves.     --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       He had heaps of friends.       --W. Black.
    [1913 Webster]
 
   2. A great number or large quantity of things not placed in a
    pile; as, a heap of trouble. [Now Low or Humorous]
    [1913 Webster]
 
       A vast heap, both of places of scripture and
       quotations.              --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
       I have noticed a heap of things in my life. --R. L.
                          Stevenson.
    [1913 Webster]
 
   3. A pile or mass; a collection of things laid in a body, or
    thrown together so as to form an elevation; as, a heap of
    earth or stones.
    [1913 Webster]
 
       Huge heaps of slain around the body rise. --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heap \Heap\, v. t. [imp. & p. p. {Heaped} (h[=e]pt); p. pr. &
   vb. n. {Heaping}.] [AS. he['a]pian.]
   1. To collect in great quantity; to amass; to lay up; to
    accumulate; -- usually with up; as, to heap up treasures.
    [1913 Webster]
 
       Though he heap up silver as the dust. --Job. xxvii.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   2. To throw or lay in a heap; to make a heap of; to pile; as,
    to heap stones; -- often with up; as, to heap up earth; or
    with on; as, to heap on wood or coal.
    [1913 Webster]
 
   3. To form or round into a heap, as in measuring; to fill (a
    measure) more than even full.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top