Search result for

*haver*

(103 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: haver, -haver-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haver[N] พูดเรื่อยเปื่อยทำให้เสียเวลา, See also: พูดไร้สาระทำให้เสียเวลาพูดเรื่อยเปื่อยทำให้เสียเวลา
shaver[N] มีดโกนไฟฟ้า, See also: มีดโกน, เครื่องไส, เครื่องโกน, Syn. razor
shaver[N] เด็กหนุ่ม (คำไม่เป็นทางการ), See also: หนุ่มน้อย
haversack[N] กระเป๋าผ้าใบที่สะพายบนไหล่เดียว ของทหารหรือนักปีนเขา
misbehaver[N] ผู้ประพฤติตัวไม่เหมาะสม, Syn. transgression, misconduct

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haver(แฮฟ'เวอะ) n. ดูoats vi. พูดโง่ ๆ
haversackn. กระเป๋าสะพาย ผ้าใบบนไหล่เดียว
haversian canalร่องจิ๋วในกระดูก เป็นทางเดินของเส้นโลหิต
shaver(เช'เวอะ) n. ผู้โกน,เครื่องโกน,มีดโกน,มีดโกนไฟฟ้า,มีดไสกบ,เครื่องไสกบ,เด็กผู้ชาย,อ้ายหนุ่ม,ผู้ตัดราคา,ผู้กรรโชก, Syn. electric razor

English-Thai: Nontri Dictionary
haversack(n) เป้ทหาร,กระเป๋าสะพาย,เครื่องหลัง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Haversian systemระบบฮาเวอร์เซียน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- # Where's my shaver?ที่โกนหนวดของฉันอยู่ไหน High School Musical 3: Senior Year (2008)
Haverford, off of Montgomery.เฮเวอร์ฟอร์ด ไกลจากมอนต์กอเมอรี Dare (2009)
Jane addams academy and haverbrook school for the deaf.เจน อดัมส์ กับ ฮาเวอร์บรูค Hairography (2009)
And one I understand you've been making to our friends At haverbrook and jane addams.และที่นายทำกับ ร.ร.ฮาเวอร์บรูค กับเจน อดัมส์ Hairography (2009)
Those Haverhurst kids twice had me reaching for my handkerchief,เด็กเฮเวอร์เฮิร์ส ทำฉันเช็ดน้ำตาสองที Sectionals (2009)
Sue, the directors, both from the Jane Addams academy And Haverbrook school for the deaf,م.ͧਹ ʹ ..˹ǡ٤ Sectionals (2009)
I wonder if your mother knows that you two swim naked in the Havershims' pond.ฉันละสงสัย ถ้าแม่ของพวกเธอรู้ เรื่องที่เธอสองคนว่ายน้ำในสระที่ใสแจ๋วน่ะ Alice in Wonderland (2010)
Oh, Seung Yeon... Could you please find a shaver?โอ๊ะ คุณซึงยอน,ช่วยหาเครื่องโกนหนวดให้หน่อยสิ Episode #1.6 (2010)
It's worth a shot, Haversham.ฉันควรจะมองไปที่เธอแบบแนบเนียน On Guard (2011)
Shaver's remorse.น่าเสียดาย เครา! Traffic (2011)
This is my...man -- Haversham.นี่ลูกน้องผม แฮเวอร์แชม Veiled Threat (2011)
Haversham, everything is perfect.แฮเวอร์แชมทุกอย่างไรัที่ติ Veiled Threat (2011)
Haversham, do you mind?แฮเวอร์แชม รบกวนอีกนิด Veiled Threat (2011)
It's great to meet you... Haversham.ยินดีที่ได้พบคุณ แฮเวอร์แชม Veiled Threat (2011)
He knows a guy that's got a motel down in Haverhill.เขารู้ว่าผู้ชายที่มีโรงแรมม่านรูดลงใน Haverhill Killing Them Softly (2012)
Haversham -- Special Agent Haversham.ฮาเวอร์แชม - - จนท.พิเศษฮาเวอร์แชม Neighborhood Watch (2012)
Haverstraw.เฮเวอร์สตรอว์ Of Mouse and Man (2012)
According to Natalie Haverstraw, you were one of the last people to see him alive.จากปากคำของนาตาลี เฮเวอร์สตรอว์ คุณเป็นคนสุดท้าย ที่เห็นเขามีชีวิตอยู่ Of Mouse and Man (2012)
I heard another argument between Mr. Drake and miss Haverstraw.ผมได้ยินคนอีกคู่หนึ่งทะเลาะกัน \คุณเดรกกับคุณนายเฮเวอร์สตรอว์ Of Mouse and Man (2012)
All right, our shooter's name is Hillary Chaver.มือปืนของเราชื่อฮิลลารี่ เครฟเวอร์ Ua Hala (2012)
Okay, well, obviously, Chaver's body wasn't in that car.ซึ่งตรงกับแบรนท์ลีย์ งั้นศพเชฟเวอร์ก็ไม่ได้อยู่ในรถ Ua Hala (2012)
Hilary Chaver. Mm-hmm.อิลลารี่ เชฟเวอร์ Ua Hala (2012)
Uh, Chaver managed to get Brantley in the car.เชฟเวอร์พาแบรด์ลีย์ขึ้นรถไป Ua Hala (2012)
Okay, let's say Chaver's alive.สมมติว่าเชฟเวอร์ยังไม่ตาย Ua Hala (2012)
Chaver was working for you, wasn't she?เชฟเวอร์ทำงานให้นายใช่ไหม Ua Hala (2012)
Haver!ผลัก The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
You know, the last time I saw you, you was just a little shaver.รู้มั้ย ครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นแก แกเพิ่งจะโตเป็นหนุ่ม Nebraska (2013)
My name is Eric Shavers.ชื่อของฉันคือเอริคแปรงสีฟัน. Runner Runner (2013)
Call me "Agent Shavers."Call me ตัวแทนแปรงสีฟัน. Runner Runner (2013)
Is it that guy Shavers?มันเป็นผู้ชายที่โกนหนวด? Runner Runner (2013)
Block is the biggest trophy that Shavers could ever take down.บล็อกเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แปรงสีฟันเคยได้ใช้เวลาลง. Runner Runner (2013)
Shavers, look, I believe you.แปรงสีฟันด ผมเชื่อว่าคุณ. Runner Runner (2013)
Agent Shavers was right about everything.ตัวแทนแปรงสีฟันถูกต้องเกี่ยวกับทุกสิ่ง. Runner Runner (2013)
Shavers? You said he didn't even approach you.แปรงสีฟัน คุณบอกว่าเขาไม่ได้เข้ามาใกล้คุณ. Runner Runner (2013)
Shavers.แปรงสีฟัน. Runner Runner (2013)
Agent Shavers? Yeah?ตัวแทนแปรงสีฟัน? Runner Runner (2013)
Like the warblers and vocal adrenaline and the Haverbrook school for the deaf.อย่างเช่น เดอะวาร์เบลอส์ และโวคัล อะดรีนาลิน และโรงเรียนคนหูหนวกฮาเวอร์บรูคด้วน Love, Love, Love (2013)
This is the old Shaver Transportation Company.นี่มันบริษัทขนส่งเชฟเวอร์เก่านี่ Clear and Wesen Danger (2015)
Are you using the Havermax 4000 to do your sorting?คุณใช้เครื่องฮาเวอร์แม็ก 4000 .ในการจัดเรียงรึเปล่า Charlie and the Chocolate Factory (2005)
You only use electric shavers at home...เธอใช้แต่เครื่องโกนหนวดไฟฟ้านี่ Departures (2008)
- Mr. Haversham?-คุณแฮเวอร์แชมเหรอ Ghosts (2008)
She's haversham's secretary.เธอเป็นเลขาของคุณแฮเวอร์แชม Ghosts (2008)
Is haversham the guy who tried to fire you?นายแฮเวอร์แชมนี่ ใช่คนที่จะไล่นายออกหรือเปล่า Ghosts (2008)
Mr. Haversham, why are you telling me this?คุณแฮเวอร์แชมครับ คุณมาบอกเรื่องนี้กับผมทำไม Ghosts (2008)
haversham is the most powerful man in this office.ว่าคุณแฮเวอร์แชมเป็นชาย ที่มีอำนาจที่สุดในสำนักงานนี้ Ghosts (2008)
His father is william haversham, genius entrepreneur.พ่อของเขาคือวิลเลียม แฮเวอร์แชม ผู้ประกอบการอัจฉริยะ Ghosts (2008)
Meet me at haversham's at 7:00.ไปเจอฉันที่บ้านแฮเวอร์แชมตอน Ghosts (2008)
Haversham thinks my nickname is fearless guster.แฮเวอร์แชมคิดว่าชื่อเล่นของฉันคือไม่หวั่นกัสเตอร์ Ghosts (2008)
- Are you wearing haversham's robe? - Yeah.นั่นนายใส่เสื้อคลุมของคุณแฮเวอร์แชมหรือเปล่า Ghosts (2008)
- Mr. Haversham, we got here early.คุณแฮเวอร์แชม เรามาก่อนเวลาน่ะครับ Ghosts (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
haverI bought a new shaver.
haverI should have tried out this electric shaver before buying it.
haverIt certainly feels smooth when you run the shaver over your skin.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีดโกนหนวดไฟฟ้า[N] shaver, See also: electric razor, Example: แบตเตอร์รี่ชนิดนี้สามารถยืดอายุการใช้งานของมีดโกนหนวดไฟฟ้าได้ยาวนานขึ้น, Thai definition: เครื่องมือใช้สำหรับโกนหนวดที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
เครื่องหลัง[N] haversack, See also: kit-bag, knapsack, Example: ทหารปลดเครื่องหลังออกจากบ่า, Count unit: ชิ้น, ชุด, Thai definition: สัมภาระที่ทหารหรือนักเดินทางเป็นต้นนำติดตัวไป โดยผูกรัดไว้ข้างหลัง
เป้[N] rucksack, See also: knapsack, kit-bag, packsack, haversack, infantry pack, backpack, Syn. ย่าม, กระเป๋า, Example: เขาควักแบงก์สิบให้ รับเหรียญ ทอนใส่กระเป๋า แล้วเหวี่ยงเป้ขึ้นไหล่, Count unit: ใบ
เด็กหนุ่ม[N] lad, See also: boy, shaver, stripling, young fellow, youngster, youth, Syn. วัยรุ่น, วัยหนุ่ม, Ant. คนแก่, คนชรา, ผู้ชรา, ผู้เฒ่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องโกนหนวด[n. exp.] (khreūang kōn nūat) EN: electric shaver   FR: rasoir électrique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HAVER    HH EH1 V ER0
SHAVER    SH EY1 V ER0
OHAVER    AA1 HH AH0 V ER0
SHAVERS    SH EY1 V ER0 Z
HAVERTY    HH AE1 V ER0 T IY0
HAVERLY    HH EY1 V ER0 L IY0
CHAVERS    CH EY1 V ER0 Z
ALTHAVER    AE2 L TH EY1 V ER0
HAVERKAMP    HH AE1 V ER0 K AE2 M P
HAVERFORD    HH AE1 V ER0 F ER0 D
HAVERLAND    HH AE1 V ER0 L AH0 N D
HAVERSTICK    HH EY1 V ER0 S T IH0 K
HAVERSTOCK    HH EY1 V ER0 S T AA0 K
COPENHAVER    K AH0 P EH1 N HH AH0 V ER0
HAVERFIELD    HH AE1 V ER0 F IY2 L D
KOPPENHAVER    K AA1 P AH0 N HH AH0 V ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shaver    (n) (sh ei1 v @ r)
shavers    (n) (sh ei1 v @ z)
Havering    (n) (h ei1 v @ r i ng)
Haverhill    (n) (h ei1 v @ r i l)
haversack    (n) (h a1 v @ s a k)
haversacks    (n) (h a1 v @ s a k s)
Haverfordwest    (n) (h a2 v @ f @ d w e1 s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alphaverarbeitung {f}; Buchstabenverarbeitung {f}alpha processing [Add to Longdo]
Brotbeutel {m}haversack [Add to Longdo]
Elektrorasierer {m} | Elektrorasierer {pl}shaver | shavers [Add to Longdo]
(elektrischer) Rasierapparat {m}(electric) shaver [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シェーバー[, shie-ba-] (n) shaver; (P) [Add to Longdo]
髭剃り[ひげそり, higesori] (n) shaving; shaver [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haver \Ha"ver\ (h[a^]v"[~e]r), n.
   A possessor; a holder. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haver \Hav"er\, n. [D. haver; akin to G. haber.]
   The oat; oats. [Prov. Eng. & Scot.]
   [1913 Webster]
 
   {Haver bread}, oaten bread.
 
   {Haver cake}, oaten cake. --Piers Plowman.
 
   {Haver grass}, the wild oat.
 
   {Haver meal}, oatmeal.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haver \Ha"ver\ (h[=a]"v[~e]r), v. i. [Etymol. uncertain.]
   To maunder; to talk foolishly; to chatter. [Scot.] --Sir W.
   Scott.
   [1913 Webster]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 haver
   exist
   get; have; receive
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 haver [havər]
   oats
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top