Search result for

*havé*

(385 entries)
(5.156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: havé, -havé-
English-Thai: Longdo Dictionary
have one's feet on the groundยืนบนลำแข้งของตนเอง เช่น Don't worry about him. He has his feet on the ground.
have a go at someone(phrase) วิจารณ์ใครบางคน หรือบ่นเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
have a crush on so.หลงรักหรือคลั่งใครคนใดคนหนึ่ง เช่น I had a crush on you in high school.
have a go (at)พยายาม, พยายามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น You have a go at designing a synthesis of it.
have it coming(phrase) สมควรแล้ว, สมแล้ว (ที่จะได้รับสิ่งนั้น หรือ ที่จะเป็นเช่นนั้น ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ดี หรือ เลว ก็ได้) เช่น It's too bad he got fired, but he sure had it coming.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
have[VT] คลอด, See also: ให้กำเนิด
have[VT] จัด, See also: เตรียมการ
have[VT] ได้รับ, See also: ได้, Syn. get, obtain, receive
have[VT] เป็นโรค, See also: ป่วยเป็นโรค
have[VT] มี, See also: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ
have[VT] มีแขก, See also: ให้การต้อนรับแขก
have[VT] รับประทาน, See also: กิน, ทาน
haven[VT] จัดที่หลบภัย, See also: จัดที่พักอาศัย
haven[N] ท่าเรือ, See also: ที่จอดเรือ
haven[N] ที่หลบภัย, See also: ที่พักอาศัย, Syn. sanctuary, shelter
haver[N] พูดเรื่อยเปื่อยทำให้เสียเวลา, See also: พูดไร้สาระทำให้เสียเวลาพูดเรื่อยเปื่อยทำให้เสียเวลา
shave[VI] โกน, See also: โกนด้วยมีดโกน, Syn. mow, shorten
shave[VT] โกน, See also: โกนด้วยมีดโกน, Syn. mow, shorten
shave[VT] ลดปริมาณ, See also: ลดราคา, ลด, Syn. lower, reduce, Ant. increase
shave[N] มีดโกน, See also: เครื่องขูด, กบไสไม้
shave[N] การโกน
behave[VI] ประพฤติตัว, See also: ประพฤติ, วางตัว, ปฏิบัติตัว, Syn. act, perform
behave[SL] หยุดทำโง่ ๆ
shaver[N] มีดโกนไฟฟ้า, See also: มีดโกน, เครื่องไส, เครื่องโกน, Syn. razor
shaver[N] เด็กหนุ่ม (คำไม่เป็นทางการ), See also: หนุ่มน้อย
have at[IDM] พยายามทำบางสิ่ง
have at[PHRV] เข้าจู่โจม (คำโบราณ), See also: โจมตี
have at[IDM] สนใจอย่างจริงจัง
have at[IDM] สามารถทำบางสิ่งได้ง่าย
have by[PHRV] มีลูกกับ, See also: มีบุตรกับ
have in[PHRV] มีเก็บไว้เพียงพอ, See also: มีเพียงพอ, Syn. get in, keep in
have it[PHRV] หมดสภาพ, See also: สิ้นสุด
have on[PHRV] สวมใส่, See also: สวม, ใส่, Syn. put on
have on[PHRV] มีไว้กับตัว, Syn. have about
have so[IDM] ทำแล้ว, Syn. have too, Ant. have too
have to[AUX] จำเป็น, See also: จำเป็นต้อง, Syn. must, need to, ought to
have up[PHRV] เชิญให้ขึ้นมาข้างบนหรือสถานที่ที่สำคัญ, Ant. have down
haven't[AUX] คำย่อของ have not
have for[PHRV] แสดงความรู้สึกกับ, Syn. have about, have on
have for[PHRV] กิน (บางอย่าง) เป็นอาหาร
have off[PHRV] เอาออกโดยบังเอิญ, Syn. take off
have out[PHRV] ถอนออก (เช่น ฟัน), See also: ทำให้ออกไปจากร่างกาย, Syn. take out
have pat[PHRV] จำได้หมด
have too[IDM] ทำแล้ว
have back[PHRV] ได้กลับคืน, See also: ได้คืนมา, Syn. get back, give back, hand back
have back[PHRV] ยอมกลับมาคืนดีกับ, See also: หวนกลับไปหา (สามีหรือภรรยา), Syn. send back, take back
have back[PHRV] เชิญให้กลับมา, Syn. ask back
have down[PHRV] เชิญให้มาพัก, Syn. have up
have over[PHRV] เชิญมาบ้าน, Syn. invite over
have upon[PHRV] มีไว้กับตัว, Syn. have about
haversack[N] กระเป๋าผ้าใบที่สะพายบนไหล่เดียว ของทหารหรือนักปีนเขา
misbehave[VT] ประพฤติตัวไม่เหมาะสม, See also: ประพฤติผิด, ทำตัวไม่ดี, สร้างปัญหา, Syn. fail, misdo, disobey, Ant. behave
shave off[PHRV] โกนออก, Syn. shave away
have a fit[IDM] โกรธมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: โมโหมาก
have about[PHRV] มีอยู่, See also: ติดไว้, ประดับไว้, Syn. have around, keep about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
behave(บิเฮฟว์') {behaved,behaving,behaves} vi.,vt. ปฎิบัติตัว,ประพฤติ,กระทำตัว, Syn. conduct
clean-shavenadj. ซึ่งโกนหนวด,โกนเคราเสียเกลี้ยง
close shaven. การโกนหนวดโกนเคราอย่างหมดจด,การหลบหนีได้อย่างหวุดหวิด
have(แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ), Syn. possess,own,suffer
have come out of the arkเป็นคนหัวโบราณเอามาก ๆ ทีเดียว
havelockn. หมวกแก๊ปกันแดดกันฝนชนิดหนึ่ง
haven(เฮ'เวิน) n. ท่าเรือ,ที่พำนักอาศัย,ที่หลบภัย. vt. พักอาศัย, Syn. refuge,asylum
haven't(แฮฟ'เวินทฺ) have not
haver(แฮฟ'เวอะ) n. ดูoats vi. พูดโง่ ๆ
haversackn. กระเป๋าสะพาย ผ้าใบบนไหล่เดียว
haversian canalร่องจิ๋วในกระดูก เป็นทางเดินของเส้นโลหิต
misbehave(มิส'บิเฮฟว) vi.,vt. ประพฤติไม่ดี,ประพฤติไม่เหมาะสม., See also: misbehaver n.
shave(เชฟว) {shaved,shaved/shaven,shaving,shaves} vt.,vi. โกน,โกนด้วยมีดโกน,ทำให้โกร๋น,ทำให้โล้น,ผ่านไป,เฉียด,แฉลบ,ขูด,ลอก,ตัด,ลดราคา,ชิง,รีดนาทาเร้น,เหนือกว่าเล็กน้อย. n. การโกน,แผ่นบาง,มีดโกน,กบไสไม้,เครื่องขูด,เครื่องตัดเป็นแผ่นบาง, See also: shavab
shaveling(เชฟว'ลิง) n. วัยรุ่น,คนที่ถูกโกนผมจนเกลี้ยง,พระที่โกนหัว,คนหัวโล้น
shaven(เช'เวิน) v. กริยาช่อง 3 ของ shave adj. โกนแล้ว,ตัดเรียบ,เกลี้ยงเกลา
shaver(เช'เวอะ) n. ผู้โกน,เครื่องโกน,มีดโกน,มีดโกนไฟฟ้า,มีดไสกบ,เครื่องไสกบ,เด็กผู้ชาย,อ้ายหนุ่ม,ผู้ตัดราคา,ผู้กรรโชก, Syn. electric razor
spokeshave(สโพค'เชฟว) n. กบไส (เป็นเครื่องมือช่างไม้ที่มีใบพัดอยู่ตรงกลางสำหรับไสขอบโค้ง)

English-Thai: Nontri Dictionary
behave(vi,vt) ประพฤติ,ปฏิบัติตัว,ทำตัว,กระทำ
have(vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้
haven(n) ท่าเรือ,ร่มไม้ชายคา,ที่พัก,ที่กำบัง,ที่หลบภัย
haversack(n) เป้ทหาร,กระเป๋าสะพาย,เครื่องหลัง
misbehave(vi) ซุกซน,ประพฤติผิด,ประพฤติเลว
shave(n) การไสไม้,การโกน,เครื่องขูด
shave(vt) เฉียด,โกน,แฉลบ,ทำให้โกร๋น,ขูด,ลอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adjudge to have disappearedสั่งให้เป็นคนสาบสูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tax havenดินแดนปลอดภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Haversian systemระบบฮาเวอร์เซียน [TU Subject Heading]
Tax havensแดนกำบังภาษี [TU Subject Heading]
After-Shave Preparationsสิ่งปรุงสำหรับใช้หลังการโกน [การแพทย์]
Lotion, Alcoholic after Shaveโลชั่นหลังการโกนหนวด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
have a good day (phrase ) saying this phrase after conversation.
How many hands does a human have?=
In the past drums have been used not only for their musical qualities, but also as aIn the past drums have been used not only for their musical qualities, but also as a means of communication, especially through signals. The talking drums of Africa can imitate the inflections and pitch variations of a spoken language and are used for communicating over great distances. Throughout Sri Lankan history drums have been used for communication between the state and the community, and Sri Lankan drums have a history stretching back over 2500 years. Japanese troops used Taiko drums to motivate troops, to help set a marching pace, and to call out orders or announcements. Fife-and-drum corps of Swiss mercenary foot soldiers also used drums. They used an early version of the snare drum carried over the player's right shoulder, suspended by a strap. It is to this instrument that English word "drum" was first used. The oldest known drums are from 6000 BC.
In the past drums have been used not only for their musical qualities, but also as aIn the past drums have been used not only for their musical qualities, but also as a means of communication, especially through signals. The talking drums of Africa can imitate the inflections and pitch variations of a spoken language and are used for communicating over great distances. Throughout Sri Lankan history drums have been used for communication between the state and the community, and Sri Lankan drums have a history stretching back over 2500 years. Japanese troops used Taiko drums to motivate troops, to help set a marching pace, and to call out orders or announcements. Fife-and-drum corps of Swiss mercenary foot soldiers also used drums. They used an early version of the snare drum carried over the player's right shoulder, suspended by a strap. It is to this instrument that English word "drum" was first used. The oldest known drums are from 6000 BC.
shave ice[เชฟ-ไอซ์] น้ำแข็งใส
Similar rectilinear figures are such as have their angles severally equal and the si (n vt adv ) ไม่ทราบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้อยโอกาส[V] have no chance, Example: การพัฒนาชุมชนมักมุ่งสู่ชุมชนชนบทอันเป็นชุมชนที่ด้อยโอกาสทางสังคมหรือเสียเปรียบสังคม, Thai definition: ไม่มีโอกาส
นิ่งนอนใจ[V] be at ease, See also: be relaxed, have no emotion, motionless, refrain from action, Syn. นอนใจ, นิ่งเฉย, Example: กรมตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจในคดีหลังจากพบหลักฐานสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อคดี
ประพฤติชอบ[V] behave well, See also: conduct oneself properly, Syn. ประพฤติดี, Ant. ประพฤติมิชอบ, Example: คุณครูสั่งสอนให้นักเรียนประพฤติดีประพฤติชอบยึดมั่นในความสุจริตเพื่อที่นักเรียนจะได้จำเริญยิ่งๆ ขึ้นไป, Thai definition: ปฏิบัติแต่ความดี
ประพฤติตน[V] behave oneself, See also: perform, act, Syn. ประพฤติตัว, ปฏิบัติตน, Example: รัฐสภามีข้อบังคับควบคุมจรรยาบรรณของประธานสภาไว้ด้วยไม่ให้ประพฤติตนจนขาดความน่าเชื่อถือในความเป็นกลาง
ประพฤติมิชอบ[V] misbehave, See also: behave badly, Ant. ประพฤติชอบ, Example: ข่าวนักบวชประพฤติมิชอบทำให้ความเคารพศรัทธาเลื่อมใสในพระสงฆ์ของประชาชนเสื่อมลง, Thai definition: ประพฤติไม่ดี, กระทำตัวไม่ดี
ปวดแปลบ[V] have shocking pain, See also: have shooting pain, Syn. เจ็บแปลบ, Example: ผมรู้สึกตัวอีกครั้งตอนที่ฟ้าเริ่มสาง รู้สึกปวดแปลบที่ข้อเท้าและยอกขัดไปทั่วร่าง, Thai definition: อาการที่รู้สึกเจ็บแวบแล่นเข้าไปในกาย, อาการที่รู้สึกวาบเข้าไปในหัวใจ, อาการที่สะดุ้งวับขึ้น
มวน[V] be colicky, See also: have angina, Example: พอรับประทานน้ำมันละหุ่งเข้าไป ผมก็รู้สึกมวนท้องขึ้นมาทันที, Thai definition: รู้สึกปวดป่วนอยู่ในท้อง
มองโลก[V] have the perspective of, See also: have a (e.g. happy) outlook, Example: การมีสุขภาพจิตที่ดี มองโลกในแง่ดีเสมอๆ ส่งผลให้ใบหน้าแลดูผ่องใสไปด้วย
มองว่า[V] think, See also: to have the opinion of, Syn. เห็นว่า, คิดว่า, Example: ผู้แทนนักศึกษาคนหนึ่งมองว่า คนไทยยังไม่ให้ความสนใจกับเรื่องสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภคเท่าที่ควร, Thai definition: มีความคิดเห็นว่า
มีแผน[V] plan, See also: have a plan, Example: เขาสงสัยว่าที่หลานชายทำดีกับเขานั้น ต้องมีแผนอะไรสักอย่าง, Thai definition: กำหนดสิ่งที่จะกระทำไว้ล่วงหน้า
มีเส้นมีสาย[V] have a circle of friends, See also: have a group of helpers, have insiders, Syn. มีเส้นสาย, Ant. ไร้เส้นสาย, Example: คนพวกนี้ร่ำรวยมาจากอาชีพนอกกฎหมายคน มีเส้นมีสายผูกพันอยู่กับตำรวจ, Thai definition: มีพวกพ้องหรือผู้ช่วยเหลือที่อยู่วงใน
มีเหตุมีผล[V] reason, See also: have reason, be reasonable, Syn. มีเหตุผล, Ant. ไร้เหตุผล, Example: พ่อแม่ควรสอนให้ลูกรู้จักคิด มีเหตุมีผล
ร่อนเร่[V] wander, See also: be nomadic, have no permanent home, Syn. พเนจร, เร่ร่อน, ร่อนเร่พเนจร, เร่ร่าย, Example: เมื่อก่อนมนุษย์เราร่อนเร่หาที่อยู่อาศัยไปเรื่อยๆ ไม่มีหลักแหล่งแน่นอน, Thai definition: เที่ยวเตร่ซัดเซพเนจรไปไม่มีหลักแหล่งแน่นอน
ลอยตัว[V] have no obligation, Example: เขาลอยตัวไปคนเดียวแล้ว ปล่อยให้ฉันกับพี่สาวต้องแบกรับหนี้สิ้นทั้งหมดแทน, Thai definition: หมดภาระหรือพ้นข้อผูกพัน
ลัดเลาะ[V] have a short cut, Syn. ลัด, Ant. เดินตรง, Example: เธอเดินลัดเลาะไปยังอีกฝากหนึ่งเพื่อเก็บดอกบัวได้ง่ายขึ้น, Thai definition: เดินลัดตัดทางไปเพื่อย่นระยะทางให้ใกล้ขึ้น
เปิดทาง[V] let someone have a chance, Syn. เปิดช่อง, เปิดโอกาส, Example: พรรคการเมืองควรจะเปิดทางให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นประการสำคัญ
อดหลับอดนอน[V] not sleep at all, See also: not have a wink of sleep, not sleep a wink, Example: ทีมตำรวจอดหลับอดนอนหลายคืนติดต่อกันเพื่อวางแผนจับกุมคนร้ายให้ได้, Thai definition: ไม่ได้นอน
คาใจ[V] be doubtful, See also: have doubts, be under in one's mind, Example: ประเด็นเหล่านี้ยังคาใจระหว่างกันและกันอยู่ ไม่มีทางออกอันใดมาคลี่คลายได้, Thai definition: ยังข้องใจอยู่, ยังติดใจอยู่
คายตัว[V] be irritated, See also: have/feel an itch, itch, feel itchy, Syn. ระคายตัว, Example: เด็กๆ เข้าไปวิ่งเล่นในทุ่งหญ้า ตกเย็นคายตัวกันทุกคนจนต้องพาไปหาหมอ, Thai definition: รู้สึกระคายคัน
คิดผิด[V] be misled, See also: be misguided, have a wrong idea about, Ant. คิดถูก, Example: เราไม่ควรปักใจปรักปรำใคร เพราะคนเราคิดถูกคิดผิดกันได้, Thai definition: คิดตัดสินใจไม่ถูกต้อง
จับเข่าคุยกัน[V] negotiate, See also: have a heart-to-heart talk, have an intimate chat, Example: หัวหน้าพรรคและเลขาฯ พรรคจับเข่าคุยกันบนชั้นสองของที่ทำการพรรค, Thai definition: ปรับความเข้าใจกันอย่างใกล้ชิด, Notes: (สำนวน)
ชนตอ[V] have difficulty, See also: run into difficulty, be in difficulty, Example: ผมไม่คิดว่าโครงการนี้จะต้องชนตอกลางคันแบบนี้, Thai definition: พบอุปสรรคในการทำงาน, Notes: (สำนวน)
ซูฮก[V] be submissive, See also: be amenable, be tractable, esteem, have respect for, Syn. อ่อนข้อ, ยอม, ยอมรับ, นับถือ, Example: เจ้าพ่อคนนี้มีบารมีมากทำให้ลูกน้องทุกคนซูฮกได้, Thai definition: ยอมลงด้วย, ยอมอ่อนข้อ
ดวงจู๋[V] have bad luck, See also: down on one's luck, Syn. ดวงตก, ชะตาตก, Ant. ดวงดี, ดวงขึ้น, Example: หมอดูทำนายว่าปีนี้เขาจะดวงจู๋ ทำให้เขารีบทำบุญยกใหญ่
ตัณหากลับ[V] be sexually aroused, See also: be sexually excited, be in heat, have passionate longing for, Syn. กำหนัด, Example: ผู้เฒ่าเกิดตัณหากลับเมื่อเห็นสาวๆ สวยๆ เดินผ่าน, Thai definition: เกิดความกำหนัดขึ้นมาในวัยที่โดยปกติหมดความรู้สึกเช่นนั้นไปแล้ว
ตีบทแตก[V] have an excellent act, See also: perform very well, Example: นักแสดงตีบทแตกจนสามารถคว้ารางวัลมาครองได้, Thai definition: แสดงได้แนบเนียนสมจริง
เตะโทษ[V] have a punishment kick, Syn. เตะลูกโทษ, Thai definition: เตะกินเปล่า
ถึงที่ตาย[V] come to one's death time, See also: reach the alloted time of death, be doomed to die, have reached the inevitable, Syn. ถึงคราวตาย, Example: คนเราจะถึงที่ตายอะไรก็ห้ามไม่ได้
ถือกรรมสิทธิ์[V] own, See also: have, possess, Syn. ครอบครอง, Example: คนต่างด้าวไม่มีสิทธิ์ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในประเทศไทย, Thai definition: มีสิทธิ์เป็นเจ้าของ
ทำงามหน้า[V] behave shamefully, Example: ลูกสาวบ้านนี้ทำงามหน้าโดยหนีตามผู้ชายไป, Thai definition: ทำเรื่องให้ผู้ใหญ่ได้รับความอับอาย
แปะโป้ง[V] put a fingerprint on, See also: put/set a thump on, have fingerprint impression, Example: คุณยายแปะโป้งแทนการเซ็นชื่อเพราะคุณยายเขียนหนังสือไม่ได้, Thai definition: พิมพ์ลายนิ้วมือแทนหรือประกอบการลงชื่อ
แพ้ทาง[V] have a weak point or spot, Example: ทีมฟุตบอลตกรอบแรกเพราะแพ้ทางคู่ต่อสู้, Thai definition: สู้ไม่ได้เพราะจุดอ่อนของตนไปสอดคล้องกับจุดแข็งของฝ่ายตรงข้าม
หมดภูมิ[V] have no dignity, See also: have no splendour/ aura/ grandeur/ radiance/ glow/ brilliance, Syn. ไม่มีราศี, Ant. มีภูมิ, สง่า, องอาจ, Example: ความขัดสนทางการเงินทำให้เขาหมดภูมิไปได้, Thai definition: หมดความสง่า, ไม่องอาจ, ไม่มีสง่าราศี
หักมุม[V] culminate, See also: have the specified final conclusion, come together, Example: นิยายเรื่องนี้หักมุมในตอนจบได้ถึงใจจริงๆ, Thai definition: ผิดแผกจากสิ่งที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้น
ไม่มีจุดหมาย[V] have no aim, See also: be without aim, adrift, have no purpose, drift, Syn. เลื่อนลอย, ไร้จุดหมาย, ไม่มีจุดหมายปลายทาง, Ant. มีจุดหมาย, Example: เมื่อพ่อแม่เขาเสีย เขาก็ไม่มีจุดหมายในชีวิต, Thai definition: ไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดที่ใด
เกิดขึ้นในใจ[V] have an idea, See also: come up with an idea, Example: เวลานี้ แผนการหลายอย่างเกิดขึ้นในใจเขา
จุกเสียด[V] be colic, See also: have angina, Example: หากทานอาหารมากเกินไปอาจทำให้จุกเสียดท้องได้, Thai definition: รู้สึกเจ็บแปลบและแน่นอยู่ภายในช่องอก ช่องท้อง
ดูดี[V] look good, See also: have good appearance, Ant. ดูไม่ดี, ดูแย่, Example: ใครมั่นใจว่ารูปหล่อ ดูดี เชิญมาคุยกันก่อนนะคะ
ประพฤติผิด[V] misbehave, See also: behave badly, Syn. ทำผิด, กระทำผิด, Ant. ประพฤติถูก, ทำถูก, Example: เพราะเขาประพฤติผิด เขาจึงได้รับการตำหนิติเตียน, Thai definition: ปฏิบัติตนไปในทางที่ไม่ดี
มีความหวัง[V] hope, See also: be hopeful, have hope, Syn. มีหวัง, Ant. หมดความหวัง, หมดหวัง, Example: เขามีความหวังว่า สักวันตนเองคงมีโอกาสเป็นหัวหน้าได้เหมือนกัน
มีผลต่อ[V] affect, See also: have an effect on, Example: คำสั่งสอนหรือลัทธิความเชื่อ มีผลต่อชีวิตคนเป็นจำนวนมาก
มีเพศสัมพันธ์[V] engage in sexual intercourse, See also: copulate, have sex, have sexual relations, Syn. กระทำกามกิจ, ร่วมประเวณี, ร่วมเพศ, ร่วมรัก, เสพเมถุน, หลับนอน, สมพาส, เสพสังวาส, สังวาส, เย็ด, Example: เธอมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนชายไม่เลือกหน้าและอยู่กันอย่างเปิดเผย, Thai definition: ได้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นสามีหรือภรรยา
มีส่วนร่วม[V] participate in, See also: have a part in, have a hand in, Example: ผู้นำควรสนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นและตัดสินปัญหา, Thai definition: มีส่วนในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้อื่น
รสนิยมต่ำ[V] have low taste, See also: have poor taste, be plebeian, Ant. รสนิยมสูง, Example: การแต่งกายของหล่อนบ่งบอกว่าหล่อนนั้นรสนิยมต่ำ
ไม่มีความคิด[V] have no brain, Syn. ไม่มีสมอง, Example: พวกคนสวยมักไม่มีความคิด เอาแต่สนใจความสวยไปวันๆ, Thai definition: ไม่คิดพิจารณาถึงเหตุผลอย่างเหมาะสม
มีดโกนหนวดไฟฟ้า[N] shaver, See also: electric razor, Example: แบตเตอร์รี่ชนิดนี้สามารถยืดอายุการใช้งานของมีดโกนหนวดไฟฟ้าได้ยาวนานขึ้น, Thai definition: เครื่องมือใช้สำหรับโกนหนวดที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
ศรัทธา[V] believe in, See also: have trust, confidence in, Syn. ถือ, เชื่อถือ, ยึดถือ
ส่งผลกระทบ[V] have an affect on, See also: impact, Syn. มีผลกระทบ
แสดงพฤติกรรม[V] conduct, See also: behave, Syn. แสดงกริยา
แห้ง[V] be dry, See also: have no moisture, be damp, Syn. แห้งแล้ง, แล้ง, Ant. เปียก, ชื้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ[v.] (ai) EN: cough ; have a cough   FR: tousser ; toussoter
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาฆาตมาดร้าย[v.] (ākhātmatrāi) EN: have a great malice   
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
อาบแดด[v. exp.] (āpdaēt) EN: sunbathe ; have a sunbath   FR: prendre un bain de soleil ; bronzer au soleil ; se chauffer au soleil
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อารมณ์ดี[v.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind   FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อารมณ์เสีย[v.] (ārom sīa) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper   FR: être d'humeur massacrante
ใบหน้ามีราศี[n. exp.] (bainā mī rāsī) EN: have an inward radiance ; have a glow radiance ; have presence   
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: behave ; conduct oneself ; act   FR: se comporter ; se conduire ; agir
บังเกิดผล[v. exp.] (bangkoēt phon) EN: bear fruit ; have an effect ; be successful   FR: porter ses fruits
เบื่ออาหาร[v. exp.] (beūa āhān) EN: have a poor appetite   FR: avoir peu d'appétit ; manquer d'appétit
บริบาล[v.] (børibān) EN: tend ; have charge of ; take care ; look after   FR: avoir la charge de
ชัก[v.] (chak) EN: convulse ; twitch ; be cramped ; be subject to spasms ; have convulsions   
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd   FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
เฉลียวใจ[v.] (chalīojai) EN: suspect ; be suspicious ; have an inkling   FR: jaillir à l'esprit
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in   FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำระ[v.] (chamra) EN: wash ; clean ; have an ablution   FR: nettoyer ; laver ; épurer
ชำรุดบกพร่อง[v.] (chamrutbokphrǿng) EN: have a defect   
ช่าง[v.] (chang) EN: have an aptitude for ; have a liking for ; be prone to ; be given to ; have a habit of ; be good at ; be expert in ; excel ; be apt to   FR: avoir des aptitudes pour ; être doué
ฉงน[v.] (cha-ngon) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts   FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
เชื่อ [v.] (cheūa) EN: believe ; believe in ; have faith in ; obey   FR: croire ; faire confiance ; ajouter foi
เชื่อใจ [v.] (cheūajai) EN: believe in ; have faith (in someone) ; trust ; confide ; have confidence in   FR: avoir confiance (en) ; croire ; avoir foi (en) ; faire confiance (à)
เชื่อใจได้[v. exp.] (cheūajai dāi) EN: trust ; believe in ; have confidence in ; have faith in ; rely on ; count on ; bank on   FR: compter sur
เชื่อมั่น[v.] (cheūaman) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in   FR: être confiant ; être convaincu
เชื่อถือ [v.] (cheūatheū) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; respect ; admire ; look up to ; believe   FR: croire en ; avoir foi en
ฉี่[v.] (chī) EN: piss ; pee ; piddle ; have a wee ; take a leak   FR: faire pipi ; uriner ; pisser
ชิมลาง[v.] (chimlāng) EN: have a foretaste of ; explore ; probe ; sound out   
โชคไม่ดี[v. exp.] (chōk mai dī) EN: have no luck ; have bad luck ; be unlucky ; have misfortune ; be unfortunate ; be luckless ; be ill-fated   FR: être malchanceux ; jouer de malchance
ชกต่อย[v.] (choktǿi) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash ; fight ; have a fight   
ชอบของหวาน ๆ[v. exp.] (chøp khøngwān-wān) EN: have a sweet tooth   FR: apprécier les sucreries
ได้ชื่อ [v.] (dāicheū) EN: be famous ; get the name of ; be well-known ; be known as ; have a reputation of   
ได้ช่อง[v. exp.] (dāi chǿng) EN: get a chance ; have an opportunity ; get an opportunity ; get an opening   
ได้จังหวะ[v. exp.] (dāi jangwa) EN: be at right timing ; get a chance ; have an opportunity   
ได้คู่[v. exp.] (dāi khū) EN: get married ; have a boyfriend/girlfriend ; become husband and wife   
ได้ลาภ[v. exp.] (dāi lāp) EN: be fortunate ; be lucky ; have a good luck ; be in luck   FR: avoir de la chance ; être chanceux
ได้หน้าลืมหลัง[v. exp.] (dāi nā leūm lang) EN: be forgetful ; be easy to forget ; have poor memory   
ได้เปรียบ[v.] (dāiprīep) EN: have advantage over ; gain an advantage ; get the upperhand ; gain the upperhand ; have the upperhand ; outmatch   FR: avoir l'avantage ; prévaloir
ได้รับมอบอำนาจ[v. exp.] (dāirap møp-amnāt) EN: be authorized ; have been authorized   
ได้รับทราบว่า[v. exp.] (dāirap sāp wā) EN: have learned that ; understand that   FR: avoir appris que
ได้เสีย[v.] (dāisīa) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate   FR: se mettre en concubinage
ได้ท้าย[v. exp.] (dāi thāi) EN: have the support of ; get the backing of   
ได้ที[v.] (dāithī) EN: be superior to ; have an advantage over ; get/gain/have the upper hand   FR: trouver la faille
ดัดผม[v.] (dat phom) EN: perm ; have one's hair waved ; have one's hair set ; get a permanent   FR: friser
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate   
ดีฝ่อ[v.] (dīfø) EN: loose courage ; have one's heart in one's mouth   
ดีใจที่ได้พบคุณ[xp] (dījai thī dāi phop khun) EN: glad to have met you ; so glad to see you   FR: content de vous avoir rencontré ; ravi d'avoir fait votre connaissance
ด้อยโอกาส[v. exp.] (dǿi ōkāt) EN: have fewer opportunities ; be at a disadvantage ; have no chance   
ดวงดี[v.] (dūangdī) EN: have a good horoscope ; have good luck   FR: être chanceux
ดวงจู๋[v.] (dūang jū) EN: have bad luck ; down on one's luck   FR: manquer de chance

CMU English Pronouncing Dictionary
HAVE    HH AE1 V
SHAVE    SH EY1 V
HAVES    HH AE1 V Z
HAVEY    HH EY1 V IY0
HAVEL    HH AE1 V AH0 L
HAVER    HH EH1 V ER0
HAVEN    HH EY1 V AH0 N
SCHAVE    SH EY1 V
SHAVER    SH EY1 V ER0
HAVENS    HH EY1 V AH0 N Z
SHAVEN    SH EY1 V AH0 N
SHAVES    SH EY1 V Z
CHAVES    CH EY1 V Z
OHAVER    AA1 HH AH0 V ER0
CHAVEZ    SH AA1 V EH0 Z
CHAVEZ    CH AE1 V EH2 Z
CHAVEZ    SH AH0 V EH1 Z
BEHAVE    B AH0 HH EY1 V
SHAVED    SH EY1 V D
HAVERLY    HH EY1 V ER0 L IY0
BEHAVED    B AH0 HH EY1 V D
BEHAVES    B AH0 HH EY1 V Z
SHAVERS    SH EY1 V ER0 Z
DEHAVEN    D EH1 HH AH0 V AH0 N
CHAVERS    CH EY1 V ER0 Z
HAVENER    HH AE1 V IY0 N ER0
HAVEN'T    HH AE1 V AH0 N
HAVEN'T    HH AE1 V AH0 N T
HAVEMAN    HH EY1 V M AH0 N
HAVELKA    HH AH0 V EH1 L K AH0
HAVERTY    HH AE1 V ER0 T IY0
UNSHAVEN    AH0 N SH EY1 V AH0 N
HAVELOCK    HH AE1 V L AA2 K
HAVEMANN    HH AE1 V AH0 M AH0 N
ALTHAVER    AE2 L TH EY1 V ER0
HILLHAVEN    HH IH1 L HH EY2 V AH0 N
FAIRHAVEN    F EH1 R HH EY2 V AH0 N
SHAVELSON    SH EY1 V AH0 L S AH0 N
MISBEHAVE    M IH2 S B AH0 HH EY1 V
SHAVELSON    SH AE1 V AH0 L S AH0 N
HAVERLAND    HH AE1 V ER0 L AH0 N D
HAVERFORD    HH AE1 V ER0 F ER0 D
HAVERKAMP    HH AE1 V ER0 K AE2 M P
MISBEHAVE    M IH2 S B IY0 HH EY1 V
COPENHAVER    K AH0 P EH1 N HH AH0 V ER0
HAVERFIELD    HH AE1 V ER0 F IY2 L D
MISBEHAVED    M IH2 S B IY0 HH EY1 V D
MISBEHAVED    M IH2 S B AH0 HH EY1 V D
HAVERSTOCK    HH EY1 V ER0 S T AA0 K
HAVERSTICK    HH EY1 V ER0 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
have    (v) (h a v)
haven    (n) (h ei1 v n)
haves    (n) (h a1 v z)
shave    (v) (sh ei1 v)
Chavez    (n) (sh a1 v @ z)
behave    (v) (b i1 h ei1 v)
havens    (n) (h ei1 v n z)
shaved    (v) (sh ei1 v d)
shaven    (v) (sh ei1 v n)
shaver    (n) (sh ei1 v @ r)
shaves    (v) (sh ei1 v z)
behaved    (v) (b i1 h ei1 v d)
behaves    (v) (b i1 h ei1 v z)
haven't    (v) (h a1 v n t)
shavers    (n) (sh ei1 v @ z)
Havering    (n) (h ei1 v @ r i ng)
Newhaven    (n) (n y uu1 h ei v n)
unshaved    (j) (uh1 n sh ei1 v d)
unshaven    (j) (uh1 n sh ei1 v n)
Buckhaven    (n) (b uh1 k h ei v n)
Haverhill    (n) (h ei1 v @ r i l)
haversack    (n) (h a1 v @ s a k)
misbehave    (v) (m i2 s b i h ei1 v)
Peacehaven    (n) (p ii1 s h ei v n)
Strathaven    (n) (s t r ei1 v n)
Whitehaven    (n) (w ai1 t h ei v n)
haversacks    (n) (h a1 v @ s a k s)
misbehaved    (v) (m i2 s b i h ei1 v d)
misbehaves    (v) (m i2 s b i h ei1 v z)
Bremerhaven    (n) (b r ei1 m @ h aa v @ n)
well-shaven    (j) - (w e1 l - sh ei v n)
clean-shaven    (j) - (k l ii1 n - sh ei1 v n)
well-behaved    (j) - (w e2 l - b i h ei1 v d)
Haverfordwest    (n) (h a2 v @ f @ d w e1 s t)
Milford Haven    (n) - (m i2 l f @ d - h ei1 v n)
Wilhelmshaven    (n) (v i1 l h e l m z h aa v n)
badly-behaved    (j) - (b a2 d l i - b i h ei1 v d)
might-have-been    (n) -- (m ai1 t - @ v - b ii n)
might-have-beens    (n) -- (m ai1 t - @ v - b ii n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
剃る[そる, soru] Thai: โกน English: to shave
踏まえる[ふまえる, fumaeru] Thai: มีที่มาจาก English: to have origin in
帯びる[おびる, obiru] Thai: มีติดตัว English: to have
休む[やすむ, yasumu] Thai: หยุดพักชั่วคราว English: to have a break
持てる[もてる, moteru] Thai: มีเป็นของตน English: to be able to have

Japanese-English: EDICT Dictionary
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P) [Add to Longdo]
ああ言えばこう言う[ああいえばこういう, aaiebakouiu] (exp) to have a comeback (i.e. a reason, or rationalization) for every remark [Add to Longdo]
あるらしい[, arurashii] (exp) seems to be; appears to have; supposed to be [Add to Longdo]
いく[, iku] (v5k-s,vi) (X) (col) (See 行く) to have an orgasm; to come; to cum [Add to Longdo]
うざがる[, uzagaru] (exp,v5r) (from うざい and がる) to behave annoyed; to feel annoyed [Add to Longdo]
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P) [Add to Longdo]
おなかを壊す;お腹を壊す;お腹をこわす[おなかをこわす, onakawokowasu] (exp,v5s) to get an upset stomach; to have a stomach ache [Add to Longdo]
お掛け下さい;おかけ下さい;御掛け下さい[おかけください, okakekudasai] (exp) (uk) (and many other meanings of 掛ける) please sit down; please have a seat [Add to Longdo]
お見舞い申し上げる[おみまいもうしあげる, omimaimoushiageru] (exp,v1) (hum) you have my deepest sympathy [Add to Longdo]
お手;御手[おて, ote] (n) (1) (pol) (See 手・1) hand; arm; (2) (hon) handwriting; penmanship; (int) (3) (See お代わり・2) 'shake' (command to have a dog place its paw in your hand) [Add to Longdo]
お待たせしました[おまたせしました, omataseshimashita] (exp) Thank you for waiting; Have I kept you waiting? [Add to Longdo]
お待ち遠様;御待ち遠様;お待ち遠さま[おまちどおさま, omachidoosama] (exp) I'm sorry to have kept you waiting [Add to Longdo]
お代わり(P);お替り;お替わり;御代わり;お代り;御代り[おかわり, okawari] (n,vs) (1) (See 代わり・かわり・4) second helping; another cup; seconds; (int) (2) (See お手・おて・3) command to have dog place its second paw in one's hand; (P) [Add to Longdo]
お腹いっぱい[おなかいっぱい, onakaippai] (exp) (1) (col) full up; (2) to have had enough of something (both good and bad nuance) [Add to Longdo]
お変わりありませんか[おかわりありませんか, okawariarimasenka] (exp) (pol) how have (you) been? (gen. used after some time apart); lit [Add to Longdo]
お預けを食う;御預けを食う[おあずけをくう, oazukewokuu] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone [Add to Longdo]
お預けを食らう;御預けを食らう[おあずけをくらう, oazukewokurau] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone [Add to Longdo]
かき氷(P);掻き氷(oK);欠き氷;欠氷[かきごおり, kakigoori] (n) shaved ice (usually served with flavored simple syrup); Italian ice; Sno-cone; snow cone; (P) [Add to Longdo]
がつんと言う[がつんという, gatsuntoiu] (exp,v5u) to tell a person (something) emphatically; to let a person have it [Add to Longdo]
がる[, garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were [Add to Longdo]
くりくり[, kurikuri] (adj-f) big and round (e.g. eyes, shaven head, etc.) [Add to Longdo]
こます[, komasu] (v5s,vi) (1) to do; to have sexual intercourse; (2) to give; to present; to award [Add to Longdo]
さえあれば[, saeareba] (exp) if only (you) have; (P) [Add to Longdo]
させて頂く[させていただく, saseteitadaku] (exp,v5k) (hum) to have the privilege of doing [Add to Longdo]
されなければならない[, sarenakerebanaranai] (exp) (See なければならない) must have been done; has to have been done [Add to Longdo]
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to [Add to Longdo]
ざる得ない[ざるえない, zaruenai] (exp) (See ざるを得ない) cannot help (doing); have no choice but to [Add to Longdo]
しかない[, shikanai] (exp) have no choice; (P) [Add to Longdo]
せり出す;迫り出す;迫出す[せりだす, seridasu] (v5s,vt) (1) to push (a thing) out; to jut out (can have a negative nuance); to protrude; (2) to rise out the trap door (on stage) [Add to Longdo]
そり上げる;剃り上げる[そりあげる, soriageru] (v1) to shave off [Add to Longdo]
それだけの価値がある[それだけのかちがある, soredakenokachigaaru] (exp,v5r-i) to be deserved; to be worth it; to have merit; to have value [Add to Longdo]
たろう[, tarou] (aux) (1) (equivalent to ただろう) ought to have been; was ... right?; (2) (ksb [Add to Longdo]
だぶつく[, dabutsuku] (v5k,vi) (1) (See たぶたぶ・2,ぶかぶか,たぷたぷ,ぶよぶよ) to be too large; to be baggy; to be flabby; (2) (See たぶたぶ・1) to have a glut [Add to Longdo]
ちょっと一杯[ちょっといっぱい, chottoippai] (exp) let's have a quick drink [Add to Longdo]
っ放し[っぱなし(P);っはなし, ppanashi (P); hhanashi] (n-suf) (uk) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use; (P) [Add to Longdo]
つぶしが利く;潰しが利く[つぶしがきく, tsubushigakiku] (exp,v5k) to be valuable as scrap; to be able to do other work; to have marketable skills [Add to Longdo]
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]
と公言してはばからない[とこうげんしてはばからない, tokougenshitehabakaranai] (exp,adj-i) have no hesitation in stating (declaring) [Add to Longdo]
どうかと思う[どうかとおもう, doukatoomou] (exp,v5u) to doubt; to have a problem with; to think badly of [Add to Longdo]
どの面下げて;どの面さげて[どのつらさげて, donotsurasagete] (exp) How could I (you, etc.) ...?; How dare you (they, etc.) (have the nerve to) ...? [Add to Longdo]
ないと行けない(P);無いといけない;無いと行けない[ないといけない, naitoikenai] (exp,adj-i) (1) (uk) (See 無きゃいけない) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけない) is indispensable; absolutely necessary; (P) [Add to Longdo]
ないと行けません;無いといけません;無いと行けません[ないといけません, naitoikemasen] (exp) (1) (uk) (See ないと行けない・ないといけない・1) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけません) (See ないと行けない・ないといけない・2) is indispensable; absolutely necessary [Add to Longdo]
なくても良い;無くても良い[なくてもよい;なくてもいい, nakutemoyoi ; nakutemoii] (exp) (1) (after neg. stem of verb) need not (verb); (not) have to; expressing absence of obligation or necessity; (2) (See 無い) need not have; need not exist [Add to Longdo]
なければならない(P);なければなりません(P);なければいけない(P);ねばならぬ;ねばならない;ねばなりません;なければならぬ;なけばならない[, nakerebanaranai (P); nakerebanarimasen (P); nakerebaikenai (P); nebanaranu ; nebana] (exp) have to do; must; should; ought to; (P) [Add to Longdo]
ならない(P);ならぬ;ならん;なりません[, naranai (P); naranu ; naran ; narimasen] (exp) (1) (usu. ...てならない or ...でならない) cannot help (doing, etc.); cannot resist; cannot bear not to; (2) (usu. ...てはならない or ...ではならない) must not ...; should not ...; (3) (usu. ...なくてはならない, ...なければならない, or ...ねばならない) must ...; have to ...; ought to ....; (P) [Add to Longdo]
なりけり[, narikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating the speaker's personal recollection or something they've heard (e.g. "was", "wasn't it?", "is said to have ...", etc.) [Add to Longdo]
にたつく[, nitatsuku] (v5k,vi) to have (break out into) a broad (suggestive) grin [Add to Longdo]
に違いない[にちがいない, nichigainai] (exp) I am sure; no doubt that; must; must have (done) [Add to Longdo]
のさばる[, nosabaru] (v5r) to act as one pleases; to throw one's weight around; to have everything one's own way [Add to Longdo]
はっけよい[, hakkeyoi] (int) phrase shouted by a sumo referee when both rikishi have stopped moving [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一决雌雄[yī jué cí xióng, ㄧ ㄐㄩㄝˊ ㄘˊ ㄒㄩㄥˊ, / ] to have a show-down; to fight for mastery; to compete for a championship [Add to Longdo]
一无所有[yī wú suǒ yǒu, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ, / ] to have nothing; "The Dispossessed" [Add to Longdo]
一路平安[yī lù píng ān, ㄧ ㄌㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄢ, ] to have a pleasant journey; bon voyage [Add to Longdo]
一路顺风[yī lù shùn fēng, ㄧ ㄌㄨˋ ㄕㄨㄣˋ ㄈㄥ, / ] have a pleasant journey [Add to Longdo]
三人行,必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, bi4 you3 wo3 shi1, / ] lit. If three walk together, one should be my teacher (成语 saw, from Confucian analects). You have sth to learn from everyone.; also translated as: If three of us walk together, at least one of the other two is good enough to be my teacher. [Add to Longdo]
不入虎穴焉得虎子[bù rù hǔ xué yān dé hǔ zǐ, ㄅㄨˋ ㄖㄨˋ ㄏㄨˇ ㄒㄩㄝˊ ㄧㄢ ㄉㄜˊ ㄏㄨˇ ㄗˇ, ] how can you catch tiger cubs without entering the tiger's lair; nothing venture; nothing to gain or have [Add to Longdo]
不可或缺[bù kě huò quē, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄏㄨㄛˋ ㄑㄩㄝ, ] necessary; must have [Add to Longdo]
不在了[bù zài le, ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄌㄜ˙, ] to be dead; to have passed away [Add to Longdo]
不巧[bù qiǎo, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄠˇ, ] unfortunately; as luck would have it [Add to Longdo]
不得不[bù dé bù, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄅㄨˋ, ] have no choice or option but to; cannot but; have to; can't help it; can't avoid [Add to Longdo]
不得已[bù dé yǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧˇ, ] act against one's will; have no alternative but to; have to; to have no choice; must [Add to Longdo]
不必[bù bì, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ, ] need not; does not have to [Add to Longdo]
不暇[bù xiá, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄚˊ, ] have no time (for sth); be too busy (to do sth) [Add to Longdo]
不曾[bù céng, ㄅㄨˋ ㄘㄥˊ, ] never (have done sth) [Add to Longdo]
不会[bù huì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] improbable; unlikely; will not (act,happen etc); have not learned to; be unable to [Add to Longdo]
不服[bù fú, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ, ] not accept sth; want to have sth overruled or changed; refuse to obey or comply; refuse to accept as final; remain unconvinced by; not give in to [Add to Longdo]
不期而遇[bù qī ér yù, ㄅㄨˋ ㄑㄧ ㄦˊ ㄩˋ, ] meet by chance; have a chance encounter [Add to Longdo]
不相干[bù xiāng gān, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄍㄢ, ] be irrelevant; have nothing to do with [Add to Longdo]
不能不[bù néng bù, ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ ㄅㄨˋ, ] have to; cannot but [Add to Longdo]
不落窠臼[bù luò kē jiù, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ ㄎㄜ ㄐㄧㄡˋ, ] not follow the beaten track; have an original style [Add to Longdo]
不要脸[bù yào liǎn, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˇ, / ] have no sense of shame; shameless [Add to Longdo]
两全其美[liǎng quán qí měi, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧˊ ㄇㄟˇ, ] to satisfy rival demands; to have one's cake and eat it [Add to Longdo]
久违[jiǔ wéi, ㄐㄧㄡˇ ㄨㄟˊ, / ] (haven't done sth) for a long time [Add to Longdo]
[guāi, ㄍㄨㄞ, ] (of a child) obedient, well-behaved; clever [Add to Longdo]
乘风破浪[chéng fēng pò làng, ㄔㄥˊ ㄈㄥ ㄆㄛˋ ㄌㄤˋ, / ] to brave the wind and the billows (成语 saw); to have high ambitions [Add to Longdo]
乱弹琴[luàn tán qín, ㄌㄨㄢˋ ㄊㄢˊ ㄑㄧㄣˊ, / ] to talk nonsense; to behave like a fool [Add to Longdo]
交媾[jiāo gòu, ㄐㄧㄠ ㄍㄡˋ, ] to have sex; to copulate [Add to Longdo]
交锋[jiāo fēng, ㄐㄧㄠ ㄈㄥ, / ] to cross swords; to have a confrontation (with sb) [Add to Longdo]
[xiǎng, ㄒㄧㄤˇ, ] to enjoy; to benefit; to have the use of [Add to Longdo]
介之推[Jiè Zhī tuī, ㄐㄧㄝˋ ㄓ ㄊㄨㄟ, ] Jie Zhitui (7th century BC), legendary selfless subject of Duke Wen of Jin 晉文公|晋文公, in whose honor the Qingming festival 清明 (Pure brightness or tomb-sweeping festival) is said to have been initiated [Add to Longdo]
任听[rèn tīng, ㄖㄣˋ ㄊㄧㄥ, / ] to allow (sb to act arbitrarily); to let sb have his head [Add to Longdo]
任随[rèn suí, ㄖㄣˋ ㄙㄨㄟˊ, / ] to allow (sb to have his head); to let things happen [Add to Longdo]
占有[zhàn yǒu, ㄓㄢˋ ㄧㄡˇ, / ] to have; to own; to hold; to possess [Add to Longdo]
何乐而不为[hé lè ér bù wéi, ㄏㄜˊ ㄌㄜˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ, / ] What can you have against it? (成语 saw); We should do this.; Go for it! [Add to Longdo]
作假[zuò jiǎ, ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄚˇ, ] to counterfeit; to falsify; to cheat; to defraud; fraudulent; to behave affectedly [Add to Longdo]
保留[bǎo liú, ㄅㄠˇ ㄌㄧㄡˊ, ] to retain; to continue to have; to preserve; to maintain; to reserve; reservations; to hold back (approval or acceptance) [Add to Longdo]
信任[xìn rèn, ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ, ] trust; have confidence in [Add to Longdo]
信赖[xìn lài, ㄒㄧㄣˋ ㄌㄞˋ, / ] to trust; to have confidence in; to have faith in; to rely on [Add to Longdo]
倒运[dǎo yùn, ㄉㄠˇ ㄩㄣˋ, / ] to have bad luck [Add to Longdo]
倒霉[dǎo méi, ㄉㄠˇ ㄇㄟˊ, ] have bad luck; be out of luck [Add to Longdo]
假人假义[jiǎ rén jiǎ yì, ㄐㄧㄚˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚˇ ㄧˋ, / ] an impostor; a hypocrite; one who pretends to have high moral standards [Add to Longdo]
做事[zuò shì, ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, ] to work; to handle matters; to have a job [Add to Longdo]
做人[zuò rén, ㄗㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, ] to conduct oneself; to behave with integrity [Add to Longdo]
做梦[zuò mèng, ㄗㄨㄛˋ ㄇㄥˋ, / ] to dream; to have a dream; fig. illusion; fantasy; pipe dream [Add to Longdo]
做贼心虚[zuò zéi xīn xū, ㄗㄨㄛˋ ㄗㄟˊ ㄒㄧㄣ ㄒㄩ, / ] to have a guilty conscience (idiom) [Add to Longdo]
[bàng, ㄅㄤˋ, ] near; approaching; to depend on; (slang) to have an intimate relationship with sb; Taiwan pr. pang2, bang1, bang4 [Add to Longdo]
备而不用[bèi ér bù yòng, ㄅㄟˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ, / ] have sth ready just in case; keep sth for possible future use [Add to Longdo]
倾谈[qīng tán, ㄑㄧㄥ ㄊㄢˊ, / ] to have a good talk [Add to Longdo]
光临[guāng lín, ㄍㄨㄤ ㄌㄧㄣˊ, / ] (honorific) Welcome!; You honor us with your presence.; It is an honor to have you. [Add to Longdo]
兔死狐悲[tù sǐ hú bēi, ㄊㄨˋ ㄙˇ ㄏㄨˊ ㄅㄟ, ] lit. if the rabbit dies, the fox grieves (成语 saw); fig. to have sympathy with a like-minded person in distress [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top