Search result for

*handsomely*

(30 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: handsomely, -handsomely-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I shall handsomely reward anyone who brings me Daeso's head!ข้าจะให้รางวัล ใครก็ตามที่สามารถนำหัวของแดโซมาให้ข้าได้ The Kingdom of the Winds (2008)
I'm willing to pay... handsomely.ข้ายินดีที่จะจ่าย อย่างงาม The Last Dragonlord (2009)
Thank you, first of all, but do you mean "Cute" in, like, a rugged, kind of handsomely "Cute"?ก็ ขอบคุณนะ แต่เธอหมายถึง น่ารักแบบห้าวๆ แบบน่ารักแบบหล่อๆ Alpha and Omega (2010)
Spartacus handsomely returns.สปาตาคัส มันทำเรารวย The Thing in the Pit (2010)
I shall reward you handsomely. Well, that's humiliating. I'll take that.ฉันจะให้รางวัลนายพ่อรูปหล่อ อื้ม นั้นน่าอับอายน่าดูเลยนะเนี่ย ผมจัดการสิ่งนั้นเอง Evil Is Going On (2010)
Plus, Daisy rewarded me handsomely for my bravery.รวมถึง เดซี่ได้ให้ิตก รางวัลให้กับผม อย่างสวยงามสำหรับ ความกล้าหาญของผม The Beginning in the End (2010)
And I'm willing to pay you handsomely for it.และข้ายินดีจ่ายให้เจ้าอย่างงาม Bounty Hunters (2010)
The one who ordered this curse...paid handsomely.คนที่สั่งให้ฉันร่ายคำสาปนี้.. จ่ายอย่างดี Masks (2011)
Handsomely does it. Oh, the worm fights back.Undеr thе соndіtіоnѕ оf thіѕ rеlаtіоnѕhір, Cloud Atlas (2012)
You will be rewarded handsomely.เจ้าจะได้ค่าตอบแทน อย่างงาม Snow White and the Huntsman (2012)
And you were paid handsomely for that endorsement, I'm sure.ฉันมั่นใจว่าคุณได้รับค่าตอบแทนอย่างงาม สำหรับการกระทำนั้น Infamy (2012)
Your father paid them quite handsomely.พ่อท่านตบรางวัลให้พวกเขาอย่างงามทีเดียว Valar Morghulis (2012)
We will pay you. We will pay you handsomely, whatever you want.เราจะจ่ายให้แกอย่างงาม ไม่ว่าแกต้องการอะไร Til Death (2012)
We get paid handsomely, much higher than the average profession.เราได้เงินอย่างมากมาย มากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วๆ ไปซะอีก This Is the End (2013)
In any case, should things go the way I trust they will, you'll be very handsomely rewarded.หากทุกสิ่งเป็นไปตามที่ผมคิด คุณจะได้รับรางวัลตอบแทนมหาศาลเลยล่ะ The Best Offer (2013)
And those that were in the know collected handsomely.คนที่รู้ก็ช้อนไว้อย่างทันท่วงที Truth: Part 1 (2013)
I'm certain that the Minister would pay handsomely to know that one of Bartok's men has created a false identity in order to work right under his nose.ฉันมั่นใจว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวง จะจ่ายอย่างดีที่จะรู้ว่า ที่ผู้ชายคนหนึ่ง Bartok มี สร้างตัวตนที่เป็นเท็จ เพื่อที่จะทำงานที่เหมาะสม ภายใต้จมูกของเขา Last Knights (2015)
And we will pay handsomely for the use of those skills.แล้วเราก็จะจ่ายให้หนุ่มหล่อพวกนั้นสำหรับความสามารถของเขา Suicidal Tendencies (2015)
Your loyalty will be rewarded handsomely.ความซื่อสัตย์ของแกจะทำให้แกได้รางวัลใหญ่ Rise of the Villains: By Fire (2015)
They want you to get the Ark before the Nazis do and they'll pay handsomely.พวกเขาต้องการให้คุรไปเอาหีบฯ ก่อนที่ พวกนาซีจะได้มันไป พวกเขาจ่ายไม่อั้น Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
We can pay handsomely.เราจะจ่ายให้อย่างงาม Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I'll pay handsomelyข้าจะตอบแทนท่านอย่างงามนะค่ะ The Great Jang-Geum (2003)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เท่ระเบิด[ADV] smartly, See also: handsomely, beautifully, elegantly, Syn. สุดหล่อ, Example: นักร้องแต่งตัวได้เท่ระเบิดมาก, Thai definition: บุคลิกท่าทางสง่างาม, Notes: (ปาก)
อย่างสวยงาม[ADV] beautifully, See also: prettily, handsomely, fairly, attractively, Syn. อย่างงดงาม, Example: ฝรั่งบางคนไหว้ได้อย่างสวยงาม
อย่างสวยงาม[ADV] beautifully, See also: prettily, handsomely, fairly, attractively, Syn. อย่างงดงาม, Example: ฝรั่งบางคนไหว้ได้อย่างสวยงาม

CMU English Pronouncing Dictionary
HANDSOMELY    HH AE1 N S AH0 M L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
handsomely    (a) (h a1 n s @ m l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hübsch {adv}handsomely [Add to Longdo]
unschön {adv}unhandsomely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Handsomely \Hand"some*ly\, adv.
   1. In a handsome manner.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) Carefully; in shipshape style.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top