Search result for

*hacker*

(107 entries)
(0.0339 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hacker, -hacker-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hacker[N] ผู้ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ (ทางคอมพิวเตอร์), See also: ผู้เจาะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นคำที่ใช้ในหมู่นักเขียนโปรแกรมหมายถึงผู้แสดงหาควา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computer hackerนักเลงคอมพิวเตอร์เซียนคอมพิวเตอร์หมายถึง ผู้ที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์จนเชี่ยวชาญ บางทีเรียกว่า เซียนคอมพิวเตอร์ หรือนักเลงคอมพิวเตอร์
hacker(แฮค' เคอร์) n. ผู้ที่ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ, ผู้ที่สนใจเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างจริงจังจนเกินไป,คำนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกที่มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น แอบขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือแอบแก้ตัวเลขในธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาใช้เอง คำว่า hack อาจหมายถึงการแอบปรับแก้หรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็แก้แล้วยิ่งกลับทำให้แย่ลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
computer hacker; hackerนักเลงคอมพิวเตอร์, เซียนคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer hacker; hackerนักเลงคอมพิวเตอร์, เซียนคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hacker; computer hackerนักเลงคอมพิวเตอร์, เซียนคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hacker; computer hackerนักเลงคอมพิวเตอร์, เซียนคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
hackerนักเลงคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Computer hackersนักเจาะระบบคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All I am is a halfway decent hacker who took a wrong turn down the information superhighway.ข้อที่ผิดพลาดหลบแถวทางหลวงสายหลัก Odyssey (2008)
A hacker whose cognitive thinking just beat our fastest supercomputer.ซึ่งความรู้ความเข้าใจคิดเกี่ยวกับนักโจรกรรมข้อมูล ซึ่งความเร็วยังชนะsuperคอมพิวเตอร์ Odyssey (2008)
You some kind of hacker? I design silicon lithography for personal gain.ฉันทำงานสร้างหน้าเทียม Breaking and Entering (2008)
These pranks, at first, attributed to rogue isolated hackers are now suspected to be the work of an elaborate and sophisticated, network of programming cells, spread around several countries.ดำเนินแก้ไขสิ่งที่พวกเค้าเรียกมันว่าN "สัญญาณดาวเทียมติดเชื้อ"... ในตอนแรก การเล่นตลกพวกนี้ ถูกคิดว่า Nเป็นฝีมือของแฮคเกอร์สมัครเล่น แต่ตอนนี้ กำลังถูกสงสัยว่า... Gamer (2009)
He's a hacker-cracker extraordinaire.เดี๋ยว Phoenix (2009)
Hackers.แฮกเกอร์ Time (2009)
Weedwhacker blocks out everything. I prefer it that way.หัวขี้เลื่อยอย่างผม ไม่รับรู้อะไรเลย และผมก็ชอบที่เป็นแบบนี้ Out of Time (2009)
Can we trace the hacker's I.P. address?เราติดตามรอย I.P. ของแฮกเกอร์ได้มั้ย? Dream Logic (2009)
Oh, no, thank you, but it's nice to see you again, Agent Hacker.โอ้ไม่ ขอบคุณ แต่มันรู้สึกดี ที่ได้เจอคุณอีกครั้ง เจ้าหน้าที่เฮกเกอร์ A Night at the Bones Museum (2009)
It's Assistant Director Hacker, Bones.เขาเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ เฮกเกอร์นะโบนส์ A Night at the Bones Museum (2009)
? Directr Hacker wants to have sex with me.ผอ.เฮกเกอร์ต้องการ มีเซ็กส์กับฉัน A Night at the Bones Museum (2009)
Assistant Director Hacker.ผช.ผอ.แฮกเกอร์ A Night at the Bones Museum (2009)
So, I did a little checking on Hacker, by the way.แล้วผมได้ทำการตรวจสอบ มาเล็กน้อยเรื่องคุณเฮกเกอร์ A Night at the Bones Museum (2009)
And if you're going to go out with Hacker, then you guys are going to talk about me.แล้วเผื่อถ้าคุณออกไป ข้างนอกกับแฮกเกอร์ แล้วเผื่อคุณจะพูดถึงผม A Night at the Bones Museum (2009)
I don't need Hacker knowing about my mother's meatloaf.ผมไม่ต้องการให้แฮกเกอร์ รู้เรื่องมีทโลฟของแม่ผม A Night at the Bones Museum (2009)
Remember that hacker: Mr. Cheeto Dust?จำชื่อนักแฮกเกอร์ ที่ชื่อ คุณชีโต ดัส ได้มั้ย? Gimme Some Truth (2009)
Hey, Al, remember that hacker we busted?เฮ อัล จำแฮกเกอร์ ที่ทางเราจับได้มั้ย? Black Swan (2009)
Remember that hacker--จำเรื่องแฮกเกอร์ได้มั้ย-- Black Swan (2009)
I'll call the sexiest hacker on the planet.ฉันจะโทรหาแฮคเกอร์สาว ที่เซ็กซี่ที่สุดบนโลกใบนี้ The Performer (2009)
Ah, Thackery, not at the table, please.มองโต๊ะหน่อย ขอล่ะ Alice in Wonderland (2010)
Tallywhacker?เหี้ยม? ห่าม? Easy A (2010)
[Hacker] So this guy's Government Services Administration I. D...บอกว่า ตัวเองชื่อ คุณไวท์ ใช่แล้ว The Proof in the Pudding (2010)
[Hacker] Secret Service? Do yourself a favor.อย่าเล่าเรื่องตลกของเรแกนหรือพูดถึงรองเท้าของบุชที่พบโดยบังเอิญ The Proof in the Pudding (2010)
It's Hacker.แฮ๊คเกอร์ The Predator in the Pool (2010)
Hacker is a very up-front guy, who is also extremely politically savvy.แฮ๊กเกอร์เป็นคนที่ตรงไปตรงมามาก และยังเป็นคนรอบรู้ในเรื่องการเมืองมาก The Predator in the Pool (2010)
Hacker is very sophisticated in his job, but he's much more transparent in his personal life.คนที่เชี่ยวชาญในงานมาก แต่เขาซื่อสัตย์ในชีวิตส่วนตัวมาก The Predator in the Pool (2010)
So, yes, go have coffee with Hacker.ดังนั้น ใช่ ไปดื่มกาแฟกับแฮ๊กเกอร์ The Predator in the Pool (2010)
Well, I'm not as smart as Hacker.เอ่อ ผมไม่ฉลาดเหมือนแฮกเกอร์ The Predator in the Pool (2010)
FBI Special Agent Sealy Booth. Hacker get you anything?เจ้าหน้าที่เอฟบีไอพิเศษซีลี่ บู๊ธ แฮคเกอร์เอาไปจากคุณทุกสิ่ง The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
But you're seeing Hacker.แต่คุณก็กำลังคบอยู่กับแฮคเกอร์นี่ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Sorry. I forget my hacker jokes aren't funny.โทษที ฉันลืมไปว่ามุขแฮกเกอร์ของฉันมันไม่ขำ Exit Wounds (2010)
Hackers are very loyal to their spoofing techniques,แฮกเกอร์จะติดกับเทคนิคการเข้าไปแฮกมากๆ The Internet Is Forever (2010)
His hacker handle.ชื่อแฮกเกอร์ของเขา The Internet Is Forever (2010)
Most definitely. But remember how I said hackers are loyal?เป็นไปได้แน่นอน แต่จำที่ฉันบอก ว่าแฮกเกอร์ยึดติดได้มั้ย The Internet Is Forever (2010)
That's how you identify yourself to other hackers.นั่นเป็นวิธีที่คุณแสดงตัวเอง กับแฮกเกอร์คนอื่น The Internet Is Forever (2010)
Ok, first of all, I created that program, and second of all, it is a poor carpenter and hacker who blames his tools.โอเค อย่างแรกเลย ฉันออกแบบโปรแกรมเอง อย่างที่สอง คุณเป็นช่างไม้และแฮกเกอร์ผู้น่าสงสาร ที่ตำหนิเครื่องมือตัวเอง Compromising Positions (2010)
This hacker stuff is really... complicated.การเจาะระบบแบบนี้ มันค่อนข้างซับซ้อนเกินไป 2.0 (2010)
Because, you see, I do all the hacker stuff.เพราะคุณก็เห็น\ ว่าผมทำระบบแฮกเกอร์นี่เองทั้งหมด 2.0 (2010)
He's got to be working with a hacker.เขาต้องทำงานร่วมกับแฮคเกอร์แน่ๆ The Ho Ho Ho Job (2010)
Call off your hacker, and Santa will pretend this never happened.โทรไปยกเลิกงานกับแฮคเกอร์ของคุณสิ แล้วซานต้าจะแกล้งลืมไป ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง The Ho Ho Ho Job (2010)
Otherwise known by his hacker handle as "Chaos."หรือที่รู้จักกันในวงการแฮคเกอร์ว่า "เคออส" The Ho Ho Ho Job (2010)
I asked you to recruit an expert computer hacker, and you bring me this.ฉันบอกให้เธอไปช่วยหา แฮกเกอร์ฝีมือเมพๆ แต่เธอดันทะลึ่งพาเจ้านี่มา Funeral (2011)
Good news, gentlemen... I found our hacker. What?ข่าวดี สุภาพบุรุษทั้งหลาย ฉันเจอตัวหัวขโมยแล้ว The Zarnecki Incursion (2011)
Caleb the hacker.เคเล็บเป็นแฮ็กเกอร์ Someone to Watch Over Me (2011)
She knew I was a hacker. She asked me about her phone.เธอรู้ว่าฉันเป็นแฮกเกอร์ เธอก็เลยถามฉันเรื่องโทรศัพท์ของเธอ Someone to Watch Over Me (2011)
Yes, bitches! Ugh! My genius hacker bud in Vienna totally came through.ได้แล้วเว้ย เพื่อนแฮ็กเกอร์จากเวียนนา ทำได้แล้ว BrotherFae of the Wolves (2011)
Percy thinks you're an analyst who collects paper trails and connects dots, but who'll never hit pay dirt, which is what he will continue to think if you drag in Birkhoff on his pre-Division hacker charges.เพอร์ซี่คิดว่าคุณเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งแกะรอยตามเอกสารที่ได้มา และปะติดปะต่อเรื่อง ซึ่งไม่มีทางมีผลงานดีเลิศ ซึ่งเขาจะต้องคิดต่อไป Free (2011)
What do you know about a hacker going by the handle Shadow Walker?นายรู้อะไรเกี่ยวกับนักเจาะระบบ ที่ใช้ชื่อว่าชาร์โด วอร์คเกอร์บ้าง? Free (2011)
No. Emily -- she's a hacker.เอมิลี่น่ะ เธอเป็นแฮ็กเกอร์ The Hot Potato Job (2011)
She's a certified, stone-cold plant hacker.เธอเป็นแฮ็คเกอร์ที่ร้ายกาจ The Hot Potato Job (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
HACKER    HH AE1 K ER0
HACKERS    HH AE1 K ER0 Z
HACKERT    HH AE1 K ER0 T
THACKER    TH AE1 K ER0
HACKER'S    HH AE1 K ER0 Z
ROTHACKER    R AO1 TH AH0 K ER0
THACKERAY    TH AE1 K ER0 IY0
THACKERY'S    TH AE1 K ER0 IY0 Z
FLEISCHHACKER    F L AY1 SH HH AH0 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whacker    (n) (w a1 k @ r)
whackers    (n) (w a1 k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buschmesser {n} | Buschmesser {pl}bushwhacker | bushwhackers [Add to Longdo]
zielstrebiger Computerhackernerd [Add to Longdo]
Hacker {m}hacker [Add to Longdo]
Mordsding {n}whacker [Add to Longdo]
Zerhacker {m}chopper [Add to Longdo]
durchackern | durchackerndto plough through; to plow through | ploughing through; plowing through [Add to Longdo]
Feuerlanderdhacker {m} [ornith.]Short-billed Miner [Add to Longdo]
Dickschnabel-Erdhacker {m} [ornith.]Thick-billed Miner [Add to Longdo]
Kaninchenerdhacker {m} [ornith.]Common Miner [Add to Longdo]
Isabellerdhacker {m} [ornith.]Creamy-rumped Miner [Add to Longdo]
Grauerdhacker {m} [ornith.]Greyish Miner [Add to Longdo]
Küstenerdhacker {m} [ornith.]Coastal Miner [Add to Longdo]
Camposerdhacker {m} [ornith.]Campo Miner [Add to Longdo]
Punaerdhacker {m} [ornith.]Puna Miner [Add to Longdo]
Rotschwanz-Erdhacker {m} [ornith.]Rufous-banded Miner [Add to Longdo]
Schwarzflügel-Erdhacker {m} [ornith.]Dark-winged Miner [Add to Longdo]
Dünnschnabel-Erdhacker {m} [ornith.]Slender-billed Miner [Add to Longdo]
Weißkehl-Erdhacker {m} [ornith.]White-throated Earthcreeper [Add to Longdo]
Felsenerdhacker {m} [ornith.]Rock Earthcreeper [Add to Longdo]
Chacoerdhacker {m} [ornith.]Chaco Earthcreeper [Add to Longdo]
Schuppenkehl-Erdhacker {m} [ornith.]Scale-throated Earthcreeper [Add to Longdo]
Braunkappen-Erdhacker {m} [ornith.]Bolivian Earthcreeper [Add to Longdo]
Buscherdhacker {m} [ornith.]Plain-breasted Earthcreeper [Add to Longdo]
Geradschnabel-Erdhacker {m} [ornith.]Straight-billed Earthcreeper [Add to Longdo]
Streifenerdhacker {m} [ornith.]Striated Earthcreeper [Add to Longdo]
Braunbauch-Erdhacker {m} [ornith.]Buff-breasted Earthcreeper [Add to Longdo]
Gelbschnabel-Madenhacker {m} [ornith.]Yellow-billed Oxpecker [Add to Longdo]
Rotschnabel-Madenhacker {m} [ornith.]Red-billed Oxpecker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンピュータマニア[, konpyu-tamania] (n) {comp} hacker (wasei [Add to Longdo]
ハッカー[, hakka-] (n) {comp} hacker; (P) [Add to Longdo]
ハッカー症候群[ハッカーしょうこうぐん, hakka-shoukougun] (n) hacker syndrome [Add to Longdo]
刈払い機;刈り払い機[かりはらいき, kariharaiki] (n) weed whacker [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侵截者[qīn jié zhě, ㄑㄧㄣ ㄐㄧㄝˊ ㄓㄜˇ, ] (computer) hacker [Add to Longdo]
黑客[hēi kè, ㄏㄟ ㄎㄜˋ, ] hacker (computer); The Matrix (movie) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハッカー[はっかー, hakka-] hacker [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
木こり[きこり, kikori] Holzhacker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  hacker \hack"er\ (h[a^]k"[~e]r), n.
     One who, or that which, hacks. Specifically: A cutting
     instrument for making notches; esp., one used for notching
     pine trees in collecting turpentine; a hack.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top