Search result for

*gutter*

(117 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gutter, -gutter-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gutter[N] รางน้ำ, See also: ท่อ, ขอบระหว่างหน้าหนังสือ, Syn. drain, ditch, trench, Ant. hill
gutter[VI] ไหลเป็นราง, See also: เป็นร่อง, Syn. gully
gutter[VT] ทำเป็นร่อง, See also: ทำให้เป็นราง, Syn. gully
guttersnipe[N] คนชั้นต่ำสุดของสังคม, See also: เด็กสลัม
gutter ditch[N] คู, Syn. ditch
in the gutter[IDM] อย่างเลวร้าย, See also: อย่างเลวทราม, อย่างต่ำช้า
into the gutter[IDM] อย่างเลวร้าย, See also: อย่างเลวทราม, อย่างต่ำช้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guttern. รางน้ำ,ท่อ,ร่อง,ราง,ขอบระหว่างหน้าหนังสือที่ติดกัน,เขตสลัม vi. ไหลเป็นสาย,เป็นร่อง,เป็นราง. vt. ทำเป็นร่อง,ทำเป็นราง, Syn. trough,channel
guttersnipe(กัท'เทอะสไนพฺ) n. คนชั้นต่ำสุดของสังคม

English-Thai: Nontri Dictionary
gutter(n) รางน้ำฝน,ท้องร่อง,ท่อ,ร่องน้ำ
gutter(vi) ไหลเป็นทาง,ขุดเป็นร่อง,ไหลเป็นสาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gutterings of a Candleลักษณะคล้ายเทียนหยด [การแพทย์]
Gutterings of Candleรอยเทียนหยดข้างเทียนไข [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gutterman.Gutterman. Anderswo (2014)
Good call, Gutterson.Super Entscheidung, Gutterson. Fate's Right Hand (2015)
That moment at the end when Jenny Agutter goes to the station... ~ And the train comes in...Am Ende die Szene wenn Jenny Agutter auf den Bahnsteig tritt... Und der Zug einfährt... Roald Dahl's Esio Trot (2015)
So, Stan Gutterie.Stan Gutterie also. Pilot (2016)
Gutterson.Tim. Gutterson. Cash Game (2015)
Strike. Again. [Adam] Did you have a bowling alley in your basement growing up?Stellen wir die Pins wieder auf, damit du wieder versagen kannst, Mr. Gutterball. Love Hurts (2015)
Stepdaughter. Yeah, well,Grace ist jedenfalls bei Stan Gutterie in den besten Händen. Pilot (2016)
I mean, he saw her this morning at the police station.Was Neues von Gutterie? Er sah sie heute Morgen bei der Polizei. The Eye of the Needle (2016)
Let me break it down for you, Gutterie, there's nothing here for you.Ich lege es Ihnen genau dar, Gutterie. Sie haben hier nichts zu suchen. A Simple Plan (2016)
- Are you really counting this as a personal victory, Mr. Gutterie?- Verbuchen Sie das als einen persönlichen Sieg, Mr. Gutterie? What Did You Do? (2016)
Well, Manning won't put up with any of Gutterie's tricks, that's for sure.Manning lässt sich keine Tricks von Gutterie gefallen, das ist klar. Eyes Wide Open (2016)
Where is your client, Mr. Gutterie?Wo ist Ihre Klientin, Mr. Gutterie? What Did You Do? (2016)
If this is another of your delaying tactics, Mr. Gutterie,Ist das wieder eine Ihrer Verzögerungstaktiken, Mr. Gutterie? What Did You Do? (2016)
The great Stan Gutterie always has an angle.Der große Stan Gutterie hat immer eine Absicht. What Did You Do? (2016)
- What is it, Gutterie?Was ist, Gutterie? The Eye of the Needle (2016)
I'm not talking about anything - without Stan Gutterie.Ich rede über nichts ohne Stan Gutterie. A Simple Plan (2016)
What do you want, Gutterie? I want to speak with my client.Was wollen Sie, Gutterie? A Simple Plan (2016)
Gutterie has all the details.Gutterie hat alle Details. Eyes Wide Open (2016)
Well, that's not good enough, Gutterie.Das ist nicht gut genug, Gutterie. American Psycho (2016)
Where's Gutterie?Wo ist Gutterie? A Fall from Grace (2016)
Give me a break, Gutterie.Verschon mich, Gutterie. A Fall from Grace (2016)
This better be the end of it, Gutterie. Oh, I completely agree.Damit ist hoffentlich Schluss, Gutterie. Exit Wounds (2016)
Stan Gutterie.Stan Gutterie. A Fall from Grace (2016)
Maybe she has some great explanations that will clear everything up, but I haven't heard them because she's been hiding behind Stan Gutterie.Vielleicht hat sie für alles eine Erklärung, doch das weiß ich nicht, denn sie versteckt sich hinter Stan Gutterie. Blood Ties (2016)
So what's this scoop of the century, Gutterie?Was ist dieser Knüller des Jahrhunderts, Gutterie? A Fall from Grace (2016)
Grace is a wreck, Gutterie.Grace ist ein Wrack, Gutterie. A Fall from Grace (2016)
Ms. Atwood is in good hands with Attorney Stan Gutterie, the brash Yank who has yet to lose a case.Frau Atwood ist mit Anwalt Stan Gutterie in guten Händen ein frecher Ami, der bis heute noch keinen Fall verloren hat. The Crown v Atwood (2016)
And if Gutterie wants to maintain his perfect record, he's going to have to contend with what's said to be a mountain of evidence against his client.Und falls Gutterie seine perfekte Statistik behalten will, muss er gegen einen Berg an Beweisen vorgehen der gegen seine Mandantin vorliegen soll. The Crown v Atwood (2016)
Mr. Gutterie, I ruled on this in pretrial and I haven't wavered.Herr Gutterie, ich habe darüber vor der Verhandlung entschieden und ich weiche nicht ab. The Crown v Atwood (2016)
You got Stan Gutterie.Sie haben Stan Gutterie. The Crown v Atwood (2016)
It's a stretch, Gutterie, even for you.Das ist ein heftig, Gutterie, selbst für sie. The Crown v Atwood (2016)
- Mr. Gutterie, that's enough.- Mr. Gutterie, das ist genug. The Crown v Atwood (2016)
You were the one who came to Gutterie begging him to put you on the stand.Du warst derjenige der Gutterie angebettelt hat aussagen zu dürfen. The Crown v Atwood (2016)
Is that clear, Mr. Gutterie?Ist das klar, Herr Gutterie? The Crown v Atwood (2016)
We've evened the score, Gutterie.Wir sind quitt, Gutterie. The Crown v Atwood (2016)
The streets are extended gutters and the gutters are full of blood.ท่อระบายที่เต็มไปด้วยคาวเลือด Watchmen (2009)
I'm warning you, Mr. Gutterie.Ich warne Sie Mr. Gutterie. The Crown v Atwood (2016)
Officer, arrest Mr. Gutterie on charges of contempt of court.Officer, verhaften Sie Herrn Gutterie für die Missachtung des Gerichtes. The Crown v Atwood (2016)
He's the fish gutter around here.ปกติ เด็กซ์เตอร์ เป็นคนทำความสะอาดปลาค่ะ Road Kill (2009)
You got to get down in the gutter if you want to win this.คุณต้องมีความกล้า ถ้าคุณอยากจะชนะ Throwdown (2009)
- No, 68. Get out of the gutter.-ไม่ใช่ 68 หายงี่เง่าซะทีเหอะ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Or kicked into a gutter.หรือ กลิ้งไปตามรางน้ำฝน City of Ember (2008)
So I was wondering if between now and then you wouldn't mind tidying up your lawn a little and maybe clean up your gutters?เอ่อ ดังนั้นผมสงสัยว่า / ถ้าระหว่างนี้และหลังจากนั้น คุณจะว่าอะไรไหมครับ /จัดสนามหญ้าให้เป็นระเบียบสักหน่อยครับ และอาจจะทำความสะอาดจนหมดจดรางน้ำของคุณใด้ไหม? Pilot (2009)
Gutter ball. Good one, guys. - You got the wrong guy, idiot.ยาแก้ปวดท้องให้เขาหน่อย เทลงไปเลย นั่นดีนี่ ฮาฮ้า Changing Channels (2009)
How about you aim for anything except for the gutter?เล็งตรงไหนก็ได้ยกเว้นท่อนะ Pack Mentality (2011)
Feel the gutters!ใช้สัญชาตญาณ! Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
The mother there got worried, went looking for her, and the building super told her he saw a couple of young boys grab a pink backpack from the gutter here and run off with it.แม่ของเธอเป็นกังวล ออกตามหาลูกสาว และคนบนตึกสูงบอกเธอว่า Pilot (2010)
Enjoy the gutter, Dastan.ไหลทรายให้สนุก ดัสตาน Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
Boy, I'm not looking forward to cleaning those gutters.พ่อขี้เกียจล้างรางน้ำฝน The Legacy (2011)
I ditch them tomorrow, they end up in the gutter by the end of next week.ถ้าฉันทิ้งเขาพรุ่งนี้ พวกเขาจะตายอย่างน่าสมเพช ภายในสัปดาห์ต่อมา 9 Crimes (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู[N] ditch, See also: gutter, trench, moat, irrigation canal, Syn. ท้องร่อง, Example: น้ำในคูเหม็นและเต็มไปด้วยเศษขยะ, Count unit: คู, Thai definition: ร่องน้ำที่ขุดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องกีดขวาง ป้องกัน หรือเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้เป็นต้น
คูน้ำ[N] ditch, See also: irrigation canal, watercourse, small canal, waterway, gutter, trench, moat, Syn. คู, คลอง, คลองส่งน้ำ, Example: ฝูงเป็ดกำลังแหวกว่ายอยู่ในคูน้ำใกล้สถานีรถไฟ, Count unit: แห่ง
คูเมือง[N] moat, See also: ditch, small canal, trench, gutter, Syn. คู, คูน้ำ, Example: เมื่อตั้งราชธานีใหม่จึงต้องขุดคูเมืองขึ้นเป็นเครื่องป้องกันพระนคร
ท้องร่อง[N] gutter, See also: ditch, Syn. ร่องน้ำ, คูน้ำ, คลอง, คู, Example: เขาลอกท้องร่องเพื่อใช้เลนเป็นปุ๋ย, Count unit: ร่อง, Thai definition: ทางน้ำที่ขุดลงไปเป็นลำรางเพื่อขังน้ำไว้รดต้นไม้
ราง[N] gutter, See also: waterspout, rainspout, downspout, water trough, spout, Syn. รางน้ำ, Example: เขาสูบน้ำจากแม่น้ำชี ใส่ลงไปในรางปูนซีเมนต์ ให้น้ำไหลไปในไร่นา, Count unit: ราง, Thai definition: เครื่องสำหรับรองน้ำฝนที่ชายคา
รางน้ำ[N] gutter, See also: waterspout, rainspout, downspout, water trough, spout, Example: เรือนไทยดั้งเดิมเป็นเรือนไทยยกใต้ถุนสูง หลังคาทรงจั่ว นิยมทำหลังคาแฝดติดกัน และมีรางน้ำตรงกลางข้างบนสุดของหลังคา, Count unit: ราง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คู[n.] (khū) EN: ditch ; gutter ; trench ; moat ; irrigation canal   FR: fossé [m] ; tranchée [f] ; rigole [f]
คูเมือง[n.] (khūmeūang) EN: moat ; ditch ; small canal ; trench ; gutter   
ราง[n.] (rāng) EN: gutter ; waterspout ; rainspout ; downspout ; water trough ; spout   FR: gouttière [f]
รางน้ำ[n.] (rāngnām) EN: gutter   FR: gouttière [f] ; rigole [f]
ท่อ[n.] (thø) EN: pipe ; conduit ; tube ; gutter ; drain ; hose   FR: tuyau [m] ; tube [m] ; conduite [f] ; conduit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GUTTER    G AH1 T ER0
GUTTERS    G AH1 T ER0 Z
GUTTERED    G AH1 T ER0 D
GUTTERING    G AH1 T ER0 IH0 NG
GUTTERMAN    G AH1 T ER0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gutter    (v) (g uh1 t @ r)
gutters    (v) (g uh1 t @ z)
guttered    (v) (g uh1 t @ d)
guttering    (v) (g uh1 t @ r i ng)
guttersnipe    (n) (g uh1 t @ s n ai p)
guttersnipes    (n) (g uh1 t @ s n ai p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abflussrinne {f}gutter [Add to Longdo]
Boulevardpresse {f}tabloid press; gutter press [Add to Longdo]
Gosse {f} | Gossen {pl}gutter | gutters [Add to Longdo]
Nut {f}gutter [Add to Longdo]
Rinne {f}; Dachrinne {f}gutter [Add to Longdo]
Rinnstein {m}gutter [Add to Longdo]
Skandalpresse {f}gutter press [Add to Longdo]
Straßenjunge {f}gutter snipe [Add to Longdo]
Straßenjunge {f}guttersnipe [Add to Longdo]
Felgennutpartie {f}rim gutter [Add to Longdo]
Ringnutsteg {m}gutter tip [Add to Longdo]
Verschlussringnut {f}gutter groove; lockring gutter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
U字溝[ユーじこう, yu-jikou] (n) U-shaped gutter [Add to Longdo]
ガター;ガタ[, gata-; gata] (n) (sometimes ガーター) gutter [Add to Longdo]
雨樋;雨どい[あまどい, amadoi] (n) drainspout; rain gutter [Add to Longdo]
下水[したみず, shitamizu] (n) (1) drainage; ditch; gutter; sewerage; (2) sewage; black water; (P) [Add to Longdo]
軒樋[のきどい, nokidoi] (n) rain gutter; roof gutter; eaves gutter [Add to Longdo]
[みぞ(P);どぶ, mizo (P); dobu] (n) ditch; drain; gutter; groove; trench; (P) [Add to Longdo]
鎖樋[くさりとい, kusaritoi] (n) chain of ornamental cups hanging from a gutter [Add to Longdo]
信用がガタ落ちだ[しんようがガタおちだ, shinyouga gata ochida] (n) a sudden fall in public estimation (e.g. into the gutter) [Add to Longdo]
赤新聞[あかしんぶん, akashinbun] (n) scandal sheet; gutter press [Add to Longdo]
側溝[そっこう, sokkou] (n) gutter; ditch [Add to Longdo]
綴じ代[とじしろ, tojishiro] (n) binding margin; gutter [Add to Longdo]
[とい;ひ;とよ;とゆ, toi ; hi ; toyo ; toyu] (n) (1) trough; gutter; water pipe; flume; chute; (2) (ひ only) coulisse (of a sword blade) [Add to Longdo]
竜の口[たつのくち, tatsunokuchi] (n) dragon-head gargoyle; gutter spout [Add to Longdo]
鮟鱇[あんこう;あんこ;アンコウ, ankou ; anko ; ankou] (n) (1) (uk) goosefish (any anglerfish of family Lophiidae); monkfish; sea devil; (2) (arch) fool; (3) (See 呼び樋) curved gutter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地漏[dì lòu, ㄉㄧˋ ㄌㄡˋ, ] drain; underground drainpipe; floor gutter; 25th of 2nd lunar month [Add to Longdo]
排水沟[pái shuǐ gōu, ㄆㄞˊ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄡ, / ] gutter [Add to Longdo]
[gōu, ㄍㄡ, / ] ditch; gutter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gutter \Gut"ter\, v. i.
   To become channeled, as a candle when the flame flares in the
   wind.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gutter \Gut"ter\, n. [OE. gotere, OF. goutiere, F. goutti[`e]re,
   fr. OF. gote, goute, drop, F. goutte, fr. L. gutta.]
   [1913 Webster]
   1. A channel at the eaves of a roof for conveying away the
    rain; an eaves channel; an eaves trough.
    [1913 Webster]
 
   2. A small channel at the roadside or elsewhere, to lead off
    surface water.
    [1913 Webster]
 
       Gutters running with ale.       --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Any narrow channel or groove; as, a gutter formed by
    erosion in the vent of a gun from repeated firing.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bowling) Either of two sunken channels at either side of
    the bowling alley, leading directly to the sunken pit
    behind the pins. Balls not thrown accurately at the pins
    will drop into such a channel bypassing the pins, and
    resulting in a score of zero for that bowl.
    [PJC]
 
   {Gutter member} (Arch.), an architectural member made by
    treating the outside face of the gutter in a decorative
    fashion, or by crowning it with ornaments, regularly
    spaced, like a diminutive battlement.
 
   {Gutter plane}, a carpenter's plane with a rounded bottom for
    planing out gutters.
 
   {Gutter snipe}, a neglected boy running at large; a street
    Arab. [Slang]
 
   {Gutter stick} (Printing), one of the pieces of furniture
    which separate pages in a form.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gutter \Gut*ter\, v. t. [imp. & p. p. {Guttered}; p. pr. & vb.
   n. {Guttering}.]
   1. To cut or form into small longitudinal hollows; to
    channel. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To supply with a gutter or gutters. [R.] --Dryden.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top