Search result for

*gst*

(417 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gst, -gst-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pigsty[N] เล้าหมู, See also: คอกหมู, Syn. pigpen, sty
amongst[PREP] ท่ามกลาง, See also: ในจำนวน, ในระหว่าง, ในพวก, ในหมู่, Syn. among, surrounded by, Ant. beyond, away from
gangster[N] เหล่าร้าย, See also: อันธพาล, นักเลง, นักเลงโต, Syn. racketeer, mobster
Kingston[N] เมืองคิงสตัน, See also: เมืองหลวงของประเทศจาไมก้า
songster[N] นักร้อง, Syn. singer, vocalist
songster[N] นกที่ร้องเพลงเพราะ, Syn. warbler
tungsten[N] แร่ทังสเตน
drugstore[N] ร้านขายยา, See also: สถานที่จำหน่ายยา, Syn. medical distributor
flagstaff[N] เสาธง, Syn. flagpole
flagstone[N] แผ่นหินสำหรับปูพื้น, Syn. paving stone, block
youngster[N] คนหนุ่มคนสาว, See also: เด็ก
youngster[N] ลูกม้า
youngster[N] นักเรียนนายเรือปีที่ 2 ของอเมริกา
songstress[N] นักร้องหญิง, Syn. songster, singer
wingstroke[N] การตีปีกบิน
fight amongst[PHRV] ต่อสู้กันในหมู่หรือท่ามกลาง, Syn. fight among
laughingstock[N] สิ่งที่น่าหัวเราะ, See also: สิ่งที่น่าหัวเราะเยาะ, ตัวตลก, Syn. butt
steppingstone[N] ก้อนหินที่วางให้เหยียบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amongst(อะมังสฺทฺ') prep. = among
angst(อางสทฺ') n. ความเป็นทุกข์, ความเป็นห่วง, ความกังวล, Syn. anxiety)
angstrom(แอง' สทรอม) n. หน่วยความยาวที่เท่ากับ 1/10 ของมิลลิไมครอน, มีอักษรย่อว่า A, A.U., a.u.
clingstoneadj. เกี่ยวกับผลไม้ที่มีเนื้อติดเมล็ด,
drugstoren. ร้านขายยา, Syn. dispensary
flagstaffn. เสาธง -pl. -flagstaves,flagstaffs
flagstonen. แผ่นหิน,แผ่นหินสำหรับปูพื้น., Syn. flag
gangstern. สมาชิกของแก๊งอาชญา, Syn. criminal,racketeer
laughingstock(ลาฟ'ฟิงสทอค) n. สิ่งที่น่าหัวเราะ,สิ่งที่น่าหัวเราะเยาะ,ตัวตลก
longstanding(ลอง'สแทนดิง) adj. นาน,ยาวนาน, Syn. long, See also: lasting ###A. short lived
mongst(มังซฺทฺ) prep. ท่ามกลาง
pigsty(พิก'สไท) n. เล้าหมู,คอกหมู,สถานที่สกปรก
songstern. นักร้อง,นักแต่งเพลง,นักแต่งบทกวี, Syn. singer,poet
songstressn. นักร้องหญิง (โดยเฉพาะที่ร้องเพลงยอดนิยม) ,นักแต่งเพลงหญิง
tungsten(ทัง'สเทน) n. แร่โลหะชนิดหนึ่ง
wingstroke(วิง'สโทรค) n. การตีปีกบิน
youngster(ยัง'สเทอะ) n. คนหนุ่มคนสาว,ลูกสัตว์,สัตว์ที่ยังมีอายุน้อย, Syn. child,fledgling,minor

English-Thai: Nontri Dictionary
amongst(pre) ท่ามกลาง,ในหมู่,ระหว่าง
flagstone(n) หินปูพื้น,กระเบื้องปูพื้น
gangster(n) คนพาล,คนร้าย,นักเลง,พวกอั้งยี่,พวกอันธพาล
pigsty(n) คอกหมู,เล้าหมู
songster(n) คนเขียนบทเพลง,นักร้อง,นักแต่งบทกวี
songstress(n) คนเขียนบทเพลงหญิง,นักร้องหญิง,นักแต่งบทกวีหญิง
youngster(n) เด็กหนุ่มสาว,ลูกสัตว์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Angstrom unitหน่วยอังสตรอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abatement amongst legateesการลดส่วนแบ่งมรดกระหว่างผู้รับพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gangsterนักเลง, คนร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
flagstone; flagหินแผ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flag; flagstoneหินแผ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
IG spot welding; inert-gas tungsten-arc spot weldingการเชื่อมจุดทิก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
inert-gas tungsten-arc spot welding; IG spot weldingการเชื่อมจุดทิก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
TIG spot welding; inert-gas tungsten-arc spot weldingการเชื่อมจุดทิก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tungsten inclusionทังสเตนฝังใน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tungsten-arc spot weldingการเชื่อมจุดอาร์กทังสเตน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drugstore employeesพนักงานร้านขายยา [TU Subject Heading]
Drugstoresร้านขายยา [TU Subject Heading]
Tungstenทังสเตน [TU Subject Heading]
Tungstates and Molybdates ทังสเตตและโมลิบเดต
เป็นแร่ที่ประกอบด้วยกลุ่มทังสเตต (WO4) แร่ในกลุ่มนี้ประกอบด้วยสินแร่กลุ่มเล็ก ๆ มีสีสวยและน่าสนใจอันได้แก่ ชีไลต์ ซึ่งเรืองแสงสีฟ้า ขาวนวลภายใต้แสงอุลตราไวโอเลต ชีไลต์ยังเป็นสินแร่ที่ให้โลหะทังสเตนที่สำคัญอีกด้วย แร่ทังสเตนที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งคือ วุลแฟรไม [สิ่งแวดล้อม]
Angstromหน่วยแองสตรอม, อังสตรอม, แองสตรอม [การแพทย์]
Fractures, Wagstaffe'sกระดูกตาตุ่มในแตก [การแพทย์]
tungstenทังสเตน, ธาตุแทรนซิชัน  เลขอะตอม 74 สัญลักษณ์ W จุดหลอมเหลว 3,370°C จุดเดือด 5,930°C  ใช้ทำไส้หลอดไฟฟ้าและโลหะผสมอื่น ๆ ในธรรมชาติมีปนอยู่ในแร่วุลแฟรไมต์ (wolframite FeWO4 ) และซีไลต์ (scheelite CaWO4) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Angstrom unitหน่วยอังสตรอม, หน่วยความ ยาวใช้กับความยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ Å   1 Å = 10-10m [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dogstyle (slang ) การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ท่าคล้ายสุนัข ( * w *m iiiita)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How the hell did you get out of that pigsty?นายหนีออกจากคอกหมูนั่น ได้ยังไง? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Here. Share these out amongst them.แบ่งปันเหล่านี้ออกในหมู่มัน How I Won the War (1967)
Let's take the youngsters about whom we have doubts and take them aside to verifyให้'ของใช้คนหนุ่มคนสาวเกี่ยวกับ whom we ได้สงสัย... ...และใช้พวกเขาข้างๆเพื่อพิสูจน์ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He's seen here amongst local cockneys who have taken him to their hearts.และภาพที่เห็นเขาอยู่กับชาวค็อกนีย์ ซึ่งรับเขาไว้ในหัวใจแล้ว Gandhi (1982)
That place is worse than a pigsty. As a doctor, I absolutely object!เป็นสถานที่อัปรีย์ ในฐานะแพทย์ ฉันต้องขอค้าน! Vampire Hunter D (1985)
What's the difference if Bruce Springsteen is his shidoshi?สิ่งที่แตกต่างถ้าบรูซสปริงเป็น shidoshi ของเขา? Bloodsport (1988)
I see we have some youngsters doing their thing in spite of the tight checkpoints.ฉันเห็นว่าเรามีหนุ่มสาวจำนวนหนึ่งกำลังทำ สิ่งที่รวมตัวกันที่จุดจุดหนึ่ง Akira (1988)
Who do you think you're talking to, youngster?แกคิดว่าแกกำลังพูดอยู่กับใคร เจ้าหนู Akira (1988)
As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.ตราบนานเท่าที่ผมจำได้ ผมอยากเข้าแก๊งค์ตั้งแต่เด็ก Goodfellas (1990)
To me... being a gangster was better than being president of the United States.สำหรับผม ได้เข้าแก๊งค์ยังดีเสียกว่า การจะไปเป็นปธน.สหรัฐ Goodfellas (1990)
You look like a gangster.แกดูเหมือนนักเลงเลย Goodfellas (1990)
Of all the people here at Prince and Company, you've chosen counsel from the Gangster of Love.ในบรรดาทุกคนที่ปริ๊นซ์เนี่ย คุณถูกเลือกให้เป็นที่ปรึกษา ในหมู่พวกคนมีความรักเชียวนะ Mannequin: On the Move (1991)
Perhaps I could get a guide from amongst your lads.บางทีกระผมอาจ ต้องขอคนนำทางจากบรรดาคนของคุณ Wuthering Heights (1992)
You can't get up in the morning, you're tired all day, you're moody, and your room's like a pigsty,ลูกตื่นสาย เหนื่อยทั้งวัน แล้วก็หงุดหงิดตลอดเวลา ห้องก็รกอย่างกับคอกหมู The Cement Garden (1993)
This place is a pigsty.ที่นี่รกอย่างกับเล้าหมู The Cement Garden (1993)
Now, he lives in one of the biggest homes in Kingston.ตอนนี้เขาอยู่บ้าน ที่ใหญ่ที่สุดในคิงส์ตัน Cool Runnings (1993)
Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.สาธุการในหมู่เจ้าหญิงและ ความสุขเป็นผลไม้ของมดลูกข? In the Name of the Father (1993)
- Heading down to the drugstore to get a soda pop- มุ่งหน้าลงไปที่ร้านขายยาที่จะได้รับป๊อปโซดา Pulp Fiction (1994)
Won't the gangsters be looking for you there?จะไม่ได้คนร้ายจะมองหาคุณมี? Pulp Fiction (1994)
She comes home from a hard day's work, finds a bunch of gangsters in her kitchen... doing a bunch of gangster shit, there ain't no tellin' what she's liable to do.เธอมาบ้านจากการทำงานหนักของวันพบพวงของคนร้ายอยู่ในห้องครัวของเธอ ... ทำพวงของนักเลงอึ, ที่มีอยู่ไม่ไม่มี tellin 'กับสิ่งที่เขามีแนวโน้มที่จะทำ Pulp Fiction (1994)
It gave him a thrill to help a youngster crawl off the shit heap.มันทำให้เขามีความตื่นเต้นที่จะช่วยให้เด็กคลานออกกองอึ The Shawshank Redemption (1994)
I will slip amongst them like a transparent thing.ผมจะแทรกซึมเข้าไป ประดุจเดินไปใน... ...กลีบเมฆ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
'Cause I got to hold on to my angst.ผมต้องเก็บเอาไว้กับตัว Heat (1995)
But when the sheik's yacht went down, well... they managed to write us a really beautiful good-bye note... that was found floating in a champagne bottle amongst the debris.แต่ตอนเรือยอร์ชของท่านล่ม... ...พ่อแม่เขียน จดหมายอำลาอย่างซาบซื้ง... ...มีคนเจอมันลอยอยู่ ในขวดแชมเปญท่ามกลางทะเล Jumanji (1995)
You're treated like other humans, so stop with the angst.คุณถูกดูแลแบบมนุษย์, เพราะงั้นเลิกสงสัยได้แล้ว Ghost in the Shell (1995)
Just like these two adorable youngsters.เช่นเดียวกับสองคนนี้เด็กที่น่ารัก The Birdcage (1996)
Even amongst your people you must have varying levels of excellence.กับคนพวกนี้เราต้องแยกแยะ สติปัญญาหน่อย Gattaca (1997)
... hehogstheremoteand he scratches his back with a fork.... เขาเอาแต่ถือรีโมทและ ใช้ส้อมเกาหลัง The Story of Us (1999)
And how did His Majesty fare amongst all your countrymen?And how did His Majesty fare amongst all your countrymen? Anna and the King (1999)
It all started back in 19 and 28... when I was just a youngster in Savannah, Georgia.ต้องย้อนกลับไปปี 1928... ...ตอนผมยังเป็นเด็ก อยู่ที่ซาวันน่าห์ จอร์เจีย The Legend of Bagger Vance (2000)
And they were all arguing amongst themselves about how they were going to cook us.แล้วพวกมันก็เถียงกัน ว่าจะปรุงเราเป็นอาหารอะไรดี The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Do you not understand? While you bicker amongst yourselves, Sauron's power grows!ไม่เข้าใจบ้างหรอ มัวเเต่เถียงกันนี่ ซอรอนอาคมเเก่กล้าขึ้นทุกที The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
There's a longstanding rule that wives and girlfriends aren't allowed on the bus.รถจะออกในอีก 1 นาทีนี้แล้ว สวัสดีที่รัก ฉันมีเรื่องสำคัญจะบอกให้นะ Rock Star (2001)
The police is investigating gangsters over the dead body which was found at the harbor on the 18thตำรวจกำลังสอบปากคำ บรรดาแก๊งค์อันธพาล ศพของชาย ที่ถูกพบในอ่าวในวันที่ 18 Failan (2001)
That's some gangster shit. He's like the thug on your block.ก็แค่กุ๊ย อันธพาลทั่วไป Ken Park (2002)
You got your water amongst potential evidence so I thought it was...ที่คุณได้รับน้ำของคุณในหมู่หลักฐานที่อาจเกิดขึ้นดังนั้นผมจึงคิดว่ามันเป็น ... Showtime (2002)
I don't want any of you youngsters to worry.แต่ฉันไม่อยากให้พวกเธอต้องกังวล Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I'm either harassed by cops or beaten up by gangstersไม่ถูกตำรวจจับไปสอบ ก็โดนนักเลงคนละพวกซ้อมเอา Infernal Affairs (2002)
You're a regular gangster, huh?อ้อ อยู่แก็งอันธพาลสินะ Bringing Down the House (2003)
If I talk about it, gangster people will come to my house and cut me.ขืนฉันพูดไป แก็งค์อิทธิพลไปที่บ้าน เชือดฉันแน่ Bringing Down the House (2003)
Youngsters that don't want the war.เด็กรุ่นใหม่ ไม่ต้องการสงคราม The Dreamers (2003)
Of course I have. Don't think I've always lived in Theo's pigsty.อย่าคิดว่าฉันจะอยู่แต่ ในเล้าหมูของธีโอนะ The Dreamers (2003)
Due to the gangsters who fought for us since Japan's occupation,หากไม่มี วีรบุรุษ ผู้เรียกร้องเอกราช จากญี่ป่น My Tutor Friend (2003)
Go become a mafia gangster, and form a global gang.ไปเป็นมาเฟียเลย แล้วไปเป็นแก๊งค์ระดับโลก My Tutor Friend (2003)
I'm a gangster now, but I graduated high school though.ถึงแม้ตอนนี้ผมเป็นนักเลง แต่ผมก็เรียนจบมาจากโรงเรียนนี้นะครับ Crazy First Love (2003)
Because of little shits like you these kids wanna be gangsters.เพราะว่ามีคนอย่างแก ไอ้เด็กพวกนี้มันถึงอยากเป็นนักเลงโต Crazy First Love (2003)
Plus, he's in the bottom with an IQ of 148 and preoccupied with joining a gangster.ยังมีอีก เขายังโง่ มีไอคิวแค่เพียง 148 และยังหมกมุ่นอยู่กับการจะเป็นนักเลง Crazy First Love (2003)
Butler was fed up being what he called a gangster for capitalism.บัทเลอร์เอือมระอาเต็มทนกับการเป็น "อันธพาลประจำระบบทุนนิยม" The Corporation (2003)
... inthewakeoftheapproachingstorm.... เพื่อหนีพายุหิมะที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ The Day After Tomorrow (2004)
- Okay, turn left at the drugstore.-เอาล่ะ เลี้ยวซ้ายตรงร้านขายยา Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gstI saw a gangster lying in the light from the hall.
gstThe youngster was arrested for being involved in the riot.
gstI began to sing when I was a youngster.
gstWhere's the nearest drugstore?
gstWhen I'm home and I'm going to the corner drugstore to pick up some shampoo, why do you always tell me to be careful how I cross the street?
gstAngels watch from above as men fight amongst themselves.
gstI don't like families that quarrel amongst themselves.
gstThe gangsters extorted a vast sum of money from the rich man.
gstThe youngster resented being treated as a coward.
gstThere used to be a drugstore on that corner.
gstA drugstore's sign.
gstThe gangsters let him in on their plan to knock off a rival gang leader.
gstSpying on gangsters was a dangerous venture.
gstGangsters robbed a bank of thousands of dollars.
gstThis room looks like a pigsty.
gstHis mother has been running a drugstore for fifteen years.
gstA group of gangsters stole money.
gstThe bold man glanced at the gangster with hatred and contempt.
gstThe drugstore is at the end of this road.
gstHey, you shut up! You talk too much, the gangster said.
gstIt makes him a laughingstock.
gstI identified myself with the gangster in the film.
gstHe is threatened by a certain gangster.
gstAmong the gangsters he went by Dan.
gstThe movie is being popular among the youngsters.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักเลงโต[N] ruffian, See also: tough, rogue, gangster, hoodlum, thug, Syn. นักเลงใหญ่, Example: อำนาจหรืออิทธิพลของนักเลงโตนั้นเป็นศักยภาพเฉพาะตัวของบุคคล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เกะกะระราน มีลูกสมุนมาก
ระหว่าง[PREP] among, See also: amongst, in the midst of, Example: วิชาจิตวิทยาศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล และบุคคลกับโครงสร้างของสังคม, Thai definition: คำที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของบุคคลหรือสถาบันเป็นต้นตั้งแต่ 2 ขึ้นไป
วายร้าย[N] criminal, See also: villain, evil man, bandit, brigand, gangster, Syn. คนร้าย, Ant. คนดี, Example: เขาได้รับการยกย่องจากวายร้ายทั้งหลายว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของอาณาจักรแก๊งสเตอร์ที่แท้จริง, Count unit: คน
เสาธง[N] flagstaff, See also: flag pole, Syn. เสาธงชาติ, Example: นักบอลวิ่งกันฝุ่นตลบตรงสนามหน้าเสาธงของโรงเรียน, Count unit: ต้น
หนุ่มสาว[N] teenager, See also: youth, teen, youngster, Syn. วัยรุ่น, Example: นักศึกษาโดยส่วนใหญ่เป็นหนุ่มสาวที่มีความคิดเร่าร้อน รักความเป็นธรรม และเกลียดชังความอยุติธรรม, Thai definition: คนที่อยู่พ้นวัยเด็กมาแล้ว แต่ยังไม่เข้าวัยผู้ใหญ่ อายุอยู่ในช่วงวัยรุ่น
มาณพ[N] young man, See also: lad, male youngster, Syn. ชายหนุ่ม, ชายรุ่น, บุรุษ, บุรุษหนุ่ม, ผู้ชาย, Ant. มาณวิกา, Example: กามนิตได้ชื่อว่าเป็นมาณพรูปงามคนหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: มนุษย์เพศชาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาณวิกา[N] young woman, See also: girl, female youngster, gal, Syn. หญิงสาว, หญิงรุ่น, ผู้หญิง, Ant. มาณพ, Count unit: คน, Thai definition: มนุษย์เพศหญิง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาณพ[N] young man, See also: lad, male youngster, Syn. ชายหนุ่ม, ชายรุ่น, บุรุษ, บุรุษหนุ่ม, ผู้ชาย, Ant. มาณวิกา, Example: กามนิตได้ชื่อว่าเป็นมาณพรูปงามคนหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: มนุษย์เพศชาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาณวิกา[N] young woman, See also: girl, female youngster, gal, Syn. หญิงสาว, หญิงรุ่น, ผู้หญิง, Ant. มาณพ, Count unit: คน, Thai definition: มนุษย์เพศหญิง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อังสตรอม[CLAS] angstrom, Thai definition: หน่วยที่ใช้วัดระยะสั้นมากๆ 1 อังสตรอมมีค่าเท่ากับ 10 (-10) เมตร, Notes: (อังกฤษ)
เจ้าถิ่น[N] influenced person of the area, See also: local despot/villain, chief gangster of an area, Example: ฝ่ายศัตรูผู้เป็นเจ้าถิ่นย่อมได้เปรียบกว่าในด้านการชำนาญทาง
ทังสเตน[N] tungsten, Syn. วุลแฟรม, Example: เราใช้ทังสเตนในการทำไส้หลอดไฟฟ้า, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 74 เป็นโลหะสีเทา ลักษณะเป็นของแข็ง ใช้ประโยชน์เป็นไส้หลอดไฟฟ้า ผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ, Notes: (อังกฤษ)
ร้านขายยา[N] drugstore, See also: pharmacy, chemist, druggist, Count unit: ร้าน
มฤจฉาชีพ[N] criminals, See also: gangsters, desperadoes, underworld, Syn. มิจฉาชีพ, Example: การที่ลูกของเขาเป็นมฤจฉาชีพนั้นทำความเสื่อมเสียให้แก่เขามาก, Thai definition: คนที่เลี้ยงชีวิตผิดทาง, คนที่เลี้ยงชีวิตในทางที่ผิด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ดรุณ[N] boy, See also: youngster, Syn. เด็กหนุ่ม, เด็กรุ่น, เด็กชาย, หนุ่มน้อย, Ant. ดรุณี, Example: สองดรุณนั่งเงียบเป็นเพื่อนกันชมแสงจันทร์และรับลมเย็น, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
ดรุณ[N] boy, See also: youngster, Syn. เด็กหนุ่ม, เด็กรุ่น, เด็กชาย, หนุ่มน้อย, Ant. ดรุณี, Example: สองดรุณนั่งเงียบเป็นเพื่อนกันชมแสงจันทร์และรับลมเย็น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จิ๊กโก๋[N] gangster, See also: racketeer, hooligan, Example: เขาเคยเป็นจิ๊กโก๋อยู่แถวพัทยามาก่อน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ชอบแต่งตัวรัดรูปเดินกรีดกรายไปมา
นักร้อง[N] singer, See also: songster, Example: เดี๋ยวนี้รายการเพลงมีการสัมภาษณ์นักร้องใหม่ๆ เพื่อเอาใจแฟนเพลง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความสามารถในการร้องเพลงหรือร้องเพลงเป็นอาชีพ
เหล่าร้าย[N] gangsters, See also: hoodlums, rascals, rogues, criminals, Syn. คนร้าย, ผู้ร้าย, Example: เหล่าร้ายที่จับได้ทั้งหมดนี้เป็นชาวอิตาเลียนทั้งหมด
เด็กหนุ่ม[N] lad, See also: boy, shaver, stripling, young fellow, youngster, youth, Syn. วัยรุ่น, วัยหนุ่ม, Ant. คนแก่, คนชรา, ผู้ชรา, ผู้เฒ่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
ดรุณ[n.] (darun) EN: boy ; youngster ; teenage boy ; youth   FR: adolescent [m] ; jeune homme [m]
เด็ก[n.] (dek) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl   FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
โจร[n.] (jōn) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar   FR: bandit [m] ; gangster [m] ; voleur [m] ; truand [m] ; vagabond [m]
ไขก๊อก[v. exp.] (khai kǿk) EN: quit a job ; resign ; close up shop ; open the Knigston valves of a ship   
คอกหมู[n.] (khøk mū) EN: pigsty ; pigpen (Am.)   FR: porcherie [m]
กลาง[prep.] (klāng) EN: midway ; in the middle (of) ; halfway ; in between ; among ; amongst ; amid   FR: dans le milieu ; au milieu ; en plein ; au coeur
เล้าหมู[n. exp.] (lao mū) EN: pigsty ; pig pen   FR: porcherie [f]
นักเลงโต[n. exp.] (naklēng tō) EN: ruffian; tough ; rogue ; gangster ; hoodlum ; thug   
หนุ่มสาว[n.] (num-sāo) EN: youth ; young people ; teenagers ; adolescents ; youngsters ; juveniles   FR: jeunes [mpl] ; adolescents [mpl] ; jeunes gens [mpl]
พ่อหนุ่ม [n.] (phønum) EN: young chap ; youngster ; lad   FR: jeune gars [m]
ผู้เยาว์[n.] (phūyao) EN: minor ; child ; adolescent ; youth ; youngster   FR: mineur [m]
ร้านขายยา[n.] (rān khāi yā) EN: pharmacy ; drugstore ; chemist's   FR: pharmacie [f]
ระหว่าง[prep.] (rawāng) EN: among ; between ; in between ; amongst ; in the midst of   FR: parmi ; entre ; au sein de
เสาธง[n. exp.] (sao thong) EN: flagstaff ; flagpole ; flagpost   FR: mât [m] ; hampe de drapeau [f]
เสือ[n.] (seūa) EN: bandit ; gangster ; criminal   FR: bandit [m]
ท่ามกลาง[prep.] (thāmklāng) EN: among ; amid ; amidst ; midst ; in the midst of ; amongst   FR: parmi ; au milieu de
ทังสเตน[n.] (thangsatēn) EN: tungsten   FR: tungstène [m]
วัยรุ่น[n.] (wairun) EN: teenager ; adolescent ; youngster ; youth ; juvenile   FR: adolescent [m] ; jeune [m, f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGST    AA1 NG K S T
YINGST    Y IH1 NG K S T
HENGST    HH EH1 NG G S T
HINGST    HH IH1 NG S T
AUNGST    AW1 NG G S T
LOGSTON    L AA1 G S T AH0 N
WAGSTER    W AE1 G S T ER0
HOGSTON    HH AA1 G S T AH0 N
GANGSTA    G AE1 NG S T AH0
AMONGST    AH0 M AH1 NG S T
UNANGST    AO1 N AH0 NG S T
ROGSTAD    R AA1 G S T AH0 D
KRIGSTEN    K R IH1 G S T IH2 N
TUNGSTEN    T AH1 NG S T AH0 N
GANGSTER    G AE1 NG S T ER0
HAGSTROM    HH AE1 G S T R AH0 M
HEGSTROM    HH EH1 G S T R AH0 M
MONGSTAD    M AO1 NG S T AE2 D
HINGSTON    HH IH1 NG S T AH0 N
WAGSTAFF    W AE1 G S T AE2 F
LANGSTON    L AE1 NG S T AH0 N
RINGSTAD    R IH1 NG S T AH0 D
KROGSTAD    K R AA1 G S T AH0 D
KINGSTON    K IH1 NG S T AH0 N
FLAGSTAR    F L AE1 G S T AA2 R
GREGSTON    G R EH1 G S T AH0 N
ENGSTROM    EH1 NG S T R AH0 M
ANGSTADT    AE1 NG S T AE0 T
ANGSTROM    AE1 NG S T R AH0 M
BENGSTON    B EH1 NG G S T AH0 N
BERGSTEN    B ER1 G S AH0 N
ANGSTADT    AE1 NG SH T AE0 T
SANGSTER    S AE1 NG S T ER0
CLOGSTON    K L AA1 G S T AH0 N
CLUGSTON    K L AH1 G S T AH0 N
TRYGSTAD    T R IH1 G S T AH0 D
DRUGSTORE    D R AH1 G S T AO2 R
FLAGSTONE    F L AE1 G S T OW2 N
ENGSTRAND    EH1 NG S T R AH0 N D
ANGSTROMS    AE1 NG S T R AH0 M Z
LONGSTAFF    L AO1 NG S T AE2 F
BERGSTEDT    B ER1 G S T EH0 T
LANGSTAFF    L AE1 NG S T AE0 F
BERGSTEIN    B ER1 G S T AY2 N
BERGSTEIN    B ER1 G S T IY2 N
GANGSTERS    G AE1 NG S T ER0 Z
PFINGSTEN    F IH1 NG S T AH0 N
FLAGSTAFF    F L AE1 G S T AE2 F
BORGSTROM    B AO1 R G S T R AH0 M
HAGGSTROM    HH AE1 G S T R AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
angst    (n) (a1 ng s t)
pigsty    (n) (p i1 g s t ai)
amongst    (in) (@1 m uh1 ng s t)
Kingston    (n) (k i1 ng s t @ n)
gangster    (n) (g a1 ng s t @ r)
pigsties    (n) (p i1 g s t ai z)
songster    (n) (s o1 ng s t @ r)
tungsten    (n) (t uh1 ng s t @ n)
drugstore    (n) (d r uh1 g s t oo r)
flagstaff    (n) (f l a1 g s t aa f)
flagstone    (n) (f l a1 g s t ou n)
gangsters    (n) (g a1 ng s t @ z)
songsters    (n) (s o1 ng s t @ z)
youngster    (n) (y uh1 ng s t @ r)
Livingston    (n) (l i1 v i ng s t @ n)
Uddingston    (n) (uh1 d i ng s t @ n)
drugstores    (n) (d r uh1 g s t oo z)
flagstaffs    (n) (f l a1 g s t aa f s)
flagstones    (n) (f l a1 g s t ou n z)
songstress    (n) (s o1 ng s t r i s)
youngsters    (n) (y uh1 ng s t @ z)
Basingstoke    (n) (b ei1 z ii ng s t ou k)
songstresses    (n) (s o1 ng s t r i s i z)
Kingsteignton    (n) (k i1 ng s t ei1 n t n)
Kingston upon Hu    (n) -- (k i2 ng s t @ n - uh p o n - h uh1 l)
Kingston upon Th    (n) -- (k i2 ng s t @ n - uh p o n - t e1 m z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Angst(n) |die, pl. Ängste| ความกลัว
längstตั้งนานแล้ว
Angst haben|+ vor jmdm./etw.(D)| ทำให้กลัว เช่น Du sollst keine Angst vor der Dunkelheit haben. เธอไม่ควรกลัวความมืด
Sprengstoff(n) |der, pl. Sprengstoffe| สารก่อระเบิด, วัตถุระเบิด

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Kybernetik {f}; Regelungstechnik {f} (n) วิชาที่เกี่ยวกับการติดต่อ ควบคุมสัตว์เเล้วเครื่งจักร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgassicherungstemperatur {f}exhaust gas safety temperature [Add to Longdo]
Abseilen {n} (Bergsteigen)abseil [Add to Longdo]
Absicherungstemperatur {f}safety temperature [Add to Longdo]
Abteilungstitel {m} (einer Unterabteilung eines in mehreren Teilen erscheinenden Buches)divisional title [Add to Longdo]
Abteilungstitel {m} (eines fortlaufenden Sammelwerks)section title [Add to Longdo]
Achtzigstel {n}; achtzigsteeightieth [Add to Longdo]
Acousticophobie {f}; Phonophobie {f}; Angst vor Lärm, Geräuschen, der eigenen Stimmeacousticophobia; phonophobia [Add to Longdo]
Adaptronik {f}; Anpassungstechnik {f} [techn.]adaptronic [Add to Longdo]
Ängstlichkeit {f}anxiety [Add to Longdo]
Ängstlichkeit {f}anxiousness [Add to Longdo]
Ängstlichkeit {f}timidness [Add to Longdo]
Agoraphobie {f}; Angst vor weiten Räumen; Raumangst {f}agoraphobia [Add to Longdo]
Ailurophobie {f}; Angst vor Katzenailurophobia [Add to Longdo]
Algophobie {f}; Angst vor Schmerzalgophobia [Add to Longdo]
Allerheiligstes {n}sanctum [Add to Longdo]
Alltag {m}; Alltagstrott {m}everyday life; daily routine [Add to Longdo]
Androphobie {f}; Angst vor Männernandrophobia [Add to Longdo]
die engsten Angehörigenthe immediate family [Add to Longdo]
Angst {f}; Besorgnis {f}; Beklemmung {f} | Ängste {pl}; Beklemmungen {pl}anxiety | anxieties [Add to Longdo]
Angst {f} | aus Angst vor | Angst haben vorfear; angst | for fear of | to be afraid of; to be scared of [Add to Longdo]
große Angst haben; fürchterlich Schiss habento be funky [Am.] [coll.] [Add to Longdo]
Angstgefühl {n}; Gefühl der Angstsensation of fear [Add to Longdo]
Angsthase {m}; Feigling {m}coward [Add to Longdo]
Angsthase {m}chicken [Add to Longdo]
Angstneurose {f} | Angstneurosen {pl} | Angstpsychosen {pl}anxiety neurosis | anxiety neuroses | panics [Add to Longdo]
Angstschweiß {m}cold sweat [Add to Longdo]
Angststörung {f}anxiety disorder [Add to Longdo]
Angstzustand {m}anxiety state [Add to Longdo]
Anlagenfertigstellung {f}asset completion [Add to Longdo]
beim geringsten Anlassat the slightest provocation [Add to Longdo]
Anpassungsteil {n}intermediate device [Add to Longdo]
Anpassungstrafo {m}impedance corrector [Add to Longdo]
Anpassungstransformator {m} [electr.]impedance matching transformer [Add to Longdo]
Anreicherungstyp {m}enhancement mode [Add to Longdo]
automatische Anschaltleitungstrennung {f}automatic answer disconnect [Add to Longdo]
automatische Anschaltleitungstrennung {f}automatic answer hang up [Add to Longdo]
Anschlagstift {m}stop pin [Add to Longdo]
Antragsteller {m}claimant [Add to Longdo]
Antragsteller {m}enrollee [Add to Longdo]
Antragsteller {m}proposer [Add to Longdo]
Antragstellung {f}application for permit [Add to Longdo]
Anwendungstechnik {f}applications engineering [Add to Longdo]
Anwendungstechniker {m}application engineer [Add to Longdo]
Anwendungstechniker {m}applications engineer [Add to Longdo]
Apotheke {f}drugstore [Am.] [Add to Longdo]
Arachnophobie {f}; Angst vor Spinnenarachnophobia; fear of spiders [Add to Longdo]
Astraphobie {f}; Angst vor Blitzen und Gewitterastraphobia [Add to Longdo]
Ausschreibungstext {m}tender specification [Add to Longdo]
die geringste Aussichtthe ghost of a chance [Add to Longdo]
Automatisierungstechnik {f}automation; automation engineering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテリやくざ[, interi yakuza] (n) intellectual-type gangster [Add to Longdo]
ウォルフラム[, uorufuramu] (n) (See タングステン) tungsten (ger [Add to Longdo]
オングストローム[, ongusutoro-mu] (n) angstrom [Add to Longdo]
カーボロイ[, ka-boroi] (n) carboloy (alloy containing carbon, cobalt, and tungsten) [Add to Longdo]
ギャング[, gyangu] (n) (1) gang; (2) (abbr) gangster; (P) [Add to Longdo]
ギャングスター[, gyangusuta-] (n) gangster [Add to Longdo]
ギャング映画[ギャングえいが, gyangu eiga] (n) gangster film [Add to Longdo]
クリスチャンギャングスタラップ[, kurisuchangyangusutarappu] (n) Christian gangsta rap [Add to Longdo]
タングステン[, tangusuten] (n) tungsten (W) [Add to Longdo]
タングステン鋼[タングステンこう, tangusuten kou] (n) tungsten steel [Add to Longdo]
タングステン酸[タングステンさん, tangusuten san] (n) tungstic acid [Add to Longdo]
タングステン酸塩[タングステンさんえん, tangusuten san'en] (n) tungstate [Add to Longdo]
タングステン電球[タングステンでんきゅう, tangusuten denkyuu] (n) tungsten lamp; tungsten bulb [Add to Longdo]
ツッパリ[, tsuppari] (n) delinquent youth; delinquent youngster [Add to Longdo]
ドラッグストア[, doraggusutoa] (n) drugstore; pharmacy [Add to Longdo]
ニアピン[, niapin] (n) (1) near pin (golf); closest to pin (flagstick); (2) close (closest) answer or figure [Add to Longdo]
ハロゲン電球[ハロゲンでんきゅう, harogen denkyuu] (n) tungsten halogen lamp [Add to Longdo]
ヤングスター;ヤングスタ[, yangusuta-; yangusuta] (n) youngster [Add to Longdo]
加賀紋[かがもん, kagamon] (n) coloured family crest (popular amongst people from Kaga) [Add to Longdo]
歌姫[うたひめ, utahime] (n) songstress; diva; (P) [Add to Longdo]
牙纛[がとう, gatou] (n) flagstaff decorated with ivory carried by the emperor or a general [Add to Longdo]
旗竿[はたざお, hatazao] (n) (1) flagstaff; flagpole; (2) (uk) arabis (any plant of genus Arabis, esp. tower mustard, Arabis glabra); rock cress [Add to Longdo]
凶党[きょうとう, kyoutou] (n) gang; gangsters [Add to Longdo]
元悪[げんあく, gen'aku] (n) head gangster [Add to Longdo]
七節;竹節虫[ななふし;ナナフシ, nanafushi ; nanafushi] (n) (uk) walking stick (any insect of order Phasmatodea); walkingstick; stick insect; leaf insect [Add to Longdo]
若僧[わかぞう, wakazou] (n) youngster; neophyte [Add to Longdo]
若造[わかぞう, wakazou] (n) greenhorn; youngster [Add to Longdo]
弱年者;若年者[じゃくねんしゃ;じゃくねんもの, jakunensha ; jakunenmono] (n) youngster; young and immature person [Add to Longdo]
宿意[しゅくい, shukui] (n) longstanding opinion; old grudge [Add to Longdo]
宿願[しゅくがん, shukugan] (n) longstanding desire [Add to Longdo]
宿志[しゅくし, shukushi] (n) longstanding desire [Add to Longdo]
宿敵[しゅくてき, shukuteki] (n) old enemy; longtime enemy; arch-enemy; traditional rival; longstanding foe; (P) [Add to Longdo]
宿弊[しゅくへい, shukuhei] (n) longstanding abuse; deep-rooted evil [Add to Longdo]
小僧[こぞう, kozou] (n) (1) youngster; (2) young Buddhist priest; (P) [Add to Longdo]
笑い者;笑い物[わらいもの, waraimono] (n) laughingstock; butt of ridicule [Add to Longdo]
笑い草;笑い種[わらいぐさ, waraigusa] (n) laughingstock; byword [Add to Longdo]
笑われ者[わらわれもの, warawaremono] (n) laughingstock [Add to Longdo]
親の顔が見たい[おやのかおがみたい, oyanokaogamitai] (exp) expresses shock at misbehaviour of a youngster; what must his parents be like?; I'd like to see his parents' faces [Add to Longdo]
人笑われ[ひとわらわれ, hitowaraware] (adj-na,n) laughingstock [Add to Longdo]
切り石;切石[きりいし, kiriishi] (n) hewn stone; quarried stone; ashlar; flagstone [Add to Longdo]
素志[そし, soshi] (n) longstanding desire or goal [Add to Longdo]
相争う[あいあらそう, aiarasou] (v5u) to fight with each other; to fight amongst yourselves [Add to Longdo]
長きに渡る;長きにわたる;長きに亘る[ながきにわたる, nagakiniwataru] (exp,v5r) long (used with period of time); longstanding; for a long time [Add to Longdo]
投弾[とうだん, toudan] (n,vs) (1) dropping a bomb; bomb drop; (n) (2) (See 投弾帯) slingstone [Add to Longdo]
豚舎[とんしゃ, tonsha] (n) pigpen; pigsty [Add to Longdo]
豚小屋[ぶたごや, butagoya] (n) pigsty [Add to Longdo]
内(P);中[うち, uchi] (n,adj-no) (1) inside; within; (2) (also 裡) while; (3) among; amongst; between; (pn,adj-no) (4) (See 家・うち・2) we (referring to one's in-group, i.e. company, etc.); our; (5) my spouse; (n) (6) (arch) imperial palace grounds; (7) (arch) emperor; (pn,adj-no) (8) (ksb [Add to Longdo]
買い薬;買薬[かいぐすり, kaigusuri] (n) (See 売薬) over-the-counter drug; medication bought directly from the drugstore without a prescription [Add to Longdo]
非拘束名簿式比例代表制[ひこうそくめいぼしきひれいだいひょうせい, hikousokumeiboshikihireidaihyousei] (n) (See 拘束名簿式比例代表制) proportional representation system in which both party and individual votes are cast, seats are distributed amongst parties by proportion of vote obtained, and candidates are elected in descending order of number of votes obtained [Add to Longdo]
物笑い[ものわらい, monowarai] (n) a laughingstock; a standing joke [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光棍[guāng gùn, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄣˋ, ] gangster; hoodlum; a single person; bachelor [Add to Longdo]
出圈[chū quān, ㄔㄨ ㄑㄩㄢ, ] to muck out; to clean muck from a cowshed, pigsty etc [Add to Longdo]
匪徒[fěi tú, ㄈㄟˇ ㄊㄨˊ, ] gangster; bandit [Add to Longdo]
匪徒集团[fěi tú jí tuán, ㄈㄟˇ ㄊㄨˊ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] gangster [Add to Longdo]
[hùn, ㄏㄨㄣˋ, ] grain-fed animals; pigsty [Add to Longdo]
[qīng, ㄑㄧㄥ, ] pigsty; rest-room [Add to Longdo]
[āi, , ] dirt; dust; angstrom [Add to Longdo]
对头[duì tou, ㄉㄨㄟˋ ㄊㄡ˙, / ] (longstanding) opponent; enemy; inimical; adversary; opponent [Add to Longdo]
小伙子[xiǎo huǒ zi, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄨㄛˇ ㄗ˙, ] lad; young fellow; youngster [Add to Longdo]
少年[shào nián, ㄕㄠˋ ㄋㄧㄢˊ, ] juvenile; youngster [Add to Longdo]
强龙不压地头蛇[qiáng lóng bù yā de tóu shé, ㄑㄧㄤˊ ㄌㄨㄥˊ ㄅㄨˋ ㄧㄚ ㄉㄜ˙ ㄊㄡˊ ㄕㄜˊ, / ] lit. strong dragon cannot repress a snake (成语 saw); fig. a local gangster who is above the law [Add to Longdo]
后来居上[hòu lái jū shàng, ㄏㄡˋ ㄌㄞˊ ㄐㄩ ㄕㄤˋ, / ] lit. late-comer lives above (成语 saw); the up-and-coming youngster outstrips the older generation; the pupil surpasses the master [Add to Longdo]
后起之秀[hòu qǐ zhī xiù, ㄏㄡˋ ㄑㄧˇ ㄓ ㄒㄧㄡˋ, / ] an up-and coming youngster; new talent; a brilliant younger generation [Add to Longdo]
恩怨[ēn yuàn, ㄣ ㄩㄢˋ, ] (feeling of) resentment; (longstanding) grudge [Add to Longdo]
[dǒu, ㄉㄡˇ, ] square base for Chinese flagstaff [Add to Longdo]
流氓[liú máng, ㄌㄧㄡˊ ㄇㄤˊ, ] rogue; hoodlum; gangster; immoral behavior [Add to Longdo]
石板[shí bǎn, ㄕˊ ㄅㄢˇ, ] slab; flagstone; slate [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] (herb); pigsty [Add to Longdo]
药剂师[yào jì shī, ㄧㄠˋ ㄐㄧˋ ㄕ, / ] drugstore chemist; druggist; pharmacist [Add to Longdo]
药房[yào fáng, ㄧㄠˋ ㄈㄤˊ, / ] pharmacy; drugstore [Add to Longdo]
赫尔[Hè ěr, ㄏㄜˋ ㄦˇ, / ] Hull (name); Kingston upon Hull [Add to Longdo]
金斯敦[jīn sī dūn, ㄐㄧㄣ ㄙ ㄉㄨㄣ, ] Kingstown (capital of Saint Vincent and the Grenadines) [Add to Longdo]
[wū, , / ] tungsten W (wolfram), transition metal, atomic number 74 [Add to Longdo]
顽匪[wán fěi, ㄨㄢˊ ㄈㄟˇ, / ] gangster; bandit [Add to Longdo]
头角[tóu jiǎo, ㄊㄡˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] youngster's talent; brilliance of youth [Add to Longdo]
闹笑话[nào xiào huà, ㄋㄠˋ ㄒㄧㄠˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] made to look a fool; a laughingstock [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お絞り[おしぼり, oshibori] feuchtes_Erfrischungstuch [Add to Longdo]
不安[ふあん, fuan] Unruhe, Sorge, Angst [Add to Longdo]
出店[でみせ, demise] Zweiggeschaeft, Filiale, Zweigstelle [Add to Longdo]
分室[ぶんしつ, bunshitsu] Zweigstelle, Zweigbuero [Add to Longdo]
夢にも[ゆめにも, yumenimo] nicht_im_geringsten, nicht_einmal_im_Traum, nicht_im_Traum [Add to Longdo]
完成[かんせい, kansei] Fertigstellung, Vollendung, Vollbringung, Vervollkommnung [Add to Longdo]
山岳部[さんがくぶ, sangakubu] Bergsteiger_Club [Add to Longdo]
山男[やまおとこ, yamaotoko] Bergbewohner, Bergsteiger [Add to Longdo]
底値[そこね, sokone] niedrigster_Preis [Add to Longdo]
心遣い[こころづかい, kokorodukai] Sorge, Angst [Add to Longdo]
心配[しんぱい, shinpai] Angst, Sorge [Add to Longdo]
念願[ねんがん, nengan] innigster_Wunsch, Herzenswunsch [Add to Longdo]
愁い[うれい, urei] -Gram,-Kummer,-Sorge,-Leid;, Besorgnis, Befuerchtung, -Angst [Add to Longdo]
愛嬢[あいじょう, aijou] geliebte_Tochter, Lieblingstochter [Add to Longdo]
懸念[けねん, kenen] Sorge, Angst, Unruhe [Add to Longdo]
摘要[てきよう, tekiyou] Zusammenfassung (der wichtigsten Punkte) [Add to Longdo]
支店網[してんもう, shitenmou] Zweigstellennetz, Filialnetz [Add to Longdo]
暴力団[ぼうりょくだん, bouryokudan] Bande, Gangster [Add to Longdo]
最低[さいてい, saitei] niedrigst, geringst, Minimal- [Add to Longdo]
最近[さいきん, saikin] letzt, juengst, neuest [Add to Longdo]
末っ子[すえっこ, suekko] juengstes_Kind [Add to Longdo]
気遣い[きづかい, kidukai] Angst, Furcht, Besorgnis [Add to Longdo]
派出所[はしゅつじょ, hashutsujo] Zweigstelle, Polizeiwache [Add to Longdo]
爆薬[ばくやく, bakuyaku] Sprengstoff [Add to Longdo]
狂おしい[くるおしい, kuruoshii] (fast) verrueckt_sein (vor Angst=Schmerz) [Add to Longdo]
登山[とざん, tozan] das_Bergsteigen [Add to Longdo]
皆無[かいむ, kaimu] nichts, nicht_im_geringsten, kein [Add to Longdo]
皆目[かいもく, kaimoku] vollkommen, nicht_im_geringsten [Add to Longdo]
窒息死[ちっそくし, chissokushi] Erstickungstod [Add to Longdo]
踏切[ふみきり, fumikiri] Bahnuebergang, Absprung, Absprungstelle [Add to Longdo]
踏切り[ふみきり, fumikiri] Bahnuebergang, Absprung, Absprungstelle [Add to Longdo]
身震い[みぶるい, miburui] das_Zittern (vor Kaelte; vor Angst) [Add to Longdo]
遠泳[えんえい, en'ei] Langstreckenschwimmen [Add to Longdo]
高所恐怖症[こうしょきょうふしょう, koushokyoufushou] Hoehenangst [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  GST
         Guam Standard Time [+1000] (TZ)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top