Search result for

*grinder*

(91 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: grinder, -grinder-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grinder[N] เครื่องบด, See also: เครื่องปั่น, เครื่องโม่, คนฝน, คนบด, Syn. blender, mill
organ-grinder[N] ผู้เล่น barrel organ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grinder(ไกร'เดอะ) n. คนบด,คนฝน,เครื่องบด,เครื่องฝน,ฟันกราม

English-Thai: Nontri Dictionary
grinder(n) เครื่องนวด,เครื่องลับ,โม่,กราม,ผู้กดขี่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surface grinderเครื่องเจียผิวราบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Meat grindersเครื่องบดเนื้อสัตว์ [TU Subject Heading]
Garbage Grinder เครื่องบดเศษอาหาร
อุปกรณ์ที่จะติดตั้งใต้อ่างล้างจานในครัว เพื่อใช้ในการบดตัดขยะ ที่เป็นเศษอาหารไม่ให้ท่ออุดตัน [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a valve grinder.มันเสียงบดวาล์วน่ะ The Echo (2008)
Grinder and come out a clone of his cousin.บดและออกมาเป็นโคลนของลูกพี่ลูกน้องเขา The Grandfather (2009)
Into a meat grinder?เข้าเครื่องบดเนื้อหรอ? The End (2009)
Well, maybe if you didn't chew men up like a meat grinder, they wouldn't be overseas looking for some tenderness.ก็ดี ถ้าเธอไม่เคี้ยวกินผู้ชาย เหมือนกับนางยักษ์นางมาร พวกเขาคงจะไม่หอบสังขารณ์ข้ามน้ำข้ามทะเล มาหาผู้หญิงที่สุภาพนุ่มนวลหรอกนะ Fírinne (2010)
With pocket watches, and coffee grinders,คนที่มีนาฬิกาพกและเครื่องบดกาแฟ Basic Genealogy (2010)
And built-in grinder, honey.ด้วยเครื่องบดสำเร็จรูป Tell It to the Frogs (2010)
It's probably on its way to a meat grinder.หรือบางทีAอาจจะเอาเนื้อไปบดแล้วกินก็ได้ It's Alive (2011)
It's not my butt in the meat grinder.ผมไม่ใช่คนที่จะโดนเล่นงานอยู่แล้ว Taking Account (2011)
They can't pick up advanced choreography when they're weighed down by helmets and metal grinders.พวกเขาไม่สามารถ เต้นท่าเต้นดีๆได้ ตอนที่ต้องแบกน้ำหนักของหมวกกับเครื่องเหล็ก Props (2012)
You know, a coffee grinder would be a lot faster.คุณรู้มั้ยว่า เครื่องบดกาแฟ จะทำให้มันเสร็จเร็วขึ้น Curse (2012)
In a wood grinder.ในเครื่องบดไม้ The Good Shepherd (2012)
Then dumped the accountant's body into a wood grinder to cover his tracks.แล้วก็ทิ้งศพนักบัญชี ลงในเครื่องบดไม้เพื่อปกปิดร่องรอย The Good Shepherd (2012)
The one a lot of guys get after they've been through the meat grinder -- the one that let's you know they've seen a lot of crap they can't forget.แบบที่ชายหนุ่มหลายคนมี หลังจากพวกเขาผ่านเรื่องเลวร้าย แบบที่ดูรู้ว่าพวกเขาผ่านอะไรๆ หลายอย่างที่ไม่สามารถลืมมันได้ Hunteri Heroici (2012)
I got a grinder!ผมมีเครื่องตัด Odd Thomas (2013)
Hey, do you know where the coffee grinder is?เฮ้ คุณรู้ไหมที่ไหนมีเครื่องบดกาแฟ The Twist in the Plot (2013)
You'll be replacing the coffee grinder with a new one, yes?คุณจะแทนที่เครื่องบดกาแฟด้วยอันใหม่ใช่ไหม The Twist in the Plot (2013)
Beware of his bone grinders, brain blinders, flesh peelers, chromosomal inverters, catatonic sludge, black hole trapdoors, and, of course, radiation.ระวังเครื่องบดกระดูกของเขากีด สมองปอกเปลือกเนื้อ อินเวอร์เตอร์โครโมโซม กากตะกอนที่ไม่สามารถเคลื่อนไหว, ลับหลุมดำและแน่นอนรังสี Transformers: Age of Extinction (2014)
I'm your enemy. Angle grinder. I'm gonna teach him a lesson!ฉันศัตรูของคุณเครื่องบดมุม ผมจะสอนให้เขาเรียน! Chappie (2015)
Do you have an angle grinder or something?คุณมีเครื่องบดมุม หรืออะไร? Chappie (2015)
Privatized, became a bullet for-hire and just a meat-grinder of a man.โครงการเอกชน เป็นมือปืนรับจ้าง และเป็นนักเชือดมือขมังคนนึง Mr. Right (2015)
- A jester, you know, like a... Like an organ grinder monkey.ตัวตลกก็เหมือนแบบ ลิงที่เล่นของเล่น Urge (2016)
The old meat grinder's humming tonight?ฮัมเพลงคืนนี้เครื่องบดเนื้อเก่า หรือไม่? Mad Max (1979)
Looks like a meat grinder to me.เหมือนเครื่องบดเนื้อเลย Event Horizon (1997)
The microwave, the coffee grinder.- โต๊ะ เก้าอี้ ขนไปให้หมด I Heart Huckabees (2004)
Hi, I'm Loretta Geargrinder.หวัดดี ฉันชื่อลอเร็ตต้า เกียร์กรินเดอร์ Robots (2005)
My father is a lens grinder there.พ่อผมเป็นช่างขัดเลนส์ที่นั่น The Illusionist (2006)
And here's the grinder.และนี่ ก็คือเครื่องบด Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Hi, I'm Loretta Geargrinder.Hi, ich bin Loretta... GeargrinderRobots (2005)
You know,and the next day,one of you stands up the other one at mccorkle's beef grindery to go ice-Skating with the eighth grade cheerleaders.Mm, ja. Weißt du, und am nächsten Tag versetzt einer den anderen bei McCorkle's Beef Grindery, um mit den Achtklässler-Cheerleaderinnen Eis laufen zu gehen. The Wedding (2007)
She killed Grinder.Sie hat Grinder getötet. Hobo with a Shotgun (2011)
- Get him out of here now.- Hilf mir, GrinderSabotage (2014)
- Shut up! Shut up. Grinder.Grinder, du musst die Ecke sichern. Sabotage (2014)
Get her, Grinder.Schnapp sie dir, Grinder. Nein danke. Sabotage (2014)
It's you! Or it's Grinder!Du bist es, oder GrinderSabotage (2014)
Where'd you bury it, Grinder?Wo hast du es vergraben, GrinderSabotage (2014)
Am I? Thanks, Captain Gaydar.Danke, Captain GrinderDirty Grandpa (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องบดกาแฟ[N] coffee grinder, Example: กองเกษตรวิศวกรรมได้ออกแบบสร้างเครื่องบดกาแฟเพื่อส่งเสริมให้มีการบดกาแฟผงจำหน่ายในระบบอุตสาหกรรม, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องสำหรับทำให้เมล็ดกาแฟแหลกแตกออกเป็นผง
โม่[N] millstone, See also: grinder, Syn. เครื่องโม่, เครื่องบด, เครื่องปั่น, Example: พี่ชายเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าของสำคัญในการทำขนมคือโม่หินหายไปจากบ้าน, Thai definition: เครื่องบดชนิดหนึ่งทำด้วยหิน รูปคล้ายสีสีข้าว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กราม[n.] (krām) EN: molar ; molar tooth ; grinders   FR: molaire [f]
โม่[n.] (mō) EN: millstone ; grinder   

CMU English Pronouncing Dictionary
GRINDER    G R AY1 N D ER0
GRINDERS    G R AY1 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grinder    (n) (g r ai1 n d @ r)
grinders    (n) (g r ai1 n d @ z)
organ-grinder    (n) - (oo1 g @ n - g r ai n d @ r)
organ-grinders    (n) - (oo1 g @ n - g r ai n d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Backenzahn {m} [anat.] | Backenzähne {pl} | vorderer Backenzahnmolar; back tooth; grinder | molars | bicuspid [Add to Longdo]
Drehorgelspieler {m}; Drehorgelspielerin {f}; Leierkastenmann {m}; Leierkastenfrau {f}organ grinder [Add to Longdo]
Flächenschleifmaschine {f}surface grinder [Add to Longdo]
Fleischwolf {m} | durch den Fleischwolf drehen; hacken; faschieren [Ös.]mangler; mincer; meat grinder [Am.] | to mince [Add to Longdo]
Handschleifmaschine {f}hand grinder [Add to Longdo]
Kaffeemühle {f}coffee grinder; coffee mill [Add to Longdo]
Kollergang {m}panmill; pan grinder [Add to Longdo]
Mahlzahn {m}grinder [Add to Longdo]
Mühle {f}; Mahlwerk {n}grinder [Add to Longdo]
oberer Mühlstein; Läufer {m}grinder [Add to Longdo]
Müllzerkleinerer {m}kitchen grinder [Add to Longdo]
Schärfkopf {m}grinder chuck [Add to Longdo]
Schärfscheibe {f}teeth grinder [Add to Longdo]
Scherenschleifer {m}scissors grinder [Add to Longdo]
Schleifmaschine {f}; Schleifer {m}grinder [Add to Longdo]
Schleifstein {m}grindstone; grinder [Add to Longdo]
Trennschleifmaschine {f}parting-off grinder [Add to Longdo]
Winkelschleifer {m}; "Flex" {f}angle grinder [Add to Longdo]
Zähne {pl}grinder [slang] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラインダー[, gurainda-] (n) grinder [Add to Longdo]
コーヒーミル[, ko-hi-miru] (n) coffee mill; coffee grinder [Add to Longdo]
圧砕機[あっさいき, assaiki] (n) grinder; crusher [Add to Longdo]
研削盤[けんさくばん, kensakuban] (n) (See 粉砕機) grinder; grinding machine [Add to Longdo]
研磨機[けんまき, kenmaki] (n) grinder; grinding machine; polisher [Add to Longdo]
粉砕機[ふんさいき, funsaiki] (n) (See 研磨機・けんまき) grinder [Add to Longdo]
珈琲粉砕機;コーヒー粉砕機[こーひーふんさいき(珈琲粉砕機);コーヒーふんさいき(コーヒー粉砕機), ko-hi-funsaiki ( kohi funsai ki ); ko-hi-funsaiki ( ko-hi-funsai ki )] (n) coffee grinder; coffee mill [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
石匠痨[shí jiàng láo, ㄕˊ ㄐㄧㄤˋ ㄌㄠˊ, / ] silicosis (occupational disease of miners); grinder's disease; also written 矽末病 [Add to Longdo]
石末沉着病[shí mò chén zhuó bìng, ㄕˊ ㄇㄛˋ ㄔㄣˊ ㄓㄨㄛˊ ㄅㄧㄥˋ, ] silicosis (occupational disease of miners); grinder's disease; also written 矽末病 [Add to Longdo]
石末肺[shí mò fèi, ㄕˊ ㄇㄛˋ ㄈㄟˋ, ] silicosis; grinder's disease; also written 矽末病 [Add to Longdo]
矽末病[xī mò bìng, ㄒㄧ ㄇㄛˋ ㄅㄧㄥˋ, ] silicosis (occupational disease of miners); grinder's disease; also written 矽末病 [Add to Longdo]
矽肺[xī fèi, ㄒㄧ ㄈㄟˋ, ] silicosis (occupational disease of miners); grinder's disease [Add to Longdo]
矽肺病[xī fèi bìng, ㄒㄧ ㄈㄟˋ ㄅㄧㄥˋ, ] silicosis (occupational disease of miners); grinder's disease [Add to Longdo]
硅肺病[guī fèi bìng, ㄍㄨㄟ ㄈㄟˋ ㄅㄧㄥˋ, ] silicosis (occupational disease of miners); grinder's disease; also written 矽末病 [Add to Longdo]
磨工病[mò gōng bìng, ㄇㄛˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄧㄥˋ, ] grinder's disease; silicosis; also written 矽末病 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grinder \Grind"er\, n.
   1. One who, or that which, grinds.
    [1913 Webster]
 
   2. One of the double teeth, used to grind or masticate the
    food; a molar.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) The restless flycatcher ({Seisura inquieta}) of
    Australia; -- called also {restless thrush} and {volatile
    thrush}. It makes a noise like a scissors grinder, to
    which the name alludes.
 
   4. A submarine sandwich. [local, U.S.]
 
   Syn: submarine, hoagie.
     [PJC]
 
   {Grinder's asthma}, {Grinder's phthisis}, or {Grinder's rot}
    (Med.), a lung disease produced by the mechanical
    irritation of the particles of steel and stone given off
    in the operation of grinding.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hoagie \hoagie\, hoagy \hoagy\n.
   a large sandwich on a long crusty roll that is split
   lengthwise and filled with meats and cheese (and tomato and
   onion and lettuce and condiments); different names are used
   in different sections of the U. S., such as {hero},
   {grinder}, and {submarine}.
 
   Syn: bomber, grinder, hero, hero sandwich, hoagie, Cuban
     sandwich, Italian sandwich, poor boy, sub, submarine,
     submarine sandwich, torpedo, wedge, zep.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 submarine sandwich \sub`ma*rine" sand"wich\, n.
   A large sandwich on an elongated roll, usually incompletely
   cut into two halves, filed with various cold cuts, meatballs,
   lettuce, cheese, tomatoes, olives, etc., and spiced
   variously, and often having oil or other dressing applied;
   called also {hoagie}, {hero}, {hero sandwich}, {grinder},
   {sub}, {submarine}, {poor boy}, and {Italian sandwich}. A
   single such sandwich may consitute a substantial meal. Very
   large variants are sometimes prepared for social gatherings
   and cut into pieces for individual consumption.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sub \Sub\, n.
   1. A subordinate; a subaltern. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   2. a shortened form of {submarine}, the boat.
    [PJC]
 
   3. a shortened form of {submarine sandwich}; also called
    {hero}, {hero sandwich}, and {grinder}.
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top