Search result for

*gmo*

(140 entries)
(1.4214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gmo, -gmo-
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
sphygmomanometerเครื่องวัดความดันของโลหิต

English-Thai: Longdo Dictionary
GMO(n) สิ่งมีชีวิตที่ถูกดัดแปลงด้วยการตัดต่อทางพันธุกรรม ย่อมาจาก genetically modified organism

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sigmoid[ADJ] ซึ่งเป็นรูปตัวเอส (s)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bigmouthn. คนปากมาก,คนปากบอน,คนพูดปากมาก
sigmoid(ซิก'มอยดฺ) adj. เป็นรูปอักษรC,เป็นรูปอักษรS

English-Thai: Nontri Dictionary
bigmouth(n) คนปากบอน,คนปากมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pancreatic phlegmonฝีตับอ่อน [มีความหมายเหมือนกับ phlegmon ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlegmasia; phlegmonosis๑. การอักเสบ [มีความหมายเหมือนกับ inflammation]๒. ไข้, อาการตัวร้อน [มีความหมายเหมือนกับ fever; pyrexia; pyrexy] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlegmon๑. ฝีลามร้าย๒. ฝีลามร้ายฝ่าเท้า, รองช้ำ๓. ฝีตับอ่อน [มีความหมายเหมือนกับ phlegmon, pancreatic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlegmon, pancreaticฝีตับอ่อน [มีความหมายเหมือนกับ phlegmon ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlegmonosis; phlegmasia๑. การอักเสบ [มีความหมายเหมือนกับ inflammation]๒. ไข้, อาการตัวร้อน [มีความหมายเหมือนกับ fever; pyrexia; pyrexy] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlegmonous abscessฝีไฟลามทุ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perisigmoiditisเยื่อหุ้มไส้ใหญ่ส่วนคดอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phragmobasidiumเบซิเดียมมีผนังกั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phragmoplastแพร็กโมพลาสต์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phragmosomeแพร็กโมโซม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rectosigmoid-ไส้ตรงและไส้คด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sigmoscopy; sigmoidoscopyการส่องตรวจไส้ใหญ่ส่วนคด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sigmoid๑. คดโค้ง๒. ไส้ใหญ่ส่วนคด [มีความหมายเหมือนกับ colon, sigmoid] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sigmoidคล้ายตัวเอส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sigmoid colonไส้ใหญ่ส่วนคด [มีความหมายเหมือนกับ sigmoid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sigmoidectomyการตัดไส้ใหญ่ส่วนคด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sigmoidopexyการเย็บตรึงไส้ใหญ่ส่วนคด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sigmoidoscope; sigmoscopeกล้องส่องตรวจไส้ใหญ่ส่วนคด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sigmoidoscopy; sigmoscopyการส่องตรวจไส้ใหญ่ส่วนคด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sigmoidotomyการผ่าไส้ใหญ่ส่วนคด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sigmoscope; sigmoidoscopeกล้องส่องตรวจไส้ใหญ่ส่วนคด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sphygmogramภาพบันทึกชีพจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sphygmographเครื่องบันทึกชีพจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sphygmographyการบันทึกชีพจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sphygmoidคล้ายชีพจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sphygmologyวิทยาชีพจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sphygmomanometerมาตรความดันเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sphygmometerมาตรชีพจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sphygmopalpationการคลำชีพจร, การจับชีพจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abscess, phlegmonousฝีไฟลามทุ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
colon, sigmoidไส้ใหญ่ส่วนคด [มีความหมายเหมือนกับ sigmoid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thigmomorphogenesisการเกิดสัณฐานเพราะสัมผัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
thigmonastyการหุบเพราะสัมผัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electronystagmographyการตรวจอีเลคโทรนิสแทกโมกราฟฟีย์,เครื่องบันทึกภาวะนัยน์ตากระตุก [การแพทย์]
Sigmoidal curveกราฟแบบซิกมอยด์, เส้นโค้งแสดงการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Oneirogmophobia (n) what is fear of the wet dream?

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You take these, and give them to Rev. Bigmouth.คุณเอาคำตอบนี้ ไปให้บาทหลวงปากมาก Oh, God! (1977)
-You had a sigmoidoscopy.- นายไปตรวจมาเหรอ The Story of Us (1999)
Myungmoon University Acceptance Listรายชื่อผู้ผ่านการสอบเข้ามหาวิทยาลัย Myungmoon 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Co-Presented by CJ Entertainment and Choongmooro FundCo-Presented by CJ Entertainment and Choongmooro Fund The King and the Clown (2005)
Jo,you got a motherthat worries about you, who wants somethingmore for you.โจ, คุณมีแม่ที่คอยเป็นห่วง ซึ่งอยากจะให้คุณได้สิ่งที่ดีที่สุด มันดีอยู่แล้ว No Exit (2006)
Jason fucking stackhouse, you bigmouth motherfucker.ไอ้เหี้ยเจสัน สเตกเฮ้าส์ ไอ้ปากสว่าง I Don't Wanna Know (2008)
You're through the sigmoid, into the descending colon.คุณเป็นกลับกัน ปลายลำไส้ใหญ่หย่อน Dying Changes Everything (2008)
the bigmouths are onto me.งั้น เดาแบบสุ่มๆ ก็ พวกปากกว้างคงจ้องฉันอยู่ Adventures in Babysitting (2012)
Well, what's the word on the bigmouths?ก็ได้ เอ่อ ได้เรื่องอะไร จากพวกปากกว้างบ้าง Adventures in Babysitting (2012)
Even got as far as Frogmorton once. Aah!อ๋อ พวกเขาพนันกันว่าเจ้าจะมารึเปล่า The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Called me from a pay phone from Longmont, Colorado.เขาโทรหาฉันจาก ลองมองท์ โคโรลาโด Devil May Care (2013)
Longmont, Colorado.ลองมองท์ โคโลราโด้ I'm No Angel (2013)
The same day he called from Longmont, weird murder, same town.วันเดียวกับที่เขาโทรจากลองมอนท์ มีเหตุฆาตกรรมประหลาดในเมืองเดียวกัน I'm No Angel (2013)
Yeah, a couple days outside of Longmont.ใช่ , สองสามวันก่อนด้านนอกของลองมองท์ I'm No Angel (2013)
Just back to your little flat on Wigmore Street.แต่กลับไปที่แฟลตที่ถนน Wigmore The Six Thatchers (2017)
Mirando's been disguising it as natural, safe and non-GMO.มิรานโดจึงหลอกลวงว่าเป็นธรรมชาติ ปลอดภัย ไม่ใช่จีเอ็มโอ Okja (2017)
Then Monday mornin' there I was, back in that pit with grease in my eyeballs.Am Montagmorgen war ich dann wieder in der Grube mit Schmiere in den Augen. The Defiant Ones (1958)
- Bright and early Monday.- Gleich Montagmorgen. Beloved Infidel (1959)
Down! Down!(Flugzeugmotor dröhnt) The Bridge (1959)
Watch out, it's coming back!Der kommt zurück! (Flugzeugmotor dröhnt) The Bridge (1959)
Suppose we put it in the safe, and then Monday morning when you're feeling good...Wir könnten es in den Safe legen, und am Montagmorgen, wenn Sie in guter Stimmung sind... Psycho (1960)
No, Mr Lowery, but then she's always a bit late on Monday mornings.Nein, Mr. Lowery, aber Montagmorgens kommt sie immer etwas spät. Psycho (1960)
Monday morning. 6:00!Montagmorgen. Two Way Stretch (1960)
- We can't turn around, nor can we land!Lassen Sie den Bugmotor abschalten, alle Kraft in die Hubschrauben. Master of the World (1961)
Thursday morning, at 10:00.Donnerstagmorgen um zehn Uhr. The Cardinal (1963)
That's me as... as Egmont.Das bin ich als... als Egmont. Die endlose Nacht (1963)
Flight 7, Sunday morning.Flug 7, Sonntagmorgen. It's a Mad Mad Mad Mad World (1963)
WiΙΙ there be a photographer's open on a Sunday?Ist am Sonntagmorgen... hier ein Fotogeschäft offen? Muriel, or the Time of Return (1963)
Ι aΙso have a stream of caravans and six aeropΙane engines.Ich habe auch eine ganze Wohnwagen-Karawane und sechs gut erhaltene Flugmotoren. Oh! Muriel, or the Time of Return (1963)
Well, if you meet me early Monday morning, with the money.Dann musst du bis Montagmorgen mit dem Geld dort sein. 491 (1964)
Sunday morning.Es ist Sonntagmorgen. 491 (1964)
- On Tuesday morning?- Am Dienstagmorgen? Invitation to a Gunfighter (1964)
"Be placed... on the Hydro ferry... Sunday morning. ""und werden am Sonntagmorgen auf die Hydro-Fähre verladen." The Heroes of Telemark (1965)
It's easy for you to say that, but you didn't see it that Sunday morning, screaming out of the heavens to crash and bury itself in the heath.Das sagen Sie so einfach, aber Sie haben nicht gesehen, wie er an jedem Sonntagmorgen vom Himmel rauschte und in die Heide schlug. Die, Monster, Die! (1965)
We're getting married Sunday morning.Wir heiraten Sonntagmorgen. Too Many Tonys (1965)
You want to get married early Sunday morning.Sie möchten am frühen Sonntagmorgen heiraten. Too Many Tonys (1965)
Sunday morning.Sonntagmorgen. Too Many Tonys (1965)
But I will see you at the church Sunday morning.Aber ich sehe dich dann Sonntagmorgen in der Kirche. Too Many Tonys (1965)
There's no one there. And there won't be until Monday morning when the sleigh arrives with supplies.Da ist keiner bis Montagmorgen, wenn der Schlitten mit Essen kommt. Ten Little Indians (1965)
Monday morning?Montagmorgen. Ten Little Indians (1965)
I have to have this box back in the parlor first thing Monday morning.Ich muss den Sarg am Montagmorgen wieder zurück ins Beerdigungsinstitut bringen. Hot Rod Herman (1965)
Who else? Oh, here. Oh, master."Die neuen Sprengmodule sind ab sofort... von einem tausendstel Zoll auf zwei tausendstel Zoll... zu modifizieren." Haben Sie das geschrieben? The Girl Who Never Had a Birthday: Part 2 (1966)
[AIRPLANE ENGINE REVVING](FLUGZEUGMOTOR ERTÖNT) Shoot to Kill (1966)
She's got four children of her own and she'll look after him from Monday morning till Friday teatime.Sie hat selbst vier Kinder und sie nimmt ihn von Montagmorgen bis Freitagabend. Alfie (1966)
That'll teach you to fall in love with heavy things on Saturday mornings.Dann verlieben Sie sich nicht am Samstagmorgen in schwere Dinge. Blow-Up (1966)
I'll tell Calder we'll have 5000 by Monday morning.Ich sage Calder, dass wir bis Montagmorgen 5.000 haben. The Chase (1966)
But he ain't going to find her until Monday morning, just like always.Aber er wird sie nicht vor Montagmorgen finden, wie immer. The Chase (1966)
The best thing about turning over a new leaf on Saturday night is it disappears with a Sunday-morning hangover.Das Beste daran, samstags einen Schlussstrich zu ziehen, ist... dass er mit dem Sonntagmorgen-Kater verschwindet. The Chase (1966)
Clagmore Heath, hmm.Clagmoor Heath, in Cornwall. The Reptile (1966)
"such to include the cottage I own in the village of Clagmore, Cornwall, England, "known as Larkrise."Ebenso mein Haus Larkrise in der Ortschaft Clagmoor in Cornwall, England. The Reptile (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gmoThe sphygmomanometer is an important diagnostic instrument.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นกกะปูด[N] tattletale, See also: gossip, blabbermouth, bigmouthed, outspoken, indiscreet, shoot off one's mouth, Syn. คนปากบอน, คนปากสว่าง, คนปากโป้ง, Example: อย่าบอกความลับกับพวกนกกะปูดพวกนี้นะ, Count unit: คน, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องวัดความดันโลหิต[n.] (khreūangwat khwāmdan lōhit) EN: sphygmomano meter   FR: tensiomètre [m] ; sphygmomanomètre [m]
นกปากกบ[n.] (nok pākkop) EN: frogmouth   
นกปากกบลายดำ[n. exp.] (nok pākkop lāi dam) EN: Hodgson's Frogmouth   FR: Podarge de Hodgson [m] ; Podarge oriental [m]
นกปากกบปักษ์ใต้[n. exp.] (nok pākkop pak tāi) EN: Gould's Frogmouth   FR: Podarge étoilé [m]
นกปากกบพันธุ์ชวา[n. exp.] (nok pākkop phan Chawā) EN: Javan Frogmouth   FR: Podarge de Java [m]
นกปากกบยักษ์[n. exp.] (nok pākkop yak) EN: Large Frogmouth   FR: Podarge oreillard [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EDGMON    EH1 JH M AH0 N
SIGMON    S IH1 G M AH0 N
WIGMORE    W IH1 G M AO0 R
LONGMONT    L AO1 NG M AA2 N T
PRIGMORE    P R IH1 G M AO0 R
LONGMORE    L OW1 NG M AO0 R
FROGMOUTH    F R AA1 G M AW2 TH
FROGMOUTHS    F R AA1 G M AW2 DH Z
FROGMOUTHS    F R AA1 G M AW2 TH S
THROGMORTON    TH R AH0 G M AO1 R T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ogmore Valley    (n) - (o2 g m oo - v a1 l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flugmotorenhersteller {m}aero engine maker [Add to Longdo]
Schleppmodus {m}dragmode [Add to Longdo]
Stirlingmotor {m} [techn.]Stirling engine [Add to Longdo]
Zugmodul {n} [techn.]tensile modulus [Add to Longdo]
sigmoid; sigmoidal; s-förmig {adj}sigmoid; sigmoidal [Add to Longdo]
Zwergmoschuslori {m} [ornith.]Little Lorikeet [Add to Longdo]
Riesenfroschmaul {n} [ornith.]Large Frogmouth [Add to Longdo]
Sundafroschmaul {n} [ornith.]Bornean Frogmouth [Add to Longdo]
Hartertfroschmaul {n} [ornith.]Dulit Frogmouth [Add to Longdo]
Langschwanz-Froschmaul {n} [ornith.]Hodgson's Frogmouth [Add to Longdo]
Javafroschmaul {n} [ornith.]Javan Frogmouth [Add to Longdo]
Borneofroschmaul {n} [ornith.]Sharpe's Frogmouth [Add to Longdo]
Ceylonfroschmaul {n} [ornith.]Ceylon Frogmouth [Add to Longdo]
Graukopf-Froschmaul {n} [ornith.]Pale-headed Frogmouth [Add to Longdo]
Philippinenfroschmaul {n} [ornith.]Philippine Frogmouth [Add to Longdo]
Schuppenfroschmaul {n} [ornith.]Gould's Frogmouth [Add to Longdo]
Marmorschwalm {m} [ornith.]Marbled Frogmouth [Add to Longdo]
Papuaschwalm {m} [ornith.]Papua Frogmouth [Add to Longdo]
Eulenschwalm {m} [ornith.]Tawny Frogmouth [Add to Longdo]
Zwergmotmot [ornith.]Tody-Motmot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
S状結腸[エスじょうけっちょう, esu joukecchou] (n) sigmoid colon [Add to Longdo]
シグモイド関数[シグモイドかんすう, shigumoido kansuu] (n) sigmoid function [Add to Longdo]
血圧計[けつあつけい, ketsuatsukei] (n) sphygmomanometer (instrument used to measure blood pressure) [Add to Longdo]
大口バス[おおくちバス;おおぐちバス;オオクチバス;オオグチバス, ookuchi basu ; ooguchi basu ; ookuchibasu ; ooguchibasu] (n) (See ブラックバス) largemouth bass (Micropterus salmoides); bigmouth bass [Add to Longdo]
脈診;脉診[みゃくしん, myakushin] (n) diagnostic sphygmopalpation (in traditional Chinese medicine); medical diagnosis performed by feeling one's pulse [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中牟[Zhōng móu, ㄓㄨㄥ ㄇㄡˊ, ] (N) Zhongmou (place in Henan) [Add to Longdo]
乙状结肠[yǐ zhuàng jié cháng, ㄧˇ ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, / ] sigmoid colon (anat.); bent colon, linking the descending colon to the rectum [Add to Longdo]
望谟[Wàng mó, ㄨㄤˋ ㄇㄛˊ, / ] (N) Wangmo (place in Guizhou) [Add to Longdo]
血压计[xuè yā jì, ㄒㄩㄝˋ ㄧㄚ ㄐㄧˋ, / ] blood pressure meter; sphygmometer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top