Search result for

*glamor*

(103 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: glamor, -glamor-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glamor[N] ความมีเสน่ห์, See also: ความดึงดูดใจ, เสน่ห์, Syn. allure, charm, glamour, Ant. repulsion
glamorise[VT] ทำให้น่าดู, See also: ทำให้น่ามอง, Syn. glamorize
glamorize[VT] ทำให้น่าดู, See also: ทำให้น่ามอง, Syn. glamorise
glamorous[ADJ] น่าดู, See also: น่ามอง, ซึ่งมีเสน่ห์, Syn. beautiful, exquisite, Ant. ugly
glamorously[ADV] อย่างมีเสน่ห์, See also: อย่างชวนมอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glamor(แกลม'เมอะ) n. เสน่ห์,ความดึงดูดใจ,ความตื่นเต้นและการผจญภัย, Syn. allure,charm
glamorous(แกลม'เมอรัส) adj. ซึ่งดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,เต็มด้วยความตื่นเต้นและการผจญภัย, Syn. enchanting

English-Thai: Nontri Dictionary
glamor(n) ความงาม,เสน่ห์,ความเย้ายวนใจ,ความดึงดูดใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because it looks like cherry blossoms, but not as glamorous like cherry blossomsเหมือนดอกเชอรรี่,แต่ไม่มีเสน่ห์เหมือนดอกเชอร์รี่ Iljimae (2008)
I'm doing something a little more glamorous.ฉันทำบางสิ่งบางอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ มีเสน่ห์มากขึ้น Revolutionary Road (2008)
# Should I go movie star glamorousฉันจะแต่งแบบดาราหนัง High School Musical 3: Senior Year (2008)
Well, you've certainly had quite a glamorous life.ชีวิตคุณหรูหราอลังการดีนะคะ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
The Bella Song new designed textile feel dress that will make you look more glamorous.เบลลา ซอง ได้ออกแบบสิ่งทอใหม่ที่ให้ ความรู้สึกถึงชุดที่ทำให้คุณดูน่าหลงใหล Episode #1.3 (2009)
Stop me if I've forgotten any other glamorous perks of this job.ห้ามผมนะถ้าผมลืม อะไรที่ไม่ดีไม่งามกับงานนี้ Chuck Versus the First Kill (2009)
With their glamoring and their empty promises and their evil blood.ด้วยการสะกดจิต กับคำสัญญาว่างเปล่า กับเลือดชั่วๆ ของพวกมัน Release Me (2009)
- It's not exactly glamorous.- มันไม่ค่อยมีเสน่ห์ อะไรนักหรอก The Gift (2009)
I would like to do something a little bit more upbeat and glamorous with a good dance beat.หนูอยากทำอะไรที่มันดูมีพัฒนาการมากขึ้น และทำให้การเต้นดูมีสเน่ห์ The Substitute (2010)
Mr. Shuster, I want to do more of an upbeat, glamorous song with a really good dance beat.ครูชูสเตอร์คะ หนูอยากให้ดูมีพัฒนาการมากกว่านี้ เพลงสุดเพราะกับการเต้นสุดเจ๋ง The Substitute (2010)
Anyway, why don't you let me know the name of this upbeat, glamorous song with the nice dance beat, because, hot stuff, you are doing it in Glee Club.ทำไมเธอไม่บอกชื่อเพลงให้ฉันรู้ล่ะ เพลงสุดเพราะกับการเต้นสุดเจ๋งนั่น เพราะว่าเธอจะได้ทำในชมรมไง The Substitute (2010)
Not so glamorous, is it, feeling powerless?ไม่น่ามองเลยใช่ไหมการที่ไร้อำนาจ Rough Trade (2010)
Then there's nothing so glamorous about that, now, is there?ซึ่งก็ไม่น่ายินดีเท่าไหร่ จริงมั้ย? Hick (2011)
To the decidedly less glamorous middle spot.ถ้าจะตัดสินใจให้ โดนแย่งความเด่นไป A Night of Neglect (2011)
I live the glamorous lifeฉันใช้ชีวิตเต็มด้วยความตื่นเต้นและการผจญภัย A Night of Neglect (2011)
Your Majesty, I've glamored those you requested.พลังอำนาจของเธอ ทำให้ฉันถูกดึง เข้ามาตามความต้องการของเธอ Soul of Fire (2011)
Last stop in the guided tour of Tara Thornton's glamorous life.จุดแวะชมสุดท้าย สำหรับทัวร์ ชีวิตอันน่าอภิรมย์ของ ทาร่า ธอร์นตัน I Wish I Was the Moon (2011)
Marryin' into the Bellefleur family ain't as glamorous as everyone says.หญิงสาวที่แต่งงาน กับตระกูล เบลเฟลอร์ ที่ไม่ได้สวยงาม เหมือนที่ใครๆพูด Cold Grey Light of Dawn (2011)
The girl we found has as much glamor as any pro.ผู้หญิงที่เราค้นพบน่ะ มีรัศมีความเป็นมืออาชีพอยู่แล้วน่า Paradise Kiss (2011)
Show we're a little more glamorous now that I'm here.โชว์ที่เราจะทำให้เราเกิด\ และตอนนี้ฉันอยู่ที่นี่แล้ว The Jewel of Denial (2011)
Which part? Sabrina is glamorous, sexy, beautiful.เรื่องไหนล่ะ ซาบรีน่าสาวทรงสเน่ห์ สวย เซ็กซี่ Memoirs of an Invisible Dan (2011)
A royal wedding is more than just the most glamorous event on the social calendar.งานแต่งของราชวงศ์เป็นมากกว่างานสุดหรู บนปฏิทินของชาวสังคมนะ I Am Number Nine (2011)
I know I hurt you, Duke... but when we were together, it was-- it was glamorous.ฉันรู้ ฉันทำคุณเจ็บ ดุ๊ก... แต่ ตอนที่เราอยู่ด้วยกัน มัน... . Sparks and Recreation (2011)
You see, the arts are like crack, William, but much more addictive and not nearly as glamorous.มันห่วยแตก วิลเลียม แต่ก็เหมือนสิ่งเสพย์ติด และไม่ได้ใกล้เคียง กับคำว่าสวยงามเลย I Am Unicorn (2011)
Glamorous. Glamorous.สง่างามมาก Asian F (2011)
Look at all the, uh, glamorous drag queens.ดูเหล่า อู้ว นางโชว์ทั้งหลายสิ The First Time (2011)
To the glamorous life. ¶ I thought you loved me, but it seems you don't care ¶ ¶ I care enough to know I can never love you ¶ให้ชีวิตที่หวือหวา นายน่าจะดูแฟนตัวเองหน่อยนะ The First Time (2011)
I see you somewhere warm and glamorous, like L.A. or Miami or Toronto.ฉันเห็นภาพเธอในที่ที่อบอุ่นและสวยงาม I Kissed a Girl (2011)
We're just gonna distract them from their plight and the smell of urine and make them happy with our glamorous Christmas cheer.จากความเลวร้าย และกลิ่นปัสสาวะ และทำให้พวกเขามีความสุขกับเสน่ห์ของคริสต์มาส Extraordinary Merry Christmas (2011)
Your profession may not be glamorous, but it's more honest than most.อาชีพของคุณ อาจไม่สวยงามนัก Whatever I Am, You Made Me (2012)
You know, it's not exactly glamorous up there.รู้มั้ย มันไม่ได้น่าอยู่ซะทีเดียวหรอกบนนั้นน่ะ The Date Night Variable (2012)
It's a glamorous life we lead, isn't it?ชีวิตเราช่างสวยงามดี จริงๆเลยนะว่าไหม The Don't in the Do (2012)
Glamorous.มีเสน่ห์ดึงดูดใจมั้ง Sex and Drugs (2012)
You know, the History channel's got to stop glamorizing the pawn industry.คุณรู้ไหมรายการทีวีช่องประวัติศาสตร์ มีเรื่องของธุรกิจรับจำนำด้วย Personal Effects (2012)
Rubies are the most glamorous of all.ทับทิมเป็นอัญมณีที่มีเสน่ห์ที่สุด Unholy Night (2012)
It's not glamorous, but... it's me.มันอาจไม่สวยงามนัก แต่... มันคือตัวผม  ()
Christ, could anything sound more glamorous?พระเยซูคริสต์ได้อะไร เสียงเสน่ห์อีกหรือไม One Chance (2013)
The pictures make this look glamorous but it could be a problem for people and I'm saying it should be known.ภาพที่ทำให้ดูมีเสน่ห์ แต่มันอาจจะเป็นปัญหาสำหรับคนที่ ... และฉันบอกว่ามันควรจะเป็นที่รู้จักกัน Grudge Match (2013)
This isn't the most glamorous job in the world.นี้ไม่ได้เป็นงานที่มีเสน่ห์มากที่สุดในโลก White House Down (2013)
I knew in that moment if I let Larissa go, her glamorous Manhattan would disappear from my life.ฉันรู้ ณเวลานั้น หากฉันปล่อยลาริสซ่าไป แมนฮัตตันอันมีเสน่ห์จะหายไปจากชีวิตฉัน Lie with Me (2013)
I wish I was from someplace glamorous like Charleston or Savannah.ฉันหวังให้ตัวเองมากจากที่ที่หรูหรา อย่าง ชาร์เลสตัน หรือ ซาแวนน่า Fright Night (2013)
Home to my glamorous, new secret life.จากบ้านถึงชีวิตใหม่ที่เป็นความลับลับสุดอลังการ Hush Hush (2013)
I mean, being an author's wife isn't exactly glamorous.ผมหมายถึงการเป็นผู้เขียนของ ภรรยาไม่ได้เป็นเสน่ห์ตรง. The Family (2013)
"Glamoring"?การสะกดจิตใช่มั้ย The Sun (2013)
All he gotta do is glamor herที่เขาต้องทำคือสะกดจิตเธอ You're No Good (2013)
Because, human lover, her daddy fucked up my bar and glamoring's boring.เพราะว่า มนุษย์ที่รัก พ่อของเธอมาป่วนบาร์ของฉัน และยังทำให้การสะกดจิตดูน่าเบื่อหน่าย You're No Good (2013)
You don't have to glamor me.คุณไม่จำเป็นต้องสะกดจิตฉันหรอก You're No Good (2013)
It's called "glamoring."มันเรียกว่า การสะกดจิต You're No Good (2013)
And trust me, poverty isn't as glamorous as Charles Dickens made it look.และเชื่อฉันเถอะ ความจนมันไม่น่าพิศมัยหรอก เหมือนชาลส์ ดิกเกนทำให้มันเป็นเช่นนั้น City of Heroes (2013)
- Did you glamor the clerk?-เธอสะกดจิตเสมียนรึยัง At Last (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
glamorShe's a glamorous girl.
glamorShow business is really glamorous.

CMU English Pronouncing Dictionary
GLAMOR    G L AE1 M ER0
GLAMORIZE    G L AE1 M ER0 AY2 Z
GLAMOROUS    G L AE1 M ER0 AH0 S
GLAMORIZED    G L AE1 M ER0 AY0 Z D
GLAMORIZING    G L AE1 M ER0 AY0 Z IH0 NG
UNGLAMOROUS    AH0 N G L AE1 M ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Glamorgan    (n) (g l @1 m oo1 g @ n)
glamorize    (v) (g l a1 m @ r ai z)
glamorous    (j) (g l a1 m @ r @ s)
glamorized    (v) (g l a1 m @ r ai z d)
glamorizes    (v) (g l a1 m @ r ai z i z)
glamorizing    (v) (g l a1 m @ r ai z i ng)
glamorization    (n) (g l a2 m @ r ai z ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glanz {m}glamor [Am.]; glamour [Br.] [Add to Longdo]
verherrlichen | verherrlichend | verherrlicht | verherrlichteto glamorize; to glamourize | glamorizing | glamorizes | glamorized [Add to Longdo]
verherrlichento glamorise; to glamourise [Br.] [Add to Longdo]
zauberhaftglamorous [Add to Longdo]
nicht zauberhaftunglamorous [Add to Longdo]
zauberhaft {adv}glamorously [Add to Longdo]
nicht zauberhaft {adv}unglamorously [Add to Longdo]
Der Lack ist ab!All the glamor (glamour) is gone! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラマー[, gurama-] (adj-na,n) (1) glamour; glamor; glamour girl; glamor girl; (2) buxom; full-breasted; (3) grammar; (P) [Add to Longdo]
グラマーガール[, gurama-ga-ru] (n) glamour girl; glamor girl [Add to Longdo]
グラマーストック[, gurama-sutokku] (n) glamour stock; glamor stock [Add to Longdo]
グラマラス[, guramarasu] (adj-na) glamorous [Add to Longdo]
トラグラ[, toragura] (n) (abbr) transistor glamour; transistor glamor [Add to Longdo]
トランジスターグラマー[, toranjisuta-gurama-] (n) transistor glamour; transistor glamor [Add to Longdo]
一笑千金[いっしょうせんきん, isshousenkin] (exp) A smile of a beautiful woman is worth a thousand pieces of gold; enchanting smile of a glamorous woman [Add to Longdo]
傾国傾城[けいこくけいせい, keikokukeisei] (n) (See 傾城傾国) woman so glamorous as to bring ruin to a country (castle) as its king (lord) is captivated by her beauty; femme fatale [Add to Longdo]
傾城傾国[けいせいけいこく, keiseikeikoku] (n) (See 傾国傾城) woman so glamorous as to bring ruin to a country (castle) as its king (lord) is captivated by her beauty; femme fatale [Add to Longdo]
幻惑[げんわく, genwaku] (n,vs) fascination; glamor; glamour; bewitching [Add to Longdo]
色気[いろけ, iroke] (n) (1) colouring; coloring; shade of colour; shade of color; (2) interest in the opposite sex; sex appeal; sensuality; seductiveness; glamor; glamour; sexual passion; (3) romance; poetry; charm; (4) desire; interest; inclination; ambition; (P) [Add to Longdo]
魅力[みりょく, miryoku] (n) charm; fascination; glamour; glamor; attraction; appeal; (P) [Add to Longdo]
蠱惑;蟲惑(iK)[こわく, kowaku] (n,vs) fascination; glamour; glamor; enchantment; seduction [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平平常常[píng píng cháng cháng, ㄆㄧㄥˊ ㄆㄧㄥˊ ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ, ] nothing out of the ordinary; unglamorous [Add to Longdo]
竞艳[jìng yàn, ㄐㄧㄥˋ ㄧㄢˋ, / ] vying to be the most glamorous; each more gorgeous than the other; beauty contest [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, / ] glamorous [Add to Longdo]
艳色[yàn sè, ㄧㄢˋ ㄙㄜˋ, / ] beauty; glamor; voluptuousness [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, ] glamorous [Add to Longdo]
赛车女郎[sài chē nǚ láng, ㄙㄞˋ ㄔㄜ ㄋㄩˇ ㄌㄤˊ, / ] race queen (Japanese term for glamor model in bikini); pin-up; pit babe [Add to Longdo]
显眼[xiǎn yǎn, ㄒㄧㄢˇ ㄧㄢˇ, / ] conspicuous; eye-catching; glamorous [Add to Longdo]
魅力[mèi lì, ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ, ] charm; fascination; glamor; charisma [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  glamor \glamor\ n.
     Same as {glamour}.
     [WordNet 1.5] glamourous

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top