Search result for

*get ready*

(79 entries)
(1.1697 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: get ready,-get ready-, *get ready*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Listen to me. Remember your brakes and switches. Get ready to flare it out!ฟังผมนะ จำเบรคกับสวิทช์ไว้ เตรียมพร้อมร่อนลง Airplane! (1980)
- Get ready to run, whatever happens.- เตรียมพร้อมที่จะวิ่ง, ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- Here we go, get ready!- ทางนี้แหละ, เตรียมพร้อม! Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I must get ready for morning prayers.ฉันต้องเตรียมสวดมนตร์เช้า Gandhi (1982)
Get ready!เตรียมพร้อม! Return of the Condor Heroes (1983)
Get ready the formation!จัดขบวน! Return of the Condor Heroes (1983)
Okay, you Rambo, get ready.เอาเลยแรมโบ้! ไปจัดการมันเลย! Mannequin (1987)
It's time to get ready.lt เวลาที่จะได้รับการพร้อม Bloodsport (1988)
Get ready.พร้อมหรือยัง. Cinema Paradiso (1988)
I have to get ready for work.ฉันมีที่จะได้รับพร้อมสำหรับการทำงาน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Get ready. We can still get a hotel.ถ้าไปตอนนี้ เรายังเข้าพักโรงแรมได้ The Lawnmower Man (1992)
All right, team, let's get ready for the pre-race cheer.เอาล่ะ ทีม เตรียมเชียร์ได้ Cool Runnings (1993)
- Guards, get ready.- Guards, ได้รับการพร้อม In the Name of the Father (1993)
All right, Buzz, get ready.เอาล่ะ บัซ พร้อมนะ. Toy Story (1995)
Have Carmen get ready to do Starina's number, just in case.มีการ์เมนได้รับการพร้อมที่จะทำจำนวน starina ของเพียงในกรณีที่ The Birdcage (1996)
Here comes the first one. Get ready to pull down there.มานี่แล้วหนึ่งตัว เตรียมดึงเขาลงมา James and the Giant Peach (1996)
- Sounds like big trouble. - Get ready to pull.- ฟังดูเหมือนปัญหาใหญ่ James and the Giant Peach (1996)
Get ready to set the target frequency to manual the second we're aligned.รับพร้อมที่จะ ตั้งความถี่เป้าหมาย คู่มือการใช้งานที่สอง ที่เรากำลังชิด Contact (1997)
Dr. Arroway, time to get ready.ดร. เอโรเว เวลาที่จะ ได้รับการพร้อม Contact (1997)
- Take a cab home and get ready.- คุณนั่งแท็กซี่กลับไปเตรียมตัวเถอะ As Good as It Gets (1997)
-Let's get ready and go fishing!- งั้นไปเตรียมตัวแล้วไปตกปลากันเถอะ ! Ringu (1998)
You'll have to get ready for Larry King. You'll love him.ผมว่าคุณคงต้องไปเตรียมออกรายการแลร์รี่ คิงหน่อยแล้วล่ะ คุณจะชอบเขาแน่ Brokedown Palace (1999)
Get ready.- พร้อมครับ ผู้กอง The Legend of Bagger Vance (2000)
Get ready.พวกเราพร้อมหรือยัง พร้อมนะ Il Mare (2000)
Get ready for work. Will you go downstairs?เตรียมตัวทำงานซะ ช่วยลงไปหน่อยได้ไหม Rock Star (2001)
Get ready. I'll kill half, you kill half.เตรียมตัวให้ดี ข้าฆ่าครึ่งนึง เจ้าฆ่าครึ่งนึง The Scorpion King (2002)
Get ready.เตรียมตัวให้พร้อม The Scorpion King (2002)
They are taking delivery Get ready for actionมันรับของแล้วเตรียมลงมือ Infernal Affairs (2002)
I'll find out who he is in a couple of days Get ready for actionอีกสองวันคงรู้ เตรียมพร้อมไว้นะ Infernal Affairs (2002)
Boss told us to get readyเจ้านายก็โทรมาสั่งให้เราลงมือ Infernal Affairs (2002)
Hey, get upstairs and get ready. What are you reading?นี่ๆ ๆ ขึ้นไปเตรียมตัวให้พร้อม เร็วเข้า เอาอะไรมาอ่านน่ะ Bringing Down the House (2003)
And so I thought okay get ready for this.ผมก็เลยคิดเอาไว้ว่า โอเค ถ้าไปก็ต้องไป The Corporation (2003)
-Get ready to go.-ไปเตรียมตัวให้พร้อมดีกว่า The Day After Tomorrow (2004)
Get ready to jump!เตรียมตัวโดด โดด! Around the World in 80 Days (2004)
Get ready to make a run for it. We're about to clear you a path.เตรียมตัวทะยานเข้าไปเลยนะ เรากำลังเคลียร์พื้นที่ให้คุณอยู่ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
- Get ready to make a run for it.-เตรียมตัวทะยานเข้าไปอีกครั้ง Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Look, just chill out. We're gonna go get ready for the dance, and I'll see you there.แค่ทำเฉย เรากำลังจะไปเตรียม ความพร้อมสำหรับงานคืนนี้ และเราจะเจอกันที่นั่น A Cinderella Story (2004)
Okay, everybody. Get ready. Here they come!โอเค ทุกๆ คน พร้อมหรือยัง พวกเขามาแล้ว! A Cinderella Story (2004)
You just get ready to go, okay?แค่เธอพร้อมที่จะไปเท่านั้น ตกลงนะ ? The Guy Was Cool (2004)
Get ready.พร้อมรึยัง Love So Divine (2004)
Ok. I'm almost there Get readyจะถึงแล้ว พร้อมแล้ว Paris ei yeonin (2004)
Get ready, guys. We're going next.เตรียมตัวให้พร้อมพวกเรา เดี๋ยวเราจะยิงขึ้นไปบ้าง Pilot (2004)
Well, get ready to, because I knew it was egg salad.อ้อ พอถึงเวลา เพราะผมรู้ว่ามันเป็นสลัดไข่ Mr. Monk and the Game Show (2004)
Okay, Johnny, get ready to close the portal.ตกลง, จอห์นนี่, เตรียมปิดทางเข้า. Fantastic Four (2005)
You must get ready already -What?เธอพร้อมแล้วนะ // อะไรครับ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
# "Hey, Par, get ready to call" ## "Hey, Par, get ready to call" # King Kong (2005)
# "Hey, Par, get ready to call" ## "Hey, Par, get ready to call" # King Kong (2005)
Mikey, quit playing, get ready for school.ไมค์กี้ เลิกเล่นได้แล้ว เตรียมไปโรงเรียน White Noise (2005)
Listen, you're probably right, but go get ready anyways, OK?ฟังนะ นายเตรียมตัวให้พร้อม แล้วลุยได้ทุกเมื่อ โอเค? The Cave (2005)
I'd better get ready.-ตกลงครับ Match Point (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get readyGet ready for the trip at once.
get readyGet ready in advance.
get readyGet ready quickly.
get readyI told my wife to get ready in a hurry.
get readyShe's got to get ready for dinner.
get readyTonight I've got to do get ready for tomorrow.
get readyWhenever I get ready to go shopping, he invariably starts getting on my back.
get readyWhen will you get ready to leave?
get readyYou must get ready quickly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เตรียมตัว [V] prepare, See also: get ready, make ready, Syn. เตรียม, จัดแจง, Example: ข้าพเจ้าพร้อมด้วยน้องชายของเธอเตรียมตัวเดินทางไปยังสถานที่เกิดอุบัติเหตุ, Thai definition: จัดแจงไว้ให้พร้อมเพื่อรับเหตุการณ์ข้างหน้า, ทำตัวให้พร้อม
เตรียมพร้อม [V] be ready, See also: get ready, be in order, be on the alert, Example: ชายไทยอายุ 21 ปีต้องเตรียมพร้อมที่จะเป็นทหารรับใช้ชาติ, Thai definition: เตรียมตัวเตรียมกำลังไว้ให้พร้อม
จัดแจง    [V] arrange, See also: prepare, get ready, Syn. เตรียมการ, จัดการ, Example: คุณยายจัดแจงอาหารคาวหวานเสร็จก็ยกไปถวายพระ
เตรียม [V] prepare, See also: get ready, make ready, organize, arrange, Syn. จัดแจง, จัด, จัดเตรียม, ตระเตรียม, Example: เมื่อเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วก็นำเข้าเครื่องตัดให้ได้ขนาดพอเหมาะ, Thai definition: จัดแจงไว้ให้เรียบร้อย, จัดหรือทำไว้ล่วงหน้า
เตรียมการ [V] prepare, See also: get ready, organize, arrange, Syn. เตรียม, วางแผน, ตระเตรียม, Example: ผู้ก่อการร้ายเตรียมการเรื่องนี้ไว้ในใจตั้งนานแล้ว, Thai definition: จัดให้พร้อมไว้ก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัดแจง[v.] (jatjaēng) EN: arrange ; prepare ; get ready   FR: aménager ; disposer ; préparer ; ménager
เตรียม[v.] (trīem) EN: prepare ; get ready ; make ready ; organize ; arrange   FR: préparer ; arranger ; disposer ; apprêter
เตรียมการ[v.] (trīemkān) EN: prepare ; get ready ; organize ; arrange   FR: préparer
เตรียมพร้อม[v. exp.] (trīemphrøm) EN: be prepared ; be ready ; get ready ; brace for ; be on the alert   FR: se tenir prêt ; être en alerte
เตรียมตัว[v. exp.] (trīem tūa) EN: prepare oneself ; get ready ; prepare   FR: se préparer ; se mettre en état

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: เตรียมให้ครบ English: to get ready

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anstalten machen zuto get ready to [Add to Longdo]
bereitmachento get ready [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
整える(P);調える;斉える[ととのえる, totonoeru] (v1,vt) (1) to put in order; to arrange; to adjust; (2) to get ready; to prepare; (3) to raise money; (P) [Add to Longdo]
揃える[そろえる, soroeru] (v1,vt) (1) to collect; to gather; to get together; to complete (a collection); (2) to arrange; to put in order; to prepare; to get ready; (3) to make uniform; to make even; to match; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bèi, ㄅㄟˋ, / ] to prepare; get ready; to provide or equip [Add to Longdo]
整妆[zhěng zhuāng, ㄓㄥˇ ㄓㄨㄤ, / ] same as 整裝|整装; to get ready (for a journey) [Add to Longdo]
整装[zhěng zhuāng, ㄓㄥˇ ㄓㄨㄤ, / ] to equip; to fit out; to get ready (for a journey); to arrange (clothes) to be ready [Add to Longdo]
整装待发[zhěng zhuāng dài fā, ㄓㄥˇ ㄓㄨㄤ ㄉㄞˋ ㄈㄚ, / ] to get ready (for a journey); ready and waiting [Add to Longdo]
筹备[chóu bèi, ㄔㄡˊ ㄅㄟˋ, / ] preparations; to get ready for sth [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top