Search result for

*gern*

(197 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gern, -gern-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eagerness[N] ความกระตือรือร้น, Syn. enthusiasm, zeal
fingernail[N] เล็บมือ
juggernaut[N] รถบรรทุกขนาดใหญ่, Syn. large lorry, large truck
meagerness[N] ความขาดแคลน, Syn. scarcity, need, poverty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fingernailn. เล็บ
juggernaut(จัก'เกอะนอท) n. สิ่งที่ใหญ่โตและมีกำลังมหาศาล,รูปบูชาของพระกฤษณะ

English-Thai: Nontri Dictionary
eagerness(n) ความกระหาย,ความทะเยอทะยาน,ความอยากได้,ความกระตือรือร้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fingernailเล็บมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fingernailsเล็บนิ้วมือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes.Gerne. Der Verlorene (1951)
Be glad to.Aber gerne doch. Casque d'Or (1952)
Sure.Aber gerne. The Blue Gardenia (1953)
Yes, sir.Sehr gernTopkapi (1964)
Certainly.Aber gernThe Heroes of Telemark (1965)
Right.- GernHogan's Trucking Service... We Deliver the Factory to You (1968)
- Sure.- Gerne. The Spirit (1979)
- Sure.- GernAmerican Gigolo (1980)
Yes.GernHopscotch (1980)
Sure.GernThe Last American Virgin (1982)
Got it.GernKnight Song (1985)
- Love to.- Gerne. Tough Guys (1986)
sure.GernAlways (1989)
Aye, sir.Gerne, Sir. The Defector (1990)
Yes!-Ja, ja, gerne. Royal Tramp II (1992)
Love one.GernThunderheart (1992)
- Yes.- GernThe Age of Innocence (1993)
I like it.Ich mach's gerne. Disclosure (1994)
Please...Ja, gerne. Whisper of the Heart (1995)
Thanks.Ja, gernThe One Where Dr. Ramoray Dies (1996)
Gladly.Gerne. Scorpion: Part II (1997)
- Fine.- Gerne. Small Soldiers (1998)
OK.Aber gernChocolat (2000)
Sure.GernFlushed (2000)
Very well.Aber gernA Knight to Remember (2001)
Sure.Gerne. Terra Firma (2003)
- Sure.Gerne. Golden Moldy (2003)
- Thank you.Gern geschehen. Green Street Hooligans (2005)
If it works.GernCharmageddon (2005)
Fingernails?Fingernägel? Juno (2007)
No man would be.So was liest kein Mann gerne. Rabbit Without Ears 2 (2009)
Sure.- Gerne. Elena Undone (2010)
- Gladly.Gerne. Twin Beds (2010)
Sure.GernContagion (2011)
Yes, boss.- Sehr gern, Boss. Choyleefut: Speed of Light (2011)
You welcome.Gern geschehen. Rush Hour (2011)
Thank you.Aber gernEpisode #1.2 (2012)
Ok!Sehr gernThe Four (2012)
Yeah, I do.Ja, gerne. Camille Rewinds (2012)
Sure.GernGrudge Match (2013)
Yes, sir.Ja, gerne. HK: Forbidden Super Hero (2013)
Lovely.Liebend gernDeadweight (2013)
Certainly.GernLong Way Back from Hell (2014)
Sure.GernBlack Mass (2015)
Yeah.Ja, sehr gernJoy (2015)
- Sure.- Gerne. The Last Supper (2015)
No, no, no.GernChristmas Special (2015)
Righteous.Gerne. Heart Felt (2016)
Yes, I do!Total gernNutcrackers (2016)
- Vikings.- WikingernKing Arthur: Legend of the Sword (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gernI noted a trace of eagerness in her voice.
gernHe admitted his eagerness to escape from here.
gernGreen peas are high in iron and contain nutrients that improve the colour of fingernails.
gernHe was all eagerness to see her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล็บมือ[N] fingernail, Example: เล็บมือของเด็กบ้านนอกสกปรกไปด้วยดินโคลน, Count unit: เล็บ, Thai definition: สิ่งซึ่งมีลักษณะแข็งอย่างเขาสัตว์อยู่ตอนปลายนิ้วสำหรับป้องกันส่วนของปลายนิ้วมือ
แต่งเล็บ[V] dress a fingernail, See also: trim nails, Syn. ทำเล็บ, Example: ทุกๆ อาทิตย์ เธอต้องไปร้านเสริมสวยเพื่อแต่งเล็บ
ความกระหาย[N] eagerness, See also: keenness, enthusiasm, Syn. ความอยาก, ความต้องการ, Example: ความกระหายอำนาจเป็นสิ่งที่ยากที่จะควบคุม, Thai definition: ความอยากเป็นกำลัง
ความโลภ[N] greed, See also: eagerness, avarice, cupidity, Syn. ความละโมบ, ความอยากได้, ความมักมาก, Ant. ความมักน้อย, Example: ความโลภจะว่าเป็นความชั่วของมนุษย์ก็ไม่ถนัดนัก ด้วยว่ามันแฝงอยู่ในมนุษย์ทุกรูป
ความเพรียวลม[N] slimness, See also: slenderness, meagerness, Syn. ความผอมเพรียว, ความแบบบาง, Ant. ความอ้วน, Example: ความเพรียวลมของหุ่นนางแบบทำให้เสื้อผ้าดูดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล็บ[n.] (lep) EN: fingernail ; nail ; toenail   FR: ongle [m]
เล็บมือ[n. exp.] (lepmeū) EN: fingernail   
แต่งเล็บ[v. exp.] (taeng lep) EN: pare one's nails ; dress a fingernail ; trim nails ; have a manicure ; manicure   
ไว้เล็บ[v. exp.] (wai lep) EN: have long nails ; keep one's fingernail long   

CMU English Pronouncing Dictionary
GERNER    G ER1 N ER0
GERNERT    G ER1 N ER0 T
ALGERNON    AE1 L JH ER0 N AA0 N
EAGERNESS    IY1 G ER0 N AH0 S
FINGERNAIL    F IH1 NG G ER0 N EY2 L
JUGGERNAUT    JH AH1 G ER0 N AO2 T
VONSEGGERN    V AA1 N S IH0 G ER0 N
FINGERNAILS    F IH1 NG G ER0 N EY2 L Z
ROGERNOMICS    R OW2 G ER0 N AA1 M IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eagerness    (n) (ii1 g @ n @ s)
fingernail    (n) (f i2 ng g @ n ei1 l)
juggernaut    (n) (jh uh1 g @ n oo t)
fingernails    (n) (f i2 ng g @ n ei1 l z)
juggernauts    (n) (jh uh1 g @ n oo t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
verlängern(vt) |verlängerte, hat verlängert| ทำให้ยาวขึ้น, ยืดเวลา เช่น den Aufenthalt verlängern, das Visum verlängern ต่ออายุวีซ่า, See also: Ant: verkürzen
lagern(vt) |lagerte, hat gelagert| เก็บ, เก็บตุน, สำรองเก็บไว้ เช่น Der Ersatzreifen muß in der Garage gelagert werden., See also: S. aufbewahren,
ersteigern(vt) |ersteigerte, hat ersteigert| ประมูลซื้อของ, ซื้อของโดยการประมูล, See also: A. versteigern,
versteigern(vt) |versteigerte, hat versteigert| ประมูลขายของ, ขายของโดยการประมูล, See also: A. ersteigern,
gern(adj adv) |lieber, am liebsten| ชอบ, ด้วยความเต็มใจ, ด้วยความยินดี

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
baggern (slang ) หม้อ, จีบ
See also: S. anbaggern,
Gern geschehen!; Bitte sehr.[welcome] you're welcome

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfindung {f} (von Gläubigern)paying off [Add to Longdo]
Abkommen {n}; Vertrag {m} | Abkommen mit den Gläubigern | ein Abkommen treffenagreement | arrangement with creditors | to make an agreement [Add to Longdo]
Ärgernis {n}; Plage {f}nuisance [Add to Longdo]
Armband {n}; Armreif {m}; Armreifen {m} | Armbänder {pl}; Armreifen {pl} | Armband mit Anhängernbracelet | bracelets | charm bracelet [Add to Longdo]
die Aussage verweigernto refuse to give evidence [Add to Longdo]
Eifer {m}eagerness [Add to Longdo]
Einreise {f} (in; nach) | bei der Einreise | jdm. die Einreise verweigernentry (into) | on arrival; when entering | to refuse someone entry (admission) [Add to Longdo]
Fasten {n}; Hungern {n}fasting [Add to Longdo]
Fingernagel {m} | Fingernägel {pl}fingernail; finger nail | fingernails; finger nails [Add to Longdo]
Fingernagelmaniküre {f}nail cleaner [Add to Longdo]
Gefolgschaft {f} | Gefolgschaften {pl} | jdm. die Gefolgschaft verweigern | jdm. die Gefolgschaft verweigern | jdm. die Gefolgschaft kündigenfollowing; followers {pl} | followings | to refuse to follow sb. | to refuse to give sb. one's allegiance | to refuse to obey sb. any longer [Add to Longdo]
Gernegroß {m}whippersnapper [Add to Longdo]
Götze {m}juggernaut [Add to Longdo]
Gültigkeit {f} | die Gültigkeit verlängern | Gültigkeiten {pl}validity | to extend the validity | validities [Add to Longdo]
Hungern {n}starvation [Add to Longdo]
Magerkeit {f}meagerness [Add to Longdo]
Möchtegern {m}; Möchtegern...wannabe [Add to Longdo]
den Personalbestand verringernto downsize staff [Add to Longdo]
Schlingern {n}; Rollen {n} (des Schiffes)roll (of the ship) [Add to Longdo]
Unentschlossenheit {f}; Zögern {n}; Willenlosigkeit {f}indecisions [Add to Longdo]
Vertrag {m} | Verträge {pl} | laut Vertrag | einseitiger Vertrag | Vertrag abschließen | einen Vetrag schließen | den Vertrag ändern | einen Vertrag annehmen | einen Vertrag aufsetzen | den Vertrag beglaubigen | einen Vertrag bestätigen | einen Vertrag stornieren; einen Vertrag kündigen | Vertrag verlängern | jdn. unter Vertrag nehmen | Vertrag läuft auscontract | contracts | as per contract | unilateral contract | to make a contract; to enter into a contract | to conclude a contract | to amend the contract | to accept a contract | to draft a contract | to certify the contract | to confirm a contract | to cancel a contract | to extend a contract | to sign someone on | contract expires [Add to Longdo]
gern {n}hesitance [Add to Longdo]
abgeneigt; ungern | etw. ungern tun | nicht abgeneigt seinloath | to be loath to do sth. | to be nothing loath [Add to Longdo]
ablagern; deponieren | ablagernd; deponierendto deposit | depositing [Add to Longdo]
sich ablagernto be deposited [Add to Longdo]
ablagern lassento allow to mature [Add to Longdo]
ablehnend; weigerndrefusing [Add to Longdo]
ableitbar {adj}; zu schließen; zu folgernd (aus)deducible (from) [Add to Longdo]
abmagern | abmagernd | abgemagertto lose weight | losing weight | lost weight [Add to Longdo]
abmagerndpeaking [Add to Longdo]
abschlagen; verweigern; verwehren; ablehnen; abweisen; zurückweisen | abschlagend; verweigernd; verwehrend; ablehnend; abweisend; zurückweisend | abgeschlagen; verweigert; verwehrt; abgelehnt; abgewiesen; zurückgewisento refuse | refusing | refused [Add to Longdo]
abschließend; folgerndconcluding [Add to Longdo]
abzehren; auszehren; ausmergeln; abmagern | abzehrend; auszeherend; ausmergelnd; abmagernd | abgezehrt; ausgezehrt; ausgemergelt; abgemagert | zehrt abto emaciate | emaciating | emaciated | emaciates [Add to Longdo]
jdn. ärgernto annoy sb. [Add to Longdo]
sich ärgern (über)to get annoyed (at) [Add to Longdo]
sich ärgern; verärgert seinto be annoyed [Add to Longdo]
ärgern; verärgernto aggravate [Add to Longdo]
sich über jdn. ärgernto get exasperated with sb. [Add to Longdo]
ärgern | ärgernd | geärgert | ärgert | ärgerteto irk | irking | irked | irks | irked [Add to Longdo]
ärgern | ärgernd | geärgert | ärgert | ärgerte | sich ärgernto rile [coll.] | riling | riled | riles | riled | to get riled: to feel riled [Add to Longdo]
ärgern | ärgernd | geärgert | ärgert | ärgerteto spite | spiting | spited | spites | spited [Add to Longdo]
ärgern; verärgern; beunruhigen | ärgernd; verärgernd; beunruhigend | geärgert; verärgert; beunruhigt | ärgert | ärgerteto vex | vexing | vexed | vexes | vexed [Add to Longdo]
sich ärgern (über)to be vexed (about; at) [Add to Longdo]
ärgern; schmerzen | ärgernd | geärgert | ärgert | ärgerteto gall | galling | galled | galls | galled [Add to Longdo]
angängigernermissible [Add to Longdo]
Mädchen anmachen; baggern; anbaggernto pull [Add to Longdo]
(öffentlich) anprangern; brandmarken; verurteilento denounce [Add to Longdo]
anprangern; an den Pranger stellen | anprangernd | angeprangertto pillory | pillorying | pilloried [Add to Longdo]
aufhalten; verzögern | aufhaltend; verzögernd | aufgehalten; verzögertto delay | delaying | delayed [Add to Longdo]
aufschieben; verschieben; verzögern; zurückstellen | aufschiebend; verschiebend; verzögernd; zurückstellend | aufgeschoben; verschoben; verzögert; zurückgestellt | schiebt auf; verschiebt | schob auf; verschobto defer | deferring | deferred | defers | deferred [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やる気;遣る気[やるき, yaruki] (n) willingness (e.g. to do something); eagerness; motivation; inspiration; determination; high aspirations [Add to Longdo]
ツバクロザメ[, tsubakurozame] (n) daggernose shark (Isogomphodon oxyrhynchus, species of requiem shark found in Trinidad, Guyana, Suriname, French Guiana, and Brazil) [Add to Longdo]
ツバクロザメ属[ツバクロザメぞく, tsubakurozame zoku] (n) Isogomphodon (genus of requiem shark in the family Carcharhinidae with one extant species known as the daggernose shark) [Add to Longdo]
意気組;意気組み[いきぐみ, ikigumi] (n) (arch) (See 意気込み) eagerness; avidity; avidness; keenness [Add to Longdo]
逸り気[はやりぎ, hayarigi] (n) (arch) impatience; eagerness [Add to Longdo]
懸命[けんめい, kenmei] (adj-na,n) eagerness; earnestness; risking one's life; (P) [Add to Longdo]
糸道[いとみち, itomichi] (n) (1) groove in a Shamisen player's fingernail caused by the friction of the string of the instrument; (2) someone's ability to play the shamisen [Add to Longdo]
小爪[こづめ, kodume] (n) half-moon (of a fingernail) [Add to Longdo]
乗り気(P);乗気(P)[のりき, noriki] (adj-na,n) interest; eagerness; (P) [Add to Longdo]
深爪[ふかづめ, fukadume] (n,vs) cut a fingernail to the quick [Add to Longdo]
生爪[なまづめ, namadume] (n) fingernail [Add to Longdo]
[つめ, tsume] (n) (1) nail (e.g. fingernail, toenail); claw; talon; hoof; (2) plectrum; pick; (3) hook; clasp; (P) [Add to Longdo]
爪に火をともす;爪に火を点す;爪に火を灯す;つめに火をともす[つめにひをともす, tsumenihiwotomosu] (exp,v5s) to lead a stingy life; to scrimp and save; to pinch pennies; to light one's fingernail (instead of a candle) [Add to Longdo]
爪の垢[つめのあか, tsumenoaka] (exp) (1) dirt under one's fingernails; (2) shred (of decency, etc.); scrap; bit; smidgen [Add to Longdo]
爪跡;爪痕[つめあと, tsumeato] (n) (1) fingernail mark; scratch; (2) scar; ravages; after-effects [Add to Longdo]
麻姑[まこ;まご, mako ; mago] (n) (1) Ma Gu; legendary Taoist immortal with long talon-like fingernails; (2) (See 孫の手) backscratcher [Add to Longdo]
躍起[やっき, yakki] (adj-na,n) desperation; eagerness; (P) [Add to Longdo]
勇み足[いさみあし, isamiashi] (n) (1) overeagerness; rashness; (2) forward step-out (in sumo); (P) [Add to Longdo]
扁爪;平爪[ひらづめ, hiradume] (n) (See 鉤爪) nail (e.g. fingernail, toenail) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
指甲[zhī jia, ㄓ ㄐㄧㄚ˙, ] fingernail [Add to Longdo]
爭相[zhēng xiāng, ㄓㄥ ㄒㄧㄤ, ] to fall over each other in their eagerness to... [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
保菌者[ほきんしゃ, hokinsha] Traeger_von_Krankheitserregern [Add to Longdo]
取り囲む[とりかこむ, torikakomu] umgeben, einschliessen, belagern [Add to Longdo]
取り巻く[とりまく, torimaku] umgeben, einschliessen, belagern [Add to Longdo]
囲い[かこい, kakoi] einschliessen, umgeben, belagern [Add to Longdo]
囲む[かこむ, kakomu] einschliessen, umgeben, belagern [Add to Longdo]
大好き[だいすき, daisuki] sehr_gern_haben [Add to Longdo]
好く[すく, suku] gern_haben, moegen [Add to Longdo]
好む[このむ, konomu] gern_haben, moegen [Add to Longdo]
局留[きょくど, kyokudo] postlagernd, siehe auch kyokudo (me) [Add to Longdo]
局留め[きょくどめ, kyokudome] postlagernd [Add to Longdo]
延ばす[のばす, nobasu] verlaengern, verschieben, aufschieben [Add to Longdo]
延びる[のびる, nobiru] verschoben_werden, sich_verzoegern, verlaengert_werden [Add to Longdo]
延べる[のべる, noberu] verlaengern, verschieben, aufschieben [Add to Longdo]
引き延ばす[ひきのばす, hikinobasu] verlaengern, vergroessern (Foto) [Add to Longdo]
惜しむ[おしむ, oshimu] bedauern, schaetzen, geizen, missgoennen, ungern_tun [Add to Longdo]
愛惜[あいせき, aiseki] sich_ungern_von_jemanden_trennen [Add to Longdo]
愛読[あいどく, aidoku] gern_lesen [Add to Longdo]
渋る[しぶる, shiburu] zoegern, ungern_tun [Add to Longdo]
減らす[へらす, herasu] verringern, kuerzen [Add to Longdo]
滞る[とどこうる, todokouru] stocken, sich_verzoegern, im_Rueckstand_sein [Add to Longdo]
漸減[ぜんげん, zengen] allmaehlich_abnehmen, sich_allmaehlich_verringern [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] ZOEGERN, VERZOEGERN;, NOCH, NOCH MEHR [Add to Longdo]
競る[せる, seru] sich_mitbewerben, versteigern [Add to Longdo]
緩和[かんわ, kanwa] mildern, lindern, verringern [Add to Longdo]
貯蔵[ちょぞう, chozou] Aufbewahrung, das_Lagern, Vorrat [Add to Longdo]
迷う[まよう, mayou] verlegen_sein, zoegern, schwanken, sich_verirren, irren [Add to Longdo]
飢える[うえる, ueru] -hungern [Add to Longdo]
飢死に[うえじに, uejini] verhungern [Add to Longdo]
[が, ga] HUNGERN [Add to Longdo]
餓死[がし, gashi] verhungern [Add to Longdo]
餓死[がし, gashi] verhungern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gern \Gern\, v. t. [See {Grin}.]
   To grin or yawn. [Obs.] "[/He] gaped like a gulf when he did
   gern." --Spenser.
   [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 gern [gɛrn]
   fain
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top