Search result for

*genie*

(161 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: genie, -genie-
Possible hiragana form: *げにえ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genie[N] ภูตในนิทานอาหรับ, Syn. genii, spirit, fay

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genie(จีนี) ย่อมาจาก General Electric Network for Information Exchange เป็นบริการตามสายซึ่งจัดไว้สำหรับการคัดลอกโปรแกรม การเล่นเกม การอภิปรายปัญหาแบบรายการสัมนาโต๊ะกลมไว้ให้ แต่ไม่ฟรี จีนีมีขนาดหรือมีสมรรถนะต่ำกว่า Compuserve แต่ก็มีค่าบริการถูกกว่า ดู Compuserve, internet และ network ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
genie(n) ผี,ปีศาจ,ภูติผีปีศาจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
genie (n ) ชื่อเพลงแรกและเป็นทั้งชื่ออัลบั้มของ 2nd Mini Album จากวง SNSD ซึ่งประกอบไปด้วยท่าเต้นที่เน้นทางด้านการใช้ขาและมีท่าหนึ่งมีชื่อเรียกว่าท่าเตะตะกร้อที่สุดไฮโซ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Genius?GenieGood Morning, Vietnam (1987)
SIT DOWN.Genieß die Show! Tank Heaven (2004)
Enjoy it.Genieße es. Sweet Kicks (2016)
The genie is out of the bottle then.เรื่องร้ายก็เกิดขึ้นโดยที่หยุดไม่ได้ The Bank Job (2008)
Are you a genie?นายเป็นจินนี่เหรอ? Episode #1.5 (2009)
Genie?จินนี่? Episode #1.5 (2009)
No, the genie is the spirit in the lamp in Aladdin.ไม่ช่าย, จินนี่ เป็นยักษ์ที่อยู่ในตะเกียงของอะลาดินไง Episode #1.5 (2009)
No. Even the genie in the lamp has things that he can't do.ไม่หรอก มีสิ่งที่จินนี่เขาทำไม่ได้เหมือนกัน Episode #1.5 (2009)
How are there so many things that a genie can't do?ทำไมจินนี่ทำไม่ได้หลายอย่างนักล่ะ? Episode #1.5 (2009)
To keep this genie in a bottle.ในการคงยักษ์จีนี่ เอาไว้ในตะเกียง Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
- What you need is cheat codes motor skills and a genie who grants wishes to little boys who suck at "Mario Kart."แค่ต้องฝึกอีกหน่อยเท่านั้นแหละ ที่นายต้องการคือสูตรโกง เครื่องแรงๆ แล้วก็ภูติวิเศษ ที่ให้พรกับเด็กน้อยที่เล่น มาริโอ้คาร์ทห่วยสุดๆ The Gorilla Experiment (2009)
It's just unbelievable. It proves that the genie is out of the bottle and this man has no idea what he's doing.นี่เท่ากับพิสูจน์ว่ามันมีตออยู่ใต้น้ำ Iron Man 2 (2010)
I didn't go to Sunday school so I don't know if God works the same as a genie and I only get three wishes, but here's the thing.ผมไม่ได้ไปโบสถ์มาในวันอาทิตย์ ผมจึงไม่รู้ว่าพระเจ้าให้พรผมได้ 3 ข้อรึเปล่า และนี่คือคำขอ Grilled Cheesus (2010)
Can I wish for anything, like Aladdin's genie promised?ก็,เหมือนจินนี่ในตะเกียงวิเศษ? ฉันจะได้ทุกอย่างที่ฉันต้องการ Episode #1.7 (2010)
Something cool. Rub the lamp and the genie gives you money, a car, anything.เมื่อไหร่ที่ฉันถูตะเกียง,จินนี่จะทำให้ความฝันเป็นจริง,ทั้ง เงิน รถ บ้าน Episode #1.7 (2010)
If I were to meet a supernatural being, I'd have preferred a genie.ถ้าฉันได้เจอสิ่งที่เหนือธรรมชาติ,ฉันก็จะเจอแบบนั้น Episode #1.7 (2010)
Did you find a freaking genie lamp, man?นี่นายใช้ตะเกียงวิเศษหรือไงวะเพื่อน Fright Night (2011)
"Hit my genie bottle"?"ตีขวดจีนี่ฉันให้แตก" สินะ? Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
On your go, the Ingenieur Minard will provide you and your cargo safe and discrete passage to the Island of Santo Antao.บนทางที่นายไป การจราจร จะทำให้นายและสินค้า ปลอดภัยและต่อเนื่องไปยังเกาะซานโต้ อันเตา On Guard (2011)
Well, then I must be a genie, 'cause your wish is granted.งั้นฉันก็คงจะเป็นยักษ์จีนี่ล่ะ เพราะความปรารถนาของเธอเป็นจริงแล้ว Beauty and the Feast (2011)
Talk to me, little genie.พูดกับผมซิ จินนี่น้อย Dorado Falls (2011)
Like genie in a bottle, Djinn?แบบยักษ์จีนี่ในตะเกียงเหรอ Midnight Lamp (2012)
You know, genies don't actually go inside this, right?รู้ใช่ไหมว่าจีนี่ไม่ได้เข้าไปจริงๆ Midnight Lamp (2012)
We're on a genie hunt here, aren't you having any fun?เรามาล่าจีนี่กัน ไม่สนุกเหรอไง Midnight Lamp (2012)
There's always some chump coming along to rub a magic lamp, and make a bad deal with a genie.มันจะมีพวกขอทานมา ถูตะเกียง และขอพรแย่ๆ ตลอด Midnight Lamp (2012)
Told you I'd fix it. ♪ Well, now that you got the Genie under control-บอกแล้วว่าจะซ่อม ตอนนี้เธอควบคุมจีนี่แล้ว Midnight Lamp (2012)
I leave the cap off and you just genie your way out?ผมเปิดฝาขวด แล้วคุณก็กระโดดออกมาแบบยักษ์จินนี่เหรอ? The Girl with the Dungeons and Dragons Tattoo (2012)
You awakened the genie of Agrabah.ท่านปลุกจินนี่แห่งอแกรบร้า Fruit of the Poisonous Tree (2012)
I have served as genie of the lamp for longer than you've been alive.ข้ามีหน้าที่เป็นจินนี่ในตะเกียง เป็นเวลานานมากกว่า ชั่วชีวิตของท่านซะอีก Fruit of the Poisonous Tree (2012)
Life as a genie is not as magical as it may appear.ชีวิตการเป็นจินนี่ ไม่ได้ดีอย่างกับเวทมนต์ที่มี Fruit of the Poisonous Tree (2012)
You're the genie. You tell me.เจ้าเป็นจินนี่ เจ้าบอกข้า Fruit of the Poisonous Tree (2012)
You are a man of wisdom, genie.เจ้าเป็นคนที่ฉลาด จินนี่ Fruit of the Poisonous Tree (2012)
Tell me, genie, can you find the man who gave the Queen this mirror or not?บอกข้า จินนี่ เจ้าสามารถหา ชายที่ให้กระจกแก่ราชินี Fruit of the Poisonous Tree (2012)
Well, it's a little late to put that genie back in the infinity box.มันสายไปแล้วที่จะ ดึงยักษ์จีนี่กลับเข้าไปในกล่อง Scandal (2012)
Should I say that it's our official Genie trials?ฉันควรจะบอกว่านี่คือที่ของพวกเราเราควรจะได้มีการทดสอบก่อน Episode #1.1 (2012)
The 34th annual Genie High school's athletic event will start now!การแข่งขันกีฬา Episode #1.2 (2012)
Genie High School Athletic event... This year's victory...การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ผู้ชนะปีนี้ คือ .. Episode #1.2 (2012)
-No, it's okay. I can finish this up. I heard that you go to Genie High School?ไม่ ไม่ เดี๋ยวก็เสร็จละ Episode #1.3 (2012)
The genie has been let out of the bottle, and old Ron Burgundy popped the cork.มารได้รับการปล่อยออกมาจากขวด ทั้งเก่าและรอนเบอร์กันดีโผล่ไม้ก๊อก Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Sometimes it's better to keep the genie in the bottle.บางครั้งเราเก็บจินนี่ไว้ในตะเกียงจะดีกว่า The Conjuring (2013)
Wait -- Eugenie's in Ojai makes the greatest caramel apple crepes.เดี๋ยวก่อนน่ะ ยูจีนี่ในโอเจย์ เขาทำเครปเเอ๊ปเปิ้ลคาราเมลได้อร่อยที่สุดเลย Clip Show (2013)
No one believed Alice when she spoke of her adventures in Wonderland, of how she fell in love with a genie named Cyrus,ไม่มีใครซักคนที่เชื่ออลิซ เมื่อเธอพูดถึง การผจญภัยของเธอในดินแดนมหัศจรรย์ จากการที่เธอตกหลุมรักกับจินนี่ ชื่อ "ไซรัส" The Serpent (2013)
This book contains all the world's wisdom about genies.หนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยภูมิปัญญาจากทั่วโลก เกี่ยวกับยักษ์จีนี่ The Serpent (2013)
Genies?จีนี่เหรอ The Serpent (2013)
Inside these pages is a spell that only the power of the three genies will allow us to cast.มีคาถาต่างๆอยู่ในแต่ละหน้า มีเพียงยักษ์จีนี่สานตนเท่านั้น ที่ได้รับอนุญาตให้ร่ายมนต์เหล่านี้ The Serpent (2013)
I want the genie in your possession.ข้าต้องการยักษ์จีนี่ The Serpent (2013)
I don't have a genie... don't bother denying it.ข้าไม่มี อย่ามาปฏิเสธหน่อยเลย The Serpent (2013)
I will be leaving here with the genie.ข้าจะออกไปพร้อมยักษ์จีนี่ The Serpent (2013)
If you are so interested in genies, then you know you can't kill me.หากเจ้าสนใจในยักษ์จีนี่นัก งั้นเจ้าก็รู้สิว่าฆ่าข้าไม่ได้ The Serpent (2013)
The third genie?ยักษ์จีนี่ตนที่สามหรือ The Serpent (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูตผีปิศาจ[N] ghost, See also: spirit, demon, jinn, jinni, genie, Syn. ปีศาจ, ผี, ภูตผี, Example: ในปัจจุบันยังมีประชาชนบางส่วนยังมีความเชื่อในเรื่องภูตผีปีศาจ, Count unit: ตน, ตัว
ภูตผี[N] ghost, See also: spirit, jinn, genie, demons, monster, Syn. ภูตผีปีศาจ, ผีสาง, วิญญาณ, ผี, Example: ยามค่ำคืนมีคนได้ยินเสียงร้องของภูตผีที่ถูกกังขังไว้ในถ้ำ, Count unit: ตัว, ตน, Thai definition: สิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นสภาพลึกลับ มองไม่เห็นตัว แต่อาจจะปรากฏเหมือนมีตัวตนได้ อาจให้คุณหรือโทษได้ มีทั้งดีและร้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
อัจฉริยบุคคล[n.] (atchariyabukkhon) EN: genius   FR: génie [m] ; surhomme [m]
อัจฉริยบุรุษ[n.] (atchariyaburut) EN: genius   FR: génie [m]
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd   FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning   FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly   FR: intelligemment ; ingénieusement
ช่างเครื่อง[n.] (changkhreūang) EN: mechanic ; fitter ; engineer   FR: mécanicien [m] ; ajusteur [m] ; ingénieur technicien [m]
ช่างกล[n.] (chang kon) EN: mechanic ; engineer   FR: mécanicien [m] ; ingénieur mécanicien [m]
ขวัญ[n. exp.] (khwan) EN: guardian spirit ; tutelary spirit   FR: esprit tutélaire [m] ; génie protecteur [m]
นายช่าง[n. exp.] (nāi chāng) EN: chief mechanic ; supervising engineer ; chief   FR: mécanicien en chef [m] ; ingénieur superviseur [m] ; chef d'équipe [m]
ผี[n.] (phī) EN: spirit ; ghost ; jinn ; spook ; devil ; genie ; demon ; phantom ; ghoul ; bad spirit   FR: esprit [m] ; fantôme [m] ; démon [m] ; génie [m] ; spectre [m]
ผีร้าย[n. exp.] (phī rāi) FR: esprit malfaisant [m] ; génie malfaisanrt [m]
พราย[n.] (phrāi) EN: ghost ; spirit ; sprite ; elf ; water spirit   FR: esprit [m] ; lutin [m] ; génie [m] ; elfe [m] ; naïade [m] ; nymphe [f]
ภูต[n.] (phūt) EN: spirit ; demon ; monster ; goblin ; ghost ; jinn ; genie   FR: démon [m] ; monstre [m]
เซ่น[v.] (sen) EN: make offerings to the spirits ; propitiate the spirits (by a sacrifice or offerings of food) ; worship   FR: honorer les esprits ; sacrifier aux génies ; offrir
ทหารช่าง[n. exp.] (thahān chāng) EN: military engineer   FR: ingénieur militaire [m]
ต้นกล[n.] (ton kon) EN: chief engineer   FR: ingénieur en chef [m]
วิศวะ[n.] (witsawa) EN: engineering   FR: ingénierie [f]
วิศวกรรม[n.] (witsawakam) EN: engineering   FR: ingénierie [f] ; génie civil [m]
วิศวกรรมไฟฟ้า [n. exp.] (witsawakam faifā) EN: electrical engineering   FR: ingénierie électrique [f]
วิศวกรรมเคมี[n. exp.] (witsawakam khēmī) EN: chemical engineering   FR: ingénierie chimique [f] ; génie chimique [m]
วิศวกรรมเครื่องกล[n. exp.] (witsawakam khreūang kon) EN: mechanical engineering   FR: ingénierie mécanique [f]
วิศวกรรมศาสตร์[n.] (witsawakamsāt) EN: engineering   FR: ingénierie [f]
วิศวกรรมอุตสาหการ[n. exp.] (witsawakam utsāhakān) EN: industrial engineering   FR: ingénierie industrielle [f]
วิศวกรรมโยธา[n. exp.] (witsawakam yōthā) EN: civil engineering   FR: génie civil [m]
วิศวกร[n.] (witsawakøn) EN: engineer ; mechanic   FR: ingénieur [m]
วิศวกรช่างกล[n. exp.] (witsawakøn chang kon) EN: mechanical engineer   FR: ingénieur mécanicien [m] ; ingénieur en mécanique [m]
วิศวกรชีวภาพ[n. exp.] (witsawakøn chīwaphāp) EN: bio-engineer   FR: bioingénieur [m]
วิศวกรไฟฟ้า [n. exp.] (witsawakøn faifā) EN: electrical engineer   FR: ingénieur électricien [m] ; ingénieur en électricité [m]
วิศวกรเคมี[n. exp.] (witsawakøn khēmī) EN: chemical engineer   FR: ingénieur chimiste [m]
วิศวกรเครื่องกล[n. exp.] (witsawakøn khreūang kon) EN: mechanical engineer   FR: ingénieur mécanicien [m] ; ingénieur en mécanique [m]
วิศวกรอุตสาหการ[n. exp.] (witsawakøn utsāhakān) EN: industrial engineer   FR: ingénieur industriel [m]
วิศวกรโยธา[n. exp.] (witsawakøn yōthā) EN: civil engineer   FR: ingénieur civil [m]
แยบ[v.] (yaēp) EN: clever ; smart ; ingenious   FR: ingénieux ; astucieux

CMU English Pronouncing Dictionary
GENIE    JH IY1 N IY0
EUGENIE    Y UW2 JH IY1 N IY0
GENIERE    JH EH0 N Y EH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genie    (n) (jh ii1 n ii)
genies    (n) (jh ii1 n i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausgrabungsingenieur {m}excavation engineer [Add to Longdo]
Bauingenieur {m}; Bauingenieurin {f}civil engineer [Add to Longdo]
Bauingenieurwesen {n}civil engineering [Add to Longdo]
Diplomingenieur {m}graduate engineer [Add to Longdo]
Elektroingenieur {m}; Elektroingenieurin {f} | Elektroingenieure {pl}electrical engineer | electrical engineers [Add to Longdo]
Entwicklungsingenieur {m}designing engineer [Add to Longdo]
Felge {f} | Felgen {pl} | abnehmbare Felge | dreiteilige Felge | einteilige Felge | empfohlene Felge | fünfteilige Felge | genietete Felge | geschweißte Felge | mittengeteilte Felge | mögliche Felge | nicht zerstörbare Felge | schlauchlose Felge | theoretische Felge | vierteilige Felge | zweiteilige Felgerim | rims | demountable rim | three-piece rim | one piece rim; single piece rim | recommended rim | five-piece rim | riveted rim | welded rim | centre split rim | alternative rim | non-fangible rim | tubeless rim | theoretical rim | four-piece rim | two-piece rim [Add to Longdo]
Flaschengeist {m} | den Geist aus der Flasche lassen [übtr.]genie in the bottle | to let the genie out of the bottle [Add to Longdo]
Genie {n}genius [Add to Longdo]
Genie {n}; Leuchte {f} | Genies {pl} | Mathegenie {n}wizard; wiz | wizards; wizzes | wizard at maths [Add to Longdo]
Geniesel {n}drizzling [Add to Longdo]
Genießbarkeit {f}edibility [Add to Longdo]
Genießbarkeit {f}enjoyableness [Add to Longdo]
Genießer {m} | Genießer {pl}epicure | epicures [Add to Longdo]
Genießer {m} | Genießer {pl}wallower | wallowers [Add to Longdo]
genießerische Art {f}; Sich-gehen-lassen {n}self-indulgence [Add to Longdo]
Ingenieur {m}; Ingenieurin {f} | Ingenieure {pl} | leitender Ingenieurengineer (with university degree) | engineers | lead engineer; chief engineer [Add to Longdo]
Ingenieurbüro {n}consulting engineers; engineering office [Add to Longdo]
Ingenieurschule {f} | Ingenieurschulen {pl}school of engineering | schools of engineering [Add to Longdo]
Ingenieurwesen {n}engineering [Add to Longdo]
Ingenieurwissenschaft {f}engineering science [Add to Longdo]
Ingenieurwissenschaften {pl}; Technik {f}technics [Add to Longdo]
Laboringenieur {m}laboratory engineer [Add to Longdo]
Maschinenbauingenieur {m}; Maschinenbauingenieurin {f}mechanical engineer [Add to Longdo]
Ontogenie {f}ontogeny; ontogenesis [Add to Longdo]
Projektingenieur {m}project engineer [Add to Longdo]
Roboteringenieur {m}roboticist [Add to Longdo]
Sicherheitsingenieur {m}; Sicherheitsingenieurin {f}safety engineer; safety officer [Add to Longdo]
Stammesgeschichte {f} | Stammesgeschichten {pl}phylogeny | phylogenies [Add to Longdo]
Toningenieur {m}; Toningenieurin {f}; Tonmeister {m}; Tonmeisterin {f}sound engineer [Add to Longdo]
Ungenießbarkeit {f}inedibility [Add to Longdo]
Versuchsingenieur {m}research engineer [Add to Longdo]
Wasserbauingenieur {m}hydraulic engineer [Add to Longdo]
Wirtschaftsingenieur {m}Master of Business and Engineering (MBE) [Add to Longdo]
Wirtschaftsingenieur {m}industrial engineer [Add to Longdo]
Wirtschaftsingenieurwesen {n}Industrial Engineering with Business Studies [Add to Longdo]
erfreulich; genießbar {adj}enjoyable [Add to Longdo]
essbar; genießbar {adj} (i.a. auch wohlschmeckend)eatable [Add to Longdo]
sich genieren (wegen) | genierend | er/sie geniert sich | er/sie genierte sich | sie genierten sichto be embarrassed; to feel embarrassed (about) | being embarrassed | he/she is embarrassed | he/she was embarrassed | they were embarrassed [Add to Longdo]
genießbarrelishable [Add to Longdo]
genießbar {adv}enjoyably [Add to Longdo]
genießen | genießend | genossen | er/sie genießt | ich/er/sie genoss (genoß [alt]) | er/sie hat/hatte genossen | ich/er/sie genösse | etw. in vollen Zügen genießen | das Leben genießen; sich seines Lebens freuento enjoy | enjoying | enjoyed | he/she enjoys | I/he/she enjoyed | he/she has/had enjoyed | I/he/she would enjoy | to enjoy sth. to the full | to enjoy life [Add to Longdo]
genießen; sich schmecken lassen; großen gefallen finden | genießend | genossto relish | relishing | relished [Add to Longdo]
genießen; recht genießen; auskosten; würdigen | genießend | genossto savor [Am.]; to savour [Br.] | savoring | savored [Add to Longdo]
genießerisch {adj}self-indulgent [Add to Longdo]
genießtenjoys [Add to Longdo]
genießtrelishes [Add to Longdo]
genießtsavors [Add to Longdo]
genießtsneezed [Add to Longdo]
genietetriveted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フォトジェニー[, fotojieni-] (n) photogenie (fre [Add to Longdo]
魔神[ましん;まじん, mashin ; majin] (n) devil; evil spirit; genie [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きょう, kyou] SICH ERFREUEN AN, GENIESSEN, BEKOMMEN [Add to Longdo]
享受[きょうじゅ, kyouju] geniessen, haben, bekommen [Add to Longdo]
味わう[あじわう, ajiwau] kosten, schmecken, geniessen [Add to Longdo]
天才[てんさい, tensai] Genie [Add to Longdo]
工学[こうがく, kougaku] Ingenieurwissenschaft, Technik [Add to Longdo]
技師[ぎし, gishi] Ingenieur [Add to Longdo]
楽しむ[たのしむ, tanoshimu] sich_freuen, geniessen [Add to Longdo]
満喫[まんきつ, mankitsu] genug_haben, nach_Herzenslust_essen_und_trinken, geniessen [Add to Longdo]
鬼才[きさい, kisai] Genie, grosses_Talent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 genie \ge"nie\, g'enie \g['e]`nie\(j[=e]"n[=e]), n. [F.]
   1. Same as {Genius}[1].
    [1913 Webster]
 
   2. (Islamic mythology) Same as {jinnee}.
    [PJC]
 
   3. (Fairy tales) A fabulous spirit having special powers,
    often appearing in human form, which, when summoned by a
    person, is required to perform the commands of the
    summoner. It is based on the mythological {jinnee}; the
    prototype is the genie residing in an oil lamp, summoned
    by Aladdin.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jinnee \Jin"nee\, Jinni \Jin"ni\(j[i^]n"n[=e]), n.; pl. {Jinn}
   (j[i^]n). [Ar.] (Arabian & Mohammedan Myth.)
   A genius or demon; one of the fabled genii, good and evil
   spirits, supposed to be the children of fire, and to have the
   power of assuming various forms. [Written also {djinnee},
   {genie}, etc.]
 
   Syn: jinn; jin; djinn.
     [1913 Webster]
 
   Note: Jinn is also used as sing., with pl. jinns.
      [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 GENIE
     General Electric Network for Information Exchange (network, GE)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 genie [ʒəni]
   genius
   genius; man of genius
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Genie [ʒeːniː] (n) , s.(n )
   genius; wiz
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top