Search result for

*geisha*

(112 entries)
(0.0237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: geisha, -geisha-
Possible hiragana form: *げいしゃ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
geisha[N] เกอิชา, See also: หญิงสาวญี่ปุ่นที่ขายบริการทางเพศ, โสเภณีญี่ปุ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
geisha(เก'ชะ) n. หญิงญี่ปุ่นที่มีอาชีพร้องเพลง เต้นรำและบริการผู้ชาย,หญิงเกอิชา

English-Thai: Nontri Dictionary
geisha(n) หญิงเกอิชา,นางบำเรอ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Geishasเกอิชา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I drink, and Gretchen's geisha.ผมเป็นนักดื่มเกรทเช่นเป็นเกอิชา The Ramen Girl (2008)
I'm not a geisha. I'm a goddess.ฉันไม่ใช่เกอิชา แค่คล้าย The Ramen Girl (2008)
He only came here because of his little Geisha girl.เขามาเนี่ยเพื่อมาหาสาวเกอิชาตัวน้อย Shanghai (2010)
- Bertie, I'm not a geisha girl. - Stop trying to be so bloody clever.พ่อครับ มีเรื่องอะไรกัน The King's Speech (2010)
Was it Pinkerton? The one that betrayed the geisha and got married.พิงเคอร์ตันใช่มั้ย คนที่หักหลังเกอิชาแล้วไปแต่งงานน่ะ A Thousand Days' Promise (2011)
A geisha?นางรำหรือ? You Take for Granted (2012)
Yes, memoirs of a lame geisha, because I occupy a certain place in the McKinley hierarchy, and you all occupy a different, lesser place in that hierarchy, and before exploding said hierarchy by jumping up and down on Oprah's couch,ใช่ การน่าอับอาบของกิเอชา ก็เพราะชั้นมีตำแหน่ง ที่แน่นอนในการจัดลำดับในแมคคินลี แล้วพวกนายก็มีตำแหน่งต่างกันที่ต้อยต่ำกว่า Love, Love, Love (2013)
Oh, my God, do not say "arrangement." I'm am not a geisha!พระเจ้าอย่าพูดว่าตกลง - ฉันไม่ใช่เกอิชา Urge (2016)
Somehow this geisha bot got past his encryption.หุ่นเกอิชาตัวนี้เจาะถอดรหัสเขาได้ Ghost in the Shell (2017)
Any more information about the ceased geisha bot?มีข้อมูลเรื่องหุ่นเกอิชาไหม Ghost in the Shell (2017)
The same as the geisha did to Osmond.เหมือนที่หุ่นเกอิชาทำออสมอนด์ Ghost in the Shell (2017)
If you hadn't riddled the geisha with bullets, this would be much easier.ถ้าคุณไม่ยิงเกอิชาจนพรุน งานคงง่ายขึ้นเยอะ Ghost in the Shell (2017)
You were not authorized to Deep Dive the geisha.เธอไม่ได้รับอนุญาตให้ดำดิ่งเข้าร่างเกอิชา Ghost in the Shell (2017)
And Dr. Ouelet informed me that you let her dive a corrupted geisha.ด็อกเตอร์อูเลท์บอกผมว่า... คุณปล่อยให้เธอดำดิ่งในหุ่นเกอิชาที่ถูกแฮ็ก Ghost in the Shell (2017)
reading your code while you were inside that geisha.การได้อ่านรหัสเธอ ตอนเธออยู่ในร่างเกอิชา Ghost in the Shell (2017)
A few men like her and she thinks she's a geisha!แค่มีผู้ชายไม่กี่คนมาชอบ นางก็คิดว่านางเป็น เกอิชา ซะแล้ว ! Millennium Actress (2001)
I certainly wasn't born to the life of a Geisha. Like so much in my strange lifeมันเหมือนชีวิตที่แปลกของชั้นมาก ชั้นถูกพา ไปที่นั่นด้วยเหตุการณ์ Memoirs of a Geisha (2005)
She will send you to school to be a Geisha.เค้าจะส่งเธอไปเรียนเพื่อเป็น เกอิชา Memoirs of a Geisha (2005)
-A Geisha, like Hatsumomo.เกอิชา , เหมือนฮัทสึโมโม Memoirs of a Geisha (2005)
A Geisha needs an elegant wardrobe, just like an artist needs ink.เกอีชาต้องการมีสื้อผ้างามๆในตู้เสื้อผ้า เหมือนกับหมึกที่ต้องการศิลปิน Memoirs of a Geisha (2005)
If she's not properly dressed then she is not a true Geisha.ถ้าเธอยังไม่ได้แต่งตัว เธอยังไม่ใช่เกอิชา Memoirs of a Geisha (2005)
-Nobody told me what a Geisha is.ไม่มีใครบอกฉันว่าเกอิชาคืออะไร... Memoirs of a Geisha (2005)
You are to become Geisha!เธอจะกลายเป็น เกอิชา! Memoirs of a Geisha (2005)
A Geisha as desired as she is ought to keep a closer eye on her clothes.เกอิชาคนที่ ใครๆก็ต่างจ้องที่เสื้อผ้าของเธอ Memoirs of a Geisha (2005)
A Geisha is free to love?เกอิชามีความรักกับใครก็ได้อย่างนั้นหรอ? Memoirs of a Geisha (2005)
Kimono destroyed, Geisha school, rice and pickles, train ticket,Mr. Bekku, ... all this on top of the money I paid Mr. Tanaka?กิโมโนเสียหาย, ค่าเรียนที่โรงเรียนเกอิชา, ค่าข้าว, ค่าตั๋วรถไฟ, ทั้งหมดนี่ Memoirs of a Geisha (2005)
Not as a Geisha, as her slave.ไม่ใช่ในฐานะเกอิชา แต่ในฐานะทาสของเธอ Memoirs of a Geisha (2005)
Once, when she was just a miko (an apprentice Geisha), she fell clean off her wooden shoes.ครั้งหนึ่ง ตอนเธอเป็นเกอิชามือใหม่ เธอพลาดตกจากรองเท้าไม้ Memoirs of a Geisha (2005)
-Now I am a Geisha too. -So you are.ตอนนี้ฉันเป็นเกอิชาแล้ว เหมือนคุณไง Memoirs of a Geisha (2005)
In that moment I changed from a girl, facing nothing but emptiness to someone with purpose.I saw that to be a Geisha could be a stepping stone to something else: a place in his world.ในนาทีนั้นเองฉันเปลี่ยนจากเด็กสาว เผชิญหน้า ความไม่มีแต่ความว่างเปล่า ได้นำใครบางคนสู่เป้าหมาย ฉันจะเป็นเกอิชา ที่สามารถเดินผ่านก้อนหินทีละขั้น เพื่อก้าวสู่สิ่งอื่นเพื้นที่ ที่เป็นส่วนหนึ่งในโลกของเขา Memoirs of a Geisha (2005)
I asked one day to become a Geisha, and then somehow, to meet him again.ฉันขอให้ซักวันได้เป็นเกอิชา และหลังจากนั้น ถ้าเป็นไปได้ ขอให้พบเขาอีกครั้ง Memoirs of a Geisha (2005)
If you were not the kind hearted Geisha I know you to be, then I might think that you were scheming against Hatsumomo.ถ้าคุณไม่ได้มีหัวใจเกอิชาแล้วล่ะก็ ฉันอาจจะคิดว่าคุณกำลังอยากแข่งกับฮัตสุโมโมะ Memoirs of a Geisha (2005)
-No Geisha could ever... - I am certain you will not object to one trivial condition.ไม่มีเกอิชาคนไหนสามารถทำได้ ฉันมั่นใจว่าคุณจะไม่คัดค้านเงื่อนไขง่ายๆข้อนี้ Memoirs of a Geisha (2005)
And now the two greatest Geisha in Myoko at war over me. Hatsumomo at my back, Mameha calling, offering me the chance to become one of those elegant women I had seen on the bridge.ฮัตสุโมโมะอยู่ข้างหลัง มาเมะฮะเรียกฉัน Memoirs of a Geisha (2005)
One of her own Geisha to succeed her. Strange isn't it that she hasn't adopted Hatsumomo?เกอิชาคนหนึ่งของเธอเพื่อสืบทอดงานต่อ Memoirs of a Geisha (2005)
Mameha, when does a Geisha choose her patron?มาเมฮะ ทำไมเกอิชาถึงต้องมีผู้อุปถัมภ์? Memoirs of a Geisha (2005)
Remember Chiyo, Geisha are not courtesans, and we're not wives.จำไว้เสมอชิโยะ เกอิชาไม่ใช่หญิงงามเมือง พวกเราไม่ใช่ภรรยาของใคร Memoirs of a Geisha (2005)
The very word Geisha means artist, and to be a Geisha is to be judged as a moving work of art.คำที่เหมาะที่สุดสำหรับเกอิชาคือศิลปิน และการเป็นเกอิชา Memoirs of a Geisha (2005)
You cannot call yourself a true Geisha until you can stop a man in his tracks with a single look.คุณไม่สามารถจะเรียกตัวเองว่า เกอิชา จนกว่าคุณจะสามารถ หยุดผู้ชายได้เพียงแค่แว๊บแรก Memoirs of a Geisha (2005)
I was a miko now, an apprentice Geisha.อยู่ใต้หลังหน้ากากสีขาวและริมฝีปากสีแดง ตอนนี้ฉันเป็นมิโกะ ลูกศิษย์ของเกอิชา Memoirs of a Geisha (2005)
Friends, we have the pleasure to witness the debut of another apprentice Geisha, cheers!ขอบคุณค่ะ เพื่อนๆทุกคน พวกเรายินดีอย่างยิ่งที่จะได้มาร่วมกับการเปิดตัว ลูกศิษย์คนใหม่ของเกอิชา ดื่ม! Memoirs of a Geisha (2005)
A name as sweet as she is. I'm afraid that these days even a common chambermaid can call herself a Geisha.สวยสมชื่อ ชั้นเกรงว่าเธอจะเป็นเพียงแม่บ้านธรรมดา Memoirs of a Geisha (2005)
He does not like Geisha.เขาไม่ชอบเกอิชา Memoirs of a Geisha (2005)
Understand one, you know them all. But why should a Geisha care?รู้อย่างหนึ่ง เธอจะรู้ทุกอย่าง แต่ทำไมเกอิชาควรสนใจด้วย Memoirs of a Geisha (2005)
And to become a full Geisha we must sell this to the highest bidder.และเพื่อเป็นเกอิชาโดยสมบูรณ์เราต้องขายมัน ในราคาสูงสุดของการประมูล Memoirs of a Geisha (2005)
The most famous Geisha in the Hanamachi.เกอิชาที่โด่งดังที่สุดในฮานามาชิ - แต่ฉันไม่ใช่ Memoirs of a Geisha (2005)
He has a weakness for beautiful women. And now, you are the most celebrated Geisha in all Myoko.เขาอ่อนแอกับผู้หญิงสวยๆ และตอนนี้เธอก็เป็นเกอิชาที่ดังที่สุดของมิโยโกะ Memoirs of a Geisha (2005)
And he disdains Geisha.เขาก็ไม่ชอบเกอิชา Memoirs of a Geisha (2005)
Not like a Geisha, like a common prostitute.ไม่ใช่แบบเกอิชา แต่เป็นโสเภณีทั่วไป Memoirs of a Geisha (2005)
You are a full geisha now.เธอเป็นเกอิชาเต็มตัวแล้ว Memoirs of a Geisha (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกอิชา[N] geisha, Example: เขามองหล่อนอย่างไม่อยากจะเชื่อ เพราะการแต่งกายและวางตัวของหญิงเหล่านั้นไม่ได้บ่งบอกถึงความเป็นเกอิชาเลย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หญิงญี่ปุ่นที่มีศิลปะและวิชาชีพในการปรนนิบัติ, Notes: (ญี่ปุ่น)

CMU English Pronouncing Dictionary
GEISHA    G EY1 SH AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
geisha    (n) (g ei1 sh @)
geishas    (n) (g ei1 sh @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お座敷;御座敷[おざしき, ozashiki] (n) (1) (pol) (See 座敷・1) tatami room; (2) gathering (to which one has been invited to perform as a geisha, etc.) [Add to Longdo]
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P) [Add to Longdo]
パトロン[, patoron] (n) (1) patron (of the arts, an artist, etc.); patroness; financial supporter; (2) (See 芸者,旦那) sugar daddy; man who provides for a woman (e.g. a geisha); (3) patron; master; manager; boss; (P) [Add to Longdo]
鞍替え[くらがえ, kuragae] (n,vs) changing jobs; changing quarters (geisha, etc.) [Add to Longdo]
一本[いっぽん, ippon] (n) (1) one long cylindrical thing; (2) one version; (3) (a) certain book; (4) (a) blow; (5) an experienced geisha; (P) [Add to Longdo]
羽織芸者[はおりげいしゃ, haorigeisha] (n) (col) (See 辰巳芸者) geisha from the Fukagawa red light district in Edo (Edo period) [Add to Longdo]
下地っ子[したじっこ, shitajikko] (n) young boy or girl being trained as a geisha or as a kabuki actor [Add to Longdo]
歌妓[かぎ, kagi] (n) woman who earns her living by entertaining with song, dance and playing the shamisen; geisha who sings at parties [Add to Longdo]
花街;花町[かがい(花街);はなまち, kagai ( hana machi ); hanamachi] (n) red-light district; prostitution quarter; geisha quarter [Add to Longdo]
花柳界[かりゅうかい, karyuukai] (n) red-light district; pleasure quarters; world of the geisha; demimonde; (P) [Add to Longdo]
奇麗所[きれいどころ, kireidokoro] (n) geisha girls [Add to Longdo]
[ぎ, gi] (n) geisha [Add to Longdo]
[ぎょく, gyoku] (n) (1) (also formerly read as ごく) precious stone (esp. jade); (2) {food} egg (sometimes esp. as a sushi topping); (3) stock or security being traded; product being bought or sold; (4) (See 建玉) position (in finance, the amount of a security either owned or owed by an investor or dealer); (5) geisha; (6) (abbr) (See 玉代) time charge for a geisha; (7) (abbr) (See 玉将) king (shogi) [Add to Longdo]
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉,珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉,珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n,n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P) [Add to Longdo]
玉代[ぎょくだい, gyokudai] (n) time charge for a geisha [Add to Longdo]
襟替え;襟換え[えりがえ, erigae] (n) (See 半玉,舞子・1) becoming a geisha (of a geisha apprentice) [Add to Longdo]
襟白粉[えりおしろい, erioshiroi] (n) white powder for use on the neck (e.g. by geisha) [Add to Longdo]
芸妓;芸奴(iK)[げいぎ;げいこ(ik), geigi ; geiko (ik)] (n) geisha [Add to Longdo]
芸者[げいしゃ, geisha] (n) geisha; Japanese singing and dancing girl; (P) [Add to Longdo]
芸者を上げる[げいしゃをあげる, geishawoageru] (exp,v1) to call in a geisha [Add to Longdo]
芸者屋[げいしゃや, geishaya] (n) (See 置屋) geisha house [Add to Longdo]
芸娼妓[げいしょうぎ, geishougi] (n) (See 芸妓,娼妓) geisha and prostitutes [Add to Longdo]
芸娼妓解放令[げいしょうぎかいほうれい, geishougikaihourei] (n) ordinance liberating all geisha and prostitutes (1872) [Add to Longdo]
迎車[げいしゃ, geisha] (n) taxi en route to a customer [Add to Longdo]
検番;見番[けんばん, kenban] (n) (1) geisha call-office; assignation office for geisha; (2) (See 検番芸者) geisha on call [Add to Longdo]
検番芸者[けんばんげいしゃ, kenbangeisha] (n) (See 検番) geisha belonging to a call-office (usually a skilled geisha) [Add to Longdo]
見ず転;不見転[みずてん, mizuten] (n) (1) (uk) (See 不見転芸者・みずてんげいしゃ) loose morals (e.g. of a geisha); easy virtue; (2) impulse; whim [Add to Longdo]
源氏名[げんじな, genjina] (n) "professional name" used by hostesses and geisha [Add to Longdo]
絃妓;弦妓[げんぎ, gengi] (n) (obsc) (See 歌妓) geisha; woman who entertains (e.g. by playing the shamisen) for her living [Add to Longdo]
御勤め;お勤め[おつとめ, otsutome] (n) (1) (arch) (pol) one's business; (2) reading of scriptures before a (statue of) Buddha; (3) bargain; discount; (4) money paid to a prostitute or geisha [Add to Longdo]
御酌;お酌[おしゃく, oshaku] (n,vs) (1) pouring alcohol; (2) person pouring alcohol for guests or customers (typically a woman); (3) (apprentice) geisha; dancing girl [Add to Longdo]
御神燈;御神灯;ご神灯;ご神燈[ごしんとう;ごじんとう, goshintou ; gojintou] (n) (1) (See 御灯,神灯) light used as a religious offering; (2) paper lantern (hung up near the door of performers and geishas) [Add to Longdo]
口がかかる;口が掛かる[くちがかかる, kuchigakakaru] (exp,v5r) (1) to be summoned (i.e. of a geisha, by a customer); (2) (usu. as 〜の口が掛かる) to be offered (the job of ...); to be invited (to do ...) [Add to Longdo]
口を掛ける;口をかける[くちをかける, kuchiwokakeru] (exp,v1) (1) to talk; to call; to invite; (2) to call a geisha or prostitute over [Add to Longdo]
左褄[ひだりづま, hidariduma] (n) (1) left skirt of a kimono; (2) (See 芸妓) geisha (because they often walked holding the left hem of their kimono) [Add to Longdo]
左褄を取る[ひだりづまをとる, hidaridumawotoru] (exp,v5r) (arch) to become a geisha; to work as a geisha [Add to Longdo]
座敷着[ざしきぎ, zashikigi] (n) (See 座敷・2) dress worn by a geisha to a zashiki party [Add to Longdo]
姉さん(P);姐さん[ねえさん(P);あねさん, neesan (P); anesan] (n) (1) (hon) (usu. 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. 姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. 姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P) [Add to Longdo]
子(P);児[こ, ko] (n,n-suf) (1) child; (2) (also 仔) young (animal); (3) (also 娘) young woman; young geisha; (4) offshoot; (5) (See 元も子もない) interest; (6) (abbr) (See 子株・2) new shares; (7) (arch) bird egg; (n-suf) (8) (after a noun or -masu stem) -er (often of young women); (P) [Add to Longdo]
手生け;手活け[ていけ, teike] (exp) (1) doing one's own flower arranging; (2) marrying or making a mistress of a geisha [Add to Longdo]
淑景舎[しげいしゃ;しげいさ, shigeisha ; shigeisa] (n) (See 五舎) court ladies' residence (in the inner Heian Palace) [Add to Longdo]
女芸者[おんなげいしゃ, onnageisha] (n) (See 男芸者) female entertainer; geisha [Add to Longdo]
商売女[しょうばいおんな, shoubaionna] (n) (1) (See 商売人) woman working in the nightlife business (bar or nightclub hostess, geisha, etc.); (2) woman who works in an adult entertainment business; (3) woman from the red-light district; demimondaine; prostitute [Add to Longdo]
商売人[しょうばいにん, shoubainin] (n) (1) merchant; trader; (2) expert (professional) in a given trade or profession; shrewd businessman; expert; (3) (See 商売女,水商売) woman working in the nightlife business (bar or nightclub hostess, geisha, etc.); demimondaine [Add to Longdo]
小職;小童[こじょく, kojoku] (n) (1) (arch) girl-in-training (e.g. a geisha-in-training or a girl who performs miscellaneous tasks in a brothel); (2) (arch) (derog) (See 小童・こわっぱ) brat; scamp; rascal; jackanapes; (3) (arch) (original meaning) disciple; apprentice [Add to Longdo]
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P) [Add to Longdo]
新子;新妓[しんこ, shinko] (n) (1) (新子 only) (See 鮗・このしろ) very young fish (esp. a konoshiro gizzard shad); (2) (arch) new geisha [Add to Longdo]
身請け;身受け;身請(io)[みうけ, miuke] (n,vs) paying to get someone (esp. a geisha, prostitute, etc.) out of bondage [Add to Longdo]
身請け金;身請金;身請銀[みうけがね;みうけきん(身請け金;身請金), miukegane ; miukekin ( miuke ke kin ; miuke kin )] (n) (See 身請け) money needed to buy a geisha or prostitute out of bondage [Add to Longdo]
水揚げ(P);水あげ[みずあげ, mizuage] (n,vs) (1) (See 陸揚げ) landing; unloading (e.g. a ship); (n) (2) (See 漁獲量) catch (of fish); takings; (3) (See 売上高) sales (of a shop); (n,vs) (4) defloration (e.g. of a geisha); (5) preservation (of cut flowers, in ikebana); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
艺伎[yì jì, ㄧˋ ㄐㄧˋ, / ] geisha [Add to Longdo]
艺妓[yì jì, ㄧˋ ㄐㄧˋ, / ] geisha (Japanese female entertainer) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 geisha \gei"sha\ (g[=a]"sh[.a]), n.; pl. {geisha}
   (g[=a]"sh[.a]), {Geishas} (g[=a]"sh[.a]z). [Jap., art
   person.]
   A Japanese singing and dancing girl, trained to provide
   entertainment and company for a man or group of men.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 geisha [gɛi˘ʃa]
   geisha
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top