Search result for

*frees*

(85 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: frees, -frees-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
freesian. พืชดอกเป็นหลอดที่หอม
freestandingadj. อิสระ,ซึ่งยืนหรือตั้งอยู่อย่างอิสระ
freestonen. หินตัดที่ไม่แตกร้าว,ผลไม้ที่ไม่มีเม็ดข้างใน adj. ซึ่งแกะเม็ดออกได้ง่าย (ผลไม้)
freestylen. การว่ายน้ำไม่จำกัดแบบหรือท่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
freespaceที่ว่าง, สุญเขต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freespace lossการสูญเสีย(สัญญาณ)ในที่ว่าง, การสูญเสีย(สัญญาณ)ในสุญเขต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freestoneเมล็ดล่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
freestoneหินไร้รอยแตก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Freesia instead of daisies.- ใช้ดอกฟรีเซียแทนเดซี่ Mona Lisa Smile (2003)
From now on, each day will bring a stronger sun, which frees the youngs from their shells.จากนี้ไป ทุก ๆ วัน ความอบอุ่น จะกลับคืนมา ซึ่งจะปลดปล่อย เจ้าตัวน้อย ออก จาก เปลือก March of the Penguins (2005)
- Do I smell freesias?- ฉันได้กลิ่นดอกฟรีเซียใช่ไหม The Devil Wears Prada (2006)
If I see freesias anywhere I will be very disappointed.ถ้าฉันเห็นดอกฟรีเซียเข้าละก็... ฉันจะโกรธมาก The Devil Wears Prada (2006)
Great. I love that. Freestyle.เยี่ยม ผมชอบเลย ฟรีสไตล์ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Good distraction frees us from emotional pain.การเบนความสนใจถูกเวลา\ ช่วยให้เราลืมความเจ็บปวด The Love Guru (2008)
Bobby handling the admin frees you up to do all the important shit.บ๊อบบี้ช่วยดูแลระบบการจัดการของคุณให้ดีขึ้น จะทำของเก่าทุกสิ่งที่สำคัญ Fix (2009)
Have you ever mastered how to freestyle in a tub? !พวกนายเคยว่ายฟรีสไตล์ในอ่างอย่างช่ำชองมั๊ย? Episode #1.1 (2009)
Anakin Skywalker battles the enemies in the skies, while Obi-Wan Kenobi frees villages from the grip of vile Separatist leader Wat Tambor.อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ ต่อสู้กับเหล่าศัตรูเหนือน่านฟ้า ขณะที่โอบีวัน เคโนบีทำการปลดปล่อยหมู่บ้าน จากกำมือของผู้นำฝ่ายแบ่งแยกแสนชั่วร้าย วัต ทัมบอร์ Liberty on Ryloth (2009)
- well, the bright side is this frees you upงั้น ลองคิดในแง่ดี เธอจะมีอิสระ Road Kill (2009)
May the lord who frees you from sin save you and in his goodness raise you up.ขอให้พระองค์ผู้ปลดเปลื้องบาปให้คุณ คอยปกป้องดูแลคุณ และเลี้ยงดูคุณ ภายใต้คุณความดีของพระองค์ Unearthed (2010)
For every freestanding structure in new york city?ของทุกๆโครงสสร้างในเมือง นิวยอร์ก Jacksonville (2010)
Now that strip of Liberty Street frees up for your development deal.ตอนนี้ที่ดินย่านลิเบอร์ตี้สตรีท คงจะเปิดทางให้กับการการพัฒนาซื้อขายที่ดินต่อนายสินะ Bainne (2010)
May the Lord who frees you from sin save you.ด้วยอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่ปลดปล่อยบาปของลูก Oiled (2010)
The prisoners are ours until the transport is repaired or a chopper frees up.นักโทษจะยังเป็นของเราจนกว่าการขนส่งจะซ่อมแซมเสร็จ หรือเฮลิคอปเตอร์ขึ้น Chuck Versus the Cubic Z (2010)
And they're off. Women's 100M freestyle final.การแข่งขันว่ายน้ำฟรีไสตล์ 100ม.หญิงรอบชิงชนะเลิศ เริ่มขึ้นแล้วครับ Death Bell 2: Bloody Camp (2010)
Frees the mind.นี่ช่วยปลดปล่อยความคิดได้ Dark Matter (2010)
Too much to explain now, but Morrison's testimony frees us, and fries Lynch.อธิบายมากตอนนี้ไม่ได้ จนกว่ามอริสันให้การ ที่จะปล่อยเราจากคำสั่งของลินซ์ The A-Team (2010)
During our freestyle solo, I'll stand still and you dance around me.ตอนเต้นฟรีสไตล์ ฉันจะอยู่นิ่งและให้เธอเต้นรอบฉัน Super Sunday (2011)
First freestyle, now butterfly...ทีแรกก็ฟรีสไตล์ ทีนี้ก็ท่าผีเสื้อ If at First You Don't Succeed, Lie, Lie Again (2011)
May the Lord who frees you from sin save you and raise you up.ขอให้พระองค์ปลดเปลื้องท่านจากบาป ปกปักษ์ท่านและยกท่านขึ้นมา The Origins of Monstrosity (2012)
If he frees Loki or kills him, the Tesseract's lost.ถ้าเจ้านั่นปล่อยตัวหรือฆ่า โลกิ ไม่มีทางหา เทซเซอร์เร็คซ์ เจอแน่ The Avengers (2012)
It frees you up to focus on Red John.คุณจะได้มีอิสระในการมุ่งทำคดีเรดจอห์น The Desert Rose (2013)
Probably freestyling with a blade while you're still sucking on your dad tittiesอาจ freestyling กับใบมีดในขณะที่คุณยังคงดูด titties พ่อของคุณ The Expendables 3 (2014)
But, um, if something frees up,แต่ถ้ามีอะไรล่ะก็ Before We Go (2014)
I wonder, how many of you have ever pulled a freestyle triple back-flip on a BMX bike before?ถามหน่อย มีคุณกี่คน เคยทำลังกาหลังฟรีสไตล์สามตลบ ขณะปั่นบีเอ็มเอ็กซ์ ทุกคนมั้ย xXx: Return of Xander Cage (2017)
Freestyle a little bit. That's good, kid!ฟรีสไตล์อีกสักนิด โอ้ ดีมากไอ้หนู The Lego Batman Movie (2017)
Freesias!Freesien! Alfie (1966)
She who bore me was killed in a freestyle match.- Sie starb in einem Freestyle-Match. The Gamesters of Triskelion (1968)
- Freestyle?- Freestyle? The Gamesters of Triskelion (1968)
Pretty begonias, irises, freesias And cry-manthesums.Hübsche Begonien, Schwertlilien, Freesien... und Chrysanthemen. Spam (1970)
Cainsville, just north of Murfreesboro.In Cainsville, nördlich von Murfreesboro. Honkytonk Man (1982)
If I take the bus, I could be in Murfreesboro... before you get the car fixed.Wenn ich den Bus nehme, bin ich in Murfreesboro, bevor der Wagen fertig ist. Honkytonk Man (1982)
- You wanna go to the duty-free?- Wollen Sie zum Dutyfreeshop? - OK. The Delta Force (1986)
Do I smell freesias?Rieche ich da Freesien? Two Moon Junction (1988)
Everywhere freesia.- Ja, Freesien. Überall Freesien. Meet Joe Black (1998)
How much is that, Mr. Frees ?Wieviel macht das, Mr. FreesShakespeare in Love (1998)
Go MO you go mo yo go mo yo go mo slow mo Free styleLos, Mo, nu' los, Mo, yo, los, Mo, yo, los, Mo, sachte, Mo, Freestyle. Roy Hattersley (2000)
He's in the duty-free buying a gift for Ade.Er ist im Dutyfreeshop, besorgt 'n Geschenk für Ade. Commendatori (2000)
They're suspended for stealing from duty-free.Sie sind suspendiert, weil sie im Dutyfreeshop geklaut haben. Men in Black II (2002)
I'm freestyling off the top of my headI'm freestyling off the top of my head. Game Day (2002)
Now we'll, uh, we'll pick it up during freestyle.Wir kommen beim Freestyle darauf zurück. Listen Up (2004)
Some guys like hot dog or freestyle.- Die einen fahren beim Snowboarden... auf "Hot Dog" ab, andere auf Freestyle. Russian Dolls (2005)
Either we just gonna lay down some freestyle freefall, or we gonna lay down a track.Entweder nehmen wir hier nur 'n bisschen Freestyle auf oder wir machen 'n richtigen Song. Hustle & Flow (2005)
Look at all the violence hidden in this dance, this freestyle.Schaut die Kraft im Tanz, im Freestyle. Snow White (2005)
Well, if you three can work up an arrangement where her vocal drama doesn't overwhelm Kit's freestyle funk.Nun ja, wenn ihr drei es so arrangiert, dass ihre Stimme nicht den Freestyle-Funk von Kit übertönt... Latecomer (2006)
Decorated for his bravery in the Battle of Missionary Ridge and the second Battle of Murfreesboro, Phan Bing went on to found his own branch of the Woodruff family tree.Ausgezeichnet für seine Tapferkeit im Kampf am Missionärsbergkamm und dem zweiten Kampf bei Murfreesboro, machte sich Phan Bing auf den Weg, seinen eigenen Zweig, des Woodruff Familienstammbaumes, zu finden. The Fun in Funeral (2007)
Sometimes you get the big artists freestylin your stuff sort of put it out there on their CDs and you don't even know about itManchmal nehmen die großen Künstler deine Sachen und Freestylen damit, bringen es auf CDs raus und du weißt nicht mal davon. Steal This Film II (2007)
I can freestyle all right.Na, ich kann Freestyle, richtig? Step Up 2: The Streets (2008)
But little do they know, he's one of the best freestyle dancers I've seen in my life.Kaum einer weiß, dass er einer der besten Freestyle-Tänzer ist, die ich kenne. Step Up 2: The Streets (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
FREES    F R IY1 Z
FREESE    F R IY1 Z
FREEST    F R IY1 AH0 S T
DEFREES    D AH0 F R IY1 Z
DEFREESE    D EH1 F R IY0 S
FREESTONE    F R IY1 S T OW2 N
FREESTYLE    F R IY1 S T AY2 L
FREESTANDING    F R IY1 S T AE2 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frees    (v) (f r ii1 z)
freest    (j) (f r ii1 i s t)
freesia    (n) (f r ii1 z i@)
freesias    (n) (f r ii1 z i@ z)
freestone    (n) (f r ii1 s t ou n)
freestyle    (n) (f r ii1 s t ai l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freesie {f} [bot.]freesia [Add to Longdo]
Sandstein {m} | Sandsteine {pl}freestone | freestones [Add to Longdo]
kostenlose Zeitung {f}freesheet [Add to Longdo]
frei {adj} | freier | am freisten | nicht freifree | freer | freest | unfree [Add to Longdo]
freistehendfreestanding [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フリージア[, furi-jia] (n) freesia [Add to Longdo]
フリースタイル[, furi-sutairu] (n) freestyle; (P) [Add to Longdo]
フリースタイルスキー[, furi-sutairusuki-] (n) freestyle skiing [Add to Longdo]
レストランハウス[, resutoranhausu] (n) freestanding building, often in a park, used for receptions, dinners, etc. (wasei [Add to Longdo]
自由形(P);自由型[じゆうがた, jiyuugata] (n) freestyle (e.g. swimming event); (P) [Add to Longdo]
自立語[じりつご, jiritsugo] (n) independent (freestanding) word; substantive [Add to Longdo]
乱取り;乱捕り;乱取(io);乱捕(io)[らんどり, randori] (n) {MA} randori (freestyle judo training) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自由泳[zì yóu yǒng, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ, ] freestyle swimming [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top