Search result for

*flutter*

(163 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: flutter, -flutter-
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
Atrial flutter (n ) an abnormal heart rhythm that occurs in the atria of the heart. When it first occurs, it is usually associated with a fast heart rate or tachycardia (beats over 100 per minute), and falls into the category of supra-ventricular tachycardias. While this rhythm occurs most often in individuals with cardiovascular disease (e.g. hypertension, coronary artery disease, and cardiomyopathy), it may occur spontaneously in people with otherwise normal hearts. It is typically not a stable rhythm, and frequently degenerates into atrial fibrillation (AF). However, it does rarely persist for months to years. Atrial flutter was first identified as an independent medical condition in 1920 by the British physician Sir Thomas Lewis (1881–1945) and colleagues.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flutter[VI] กระพือปีก, See also: ตีปีก, ขยับปีก, Syn. flap
flutter[VI] สะบัด, See also: กะพริบ, Syn. wave, flap
flutter[N] การกระพือปีก, See also: การกะพริบ, การขยับอย่างรวดเร็ว
flutter[VI] โฉบ, See also: โผ
flutter[VI] สั่นรัว, See also: เต้นรัว, สั่นระริก, Syn. beat, tremble, vibrate
flutter[N] การสั่นรัว (หัวใจ), See also: การเต้นระรัว, การสั่นระริก, Syn. quiver, tremble
flutter[N] ความกระวนกระวาย, See also: ความสับสน, ความปั่นป่วน, Syn. agitation, confusion, commotion, Ant. calmness
flutter[N] การพนัน (คำไม่เป็นทางการ), Syn. bet
flutter[SL] การพนันม้าแข่ง
aflutter[ADJ] ที่น่าตื่นเต้น, Syn. excited
aflutter[ADV] ที่สะบัดเป็นคลื่นไปตามลม (เช่นธงชาติ), See also: ที่สะบัดพลิ้ว, Syn. flapping
flutter down[PHRV] ปลิวลงมา
flutter about[PHRV] กระพือปีก
flutter about[PHRV] (ใจ) สั่นระริก, See also: (ใจ) เต้นไม่สม่ำเสมอ, กระวนกระวายใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aflutter(อะฟลัท' เทอะ) adj. สะบัดพลิ้ว, ฮือ, ตื่นเต้น (in a flutter)
flutter(ฟลัท'เทอะ) {fluttered,fluttering,flutters} vi.,n. (การ,ทำให้) กระพือปีก,ตีปีก,เคลื่อนไปมาอย่างรวดเร็ว,สั่น,สั่นระริก,ใจสั่น,เต้นไม่สม่ำเสมอ เท้าตบน้ำขึ้น ๆ ลง ๆ โดยไม่งอเข่าvt. กระพือปีก,ตีปีก,ทำให้กระวนกระวายใจ,ทำให้ยุ่งใจ., See also: flutterer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
aflutter(adv,adj) ปลิว,พริ้ว,ตื่นเต้น,ฮือฮา
flutter(vi) ปลิวสะบัด,ตัวสั่น,ตีปีก,กระพือปีก,โฉบ,ตื่นเต้น,สั่นระริก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bounce; flutterเต้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
flutterการสั่นระรัว, การเต้นระรัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flutter; bounceเต้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atrial Flutterหัวใจห้องบนเต้นถี่หรือเต้นริกๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've got a flutter on a second floor, seventh window from the left.ชั้น 2 เห็นผ้าม่านขยับ หน้าต่างบานที่ 7 จากซ้าย Vantage Point (2008)
Right there, that's where the flutter was.ตรงนั้น ที่มาการเคลื่อนไหวประกี๊ Vantage Point (2008)
That's... that's where the flutter was.นั่นเป็นห้องที่ม่านปลิว Vantage Point (2008)
He's fluttering his eyelids like a girl, that's his tell.เขากระพริบตาเหมือนผู้หญิง นั่นคือที่ได้มา The Tourist (2010)
And flutter off.และบินพริ้วไป Shadow Games (2010)
Rome is positively aflutterโรมมีอะไรที่ต้องตื่นเต้น Great and Unfortunate Things (2010)
Her lip is gonna quiver and her eyes will flutter, but they won't ever actually close.ริมฝีปากจะสั่นแล้วตาของหล่อนก็จะกระพริบ แต่พวกมันไม่เคยปิดสนิท English as a Second Language (2010)
♫ Chasing after a fluttering butterfly Lifting a white sail ♫Hirari chouchou wo Oikakete shiroi ho wo agete ไล่ตามผีเสื้อที่โบยบินไป และนำใบเรือสีขาวชูขึ้นมา Hanamizuki (2010)
Then you're gonna kiss me, and my heart will flutterแล้วคุณก็จูบฉัน แล้วใจฉันก็จะล่องลอย Brave New World (2010)
"Fluttering wind makes hearts tremble"ลมที่พัดกระพือทำให้หัวใจสั่น Love in Disguise (2010)
These days I have a feeling like I am like a cloud fluttering around.ตอนนี้นะฉันรู้สึกเหมือนเป็นเมฆลอยได้เลย Dae Mul (2010)
For me, I just feel... happy, excited, and my heart flutters when I see you.สำหรับชั้น ชั้นรู้สึก... มีความสุข ตื่นเต้น และใจสั่นเมื่ออยู่กับพี่ Episode #1.8 (2010)
Just those words make my heart flutter.แค่คิดชั้นก็ตื่นเต้นจะแย่แล้ว Episode #1.12 (2010)
I felt fluttering and trembling.ฉันรู้สึกตื่นเต้น และสั่นเทา Episode #1.17 (2010)
'Cause he didn't flutter?และคุณก็คิดอย่างนั้นหรอ ? / ใช่ Salt (2010)
A flutter of anxiety.An anxiety due to rounding. Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Flutter echo is off the charts.เสียงเกรียวกราวเหรอ? Echoes (2011)
Flutter echo?ใช่ เมื่อคลื่นเสียงเคลื่อนไหว Echoes (2011)
[ Wings flutter ]On the Fence (2011)
Oh yeah, gosh, you make my heart flutter.อ้อ ใช่เลย หัวใจของฉันเต้นแรงเลยหละ My Princess (2011)
You give heart cause to flutter.ท่านทำให้ข้าตกใจ A Place in This World (2012)
Oh, and you fluttered your hands like little bird wings.อ้อ แล้วก็กระพือมือไปมา เหมือนปีกนก A Dance with Death (2012)
Well, perhaps the american theatre wing is more tolerant of head tilting and hand fluttering than I am.พวกละครเวทีอเมริกันคงจะ ทนกับการเอียงคอ กับโบกมือได้มากกว่าฉันสินะ โถ! A Dance with Death (2012)
This place makes my heart flutter today for some reason.ที่แห่งนี้ทำให้หัวใจของฉันโบยบิน Episode #1.1 (2012)
Someone's heart fluttered.หัวใจบางคนเบาโผบิน Episode #1.2 (2012)
But then I looked at your results, and there is a slight flutter in your answer to that question.แต่หลังจากที่ฉันดูผลการทดสอบของคุณ มันมีอาการสั่นใน การตอบคำถามข้อนั้นของคุณ Damaged (2012)
You're the first woman to make my heart flutter.ผู้หญิงคนแรกที่ทำให้หัวใจผมเต็มเปี่ยม History of the Salaryman (2012)
Wingless fluttersทีแรกกระสับกระส่าย แล้วกระทืบเท้า The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Even now when I see you, my heart flutters.แม้ว่าตอนนี้ฉันจะเห็นคุณ หัวใจของฉันก็เต้นรัว Episode #1.3 (2013)
My heart still flutters when I see you.หัวใจฉันเต้นรัวไปหมดเมื่อเห็นพี่ Episode #1.5 (2013)
I have no time to see you because I have someone to meet who makes my heart flutter.ฉันไม่มีเวลา เพราะตอนนี้ฉันต้องไปหา ใครบางคนที่ทำให้หัวใจของฉันหวั่นไหว Episode #1.12 (2013)
But the breath of The Creator fluttered against the face of the void, whispering, "Let there be light."แต่แล้วลมหายใจของพระเจ้า ได้เป่าเข้าใส่ ที่หน้าของความว่างเปล่า พระเจ้ากระซิปว่า ต้องมีแสงสว่าง Noah (2014)
My heart was aflutter.หัวใจเต้นไม่เป็นส่ำ A Dog's Purpose (2017)
It is looking for something. It is not just fluttering, hovering.มันกำลังมองหาบางอย่าง ไม่ได้แค่กระพือปีก ร่อนไปร่อนมา  ()
A message flutters to the ground. Will it be found?ข้อความที่ปลิวร่วงลงพื้นดิน จะมีใครได้อ่านหรือ? Night and Fog (1956)
- Has this man been fluttered?- มีคนนี้ได้รับการ fluttered? The Russia House (1990)
But when she arrived in the new country, the immigration officials pulled the swan away from her, leaving the woman fluttering her arms and with only one swan feather for a memory.แต่เมื่อเธอมาถึงประเทศใหม่ จนท.ตรวจคนเข้าเมืองแย่งหงส์ไปจากเธอ ทิ้งไว้เพียงแต่วงแขนที่สั่นระริกของเธอ The Joy Luck Club (1993)
You must tell him what a dreadful state I'm in! How I have such tremblings and flutterings.พี่ต้องไปบอกเขาถึงสถานการณ์ที่น่าเลวร้ายที่ฉันเป็นอยู่ บอกว่าหัวใจฉันสั่นไหวแค่ไหนและมันเต้นๆ หยุดๆ ยังไง Episode #1.5 (1995)
Thinking about our first kiss still makes my heart flutter...พอคิดถึงจูบแรกของเราขึ้นมาทีไร หัวใจของฉันก็เต้นตูมตามทุกทีไป Crazy First Love (2003)
concentrating on her latest work, her ears will actually flutter.ใบหูเธอจะกระดิก Around the World in 80 Days (2004)
It's so warm and fluttering like a bird.มันช่างอบอุ่น และก็สั่นไหวเหมือนนกบิน Howl's Moving Castle (2004)
How should I put it I'm fluttering insideบอกไม่ถูกน่ะ รู้สึกตื่นเต้นอยู่ข้างใน Be with You (2004)
( fluttering )(กระพือ) Pilot (2004)
[Bats fluttering][Bats fluttering] King Kong (2005)
Such flutterings and spasms all over me!ทรมานจริงๆ กระตุกไปหมดทั้งตัว Pride & Prejudice (2005)
And I Mean Aside From The Superior Fluttering Eyelids And Punishing Sarcasm.คือผมหมายถึง มันมาจากหนังตาผมกระตุกแรงมากและถากถาง Blair Waldorf Must Pie! (2007)
bradford and i want the people to know that we are planning on moving forward with our wedding, and i did ask alexis if she would like us to move ahead and told her to flutter her eyelid once for yes... oh.แบรดฟอร์ดและฉันต้องการให้ทุกคนรู้ว่า พวกเรากำลังวางแผนที่จะเร่งพิธีแต่งงานของเราให้เร็วขึ้น และฉันได้ถามอเล็กซิสว่าเธอต้องการให้พวกเราเดินหน้ามั๊ย How Betty Got Her Grieve Back (2007)
and by god,that little eyelid fluttered.และเปลือกตาน้อย ๆ คู่นั้นก็กระพริบ How Betty Got Her Grieve Back (2007)
Showed a short burst of atrial flutter.มันแสดงให้เห็นที่ การเต้นถี่ๆของห้องหัวใจ The Right Stuff (2007)
- Flutter can mean hormone overproduction. - Why did you do the test?การเต้นที่ถี่ๆ อาจหมายความว่ามีการผลิตฮอร์โมนมากเกินไป ทำไมคุณเป๊นคนทำการทดสอบหล่ะ The Right Stuff (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flutterA tattered flag which continues to flutter in the wind.
flutterHe makes young girls, hearts flutter.
flutterIt looks like cherry blossom-viewing season is at an end. You can see the petals fluttering down.
flutterMy heart fluttered with excitement.
flutterThe birds fluttered away at the noise.
flutterThe cherry blossoms flutter down whenever the wind blows.
flutterThe sails fluttered in the wind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โผบิน[V] fly, See also: soar, hover, flit, flutter, wing, Syn. โบยบิน, เหินบิน, Example: นกกระจอก 2 ตัวโผบินไปเกาะที่รั้วบ้านส่งเสียงจอกแจกเหมือนคุยกัน, Thai definition: บินวนเวียนไปมา
เขยิบขยาบ[V] flap, See also: flutter, Syn. พะเยิบพะยาบ, Example: หลังคาสังกะสีเขยิบขยาบเหมือนกับจะปลิวหลุดลอยตามลมไป, Thai definition: อาการไหวอยู่กับที่อย่างเนิบๆ (ใช้แก่สิ่งที่เป็นผืนแผ่นบางๆ หรือที่อ่อนไหวได้ในตัว)
เผยิบ[V] flap, See also: flutter, vibrate, wave, Syn. พะเยิบ, Ant. นิ่ง, Example: หลังคาเต้นท์เผยิบขึ้นลงเพราะถูกลมพัด, Thai definition: อาการที่ของแบนบางๆ กระพือขึ้นกระพือลง
พลิ้ว[V] flutter, Syn. พลิ้วไหว, Example: ภาพที่เด่นสะดุดตาอีกภาพหนึ่งได้แก่แถบแพรขาวที่พลิ้วไหวตามลมติดอยู่กับหรีดดอกกุหลาบและกล้วยไม้, Thai definition: สะบัดเป็นคลื่นไปตามลม
พะเยิบ[ADV] flap, See also: flutter, Syn. พะเยิบพะยาบ, Example: แมลงผีเสื้อโบยปีกบินพะเยิบไปในอากาศ, Thai definition: อาการที่ปลิวขึ้นปลิวลง, อาการที่กระพือขึ้นกระพือลงช้าๆ
พะเยิบพะยาบ[ADV] flutter, See also: flap, Syn. เผยิบผยาบ, เขยิบขยาบ, พะเยิบ, Example: ช้างยืนโบกใบหูพะเยิบพะยาบ, Thai definition: อาการไหวอยู่กับที่อย่างเนิบๆ (ใช้แก่สิ่งที่เป็นผืนแผ่นบางๆ หรือที่อ่อนไหวได้ในตัว)
พะเยิบๆ[V] flap, See also: flutter, Syn. พะเยิบ, Example: ลมพัดแรงจนหลังคาจากพะเยิบๆ, Thai definition: อาการที่ปลิวขึ้นปลิวลง, อาการที่กระพือขึ้นกระพือลงช้าๆ
ใจไม่ดี[V] be anxious, See also: be fearful, be worried, get alarmed, be nervous, be thrown into a flutter, Syn. ใจเสีย, ใจแป้ว, ใจฝ่อ, ไม่สบายใจ, Example: เธอใจไม่ดีที่เห็นเขาเพลี่ยงพล้ำคู่ต่อสู้, Thai definition: ใจเสียเพราะกลัวหรือวิตกกังวล, รู้สึกหวาดหวั่น
โบยบิน[V] fly, See also: flutter, Syn. บิน, บินร่อน, Example: เราจะได้ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของนกน้อยใหญ่ นกน้ำ ที่โบยบินอย่างอิสระเสรี ที่สวนนกนครพิงค์, Thai definition: บินร่อนไปร่อนมาอย่างผีเสื้อ
กระดก[V] flap, See also: tip, hold up, rise one end, stick up, flutter, Example: เวลาพูดเสียง ร เราต้องกระดกลิ้นด้วย, Thai definition: ทำให้ปลายยกสูงขึ้น
กระพือ[V] flap, See also: flutter, fan, blow, Syn. พัด, โบก, Example: ผีเสื้อที่มีพื้นที่ปีกน้อยเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวจะกระพือปีกเร็วมาก, Thai definition: เอาสิ่งที่เป็นผืนแผ่นบางๆ โบกขึ้นลง, พัดหรือโบกด้วยอาการเช่นนั้น
กระพือปีก[V] flap, See also: flutter, fan, blow, wave, Example: นกเหยี่ยวกระพือปีกอย่างช้าๆ
โบก[V] wave, See also: shake, oscillate, flutter, fan, Syn. พัด, Example: ฝูงชนโบกธงรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Thai definition: ทำให้เคลื่อนไหวไปมาอย่างโบกมือโบกธง
โบก[V] wave, See also: shake, oscillate, flutter, fan, Syn. พัด, Example: ฝูงชนโบกธงรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Thai definition: ทำให้เคลื่อนไหวไปมาอย่างโบกมือโบกธง
พริ้ว[V] waver, See also: flutter, Syn. ิ้, Example: สายน้ำพริ้วเป็นระลอกเล็กๆ ก่อตัวสะท้อนประกายแดดระยิบ, Thai definition: โบกไหว, สั่นไหว
เผยิบผยาบ[ADV] fluttering, See also: flapping, undulating, Syn. พะเยิบพะยาบ, Ant. นิ่ง, Example: ผ้าที่คลุมสินค้าโดนลมพัดปลิวเผยิบผยาบ, Thai definition: อาการที่สิ่งที่เป็นแผ่น ไหวอยู่กับที่อย่างเนิบๆ
โบก[V] wave, See also: shake, oscillate, flutter, fan, Syn. พัด, Example: ฝูงชนโบกธงรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Thai definition: ทำให้เคลื่อนไหวไปมาอย่างโบกมือโบกธง
เผยิบผยาบ[ADV] fluttering, See also: flapping, undulating, Syn. พะเยิบพะยาบ, Ant. นิ่ง, Example: ผ้าที่คลุมสินค้าโดนลมพัดปลิวเผยิบผยาบ, Thai definition: อาการที่สิ่งที่เป็นแผ่น ไหวอยู่กับที่อย่างเนิบๆ
พริ้ว[V] waver, See also: flutter, Syn. ิ้, Example: สายน้ำพริ้วเป็นระลอกเล็กๆ ก่อตัวสะท้อนประกายแดดระยิบ, Thai definition: โบกไหว, สั่นไหว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบยบิน[v.] (bōibin) EN: fly ; flutter   
โบก[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap   FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
พลิ้ว[v.] (phliū) EN: wave ; flutter   FR: ondoyer ; onduler ; voleter
ปลิว[v.] (pliū) EN: be blown away ; be carried by wind ; flutter ; flow ; fly ; rise in the air ; fly upward ; flap ; waft   FR: flotter au vent ; être porté par le vent ; s'envoler ; être emporté par le vent
ระย้า[adj.] (rayā) EN: hanging ; pendant ; suspending ; fluttering in the wind   
สะบัด[v.] (sabat) EN: flutter ; flap ; whap ; drift ; get away from   FR: se débarrasser

CMU English Pronouncing Dictionary
FLUTTER    F L AH1 T ER0
AFLUTTER    AH0 F L AH1 T ER0
FLUTTERS    F L AH1 T ER0 Z
FLUTTERED    F L AH1 T ER0 D
FLUTTERING    F L AH1 T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flutter    (v) (f l uh1 t @ r)
flutters    (v) (f l uh1 t @ z)
fluttered    (v) (f l uh1 t @ d)
fluttering    (v) (f l uh1 t @ r i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
舞う[まう, mau] Thai: กระพือ English: to flutter about

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gleichlaufschwankung {f}; Flattern {n}flutter [Add to Longdo]
Herzflimmern {n}heart flutter [Add to Longdo]
Kuss {m}; Kuß {m} [alt] | jdm. eine Kusshand zuwerfen | flüchtig einen Kuss geben | flüchtiger Kusskiss | to blow someone a kiss | to flutter a kiss | peck [Add to Longdo]
Tonhöhenschwankung {f} | Tonhöhenschwankungen {pl}flutter | wow and flutter [Add to Longdo]
aufgeregt {adv}flutteringly [Add to Longdo]
flattern | flatternd | geflattert | flattert | flatterteto flutter | fluttering | fluttered | flutters | fluttered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちらちら(P);チラチラ[, chirachira (P); chirachira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) fluttering; flickering; intermittently; (P) [Add to Longdo]
ときめく[, tokimeku] (v5k,vi) to throb; to flutter; to palpitate [Add to Longdo]
どぎまぎ[, dogimagi] (n,vs,adv) flurried; in a flutter; upset; nervous [Add to Longdo]
はたはた[, hatahata] (n) flutter; flap (sound representing something light such as cloth or feathers moving in the wind) [Add to Longdo]
はためく[, hatameku] (v5k,vi) to flutter (e.g. a flag) [Add to Longdo]
ばた脚;ばた足[ばたあし, bataashi] (n) flutter kick (swimming); the thrash [Add to Longdo]
ひらひら[, hirahira] (adv,adv-to,n,vs) (on-mim) flutter; (P) [Add to Longdo]
びらびら[, birabira] (adv,n,vs) (on-mim) flutter; flutteringly [Add to Longdo]
ぴくっと[, pikutto] (adv) with a twitch (e.g. an eyebrow); with a dip; with a bob; with a flutter [Add to Longdo]
ぴくり[, pikuri] (adv-to,adv) (on-mim) (See ぴくっと) with a twitch (e.g. an eyebrow); with a dip; with a bob; with a flutter [Add to Longdo]
ハラハラ(P);はらはら[, harahara (P); harahara] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) heart going pit-a-pat; falling rapidly in big drops; fluttering down; (2) keeping on tenterhooks; suspense; (3) exciting; thrilling; (P) [Add to Longdo]
フラッター[, furatta-] (n) flutter (sound) [Add to Longdo]
ワウフラッター;ワウフラッタ[, waufuratta-; waufuratta] (n) wow and flutter [Add to Longdo]
羽搏き;羽撃き[はばたき, habataki] (n,vs) fluttering or flapping of wings [Add to Longdo]
擬態語[ぎたいご, gitaigo] (n) {ling} mimetic word; word that mimics something that does not make a sound (e.g. the fluttering of a butterfly's wings) [Add to Longdo]
胸をときめかす;胸を時めかす[むねをときめかす, munewotokimekasu] (exp,v5s) to make one's heart flutter [Add to Longdo]
胸を躍らせる;胸をおどらせる[むねをおどらせる, munewoodoraseru] (exp,v1) to make one's heart flutter; to be excited [Add to Longdo]
戦ぐ[そよぐ, soyogu] (v5g,vi) to rustle; to stir; to flutter [Add to Longdo]
飛び交う(P);飛びかう[とびかう, tobikau] (v5u,vi) to fly about; to flutter about; to flit about; to fly past each other; (P) [Add to Longdo]
舞う[まう, mau] (v5u,vi) (1) (See 踊る) to dance (orig. a whirling dance); (2) to flutter about; to revolve; (P) [Add to Longdo]
風に翻る[かぜにひるがえる, kazenihirugaeru] (exp,v1) to flutter in the wind; to wave in the wind [Add to Longdo]
翻る(P);飜る[ひるがえる, hirugaeru] (v5r,vi) to turn over; to wave; to flutter; (P) [Add to Longdo]
揺曳[ようえい, youei] (n,vs) flutter; linger [Add to Longdo]
揺蕩う(ateji);猶予う(ateji)[たゆたう;たゆとう, tayutau ; tayutou] (v5u,vi) (1) (uk) to sway to and fro; to drift about; to flutter; to flicker; (2) to be fickle; to be irresolute; to vacillate; to waver [Add to Longdo]
翩々;翩翩[へんぺん, henpen] (adj-t,adv-to) fluttering; frivolous [Add to Longdo]
翩翻[へんぽん, henpon] (adj-t,adv-to) fluttering; frivolous [Add to Longdo]
靡かせる[なびかせる, nabikaseru] (v1) to fly; to flutter; to win over; to win one's heart; to subdue [Add to Longdo]
靡く[なびく, nabiku] (v5k,vi) to bend; to flutter; to wave; to bow to; to yield to; to obey; to be swayed by; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
招展[zhāo zhǎn, ㄓㄠ ㄓㄢˇ, ] to flutter; to sway [Add to Longdo]
[yáng, ㄧㄤˊ, / ] to raise; to hoist; the action of tossing or winnowing; scattering (in the wind); to flutter; to propagate [Add to Longdo]
摇曳[yáo yè, ㄧㄠˊ ㄧㄝˋ, / ] to flicker (of flame); to sway; to bend (in the wind); to oscillate; to flutter; free and untied; loose [Add to Longdo]
[nǐ, ㄋㄧˇ, ] fluttering of flags [Add to Longdo]
[yǐ, ㄧˇ, ] fluttering of flag [Add to Longdo]
旗幅[qí fú, ㄑㄧˊ ㄈㄨˊ, ] to fly (from a flagpole); to flutter in the wind [Add to Longdo]
纷飞[fēn fēi, ㄈㄣ ㄈㄟ, / ] to swirl in the air (of thickly falling snowflakes, flower petals etc); to flutter about [Add to Longdo]
迎风招展[yíng fēng zhāo zhǎn, ˊ ㄈㄥ ㄓㄠ ㄓㄢˇ, / ] to flutter in the wind (成语 saw) [Add to Longdo]
飘卷[piāo juǎn, ㄆㄧㄠ ㄐㄩㄢˇ, / ] to flutter [Add to Longdo]
飘扬[piāo yáng, ㄆㄧㄠ ㄧㄤˊ, / ] wave; flutter; fly [Add to Longdo]
飘荡[piāo dàng, ㄆㄧㄠ ㄉㄤˋ, / ] to drift; to wave; to float on the waves; to flutter in the wind [Add to Longdo]
飞舞[fēi wǔ, ㄈㄟ ˇ, / ] to flutter; to dance in the breeze [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flutter \Flut"ter\, v. t.
   1. To vibrate or move quickly; as, a bird flutters its wings.
    [1913 Webster]
 
   2. To drive in disorder; to throw into confusion.
    [1913 Webster]
 
       Like an eagle in a dovecote, I
       Fluttered your Volscians in Corioli. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flutter \Flut"ter\, n.
   1. The act of fluttering; quick and irregular motion;
    vibration; as, the flutter of a fan.
    [1913 Webster]
 
       The chirp and flutter of some single bird --Milnes.
                          .
    [1913 Webster]
 
   2. Hurry; tumult; agitation of the mind; confusion; disorder.
    --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {Flutter wheel}, a water wheel placed below a fall or in a
    chute where rapidly moving water strikes the tips of the
    floats; -- so called from the spattering, and the
    fluttering noise it makes.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top