Search result for

*flashy*

(60 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: flashy, -flashy-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flashy[ADJ] ฉูดฉาด, See also: บาดตา, หรูหรา, โอ้อวด, Syn. showy, gaudy, flamboyant, Ant. colourless, dull

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flashy(แฟลช'ชี) adj. เป็นแสงวาบ,โด่งดังชั่วประเดี๋ยว,หรูหรา,โอ้อวด., See also: flashily adv. flashiness n., Syn. showy

English-Thai: Nontri Dictionary
flashy(adj) มีแสงแวบ,เหมือนฟ้าแลบ,ชั่วแวบ,ชั่วประเดี๋ยว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're too flashy.ท่านริคิว Goemon (2009)
Lose your flashy sword?ทำดาบวูบวาบนั่นหายเหรอ Dooku Captured (2009)
Now, I'm not talking about cash and all that flashy stuff.ตอนนี้ ฉันไม่ได้พูดถึงเงิน หรืออะไรแวววาวทั้งหลายพวกนั้นนะ Rates of Exchange (2009)
That lot would never do anything this flashy.ก็อาจใช่ ,พวกเขาจะไม่ทำอะไรรุนแรงแน่ Episode #1.7 (2009)
More flashy maitre d' than motorcycle fetish.แต่นี่ดูเหมือนไอ้งั่งในเสื้อกั๊กมอเตอร์ไซค์ Batman: Under the Red Hood (2010)
Mine was more flashy maitre d' than motorcycle fetish.แต่ของฉันดูดีมีระดับกว่า ชุดบ้ามอเตอร์ไซค์ของแกเยอะ Batman: Under the Red Hood (2010)
A giant, flashy confession.คำสารภาพคำโตที่มีสีสัน ...A Thousand Words (2010)
Uhm, phony, flashy?- โอ้อวด ไม่จริง? The Perfect Storm (2010)
My action style is more polished than flashy.แอคชั่นสไตล์ผมมันสวยงามมากกว่าฉาบฉวย Episode #1.4 (2010)
♪ 'Cause you're not standing out like flashy sparkles ♪#เพราะเธอไม่โดดเด่นอยากแสงประกาย# Pot O' Gold (2011)
It's too flashy, people.มันฉูดฉาดไป Heart of Darkness (2012)
More by default. I don't do flashy.ปกติแล้ว ฉันไม่ค่อยชอบแบบหรูหรา Single Fright Female (2012)
Yes. So flashy.อา ใช่แล้ว หวือหวาดี Triggerman (2012)
The commission was mine-- until Viktor Mendelssohn used his flashy credentials to steal my job.มันเคยเป็นความรับผิดชอบของผม จนกระทั่งวิคเตอร์ แมนเดลสันใช้หนังสือรับรองของเขา แย่งงานผมไป Devil's Cherry (2012)
But not too flashy.แต่ก็ไม่ฉูดฉาดเกินไป C.O.D. (2012)
Suits and ties, flashy smiles. That's all they are, Stacker.สูท เนคไท ยิ้มอย่างเสแสร้ง พวกเขามีแค่นั้นแหละ สแตกเกอร์ Pacific Rim (2013)
That flashy casino guy, Makris, wants overflow parking or something.จากผู้ชายที่คาสิโน มาคริส ต้องการทำเป็นที่จอดรถหรือะไรสักอย่าง All In (2013)
His ideal would be not too aggressive, less flashy.หญิงในฝันเขาคงไม่ห้าวมากนัก ไม่แต่งตัวหรูหรา Alchemy (2013)
You are, but you've got kind of a big personality, with your flashy clothes and your Woody Allen swagger.แน่นอน แต่นายมันมีบุคลิกเด่นเกิน เสื้อผ้าวิบวับ สไตล์วู๊ดดี้ แอลเลน The Bon Voyage Reaction (2013)
-I don't do miracles. They're too flashy.ผมไม่สร้างปาฏิหาริย์ มันมากเกินไป Oh, God! (1977)
It's too flashy.มันดูฉูดฉาดไป The Cement Garden (1993)
He sent them flashy gifts.มัีนส่งของขวัญหรูๆหราๆไปให้พวกเค้า Pilot (2001)
I'm not rich and don't have a flashy future ahead of me, but...ผมไม่รวย ไม่มีอนาคตที่หรูหรา แต่... Everybody Has a Little Secret (2004)
And flashy.และสดใส. Madagascar (2005)
I don't know about powerful, but it sure is flashy.ชั้นก็ไม่รู้ว่ะว่ามันแรงมั๊ย แต่คงวูบวาบน่าดู Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
Oh, no. It's a bit flashy for my taste.- เอ่อ ฉันว่ามันดูฉูดฉาดเกิน The Constant Gardener (2005)
Government overthrows, flashy high-profile assassinations. The usual.ปกติก็โค่นล้มรัฐบาล และท่านผู้นำระดับสูง Red Eye (2005)
You drive a flashy car, you stink of cologne, and you can't get it up.อาบน้ำหอม และนายก็ไม่ปึ๋งปั๋ง Extreme Aggressor (2005)
Buy a sports car and other flashy shit.ฉันซื้อรถสปอร์ท และ ซื้อของที่ฉันอยากได้ No Regret (2006)
It's not flashy, but it's fashionable.ชะตาลิขิตเลือกผิด Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
It's not flashy,but...-ไม่น่าอวดนัก แต่.. An Inconvenient Lie (2007)
Right for the horsepower -- you know,something flashy,sexy.พวกเครื่องกำลังม้าสูงๆ แบบว่าอวดได้ เซ็กซี่ An Inconvenient Lie (2007)
No need to be flashy.ไม่จำเป็นต้องทำเท่ห์เลย Chapter Two 'Lizards' (2007)
Our Mi-Ok looks like the flashy type.มิ อีโกะ ของเราเหมือนแสงสว่าง Flowers for My Life (2007)
The adornment of some sort of flashy affect to sort of try to distract witnesses.เป็นพวกประดับประดาร่างกายด้วยเสื้อผ้าโก้เก๋ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของผู้เห็นเหตุการณ์ 52 Pickup (2008)
So he was pretty flashy, right?เค้าคงดูเตะตาน่าดู ใช่มั้ย? 52 Pickup (2008)
Bragging rights to a flashy surgery--Bragging rights to a flashy surgery-- There's No 'I' in Team (2008)
Don't need a lot of cash or a flashy carDon "t need a lot of cash or a flashy car My Cousin Vinny (1992)
'Police Camera...' Is it 'Action'?Das war ein Heiligtum, FlashyLove Birds (2011)
♪ Flash-y the red-nosed speedster ♪ ♪ Had a very shiny suit ♪Flashy, der Speedster mit der roten Nase, hatte einen sehr glänzenden Anzug. Running to Stand Still (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาดตา[ADJ] flashy, See also: dazzling, garish, Syn. ฉูดฉาด, สะดุดตา, Ant. เป็นธรรมดา, ง่ายๆ, เรียบ, สุภาพ, Example: เสื้อผ้าของหล่อนแต่ละชุดมีสีสันบาดตาเหลือเกิน, Thai definition: สะดุดตาเพราะเห็นสีฉูดฉาด
ฉูดฉาด[V] be dazzling, See also: be flashy, be bright, be gaudy, Syn. จ้า, บาดตา, เด่นชัด, เห็นง่าย, Ant. มืด, ทึบ, Example: ภาพนี้ถ้าประกอบขึ้นเป็นภาพครบสมบูรณ์แล้วจะเป็นภาพที่งดงามไม่ฉูดฉาด แต่ดูดีและดูได้นาน, Thai definition: จ้ากว่าปกติ อาจทำให้รู้สึกบาดตา (ใช้แก่สีบางสี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉูดฉาด[adj.] (chutchāt) EN: showy ; gaudy ; dazzling ; flashy   

CMU English Pronouncing Dictionary
FLASHY    F L AE1 SH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flashy    (j) (f l a1 sh ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auffällig; grell {adj} | auffälliger | am auffälligstenflashy | flashier | flashiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きんきらきん[, kinkirakin] (adj-no) gaudy; flashy; showy [Add to Longdo]
チャラい;ちゃらい[, chara i ; charai] (adj-i) flashy; gaudy; wrapped in cheap flattery [Add to Longdo]
ピカッと光る[ピカッとひかる, pikatsu tohikaru] (exp,v5r) to flash; to be flashing; to be flashy [Add to Longdo]
伊達姿[だてすがた, datesugata] (n) flashy appearance [Add to Longdo]
町奴[まちやっこ, machiyakko] (n) (See 男伊達・1) persons organized into gangs and wearing flashy clothes, who styled themselves as "chivalrous men" (Edo period) [Add to Longdo]
徒花;あだ花[あだばな, adabana] (n) (1) non-fruit-bearing flower; (2) something that is flashy with no content [Add to Longdo]
派手[はで, hade] (adj-na,n) showy; loud; gay; flashy; gaudy; (P) [Add to Longdo]
派手婚[はでこん, hadekon] (n) (See 地味婚) flashy showy wedding [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生活阔绰[shēng huó kuò chuò, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄎㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] a flashy lifestyle; to live it up [Add to Longdo]
华而不实[huá ér bù shí, ㄏㄨㄚˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄕˊ, / ] flashy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flashy \Flash"y\, a.
   1. Dazzling for a moment; making a momentary show of
    brilliancy; transitorily bright.
    [1913 Webster]
 
       A little flashy and transient pleasure. --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   2. Fiery; vehement; impetuous.
    [1913 Webster]
 
       A temper always flashy.        --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. Showy; gay; gaudy; as, a flashy dress.
    [1913 Webster]
 
   4. Without taste or spirit.
    [1913 Webster]
 
       Lean and flashy songs.        --Milton.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top