Search result for

*fingernail*

(78 entries)
(1.6395 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fingernail, -fingernail-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fingernail[N] เล็บมือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fingernailn. เล็บ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fingernailเล็บมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fingernailsเล็บนิ้วมือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I didn't find any foreign tissue under her fingernails, no abrasions, no torn clothing...ฉันไม่พบเนื้อเยื่อแปลกปลอมอะไรที่เล็บ ไม่มีรอยขีดข่วน เสื้อผ้าไม่ฉีกขาด... And How Does That Make You Kill? (2008)
What I'm trying to say is, we stop fucking about and stop... picking the shit from under our fingernails.ฉันกำลังพยายามพูดอะไรอยู่ เราต้องหยุดและต้องหยุด... จากเรื่องบ้า ๆ ที่อยู่ในมือเราซะ The Bank Job (2008)
You'll be working with a guy named Hani Salaam who is not your run-of-the-mill fingernail-puller.ไปหาคนชื่อ ฮานี่ ซาลาม เขามีที่ลงทัณฑ์นักโทษ หรือ"โรงงานตอกเล็บ" Body of Lies (2008)
Well, to be quite honest, I hear they call it the fingernail factory.ด้วยความสัตย์ครับ ได้ยินว่าที่นี่คือ"โรงงานตอกเล็บ" Body of Lies (2008)
They're fingernails.มันเล็บคนนิ The Echo (2008)
I see your fingernails.ฉันเห็นเล็บมือของหลวงพ่อ Doubt (2008)
People would resort to... things like pulling fingernails...แล้วอุณหภูมิก็จะช็อตมันเอง แล้วคนก็จะเอา สิ่งของนิ้วหรือเล็บทิ่มลงไป.. Taken (2008)
Also you should know on my right hand some fingernails were coming loose.นอกจากนี้คุณควรรู้ในมือขวาของผม มีเล็บบางอันหลุดออกมา District 9 (2009)
Hair in a locket, maybe, fingernails, baby teeth... milk teeth.เส้นผมในล๊อกเก็ต บางทีอาจเป็นเล็บ ฟันสมัยทารก เค้าเรียกฟันน้ำนม It's a Terrible Life (2009)
You know, like a fingernail clipping or a hair or two. Something.แบบพวกเศษเล็บ เศษผม อะไรพวกนั้น It's a Terrible Life (2009)
- What's that on your fingernails?\อะไรอยู่บนเล็บลูกเหรอ? Pilot (2009)
And your fingernails and your teeth.เล็บและฟัน Today Is the Day: Part 2 (2009)
And his fingernails are disgusting.และเล็บเขาก็น่ารังเกียจ Remains to Be Seen (2009)
A fingernail.เล็บมือ Slack Tide (2009)
Fuck, there's blood under my fingernails.เวร มีเลือดในเล็บด้วย Beyond Here Lies Nothin' (2009)
There's no skin underneath these fingernails, and I don't see any defensive wounds on her arms, so she wasn't fighting off her attacker.ไม่มีเศษผิวหนังใต้เล็บ ผมไม่พบบาดแผลที่ เกิดจากการต่อสู้ป้องกันตัว แสดงว่าเธอไม่ได้ขัดขืน คนที่ทำร้ายเธอ Out of Time (2009)
I found what look like epithelials under Mr. Estevez's fingernails.ตลกล่ะ ผมเจอ... สิ่งที่ดูเหมือนกับเนื้อเยื่อบาง ๆ ใต้เล็บของคุณเอสเทเวส Dude, Where's My Groom? (2009)
The DNA evidence from under Tito Estevez's fingernails has come back.หลักฐาน D.N.A. จากใต้เล็บของทิโต้ เอสเทเวส เพิ่งส่งมาถึง Dude, Where's My Groom? (2009)
Scratching at the door with her fingernails like some kind of animal.ตะกุยประตูด้วยเล็บเธอเองแบบสัตว์ป่า Knowing (2009)
Right, it's probably not as intimidating as having a gun or bone claws or the fingernails of a bag lady.ใช่ มันอาจจะไม่น่ากลัวเท่าการพกปืน หรือกรงเล็บกระดูก -หรือเล็บยาวๆแบบพวก X-Men Origins: Wolverine (2009)
Single mom with two teenage kids and manure caked under my fingernails.ม่ายสาวลูกสอง กับ ปุ๋ยคอกในซอกเล็บ 17 Again (2009)
Thanks, and you... And your fingernails are nice and manicured. It's nice.คิม "กุก จอง" แร็ปได้ดีนี่! Our Family Wedding (2010)
Just saying I've seen men have their fingernails pulled off treated more humanely than you did that kid.แค่จะบอกว่า ฉันเห็นคนที่ต้องทรมานคนอื่น ยังทำตัวมีน้ำใจ มากกว่าที่เธอทำกับเด็กนั่นซะอีก Chuck Versus the Pink Slip (2010)
The fingernails have lacquer on them.เล็บมือ มีน้ำยาเคลือบอยู่ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Under the fingernails of all 5 victims.ทันย่าเหลือเล็บแค่นิ้วเดียว Solitary Man (2010)
And metal fragments under their fingernails, But there's something else.ทันย่ามีน้ำมันดีเซลติดอยู่บนเสื้อของเธอ Solitary Man (2010)
I've seen Temperance I.D. a victim from a single fingernail clipping.ผมเคยเห็นเทมเพอเรนส์ระบุเหยื่อ ได้จากเศษเล็บมือ The Predator in the Pool (2010)
Yep, fingernails.อ๋อ เล็บมือน่ะครับ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
I'll take samples from under his fingernails.ฉันจะเอาตัวอย่าง จากด้านในเล็บของเขา The Boy with the Answer (2010)
Peel your fingernails off with this...ถอดเล็บออก ด้วยเจ้านี่ Ilsa Pucci (2010)
I won't do the fingernails.ผมจะไม่ถอดเล็บ Ilsa Pucci (2010)
She scratched her name on the floor with her fingernails.เธอข่วนชื่อลงบนพื้นด้วยเล็บนิ้วมือ... A Study in Pink (2010)
And the lab discovered two different samples of DNA under her fingernails, so we're dealing with at least a team.ผลตรวจยังพบตัวอย่างเนื้อเยื่อ ที่แตกต่างกัน 2 ตัวอย่างใต้เล็บของเธอ งั้นเรากำลังต่อกรกับอย่างน้อย 1 ทีม Middle Man (2010)
Do you know the odds of meeting a single, down-to-earth, heterosexual male with impeccable fingernails?- ทานอย่างอื่นก็ได้ - ไม่ สาวน้อยฉันต้องการล็อบสเตอร์ ฉันจะกินตัวที่ใหญ่ที่สุดเลย No Ordinary Sidekick (2010)
James, whoever did kill Mary left some DNA behind, under her fingernails.เจมส์ คนที่ฆ่าแมรี่ ทิ้ง DNA ไว้ด้วย ใต้เล็บเธอ 25 to Life (2010)
How could you do this to an actress' fingernail?คุณทำกับเล็บของนางเอกอย่างนี้ได้ยังไง One (2010)
You are specks of dust underneath our fingernails.เจ้าเป็นเพียงเศษขี้ดิน ในซอกเล็บของพวกเรา ทุกลมหายใจของเจ้าคือของขวัญแห่งโอลิมปัส Clash of the Titans (2010)
Feels like God's fingernail.เหมือนกับเป็นเล็บของพระเจ้า The Rite (2011)
You feel that digging and scraping around inside you like God's dirty fingernail?รู้เหมือนมีอะไรแกะเกาอยู่ข้างในตัวไหม \ เหมือนมีมือสกปรกของพระเจ้าอยู่ในนั้น The Rite (2011)
I think I lost a fingernail.ชั้นว่านิ้วชั้นหาย The Grey (2011)
We just came within a fingernail of gettin' eaten by a vampire.เราเพิ่งรอดชีวิต จากเงื้อมมือของนังแวมไพร์ Cold Grey Light of Dawn (2011)
But there was blood underneath her fingernails.แต่มันกลับมีคราบเลือด อยู่ในซอกเล็บของเธอ Those Kinds of Things (2011)
Skin under the fingernails.ผิวหนังใต้เล็บ What Lies Ahead (2011)
We are! Everyday is gonna make us want to rip our fingernails out if we have to keep living like this.เราเป็น! ฉันแทบฉีกเล็บตัวเองทิ้งทุกวัน Wouldn't It Be Nice (If We Were Human) (2011)
She's been biting her fingernails again, too.เธอเริ่มกัดเล็บของเธออีกครั้งด้วย Lauren (2011)
No, look at the fingernails.ไม่ดูที่เล็บสิ Lauren (2011)
You've been picking your fingernails again.คุณดึงเล็บของคุณอีกแล้ว Valhalla (2011)
Look at the fingernails.ดูที่เล็บมือสิ It Takes a Village (2011)
If your fingernails are short, it'd be difficult.หากเล็บของคุณจะสั้น ๆ มันคงยาก City Hunter (2011)
It goes from the shoulder, to the fingernail beds, when it passes through the elbow, it's known as the funny bone.มันตรงจากไหล่ ไปออกที่เล็บ ตอนที่มันผ่านข้อศอก ส่วนที่คุณเรียกว่ากระดูกหัวเราะ Foe (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fingernailGreen peas are high in iron and contain nutrients that improve the colour of fingernails.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล็บมือ[N] fingernail, Example: เล็บมือของเด็กบ้านนอกสกปรกไปด้วยดินโคลน, Count unit: เล็บ, Thai definition: สิ่งซึ่งมีลักษณะแข็งอย่างเขาสัตว์อยู่ตอนปลายนิ้วสำหรับป้องกันส่วนของปลายนิ้วมือ
แต่งเล็บ[V] dress a fingernail, See also: trim nails, Syn. ทำเล็บ, Example: ทุกๆ อาทิตย์ เธอต้องไปร้านเสริมสวยเพื่อแต่งเล็บ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล็บ[n.] (lep) EN: fingernail ; nail ; toenail   FR: ongle [m]
เล็บมือ[n. exp.] (lepmeū) EN: fingernail   
แต่งเล็บ[v. exp.] (taeng lep) EN: pare one's nails ; dress a fingernail ; trim nails ; have a manicure ; manicure   
ไว้เล็บ[v. exp.] (wai lep) EN: have long nails ; keep one's fingernail long   

CMU English Pronouncing Dictionary
FINGERNAIL    F IH1 NG G ER0 N EY2 L
FINGERNAILS    F IH1 NG G ER0 N EY2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fingernail    (n) (f i2 ng g @ n ei1 l)
fingernails    (n) (f i2 ng g @ n ei1 l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fingernagel {m} | Fingernägel {pl}fingernail; finger nail | fingernails; finger nails [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
糸道[いとみち, itomichi] (n) (1) groove in a Shamisen player's fingernail caused by the friction of the string of the instrument; (2) someone's ability to play the shamisen [Add to Longdo]
小爪[こづめ, kodume] (n) half-moon (of a fingernail) [Add to Longdo]
深爪[ふかづめ, fukadume] (n,vs) cut a fingernail to the quick [Add to Longdo]
生爪[なまづめ, namadume] (n) fingernail [Add to Longdo]
[つめ, tsume] (n) (1) nail (e.g. fingernail, toenail); claw; talon; hoof; (2) plectrum; pick; (3) hook; clasp; (P) [Add to Longdo]
爪に火をともす;爪に火を点す;爪に火を灯す;つめに火をともす[つめにひをともす, tsumenihiwotomosu] (exp,v5s) to lead a stingy life; to scrimp and save; to pinch pennies; to light one's fingernail (instead of a candle) [Add to Longdo]
爪の垢[つめのあか, tsumenoaka] (exp) (1) dirt under one's fingernails; (2) shred (of decency, etc.); scrap; bit; smidgen [Add to Longdo]
爪跡;爪痕[つめあと, tsumeato] (n) (1) fingernail mark; scratch; (2) scar; ravages; after-effects [Add to Longdo]
麻姑[まこ;まご, mako ; mago] (n) (1) Ma Gu; legendary Taoist immortal with long talon-like fingernails; (2) (See 孫の手) backscratcher [Add to Longdo]
扁爪;平爪[ひらづめ, hiradume] (n) (See 鉤爪) nail (e.g. fingernail, toenail) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
指甲[zhī jia, ㄓ ㄐㄧㄚ˙, ] fingernail [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  fingernail
      n 1: the nail at the end of a finger

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top