Search result for

*felon*

(121 entries)
(1.5677 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: felon, -felon-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
felon[N] อาชญากร, See also: คนร้าย, ผู้กระทำผิด, Syn. criminal, outlaw
felony[N] อาชญากรรม, See also: การฆาตกรรม, การข่มขืนกระทำชำเรา, การกระทำผิด, Syn. crime, misdeed, misbehavior, Ant. good, virtue
felonry[N] กลุ่มผู้กระทำความผิดทางอาญา, See also: กลุ่มอาชญากร
lifelong[ADJ] ตลอดชีวิต, Syn. lifetime, livelong
felonious[ADJ] เกี่ยวกับความชั่วร้าย, See also: เกี่ยวกับอาชญากรรมที่รุนแรง, Syn. illegal, criminal, Ant. lawful, legal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
felon(เฟล'เลิน) n. ผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรง,คนชั่วช้า.,ฝีตะมอย,ฝีที่ปลายนิ้ว adj. ร้ายกาจ,โหดร้าย,ทรยศ, Syn. criminal,culprit
felonious(ฟะโล'เนียส) adj. เกี่ยวกับความผิดอาญาร้ายแรง,ร้ายกาจ,โหดร้าย,ชั่วช้า, See also: feloniously adv. feloniousness n., Syn. malicious,wicked
felonry(เฟล'เลินรี) n. ผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรงทั้งหลาย
felony(เฟล'เลินนี) n. ความผิดอาญาร้ายแรง (เช่นฆาตกรรม-วางเพลิง-ข่มขืนกระทำ ชำเรา)
lifelong(ไลฟฺ'ลอง) adj. ตลอดชีวิต,ชั่วชีวิต

English-Thai: Nontri Dictionary
felon(adj) ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลว,โหดร้าย,ร้ายแรง
felon(n) ผู้กระทำผิดกฎหมาย,ผู้ทำผิดทางอาญา,คนชั่วร้าย
felonious(adj) เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย,ชั่วร้าย,ชั่วช้า,ร้ายกาจ,เกี่ยวกับความผิดทางอาญา
felony(n) อาชญากรรม,ความผิดทางอาญา
lifelong(adj) ตลอดชีวิต,ตลอดชีพ,ชั่วชีวิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
felon; whitlowตะมอย [มีความหมายเหมือนกับ abscess, pulp; abscess, pulpal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
felonyความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
felonyความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treason-felonyความผิดฐานกบฏ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
whitlow; felonตะมอย [มีความหมายเหมือนกับ abscess, pulp; abscess, pulpal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Felonปลายนิ้ว,ตะมอย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
felonyความผิดอาญาอุกฉกรรจ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There are ways of getting to know people without committing felonies.มีหลายทางที่จะรู้จักผู้อื่น โดยไม่ต้องประกอบอาชญากรรมร้ายแรง Lucky Thirteen (2008)
In a RICO case, if you can charge one of them with a felony...ถ้าเราฟ้องคนใดคนนึงได้ The Dark Knight (2008)
I am leaving the Zeta house to fulfill my lifelong dream.ฉันจะไปจากบ้านซีต้า เพื่อไปทำสิ่งที่ฉันฝันมาตลอดชีวิต The House Bunny (2008)
It meant that the man who had committed the greatest felony in American political history would never stand trial.เราหมายถึงชายคนที่\ ก่ออาชญากรรมอย่างเลวร้ายที่สุด ในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกา ไม่เคยมีการไต่สวนเลย Frost/Nixon (2008)
That is a felony. That's for starters.มันผิดกฎหมาย นี่แค่เริ่มต้นนะ Burn After Reading (2008)
Especially when they found out that you'd leveraged them within an inch of a felon.46,730 when they found out that you'd leveraged them within an inch of a felon. ระยำเอ๋ย... Loyal and True (2008)
Sure. Transporting known felons, why not?แน่นอน , ทำไมเหรอ? Safe and Sound (2008)
Pick a felony.เลือกมาสักคดีสิ Blow Out (2008)
That's a class e felony.นั่นเป็นความผิดอาญา New York Sucks (2009)
We don't dispute that, but my client has no prior felony drug convictions.เราไม่คัดค้าน แต่ลูกความฉันไม่เคยถูกจับข้อหายาเสพติดมาก่อน New York Sucks (2009)
We have arrested and arraigned 213 wanted felons.เราจับกุมและส่งผู้ต้องหาขึ้นศาลได้แล้ว 213 คน Public Enemies (2009)
Lifelong torture turns you into something like that.การทรมานที่ยาวนานได้เปลี่ยนนายไปจากเดิม เปลี่ยนไปสู่บางอย่าง Family Remains (2009)
Manufacture of a Schedule lI controlled substance is a second degree felony.ความผิดทางอาญาร้ายแรง 2 กระทง ภายใต้การยึดทรัพย์สินของรัฐบาลกลาง รัฐบาลสามารถยึดทรัพย์สินทั้งหมดในบ้าน Down (2009)
So I fixed up your felonious rolling laboratory here 750 for the repair.เรื่องมันมีอยู่ว่า Down (2009)
And a felony quantity.และโทษตามปริมาณยาที่ครอบครอง Better Call Saul (2009)
And if I did, it would be a felony.หรือถึงบอกไป มันก็จะเป็นความผิดน่ะ Bound (2009)
GARCIA FOUND 3 MALE STUDENTS ENROLLED IN CRIMINOLOGY CLASSES WITH FELONY RECORDS.การ์เซียเจอชื่อนักเรียนชายสามคน เข้าเรียนอาชญวิทยาและมีประวัติอาชญากรรม Zoe's Reprise (2009)
NOT SUPPOSED TO ACCUSE SOMEONE OF A FELONYฉันเหมือนติดอยู่ในนั้น ฉันไม่ได้ตั้งใจ ฉัน... House on Fire (2009)
He's a felon, history of fraud.เขามีความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ มีประวัติฉ้อโกง Na Triobloidi (2009)
Escaped custody on a felony murder charge.หลบหนีการจับกุมข้อหาฆาตกรรม Adam Raised a Cain (2009)
Hardened felons called me "Mister."พวกคนชั่วร้ายกาจยังเรียกผมว่าคุณ Cowboys and Indians (2009)
Fortunately, you, like felons and children, don't get a vote.โชคดีนะ. นายน่าจะเป็นลูกเขาซะเลย อย่าให้ต้องโหวตน่า Chuck Versus the Broken Heart (2009)
I'm pretty sure that much pot is a felony. Yeah.ฉันแน่ใจว่ากัญชาเยอะขนาดนั้น เป็นความผิดอาญา... Pilot (2009)
Trouble is,I've got hundreds,and as far as I can tell, if your license doesn't ping for any prior felonies, you're pretty much gonna pass go and collect 200 canadian dollars.ปัญหาคือมันมีเป็นร้อยๆ และเท่าที่รู้ ถ้าใบอนุญาตไม่ระบุการทำผิดอะไรมาก่อน คุณก็จะข้ามแดนได้อย่างสบาย To Hell... And Back (2009)
You committed perjury, and that's a felony.พวกคุณละเมิดคำสาบาน และนั่นถือเป็นอาชญากรรม Hello, Dexter Morgan (2009)
My mother was a lifelong Republican.แม่ผมเป็นริพับลิกันมาตลอดน่ะ Remains to Be Seen (2009)
Yeah. uh, no red flags, no felonies, no connection to barton.ใช่... อ่า ไม่มีธงแดง ไม่มีใครเคยก่ออาชญากรรม ไม่มีใครเกี่ยวข้องกับบาร์ตันเลย Faceless, Nameless (2009)
And created lifelong memories.ที่จะจดจำไปตลอดชีวิต Everybody Ought to Have a Maid (2009)
Now he's facing felony counterfeit charges,Mathew.ใช่ ตอนนี้เขาเจอข้อหาร้ายแรง ปลอมธนบัตร แมทธิว Hostile Takeover (2009)
Yes,but now you're a felon.ใช่ แต่ตอนนี้นายเป็นอาชญากร Hostile Takeover (2009)
And as a felon,Mathew, you need to turn yourself in. No,not yet.และการเป็นอาชญากร แมทธิว นายต้องเข้ามอบตัว Hostile Takeover (2009)
Need I remind you that perjury is a felony and you're facing five years.ผมจำเป็นต้องเตือนคุณว่า ความผิดฐานให้การเท็จ จำคุก 5 ปี Hostile Takeover (2009)
At CSI Delko,who was fleeing a crime scene with a known felon.ที่ CSI เดลโก เป็นผู้หลบหนีในที่เกิดเหตุ ซึ่งเราคิดว่าเป็นอาชญากร Bolt Action (2009)
Okay,then why would your partner and girlfriend's first instinct be that you were aiding and abetting a felon?โอเค แล้วทำไมคู่หูและแฟนของคุณ มั่นใจในตอนแรกว่าคุณให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนอาชญากร Bolt Action (2009)
Just after 8:00 this morning, 40-year-old darrin call, a lifelong resident of louisville, assaulted customers at the pharmacy on the corner of main and truxton avenues.หลังเวลา 08: 00 เช้าวันนี้ อายุ 40 ปี ดาเรน คอลล์ Haunted (2009)
Consorting with a known felon is a parole violation.คบค้ากับอาชญากรเป็นการฝ่าฝืนทัณฑ์บน Boom Crunch (2009)
Associating with a known felon, they can revoke it.ไปเกี่ยวข้องกับพวกอาชญากร พวกเขาก็ยกเลิกได้ The Coffee Cup (2009)
That's not a shot, that's a felony.นั่นไม่เรียกว่าโอกาส แต่เป็นอาชญากรรม The Cornhusker Vortex (2009)
If he violates parole by associating with a known felon, they can revoke it.ถ้าออร์สันกลับไปยุ่งกับพวกอาชญากรอีก จะถือเป็นการละเมิดทัณฑ์บน Would I Think of Suicide? (2009)
Local Teen Charged with Felony Assaultวัยรุ่นท้องถิ่นถูกแจงข้อหาทำร้ายร่างกาย The Lovely Bones (2009)
- You're a felon.- แกเป็นคนร้าย Watchmen (2009)
Officer, would you please arrest these young felons right nowเจ้าหน้าที่ ช่วยจับกุมเด็กที่ทำผิดพวกนี้ด้วยเดี่ยวนี้เลย Hotel for Dogs (2009)
- Are you insane? The Plaza is our lifelong dream.คุณบ้าไปแล้วรึ พลาซาคือที่ที่เราฝันมาทั้งชีวิต Bride Wars (2009)
It's a felony to inhabit a surrogate registered to another operator.มันไม่ดีเลยที่เข้าไปอยู่ในเซอรโรเกท ที่ลงทะเบียนโดยผู้อื่น Surrogates (2009)
It'll make assisting a suicide a four-year felony. Oh.นั่นทำให้การทำการุณยฆาต เป็นอาชญากรรมที่ต้องติดคุกสี่ปี You Don't Know Jack (2010)
Yeah, working on a felony drug conviction.ค่ะ ก็กำลังทำเกี่ยวกับคดีนักโทษ ค้ายาที่มีความผิดทางอาญาอยู่ Your Secrets Are Safe (2010)
There were no major felonies, no "magic man"ที่ไม่มีอาชญากรรม ไม่มี "ชายลึกลับ" In This Home on Ice (2010)
- How many are registered to felons?- เป็นของพวกสารเลวกี่คัน The Next Three Days (2010)
She was involved with a felon.เธอเคยเกี่ยวข้องกับอาชญากร Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
Fighters are convicted violent felons.Fighters เป็น convicted felons รุนแรง. Death Race 2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
felonLifelong education means perpetual retraining.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้กระทำผิด[N] culprit, See also: offender, criminal, wrongdoer, transgressor, felon, Example: เขาจะไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวลไปได้แน่นอน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ปฏิบัติไม่ตรงกับความจริงหรือที่กําหนดนิยมไว้อย่างถูกต้อง
ผู้ร้าย[N] criminal, See also: lawbreaker, offender, malefactor, culprit, crook, felon, Syn. อาชญากร, โจร, คนร้าย, มิจฉาชีพ, Ant. ตำรวจ, Example: หน้าที่ของตำรวจคืออยู่เวรยามตามหน้าที่ จับผู้ร้าย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ลักขโมยหรือปล้นทรัพย์สินผู้อื่น
อาชญากร[N] criminal, See also: felon, offender, crook, malefactor, Syn. ผู้ร้าย, ผู้กระทำผิดกฎหมาย, Example: บุคคลที่มีบุคลิกภาพ ฉุนเฉียว ดุเดือด อาจจะหาทางออกด้วยการเกเร และเป็นอาชญากร, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ก่ออาชญากรรม, ผู้กระทำความผิดที่เป็นคดีอาญา
ตลอดชีพ[ADV] lifelong, See also: through one's life, in one's whole life, all one's life, Syn. ตลอดชีวิต, Example: แม้เขาไม่ร่ำรวยแต่เขารู้สึกภาคภูมิใจที่เขาทำงานด้วยความซื่อสัตย์มาตลอดชีพ, Thai definition: ระยะเวลาทั้งหมดของการมีชีวิตอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชญากรรม [n.] (ātyākam = ātchayākam) EN: crime ; penal offense ; felony   FR: crime [m] ; forfait [m]
พยายามตลอดชีวิต[v. exp.] (phayāyām taløt chīwit) EN: keep on fighting throughout one's life ; wage a lifelong struggle   FR: lutter toute la vie durant
ผู้ร้าย[n.] (phūrāi) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain   FR: criminel [m] ; délinquant [m] ; malfaiteur [m] ; bandit [m] ; vaurien [m] (vx)
ตลอดชีพ[adv.] (taløt chīp) EN: lifelong ; through one's life ; in one's whole life ; all one's life ; at vitam   FR: toute la vie
ตะมอย[n.] (tamøi) EN: whitlow ; felon   FR: panaris [m]
ต่อสู้ไปตลอดชีวิต[v. exp.] (tøsū pai taløt chīwit) EN: keep on fighting throughout one's life ; wage a lifelong struggle   

CMU English Pronouncing Dictionary
FELON    F EH1 L AH0 N
FELONS    F EH1 L AH0 N Z
FELONY    F EH1 L AH0 N IY0
FELONIES    F EH1 L AH0 N IY0 Z
LIFELONG    L AY1 F L AO1 NG
FELONIOUS    F EH0 L OW1 N IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
felon    (n) (f e1 l @ n)
felons    (n) (f e1 l @ n z)
felony    (n) (f e1 l @ n ii)
felonies    (n) (f e1 l @ n i z)
lifelong    (j) (l ai1 f l o ng)
felonious    (j) (f i1 l ou1 n i@ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kapitalverbrechen {n}; Verbrechen {n} | Kapitalverbrechen {pl}; Verbrechen {pl}felony | felonies [Add to Longdo]
Schwerverbrecher {m} | Schwerverbrecher {pl}felon | felons [Add to Longdo]
Verbrecher {m} | Verbrecher {pl}felon | felons [Add to Longdo]
lebenslang {adj}lifelong; for life [Add to Longdo]
lebenslanges Lernenlifelong learning [Add to Longdo]
lebenslänglich {adj}lifelong; for life [Add to Longdo]
verbrecherisch {adj}felonious [Add to Longdo]
verbrecherisch {adv}feloniously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一生不犯[いっしょうふぼん, isshoufubon] (n) (strict) observance of the Buddhist precept of lifelong celibacy [Add to Longdo]
終生;終世[しゅうせい, shuusei] (n-adv,n-t) all one's life; lifelong [Add to Longdo]
重罪[じゅうざい, juuzai] (n,adj-no) felony; serious crime [Add to Longdo]
重大犯罪[じゅうだいはんざい, juudaihanzai] (n) (See 重犯) serious crime; felony [Add to Longdo]
重犯[じゅうはん;じゅうぼん;ちょうはん, juuhan ; juubon ; chouhan] (n,vs) (1) felony; major offence; (2) felon; old offender [Add to Longdo]
重犯罪[じゅうはんざい, juuhanzai] (n) felony; serious crime [Add to Longdo]
生き別れ[いきわかれ, ikiwakare] (n) lifelong separation [Add to Longdo]
生涯学習[しょうがいがくしゅう, shougaigakushuu] (n) lifelong learning [Add to Longdo]
生涯教育[しょうがいきょういく, shougaikyouiku] (n) lifelong education; continuing education; further education; (P) [Add to Longdo]
生別[せいべつ, seibetsu] (n,vs) lifelong separation [Add to Longdo]
日本的経営[にほんてきけいえい, nihontekikeiei] (n) Japanese-style business management; adoption of Japanese business practices (such as lifelong employment, seniority-based promotions, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一世[yī shì, ㄧ ㄕˋ, ] generation; period of 30 years; one's whole lifetime; lifelong; age; era; times; the whole world; the First (of named European Kings) [Add to Longdo]
终身[zhōng shēn, ㄓㄨㄥ ㄕㄣ, / ] lifelong [Add to Longdo]
终身大事[zhōng shēn dà shì, ㄓㄨㄥ ㄕㄣ ㄉㄚˋ ㄕˋ, / ] major turning point of lifelong import (esp. marriage) [Add to Longdo]
重犯[zhòng fàn, ㄓㄨㄥˋ ㄈㄢˋ, ] serious criminal; felon [Add to Longdo]
重罪[zhòng zuì, ㄓㄨㄥˋ ㄗㄨㄟˋ, ] serious crime; felony [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Felon \Fel"on\, n. [OE., adj., cruel, n., villain, ruffian,
   traitor, whitlow, F. f['e]lon traitor, in OF. also, villain,
   fr. LL. felo. See Fell, a.]
   1. (Law) A person who has committed a felony.
    [1913 Webster]
 
   2. A person guilty or capable of heinous crime.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) A kind of whitlow; a painful imflammation of the
    periosteum of a finger, usually of the last joint.
 
   Syn: Criminal; convict; malefactor; culprit.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Felon \Fel"on\, a.
   Characteristic of a felon; malignant; fierce; malicious;
   cruel; traitorous; disloyal.
   [1913 Webster]
 
      Vain shows of love to vail his felon hate. --Pope.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top