Search result for

*fellowship*

(87 entries)
(1.0525 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fellowship, -fellowship-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fellowship[N] สัมพันธภาพ, See also: มิตรภาพ, ความเป็นมิตร, การคบหาสมาคม, Syn. comradeship, sociability, intimacy, Ant. enmity, unsociability
fellowship[N] กลุ่มที่มีประสบการณ์ความรู้สึก ความสนใจและกิจกรรมร่วมกัน, See also: สมาคม, กลุ่ม, Syn. alliance, club, league

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fellowship(เฟล'โลชิพ) n. ตำแหน่งผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย,ตำแหน่งสมาชิกของสมาคมวิชาการ,ความสัมพันธ์ของมนุษย์,มิตรภาพ,การคบหา,ความเป็นมิตร,สมาคมของบุคคลที่มีอาชีพ,รสนิยม,บริษัท,กลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัย. vt. รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมหรือกลุ่ม. vi. ร่วมเป็นสมาชิกของสมาค
prize fellowshipn. ทุนการศึกษา

English-Thai: Nontri Dictionary
fellowship(n) มิตรภาพ,ความสัมพันธ์,การคบหาสมาคม,ทุนเรียนในมหาวิทยาลัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fellowshipฐานภาพผู้รับการฝึกอบรมเฉพาะสาขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
The Netherlands Fellowship Progrmmesแผนงานด้านทุนของเนเธอร์แลนด์ รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้ให้ความร่วมมือด้านทุนการศึกษา และฝึกอบรมในระดับหลังปริญญาตรีแก่ผู้สนใจในประเทศกำลังพัฒนา โดยมีหลักสูตรต่าง ๆ ดังรายละเอียดใน http://www.nuffic.nl โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผุ้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและต้องทำงานไม่ ต่ำกว่า 2 - 3 ปี เพื่อให้มีประสบการณ์ในการทำงานและเพื่อนำสิ่งที่ได้จากการฝึกอบรมมาพัฒนา งานของตน ทั้งนี้เน้นการให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้มากกว่าการศึกษา [การทูต]
Fellowships and Scholarshipsทุนการศึกษา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fellowship (n vi vt slang abb) academic professional

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
May the blessing of the Bomb Almighty and the fellowship of the Holy Fallout descend on us all this day, and forevermore.ขอหัวรบศักดิ์สิทธิ์ให้พรเรา เเละวาระสุดท้ายอันศักดิ์สิทธิ์ ปกป้องเรา Beneath the Planet of the Apes (1970)
I was offered a fellowship in fine arts to this school I admired in Idaho.ฉันได้รับการเสนอการเป็นสมาชิกในงานศิลปะ... กับโรงเรียนที่ฉันชื่นชมในไอดาโฮ The Joy Luck Club (1993)
You shall be the Fellowship of the Ring.พวกเจ้าคือ พันธมิตรแห่งแหวน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The Fellowship awaits the Ring-bearer.กลุ่มพันธมิตรของเรายังรอผู้ถือแหวนอยู่ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Evil will be drawn to you from outside the Fellowship.ปีศาจร้ายจะเข้ามาจากนอกกลุ่มพันธมิตร The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
What now becomes of this Fellowship?แล้วกลุ่มพันธมิตรนี้จะเป็นอย่างไรเล่า The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The Fellowship is breaking. It is already begun.พันธมิตรแห่งแหวนนี้กำลังจะจบสิ้น มันเริ่มขึ้นแล้ว The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Then it has all been in vain. The Fellowship has failed.ถ้ายังที่ทำมาทั้งหมดก็สูญเปล่า พันธมิตรแห่งแหวนจบลง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
May this food nourish our bodies and may the fellowship nourish our spirit.อาหารนี้อาจจะสนับสนุนร่างกายของเรา และอาจจะมิตรภาพ\สนับสนุนสปิริทของเรา Black Snake Moan (2006)
To see you interview five to seven well-qualified fellowship candidates.ที่ผ่านการคัดเลือก มีความสนใจร่วมงานกับเรา ผมไม่ต้องการทีม Alone (2007)
I'd fire them all,Hire 40 new Fellowship applicants,Start the game All over again.ผมก็จะไล่พวกเค้าออกให้หมดแล้ว จ้างคนมาใหม่ 40 คนแล้วเริ่มเกมส์ใหม่ 97 Seconds (2007)
-You could get a fellowship, now...-คุณควรจะสร้างหลักปักฐานได้แล้วนะ Atonement (2007)
And because vampires killed that preacher from the Fellowship of the Sun church and his wife and baby.แล้วแวมไพร์ก็เป็นคนฆ่าบาทหลวง เมีย แล้วก็ลูกแดงๆของเขาด้วย Mine (2008)
I'm here on behalf of the Fellowship of the Sun.ผมไม่ใช่ทนาย You'll Be the Death of Me (2008)
That's why I was refused clearance for a very prestigious government research fellowship at a secret military supercollider located beneath a fake agricultural stationนั่นแหละทำไมฉันถูกปฎิเสธการกวาดล้างนักวิจัยรัฐบาลที่มีชื่อเสียง ที่ควบคุมความลับทหารภายใต้สถานีการเกษตรแบบหลอกๆ The Bad Fish Paradigm (2008)
I will convince them of our good fellowship.ข้าจะไปโน้มน้าวพวกเขาให้มาเป็นพันธมิตรของเรา Bombad Jedi (2008)
"keep us who are still in the body in everlasting fellowshipช่วยปกปักรักษาผู้ซึ่งมีกายา.. อยู่ในพันธะอันเป็นนิรันดร์ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
When I was in jail, the Fellowship of the Sun, they came to visit me.ตอนกูติดคุก กลุ่มพันธมิตรแห่งตะวันมาพบกัว Nothing But the Blood (2009)
The Fellowship, it's bigger than that.พันธมิตรมันมีอะไรมากกว่านั้น Nothing But the Blood (2009)
- Fellowship of the Sun.- พันธมิตรแห่งดวงตะวัน Shake and Fingerpop (2009)
The Fellowship of the Sun. Why didn't you tell me they were involved?พันธมิตรแห่งดวงตะวัน ทำไม คุณถึงไม่บอกฉันว่าพวกนั้นเกี่ยวข้องด้วย Shake and Fingerpop (2009)
Are you certain Godric was abducted by the Fellowship of the Sun?แน่ใจนะว่า ก๊อดดริกโดนลักพาตัวไป โดยสาวกพระอาทิตย์? Never Let Me Go (2009)
I will infiltrate the Fellowship of the Sun.ฉันจะแทรกตัวเข้าไปในสาวกพระอาทิตย์ Never Let Me Go (2009)
I could see how worried you were about Sookie infiltrating the Fellowship, and I thought Hugo could help.ฉันมองออกว่า คุณเป็นห่วงแค่ไหน เรื่องที่ซูกี้จะแทรกตัวเข้าไปในกลุ่มสาวก ฉันเลยคิดว่าฮิวโก้คงช่วยคุณได้ Hard-Hearted Hannah (2009)
You think a vampire's siding with the Fellowship to get Godric out of the way?เธอคิดว่า มีแวมไพร์เป็นพวกเดียวกับสาวก เพื่อเขี่ยก๊อดดริกให้พ้นทาง? Release Me (2009)
This is the Fellowship of the Sun?นี่น่ะเหรอ สาวกพระอาทิตย์? Release Me (2009)
Not until we know for sure the Fellowship has Godric.ไม่จนกว่าจะมั่นใจว่า สาวกจับตัวก๊อดดริกไป Release Me (2009)
Joined the Fellowship themselves.เข้าร่วมกับพวกสาวกฯแล้วล่ะมั้ง Release Me (2009)
Fellowship has your maker and your telepath, and still you do nothin'.สาวกจับตัวผู้สร้างของนาย กับแม่สาวโทรจิตไป นายกลับนิ่งเฉย Release Me (2009)
Maybe you think starting a war with the Fellowship will distract us from the truth--บางทีนายอาจจะคิดว่าการก่อสงครามกับพวกสาวก จะดึงเราจากความจริง Release Me (2009)
I'm at Fellowship of the Sun Church in the basement.ฉันอยู่ชั้นใต้ดินของโบสถ์แห่งสาวกพระอาทิตย์ Release Me (2009)
I'll infiltrate the Fellowship.ฉันจะแทรกเข้าไปในสาวกฯ Release Me (2009)
So you went to the Fellowship because you can't control yourself?นายเลยไปหาพวกสาวก? เพราะคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยนะ? Release Me (2009)
Okay, that's why I joined the Fellowship.โอเค เพราะงั้นฉันถึงเข้าร่วมพวกสาวกฯ Release Me (2009)
Tell him Sookie Stackhouse is in the basement of the Fellowship of the Sun Church.บอกเขาว่า ซูกี้ สแต๊กเฮ้าส์อยู่ชั้นใต้ดิน ของโบสถ์แห่งสาวกพระอาทิตย์ Release Me (2009)
He's with the Fellowship.เขาเป็นพวกเดียวกับสาวกฯ Timebomb (2009)
I'm with the Fellowship. You gotta let me in.ฉันมากับสาวกฯ ให้ฉันเข้าไปเหอะ Timebomb (2009)
I just want to say I'm real sorry for what the Fellowship put you through.ฉันอยากจะขอโทษจริงๆ สำหรับที่สาวกฯ ทำกับคุณ Timebomb (2009)
I doubt the Fellowship had anything to offer.ฉันไม่เชื่อว่า พวกสาวกจะเสนออะไรให้ Timebomb (2009)
The Fellowship of the Sun arose because we never did so.พวกสาวกพระอาทิตย์ถือกำเนิดขึ้น เพราะเราไม่เคยทำแบบนั้น Timebomb (2009)
I'm a member of the Fellowship of the Sun.ผมเป็นสมาชิกแห่งสาวกพระอาทิตย์ Timebomb (2009)
Actually,sir,the officer in charge said that his team was part of a fellowship the B.A.U.gave to train police forces in profiling.ค่ะ, แต่เจ้าหน้าที่เจ้าของคดีบอกว่า ลูกทีมของเค้าเคยติดตามเจ้าหน้าที่ของ บีเอยู เพื่อที่จะฝึกการวิเคราะห์โปรไฟล์ To Hell... And Back (2009)
The Fellowship of the Sun part.เรื่องสาวกพระอาทิตย์น่ะ I Will Rise Up (2009)
- What brings you to sacred fellowship, Kyle?อะไรทำให้คุณอยากมาเป็นอาสาสมัครละ ไคล์ ? If I Had a Hammer (2009)
- Where did you do your fellowship?คุณจบ fellowship ที่ไหน New History (2009)
Do you remember how we settled whose name would go first on the application for the Sloan fellowship?นายจำได้มั้ย เราเริ่มต้น ด้วยชื่อของใคร ในการทำครั้งแรก ในการดำเนินตามรอย ของสโลน Playing Cards with Coyote (2009)
Especially since Gandalf the Grey was only in Fellowship.โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อมดเทาแกรนดราฟ ไม่แค่ความสัมพันธ์เท่านั้นนะ 17 Again (2009)
I'll infiltrate the Fellowship of the Sun. Gabe!ฉันจะแทรกซึมเข้าไป ในบรรดาสาวกแห่งพระอาทิตย์ Bad Blood (2010)
Neurology fellowship at USC?ตำแหน่งผู้วิจัยด้านประสาทวิทยาในมหาวิทยาลัยUSC Chuck Versus the Tic Tac (2010)
Médecins Sans Frontières, USC neurology is every good doctor's fellowship at USC, dream job. which is, like, my dream job.โครงการแพทย์ไร้พรมแดนของมหาวิทยาลัยUSCด้านประสาทวิทยา ซึ่งเป็นงานในฝัน ของผู้วิจัยที่USC งานในฝันของพี่ด้วย Chuck Versus the Tic Tac (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fellowshipHe longs for the fellowship of the rich.
fellowshipNot at all, that's perfectly fine. Calling each other by one's Christian name is a good thing, it produces a feeling of fellowship.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเป็นมิตร[N] friendship, See also: companionship, fellowship, Syn. มิตรภาพ, ความเป็นเพื่อน, Ant. ความเป็นศัตรู, ความเป็นอริ, Example: ชายหนุ่มเดินเข้ามาด้วยทีท่าปราศจากความเป็นมิตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นมิตร[n. exp.] (khwām pen mit) EN: friendship ; companionship ; fellowship   FR: amitié [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FELLOWSHIP    F EH1 L OW0 SH IH2 P
FELLOWSHIPS    F EH1 L OW0 SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fellowship    (n) (f e1 l ou sh i p)
fellowships    (n) (f e1 l ou sh i p s)
good-fellowship    (n) - (g u1 d - f e1 l ou sh i p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Forschungsstipendium {n}research fellowship [Add to Longdo]
Kameradschaft {f}fellowship [Add to Longdo]
Stipendium {n} (allgemein)grant; fellowship [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お付き合い[おつきあい, otsukiai] (n) (See 付き合い) association; socializing; socialising; fellowship [Add to Longdo]
フェローシップ[, fero-shippu] (n) fellowship; (P) [Add to Longdo]
交わり[まじわり, majiwari] (n) (1) acquaintance; relations; fellowship; (2) sexual intercourse; (3) intersection [Add to Longdo]
交流会[こうりゅうかい, kouryuukai] (n) (cultural) exchange meeting; gathering; assembly; social; fellowship; mixer [Add to Longdo]
情宜;情誼[じょうぎ, jougi] (n) friendly feelings; fellowship [Add to Longdo]
親好[しんこう, shinkou] (n) friendship; good fellowship [Add to Longdo]
親和[しんわ, shinwa] (n,vs) friendship; fellowship [Add to Longdo]
世界仏教徒会議[せかいぶっきょうとかいぎ, sekaibukkyoutokaigi] (n) The World Fellowship of Buddhists [Add to Longdo]
日待ち[ひまち, himachi] (n) (See 月待ち・つきまち) waiting for the sun (traditional all-night event of worship and neighbourhood fellowship) [Add to Longdo]
付き合い(P);つき合い;付合い[つきあい, tsukiai] (n) association; socializing; socialising; fellowship; (P) [Add to Longdo]
友誼;友宜[ゆうぎ, yuugi] (n) friendship; friendly relations; fellowship [Add to Longdo]
友情[ゆうじょう, yuujou] (n) friendship; fellowship; camaraderie; (P) [Add to Longdo]
薔薇十字団[ばらじゅうじだん, barajuujidan] (n) Rosicrucian; Fellowship of the Rosy Cross [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
友谊[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ, / ] companionship; fellowship; friendship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fellowship \Fel"low*ship\, n. [Fellow + -ship.]
   1. The state or relation of being or associate.
    [1913 Webster]
 
   2. Companionship of persons on equal and friendly terms;
    frequent and familiar intercourse.
    [1913 Webster]
 
       In a great town, friends are scattered, so that
       there is not that fellowship which is in less
       neighborhods.             --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Men are made for society and mutual fellowship.
                          --Calamy.
    [1913 Webster]
 
   3. A state of being together; companionship; partnership;
    association; hence, confederation; joint interest.
    [1913 Webster]
 
       The great contention of the sea and skies
       Parted our fellowship.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Fellowship in pain divides not smart. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Fellowship in woe doth woe assuage.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The goodliest fellowship of famous knights,
       Whereof this world holds record.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. Those associated with one, as in a family, or a society; a
    company.
    [1913 Webster]
 
       The sorrow of Noah with his fellowship. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       With that a joyous fellowship issued
       Of minstrels.             --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   5. (Eng. & Amer. Universities) A foundation for the
    maintenance, on certain conditions, of a scholar called a
    fellow, who usually resides at the university.
    [1913 Webster]
 
   6. (Arith.) The rule for dividing profit and loss among
    partners; -- called also partnership, company, and
    distributive proportion.
    [1913 Webster]
 
   {Good fellowship}, companionableness; the spirit and
    disposition befitting comrades.
    [1913 Webster]
 
       There's neither honesty, manhood, nor good
       fellowship in thee.          --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fellowship \Fel"low*ship\, v. t. [imp. & p. p. {Fellowshiped};
   p. pr. & vb. n.. {Fellowshiping}.] (Eccl.)
   To acknowledge as of good standing, or in communion according
   to standards of faith and practice; to admit to Christian
   fellowship.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top