Search result for

*fathers*

(86 entries)
(1.7711 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fathers, -fathers-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be gathered to one's fathers[IDM] ตาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mean age of fathersอายุเฉลี่ยของบิดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fathersบิดา [TU Subject Heading]
Fathers and sonsบิดาและบุตรชาย [TU Subject Heading]
Single fathersบิดาที่เป็นโสด [TU Subject Heading]
Unmarried fathersบิดานอกสมรส [TU Subject Heading]
Fathers, Absence ofเด็กที่ขาดพ่อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fathers don't seem to think it's important any more.พ่อดูเหมือนจะไม่คิดว่ามันสำคัญมาก ๆ 12 Angry Men (1957)
I am not religious but I will say 10 Our Fathers and 10 Hail Marys that I may catch this fish.ฉันไม่ได้เป็นศาสนา แต่ฉันจะ บอกว่า 10 พ่อและ 10 ของเรา เมริส ลูกเห็บ ที่ฉันอาจจับปลานี้ The Old Man and the Sea (1958)
"Hail Marys are easier to say than Our Fathers, " he thought.เมริสลูกเห็บได้ง่ายกว่าที่จะ บอกว่า กว่าเราพ่อเขาคิดว่า The Old Man and the Sea (1958)
I will say 100 Our Fathers and 100 Hail Marys.100 และ 100 พ่อของเรา เมริส ลูกเห็บ The Old Man and the Sea (1958)
You're the son of a thousand fathers!แกมีพ่อเป็นพันๆ เลยว่ะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- our forefathers... - Our quartet?บรรพบุรุษของเรา สี่ของเรา Yellow Submarine (1968)
Our fathers came across the prairie fought Indians, fought drought, fought locusts, fought Dix!พ่อเราอุตส่าห์บุกป่าฝ่าดง ...ต่อสู้กับอินเดียนแดง ความแห้งแล้ง และไอ้ดิ๊กซ์ Blazing Saddles (1974)
"... our forefathers brought forth on this...""... บรรพบุรุษของเรามาที่นี่... " Blazing Saddles (1974)
Polly, I want a list of the water activities that the city fathers are planning for today.พอลลี่ ผมอยากได้รายการกิจกรรมทางนํ้า ที่ทางเทศบาลเตรียมไว้สําหรับวันนี่ Jaws (1975)
They'll wish their fathers hadn't met their mothers when they start digging the bottoms out and slamming into them rocks, boy.ตอนที่ก้นเรือเริ่มทะลุ เพราะไปกระเเทกเข้ากับหิน Jaws (1975)
And then, at last, the day came when the fathers got back home.แล้วในที่สุดวันนี้ก็มาถึง เมื่อบรรพบุรุษได้กลับบ้าน Idemo dalje (1982)
Eight brothers... 10 sisters... three fathers...พี่น้องผู้ชาย 8 คน... ผู้หญิงอีกสิบ... พ่ออีกสาม... An American Tail (1986)
And all your fathers are gonna get a call from me.แล้วฉันจะโทรไปบอกพ่อแกทุกคน Stand by Me (1986)
All fathers care for their sons.พ่อทุกคนดูแลลูกหลานของพวกเขา Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
All fathers care for their sons.พ่อทุกคนดูแลลูกหลานของพวกเขา Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
All the other fathers were in there laughing at you... calling you "Poor Giuseppe."ทั้งหมดบรรพบุรุษอื่น ๆ อยู่ในนั้น การหัวเราะที่คุณ ... โทรหาคุณ"Poor เซปเป." In the Name of the Father (1993)
I hate fathers with big houses open to everyone.ฉันเกลียดพ่อที่ อ้าแขนรับทุกคน Wild Reeds (1994)
I don't want to be with fathers. What a scary prospect!ฉันไม่อยากอยู่กับพ่อ เป็นอะไรที่อึดอัด! Wild Reeds (1994)
Hard work, determination, a cheerful outlook... attributes that have exemplified the Brantford spirit... since our forefathers first settled this town.งานหนัก มุ่งมั่น อนาคตที่สดใส ถือว่าเป็นการแสดง สปิริตของแบรนท์ฟอร์ด สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเรา ตั้งรกรากที่เมืองนี้ Jumanji (1995)
CRACKDOWN ON HOMELESS City Fathers: "Enough is Enough""กวาดล้างคนจรจัด" The Truman Show (1998)
Fathers don't like to admit it when their daughters are capable of running their own lives.พวกพ่อๆน่ะ ไม่ชอบที่จะยอมรับหรอกนะว่า ลูกสาวสามารถจัดแจงชีวิตของตัวเองได้ 10 Things I Hate About You (1999)
Her life, or her fathers.ชีวิต หรือพ่อของหล่อน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
To rise above the height of all your fathers since the days of EIendil or to fall into darkness with all that is left of your kin.จะกลับไปยิ่งใหญ่ เหมือนพ่อของเจ้า ครั้งในวันแห่งเอเลนดิล หรือจะย่อยยับดับแสง ไปพร้อมกับพวกพ้องของเจ้า The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
But why me? I thought you only recruited boys with rich fathers.ทำไมเลือกฉัน ฉันนึกว่านาย เลือกกะเกณฑ์แต่ลูกคนรวย The Pianist (2002)
'Fathers and sons, mothers and daughters, husbands and wives, 'boyfriends, girlfriends, old friends.พ่อกับลูกชาย แม่กับลูกสาว สามีกับภรรยา แฟนหนุ่ม แฟนสาว หรือเพื่อนเก่า Love Actually (2003)
The Freemasons among our Founding Fathers left us clues.ผู้ก่อตั้งสมาคมฟรีเมสันทิ้งปริศณาไว้ให้เรา. National Treasure (2004)
You're that family with the conspiracy theory about the Founding Fathers?คุณคือตระกูลที่เกี่ยวข้อง กับทฤษฏีสมคบคิดกับผู้ก่อตั้งงั้นหรือ? National Treasure (2004)
Well, maybe that's the real Gates-family legacy. Sons who disappoint their fathers.ก็ได้, นี่อาจจะเป็นพันธุกรรมของตระกูลเกทส์ ลูกทำให้พ่อของเขาผิดหวัง. National Treasure (2004)
The Founding Fathers believed the same thing about government.ผู้ก่อตั้งเชื่อมั่นบางสิ่งเรื่องรัฐบาล. National Treasure (2004)
He stole his fathers car so we could give you a rideเขาขโมยรถของพ่อมาขับ แบบนี้ เราถึงไปส่งเธอได้ไง The Guy Was Cool (2004)
I'm going to disregard our grandfathers' promise.ผมจะขอยกเลิกเรื่องข้อตกลงของคุณปู่ทั้ง 2 ครับ Sweet 18 (2004)
I'm going to disregard our grandfathers' promise.ผมจะขอยกเลิกเรื่องข้อตกลงของคุณปู่ทั้ง 2 ครับ Sweet 18 (2004)
A bit like our fathers making a big turtle.คล้าย ๆ พ่อเรา ทำเต่ายักษ์ March of the Penguins (2005)
Here they come! The fathers are back!พวกเขามาแล้ว พ่อเรากลับมาแล้ว March of the Penguins (2005)
Faithfull to our forefathers' oath, ...we'll come back here to dance for life during the biggest winter, and perpetuate the march of the Emperor.จงรักภักดี ต่อ คำสาบานของ บรรพบุรุษของเรา เราจะกลับมา ที่นี่ เพื่อการร่ายรำแห่งชีวิต ท่ามกลางฤดูหนาวอันยิ่งใหญ่ และชั่วกาลปาวนาน March of the Penguins (2005)
, honoring the memory of antonio bay's founding fathers, so get on down to the town hall and check out the monument, ...to those four brave men, one of whom was my great-great-grandfather,เพื่อเป็นเกียรติและการรำลึก ของเหล่าผู้ที่ค้นพบอ่าวแอนโตนิโอ ฉะนั้นถ้าหากมีเวลาเชิญคุณแวะที่ ศาลากลางเมืองและเยี่ยมชมอนุสาวรีย์ ของ 4 วีรชน The Fog (2005)
A heartfelt tribute to the founding fathers of antonio bay.เงินบริจาคสมทบทุนการกุศล สำหรับผู้ก่อตั้งอ่าวแอนโตนิโอ The Fog (2005)
One of the founding fathers wrote it. Patrick malone.หนึ่งในผู้ค้นพบเขียนเอาไว้ แพทริค มาโลน The Fog (2005)
That our forefathers murdered every man, woman and child on the elizabeth dane?บรรพบุรุษของเราฆ่าพวกนั้น ผู้ชาย ผู้หญิงและเด็กๆ ...บนเรืออลิซาเบธ แดน The Fog (2005)
The sins of the fathers are visited on the heads of the children.บาปที่บรรพบุรุษของเราก่อขึ้น ถูกฝังไว้ในหัวของพวกเด็กๆ The Fog (2005)
Look, our forefathers died for the pursuit of happiness, okay?บรรพบุรุษของเราตายเพื่อไขว่คว้าหาความสุขนะ The Sweet Taste of Liberty (2005)
Fathers are always the same.คนเป็นพ่อน่ะ เหมือนกันทุกคน Go Go G-Boys (2006)
Haha, this is what fathers all over the world will say.พ่อทุกคนในโลกก็พูดเหมือนกันนั่นแหละ Go Go G-Boys (2006)
There should be no more sons refusing their fathers, and brothers refusing to acknowledge each other.ไม่ควรมีลูกชายคนไหนที่ปฏิเสธพ่อของเขา และพี่น้องก็ไม่ควรปฏิเสธซึ่งกันและกัน Episode #1.42 (2006)
Brothers, fathers, sons we march.ดู ! 300 (2006)
Mothers, daughters, fathers, sons.เราตกอยู่ในสงคราม สุภาพบุรุษ 300 (2006)
It was my fathers.มันเป็นแหวนพ่อผม Big Momma's House 2 (2006)
At first light we will gather with the elders at the sacred hill of our fathers.ก่อนที่เราจะรวมกลุ่มสุมไฟกับผู้เฒ่าในหมู่บ้าน... ที่เนินอันศักดิ์สิทธิ์ของบรรพบุรุษเรา Apocalypto (2006)
Resting brothers fathers, mothers, wives.พี่น้องทั้งหลาย... ... ....... Apocalypto (2006)
Resting fathers, fly me your strength.ท่านพ่อ โปรดมอบความแข็งแกร่งให้แก่ข้า Apocalypto (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fathersBoth his grandfathers are dead.
fathersFathers in cities spend eight hours in the office and another two hours traveling to and from their work on trains full of people every morning and evening.
fathersIt was then that my fathers reproof had come home to me.
fathersMost boys take after their fathers.
fathersThe sins of the fathers are visited upon the children.

CMU English Pronouncing Dictionary
FATHERS    F AA1 DH ER0 Z
FATHERS'    F AE1 TH ER0 Z
FOREFATHERS    F AO1 R F AA2 DH ER0 Z
GRANDFATHERS    G R AE1 N D F AA2 DH ER0 Z
GRANDFATHERS    G R AE1 N F AA2 DH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fathers    (v) (f aa1 dh @ z)
godfathers    (n) (g o1 d f aa dh @ z)
forefathers    (n) (f oo1 f aa dh @ z)
stepfathers    (n) (s t e1 p f aa dh @ z)
grandfathers    (n) (g r a1 n f aa dh @ z)
housefathers    (n) (h au1 s f aa dh @ z)
fathers-in-law    (n) -- (f aa1 dh @ z - i n - l oo)
foster-fathers    (n) - (f o1 s t @ - f aa dh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ahn {m}; Vorfahre {m} | Ahnen {pl}; Voreltern {pl}forefather | forefathers [Add to Longdo]
Großvater {m}; Opa {m} | Großväter {pl}grandfather | grandfathers [Add to Longdo]
Pate {m}; Taufpate {m} | Paten {pl}; Taufpaten {pl}godfather | godfathers [Add to Longdo]
Stadtväter {pl}city fathers [Add to Longdo]
Stiefvater {m} | Stiefväter {pl}stepfather | stepfathers [Add to Longdo]
Vater {m} | Väter {pl} | Vater von zwei Kindern sein | Väter der Stadtfather | fathers | to be the father of two (children) | city fathers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピルグリムファーザーズ[, pirugurimufa-za-zu] (n) Pilgrim Fathers [Add to Longdo]
遠祖[えんそ, enso] (n) forefathers; remote ancestors [Add to Longdo]
教父[きょうふ, kyoufu] (n,adj-no) (1) godfather; sponsor; (2) church fathers [Add to Longdo]
積不善の家には必ず余殃あり;積不善の家には必ず余殃有り[せきふぜんのいえにはかならずよおうあり, sekifuzennoienihakanarazuyoouari] (exp) (arch) (See 積善の家には必ず余慶あり) iniquities of fathers are visited upon their sons [Add to Longdo]
地震雷火事親父[じしんかみなりかじおやじ, jishinkaminarikajioyaji] (n) earthquakes, thunder, fires, fathers (this proverb compares the traditional Japanese father with other things which are generally feared) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top