Search result for

*falte*

(164 entries)
(1.3895 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: falte, -falte-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
falter[VI] ขาดความมั่นใจ, See also: ลังเล, รีรอ, Syn. hesitate, Ant. decide
falter[VI] เดินสะดุด, See also: เดินโซเซ, เดินตัวสั่น, Syn. stagger, stumble
falter[VI] พูดตะกุกตะกัก, See also: พูดเสียงสั่น, พูดอ้ำอึ้ง, พูดละล่ำละลัก
falter[VT] พูดตะกุกตะกัก, See also: พูดเสียงสั่น, พูดอ้ำอึ้ง, พูดละล่ำละลัก
falter out[PHRV] พูดออกมาอย่างตะกุกตะกัก, See also: พูดอ้ำอึ้ง
unfaltering[ADJ] หนักแน่น, See also: เด็ดเดี่ยว, ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. unflagging, enduring, unflinching, unhesitating

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
falter(ฟอล'เทอะ) {faltered,faltering,falters} v.,n. (การ) เดินสะดุด,เดินโซเซ,เดินตัวสั่น,พูดตะกุกตะกัก,ลังเล,รีรอ,วอกแวก,แกว่งไปแกว่งมา,อ้ำ ๆ อึ้ง ๆ, See also: falterer n. faltering adj. falteringly adv., Syn. doubt,hesitate
unfaltering(อันฟอล'เทอริง) adj. หนักแน่น,เด็ดเดี่ยว,ยึดมั่น,แน่นอน,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่ลังเล, Syn. certain,unalterable

English-Thai: Nontri Dictionary
falter(vi) อ้ำๆ อึ้งๆ,พูดตะกุกตะกัก,พูดไม่คล่อง,เดินสะดุด
unfaltering(adj) มั่นคง,หนักแน่น,แน่วแน่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Guardians, if your faith in our power has faltered, let me renew it.ผู้คุ้มครอง ศรัทธาของท่านต่อพวกเราน้อยลงแล้ว ให้ข้าฟื้นมันเอง Green Lantern (2011)
Why would I falter?ทั้งหมดเป็นฝีมือหยวนซื่อไข่ 1911 (2011)
And, uh, did your husband's faith falter after he was told about the cancer?เเล้ว เอ่อ ศรัทธาของสามีคุณ เริ่มจะวอกเเวกบ้างรึเปล่า หลังจากที่เขาบอกคุณ เกี่ยวกับเรื่องมะเร็ง ? Coquilles (2013)
When Daniel inevitably falters as the head of Grayson Global, the board is sure to welcome you back with open arms.เมื่อใดที่แดเนียลขาดความมั่นใจ ในฐานะประธานของ Grayson Global บอร์ดบริหารจะต้องให้คุณ กลับเข้าไปบริหารอย่างแน่นอน Power (2013)
- If there's one thing I've learned in all my years, in all my journeys, miss Murray, is that when it comes to dreams, one may falter, but the only way to fail is to abandon them.ถ้ามีสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้มาตลอดชีวิต ในทุกการผจญภัยของผม คุณเมอร์เรย์ คือเมื่อมันมาถึงความฝัน A Whiff of Sulfur (2013)
When it comes to dreams, one might falter, but the only way to fail is to abandon them.เมื่อมันมาถึงความฝัน บางอย่างอาจจะสะดุด แต่ทางเดียวที่จะล้มเหลวก็คือการละทิ้งพวกมัน A Whiff of Sulfur (2013)
And they never faltered, not even once.และพวกเขาไม่เคยสะดุด ไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียว Maleficent (2014)
He must have been nervous, but he never faltered.แจ็คตื่นเต้นแต่เขาไม่เคยสะดุด Titanic (1997)
So, in this battle, we are not going to falter or fail in!ดังนั้นในการรบครั้งนี้ เราจะต้องไม่ล้มลง หรือล้มเหลว เราจะสู้ต่อไป ถ้าดาบของเราหลุดมือ เราก็จะสู้ด้วยมือเปล่า Shadowless Sword (2005)
Wewillnotfalter.เราจะไม่พลาด Live Free or Die Hard (2007)
We will not falter.เราจะไม่หวาดกลัว You'll Be the Death of Me (2008)
That slip's got more wrinkles in it than a preacher's Bible.Dieser Unterrock hat mehr Falten als die Bibel eines Pfarrers. The Kinfolk (1979)
Forty winks a day keep the wrinkles away.Ein paar Nickerchen pro Tag halten die Falten fern. The Outrage: Part 1 (1980)
Now, I love the fact that my buttons are all in place and I have nice, sharp creases in my pants.Also, ich liebe es, dass alle meine Knöpfe angenäht sind und dass ich schöne Bügelfalten in den Hosen habe. The Outrage: Part 2 (1980)
You use a little at bedtime, and in the morning your wrinkles disappear.Man trägt sie auf und alle Falten sind weg. Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
Lines come from thinking.Falten kommen vom Denken. Solo Sunny (1980)
And this deep furrow around the mouth.Und diese tiefe Falte hier um den Mund. From the Life of the Marionettes (1980)
It's a very rare nocturnal species.Das ist ein sehr seltener Nachtfalter. The Taming of the Scoundrel (1980)
- without oxygen!" - I'm proud of my wrinkles!Ich bin stolz auf meine Falten! City of Women (1980)
If you look at her carefully, there's so many lines on her face, you could drive a train on it!Sie hat so viele Falten im Gesicht, dass ein Zug drauf fahren könnte. The Mirror Crack'd (1980)
She's afraid she's gonna cramp my style.Sie befürchtet, ich könne mich nicht mehr entfalten. The Heartache (1981)
You're too young to be getting all those frown lines.Du bist für diese Sorgenfalten einfach viel zu jung. The Whirlwind (1981)
Shall I wear my straight skirt, or the pleated one?Welchen Rock soll ich anziehen, den engen oder den Faltenrock? The Woman Next Door (1981)
I like the pleated one.Ich habe den Faltenrock gern. The Woman Next Door (1981)
I feel like a moth that's flown too close to the flame.Ich fühle mich wie ein Nachtfalter, der zu nahe an die Flamme geflogen ist. The Final Conflict (1981)
But who is the moth, and who's the flame?Aber wer ist der Falter, und wer ist die Flamme? The Final Conflict (1981)
It's called a centerfold.Es nennt sich Ausfalter. History of the World: Part I (1981)
I sensed it in the seed of what can now be unfolded to the full.Ich spürte damals schon den Kern dessen, was sich nun voll entfaltete. Mephisto (1981)
You're covered with wrinkles.Aber mit Falten sehen Sie besser aus. Unterschreiben Sie bitte unter Ihrem Bild. Ace of Aces (1982)
Suburbanite.Kleiner Nachtfalter. Class of 1984 (1982)
- The butterfly's gone.- Der Falter ist weg. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
What do you think? Should I wear that white silk thing?Vielleicht dieses weiße Kleid aus Micron mit Falten. Génius v hladomorne (1983)
I just gotta get this crease, here.Nur diese Falte noch. Bad Time on the Border (1983)
- Formerly Prince of Pleats.- Der Prinz der PlisséefalteSteele Threads (1983)
Pleats.Falten. Steele Threads (1983)
Pleats, Mr. Steele.Falten, Mr. Steele. Steele Threads (1983)
- The Prince of Pleats... pressing fabric for that bum Periot?Der Prinz der Plisséefalten soll Stoff für den Faulpelz Periot bügeln? Steele Threads (1983)
What we did with pleats.Unsere Faltenstoffe waren einmalig. Steele Threads (1983)
I... have to... fold the towels.Ich muss... die Handtücher falten. Steele in the News (1983)
Lying causes stress and stress wrinkles the skin.Lügen verursacht Stress und Stress verursacht Falten. There Goes the Neighborhood (1983)
The lines are fouled.Die Falten sind abscheulich! The Dresser (1983)
Lake for the lines.Karmin für die Falten. The Dresser (1983)
There was a time when I painted in all the lines.Es gab eine Zeit... da zeichnete ich die Falten nur auf. The Dresser (1983)
Let's highlight our lines, Sir.Betonen wir die Falten mehr, Sir. The Dresser (1983)
There were more lines on his face than steps to the gallery.Er hatte mehr Falten im Gesicht als die Treppe zur Galerie Stufen. The Dresser (1983)
You can't chop up a chest and hide it in...Man kann sie ja nicht zusammenfalten... Gorky Park (1983)
and I'm not talking about wrinkles.Dabei meine ich nicht die Falten. Premiers désirs (1983)
- You can see all my wrinkles.- Man kann alle meine Falten sehen. Still Smokin (1983)
Between your mother and aunt, life's not much fun.Bei deiner Mutter und deiner Tante kriege ich vom vielen Lachen Falten. One Deadly Summer (1983)
Only question I have, fool, is why I don't crumple you up alive.Die einzige Frage ist, warum ich dich nicht lebend zusammenfalteSemi-Friendly Persuasion (1984)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิโยกพิเกน[V] falter, See also: to be uncertain, Example: เขามัวแต่พิโยกพิเกนหาของอยู่นานเลยพลาดเครื่องบิน, Thai definition: ้รั้งๆ รอๆ ไม่เสร็จสิ้นไปง่ายๆ
ละล่ำละลัก[ADV] sputteringly, See also: falteringly, confusedly, incoherently, Syn. กระอึกกระอัก, ติดๆ ขัดๆ, Example: เขาพูดละล่ำละลักขณะที่ตัวก็สั่นงันงกไปด้วย
ละล่ำละลัก[V] sputter, See also: splutter, falter, speak confusedly or incoherently, talk excitedly, Syn. กระอึกกระอัก, Example: คนตัวเล็กละล่ำละลักมองหน้าชายหนุ่มอย่างหวาดๆ, Thai definition: อาการพูดอย่างกระอึกกระอัก, พูดติดๆ ขัดๆ
ลังเลใจ[V] hesitate, See also: waver, falter, vacillate, oscillate, be uncertain, be undecided, Syn. สองจิตสองใจ, โลเล, ลังเล, Example: นักลงทุนต่างประเทศลังเลใจที่จะลงทุนในจีนและไต้หวัน, Thai definition: ไม่แน่ใจ
อ้อยอิ่ง[ADV] hesitatingly, See also: falteringly, Syn. ร่ำไร; ยืดยาด, Thai definition: ร่ำไร, ทำเชื่องช้าเหมือนไม่เต็มใจ
ยักแย่ยักยัน[V] stagger, See also: totter, falter, sway, lurch, reel, stumble, Syn. เก้ๆ กังๆ, ขะเย้อแขย่ง, Example: คุณยายยักแย่ยักยันไปจนถึงประตู
กระง่องกระแง่ง[ADV] falteringly, See also: swayingly, unsteadily, Syn. กระย่องกระแย่ง, ง่องแง่ง, Example: หลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นแล้วเธอต้องเดินกระง่องกระแง่ง, Thai definition: อาการที่ร่างกายไม่แข็งแรง ทำให้เดินหรือเคลื่อนไหวไม่ถนัด
กระบุ่มกระบ่าม[ADV] falteringly, See also: stumblingly, clumsily, carelessly, awkwardly, Syn. บุ่มบ่าม, ซุ่มซ่าม, Example: ฉันเดินกระบุ่มกระบ่ามเลยชนข้าวของแตกกระจาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลังเลใจ[v.] (langlējai) EN: hesitate ; waver ; falter ; vacillate ; oscillate ; be uncertain ; be undecided   FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
ซุ่มซ่าม[adj.] (sumsām) EN: faltering ; blundering ; blind ; ignorant ; clumsy   FR: maladroit ; malhabile

CMU English Pronouncing Dictionary
FALTER    F AO1 L T ER0
FALTERS    F AO1 L T ER0 Z
FALTERED    F AA1 L T ER0 D
FALTERING    F AO1 L T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
falter    (v) (f oo1 l t @ r)
falters    (v) (f oo1 l t @ z)
faltered    (v) (f oo1 l t @ d)
faltering    (v) (f oo1 l t @ r i ng)
falteringly    (a) (f oo1 l t @ r i ng l ii)
unfaltering    (j) (uh1 n f oo1 l t @ r i ng)
unfalteringly    (a) (uh1 n f oo1 l t @ r i ng l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Falte(n) |die, pl. Falten| รอยเหี่ยวย่น, รอยพับ, See also: Related: falten
falten(vt) |faltete, hat gefaltet| พับ เช่น Papier falten พับกระดาษ, Beine falten นั่งพับขา
Faltenrock(n) |der, pl. Faltenröcke| กระโปรงที่จับจีบ, กระโปรงอัดพลีท
Knitterfalten(n) รอยกางเกงหรือผ้ายับ, See also: Related: Falte
Bügelfalte(n) รอยรีดเป็นกลีบ, See also: Related: Falte
Stirnfalten(n) รอยย่นที่หน้าผาก, See also: Related: Falte

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*alter {m}; Tagfalter {m} [zool.] | Falter {pl}; Ta* (n) ผีเสื้อ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antifaltencreme {f}anti-wrinkle cream [Add to Longdo]
Blasebalg {m}; Faltenbalg {m}bellow; pair of bellows; bag bellow [Add to Longdo]
Bügelfalte {f}; Falte {f} | Bügelfalten {pl}; Falten {pl}crease | creases [Add to Longdo]
Bundfalten {pl}pleats [Add to Longdo]
Bundfaltenhose {f}pleat-front trousers [Add to Longdo]
Ersatzreifen {m} [auto] | gefaltener Ersatzreifenspare tyre; spare tire [Am.] | folded spare tyre [Add to Longdo]
Falbel {f}; Faltensaum {m} | mit Falbeln besetzenfurbelow | to furbelow [Add to Longdo]
Falte {f} | Falten {pl}fold | folds [Add to Longdo]
Falte {f}; Strähne {f}ply [Add to Longdo]
Falte {f} | Falten {pl}pleat | pleats [Add to Longdo]
Falte {f}wrinkle [Add to Longdo]
Faltenbalg {m}boot; gaiter [Add to Longdo]
Faltenbalgventil {n} [techn.]bellows valve [Add to Longdo]
Faltenbecher {m}folded beaker [Add to Longdo]
Faltenbesatz {m}smocking [Add to Longdo]
Faltenrock {m}fustanella [Add to Longdo]
Faltenrock {m}pleated skirt [Add to Longdo]
Faltenschlauch {m}pleated hose [Add to Longdo]
Falten werfen; knitternto wrinkle (up) [Add to Longdo]
Falter {m}folder [Add to Longdo]
Federkörper {m}; Federbalg {m}; Faltenbalg {m}bellows [Add to Longdo]
Fröbelstern {m}; gefalteter AdventssternAdvent Star; Moravian star [Add to Longdo]
Kellerfalte {f}inverted pleat [Add to Longdo]
Quetschfalten {n}doubling [Add to Longdo]
Seite {f}; Blatt {n} | Seiten {pl} | ausklappbare Seite; ausschlagbare Seite {f} (übergroße, zusammengefaltete Seite in Buch oder Zeitschrift)page | pages | foldout; gatefold [Add to Longdo]
Sorgenfalte {f}worry line [Add to Longdo]
entfalteteunfurled [Add to Longdo]
entfalten; entrollento unfold; to unfurl [Add to Longdo]
entfalten; entstehen; erarbeiten; entwickeln | entfaltend; entwickelnd | entfaltet; entwickeltto develop | developing | developed [Add to Longdo]
entfaltendevolving [Add to Longdo]
entfaltendunfolding [Add to Longdo]
entfaltendunfurling [Add to Longdo]
entfaltetunfolded [Add to Longdo]
nicht entfaltetunevolved [Add to Longdo]
entwickeln; entfalten; herausbilden | entwickelnd; entfaltend; herausbildend | entwickelt | entwickelt | entwickelteto evolve | evolving | evolved | evolves | evolved [Add to Longdo]
entwickeln; sich entwickeln; (sich) entfalten | entwickelnd | entwickelt | entwickeltto develop | developing | developed | developes; develops [Add to Longdo]
entwickelte; entfalteteevolved [Add to Longdo]
falten; zusammenklappen; einwickeln | faltend; zusammenklappend; einwickelnd | gefaltet | faltet | falteteto fold | folding | folded | folds | folded [Add to Longdo]
falten; kniffen; zerknittern (Papier; Stoff) | faltendto wrinkle (up) | wrinkling [Add to Longdo]
falten; in Falten legen | faltend | gefaltento pleat | pleating | pleated [Add to Longdo]
faltenlosunpleated [Add to Longdo]
faltenlosunwrinkled [Add to Longdo]
faltenlos; nicht erzeugtuncreased [Add to Longdo]
faltet neurefolds [Add to Longdo]
faltete neurefolded [Add to Longdo]
geschwanktfaltered [Add to Longdo]
neu falten | neu faltendto refold | refolding [Add to Longdo]
schwanken | schwankend | schwanktto falter | faltering | falters [Add to Longdo]
unbeugsamunfaltering [Add to Longdo]
unbeugsam {adv}unfalteringly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たじろぐ[, tajirogu] (v5g,vi) to falter; to wince [Add to Longdo]
覚束ない(ateji);覚束無い(ateji);覺束ない(ateji)(oK)[おぼつかない;かくそくない(ik), obotsukanai ; kakusokunai (ik)] (adj-i) (1) (uk) uncertain; doubtful; (2) (uk) unreliable; unsteady; shaky; faltering [Add to Longdo]
噛む(P);咬む(P);嚙む;嚼む[かむ, kamu] (v5m,vt) (1) to bite; to chew; to gnaw; (2) to fumble or falter with one's words; (P) [Add to Longdo]
吃り[どもり, domori] (n,adj-no) (1) (uk) stammer; stutter; faltering; speech impediment; (2) (sens) person with a speech impediment [Add to Longdo]
怯む[ひるむ, hirumu] (v5m,vi) (uk) to falter; to flinch (from); to recoil (from); to quail (at) [Add to Longdo]
口ごもる(P);口籠もる;口篭る;口籠る[くちごもる, kuchigomoru] (v5r,vi) to hesitate to say; to mumble; to hem and haw; to falter; (P) [Add to Longdo]
渋る[しぶる, shiburu] (v5r) (1) to hesitate; to hold back; to balk; to falter; (2) to be reluctant; to be unwilling; to begrudge; (3) to have loose painful bowel movement; to suffer from tenesmus; (P) [Add to Longdo]
辿々しい;辿辿しい;辿たどしい[たどたどしい, tadotadoshii] (adj-i) (uk) with difficulty; faltering; tottering; awkward [Add to Longdo]
澱む(P);淀む[よどむ, yodomu] (v5m,vi) to stagnate; to be stagnant; to settle; to deposit; to be sedimented; to be precipitated; to hesitate; to be sluggish; to stammer; to stumble; to falter; (P) [Add to Longdo]
漂う[ただよう, tadayou] (v5u,vi) (1) to drift; to float; (2) to waft (e.g. a scent); to hang in the air; (3) to be in the air (e.g. a feeling or mood); (4) to wander; to walk around aimlessly; (5) (arch) to be unsteady; to be unstable; (6) (arch) to falter; to flinch; to wince; (7) (arch) to live in unreliable circumstances; (P) [Add to Longdo]
淀み;淀;澱み;澱[よどみ, yodomi] (n) (1) stagnation; deposit; sediment; backwater; (2) faltering; hesitation; pause [Add to Longdo]
訥訥;訥々[とつとつ, totsutotsu] (adj-na,n) halting; faltering [Add to Longdo]
躊躇い[ためらい, tamerai] (n,vs) faltering; hesitation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
衰退[shuāi tuì, ㄕㄨㄞ ㄊㄨㄟˋ, 退] decline; fall; drop; falter [Add to Longdo]
[zī, , ] to falter; unable to move [Add to Longdo]
趑趄嗫嚅[zī jū niè rú, ㄗ ㄐㄩ ㄋㄧㄝˋ ㄖㄨˊ, / ] faltering steps, mumbling speech (成语 saw); hesitant; cringing; to cower [Add to Longdo]
[zī, , ] variant of 趑, to falter; unable to move [Add to Longdo]
趦趄嗫嚅[zī jū niè rú, ㄗ ㄐㄩ ㄋㄧㄝˋ ㄖㄨˊ, / ] faltering steps, mumbling speech (成语 saw); hesitant; cringing; to cower [Add to Longdo]
[zhūn, ㄓㄨㄣ, ] falter, hesitate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
合掌[がっしょう, gasshou] die_Haende_falten (zum Gebet) [Add to Longdo]
折り紙[おりがみ, origami] Kunst_des_Papierfaltens (Origami) [Add to Longdo]
折る[おる, oru] -brechen, -falten, -biegen [Add to Longdo]
折れる[おれる, oreru] brechen, zerbrechen, sich_falten_lassen, jemanden_nachgeben, abbiegen [Add to Longdo]
畳む[たたむ, tatamu] falten, zusammenfalten, zusammenklappen [Add to Longdo]
発揮[はっき, hakki] entfalten, -zeigen, zur_Geltung_bringen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Falte [faltə] (n) , s.(f )
     crease; fold; pleat
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top