Search result for

*fabulous*

(85 entries)
(0.0377 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fabulous, -fabulous-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fabulous[ADJ] เหลือเชื่อ, See also: ไม่น่าเป็นไปได้, Syn. incredible, amazing
fabulous[ADJ] เยี่ยม, See also: ดีเลิศ, ประเสริฐ, Syn. wonderful, marvellous
fabulously[ADV] อย่างที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fabulous(แฟบ'บิวลัส) adj. ไม่น่าเชื่อถือที่สุด,โกหก,เป็นเรื่องนิทาน., See also: fabulously adv. fabulousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fabulous(adj) เกี่ยวกับนิยาย,ซึ่งคิดขึ้น,ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่น่าเป็นไปได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'll never get Mr Fabulous.พวกเราไม่มีวันที่จะได้คุณแฟบิวลัส The Blues Brothers (1980)
Mr Fabulous is the top maitre d' at the Chez Paul.คุณแฟบิวลัส เป็นบริกรชายที่สำคัญที่สุดใน เชสโพล The Blues Brothers (1980)
You'll never get Matt and Mr Fabulous out of them high-paying gigs.ไม่มีวันที่คุณจะให้ แมท และ คุณแฟบิวลัส ออกจากงานพิเศษ The Blues Brothers (1980)
Mr Fabulous, how marvelous it is to see you.คุณแฟบิวลัส มันยอดเยี่ยมมากกับการได้พบคุณ The Blues Brothers (1980)
Tonight only, the fabulous Blues Brothers...คืนนี้เท่านั้นความยอดเยี่ยมของ บลูส บรัเดอส The Blues Brothers (1980)
The fabulous Blues Brothers...ความยอดเยี่ยมของ บลูส บรัเดอส The Blues Brothers (1980)
One night only! The fabulous--คืนนี้เท่านั้น ยอดเยี่ยม The Blues Brothers (1980)
Tonight only, from Chicago... the fabulous Blues Brothers...คืนนี้เท่านั้นจากชิคาโก เยี่ยม บลูส บรัเดอส The Blues Brothers (1980)
A fabulous bird reborn from the ashes of its earlier life.เกิดอีกครั้งนกนิยาย จากขี้เถ้าของชีวิตก่อนหน้านี้ ของตน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Fabulous, Lilah.สุดยอด ไลล่าห์ ยอดจริงๆ Punchline (1988)
Oh, and doing a fabulous job.อ๋อ และก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมซะด้วย Mannequin: On the Move (1991)
- Really. Your singing is fabulous.- ที่จริง คุณร้องเพลงได้เยี่ยมมาก The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I forgive anyone who thinks my singing is fabulous.ฉันให้อภัยกับคนที่คิดว่า ฉันร้องเพลงดี. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Come and go as we please. That sounds fabulous.ฟังดูเหลือเชื่อ Aladdin (1992)
Prince Ali, fabulous he, Ali Ababwa!เจ้าชาย อาลี ผู้ดีเลิศเกินบรรยาย อาลี อะบาวา Aladdin (1992)
Purple peacocks, he's got fifty-three! -Fabulous, Harry, I love the feathers!นกยูงสีม่วง เขามีกว่า 53 ตัว เหลือเชื่อ จริงๆ ข้าชอบขนนกจัง Aladdin (1992)
I hear she looks fabulous.ฉันได้ยินมาว่าเธอดูร้อนแรง Basic Instinct (1992)
Our second and honorable mention... goes to the fabulous Dark Lagoon leeches.รางวัลที่สอง และ ผู้ได้รับเกียรติอันสูงส่ง... ตกเป็นของคนที่เรานึกไม่ถึง / คุณปลิงดูดเลือด The Nightmare Before Christmas (1993)
No, Dad. It's a new cross-trainer. It's doing fabulous.พ่อครับ รองเท้ากีฬาน่ะ ที่ผมว่า Jumanji (1995)
- It's fabulous.- ดูสวนนั่น! James and the Giant Peach (1996)
You look fabulous!เจ้าดูสง่ามาก! Anastasia (1997)
She was sort of fabulous about it.แกชอบเรื่องนี้มาก As Good as It Gets (1997)
Louis xvi wore a fabulous stone called the Blue Diamond of the Crown.หลุยส์ที่ 16 ทรงเครื่องเพชรซึ่งมีชื่อว่า บลูไดมอนด์ประดับมงกุฎ Titanic (1997)
Fabulous.เยี่ยมมาก City of Angels (1998)
Yep, either right here on this fabulous leather couch... or I'll take them with a coffee into the courtyard... like a regular movie star.ใช่ค่ะ ถ้าไม่บนโซฟาหนัง ที่สวยงามตัวนี้ หนูก็จะเอาพวกมัน ไปที่ลานพร้อมกับกาแฟ เหมือนกับดาราหนังทั่วไป Mulholland Dr. (2001)
-I think she's fabulous.- ฉันว่าเค้าเยี่ยมออก Mona Lisa Smile (2003)
Like I say, sir, God blessed me with fabulous circulation.อย่างที่ผมบอกครับท่าน พระเจ้าอวยพรผมในโอกาสยิ่งใหญ่นี้ Hope Springs (2003)
He also came from old Southern money, and was fabulously wealthy.เขามาจากเซาเทิร์นมันนี่เก่าด้วย แล้วเขาก็ร่ำรวยมากด้วย The Notebook (2004)
She's fabulous, but she's evil.เธอมีเสน่ห์ แต่เป็นปีศาจ Mean Girls (2004)
It's fabulous!อร่อยเหลือเชื่อ! Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
It's another fabulous morning in the Big Apple! Let's go!เนี่ยเป็นอีกเช้าหนึ่งที่สุดยอด ในเมืองนิวยอร์ค ไปกันเถอะ Madagascar (2005)
The fabulous Anna Rivers carrying groceries.แอนนา ผู้เลอโฉม กำลังแบกเครื่องครัว White Noise (2005)
Oh, well, they're fabulous. Aren't they, Coop?จัดสวยเช้งไปเลยคุณ เนอะ คูป เนอะ Imagine Me & You (2005)
Fabulous, yeah.ฮะ สวย สวยดี ยังไงซะ.. Imagine Me & You (2005)
But they're fabulous, aren't they, Coop?แต่ก็ดูสวยไปหมดใช่มั้ยเล่า เนอะ คูป Imagine Me & You (2005)
The fabulous and beautiful dance in the professional Latin dance event.การเต้นที่เริ่ดหรูและสวยงาม ในการแข่งเต้นลาตินมืออาชีพ Innocent Steps (2005)
You're The Fabulous Hudson Hornet!คุณ ฮัดสันฮอร์เน็ ทั่ดี่ Cars (2006)
He's The Fabulous Hudson Hornet!เขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมฮัดสันฮอร์เน็! Cars (2006)
Fabulous?นิยาย? Cars (2006)
I need you looking fabulous.ผมอยากให้คุณดูสวยสง่า Casino Royale (2006)
And my personal favorite, the fabulous futon.และตัวโปรดของฉัน ที่นอนปิคนิคสุดเลิศ Just My Luck (2006)
If I kiss Jake... it's hello, fabulous carefree life.ชีวิตก็กลับมาเริดเลอเหมือนเดิม Just My Luck (2006)
I mean, this is fabulous.ฉันหมายถึง นี่มันเหลือเชื่อ Ice Age: The Meltdown (2006)
The gowns are fabulous, Ralph.เสื้อคลุมสวยมากเลย ราล์ฟ The Devil Wears Prada (2006)
Well, where are these fabulous copies? I don't see them anywhere.แล้วที่เข้าเล่มนั่น อยู่ไหนล่ะ ฉันไม่เห็นเลย The Devil Wears Prada (2006)
Miranda. Fabulous event, as always.มิแรนด้า งานสุดยอดเหมือนเคย The Devil Wears Prada (2006)
- Miranda, you look fabulous.- มิแรนด้า คุณสวยมาก The Devil Wears Prada (2006)
You are one fabulous father.เธอเป็นพ่อที่ดีมากคนนึง The Astronaut Farmer (2006)
It's fabulous.เริ่ดมากเลยค่ะ The Page Turner (2006)
Ugh, she is so fabulously douchey.อู้ หล่อนเริ่ดสุดสุดไปเลย Pilot (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fabulousA snow-clad Mt. Fuji is fabulously beautiful.
fabulousHe has a fabulous reputation for his high integrity.
fabulousHis latest works are on display at the city hall. They are fabulous beyond description.
fabulousThat was fabulous.
fabulousThe laboratory acquired a fabulous reputation for its historic discovery.
fabulousWe were charmed by the fabulous suite.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาง[N] tiger-like fabulous animal, Example: ป่านี้ไม่เห็นเป็นสภาพอันเป็นป่าอุดมไปด้วยเสือด้วยสางแต่อย่างใด, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์ในนิยาย เข้าใจกันว่ามีรูปร่างอย่างเสือ
วายุภักษ์[N] name of a fabulous bird which eats the air as its food, See also: Wind Eating Bird, Thai definition: ชื่อนกในวรรณคดี แปลว่า นกกินลม, Notes: (สันสกฤต)
นาค[N] Naga, See also: fabulous serpent, snake, Syn. งูใหญ่, นาคา, พญานาค, Ant. งูเล็ก, Example: พญานาคแปลงเป็นมนุษย์มาบวช แต่เวลาหลับจะกลายเป็นนาค, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์เลื้อยคลานที่ตัวใหญ่กว่างูมีหงอน เป็นสัตว์ในนิยาย
มงคลหัตถี[N] fabulous elephant, Count unit: เชือก, Thai definition: ชื่อช้างตระกูล 1 ใน 10 ตระกูล กายสีนิลอัญชัน มีกิริยาท่าทางเดินงดงาม
เมรุ[N] name of a sacred mountain in the middle of the universe, See also: a mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world, Thai definition: ชื่อภูเขากลางจักรวาล มียอดเป็นที่ตั้งแห่งเมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซึ่งพระอินทร์อยู่, Notes: (บาลี)
เมรุราช[N] a mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world called The Mountain of the Gods, Syn. เขาพระสุเมรุ, Notes: (บาลี)
อรหัน[N] fabulous winged animal with two feet and a man-like head, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ในนิยาย มี 2 เท้า มีปีก หัวเหมือนคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมรุ[X] (mēn) EN: sacred mountain in the middle of the universe ; mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world   FR: montagne d'Indra [f]
นาค[n.] (nāk) EN: Naga ; fabulous serpent ; great snake ; mythical serpent-like being with magical powers   FR: naga [m] ; serpent fabuleux [m]
สาง[n.] (sāng) EN: tiger-like fabulous animal   FR: animal mythique (qui ressemble au tigre) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FABULOUS    F AE1 B Y AH0 L AH0 S
FABULOUSLY    F AE1 B Y UW0 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fabulous    (j) (f a1 b y u l @ s)
fabulously    (a) (f a1 b y u l @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
märchenhaft; sagenhaft {adj} | märchenhafter | am märchenhaftestenfabulous | more fabulous | most fabulous [Add to Longdo]
sagenhaftfabulous [Add to Longdo]
sagenhaft {adv}fabulously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘘のよう[うそのよう, usonoyou] (adj-na) (See 様・よう・4) hard to believe; fabulous; unbelievable; incredible [Add to Longdo]
伝説上[でんせつじょう, densetsujou] (adj-no) legendary; fabled; fabulous [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
极好[jí hǎo, ㄐㄧˊ ㄏㄠˇ, / ] fabulous; superb [Add to Longdo]
驼鸡[tuó jī, ㄊㄨㄛˊ ㄐㄧ, / ] ostrich (Struthio camelus); also written 鴕鳥 鸵鸟; fabulous bird like Sinbad's roc [Add to Longdo]
[yǎo, ㄧㄠˇ, ] name of a fabulous horse [Add to Longdo]
[péng, ㄆㄥˊ, / ] large fabulous bird [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fabulous \Fab"u*lous\ (f[a^]b"[-u]*l[u^]s), a. [L. fabulosus;
   cf. F. fabuleux. See {Fable}.]
   1. Feigned, as a story or fable; related in fable; devised;
    invented; not real; fictitious; as, a fabulous
    description; a fabulous hero.
    [1913 Webster]
 
       The fabulous birth of Minerva.    --Chesterfield.
    [1913 Webster]
 
   2. Beyond belief; exceedingly great; as, a fabulous price.
    --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Exceptionally good; extremely pleasing. [informal]
    [PJC]
 
   {Fabulous age}, that period in the history of a nation of
    which the only accounts are myths and unverified legends;
    as, the fabulous age of Greece and Rome. --
    {Fab"u*lous*ly}, adv. -- {Fab"u*lous*ness}, n.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top