Search result for

*erhar*

(78 entries)
(1.8218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: erhar, -erhar-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Erhart?Erhart? Steele of Approval (1985)
Give a big Beta House welcome to Ryan "Steel Rod" Grimm and Mike "Everhard" Coozeman!Give a big Beta House welcome to Ryan "Steel Rod" Grimm and Mike "Everhard" Coozeman! American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Ryan "Steel Rod" Grimm and Mike "Everhard" Coozeman!Ryan "Steel Rod" Grimm and Mike "Everhard" Coozeman! American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
They don't call me "Everhard" because I've only got one bullet in the chamber.พวกเขาไม่ยอมเรียกฉัน "Everhard" เพราะว่า ฉันมีกระสุนปืนอยู่นัดนึงในห้อง American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Bobby Gerhart put so much effort into Superspeedway...Bobby Gerhart put so much effort into Superspeedway... Funny Games (2007)
Wallace took over the point, Gerhart dropped all the way back to ninth.Wallace took over the point, Gerhart dropped all the way back to ninth. Funny Games (2007)
You know Christine Everhart from Vanity Fair. -You guys know each other? -Hi.คุณรู้จัก นี คริสติน เอเวอร์ฮาต จากวานิตี้ แฟร์ /คูณรู้จักกันแล้วเหรอ Iron Man 2 (2010)
Gerhard Berger,เกอร์ฮาร์ด เบอร์เกอร์ Episode #18.1 (2012)
Fred Eberhart.เฟร็ด เอเบอร์ฮาร์ท Plumed Serpent (2012)
Evidently, Eberhart drops off the grid quite a bit.ชัดเลยว่าเอเบอร์ฮาร์ทหลุดรอดจากระบบไปแล้ว Plumed Serpent (2012)
Ariel Eberhart.เอเรียล เอเบอร์ฮาร์ท Plumed Serpent (2012)
Did you get a look at what Eberhart was using?แล้วนายดูหรือยังว่า เอเบอร์ฮาร์ทใช้อะไร Plumed Serpent (2012)
Looking for Ariel Eberhart. You know her?มาหาเอเรียล เอเบอร์ฮาร์ท คุณรู้จักเธอมั้ยครับ Plumed Serpent (2012)
I'm looking for your father, Fred Eberhart.ผมมาตามหาพ่อของคุณ เฟร็ด เอเบอร์ฮาร์ท Plumed Serpent (2012)
So you figure where there's smoke, there's an Eberhart?ถ้างั้น คุณคิดว่า ที่ไหนมีควัน ที่นั่นต้องมีเอเบอร์ฮาร์ท ใช่มั้ย คุณรู้รึเปล่าเขาอยู่ที่ไหน Plumed Serpent (2012)
Eberhart was one of the best welders we had.เอเบอร์ฮาร์ทเคยเป็นหนึ่ง ในช่างเชื่อมที่ดีที่สุดที่เรามี Plumed Serpent (2012)
That was Ariel Eberhart.เอเรียล เอเบอร์ฮาร์ท Plumed Serpent (2012)
(GERHARDT LAUGHS AND SPEAKS IN ITALIAN)Gerhardt หัวเราะและพูดในภาษาอิตาลี) One Chance (2013)
Ver gerharget!Ver gerharget! Fading Gigolo (2013)
Thank you, Gerhardt.ขอบใจนะ เจอฮาดท์ In the Name of the Brother (2013)
Gerhardt.เจอฮาดท์ In the Name of the Brother (2013)
Gerhardt.แกร์ฮาร์ด In the Name of the Brother (2013)
Gerhardt?เจอฮาดท์? In the Name of the Brother (2013)
Gerhardt?เจอฮาดท์? In the Name of the Brother (2013)
Enough. Gerhardt.พอได้แล้ว แกร์ฮาร์ด In the Name of the Brother (2013)
Gerhardt?แกร์ฮาร์ด? In the Name of the Brother (2013)
Gerhardt?แกร์ฮาร์ด? In the Name of the Brother (2013)
Gerhardt?แกร์ฮาร์ด In the Name of the Brother (2013)
Three years ago, her husband was murdered by the Eberhardt cartel.สามปีที่แล้ว สามีของเธอถูกฆาตกรรม โดยกลุ่มอีเบอร์ฮาร์ดท The Freelancer (No. 145) (2013)
Eberhardt is the most ruthless human-trafficking cartel in Europe.อีเบอร์ฮาร์ดเป็นกลุ่มค้ามนุษย์ ที่โหดร้ายที่สุดในยุโรป The Freelancer (No. 145) (2013)
The people who took me, the Eberhardt cartel, they brand their servants by carving their symbol into the flesh on our backs.คนที่จับฉันไป คือกลุ่มอีเบอร์ฮาร์ด มันทำสัญลักษณ์ของคนที่เป็นทาส สลักไว้ที่หลังของเรา The Freelancer (No. 145) (2013)
Tell me about the Eberhardt cartel.บอกฉันเรื่องกลุ่มอีเบอร์ฮาร์ด The Freelancer (No. 145) (2013)
Her foundation is a front to launder the profits of the Eberhardt cartel, which she runs.มูลนิธิของเธอเป้นเพียงฉากหน้า ที่เธอใช้ในการฟอกเงิน ของกลุ่มอีเบอร์ฮาร์ดท ซึ่งเธอบริหาร The Freelancer (No. 145) (2013)
The woman ran the Eberhardt cartel.ผู้หญิงคนนี้เป็นหัวหน้ากลุ่มอีเบอร์ฮาร์ดท์ The Freelancer (No. 145) (2013)
What hardened you?Ich weiß nicht, was Sie so verhartet hat. Mädchen in Uniform (1958)
Jim's feet stayed a moment near Catherine's, who gently moved hers away first.Die von Jim verharrten einen Moment bei denen von Catherine, bis sie sich ihm wieder entzog. Jules and Jim (1962)
Film und Video Untertitelung Gerhard Lehmann AGFilm und Video Untertitelung Gerhard Lehmann AG Redhead (1962)
It will but skin and film the ulcer, whilst rank corruption infects unseen.Sie wird den bösen Fleck nur leicht verharschen, Verderbnis Euch von innen angreifen. Hamlet (1964)
Now, wait here.So jung haben sie noch den Instinkt, regungslos zu verharren, als Tarnung. Warte hier. Wall of Flames: Part 1 (1966)
THE ENDENDE Untertitel Reglindis Helmer Film und Video Untertitelung Gerhard Lehmann AG Tokyo Drifter (1966)
State Security.Heinrich Gerhard, Staatssicherheit. Torn Curtain (1966)
my name is Gerhard. How do you do?Mein Name ist Gerhard. Torn Curtain (1966)
Mr. Gerhard of Security wishes to see you.- Ja. Herr Gerhard möchte Sie sehen. Torn Curtain (1966)
Herr Gerhard is most concerned. as you shall see.Herr Gerhard ist sehr besorgt. Das ist das neue Physikgebäude. Es ist sehr umfangreich. Torn Curtain (1966)
Chief of State Security Service.Herr Gerhard, der Chef der Staatssicherheit. Torn Curtain (1966)
It's Gerhard.- Was? - Es ist Gerhard. Torn Curtain (1966)
I'll vow again not to move my knees from where I've set them until the sparrows have been sanctified,Auch diesmal werde ich solange auf meinen Knien verharren, bis alle Spatzen bekehrt sind. The Hawks and the Sparrows (1966)
- Of course, you're the lady who's been confined to her cabin.Natürlich! Sie müssen die Dame sein, die in ihrer Kabine verharren muss. Ja. A Countess from Hong Kong (1967)
Dr. Eberhart, this is Miriam Polar.Dr. Eberhart, hier ist Miriam Polar. Valley of the Dolls (1967)
Fräulein Heidi Eberhardt.Fräulein Heidi Eberhardt. Guess Who Came to Dinner? (1968)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
erharGerhard Schroeder is the first German chancellor not to have lived through World War II.

CMU English Pronouncing Dictionary
ERHARD    EH1 R HH AA0 R D
ERHART    ER1 HH AA0 R T
GERHART    G ER1 HH AA0 R T
ERHARDT    ER1 HH AA0 R T
GERHARD    G ER1 HH AA2 R D
EBERHARD    EH1 B ER0 HH AA0 R T
GERHARDT    G ER1 HH AA0 R T
EVERHART    EH1 V ER0 HH AA2 R T
GIERHART    G IH1 R HH AA0 R T
EBERHART    EH1 B ER0 HH AA2 R T
EBERHARDT    EH1 B ER0 HH AA2 R T
EVERHARDT    EH1 V ER0 HH AA2 R T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Gerhard    (n) (g e@1 h aa d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Harzstreifen {m}; verharztes Holzpitch streak [Add to Longdo]
Verharmlosung {f}; Beschönigung {f}extenuation [Add to Longdo]
Verharmlosung {f} | Verharmlosungen {pl}belittlement | belittlements [Add to Longdo]
lederhart {adj}leather-hard [Add to Longdo]
schweben; verharren; unbeweglich bleibento poise [Add to Longdo]
verharmlosen; herunterspielen | verharmlosend; herunterspielend | verharmlost; heruntergespieltto play down | playing | played down [Add to Longdo]
verharmlosento define down [Add to Longdo]
verharmlosen | verharmlosend | verharmlost | verharmlost | verharmlosteto belittle | belittling | belittled | belittles | belittled [Add to Longdo]
verharmlostminimized [Add to Longdo]
verharrtholds out [Add to Longdo]
verharschendcrusting [Add to Longdo]
verwittert; wetterhartweather beaten [Add to Longdo]
winterhart [bot.]hardy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
施罗德[Shī luó dé, ㄕ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄜˊ, / ] Schröder (name); Gerhard Schröder (1944-), German SPD politician, Chancellor 1998-2005 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top